22-12-17

Deeleconomie betekent vaak meerdere banen

Veel werknemers uit de deeleconomie combineren meerdere opdrachten binnen hetzelfde tijdsbestek. Dat is de conclusie van een onderzoek van verzekeraar Zurich en consulent YouGov bij meer dan vierduizend respondenten in Groot-Brittannië. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat in de deeleconomie 32 procent van de werknemers minstens twee banen hebben, terwijl 7 procent minstens drie taken tegelijkertijd had aangenomen. Daarbij werd vastgesteld dat 55 vrouwen van de vrouwelijke respondenten slechts één opdracht tegelijkertijd uitvoeren, tegenover 42 procent bij mannen.

Bij mannen blijkt daarentegen volgens het onderzoek 19 procent minstens drie banen tegelijkertijd hebben, tegenover 11 procent bij vrouwen. Uit het onderzoek bleek nog dat flexibiliteit en de breedte van opportuniteiten de belangrijkste motivaties vormen om in de deeleconomie te stappen (39 procent). Er moet echter ook worden opgetekend dat 21 procent van de ondervraagden moet toegeven dat voor hen de deeleconomie nog de enige mogelijkheid is gebleven om op de arbeidsmarkt actief te kunnen blijven. Voor 14 procent is de deeleconomie dan ook een manier om de brug naar het pensioen te maken.

“Vaak wordt gewezen op de vrijheid van de deeleconomie, maar velen moeten ook toegeven dat het systeem een aantal belangrijke knelpunten inhoudt,” benadrukken de onderzoekers. “Daarbij wordt vooral opgemerkt dat de deeleconomie geen toegang biedt tot voordelen zoals de bescherming van het inkomen en de vergoeding voor vakanties en ziekteverlet. Maar ook wijst 42 procent erop nooit te weten wanneer de opvolgende opdracht zal komen of wanneer het verdiende salaris zal worden gestort. Bovendien benadrukt 31 procent dat de deeleconomie geen recht geeft op een pensioen.”

Lees Verder

15:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: deeleconomie |  Facebook |

04-08-17

Meerderheid consumenten geïnteresseerd in deeleconomie

In de Verenigde Staten tonen de consumenten een grote interesse in de deeleconomie. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Ipsos en verzekeraar Allianz Global Assistance bij meer dan duizend Amerikaanse consument. Daarbij kwamen de onderzoekers tot de vaststelling dat 51 procent van de ondervraagden toegaven bij de boeking van hun zomervakantie wellicht op diensten uit de deeleconomie, zoals Airbnb, Uber of Lyft - beroep te zullen doen. Een groep van 26 procentpunt noemde het gebruik van de deeleconomie zelfs bijzonder waarschijnlijk. In de studie wordt opgemerkt dat de populariteit van deze diensten voor zomervakanties op twee jaar tijd een verdrievoudiging heeft gekend.

De onderzoekers merken op dat twee jaar geleden slechts 17 procent van de Amerikaanse consumenten daadwerkelijk interesse toonden in het gebruik van diensten uit de deeleconomie. De opmerkelijke toename moet volgens Allianz wellicht worden toegeschreven aan een stijgend vertrouwdheid met deze nieuwe platformen. Daarbij wordt opgemerkt dat 51 procent van de Amerikaanse consumenten inmiddels vertrouwd is met het alternatieve hotelplatform Airbnb, tegenover slechts 32 procent twee jaar geleden. Er wordt aan toegevoegd dat de bekendheid met de transportbedrijven Uber en Lyft inmiddels al is opgelopen tot respectievelijk 73 procent en 56 procent.

Anderzijds wordt wel opgemerkt dat de grotere bekendheid niet automatisch met een toename van het vertrouwen gepaard is gegaan. Er moest immers worden vastgesteld dat slechts 17 procent van de ondervraagden te kennen gaf een groot vertrouwen te koesteren in de diensten van de deeleconomie. De rest van de respondenten stelde zich eerder sceptisch op. Die terughoudendheid moet volgens Allianz wellicht in belangrijke mate worden toegeschreven aan een aantal recente negatieve nieuwsverhalen over de deeleconomie. Er kan wel worden vastgesteld dat een meerderheid van de consumenten van mening is dat de deeleconomie op een hogere servicekwaliteit kan terugvallen.

Lees Verder

13:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: deeleconomie |  Facebook |

25-07-17

Deeleconomie breidt nog uit naar andere activiteiten

Transport en tijdelijke huisvesting blijven de belangrijkste activiteiten van de deeleconomie, maar de volgende grote groeisector kan wellicht worden verwacht van bedrijven die geïnteresseerd zijn in het delen van ruimte. Dat blijkt uit een rapport van het bureau Juniper Research. Opgemerkt wordt dat de deeleconomie dit jaar 18,6 miljard dollar zal genereren, maar over vijf jaar zal die omzet meer dan een verdubbeling kennen en zal een niveau van 40,2 miljard dollar worden bereikt. Deze trends bewijzen volgens de onderzoekers de sterke groei die de deeleconomie de volgende periode ongetwijfeld zal blijven kennen.

“De deeleconomie is niet echt een nieuw concept, maar de digitale formaten en de snelle expansie van het online ecosysteem hebben gezorgd voor een nieuwe sector waarin vaardigheden en human resources evenveel worden gezocht als fysieke goederen,” aldus hoofdonderzoeker Lauren Foye, analist bij Juniper Research. “Transport en huisvesting zullen daarbij de sterkste groeipijlers blijven en de deeleconomie blijven domineren. Bedrijven zoals Uber en Lyft hebben van hun activiteiten veel meer opbrengsten kunnen genereren dan aanvankelijk werd verwacht. Daarbij wordt er onder meer op gewezen dat Airbnb op dit ogenblik al meer dan drie miljoen overnachtingsmogelijkheden aanbiedt.

Volgens Juniper wordt coworking en het delen van bedrijfsruimtes echter wellicht de volgende belangrijke stroming van de deeleconomie. “Het delen van werkruimtes op platformen zoals WeWork of PivotDesk zal in de toekomst ongetwijfeld op een grote populariteit kunnen rekenen,” zegt Lauren Foye nog. “Daarbij zullen gemeubelde verdiepingen voor onmiddellijk gebruik worden aangeboden.” Maar ook de industriële infrastructuur zal volgens haar meer in het bereik van de deeleconomie komen. Onder meer wordt gewezen op de Amerikaanse autobouwer, die met zijn platform FirstBuild het concept van collaboratieve innovatie nastreeft en waarbij al een aantal projecten konden worden afgewerkt en op de markt gebracht.

Lees Verder

12:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: deeleconomie |  Facebook |

27-05-17

Deeleconomie spreekt vooral de millennials aan

Geen enkele leeftijdsgroep maakt vaker gebruik van de deeleconomie dan de millennials. Dat is de conclusie van een onderzoek van Maru-Matchbox bij duizend online consumenten in Noord-Amerika. De millennials blijken volgens de onderzoekers in alle aspecten van de deeleconomie in grotere aantallen aanwezig te zijn dan de oudere leeftijdsgroepen. Tegelijkertijd wordt echter gewaarschuwd dat een gebrek aan vertrouwen en vragen over de veiligheid van de geboden diensten en producten voor vele consumenten een belangrijke hindernis blijft om in de deeleconomie te stappen. Bij een aantal services drukt slechts 33 procent zijn vertrouwen in veiligheid en kwaliteit uit.

Uit het onderzoek bleek dat de handel in tweedehandse producten, zoals door eBay wordt aangeboden, de meest populaire sector van de deeleconomie vertegenwoordigt. Bij de millennials erkent 50 procent van dergelijke diensten gebruik te maken, maar bij oudere leeftijdsgroepen valt dat cijfer gemiddeld terug tot 36 procent. Bij de rest van de activiteiten uit de deeleconomie wordt die leeftijdskloof echter nog veel duidelijker. Formules voor autodelen -zoals bij Uber - staat in beide leeftijdscategorieën weliswaar op de tweede plaats, maar de diensten worden door 32 procent van de millennials gebruikt, terwijl in de oudere leeftijdsgroepen slechts 12 procent op de services beroep zou worden gedaan.

Verder kon worden vastgesteld dat 32 procent van de millennials aankopen verricht op platformen voor ambachtelijke producten, maar bij de oudere consumenten valt dat cijfer terug tot 11 procent. De top vijf van de meest populaire sectoren uit de deeleconomie wordt verder ingevuld met alternatieve hotelformules en persoonlijke diensten, die bij de millennials door respectievelijk 30 procent en 22 procent worden gebruikt. Bij de oudere leeftijdsgroepen daalt dat aandeel tot respectievelijk 11 procent en 10 procent. Andere populaire onderdelen van de deeleconomie bij de millennials zijn professionele diensten (20 procent), crowdfunding (17 procent), kredieten (17 procent) en het lenen van vervoermiddelen (14 procent).

Bij de oudere bevolkingsgroepen blijven deze scores echter ruim onder de grens van de 10 procent.

Lees Verder

13:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: deeleconomie |  Facebook |

19-03-17

Werknemers uit deeleconomie willen meer regelgeving

Werknemers uit de deeleconomie zijn van mening dat hun sector meer door de overheid moet worden geregeld. Dat blijkt uit een onderzoek van het Britse Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) bij nagenoeg vijfentwintighonderd werknemers in Groot-Brittannië. Volgens 57 procent van de werknemers uit de zogenaamde gig-economie profiteren bedrijven van een gebrek aan regulering. Daarnaast bleek dat 14 procent van de betrokkenen zich tot de deeleconomie heeft gewend omdat er geen andere alternatieven beschikbaar zijn. Toch zegt 46 procent tevreden te zijn met zijn professionele situatie, tegenover 48 procent in de traditionele economie.

In Groot-Brittannië zou de deeleconomie aan ongeveer 1,3 miljoen mensen werk bieden. Dat zou ongeveer 4 procent van de totale Britse werkgelegenheid vertegenwoordigen. Slechts 25 procent gaf echter aan dat de deeleconomie ook zijn hoofdberoep betekende, waardoor volgens de onderzoekers kan worden afgeleid dat de alternatieve arbeidsmarkt voor velen vooral een manier is om een bijverdienste te kunnen uitbouwen. Een echte afhankelijkheid van de deeleconomie moet volgens de onderzoekers dan ook worden gerelativeerd. Er bleek ook dat 60 procent te kennen geeft onvoldoende regelmatig werkaanbiedingen te krijgen om van de deeleconomie zijn hoofdactiviteit te maken.

Uit de studie bleek dat 50 procent van de respondenten zich bereid toonde om de zekerheid en voordelen van de traditionele arbeidsmarkt op te geven in ruil voor de grotere flexibiliteit en onafhankelijkheid van de deeleconomie. Vastgesteld werd ook dat 63 procent van de respondenten van mening is dat de overheid de deeleconomie zou moeten reguleren, zodat de elementaire rechten van de werknemer zouden kunnen worden gegarandeerd. “Keuzevrijheid en flexibiliteit uiteraard belangrijke waarden zijn, maar er is geen enkele reden waarom deze troeven ook niet in het traditionele arbeidscontract kunnen worden voorzien,” zegt Kate Bell, hoofd sociale zaken bij het Britse Trade Unions Congres (TUC).

De mediaan van het inkomen in de Britse deeleconomie varieert tussen 6 pond tot 7,7 pond per uur.

Lees Verder

17:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: deeleconomie |  Facebook |

02-02-17

Deeleconomie laat zich ook voelen in zakelijke reiswereld

Ook in de zakelijke reiswereld maakt de deeleconomie steeds meer zijn intrede. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Global Business Travel Association (GBTA) en de financiële groep American Express bij meer dan drieduizend zakelijke reizigers in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Canada, Mexico, Australië, Duitsland, Hongkong en Japan. Opgemerkt wordt dat het gebruik van alternatieve vervoerdiensten zoals Uber en Lyft tijdens het derde kwartaal van het voorbije jaar door 50 procent van de bedrijven werden toegelaten, tegenover 44 procent zes maanden voordien. Het aantal gebruikers kende tijdens diezelfde periode een toename met 21 procent.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 18 procent van de ondervraagden te kennen geeft de volgende drie maanden voor zijn verplaatsingen vaak op diensten uit de deeleconomie beroep te zullen doen, terwijl 71 procent gewag maakt van een status-quo. Anderzijds merken de onderzoekers dat de deeleconomie op het gebied van overnachtingen voorlopig minder succes heeft dan de verplaatsingen. Er moest immers vastgesteld worden dat slechts 30 procent van de ondernemingen het gebruik van deze diensten toelaat. Ook dat betekent echter een stijging met 20 procent tegenover het midden van het voorbije jaar.

Wal gaf 13 procent van de werknemers aan de volgende drie maanden vaker van deze diensten gebruik te zullen maken, terwijl 72 procent gewag maakte van een status-quo. “De cijfers tonen duidelijk aan dat de deeleconomie ook op de zakelijke reissector een belangrijke impact heeft,” zeggen de onderzoekers. “Toch blijkt dat nog altijd bijna 20 procent van de ondervraagden niet zeker weet of zijn werkgever het gebruik van services uit de deeleconomie toelaat. De bedrijven moeten dan ook inspanningen doen dat hun beleid terzake duidelijk tegenover hun werknemers wordt gecommuniceerd.”

Er wordt verder opgemerkt dat zakelijke reizigers niet snel voor alternatieven gewonnen zijn. Er moest immers worden vastgesteld dat 88 procent in de toekomst even vaak wil reizen, terwijl 64 procent benadrukt dat zakenreizen door het bedrijf als een belangrijke pijler voor succes worden bestempeld.

Lees Verder

10:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: deeleconomie |  Facebook |

23-11-16

Bijna één kwart Amerikaanse gezinnen actief in deeleconomie

Bijna één op vier gezinnen in de Verenigde Staten heeft recent inkomsten gehaald uit de deeleconomie. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Research Center. Vastgesteld werd dat 8 procent van de Amerikaanse bevolking het voorbije jaar als arbeidskracht een opdracht in de deeleconomie heeft uitgevoerd, terwijl 18 procent online een product heeft verkocht en 1 procent zijn woning op een platform voor alternatieve overnachtingsmogelijkheden heeft verhuurd. Wanneer die drie inkomstenbronnen worden samengevoegd, blijkt volgens het Pew Research Center dat het voorbije jaar 24 procent van de Amerikaanse bevolking in de deeleconomie heeft geparticipeerd.

“De resultaten bevestigen dat de deeleconomie een brede waaier ervaringen biedt en tonen aan dat deze services de grenzen tussen formele en informele werkgelegenheid doen vervagen,” benadrukt onderzoeksleider Aaron Smith. “Een kleine meerderheid van de betrokkenen steunt zwaar op de inkomsten uit de deeleconomie. De motieven van deze groep hebben dan ook vooral een financiële basis. Voor een grote minderheid is deze activiteit echter eerder een hobby of een interessant tijdverdrijf. Bovendien bieden deze activiteiten de betrokkenen de kans om hun eigen kalender op te stellen.”

Vastgesteld werd dat vooral jongeren tot de deeleconomie worden aangetrokken. In de leeftijdsgroep tussen achttien en negenentwintig jaar bleek het voorbije jaar immers 16 procent in de deeleconomie actief te zijn geweest. Tevens diende echter genoteerd te worden dat Afro-Amerikanen (14 procent) en Latino-Amerikanen (11 procent) vaker in de deeleconomie actief zijn dan blanke Amerikanen (5 procent). Daarnaast werd vastgesteld dat de populatie van de deeleconomie voor respectievelijk voor 23 procent en 32 procent bestaat uit studenten en werklozen, maar daarnaast is er ook sprake van 44 procent fulltime werknemers en 24 parttime arbeidskrachten.

Ongeveer 33 procent van de betrokkenen geeft toe dat de activiteiten in de deeleconomie noodzakelijk waren om in de basisbehoeften van het gezin te kunnen voldoen. Ongeveer 10 procent van de Amerikaanse bevolking heeft als klant van een alternatieve overnachtingsmogelijkheid gebruik gemaakt.

Lees Verder

18:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: deeleconomie |  Facebook |