27-05-17

Deeleconomie spreekt vooral de millennials aan

Geen enkele leeftijdsgroep maakt vaker gebruik van de deeleconomie dan de millennials. Dat is de conclusie van een onderzoek van Maru-Matchbox bij duizend online consumenten in Noord-Amerika. De millennials blijken volgens de onderzoekers in alle aspecten van de deeleconomie in grotere aantallen aanwezig te zijn dan de oudere leeftijdsgroepen. Tegelijkertijd wordt echter gewaarschuwd dat een gebrek aan vertrouwen en vragen over de veiligheid van de geboden diensten en producten voor vele consumenten een belangrijke hindernis blijft om in de deeleconomie te stappen. Bij een aantal services drukt slechts 33 procent zijn vertrouwen in veiligheid en kwaliteit uit.

Uit het onderzoek bleek dat de handel in tweedehandse producten, zoals door eBay wordt aangeboden, de meest populaire sector van de deeleconomie vertegenwoordigt. Bij de millennials erkent 50 procent van dergelijke diensten gebruik te maken, maar bij oudere leeftijdsgroepen valt dat cijfer gemiddeld terug tot 36 procent. Bij de rest van de activiteiten uit de deeleconomie wordt die leeftijdskloof echter nog veel duidelijker. Formules voor autodelen -zoals bij Uber - staat in beide leeftijdscategorieën weliswaar op de tweede plaats, maar de diensten worden door 32 procent van de millennials gebruikt, terwijl in de oudere leeftijdsgroepen slechts 12 procent op de services beroep zou worden gedaan.

Verder kon worden vastgesteld dat 32 procent van de millennials aankopen verricht op platformen voor ambachtelijke producten, maar bij de oudere consumenten valt dat cijfer terug tot 11 procent. De top vijf van de meest populaire sectoren uit de deeleconomie wordt verder ingevuld met alternatieve hotelformules en persoonlijke diensten, die bij de millennials door respectievelijk 30 procent en 22 procent worden gebruikt. Bij de oudere leeftijdsgroepen daalt dat aandeel tot respectievelijk 11 procent en 10 procent. Andere populaire onderdelen van de deeleconomie bij de millennials zijn professionele diensten (20 procent), crowdfunding (17 procent), kredieten (17 procent) en het lenen van vervoermiddelen (14 procent).

Bij de oudere bevolkingsgroepen blijven deze scores echter ruim onder de grens van de 10 procent.

Lees Verder

13:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: deeleconomie |  Facebook |

19-03-17

Werknemers uit deeleconomie willen meer regelgeving

Werknemers uit de deeleconomie zijn van mening dat hun sector meer door de overheid moet worden geregeld. Dat blijkt uit een onderzoek van het Britse Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) bij nagenoeg vijfentwintighonderd werknemers in Groot-Brittannië. Volgens 57 procent van de werknemers uit de zogenaamde gig-economie profiteren bedrijven van een gebrek aan regulering. Daarnaast bleek dat 14 procent van de betrokkenen zich tot de deeleconomie heeft gewend omdat er geen andere alternatieven beschikbaar zijn. Toch zegt 46 procent tevreden te zijn met zijn professionele situatie, tegenover 48 procent in de traditionele economie.

In Groot-Brittannië zou de deeleconomie aan ongeveer 1,3 miljoen mensen werk bieden. Dat zou ongeveer 4 procent van de totale Britse werkgelegenheid vertegenwoordigen. Slechts 25 procent gaf echter aan dat de deeleconomie ook zijn hoofdberoep betekende, waardoor volgens de onderzoekers kan worden afgeleid dat de alternatieve arbeidsmarkt voor velen vooral een manier is om een bijverdienste te kunnen uitbouwen. Een echte afhankelijkheid van de deeleconomie moet volgens de onderzoekers dan ook worden gerelativeerd. Er bleek ook dat 60 procent te kennen geeft onvoldoende regelmatig werkaanbiedingen te krijgen om van de deeleconomie zijn hoofdactiviteit te maken.

Uit de studie bleek dat 50 procent van de respondenten zich bereid toonde om de zekerheid en voordelen van de traditionele arbeidsmarkt op te geven in ruil voor de grotere flexibiliteit en onafhankelijkheid van de deeleconomie. Vastgesteld werd ook dat 63 procent van de respondenten van mening is dat de overheid de deeleconomie zou moeten reguleren, zodat de elementaire rechten van de werknemer zouden kunnen worden gegarandeerd. “Keuzevrijheid en flexibiliteit uiteraard belangrijke waarden zijn, maar er is geen enkele reden waarom deze troeven ook niet in het traditionele arbeidscontract kunnen worden voorzien,” zegt Kate Bell, hoofd sociale zaken bij het Britse Trade Unions Congres (TUC).

De mediaan van het inkomen in de Britse deeleconomie varieert tussen 6 pond tot 7,7 pond per uur.

Lees Verder

17:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: deeleconomie |  Facebook |

02-02-17

Deeleconomie laat zich ook voelen in zakelijke reiswereld

Ook in de zakelijke reiswereld maakt de deeleconomie steeds meer zijn intrede. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Global Business Travel Association (GBTA) en de financiële groep American Express bij meer dan drieduizend zakelijke reizigers in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Canada, Mexico, Australië, Duitsland, Hongkong en Japan. Opgemerkt wordt dat het gebruik van alternatieve vervoerdiensten zoals Uber en Lyft tijdens het derde kwartaal van het voorbije jaar door 50 procent van de bedrijven werden toegelaten, tegenover 44 procent zes maanden voordien. Het aantal gebruikers kende tijdens diezelfde periode een toename met 21 procent.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 18 procent van de ondervraagden te kennen geeft de volgende drie maanden voor zijn verplaatsingen vaak op diensten uit de deeleconomie beroep te zullen doen, terwijl 71 procent gewag maakt van een status-quo. Anderzijds merken de onderzoekers dat de deeleconomie op het gebied van overnachtingen voorlopig minder succes heeft dan de verplaatsingen. Er moest immers vastgesteld worden dat slechts 30 procent van de ondernemingen het gebruik van deze diensten toelaat. Ook dat betekent echter een stijging met 20 procent tegenover het midden van het voorbije jaar.

Wal gaf 13 procent van de werknemers aan de volgende drie maanden vaker van deze diensten gebruik te zullen maken, terwijl 72 procent gewag maakte van een status-quo. “De cijfers tonen duidelijk aan dat de deeleconomie ook op de zakelijke reissector een belangrijke impact heeft,” zeggen de onderzoekers. “Toch blijkt dat nog altijd bijna 20 procent van de ondervraagden niet zeker weet of zijn werkgever het gebruik van services uit de deeleconomie toelaat. De bedrijven moeten dan ook inspanningen doen dat hun beleid terzake duidelijk tegenover hun werknemers wordt gecommuniceerd.”

Er wordt verder opgemerkt dat zakelijke reizigers niet snel voor alternatieven gewonnen zijn. Er moest immers worden vastgesteld dat 88 procent in de toekomst even vaak wil reizen, terwijl 64 procent benadrukt dat zakenreizen door het bedrijf als een belangrijke pijler voor succes worden bestempeld.

Lees Verder

10:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: deeleconomie |  Facebook |

23-11-16

Bijna één kwart Amerikaanse gezinnen actief in deeleconomie

Bijna één op vier gezinnen in de Verenigde Staten heeft recent inkomsten gehaald uit de deeleconomie. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Research Center. Vastgesteld werd dat 8 procent van de Amerikaanse bevolking het voorbije jaar als arbeidskracht een opdracht in de deeleconomie heeft uitgevoerd, terwijl 18 procent online een product heeft verkocht en 1 procent zijn woning op een platform voor alternatieve overnachtingsmogelijkheden heeft verhuurd. Wanneer die drie inkomstenbronnen worden samengevoegd, blijkt volgens het Pew Research Center dat het voorbije jaar 24 procent van de Amerikaanse bevolking in de deeleconomie heeft geparticipeerd.

“De resultaten bevestigen dat de deeleconomie een brede waaier ervaringen biedt en tonen aan dat deze services de grenzen tussen formele en informele werkgelegenheid doen vervagen,” benadrukt onderzoeksleider Aaron Smith. “Een kleine meerderheid van de betrokkenen steunt zwaar op de inkomsten uit de deeleconomie. De motieven van deze groep hebben dan ook vooral een financiële basis. Voor een grote minderheid is deze activiteit echter eerder een hobby of een interessant tijdverdrijf. Bovendien bieden deze activiteiten de betrokkenen de kans om hun eigen kalender op te stellen.”

Vastgesteld werd dat vooral jongeren tot de deeleconomie worden aangetrokken. In de leeftijdsgroep tussen achttien en negenentwintig jaar bleek het voorbije jaar immers 16 procent in de deeleconomie actief te zijn geweest. Tevens diende echter genoteerd te worden dat Afro-Amerikanen (14 procent) en Latino-Amerikanen (11 procent) vaker in de deeleconomie actief zijn dan blanke Amerikanen (5 procent). Daarnaast werd vastgesteld dat de populatie van de deeleconomie voor respectievelijk voor 23 procent en 32 procent bestaat uit studenten en werklozen, maar daarnaast is er ook sprake van 44 procent fulltime werknemers en 24 parttime arbeidskrachten.

Ongeveer 33 procent van de betrokkenen geeft toe dat de activiteiten in de deeleconomie noodzakelijk waren om in de basisbehoeften van het gezin te kunnen voldoen. Ongeveer 10 procent van de Amerikaanse bevolking heeft als klant van een alternatieve overnachtingsmogelijkheid gebruik gemaakt.

Lees Verder

18:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: deeleconomie |  Facebook |

29-09-16

Groei deeleconomie afgeremd door gebrek aan vertrouwen


De groei van de deeleconomie wordt geregeld afgeremd door een gebrek aan vertrouwen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Trustpilot, gespecialiseerd in online besprekingen, bij duizend consumenten in de Verenigde Staten. De onderzoekers stelden vast dat 39 procent van de consumenten dat diensten van de deeleconomie minder goed kunnen worden vertrouwd dan gelijkaardige services die langs traditionele kanalen worden aangeboden. Er wordt echter opgemerkt dat getuigenissen met positieve ervaringen die argwaan gevoelig kunnen doen afnemen, want 42 procent zegt met een beslissing te wachten tot een bekende van de betrokken service gebruik heeft heeft gemaakt.

Uit het onderzoek blijkt dat 88 procent van de consumenten op besprekingen een beroep doet om een product te beoordelen. Tegelijkertijd benadrukt 18 procent een kritische houding te hanteren tegenover de aangereikte informatie. Vastgesteld werd dat 57 procent van de ondervraagden te kennen gaf dat online besprekingen hun beslissing over de aankoop van een product of dienst uit de deeleconomie zou beïnvloeden. Ook zegt 55 procent dat positieve besprekingen hen zouden helpen een groter vertrouwen te hebben in de betrokken services of producten. Verder geeft 29 procent van de potentiële gebruikers toe dat bekommernissen over transparantie en verantwoordelijkheid het gebruik van de deeleconomie afremmen.

Volgens 36 procent zou alvast de eigenaar van de services of producten de verantwoordelijkheid voor eventuele problemen moeten dragen. Daarentegen zegt 32 procent dat de organisator van het deelplatform verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het aanbod. “Er is eerder al aangetoond dat de deeleconomie aan de consument belangrijke voordelen kan opleveren,” benadrukt James Westlake, vice-president van Trustpilot. “Vaak kunnen belangrijke prijsvoordelen worden gerealiseerd, terwijl niet zelden ook een grotere keuze en flexibiliteit kan worden geboden. Tegelijkertijd blijkt echter vaak een grote onduidelijkheid over de uiteindelijke verantwoordelijkheid.”

“Online besprekingen kunnen de eindgebruiker echter helpen om de risico’s te beperken. Online besprekingen kunnen de consument helpen aan de hand van ervaringen van anderen geïnformeerde keuzes te maken.”

Lees Verder

16:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: deeleconomie |  Facebook |

14-09-16

Deeleconomie kan alle partijen voordeel opleveren

De deeleconomie biedt vele voordelen en kan ook voor de fabrikanten van de goederen een meerwaarde opleveren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Washington University in St. Louis en de University of Finance and Economics in Shanghai. Hoewel de deeleconomie bij vele consumenten op positieve reacties stuit, blijken niet alle partijen het systeem genegen te zijn. Onder meer in de horeca en de taxisector wordt vaak fel tegen het systeem geprotesteerd, maar met een intelligente aanpak kunnen volgens het Amerikaans-Chinees onderzoek alle partijen hun voordeel halen bij de deeleconomie.

"Collaboratieve consumptie is wereldwijd een toenemende groeiende macht," merkt onderzoeksleider Baojun Jiang, professor marketing aan de Washington University, op. "Consumenten tonen een grote interesse in de deeleconomie, die hen een gemakkelijker toegang tot een brede waaier diensten kan bieden. Bovendien werkt de deeleconomie bijzonder snel en efficiënt. Vaak is één enkele online actie voldoende. Daarnaast levert het systeem aan diverse partijen een belangrijke voordelen op. De eigenaar van de betrokken goederen of diensten ziet immers zijn winsten stijgen, terwijl de gebruiker op een lagere kost kan rekenen en vaak ook betere resultaten voor het leefmilieu worden gerealiseerd."

"Maar ook voor de fabrikant betekent de deeleconomie een belangrijke meerwaarde," zegt professor Jiang. "Sommige bedrijven lieten de voorbije jaren nochtans blijken dat de deeleconomie een negatieve impact zou hebben op hun verkopen. Daarbij werd immers opgemerkt dat de consument niet meer bereid zou zijn producten te kopen indien hij diezelfde goederen elders op een goedkope manier zou kunnen  lenen. Uit de studie is nochtans gebleken dat de collaboratieve consumptie voor alle betrokken partijen een meerwaarde kan zijn. Dat geldt vooral voor producten met een hogere kost, zoals auto’s en andere grote aankopen.”

Daarbij blijken twee grote effecten elkaar in evenwicht te houden. “Wanneer consumenten een product kunnen delen, zullen sommige klanten inderdaad beslissen niet meer tot een verkoop over te gaan,” geeft Baojun Jiang toe. “Daardoor worden het bedrijf en zijn klanten concurrenten op dezelfde markt, waardoor de omzet van de ondereneming wordt uitgehold. Anderzijds blijkt dat de deeleconomie ook een marktuitbreiding kan stimuleren. Sommige klanten zullen immers beslissen tot een aankoop ovre te gaan omdat ze weten dat er de mogelijkheid bestaat om het product te delen en daarmee een gedeelte van de aankoopsom te recupereren. Zondere deeleconomie zou het product wellicht niet zijn gekocht.”

“Mogelijk zal het vooruitzicht van de deeleconomie de klant ook aanzetten een product uit een hogere prijscategorie te kopen,” zegt professor Jiang nog. “De deeleconomie zal de winsten van de onderneming opdrijven indien het bedrijf erin lukt zijn kwaliteit en prijs strategisch aan te passen.”

Lees Verder

15:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: deeleconomie |  Facebook |

25-05-16

Groot deel consumenten niet bekend met deeleconomie

Ondanks de populariteit van platformen zoals Airbnb of Uber, heeft een belangrijk deel van de consumenten weinig of geen kennis over het fenomeen van de deeleconomie. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Research Center bij nagenoeg vijfduizend Amerikaanse consumenten. Daarbij wordt opgemerkt dat een aantal recente technologische innovaties aan een aanzienlijk deel van de bevolking grotendeels voorbij is gegaan. Onder meer bleek dat 30 procent van de Amerikaanse bevolking nog nooit over diensten zoals taxi-applicaties Uber of Lyft heeft gehoord. Tevens bleek dat ongeveer 50 procent niet op de hoogte is van alternatieve hotelplatformen zoals Airbnb.

Uit het onderzoek bleek dat 72 procent van de respondenten al gebruik heeft gemaakt van de deeleconomie of on-demand diensten. Het populairst daarbij is de online aankoop van tweedehandsproducten (50 procent), gevolgd door digitale leveringsprocedures (41 procent). Andere online diensten genieten minder populariteit. Online tickets halen nog een score van 28 procent, gevolgd door de online aankoop van ambachtelijke producten (22 procent), online fondsenverzameling (22 pocent), alternatieve taxidiensten (15 procent) en overnachtingsmogelijkheden (11 procent). Online boodschappen (6 procent), co-working (4 procent), beroep op online freelancers (4 procent) of kledinghuur (2 procent) zijn nog minder populair.

De onderzoekers stelden eveneens vast dat een aantal concepten uit de nieuwe digitale economie door een groot gedeelte van het publiek nog altijd niet kunnen worden verklaard. Vastgesteld werd dat 61 procent van de ondervraagden nog nooit van crowdfunding had gehoord. Nog minder bekend is de deeleconomie, die slechts door 27 procent wordt herkend. Er wordt aan toegevoegd dat het contact met deze concepten vooral is geconcentreerd in jongere, rijkere en hogeropgeleide demografieën.

Bij universitairen is 39 procent bekend met de concepten, tegenover slechts 8 procent bij lageropgeleiden. Ook bij jaarinkomens van minstens 100.000 dollar wordt een cijfer van 41 procent opgetekend, tegenover slechts 13 procent in de inkomenscategorie onder 30.000 dollar. Ook vanaf vijfenveertig jaar kan een snelle achteruitgang worden opgemerkt.

Lees Verder

18:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: deeleconomie |  Facebook |