12-09-12

Bacteriën consumeren 200.000 ton olie van Deepwater Horizon

In de vijf maanden na de ramp met het boorplatform Deepwater Horizon in de Golf van Mexico hebben natuurlijk aanwezige bacteriën minstens 200.000 ton olie en natuurlijk gas van het lek geconsumeerd. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan de University of Rochester en de Texas A&M University. De onderzoekers stellen dat de bacteriën een belangrijk gedeelte van de vervuiling op een diepte van meer dan een halve mijl hebben kunnen oplossen. De wetenschappers stellen dat bacteriën bij de consumptie van olie en gas het zuurstof opnemen en koolstofdioxide vrijgeven, zoals ook de mens doet bij het ademen. Ook wordt opgemerkt dat het consumptieniveau van de vervuiling gelinkt kon worden aan de toevoeging van verspreidingsmiddelen aan de vervuiling. Vermoed wordt dat de bacteriën daardoor gemakkelijker toegang kregen tot individuele componenten van de oliepluimen.

Lees Verder

16:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: deepwater horizon, vervuiling |  Facebook |

13-10-11

Gehechtheid aan gemeenschap veroorzaakt extra stress bij rampen

Personen die zich heel nauw betrokken voelen met hun woongemeenschap, worden bij tegenslagen vaker geconfronteerd met angsten, bezorgdheid en zenuwachtigheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Louisiana State University (LSU) naar de impact van de olieramp met het boorplatform Deepwater Horizon in de Golf van Mexico vorig jaar op de lokale kustgemeenschappen in Louisiana. Onder meer wordt opgemerkt dat de hechte banden binnen deze gemeenschappen de wederzijdse zorgen intenser maken.

"Eerder onderzoek wees uit dat de gehechtheid aan een gemeenschap voordeel oplevert," merken de onderzoekers op. "Deze groep zou zich gelukkiger gevoelen, minder gestresseerd zijn en fysiek gezonder zijn dan personen die zich minder verbonden voelen met de gemeenschap. Er werd dan ook verondersteld dat de inwoners van de kustgebieden van Louisiana, waar men generaties lang in dezelfde gemeenschappen leeft, zouden beschermd zijn tegen de stress die met de olieramp gepaard ging. In realiteit bleek dat echter niet het geval te zijn."

Onderzoekers Matthew Lee en Troy Blanchard, sociologen aan de Louisiana State University, geven aan dat een betrokkenheid onder normale omstandigheden een positief gegeven is. "Het biedt sociale ondersteuning en een thuisgevoel," merken ze op. "Onder bepaalde omstandigheden leidt die betrokkenheid echter tot een verhoogde stress en andere negatieve emoties. Onder meer zagen de inwoners van de kustgebieden een belangrijk deel van hun inkomsten - onder meer de visserij - verdwijnen."

Er wordt aan toegevoegd dat de sterke lokale verbondenheid de bewoners belette om te verhuizen en een andere woonplaats te zoeken. "Bovendien hebben ze goede banden met andere bewoners die dezelfde problemen kennen," merken Lee en Blanchard op. "Dat leidt tot een wederzijdse versterking van de gevoelens van stress en angst." Wel stellen de onderzoekers dat bewoners met een sterke gehechtheid zich door de sociale banden wel sneller zullen herstellen.

 

14:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: deepwater horizon, gemeenschap, stress |  Facebook |

28-08-11

Golf van Mexico moet zich herstellen door traditionele mechanismen

Wetenschappers van de Louisiana State University gaan uitzoeken of de kustgemeenschappen in de Golf van Mexico in staat kunnen zijn om zich volledig te herstellen van de ramp met het boorplatform Deepwater Horizon in de lente van vorig jaar. Daarbij zal worden gekeken welke mechanismen gemeenschappen in kwetsbare gebieden hebben gebruikt om met rampen om te gaan en nadien aan een wederopbouw te werken. Dergelijke mechanismen zijn volgens de onderzoekers belangrijk om de mentale en openbare gezondheid van een gemeenschap na een ramp te herstellen.

"Op het einde van de jaren zeventig werd de kust van Louisiana ook getroffen door twee grote olierampen," merkt Craig Colten, professor geografie aan de Louisiana State University, op. "Op dat ogenblik waren deze gebeurtenissen de grootste olierampen die de Verenigde Staten tot dan toe hadden gekend. Olierampen zijn voor vissers en hun families, werknemers uit de petroleumsector en bedrijven geen onbekende. Dat geldt ook voor de meer frequente impact van orkanen."

"Er moet onderzocht worden hoe die partijen in het verleden hebben gereageerd op deze gebeurtenissen," voert Colten aan. "Een aantal van die groepen heeft al generaties expertise in de verwerking van onregelmatige, maar niet helemaal onverwachte, traumatische gebeurtenissen. Mechanismen die uit die tradities kunnen worden afgeleid in plaats van uit overheidsprogramma's kunnen bijzonder belangrijk zijn voor het herstel, maar zijn tot nu toe weinig bestudeerd."

14:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: deepwater horizon, golf van mexico, ramp |  Facebook |

21-02-11

Olielek British Petroleum breekt trager af dan verwacht

De resterende olie van het lek in het boorplatform Deepwater Horizon van British Petroleum in de Golf van Mexico, wordt niet zo snel afgebroken als was gehoopt. Dat zegt Samantha Joyce, maritiem onderzoeker aan de University of Georgia. De wetenschapster, die tijdens de maand december met een onderzeeër in de Golf van Mexico onderzoek heeft uitgevoerd, voegt er aan toe dat de olie ook het leven op delen van de zeebodem heeft uitgeroeid.

De bevindingen van Joyce spreekt andere onderzoeken tegen. Daarin wordt beweerd dat de oude situatie zich volgend jaar zal hebben hersteld doordat microben de olie omzetten. Joyce onderzocht locaties die ze ook de voorbije zomer al heeft bezocht. Joyce verwachtte dat de olie inmiddels verdwenen zou zijn, maar dat bleek niet het geval het geval te zijn. Joyce stelde tegenover de American Association for the Advancement of Science dat er nog moet onderzocht worden waarom de afbraak niet gebeurt zoals werd verwacht.

Dat de onderzoeken elkaar tegenspreken, zou kunnen verklaard worden doordat de onderzoekers op verschillende plaatsen en op verschillende tijdstippen hebben gekeken. Joyce zou echter uitgebreider onderzoek hebben gedaan dan andere wetenschappers. De wetenschapster had haar onderzoek over vijf expedities gespreid. Daarbij waren 250 monsters van de zeebodem genomen. Het onderzoek was gespreid over een gebied van 6.734 vierkanten kilometer.

Samantha Joyce wees erop dat het lek van British Petroleum ook een aanzienlijke hoeveelheid methaangas in de Golf van Mexico heeft gebracht. Dit zou zijn genegeerd door andere wetenschappers.

18-05-10

Olievervuiling Golf van Mexico bedreigt inkomen indianen

De olievervuiling door het ongeval met het boorplatform Deepwater Horizon dreigt een zware slag te vormen voor de Amerikaanse indianen die in het delta-gebied van de staat Louisiana wonen. De olievervuiling in de Golf van Mexico heeft al een aantal baaien en meren in de delta van Louisiana afgesloten, met inbegrip van de visgronden van de laatste indiaanse dorpen in de regio. De indiaanse stammen uit het zuiden van Louisiana vrezen dat daardoor hun laatste inkomen zal weggeveegd worden, nadat ze eerder al klaagden dat de booractiviteiten van de oliemaatschappijen hun moerassen vernielden en dat de petroleumsector en vastgoedindustrie illegaal indiaanse gronden in beslag hebben genomen. Daarover hebben ze al talloze rechtszaken aanhangig gemaakt, maar daar werden hun claims steevast afgewezen.

"Zelfs voor de ramp met het boorplatform Deepwater Horizon, was de invloed van de oliesector op het zuiden van Louisiana overduidelijk," aldus het persbureau Associated Press. "Er staan overal waarschuwingstekens voor ondergrondse pijpleidingen en ook in de kanalen wordt de locatie van de leidingen duidelijk gemeld. In het moerasgebied vormen de installaties van de petroleuminstallaties vaak het enige licht dat in de nacht kan worden opgemerkt. Sinds de jaren dertig hebben de petroleumbedrijven ongeveer 10.000 mijl kaarsrechte kanalen getrokken door de bossen, mangroven, vogelbiotopen en moerassen. De kanalen zorgden ervoor dat er zout water in de moerassen kon stromen, waardoor bomen en gras afstierven en de erosie werd aangewakkerd. Volgens een aantal wetenschappers is de petroleumindustrie verantwoordelijk voor een gebiedsverlies van 1.000 vierkante mijl, de helft van de oppervlakte die Louisiana is kwijtgeraakt."

In Louisiana woonden vroeger indianenstammen zoals de Choctaw, Chitimacha, Houma, Attakapas and Biloxi. Die hebben hun levensstijl echter compleet zien teloorgaan. "Vroeger waren wij niet alleen vissers," merkt Patty Ferguson, lid van de indianenstam Pointe-Au-Chien, op tegenover Associated Press. "Er werd aan landbouw gedaan en we hadden de beschikking over bronnen. Maar door het zoute water is dat onmogelijk geworden." Indien de olievervuiling van Deepwater Horizon de moerasgebieden bereikt, dreigen de indianen echter nu ook hun visvangst te verliezen. De moerassen zijn immers van cruciaal belang voor de garnalenteelt. Omdat hun rechten op de betrokken gronden niet worden erkend, kunnen de indianenstammen echter weinig actie ondernemen en kunnen de petroleum-maatschappijen aanvoeren binnen de grenzen van de wet te blijven.

17:55 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: louisiana, indianen, deepwater horizon |  Facebook |