04-05-18

Europese defensie krijgt budget van 20 miljard euro

De Europese Unie wil tijdens de eerste zeven jaar van volgend decennium een bedrag van 19,5 miljard euro investeren in defensie. Daarbij zal een budget van 13 miljard euro worden gereserveerd voor het European Defence Fund. Deze middelen zullen onder meer worden aangewend voor onderzoek naar innoverende militaire ontwikkelingen, zoals drones en robotica. Daarnaast zullen ook middelen worden voorzien voor de productie van zware hardware, zoals tanks en helikopters. Naast de steun voor het European Defence Fund is ook een bedrag van 6,5 miljard euro voorzien voor de versterking van de militaire mobiliteit.

Lees Verder

15:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: defensie |  Facebook |

12-01-18

Militaire bestedingen groeien het snelst in Oost-Europa

Wereldwijd zal dit jaar wellicht een bedrag van 1,67 biljoen dollar in defensie worden geïnvesteerd. Dat blijkt uit een rapport van de gespecialiseerde consulent IHS Jane's, waar gewag gemaakt wordt van een nieuw record sinds het einde van de Koude Oorlog. Het vorige record dateerde van het begin van dit decennium, toen een wereldwijd budget van 1,63 biljoen dollar werd gemeld. Tegenover het budget van vorig jaar is er sprake van een groei met 3,3 procent. Ook dat is de snelste toename in meer dan een decennium. De toename moet volgens het rapport worden toegeschreven aan de verbeterde economische condities in de wereld en een aanhoudende instabiliteit in een aantal belangrijke regio’s.

Fenella McGerty, hoofdanalist van IHS Jane’s, benadrukt dat op dit ogenblik gemiddeld nog ongeveer 2,2 procent van het bruto binnenlandse product aan defensie wordt besteed, tegenover 2,7 procent tien jaar geleden. “In tegenstelling tot de voorbije periode, toen de stijgingen in de militaire bestedingen vooral gedragen werden door Azië en het Midden-Oosten, zal dit jaar de sterkste groei wellicht mogen verwacht in de Verenigde Staten en Europa,” aldus het rapport. “In de Verenigde Staten mag dit jaar een groei met 4,8 procent worden verwacht, maar ook in Europa wordt een gemiddelde toename met 1,4 procent in het vooruitzicht gesteld.”

In Oost-Europa moet volgens McGerty zelfs de snelste groei van de hele wereld worden verwacht. Die trend wordt geleid door de drie Baltische staten. “Daar zullen de budgetten tegenover vier jaar geleden nagenoeg een verdubbeling hebben gekend,” aldus de analiste. “Die tendens moet vooral worden toegeschreven aan een toenemende angst voor Rusland, dat vier jaar geleden Oekraïne binnenviel. Opmerkelijk is dat de militaire budgetten in Rusland dit jaar wellicht met 5 procent zullen afnemen, nadat sinds het midden van dit decennium al een inkrimping met 10 procent kon worden gemeld. In Azië zal de groei vooral worden veroorzaakt door de toenemende invloed van China en de dreiging van Noord-Korea.

“In het Midden-Oosten moet vooral worden gewezen naar Saudi-Arabië, dat nog altijd betrokken is bij het conflict in Jemen,” aldus nog het rapport. “Anderzijds moet ermee rekening worden gehouden dat lage olieprijzen op de militaire budgetten in de regio kunnen wegen.”

Lees Verder

12:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: defensie |  Facebook |

05-06-13

Rusland schort gedeelte van militaire budgetten op

Rusland schroeft zijn militaire budget dit jaar met 6,5 miljard roebel terug. Dat betekent een daling met 203 miljoen dollar tegenover het jaar voordien. De vrijgekomen reserves worden opzij gezet om de bestaande militaire vloot te moderniseren. Dat heeft Viktor Ozerev, voorzitter van de defensie-commissie in het Russische parlement gezegd. De budgetbeperking geldt alleen voor dit jaar en vormt een compromis tussen de Russische ministeries van defensie en financiën.

Anton Siluanov, Russische minister van financiën, had eerder gevraagd om een gedeelte van de militaire budgetten voor een periode van vier jaar op te schorten. Rusland heeft een militair budget van meer dan 2 triljoen roebel. Minister Siliuanov had daarbij aangekondigd dat de militaire uitgaven dit jaar al met 25 procent waren toegenomen tegenover vorig jaar. De aangekondigde besparingen zouden vooral worden gericht op de beveiliging van maritieme activiteiten en maatregelen tegen piraterij.

Volgens de Russische defensie-analist Igor Korotchenko wordt met deze maatregelen het beleid van gewezen minister van financiën Alexei Kudrin, die openlijk met de legerleiding herhaaldelijk in botsing kwam over de militaire bestedingen, verder gezet. De analist zegt te verwachten dat de afbouw van de defensie-budgetten mogelijk zal worden verder gezet indien de economische situatie moeilijk zou blijven. Rusland zou zijn militaire budget tegen het einde van het decennium willen uitbouwen tot 20 biljoen roebel, maar dat zou volgens waarnemers een zware druk kunnen leggen op de economie van het land.

Lees Verder

13:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, defensie |  Facebook |

16-04-13

Wereldwijde militaire bestedingen voor eerst in anderhalf decennium gedaald

Het voorbije jaar werd wereldwijd een bedrag van 1,75 biljoen euro geïnvesteerd in defensie-uitgaven. Dat betekende een daling met 0,5 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van het Stockholm International Peace Research Institute (Sipri). Er wordt aan toegevoegd dat de wereldwijde bestedingen voor defensie het voorbije jaar voor het eerst in anderhalf decennium zijn gedaald. Volgens het rapport werden de stijgende uitgaven in China en Rusland ruimschoots gecompenseerd door een inkrimping in de Verenigde Staten en de Europese Unie. De Verenigde Staten blijven wel wereldwijd marktleider.

De militaire budgetten in de Verenigde Staten en een groot deel van Europa werden onder meer teruggeschroefd door de afbouw van de operaties in Afghanistan en de budgetbesparingen van de overheden. "De militaire bestedingen zullen de volgende twee tot drie jaar wellicht verder blijven inkrimpen," merkt het Sipri op. "Daarna zal wellicht een status-quo volgen, tot mogelijk een nieuwe toename, afhankelijk van de economische ontwikkelingen, zal moeten worden opgetekend." In Europa zouden veel landen de militaire bestedingen de voorbije vijf jaar met meer dan 10 procent hebben teruggeschroefd.

"Er is bij de militaire bestedingen op het ogenblik een duidelijk verschuiving merkbaar van de rijke westerse landen naar een aantal groeimarkten," voert het Sipri nog aan. "Vooral in het Midden-Oosten en Noord-Afrika diende een belangrijke toename opgetekend te worden." De Verenigde Staten schroefden hun militaire bestedingen het voorbije jaar met 6 procent terug tot 682 miljard dollar, maar blijft daarmee wereldwijd wel marktleider. Op de tweede plaats staat China, waar een groei met 7,8 procent tot 166 miljard dollar werd geregistreerd. Over tien jaar zou China volgens het Sipri wellicht wereldwijd marktleider zijn geworden.

China besteedt nu evenveel aan militaire apparatuur dan Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland gezamenlijk. De grootste groei werd het voorbije jaar opgetekend in Rusland, waar de bestedingen met 16 procent toenamen tot 91 miljard dollar. Op de vierde plaats staat Groot-Brittannië, waar een daling met 0,8 procent werd geregistreerd tot 60,8 miljard dollar. De top vijf wordt afgesloten door Japan, dat zijn bestedingen met 0,6 procent terugschroefde tot 59,3 miljard dollar.

Lees Verder

17:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: defensie, wapens |  Facebook |

19-02-12

Gezamenlijke militaire operaties Frankrijk en Groot-Brittannië

Frankrijk en Groot-Brittannië gaan nauwer samenwerken bij militaire operaties en op het gebied van kernenergie. Dat hebben de Britse premier David Cameron en de Franse president Nicolas Sarkozy bekend gemaakt. De twee Europese leiders hebben onder meer besloten sneller vaart te maken met het opzetten van een gezamenlijk commandocentrum voor militaire operaties. De Britse premier Cameron stelde dat op de top een een echte doorbraak is gemaakt.

David Cameron stelde daarbij dat Frankrijk en Groot-Brittannië meer militaire slagkracht zullen krijgen. Ook zijn de twee regeringsleiders het eens geworden over het opdrijven van de inspanningen bij de gezamenlijke ontwikkeling van een nieuw type onbemande gevechtsvliegtuigen. Ook op het gebied van nucleaire energie gaan de twee regeringen nauwer samenwerken. Het gaat daarbij onder meer om het toezicht op veiligheid en op gezamenlijk onderzoek.

De samenwerking moet in Groot-Brittannië 1.500 banen creëren. In december was de relatie tussen Cameron en Sarkozy ernstig verstoord. Op een Europese top had Cameron toen immers een veto uitgesproken over een nieuw verdrag met strengere begrotingsregels. Dat verdrag was voorgesteld door de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Nicolas Sarkozy.
De Franse president zei nu echter dat er op het persoonlijke vlak met Cameron nooit spanningen zijn geweest. Cameron had het over een ongelooflijke sterke relatie op basis van gezamenlijke belangen.

21:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: defensie, kernenergie |  Facebook |

28-05-11

Geen Amerikaanse defensiecontracten voor Chinese bedrijven

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een wet goedgekeurd waardoor het aan Chinese defensiebedrijven onmogelijk gemaakt wordt om contracten van het Amerikaanse ministerie van landsverdediging in de wacht te slepen. In het wetsvoorstel werd voorzien dat opdrachten voor het Amerikaanse ministerie van landsverdediging onmogelijk kunnen worden toegewezen aan bedrijven die eigendom zijn van de Chinese regering of banden hebben met de Chinese overheid.

Het Amerikaanse congreslid Rose DeLauro, één van de initiatiefnemers van het voorstel, benadrukte dat de wet de garanties op de Amerikaanse veiligheid moet helpen versterken. "China maakt belangrijke vooruitgang op het gebied van defensie en luchtvaart en ruimtevaart," merkt DeLauro op. "Een deelname van Chinese bedrijven aan biedingen voor contracten van het Amerikaanse ministerie van landsverdediging zou dan ook bijzonder veel risico's voor de veiligheid van de Verenigde Staten inhouden."

Rose DeLauro wees erop dat een Chinees staatsbedrijf van plan is om te bieden op een contract voor de volgende presidentiële helikopter. Het verbod zou volgens haar ook vermijden dat hoogwaardige banen en technologieën naar het buitenland zouden verdwijnen. "De wet zal niet alleen de nationale veiligheid ten goede komen, maar ook innovatie, jobcreatie en economische groei op lange termijn ondersteunen," merkte ze op. Het voorstel moet nog wel door de Amerikaanse Senaat worden goedgekeurd, vooraleer de wet door de Amerikaanse president Barack Obama kan worden bekrachtigd.

20:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, defensie, verenigde staten |  Facebook |

25-05-11

Eén vijfde Russische defensiebudget verdwijnt door corruptie

Eén vijfde van het Russische defensiebudget wordt door corrupte militairen en ambtenaren gestolen. Dat heeft Sergei Fridinsky, militair openbaar aanklager, gezegd in een interview met de Russische krant Rossiiskaya Gazeta. Dit jaar heeft Rusland voor landsverdediging een budget van 1,5 triljoen roebel voorzien. Dat komt overeen met een bedrag van 53 miljard dollar. Dat betekent dat er elk jaar meer dan 10 miljard dollar wordt gestolen.

Fridinsky voegt er aan toe dat er elk jaar meer geld wordt gereserveerd voor landsverdediging, maar dat levert volgens hem niet veel successen op. "Er worden gigantische kapitalen gestolen, terwijl de Russische troepen het moeten stellen met onvoldoende kwaliteit aan uitrusting en wapens," stipt Fridinsky aan. De openbaar aanklager merkt op dat onder meer met fictieve contracten wordt gewerkt om de Russische staat te bestelen.

De westerse landen hebben hun budgetten voor landsverdediging teruggeschroefd, maar de Russische eerste minister Vladimir Poetin heeft beloofd om het volgende decennium nagenoeg 20 triljoen roebel te zullen investeren om de verouderde uitrusting van het Russische leger te moderniseren. Poetin zegt dat onder meer onderzeeërs, kernraketten en luchtdefensie-systemen zullen worden aangekocht. De Russische president Dmitry Medvedev heeft herhaaldelijk gewaarschuwd de corrupte defensie-sector te zullen uitkuisen.

19:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: corruptie, defensie, rusland |  Facebook |

20-04-11

Russian Helicopters eerste Russische defensiebedrijf op beurs

Rusland gaat opnieuw investeren in zijn helikopter-industrie, die na de instorting van de Sovjet-Unie een zware aftakeling kende. De investeringen kaderen in een moderniserings-programma dat de Russische economie minder afhankelijk moet maken van de productie van olie en gas. Het staatsbedrijf Russian Helicopters, een holding die vorig jaar werd opgezet door elf regionale constructeurs samen te brengen, heeft een aantal nieuwe contracten kunnen afsluiten op de binnenlandse en buitenlandse markt en overweegt een gedeeltelijke beursgang.

Russian Helicopters hoopt met de beursgang een bedrag van 500 miljoen dollar te kunnen ontvangen. Het bedrijf zou dit jaar 262 helikopters leveren, tegenover 214 exemplaren vorig jaar. Binnen de tien jaar rekent het bedrijf op orders voor minstens 1.200 helikopters van de Russische overheid. Dat betekent minstens de helft van de toekomstige productie-pijplijn. Ook op de exportmarkt zou de vraag bijzonder groot zijn, omdat de Mi-helikopters van het bedrijf in hun categorie weinig concurrentie kennen en relatief goedkoop zijn.

Russian Helicopters is één van de belangrijkste Russische bedrijven die voor een gedeeltelijke privatisering in aanmerking kunnen komen. Daarbij wordt een beursgang in Londen en Moscow overwogen. Het zou de eerste keer zijn dat investeerders toegang krijgen tot de Russische defensie-industrie. De voorbije periode heeft Russian Helicopters, dat na de instorting van de Sovjet-Unie gedegradeerd werd tot een onderhoud en herstellingen, heeft zich de voorbije periode vooral toegespitst op het upgraden en bijsturen van bestaande ontwerpen.

Er wordt nu echter gehoopt op investeringen in nieuwe technologieën en modellen.

19:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: beurs, defensie, russian helicopters |  Facebook |

30-05-10

Brits defensiebedrijf Qinetiq wil 10 procent besparen

Het Britse defensiebedrijf Qinetiq heeft bekend gemaakt een kostenbesparing van 10 procent te zullen doorvoeren. Daarmee wil het defensiebedrijf de winstdaling van het voorbije boekjaar helpen opvangen. Het voorbije jaar realiseerde Qinetiq een winst van 85,7 miljoen pond sterling, tegenover 130,2 miljoen pond het jaar voordien. De omzet bleef nagenoeg status-quo op 1,6 miljard pond sterling. Qinetiq had eerder al gewaarschuwd dat de winst lager zou uitvallen wegens het uitstellen van een aantal overheidscontracten. Leo Quinn, chief executive van Qinetiq, benadrukte wel dat het bedrijf moet afgeraken van zijn ambtenaren-mentaliteit. Qinetiq is de opvolger van het vroegere staatsbedrijf Defence Evaluation and Research Agency (DERA) en ging ruim vier jaar geleden naar de beurs in Londen. Gevreesd wordt voor een mogelijke ontslagronde.

"Qinetiq is een bedrijf dat uit de Britse ambtenarij is gekomen en moet naar een veel commerciëlere cultuur evolueren," aldus Quinn bij de voorstelling van de jaarcijfers van de groep tenover de Britse krant The Guardian. Qinetiq, producent van hightech militaire apparatuur, stelt wereldwijd 13.000 mensen tewerk. In Groot-Brittannië werken ongeveer 7.000 mensen voor het bedrijf. Quinn, die in november van vorig jaar chief executive werd van het defensiebedrijf, merkte op dat de situatie in de sector mogelijk nog wel een tijdlang onzeker zal blijven. Hij voegde er echter aan toe dat het bedrijf een programma heeft op zijn waarde terug op peil te brengen. Quinn merkte verder op dat de intrede van het bedrijf op de Amerikaanse markt minder heeft opgeleverd dan oorspronkelijk werd verwacht. Hij voegde er aan toe dat de organisatie van het bedrijf te veel gefragmenteerd en complex is geworden.

Bovendien merkte Quinn op dat het bedrijf een strategische focus en transparantie mist, waardoor Qinetiq met hogere kosten wordt geconfronteerd. Ook merkte hij op dat de snelle groei door overnames niet voldoende waarde heeft gecreëerd voor de investeerders. Het defensiebedrijf heeft de uitkering van een dividend alvast voor een periode van twaalf maanden uitgesteld. Algemeen wordt aangenomen dat het bedrijf mogelijk tot ontslagen zal overgaan. Quinn benadrukte echter dat het bedrijf zich met de huidige ontslagvoorwaarden een afslanking van het personeelsbestand niet kan veroorloven. Een groot gedeelte van de medewerkers heeft inmiddels een opzegperiode van honderdzestig weken opgebouwd. Indien het personeel echter niet akkoord gaat met een versoepeling van die voorwaarden, zou een volgende ontslagronde volgens Quinn echter wel eens veel zwaarder kunnen uitvallen.

16:32 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: defensie, wapenindustrie, qinetiq |  Facebook |

19-02-09

Winst BAE Systems voorbije jaar bijna verdubbeld

Het Britse defensieconcern BAE Systems heeft het voorbije jaar een winst gerealiseerd van 2,37 miljard Britse pond. Dat is een stijging met 91 procent tegenover het jaar voordien. De omzet steeg met 18 procent tot 18,54 miljard Britse pond. De groei is grotendeels te danken aan de grote vraag naar militaire voertuigen die ingezet worden in Irak en Afghanistan. Het orderboek groeide aan met 20 procent. Het bedrijf zegt bovendien ook dit jaar een stevige groei in het vooruitzicht te hebben. Onder meer de verkoop van militaire apparatuur aan India zou dit jaar een belangrijke stijging moeten kennen. BAE Systems is een grote toeleverancier van de twee grootste defensiemarkten ter wereld

"De goede prestaties van BAE Systems werden naar eigen zeggen mede in de hand gewerkt door het zwakke Britse pond," aldus BBC News. "Bovendien bracht de verkoop van een aantal afdelingen een bedrag op van 238 miljoen Britse pond." De omzet werd gestimuleerd door de overname van het Amerikaanse MTC Technologies en het Australische Tenix Defence. Vanuit de Verenigde Staten was er echter ook een grote vraag naar gepantserde voertuigen. BAE Systems genereert meer dan de helft van zijn omzet in de Verenigde Staten en is de vijfde grootste leverancier van het Amerikaanse ministerie van defensie.

BAE Systems, het grootste defensiebedrijf van Europa, stelde dat het plan van de Amerikaanse president Barack Obama om 17.000 extra manschappen naar Afghanistan te sturen, voor een verdere groei zal zorgen in de vraag naar pantserwagens. "Het plan van president Obama om zijn aandacht in de oorlog tegen het terrorisme te verschuiven naar de Taliban, zal wellicht de vraag doen stijgen naar lichter materiaal dan dat wat gebruikt werd in Irak, aangezien het Amerikaans leger in een meer bergachtig terrein zal moeten opereren," stipte Ian King, chief executive van BAE Systems, aan. Het militaire budget van de Verenigde Staten steeg het voorbije jaar met 9,2 procent tot 220 miljard dollar. Het Britse militaire budget bedraag 36 miljard pond.

16:41 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bae systems, defensie, wapenhandel |  Facebook |

20-04-07

Embraer wil militair transportvliegtuig

De Braziliaanse vliegtuigconstructeur Embraer overweegt een militair transportvliegtuig te bouwen. Dat heeft de directie van het bedrijf bekend gemaakt. Het nieuwe toestel zou meteen het zwaarste vliegtuig worden dat ooit door Embraer is gemaakt. Als basis voor het transportvliegtuig zou de constructeur gebruik maken van het commercieel toestel Embraer 190. Concrete plannen werden echter niet bekend gemaakt.

Embraer maakte bekend de mogelijke ontwikkeling te bestuderen van een middelgroot militair transportvliegtuig. Het zou een laadvermogen hebben negentien ton en in de lucht kunnen bijtanken. Het transportvliegtuig zou ook aangewend kunnen worden om in de lucht andere toestellen bij te tanken en eveneens gebruikt kunnen worden voor het transport van militaire voertuigen en zieken.

De Embraer C-390 zou kunnen landen en opstijgen op korte en onverharde landingsbanen in de buurt van frontlinies. De Braziliaanse vliegtuigconstructeur zegt uit analyses af te kunnen leiden dat er een wereldwijde markt bestaat voor dit type toestel. “Er moet onder meer voorzien worden in de vervanging van oude toestellen die in de loop van het volgende decennium aan het einde van hun leven komen,” aldus Embraer.

12:06 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: embraer, luchtvaart, defensie |  Facebook |