23-11-09

Internetgebruiker moet over delete-knop kunnen beschikken

De internetgebruiker moet een delete-knop kunnen beschikken om persoonlijke informatie te verwijderen. Dat zegt Viktor Mayer-Schönberger, professor aan de Harvard Law School, in zijn boek 'The Virtue of Forgetting in a Digital Age'. Met die delete-knop zouden internetgebruikers volgens Mayer-Schönberger kunnen vermijden dat bepaalde gebeurtenissen hen blijven achtervolgen en zware consequenties blijven hebben voor hun persoonlijk of professioneel leven. Maar de schade gaat volgens Mayer-Schönberger veel dieper dan een persoonlijk nadeel van de individuele gebruiker. De Amerikaanse professor stelt dat het vergeten een centrale rol speelt in de menselijke beslissingsmogelijkheden. Het vergeten laat de mens volgens Mayer-Schönberger immers toe om beslissingen te nemen zonder daarbij beïnvloed te worden door gebeurtenissen uit het verleden. Het vergeten geeft de mens volgens de auteur een tweede kans en in het hedendaagse te leven, zonder te hoeven vrezen dat één gebeurtenis in een verre toekomst uit de hele context zou gerukt worden. Vergeten geeft de mens volgens de auteur dan ook de vrijheid om te handelen.

Viktor Mayer-Schönberger verwijst in zijn boek onder meer naar een vrouwelijke leerkracht die geen benoeming kon krijgen omdat er op MySpace foto's waren ontdekt waarbij ze duidelijk dronken als een piraat poseerde. "Dat was voor de universiteitstop reden om haar ongeschikt te achten om les te geven," aldus Mayer-Schönberger. Daarnaast verwijst hij ook naar een universiteitsprofessor die de toegang tot de Verenigde Staten werd ontzegd omdat hij bijna tien jaar voordien een artikel had geschreven dat hij in zijn jeugd eens LSD had uitgeprobeerd. Dat is volgens Mayer-Schönberger het bewijs dat het digitaal geheugen bijzonder lang kan doorwerken. Dat digitaal geheugen zorgt volgens de wetenschapper voor een onevenwicht tussen de machthebbers en diegenen die aan die machten worden onderworpen. Dat zal volgens Mayer-Schönberger uiteindelijk leiden tot een geslotenheid, zoals die ook een tweede natuur werd voor de burgers van Oost-Europa tijdens de koude oorlog.

"De mens vergeet het grootste gedeelte van zijn ervaringen," aldus Mayer-Schönberger. "Alleen de allerbelangrijkste dingen worden onthouden. Dat is een belangrijke ingebouwde biologische filter. Dat zorgt ervoor dat de dingen in hun perspectief kunnen worden geplaatst. Dingen die hun belangrijkheid voor het heden hebben verloren, worden vergeten. Dat geeft de mens de mogelijkheid om verder te gaan en onder meer niet over vergissingen in het verleden te moeten blijven tobben." In zijn boek stelt Mayer-Schönberger, op dit ogenblik directeur van het Information and Innovation Policy Research Center aan de National University of Singapore, een aantal theoretische oplossingen voor, zoals de uitbouw van een aantal digitale rechten en een informatie-ecologie, maar geen enkele van die alternatieven is volgens de wetenschapper een haalbare kaart. Daarom moet er volgens hem een technologie worden ontwikkeld die de internetgebruiker toelaat om persoonlijke online informatie te deleten en uit databanken te verwijderen.

13:18 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, maatschappij, delete |  Facebook |