16-07-13

Pensioen op latere leeftijd verlaagt risico op dementie

Werknemers die hun pensioen uitstellen, lopen minder risico op dementie. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Franse Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (Inserm) bij nagenoeg een half miljoen Franse werknemers. Elk extra jaar werk zou volgens de Franse onderzoekers het risico op dementie met 3,2 procent verlagen. Een pensioen op vijfenzestig jaar verlaagt het risico op dementie met 15 procent tegenover een uittreden op zestigjarige leeftijd. Wereldwijd lijden ongeveer 35 miljoen mensen aan dementie.

"De impact van een later pensioen op het dementie-risico is logisch," merkt onderzoeksleider Carole Dufouil op. "Mensen die hun pensioen uitstellen, blijven fysiek actief, behouden hun sociale contacten en blijven met een mentale uitdaging geconfronteerd worden. Al die elementen werden eerder al in verband gebracht met een verlaging van het risico op een mentale aftakeling." Geraamd wordt dat in de Verenigde Staten één op negen vijfenzestigplussers aan de ziekte van Alzheimer lijdt. Op dit ogenblik is de oorzaak van de ziekte nog altijd niet achterhaald, terwijl evenmin een efficiënt geneesmiddel beschikbaar is.

In het onderzoek bleek dat bij de respondenten, die een gemiddelde leeftijd hadden van vierenzeventig jaar en gemiddeld twaalf jaar met pensioen waren, 3 procent een dementie had ontwikkeld. "Het risico op een mentale aftakeling bleek echter af te nemen met elk jaar dat het pensioen was uitgesteld," zegt Carole Dufouil nog. De studie biedt volgens de onderzoekster een reden om een verplichte pensioenleeftijd af te schaffen en mensen zo lang te laten werken als ze zelf willen, aangezien die maatregel een positieve impact zou hebben op de gezondheid.

Heather Snyder, wetenschappelijk directeur bij de Amerikaanse Alzheimer's Association, merkt wel op dat er ook alternatieven zijn om de mentale gezondheid op peil te houden. "Cruciaal is dat men cognitief en sociaal actief blijft," zegt ze. "Sommige gepensioneerden hebben een drukker leven dan tijdens hun professionele carrière."

Lees Verder

15:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pensioen, dementie, gezondheid |  Facebook |

11-07-13

Lezen en schrijven beschermen mentale gezondheid op latere leeftijd

De lectuur van boeken, schrijven en participatie in hersen-stimulerende activiteiten kunnen het geheugen op elke leeftijd helpen beschermen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Rush University in Chicago bij nagenoeg driehonderd Amerikanen. De onderzoekers stelden naar eigen zeggen vast dat de hersenen van personen die aan mentaal stimulerende activiteiten hebben geparticipeerd, minder fysieke tekenen van dementie vertonen. Personen met een frequente mentale activiteit op latere leeftijd, bleken 32 procent minder risico op aftakeling te lopen.

Lees Verder

13:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, dementie |  Facebook |

23-06-13

Dementie wordt gigantisch probleem voor Chinese bevolking

Dementie wordt voor China de volgende periode een belangrijk probleem. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de Edith Cowan University. De onderzoekers wijzen erop dat op dit ogenblik meer dan negen miljoen Chinezen aan dementie lijden. Dat betekent een verdrievoudiging op twintig jaar tijd. Daarmee kent China volgens de onderzoekers op het gebied van dementie de grootste groei van de hele wereld. De wetenschappers voegen er aan toe dat China slecht is uitgerust om het probleem te kunnen aanpakken.

Lees Verder

12:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dementie, china |  Facebook |

04-04-13

Dementie kost economie meer dan hartziektes of kanker

Dementie kost de economie meer dan hartziektes of kanker. Dat is de conclusie van een onderzoek van Rand Corporation en het Amerikaanse National Institute on Aging. De grootste kost van dementie wordt volgens de onderzoekers eerder veroorzaakt door de langdurige zorg die aan patiënten moet worden verstrekt dan aan de medische diensten die ter beschikking moeten worden gesteld. Berekend wordt dat dementie aan de economie van de Verenigde Staten op dit ogenblik tussen 157 miljard dollar en 215 miljard dollar per jaar kost, maar over een kwarteeuw kan zijn verdubbeld indien de huidige vergrijzing wordt doorgezet en geen afdoende therapie tegen de ziekte kan worden gevonden.

"De druk van dementie op de economie wordt steeds groter naarmate de bevolking ouder wordt," merkt onderzoeksleider Michael Hurd, econoom bij de Rand Corporation, op. "Er moet dan ook dringend een gecoördineerd beleid worden uitgewerkt om de impact van dementie op de samenleving af te zwakken." De onderzoekers stelden vast dat op het einde van het voorbije decennium 14,7 procent van de Amerikaanse zeventigplussers aan dementie leed. Dat ging gepaard met een kost van 109 miljard dollar voor verstrekte zorgen en 159 miljard dollar tot 215 miljard dollar indien ook informele verzorging wordt ingecalculeerd.

De jaarlijkse kost van dementie bedraagt volgens het onderzoek tussen 41.689 dollar en 56.290 dollar per patiënt. Opvang in tehuizen of in de thuisomgeving vertegenwoordigt volgens Rand Corporation tussen 75 procent en 84 procent van de totale kosten. "Demente patiënten hoeven niet veel extra geneeskundige zorgen dan andere mensen," voert Michael Hurd aan. De jaarlijkse kosten voor hartaandoeningen lopen in de Verenigde Staten op tot 102 miljard dollar, terwijl voor kanker een maatschappelijke kostprijs van 77 miljard dollar werd berekend.

Lees Verder

15:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dementie, gezondheid |  Facebook |

07-02-11

Wandeling beschermt geheugen tegen veroudering

Gematigde lichaamsbeweging zoals een wandeling versterkt het geheugen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de University of Pittsburgh in de Verenigde Staten. Daarbij wordt opgemerkt dat een wandeling van veertig minuten enkele keren per week voldoende is om het geheugen te versterken en het verouderende brein in optimale conditie te houden. Er wordt aan toegevoegd dat lichaamsbeweging een bescherming biedt tegen dementie en tegen geheugenverlies bij het ouder worden.

De onderzoekers stelden vast dat gematigde lichaamsbeweging de omvang van de hippocampus, een gebied in de hersenen dat het geheugen omvat, vergroot. Ook bleken de respondenten betere scores te halen op geheugentests. "De resultaten van het onderzoek kunnen belangrijke implicaties hebben voor verouderende maatschappijen die bedreigd worden door een dementie-bom," aldus het webmagazine Medicinet.com.

Groot-Brittannië telt op dit ogenblik 820.000 dementerende patiënten. Dat aantal zou over twintig jaar zijn verdubbeld. "Tot er een behandeling is gevonden, is het belangrijk om goedkope en eenvoudige manieren te vinden om deze trend af te remmen," merken experts op. Onderzoeksleider Kirk Erickson merkt op dat de verschrompeling van de hippotamus met het ouder worden als onafwendbaar wordt beschouwd, maar het onderzoek heeft volgens hem uitgewezen dat lichaamsbeweging voor een groei kan blijven zorgen.

18:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dementie, gezondheid, hippotamus |  Facebook |

03-12-10

Pesticides een mogelijke oorzaak van dementie

Werknemers die over een grote periode van tijd blootgesteld staan aan pesticides, lopen mogelijk een groter risico op dementie. Dat is de conclusie van onderzoek aan het het Institute de Sante Publique d'Epidemiologie et de Developpement in Bordeaux. Daarbij wordt opgemerkt dat Franse wijnbouwers die gedurende een periode van zes jaar op geregelde tijdstippen met pesticides werden geconfronteerd, op het einde van die tijdsspanne op een aantal verstandelijke tests slechtere resultaten halen dan twintig jaar voordien. De onderzoekers maken gewag van een opmerkelijk resultaat, zeker gezien de relatief korte periode van het bestuurde tijdsbestek en de relatief jonge leeftijd van de respondenten.

De testpersonen waren tussen veertig en zestig jaar oud en hadden minstens twintig jaar op wijngaarden gewerkt. Ongeveer 20 procent van de proefpersonen kwam nooit in aanraking met pesticiden, maar meer dan de helft was rechtstreeks in contact gebracht met de producten, zoals bij de voorbereiding en het gebruik van de verdelgingsmiddelen of het reinigen en herstellen van het materiaal. De rest was onrechtstreeks in aanraking gekomen door hun aanwezigheid in gebouwen, kantoren en kelders. Op zeven van de negen intelligentietesten bleken de werknemers die in contact met de pesticides waren gekomen, na verloop van zes jaar minder goede resultaten op te tekenen dan bij een eerste onderzoek.

Ook bleek deze groep vijf keer meer geneigd te zijn om op beide tests lagere scores te laten optekenen dan hun collega's. Ook bleken ze twee keer zo snel geneigd om in de officiële Franse intelligentie-test met twee punten te dalen. "Die achteruitgang moet de vraag doen rijzen over een verhoogd risico van deze groep en een mogelijke evolutie naar degeneratie-ziektes zoals Alzheimer of andere dementie-aandoeningen. Frankrijk kent het hoogste gebruik van insecticides en herbicides in Europa. Op wereldwijd niveau worden deze producten alleen meer gebruikt in de Verenigde Staten, Japan en Brazilië. Na twaalf jaar volgt een nieuwe evaluatie.

09:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dementie, gezondheid, pesticides |  Facebook |

15-10-10

Wandeling belangrijke stimulans voor hersenen

 

Een wandeling van een tiental kilometer per week heeft niet alleen een positieve impact op het hart, maar ook op de hersenen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de University of Pittsburgh. De onderzoekers stellen dat de wandelactiviteit vermijdt dat de hersenen inkrimpen en op die manier mogelijk op latere leeftijd ook dementie kan helpen tegengaan. Het onderzoek bouwt verder op eerdere studies, die uitwezen dat zelfs een matige lichaamsbeweging de banden tussen belangrijke hersengedeelten kunnen versterken, waardoor onder meer een verlies aan cognitieve capaciteiten op latere leeftijd kon worden tegengegaan.

Onderzoeksleider Krik Erickson volgde een groep proefpersonen van gemiddeld achtenzeventig jaar gedurende een periode dertien jaar. De respondenten die tussen zes en negen mijl per week wandelden, bleken na negen jaar meer grijze massa in hun hersenen te hebben dan collega's die minder actief waren. Nog vier jaar later bleken 40 procent van de proefpersonen symptomen van dementie te vertonen. De onderzoekers merken echter op dat bij de actieve wandelaars het risico op dementie gehalveerd bleek te zijn. Het onderzoek toont volgens Erickson duidelijk aan dat er een verband bestaat tussen wandelactiviteit op een vroegere leeftijd en het hersenvolume op latere ouderdom.

"Het is mogelijk dat lichamelijke activiteit de problemen bij risicopatiënten alleen maar uitstellen," geeft Erickson toe. "Maar zelfs dan kan er nog altijd van een belangrijke vooruitgang gewag gemaakt worden. Dat zou bovendien een belangrijke besparing kunnen opleveren voor de gezondheidskosten. Bovendien kan het uitstellen van de ziekte ook de emotionele last en problemen verzachten, zowel voor de patiënten zelf als voor hun omgeving." Erickson voegde er aan toe dat er in de toekomst ook zal bekeken worden of beweging ook een effect heeft op patiënten die al aan dementie lijden. Het onderzoek opent volgens hem een belangrijk terrein voor verdere research.

19:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dementie, gezondheid, hersenen |  Facebook |