07-01-18

Onderwijs wapen tegen later dementie-risico

In de Verenigde Staten genieten senioren uit de grote steden mentaal een duidelijk betere gezondheid dan hun leeftijdsgenoten uit landelijke gemeenschappen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de Rand Corporation. De onderzoekers zeggen te hebben moeten vaststellen dat dementie en cognitieve achteruitgang bij senioren uit landelijke gebieden consistent vaker moet worden geregistreerd dan bij generatiegenoten uit de grotere stadsgebieden. Toch is inmiddels die kloof enigszins verkleind, dankzij de investeringen die in het begin van de twintigste eeuw werden gedaan om ook in landelijke regio’s langer onderwijs te promoten.

“Door de vergrijzing van de babyboomers dreigt het probleem van dementie tegen het midden van deze eeuw in de Verenigde Staten een verdubbeling te kennen,” aldus onderzoeksleider Regina Shih, professor sociale wetenschappen bij de Rand Corporation. “Vaak wordt bij de studie van dementie gekeken naar individuele factoren, zoals raciale en etnische origines, maar er moet ook met een mogelijke invloed van omgevingsfactoren rekening worden gehouden.” Uit het onderzoek kon worden vastgesteld dat bij het begin van deze eeuw bij 7,1 procent van de landelijke senioren dementie werd vastgesteld, tegenover 5,4 procent in stedelijke regio’s.

Begin dit decennium was in de landelijke regio’s echter nog sprake van 5,1 procent dementie bij senioren in landelijke regio’s, tegenover 4,4 procent in een stedelijke omgeving. Bij andere mentale gezondheidsproblemen konden gelijkaardige tendensen worden opgetekend. “Het feit dat dementie en andere mentale gezondheidsproblemen bij landelijke senioren sneller afneemt, vindt zijn belangrijkste verklaring in de genoten opleiding,” stippen de onderzoekers aan. “Personen die meer dan twaalf jaar onderwijs hebben genoten, blijken 83 procent beter tegen dementie beschermd te zijn.” Professor Shih benadrukt wel dat in de Verenigde Staten landelijke regio’s nog altijd sneller vergrijzen dan de stedelijke gebieden.

Lees Verder

16:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dementie |  Facebook |

16-07-13

Pensioen op latere leeftijd verlaagt risico op dementie

Werknemers die hun pensioen uitstellen, lopen minder risico op dementie. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Franse Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (Inserm) bij nagenoeg een half miljoen Franse werknemers. Elk extra jaar werk zou volgens de Franse onderzoekers het risico op dementie met 3,2 procent verlagen. Een pensioen op vijfenzestig jaar verlaagt het risico op dementie met 15 procent tegenover een uittreden op zestigjarige leeftijd. Wereldwijd lijden ongeveer 35 miljoen mensen aan dementie.

"De impact van een later pensioen op het dementie-risico is logisch," merkt onderzoeksleider Carole Dufouil op. "Mensen die hun pensioen uitstellen, blijven fysiek actief, behouden hun sociale contacten en blijven met een mentale uitdaging geconfronteerd worden. Al die elementen werden eerder al in verband gebracht met een verlaging van het risico op een mentale aftakeling." Geraamd wordt dat in de Verenigde Staten één op negen vijfenzestigplussers aan de ziekte van Alzheimer lijdt. Op dit ogenblik is de oorzaak van de ziekte nog altijd niet achterhaald, terwijl evenmin een efficiënt geneesmiddel beschikbaar is.

In het onderzoek bleek dat bij de respondenten, die een gemiddelde leeftijd hadden van vierenzeventig jaar en gemiddeld twaalf jaar met pensioen waren, 3 procent een dementie had ontwikkeld. "Het risico op een mentale aftakeling bleek echter af te nemen met elk jaar dat het pensioen was uitgesteld," zegt Carole Dufouil nog. De studie biedt volgens de onderzoekster een reden om een verplichte pensioenleeftijd af te schaffen en mensen zo lang te laten werken als ze zelf willen, aangezien die maatregel een positieve impact zou hebben op de gezondheid.

Heather Snyder, wetenschappelijk directeur bij de Amerikaanse Alzheimer's Association, merkt wel op dat er ook alternatieven zijn om de mentale gezondheid op peil te houden. "Cruciaal is dat men cognitief en sociaal actief blijft," zegt ze. "Sommige gepensioneerden hebben een drukker leven dan tijdens hun professionele carrière."

Lees Verder

15:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pensioen, dementie, gezondheid |  Facebook |

11-07-13

Lezen en schrijven beschermen mentale gezondheid op latere leeftijd

De lectuur van boeken, schrijven en participatie in hersen-stimulerende activiteiten kunnen het geheugen op elke leeftijd helpen beschermen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Rush University in Chicago bij nagenoeg driehonderd Amerikanen. De onderzoekers stelden naar eigen zeggen vast dat de hersenen van personen die aan mentaal stimulerende activiteiten hebben geparticipeerd, minder fysieke tekenen van dementie vertonen. Personen met een frequente mentale activiteit op latere leeftijd, bleken 32 procent minder risico op aftakeling te lopen.

Lees Verder

13:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, dementie |  Facebook |

23-06-13

Dementie wordt gigantisch probleem voor Chinese bevolking

Dementie wordt voor China de volgende periode een belangrijk probleem. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de Edith Cowan University. De onderzoekers wijzen erop dat op dit ogenblik meer dan negen miljoen Chinezen aan dementie lijden. Dat betekent een verdrievoudiging op twintig jaar tijd. Daarmee kent China volgens de onderzoekers op het gebied van dementie de grootste groei van de hele wereld. De wetenschappers voegen er aan toe dat China slecht is uitgerust om het probleem te kunnen aanpakken.

Lees Verder

12:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dementie, china |  Facebook |

04-04-13

Dementie kost economie meer dan hartziektes of kanker

Dementie kost de economie meer dan hartziektes of kanker. Dat is de conclusie van een onderzoek van Rand Corporation en het Amerikaanse National Institute on Aging. De grootste kost van dementie wordt volgens de onderzoekers eerder veroorzaakt door de langdurige zorg die aan patiënten moet worden verstrekt dan aan de medische diensten die ter beschikking moeten worden gesteld. Berekend wordt dat dementie aan de economie van de Verenigde Staten op dit ogenblik tussen 157 miljard dollar en 215 miljard dollar per jaar kost, maar over een kwarteeuw kan zijn verdubbeld indien de huidige vergrijzing wordt doorgezet en geen afdoende therapie tegen de ziekte kan worden gevonden.

"De druk van dementie op de economie wordt steeds groter naarmate de bevolking ouder wordt," merkt onderzoeksleider Michael Hurd, econoom bij de Rand Corporation, op. "Er moet dan ook dringend een gecoördineerd beleid worden uitgewerkt om de impact van dementie op de samenleving af te zwakken." De onderzoekers stelden vast dat op het einde van het voorbije decennium 14,7 procent van de Amerikaanse zeventigplussers aan dementie leed. Dat ging gepaard met een kost van 109 miljard dollar voor verstrekte zorgen en 159 miljard dollar tot 215 miljard dollar indien ook informele verzorging wordt ingecalculeerd.

De jaarlijkse kost van dementie bedraagt volgens het onderzoek tussen 41.689 dollar en 56.290 dollar per patiënt. Opvang in tehuizen of in de thuisomgeving vertegenwoordigt volgens Rand Corporation tussen 75 procent en 84 procent van de totale kosten. "Demente patiënten hoeven niet veel extra geneeskundige zorgen dan andere mensen," voert Michael Hurd aan. De jaarlijkse kosten voor hartaandoeningen lopen in de Verenigde Staten op tot 102 miljard dollar, terwijl voor kanker een maatschappelijke kostprijs van 77 miljard dollar werd berekend.

Lees Verder

15:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dementie, gezondheid |  Facebook |

07-02-11

Wandeling beschermt geheugen tegen veroudering

Gematigde lichaamsbeweging zoals een wandeling versterkt het geheugen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de University of Pittsburgh in de Verenigde Staten. Daarbij wordt opgemerkt dat een wandeling van veertig minuten enkele keren per week voldoende is om het geheugen te versterken en het verouderende brein in optimale conditie te houden. Er wordt aan toegevoegd dat lichaamsbeweging een bescherming biedt tegen dementie en tegen geheugenverlies bij het ouder worden.

De onderzoekers stelden vast dat gematigde lichaamsbeweging de omvang van de hippocampus, een gebied in de hersenen dat het geheugen omvat, vergroot. Ook bleken de respondenten betere scores te halen op geheugentests. "De resultaten van het onderzoek kunnen belangrijke implicaties hebben voor verouderende maatschappijen die bedreigd worden door een dementie-bom," aldus het webmagazine Medicinet.com.

Groot-Brittannië telt op dit ogenblik 820.000 dementerende patiënten. Dat aantal zou over twintig jaar zijn verdubbeld. "Tot er een behandeling is gevonden, is het belangrijk om goedkope en eenvoudige manieren te vinden om deze trend af te remmen," merken experts op. Onderzoeksleider Kirk Erickson merkt op dat de verschrompeling van de hippotamus met het ouder worden als onafwendbaar wordt beschouwd, maar het onderzoek heeft volgens hem uitgewezen dat lichaamsbeweging voor een groei kan blijven zorgen.

18:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dementie, gezondheid, hippotamus |  Facebook |

03-12-10

Pesticides een mogelijke oorzaak van dementie

Werknemers die over een grote periode van tijd blootgesteld staan aan pesticides, lopen mogelijk een groter risico op dementie. Dat is de conclusie van onderzoek aan het het Institute de Sante Publique d'Epidemiologie et de Developpement in Bordeaux. Daarbij wordt opgemerkt dat Franse wijnbouwers die gedurende een periode van zes jaar op geregelde tijdstippen met pesticides werden geconfronteerd, op het einde van die tijdsspanne op een aantal verstandelijke tests slechtere resultaten halen dan twintig jaar voordien. De onderzoekers maken gewag van een opmerkelijk resultaat, zeker gezien de relatief korte periode van het bestuurde tijdsbestek en de relatief jonge leeftijd van de respondenten.

De testpersonen waren tussen veertig en zestig jaar oud en hadden minstens twintig jaar op wijngaarden gewerkt. Ongeveer 20 procent van de proefpersonen kwam nooit in aanraking met pesticiden, maar meer dan de helft was rechtstreeks in contact gebracht met de producten, zoals bij de voorbereiding en het gebruik van de verdelgingsmiddelen of het reinigen en herstellen van het materiaal. De rest was onrechtstreeks in aanraking gekomen door hun aanwezigheid in gebouwen, kantoren en kelders. Op zeven van de negen intelligentietesten bleken de werknemers die in contact met de pesticides waren gekomen, na verloop van zes jaar minder goede resultaten op te tekenen dan bij een eerste onderzoek.

Ook bleek deze groep vijf keer meer geneigd te zijn om op beide tests lagere scores te laten optekenen dan hun collega's. Ook bleken ze twee keer zo snel geneigd om in de officiële Franse intelligentie-test met twee punten te dalen. "Die achteruitgang moet de vraag doen rijzen over een verhoogd risico van deze groep en een mogelijke evolutie naar degeneratie-ziektes zoals Alzheimer of andere dementie-aandoeningen. Frankrijk kent het hoogste gebruik van insecticides en herbicides in Europa. Op wereldwijd niveau worden deze producten alleen meer gebruikt in de Verenigde Staten, Japan en Brazilië. Na twaalf jaar volgt een nieuwe evaluatie.

09:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dementie, gezondheid, pesticides |  Facebook |