23-02-18

Parlementaire democratie leerde debatteren met cijfers

Met de intrede van het parlement werd in de politiek ook het gebruik van statistische argumenten geïntroduceerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) naar de geschiedenis van het politieke debat in Groot-Brittannië. Volgens de studie kan de introductie van de statistische argumentatie in de Britse politiek teruggebracht worden tot het laatste kwart van de zeventiende eeuw. Daarbij werd verwezen naar de nasleep van de Glorious Revolution die William Oranje-Nassau en diens echtgenote Maria Stuart op de Britse troon had geplaatst, maar die ook cruciaal is geweest voor de Engels parlementaire democratie.

“De opkomst van de parlementaire macht, samen met de gepolariseerde politieke partijen en de toenemende impact van de pers, hebben bijgedragen door een publieke cultuur van debat en dispuut, waarin cijfers in toenemende mate een vorm van munitie werden,” zegt onderzoeksleider William Deringer, professor economische geschiedenis aan het Massachusetts Institute of Technology. “Deze evolutie vormde onderdeel van een groter fenomeen. Door de rivaliserende partijen werden over elk onderwerp intensieve discussies gevoerd. Dit bleek een politieke context waarin cijfers bijzonder goed bleken te functioneren.”

Het fenomeen werd volgens Derringer nog versterkt door de zeepbel die in het eerste kwart van de achttiende eeuw rond de South Sea Company werd gecreëerd. “Op dat ogenblik werden kwantitatieve argumenten nog meer een wezenlijk onderdeel van het dagelijkse leven, waarbij politiek en economie samen kwamen,” zegt de onderzoeker. “Deze gebeurtenissen hebben een immense invloed gehad. Er werd een cultureel kader gecreëerd dat ook vandaag nog kan worden herkend.” Derringer beweert niet dat pas op het einde van de zeventiende eeuw mathematische elementen onderdeel van het dagelijks leven begonnen te vormen.

Onder meer in het klassieke Griekenland en het middeleeuwse Venetië werden wiskundige elementen gebruikt. “Pas echter veel later werden cijfers een geregeld onderdeel van de politiek,” brengt Derringer in zijn boek ‘Calculated Values: Finance, Politics, and the Quantitative Age’ naar voor.

Lees Verder

12:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: democratie |  Facebook |

12-03-16

Positief verband tussen belastingen en kwaliteit overheid

Er kan een positief verband worden vastgesteld tussen het fiscaal beleid van een land en de kwaliteit van de overheden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universitet Göteborg in Zweden naar de fiscale systemen in een aantal westerse landen en de Afrikaanse Sub-Sahara. Elke overheid die fiscale inkomsten wil verzamelen, moet volgens de onderzoekers immers een goedwerkende bureaucratie uitbouwen en dient de belastingsplichtige een ruilwaarde aan te bieden, vooral in de vorm van welvaart-hervormingen en een medezeggingsschap over de manier waarop de opbrengsten van de heffingen worden beheerd.

“Om zijn fiscale doelstellingen te halen, moet een heerser onderhandelen met de bevolking die hij wil belasten,” merkt onderzoeker Rasmus Broms, politiek wetenschapper aan de Universitet Göteborg, op. “Niemand staat graag zomaar een gedeelte van zijn inkomen af. Men eist minstens een andere waarde in ruil, maar vooral wil men inspraak hebben in de aanwending van de belastinggelden. Bovendien moet de heerser ook een complexe administratie uitbouwen om de belastingen efficiënt te kunnen innen. Historisch zijn belastingen vaak de basis geweest van het ontstaan van het ambtenaren-apparaat. De Franse en Amerikaanse revoluties hadden ook een fiscale grond.”

De studie toonde ook aan dat vooral in de Sub-Sahara belastingplichtigen een grotere politieke interesse tonen dan landgenoten die geen fiscale heffing betalen. “Uiteindelijk zou het positiever zijn een goed gedocumenteerd belastingsstelsel voor een brede bevolkingsgroep te introduceren, dan de economie te laten steunen op inkomsten uit bijvoorbeeld internationale handelsovereenkomsten. Het omgekeerde kan worden opgemerkt in de rijke Arabische oliestaten. De massale inkomsten uit de olieproductie laten die regeringen toe hun onderdanen te subsidiëren, maar in ruil het recht menen te hebben de democratisch controle op de overheid en de mensenrechten te mogen onderdrukken.

Lees Verder

15:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: belasting, democratie |  Facebook |

07-01-14

Bedrijfsleiders dienen hun idee over democratie bij te sturen

Indien de grote bedrijven willen overleven, moeten ze de cultuur aan de top van de onderneming veranderen. Dat heeft management-specialist Charles Handy gezegd. Handy zegt dat vele chief executives mysterieus en onzichtbaar blijven voor hun medewerkers en het grote publiek, maar hij waarschuwt dat werknemers mondiger worden en de glazen torens waarin het management zich ophoudt, tenzij organisaties de nodige veranderingen doorvoeren, zullen neerhalen. De democratie van de eenentwintigste eeuw zal volgens de management-specialist niet langer tolereren dat de kleine bedrijfstop van de ondernemingswereld zich blijft verrijken, terwijl de 99 procent andere werknemers met problemen worden geconfronteerd.

Lees Verder

15:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bedrijfsleider, democratie |  Facebook |

31-12-13

Band tussen economische ontwikkeling en democratie is geen vast gegeven

Een verschil in democratie is mogelijk meer te wijten aan geografie dan aan politieke theorie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Murdoch University in Australië. De onderzoekers merken daarbij op dat de traditionele theorieën over democratische ontwikkeling in de Aziatische regio duidelijk niet kunnen worden gestaafd. De grote politieke en economische ontwikkelingen in Zuidoost-Azië gedurende de voorbije periode zouden volgens de gevestigde theorieën een positieve band moeten tonen tussen groei en democratie, maar daarvan valt volgens de wetenschappers in praktijk weinig te merken.

“In een aantal van de rijkste staten van de Aziatische regio - zoals Brunei, Singapore of Maleisië - staat de democratie immers nog altijd bijzonder zwak,” merkt onderzoeksleider Benjamin Reilly, professor internationaal beleid aan de Murdoch University, op. “Anderzijds blijkt in een aantal armere Aziatische landen - zoals Indonesië, de Filipijnen of Timor-Leste, de democratie verdere vorderingen te hebben gemaakt. De traditionele theorieën rond economie en democratie blijken onvoldoende rekening gehouden te hebben met een aantal lokale factoren, zoals de rol van binnenlandse elites, staatsstructuren of financiële elementen.”

“Er kan in Azië een geografisch patroon in democratie worden vastgesteld,” voert professor Reilly aan. “Naarmate landen zich verder van het Chinese vasteland bevinden, blijkt democratie een grotere kans te krijgen. Dat moet wellicht worden toegeschreven aan de geschiedenis van de regio in de periode voor de Europese kolonisatie, waarin de buurlanden aan China in ruil voor handelsbetrekkingen geschenken dienden te sturen. Rechtstreekse buurlanden van China werden verplicht om elke drie jaar giften, meestal in de vorm van luxegoederen, te schenken. Van verder afgelegen landen werden daarentegen minder frequent donaties geëist.”

“De waarde van die goederen was echter minder belangrijk dan het symbool van onderwerping aan het Chinese keizerrijk dat door het systeem werd vertegenwoordigd,” merkt Benjamin Reilly op. “Het was voor China bijzonder belangrijk om zijn invloed in zijn achtertuin vast te houden. Dit systeem keerde terug onder het communistische bewind van Mao Zedong, toen bufferstaten zoals Cambodja, Laos en Vietnam op Chinese steun konden terugvallen. Het fenomeen kan ook worden herkend in de blijvende voorkeur van China voor partners met niet-democratische regimes, vooral wanneer die naties ook een quasi-communistisch model hanteren.”

Professor Reilly zegt daarbij dat alle maritieme staten in Zuidoost-Azië, op uitzondering van Brunei, democratische beginselen hanteren. “Landen zoals Indonesië en de Filipijnen hebben ook nooit enige verplichting gehad tegenover China,” merkt de onderzoeker op.

Lees Verder