17-07-14

Verscheidene wereldregio’s bedreigd door een demografische tijdbom

Verscheidene regio’s in de wereld worden geconfronteerd met een nieuwe demografische tijdbom, die gigantische gevolgen kan hebben voor de gezondheidszorg en de pensioenlasten. Deze dreiging zou ook de economie van veel landen kunnen ondermijnen door hen te beroven van jonge binnenlandse werknemers. Dat is de conclusie van een studie door wetenschappers van de Harvard University.

Lees Verder

16:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: demografie |  Facebook |

21-11-12

In midden van eeuw wordt één op drie kinderen geboren in Afrika

Tegen het midden van de eeuw zal één op drie borelingen een Afrikaan zijn. Dat is de conclusie van een rapport van Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties. De onderzoekers merken op dat demografische verschuivingen de volgende decennia een gigantische uitdaging zullen vormen voor het beleid. Hoewel China en India in absolute cijfers de grootste bevolkingsaangroei zullen kennen, zal Nigeria volgens het rapport procentueel de grootste stijging laten optekenen. Uit het rapport van de Unesco blijkt verder dat de Verenigde Staten het enige rijke land is dat na het midden van het volgende decennium het aandeel van kinderen in zijn totale populatie nog verder zal zien toenemen.

Lees Verder

17:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, unicef, demografie |  Facebook |

21-04-11

Moskou heeft 800.000 vrouwen op overschot

De Russische hoofdstad Moskou heeft een overschot van 800.000 vrouwen. Dat blijkt uit cijfers van het Russische statistisch bureau. Negen jaar geleden werd er een surplus van 470.000 vrouwen opgetekend. Moskou telt echter ook meer gehuwde mannen dan vrouwen, terwijl die situatie negen jaar geleden omgekeerd was. Dat heeft volgens Irina Sherbakova, hoofd van het demografisch departement bij de statistische dienst van Moskou, in belangrijke mate te maken met de migratie.

"Moskou trekt veel migranten aan, maar een groot gedeelte van die populatie is gehuwd, terwijl hun echtgenotes en gezin in hun plaats van herkomst zijn achtergebleven," merkt Sherbakova op tegenover de Russische krant The Moscow Times. Sherbakova voegt er echter aan toe dat er inmiddels ook bij vrouwen een arbeidsmigratie naar Moskou op gang is gekomen. Op dit ogenblik vertegenwoordigen mannen slechts 46,3 procent van de totale populatie van de Russische hoofdstad.

"Dat onevenwicht geldt echter voor heel Rusland," benadrukt Natalya Zubarevich, expert sociaal beleid aan de Moscow State University. "In een aantal regio's is dat verschil zelfs nog meer uitgesproken. Onder meer in Smolensk vertegenwoordigen vrouwen 55 procent van de totale populatie. Zubarevich voegt er aan toe dat het vrouwelijk overwicht van Moskou evenmin een romantische hotspot maakt, aangezien het grootste gedeelte van het surplus wordt gevormd door ouderen en bejaarden. Dat heeft vooral te maken met de levensverwachting, die voor Russische mannen veel lager ligt.

10:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: demografie, moskou |  Facebook |

23-02-11

Amerikaanse latinos hebben achterstand in technologiegebruik

In de Verenigde Staten blijkt er een belangrijke kloof te bestaan in het technologiegebruik tussen blanken en latinos. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Research Center. Daarbij wordt opgemerkt dat internet, breedband en mobiele telefonie bij latinos een lagere penetratie kennen dan bij de blanke bevolking. Er wordt aan toegevoegd dat latinos op het gebied van breedband ook een achterstand hebben tegenover Afro-Amerikanen, maar hetzelfde niveau hebben op het gebied van internet en mobiele telefonie.

De onderzoekers stellen dat vorig jaar 65 procent van de Latino-Amerikanen en 66 procent van de Afro-Amerikanen gebruik maakten van het internet. Bij blanke Amerikanen steeg dat echter tot 77 procent. Op het gebied van breedband halen blanke Amerikanen echter een score van 65 procent, tegenover 52 procent bij de Afro-Amerikanen en 45 procent bij Latino-Amerikanen. Ook bleek 85 procent van de blanke Amerikanen een mobiele telefoon te beschikken, tegenover 79 procent bij de Afro-Amerikanen en 78 procent bij de Latino-Amerikanen.

Het Pew Research Center merkt op dat Latino-Amerikanen in het algemeen een lager opleidingsniveau en een lager inkomen hebben dan blanken. "Wanneer deze factoren worden weggefilterd, wordt de kloof op het gebied van technologiegebruik echter helemaal gedicht," merken de onderzoekers op. "Blanken en latinos met dezelfde socio-economische karakteristieken vertonen een gelijkaardig patroon in het gebruik van technologie." Er wordt wel opgemerkt dat latinos vaker uitsluitend een mobiele internetverbinding hebben dan blanken.

19-11-10

China staat voor grote demografische verschuivingen

Er zijn in China een aantal belangrijke verschuivingen op komst. Dat is de conclusie van een rapport van de financiële groep Morgan Stanley. Daarbij wordt onder meer gewezen naar de Chinese versie van de babyboomers, die geboren is na de jaren zeventig van de vorige eeuw. Tegen het midden van het decennium zal die bevolkingscategorie voor heet eerst meer dan 50 procent van de totale Chinese populatie vertegenwoordigen. Daarnaast moet er volgens Morgan Stanley ook rekening gehouden worden met de verdere verstedelijking van China. Daarbij wordt opgemerkt dat de steden over zestig jaar 63 procent van de totale stedelijke bevolking zullen vertegenwoordigen. Op dit ogenblik is dat 47 procent.

Morgan Stanley merkt op dat de Chinese babyboomers een groter niveau van economisch optimisme te kennen geven dan de oudere generaties. De babyboomers zijn immers groot geworden in een periode van opmerkelijke economische groei. Er wordt aan toegevoegd dat deze generatie mogelijk ook het geboortecijfer zal verdubbelen. Aangezien de meeste Chinese babyboomers uit een éénkind-gezin komen, hebben zij de toelating om zelf twee kinderen te hebben. Daarnaast wordt ook gewezen op de vergrijzing van de Chinese populatie, waarbij tijdens de tweede helft van het nieuwe decennium de groep gepensioneerden sneller zal groeien dan de arbeidspopulatie.

Al die tendenzen zullen volgens Morgan Stanley leiden tot een grotere digitalisering en mechanisering, terwijl ook de vraag naar gezondheidszorg, levensverzekeringen en medische apparatuur zou stijgen. Maar er wordt ook gewezen op de verdere verstedelijking van de Chinese maatschappij. Daardoor zal de koopkracht van 300 miljoen mensen volgens Morgan Stanley gevoelig worden opgedreven. Ook wordt opgemerkt dat op dit ogenblik ongeveer 150 miljoen Chinezen over een kredietkaart beschikken. Dat aantal zal echter snel toenemen, wat volgens het rapport ook een bijkomende stimulans zal zijn voor de verdere uitbreiding van de Chinese e-commerce.

28-08-10

Katrina heeft demografie New Orleans door elkaar geschud

De orkaan Katrina heeft niet alleen zware vernielingen aangericht in de Amerikaanse stad New Orleans, maar heeft ook op lange termijn voor een grondige verschuiving van het stadsleven gezorgd. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Nielsen. Onder meer de demografie van de stad heeft een grondige verandering is ondergaan. Sinds Katrina is de mediaan-leeftijd in de stad van 34 jaar naar 38,8 jaar gestegen. Daarnaast heeft de stad ook aan diversiteit verloren. Het aandeel van de blanke bevolking steeg van 25,8 procent naar 30,9 procent. Ook werd de stad relatief rijker, want het mediaan-inkomen steeg van 31.369 dollar naar 39.530 dollar.

Katrina was de zesde grootste orkaan uit de gekende Amerikaanse geschiedenis en de meest dodelijke in bijna tachtig jaar. In het begin van deze eeuw was New Orleans met 1,32 miljoen inwoners de vijfendertigste stad van de Verenigde Staten. Kort voor en kort na de storm verloor New Orleans echter 595.205 inwoners, meestal naar nabijgelegen noordelijker gebieden en steden zoals Atlanta, Houston of Dallas. Daardoor zakte New Orleans vijf jaar geleden tot een negenenvijftigste plaats met 793.000 inwoners, maar klom het jaar nadien op tot een negenenveertigste plaats met 993.071 inwoners. Op dit ogenblik staat de stad op een zesenveertigste plaats met 1,19 miljoen inwoners. Die positie zou met 1,26 miljoen inwoners ook over vijf jaar behouden blijven.

De onderzoekers merken op dat Katrina vooral de Afro-Amerikaanse sectoren in New Orleans heeft getroffen. Vooral de lager gelegen gebieden in het oostelijk gedeelte van de stad werd het slachtoffer van de overstromingen en voor de bevolking van die wijken was het veel minder gemakkelijk om terug te keren. In Orleans Parish daalde het aandeel van de Afro-Amerikanen van 67 procent tot 58 procent drie jaar geleden, om zich vervolgens te herstellen tot 61 procent. De onderzoekers merken op dat de kosten voor heropbouw in de lager gelegen gebieden het hoogst waren en de verzekeringsuitkeringen meer dan een jaar op zich lieten wachten. Men had dus financiële reserves nodig om aan de heropbouw te kunnen beginnen, waardoor de rijkere buurten het snelst terugkwamen.

13:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: katrina, new orleans, orkaan, demografie |  Facebook |

12-10-09

De gemiddelde Amerikaan is uitgestorven soort

De gemiddelde Amerikaan is verdwenen. Dat wordt volgens demografiespecialist Peter Francese één van de belangrijkste resultaten van de volkstelling die volgend jaar in de Verenigde Staten wordt georganiseerd. Er is volgens Francese geen enkele bevolkingsgroep meer die kan gepositioneerd worden als de vertegenwoordiger van de doorsnee Amerikaanse gemeenschap. De gemiddelde Amerikaan is de Verenigde Staten volgens Francese inmiddels vervangen door een complexe, multidimentionele maatschappij die een simplistisch etiket onmogelijk maakt. Francese voegt er aan toe dat deze verschuivingen echter ook betekenen dat een groot gedeelte van de bestaande marketingmodellen niet langer meer opgaan en duidelijk herzien moeten worden.

"Uit de volkstelling zal blijken dat er in de Verenigde Staten op dit ogenblik 309 miljoen mensen zullen leven," merkt het magazine Advertising Age op. "Maar één persoon zal daarbij ontbreken. De gemiddelde Amerikaan zal niet teruggevonden worden. Volgens demografiespecialist Peter Francese is dat concept verdwenen en komt dat wellicht ook nooit meer terug. Voor marketeers betekent dat ook dat de gemiddelde Amerikaanse consument niet langer bestaat. De volkstelling zal duidelijk maken hoe de Amerikaanse consument het voorbije decennium een ware metamorfose heeft ondergaan. Francese voert daarbij onder meer aan dat de Amerikaanse gezinnen steeds meer complex en gevarieerder worden. Geen enkel gezinstype vertegenwoordigt nog één derde van de totale bevolking."

Het traditionele Amerikaanse gezin, bestaande uit een getrouwd koppel met kinderen, vertegenwoordigt nog amper 22 procent van alle huishoudens. Getrouwde koppels zonder kinderen vormen nu de meerderheid, van dichtbij gevolgd door éénpersoons-gezinnen. In totaal telt Francese veertien verschillende gezinstypes. Daarnaast stelt Francese dat minderheden de nieuwe meerderheid vormen. In staten zoals Californië, Texas, New Mexico en Hawaii zijn blanke Amerikanen inmiddels in de minderheid. Bovendien blijkt in geen enkele van de tien grootste Amerikaanse steden nog altijd een raciale of ethnische meerderheid te bestaan. Vooral de jongere bevolkingsgroep is bijzonder divers samengesteld. Bij de 65-plussers is nog altijd 80 procent blank, maar bij de jongeren tot achttien jaar is dat nog amper 54 procent.

14:28 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, verenigde staten, demografie |  Facebook |

25-09-09

Economische crisis laat Amerikanen minder verhuizen

Door de economische crisis is het interne personenverkeer in de Verenigde Staten gevoelig teruggeschroefd. Dat blijkt uit cijfers van het United States Census Bureau. Het voorbije jaar is slechts 2,4 procent van de Amerikanen naar een andere staat verhuisd. Het jaar voordien was dat 2,5 procent. Robert Lang, demograaf aan de Virginia Tech University, stelt dat de mobiliteitsgraad in de Verenigde Staten tot het laagste niveau is vele jaren is teruggezakt. Dat is volgens Lang het gevolg van de economische recessie en de Amerikaanse vastgoedcrisis. Eigenaars kunnen hun woning immers niet meer verkopen om te verhuizen naar een andere staat. Bovendien wordt opgemerkt dat een groot gedeelte van de Amerikaanse bevolking in een leeftijdscategorie zit dat verhuizen niet echt aantrekkelijk meer is.

"Een belangrijk gedeelte van de Amerikaanse bevolking heeft een leeftijd bereikt waarbij de aantrekkingskracht van een nieuwe uitvalsbasis wordt geniet gedaan door de verantwoordelijkheden van het leven," aldus Robert Lang tegenover CNNMoney.com. "Een groot gedeelte van de Amerikaanse bevolking heeft zich genesteld. De babyboomers hebben een uitstekende baan en de meeste zijn ook niet bereid om met pensioen te gaan en op een andere plek van het leven te gaan genieten." Onder meer Florida was vroeger een favoriete locatie voor gepensioneerde Amerikanen, maar het aantal inwoners ligt er op dit ogenblik lager dan twee jaar geleden. Vorig jaar werden er 10.000 meer uitwijkelingen geteld dan inwijkelingen. Sinds het begin van dit decennium kende de inwijking een surplus van gemiddeld 100.000 mensen.

Ook de staat Californië ziet het aantal inwijkelingen gevoelig terugvallen. Daar is die trend echter al enkele jaren aan de gang. De bevolkingsaangroei was er uitsluitend te danken aan geboortes en buitenlandse immigratie. Al sinds het begin van dit decennium werd Californië geconfronteerd met een nettoverlies aan binnenlandse migratie. De binnenlandse emigratie kende twee jaar geleden een surplus van 800.000 mensen. "Maar omdat het moeilijker is geworden om woningen te verkopen, is ook die uittocht teruggevallen," aldus CNNMoney.com. Er wordt aan toegevoegd dat de vastgoedcrisis en de werkloosheid grote groepen Amerikanen ertoe aanzet om zogenaamde zeepbelmarkten zoals Californië en Florida te verlaten. De grootste aantrekkingskracht kent de hoofdstad Washington, waar een groei met 7,6 procent werd opgetekend. Ook Alaska (6 procent) en Wyoming (5,2 procent) blijken populair.

23:24 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, demografie |  Facebook |

13-09-09

Welgestelde Amerikaanse jongeren trekken naar grote metropolen

De Amerikaanse hoofdstad Washington trekt steeds meer jonge en welgestelde volwassenen aan. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Nielsen Claritas. Daarbij wordt opgemerkt dat zestien van de vijftig Amerikaanse counties met de grootste concentratie aan jonge en welgestelde volwassenen, zich in Washington bevinden. De onderzoekers stellen dat de hoogste concentraties van deze bevolkingscategorie werden teruggevonden in het centrum van de Verenigde Staten en in Texas, vermoedelijk steunend op de oliewinning en een aantal landbouwactiviteiten. Maar vandaag zijn die hogere concentraties steeds meer terug te vinden in de grote Amerikaanse metropolen. Naast Washington, blijken immers ook San Francisco, New York en Chicago opvallend veel welgestelde jonge Amerikanen aan te trekken.

07:56 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, washington, demografie |  Facebook |

31-07-09

Marketeer moet zich voorbereiden op compleet andere markt

De vergrijzende populatie, een lager geboortecijfer en een stijgende etnische diversiteit zal de aankooppatronen van de consument veranderen. Dat betekent dat marketeers de verschillende en meer gefragmenteerde bevolkingscategorieën op een efficiëntere manier zullen moeten benaderen. Dat blijkt uit een rapport van het bureau Nielsen Company. Daarbij wordt opgemerkt dat marketeers zullen moeten afstappen van een steeds groeiende markt en zich erop moeten voorbereiden dat groei alleen nog maar verwezenlijkt zal kunnen worden door het veroveren van marktaandeel op de concurrenten. Daarbij zullen marketeers zich volgens de onderzoekers moeten richten op doelgroepen die ze vandaag grotendeels negeren, zoals ouderen en etnische consumenten. Dat vergt een andere focus, een andere taktiek en andere producten.

"De economische recessie heeft een grote druk gelegd op producenten en marketeers," aldus Nielsen. "Prijs en waarde zijn veel belangrijker geworden, waardoor marketeers producten en distributie hebben moeten bijsturen. Iedereen verwacht echter dat de vroegere situatie na de heropleving van de economie zal terugkeren, maar de geïndustrialiseerde wereld staat voor problemen op langere termijn. Die toekomstige problemen worden niet veroorzaakt door het misbruik van financiële instrumenten, maar wel door de demografische cijfers. De nieuwe markt zal totaal anders zijn dan vandaag en nieuwe uitdagingen opwerpen als gevolg van de vergrijzende populatie, een lager geboortecijfer en de stijgende etnische diversiteit."

De ouder wordende bevolking draagt niet bij tot de economische productie, maar gaat er volgens Nielsen op wegen, onder meer door de impact op de sociale zekerheid en een verlies aan koopkracht. Deze oudere consumenten eisen ook andere producten. Bovendien stelt Nielsen dat de gemiddelde koopkracht van het Amerikaanse gezin zal dalen omdat de bevolkingsgroep van de minder bemiddelde huishoudens zal blijven aangroeien, ten koste van de meer begoede bevolkingscategorieën. Daarnaast zal ook de etnische samenstelling van de maatschappij volgens het onderzoeksbureau gevoelig veranderen. Marketeers zullen zich ook aan dat gegeven moeten aanpassen.

16:29 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, demografie |  Facebook |

15-09-08

Japan telt recordaantal eeuwelingen

Het voorbije jaar heeft Japan er vierduizend nieuwe eeuwelingen bijgekregen. Dat blijkt uit cijfers van cijfers van het Japanse ministerie van gezondheid en welzijn. In totaal telt Japan nu 36.276 eeuwwelingen, waarvan de oudste 113 jaar oud is. Japan heeft de één van de hoogste levensverwachting van de hele wereld, maar dat zet wel een druk op de Japanse maatschappij. Vooral voor het Japanse pensioensysteem en de sociale diensten wordt de steeds verouderende bevolking almaar moeilijker om op te vangen.

De Japanse levensverwachting kent al veertig jaar lang een constante stijging, maar dat proces gaat steeds maar sneller. Verwacht wordt dat er dit jaar ongeveer 20.000 nieuwe eeuwelingen zullen bijkomen. "Zij krijgen van de Japanse eerste minister een felicitatiebrief en een zilveren kop," aldus BBC News. Volgens voorspellingen van de Verenigde Naties zullen er in 2050 in Japan meer dan één miljoen eeuwelingen wonen. Op dit ogenblik vertegenwoordigen vrouwen 86 procent van alle Japanse eeuwelingen.

Het Japanse ministerie van gezondheid en welzijn voert aan dat zijn oudere bevolkingsgroep ook steeds actiever blijft. Daarbij worden de voorbeelden gegeven van de 112-jarige Tomoji Tanabe uit Miyazake, die nog dagelijks een dagboek zou bijhouden, terwijl de 103-jarige Matsu Yamazaki nog altijd zou meehelpen in de familiewinkel in Tokyo en puzzels zou oplossen om mentaal fit te blijven. De hoge Japanse levensverwachting wordt geweten aan diverse factoren, zoals een gezond dieet, een sterk gemeenschapsleven en goede gezondheidsvoorzieningen.

16:36 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, japan, demografie |  Facebook |