12-01-18

Denemarken verbetert eigen wereldrecord windkracht

In Denemarken hebben de windturbines het voorbije jaar 14.700 gigawattuur energie geproduceerd. Daarmee vertegenwoordigde windkracht 43,6 procent van het totale Deense elektriciteitsverbruik, tegenover 37,6 procent het jaar voordien. Dat heeft Lars Lilleholt, Deens minister van energie, gemeld. Daarmee heeft Denemarken zijn eigen wereldrecord verbeterd. Nergens in de wereld heeft windkracht immers een even groot aandeel in de elektriciteitsproductie dan in Denemarken. Het eerdere record dateert van drie jaar geleden, toen windkracht in het land een aandeel van 42 procent had in de totale elektriciteitsproductie. Tegen eind dit decennium moet windkracht een aandeel van 50 procent verwerven.

In totaal moet hernieuwbare energie - met inbegrip van zonnekracht en biomassa - op dat ogenblik 80 procent van de totale Deense behoefte aan elektriciteit kunnen dekken. In Denemarken zijn op dit ogenblik ongeveer 6.100 windturbines operationeel. Dat betekent wel een daling met ongeveer 20 procent tegenover het begin van deze eeuw. De huidige generatie turbines zijn echte groter en kunnen meer energie produceren. In totaal heeft de gezamenlijke capaciteit van de Deense windparken sinds het begin van deze eeuw meer dan een verdubbeling gekend. In Denemarken werd al op het einde van de jaren zeventig van de voorbije eeuw een eerste commerciële windturbine geïnstalleerd. Constructeur was Vestas.

Minister Lilleholt merkt nog op dat tien jaar geleden windenergie amper 19,3 procent van de totale Deense elektriciteit leverde. De voorbije tien jaar kon echter negen keer een nieuw record worden gemeld. De tendens zal volgens de minister wellicht ook de volgende jaren kunnen worden verder gezet. Er worden immers, onder meer in de Noordzee en de Baltische Zee, nog een aantal nieuwe windmolenparken gepland. Het Deense bedrijf Vestas is de grootste fabrikant van windturbines ter wereld. Ook Orsted, wereldwijd de grootste bouwer van offshore windparken, is eveneens in Denemarken gevestigd. Het land heeft op dit ogenblik een capaciteit van 5,3 gigawatt geïnstalleerde windkracht.

Lees Verder

17:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: denemarken, windkracht |  Facebook |

28-01-17

Denemarken opent een digitale ambassade

De grote internetondernemingen zoals Google, Apple en Facebook zijn inmiddels belangrijker geworden dan een aantal volledige naties. Daarmee moet ook in de internationale politiek rekening worden gehouden. Dat heeft Anders Samuelsen, minister van buitenlandse zaken van Denemarken, tegenover de krant Politiken gezegd. Daarom wil Denemarken als eerste land van de wereld overgaan tot de oprichting van een digitale ambassade, die verantwoordelijk zou zijn voor een optimale kanalisering van de betrekkingen van het land met de grote vertegenwoordigers van de online sector.

Deze bedrijven kunnen volgens Samuelsen immers een even grote invloed op Denemarken uitoefenen als andere naties. “Wanneer bedrijven over een grotere macht blijken te beschikken dan een groot aantal landen, moeten regeringen zich aan die nieuwe situatie aanpassen,” benadrukt de minister. De digitale ambassade zou de belangen van het land bij grote technologiebedrijven zoals Apple, Google en Microsoft moeten behartigen.

De ambassadeur zou ervoor moeten zorgen dat Denemarken zich optimaal kan positioneren voor de implementering van nieuwe technologieën en ook oplossingen kan aanreiken voor de politieke en ethisch vragen die uit de introductie van nieuwe toepassingen zouden kunnen voortspruiten. Het land hoopt daardoor aantrekkelijker te worden voor investeerders in technologische projecten.

Anders Samuelsen verwijst naar een rapport van de Financial Times, waaruit blijkt dat de waarde van bedrijven zoals Apple en Google inmiddels zo groot is geworden dat ze als land bijna tot de twintig grootste naties van de wereld zouden behoren. Verdere details of een deadline voor de lancering van de digitale ambassade werden nog niet bekend gemaakt. Ook over de bevoegdheden van de ambassadeur is nog geen duidelijkheid. Volgens Martin Marcussen, hoogleraar aan de Universiteit van Kopenhagen, heeft het initiatief voorlopig vooral een symbolische betekenis. De digitale ambassade zou immers slechts één functie omvatten en zou verder geen medewerkers ter beschikking krijgen.

Lees Verder

13:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: denemarken |  Facebook |

26-06-14

Denemarken is het werknemersparadijs van de wereld

Nagenoeg over de hele wereld worden de rechten van werknemers verwaarloosd. Dat is de conclusie van een onderzoek van een rapport van de International Trade Union over de arbeidsomstandigheden in bijna honderdveertig landen. Opgemerkt wordt dat alleen in Denemarken de 97 fundamentele regels van de internationale rechten van de werknemer worden geëerbiedigd.

Lees Verder

14:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: denemarken, arbeidsomstandigheden |  Facebook |

15-09-12

Denemarken geïnteresseerd in eventuele Europese bankenunie

Denemarken, dat ervoor gekozen heeft om buiten de eurozone te blijven, zou mogelijk toch geïnteresseerd zijn om de toekomstige Europese bankenunie te vervoegen indien het instrument erin zou slagen om de credibiliteit van de banken uit de eurozone op te drijven. Dat heeft Nils Bernstein, hoofd van de Deense centrale bank, gezegd in een reactie op de woorden van Michel Barnier, Europees Commissaris voor de interne markt, die aangaf dat de plannen van om de Europese Centrale Bank de supervisie toe te kennen over alle banken van de eurozone, een eerste stap was in de richting van een Europese bankenunie. Indien het instrument inderdaad leidt tot een groter vertrouwen in de bankensector van de eurozone, zou het volgens Bernstein voor Denemarken moeilijk zijn om langs de lijn te blijven staan. Het is volgens Bernstein dan ook belangrijk dat Denemarken met de Europese Commissie constructieve gesprekken voert over het voorstel.

Lees Verder

11:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, bankenunie, denemarken |  Facebook |

11-07-12

Denen willen veel inspanningen doen voor gezonde voeding

De Deense bevolking is niet alleen bezorgd over de kwaliteit van de voeding die wordt geconsumeerd, maar is ook bereid om meer belastingen te betalen voor gezondere voeding en de keuze voor meer geïnformeerde voedingsgewoonten. Dat is de conclusie van een onderzoek van het project Eatwell van de Europese Unie. De onderzoekers merken op dat de Denen bereid zijn tot grotere financiële inspanningen voor gezonde voeding dan een aantal andere landen. Opgemerkt wordt dat de Denen al gewend zijn aan hoge belastingen en een groot vertrouwen hebben in de autoriteit, zodat extra maatregelen gemakkelijker worden aanvaard.

Lees Verder

11:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: denemarken, voeding, gezondheid |  Facebook |

14-01-12

Denemarken wil met Oost-Europa praten over emissierechten

Denemarken is bereid om als voorzitter van de Europese Unie de Oost-Europese landen ertoe te brengen om zich akkoord te verklaren met een emissiebeperking van 30 procent. Dat heeft Martin Lidegaard, Deens minister van enegie en klimaat, gezegd. Lidegaard stelde echter dat de Europese Unie nog voor een aantal andere uitdagingen op het gebied van emissies moet aanpakken, zoals het vastleggen van reductie-doelstellingen en mijlpalen tegen het einde van het volgende decennium. De Deense minister voegde er aan toe dat al die problemen nauw zijn verweven.

"Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe ver het Deense presidentschap kan gaan met de uitstootquota, maar het is duidelijk dat de problematiek op de agenda zal staan," merkt Lidegaard op tegenover het webmagazine Euractiv.com. Een aantal Oost-Europese landen verzetten zich tegen scherpere emissiebeperkingen. Volgens Stig Schjolset, analist bij de studiegroep Point Carbon, kan er echter mogelijk een compromis worden gevonden. Diezelfde landen hopen immers 3,2 miljard euro ongebruikte emissierechten te kunnen recupereren.

De vroegere Oostblok-landen ontvingen grote pakketten emissierechten om de zwaar vervuilde industrieën uit het communistisch tijdperk te saneren. De activiteiten van die industrieën zijn echter zwaar teruggevallen, waardoor de betrokken landen met een overschot aan emissie-rechten bleven zitten. Er wordt aan gedacht om de landen de mogelijkheid te bieden die rechten te recupereren, op voorwaarde dat ze zich akkoord zouden verklaren met het verhogen van de emissiebeperking van 20 procent naar 30 procent. Er zou weinig enthousiasme zijn voor het voorstel.

12:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: denemarken, oost-europa, emissies |  Facebook |

29-11-11

Deense energie moet voor 50 procent op windkracht steunen

Windkracht moet tegen het einde van het decennium de helft van de elektriciteitsbehoefte van Denemarken vertegenwoordigen. Dat is de conclusie van een nieuw project dat door Martin Lindegaard, Deens minister van klimaat en energie, is gelanceerd. Volgens Lidegaard merkte daarbij op dat Denemarken het gebruik van hernieuwbare energie gevoelig moet opdrijven en de energie-efficiëntie drastisch moet verbeteren. Op dit ogenblik vertegenwoordigt windkracht ongeveer 20 procent van de totale Deense energievoorziening.

Denemarken wil tegen het midden van de eeuw fossiele brandstoffen volledig hebben uitgebannen en vervangen door windkracht, biomassa en biogas. Martin Lindegaard merkte op dat de nieuwe linkse regering, die in september aan de macht is gekomen, het energieprogramma van de vorige centrum-rechtse coalitie grotendeels heeft overgenomen, maar de doelstellingen wel hoger heeft gelegd. De vorige regering had vooropgesteld dat windkracht tegen het einde van het decennium 42 procent van de totale Deense energievoorziening moest vertegenwoordigen.

De nieuwe Deense regering heeft bekend gemaakt een bedrag van 5,6 miljard Deense kroon te willen investeren in zijn energieprogramma. Dat komt overeen met een investering van 750 miljoen euro. De vorige regering had een energiebudget van 3,6 miljard Deense kroon opgezet. De investeringen zullen worden gefinancierd door de bevolking en het bedrijfsleven, die hogere energieprijzen zullen moeten betalen. Die prijsstijgingen zouden de Deense bevolking moeten aanzetten zijn huizen en bedrijven beter te isoleren om energie te besparen.

16:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: windkracht, energie, denemarken |  Facebook |

04-11-09

Deense studenten krijgen internet als examenhulp

Deense studenten mogen voortaan onbeperkt het internet gebruiken bij het afleggen van hun eindexamens. Het experiment loopt in veertien Deense hogescholen. Alle Deense scholen werden uitgenodigd om over twee jaar in het systeem te stappen. De betrokken studenten mogen tijdens hun examens elke mogelijke website raadplegen. Het is de studenten alleen verboden om elkaar berichten te sturen of een e-mail te verzenden naar een outsider. De Deense regering stelt dat het internet een belangrijk element is geworden van het dagelijkse leven en dus ook in de lessen en examens van jongeren moet geïntegreerd worden. Daarbij wordt opgemerkt dat het onderwijs de taak heeft om studenten elementen aan te reiken die relevant zijn voor het moderne leven. Daartoe behoort volgens de Deense regering ook het gebruik van het internet. Volgens Bertel Haarder, Deens minister van onderwijs, zal het systeem over enkele jaren wellicht in heel Europa zijn ingevoerd.

"Onze examens moeten het dagelijkse leven in de les reflecteren en het dagelijkse leven in de les moet het leven in de samenleving reflecteren," aldus onderwijsminister Haarder tegenover BBC News. "Het internet is onmisbaar en dat geldt ook voor de examens." Haarder voegde er aan toe fier te zijn dat Denemarken zich als een voorloper opwerpt en zei ervan overtuigd te zijn dat andere landen het systeem snel zullen adopteren." Stephen Heppell, professor nieuwe mediatechnologieën aan de Britse Bournemouth University, toont zich een voorstander van het nieuwe Deense initiatief. Hij merkt op dat Groot-Brittannië steeds een voorloper is geweest op het omarmen van nieuwe technologieën en die ook naar het onderwijs te brengen, maar bij examens wordt dat volgens hem plots allemaal weggegooid. Op dat ogenblik krijgen studenten opnieuw pen en papier en een tijdslimiet van drie uur om de vragen op te lossen. Ook volgens Heppell is het tijd om realistisch te worden.

Eén van de deelnemers aan het Deense experiment is de Greve High School in de buurt van Kopenhagen. Daar wordt toegegeven dat examenfraude theoretisch een probleem zou kunnen zijn. "Communicatie is verboden, maar het is onmogelijk om een student te beletten om een vraag naar een vriend te e-mailen," geeft Sanne de Schmidt, projectleider aan de Greve High School, toe. "Maar er wordt gerekend op de integriteit van de leerling en het gevaar om betrapt te worden. Er wordt vanuit gegaan dat de student wordt vertrouwd. We gaan ervan uit dat er weinig fraude gebeurt, want de consequenties kunnen bijzonder erg zijn. Een student die betrapt wordt op examenfraude, wordt weggestuurd." Er wordt aan toegevoegd dat het door de aard van de examenvragen ook moeilijker wordt om fraude te plegen. Er wordt immers niet gepeild naar feiten, maar wel naar verbanden en analyses. Ook bij de studenten zelf wordt gezegd dat de fraude wellicht zeer beperkt zal blijven.

15:38 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, onderwijs, denemarken |  Facebook |

21-10-09

Denemarken geeft toestemming voor Nordstream-pijpleiding

De Deense regering heeft ingestemd met de aanleg van een pijpleiding van 137 kilometer tussen Rusland en Duitsland. Het traject vormt een onderdeel van de Nordstream-pijpleiding van 1.220 kilometer lang, waarmee het Russische gasconcern Gazprom de energiebevoorrading van Duitsland wil verzorgen. De pijpleiding passeert ook door de terrotoriale wateren van Finland en Zweden. Een woordvoerder van Nordstream zegt te verwachten dat ook van de andere betrokken landen tegen het einde van dit jaar toestemming zal verkregen worden voor de bouw van de pijpleiding. De Nordstream-pijpleiding wil ongeveer 55 miljard kubieke meter gas per jaar transporteren. De pijpleiding zou over drie jaar operationeel moeten kunnen zijn.

Verwacht wordt dat de werken aan de constructie van het Deense traject van Nordstream over enkele weken al zou kunnen opgestart worden. "De veiligheid en de milieu-impact van het project werden grondig bestudeerd," aldus Kirsten Lundt Erichsen, ingenieur bij het Danish Energy Agency. De Nordstream-pijpleiding doorkruist de Deense territoriale wateren in de omgeving van het eiland Bornholm in de Baltische Zee, ongeveer 160 kilometer ten oosten van de Deense hoofdstad Kopenhagen. Aan het Nordstream-project werken onder meer de groepen E.ON Ruhrgas en Wintershall Holding van BASF mee. Het hele project liep een jaar vertraging op door aanpassingen aan het traject en milieherzieningen.

Denemarken is het eerste land dat daadwerkelijk een bouwvergunning heeft afgeleverd voor de pijpleiding. Nordstream verbindt de Russische stad Vyborg met het Duitse Greifswald. Gazprom heeft een belang van 51 procent in het project, waar ook de Nederlandse Gasunie aan deelneemt. De pijpleiding moet meer dan 25 miljoen gezinnen van gas kunnen voorzien. Met het project is een investering van 7,4 miljard euro voorzien. Daarmee wordt Nordstream het grootste infrastructuurproject van de privésector uit de geschiedenis. Het initiatief heeft in verscheidene landen echter voor heel wat controverses gezorgd, onder meer in Zweden, Polen en de Baltische staten. Daarbij worden vooral vragen gesteld over de milieugevolgen van de aanleg van de pijpleiding.

19:57 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: denemarken, gazprom, nordstream |  Facebook |

30-09-09

Lokale gemeenschap kan eigen energie opwekken

Een gemeenschap kan een duurzame levenswijze opbouwen. Dat is de conclusie van een experiment op het Deense eiland Samso, dat gedurende tien jaar geprobeerd heeft te leven op energie die ter plaatse werd opgewekt. Volgens energie-experts moet er tenminste twee watt elektriciteit kunnen opgewekt worden voor elke vierkante meter oppervlakte. De Deense eilandbewoners zeggen die norm net gehaald te hebben, zonder dat ze toegevingen hebben moeten doen op het vlak van levenscomfort. Dat gebeurde onder meer door de bouw van windmolens en de verbranding van stro en door enkele zonnepanelen. Er wordt daarbij echter opgemerkt dat elke regio zelf moet uitzoeken op welke manier van mogelijke energiebronnen gebruik gemaakt kan worden.

16:25 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, denemarken, samso |  Facebook |

01-07-08

Denemarken gelukkigste land van de wereld

Denemarken is het gelukkigste land van de wereld. Dat blijkt uit een onderzoek van het Insitute for Social Research van de University of Michigan. Dat heeft het land volgens de onderzoekers te danken aan zijn democratie, sociale gelijkheid en zijn vredige atmosfeer. Zimbabwe, dat te lijden heeft onder politieke en sociale stress, is het minst gelukkige land van de wereld. De Verenigde Staten, het rijkste land van de wereld, staat op een zestiende plaats.

"De wereld is er volgens de onderzoekers de voorbije decennia gelukkiger op geworden," stipt het persbureau Reuters aan. "Tussen 1981 en 2007 zijn 45 van de 52 onderzochte landen gelukkiger geworden." Ronald Inglehart, politiek wetenschapper aan het Institute for Social Research, stelt dat er een sterke correlatie blijkt te bestaan tussen vrede en geluk en democratie en geluk. Hij wijst erop dat Denemarken niet het rijkste land van de wereld is, maar wel welvarend is.

Ook Puerto Rico, Colombia, Noord-Ierland, IJsland, Zwitserland, Ierland, Nederland, Canada en Zweden behoren tot de meest gelukkige landen van de wereld. In die landen zegt een groot gedeelte van de bevolking gelukkig te zijn en in het algemeen tevreden te zijn met zijn leven. "Uitendelijk is de vrijheid van de mens om te bepalen hoe hij leeft, de belangrijkste pijler van het geluk," voert Ronald Inglehart nog aan. In totaal werden 350.000 mensen ondervraagd.

12:51 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: denemarken |  Facebook |

10-04-08

Denemarken blijft beste internetland

internetDenemarken bezit de beste internetinfrastructuur van de wereld. Dat blijkt uit het Global Information Technology Report van het onderzoeksbureau Insead in opdracht van het World Economic Forum. Denemarken wordt gevolgd door Zweden, Zwitserland en de Verenigde Staten, die van een zevende naar een vierde plaats stegen. Op de vijfde plaats staat Singapore. De toptien wordt rondgemaakt door Finland, Nederland, IJsland, Zuid-Korea en Noorwegen. Met vijf plaatsen in de toptien is Scandinavië duidelijk de topregio voor internet.

"Het is de tweede keer op rij dat Denemarken en Zweden de eerste twee plaatsen in de internet-rangschikking opeisen," aldus het magazine Earthtimes.org. "Denemarken heeft één van de beste wettelijke internetkaders voor het bedrijfsleven en informatica. Andere Scandinavische landen, die één van de grootste online dekking hebben van de wereld, leggen een grote nadruk op educatie. De grootste vooruitgang werd echter geboekt door Zuid-Korea, dat van een negentiende naar een negende plaats is gestegen."

Bij de nieuwe lidstaten van de Europese Unie hebben volgens de studie vooral Estland, Slovenië, Litouwen, Tsjechië en Hongarije de grootste progressie gemaakt op het vlak van internet. Taiwan, Japan en India zijn daarentegen achteruit gegaan tegenover het vorig onderzoek. China steeg met vijf treden tot op de 57ste plaats. Maar net zoals India heeft China volgens de onderzoekers nog altijd af te rekenen met een onderontwikkelde infrastructuur. In Latijns-Amerika is Chili internetleider, dankzij een doelgerichte campagne van de overheid om de informatica-penetratie te verhogen.

Afrikaanse landen - vooral Kameroen - blijven ver achterop in de ontwikkelingen van het internet.

13:48 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: denemarken, internet |  Facebook |

04-01-07

Denen marktleider snel internet

Denemarken is het voorbije jaar het land geworden met de grootste breedbandpenetratie. Daar maken nu 29,3 procent van de inwoners gebruik van breedband. Op de tweede plaats staat Nederland 28,8 procent breedbandgebruikers. Dat blijkt uit cijfers van het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek (CS).

In 2005 stond Zuid-Korea nog aan de leiding op het gebied van breedbandpenetratie, voor Nederland en Denemarken. Zuid-Korea is nu echter met 26,4 procent breedbandgebruikers teruggezakt naar een derde plaats. Daarna volgt Finland met 25 procent breedbandklanten. Helemaal achteraan staat Polen met een penetratie van 5,3 procent.

In China groeit het internetgebruik echter het meest explosief. Vorig jaar kwamen er 33 miljoen Chinese internetters bij. Er zijn nu 132 miljoen Chinezen online, waarvan er 52 miljoen gebruik maken van breedband. Alleen in de Verenigde Staten zijn er nu nog meer internetters dan in China. Op dit ogenblik zijn er 207 miljoen Amerikanen online. In Europa zijn er in totaal ongeveer 300 miljoen internetters.

16:34 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: denemarken, breedband |  Facebook |