28-01-17

Denemarken opent een digitale ambassade

De grote internetondernemingen zoals Google, Apple en Facebook zijn inmiddels belangrijker geworden dan een aantal volledige naties. Daarmee moet ook in de internationale politiek rekening worden gehouden. Dat heeft Anders Samuelsen, minister van buitenlandse zaken van Denemarken, tegenover de krant Politiken gezegd. Daarom wil Denemarken als eerste land van de wereld overgaan tot de oprichting van een digitale ambassade, die verantwoordelijk zou zijn voor een optimale kanalisering van de betrekkingen van het land met de grote vertegenwoordigers van de online sector.

Deze bedrijven kunnen volgens Samuelsen immers een even grote invloed op Denemarken uitoefenen als andere naties. “Wanneer bedrijven over een grotere macht blijken te beschikken dan een groot aantal landen, moeten regeringen zich aan die nieuwe situatie aanpassen,” benadrukt de minister. De digitale ambassade zou de belangen van het land bij grote technologiebedrijven zoals Apple, Google en Microsoft moeten behartigen.

De ambassadeur zou ervoor moeten zorgen dat Denemarken zich optimaal kan positioneren voor de implementering van nieuwe technologieën en ook oplossingen kan aanreiken voor de politieke en ethisch vragen die uit de introductie van nieuwe toepassingen zouden kunnen voortspruiten. Het land hoopt daardoor aantrekkelijker te worden voor investeerders in technologische projecten.

Anders Samuelsen verwijst naar een rapport van de Financial Times, waaruit blijkt dat de waarde van bedrijven zoals Apple en Google inmiddels zo groot is geworden dat ze als land bijna tot de twintig grootste naties van de wereld zouden behoren. Verdere details of een deadline voor de lancering van de digitale ambassade werden nog niet bekend gemaakt. Ook over de bevoegdheden van de ambassadeur is nog geen duidelijkheid. Volgens Martin Marcussen, hoogleraar aan de Universiteit van Kopenhagen, heeft het initiatief voorlopig vooral een symbolische betekenis. De digitale ambassade zou immers slechts één functie omvatten en zou verder geen medewerkers ter beschikking krijgen.

Lees Verder

13:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: denemarken |  Facebook |

26-06-14

Denemarken is het werknemersparadijs van de wereld

Nagenoeg over de hele wereld worden de rechten van werknemers verwaarloosd. Dat is de conclusie van een onderzoek van een rapport van de International Trade Union over de arbeidsomstandigheden in bijna honderdveertig landen. Opgemerkt wordt dat alleen in Denemarken de 97 fundamentele regels van de internationale rechten van de werknemer worden geëerbiedigd.

Lees Verder

14:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: denemarken, arbeidsomstandigheden |  Facebook |

15-09-12

Denemarken geïnteresseerd in eventuele Europese bankenunie

Denemarken, dat ervoor gekozen heeft om buiten de eurozone te blijven, zou mogelijk toch geïnteresseerd zijn om de toekomstige Europese bankenunie te vervoegen indien het instrument erin zou slagen om de credibiliteit van de banken uit de eurozone op te drijven. Dat heeft Nils Bernstein, hoofd van de Deense centrale bank, gezegd in een reactie op de woorden van Michel Barnier, Europees Commissaris voor de interne markt, die aangaf dat de plannen van om de Europese Centrale Bank de supervisie toe te kennen over alle banken van de eurozone, een eerste stap was in de richting van een Europese bankenunie. Indien het instrument inderdaad leidt tot een groter vertrouwen in de bankensector van de eurozone, zou het volgens Bernstein voor Denemarken moeilijk zijn om langs de lijn te blijven staan. Het is volgens Bernstein dan ook belangrijk dat Denemarken met de Europese Commissie constructieve gesprekken voert over het voorstel.

Lees Verder

11:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, bankenunie, denemarken |  Facebook |

11-07-12

Denen willen veel inspanningen doen voor gezonde voeding

De Deense bevolking is niet alleen bezorgd over de kwaliteit van de voeding die wordt geconsumeerd, maar is ook bereid om meer belastingen te betalen voor gezondere voeding en de keuze voor meer geïnformeerde voedingsgewoonten. Dat is de conclusie van een onderzoek van het project Eatwell van de Europese Unie. De onderzoekers merken op dat de Denen bereid zijn tot grotere financiële inspanningen voor gezonde voeding dan een aantal andere landen. Opgemerkt wordt dat de Denen al gewend zijn aan hoge belastingen en een groot vertrouwen hebben in de autoriteit, zodat extra maatregelen gemakkelijker worden aanvaard.

Lees Verder

11:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: denemarken, voeding, gezondheid |  Facebook |

14-01-12

Denemarken wil met Oost-Europa praten over emissierechten

Denemarken is bereid om als voorzitter van de Europese Unie de Oost-Europese landen ertoe te brengen om zich akkoord te verklaren met een emissiebeperking van 30 procent. Dat heeft Martin Lidegaard, Deens minister van enegie en klimaat, gezegd. Lidegaard stelde echter dat de Europese Unie nog voor een aantal andere uitdagingen op het gebied van emissies moet aanpakken, zoals het vastleggen van reductie-doelstellingen en mijlpalen tegen het einde van het volgende decennium. De Deense minister voegde er aan toe dat al die problemen nauw zijn verweven.

"Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe ver het Deense presidentschap kan gaan met de uitstootquota, maar het is duidelijk dat de problematiek op de agenda zal staan," merkt Lidegaard op tegenover het webmagazine Euractiv.com. Een aantal Oost-Europese landen verzetten zich tegen scherpere emissiebeperkingen. Volgens Stig Schjolset, analist bij de studiegroep Point Carbon, kan er echter mogelijk een compromis worden gevonden. Diezelfde landen hopen immers 3,2 miljard euro ongebruikte emissierechten te kunnen recupereren.

De vroegere Oostblok-landen ontvingen grote pakketten emissierechten om de zwaar vervuilde industrieën uit het communistisch tijdperk te saneren. De activiteiten van die industrieën zijn echter zwaar teruggevallen, waardoor de betrokken landen met een overschot aan emissie-rechten bleven zitten. Er wordt aan gedacht om de landen de mogelijkheid te bieden die rechten te recupereren, op voorwaarde dat ze zich akkoord zouden verklaren met het verhogen van de emissiebeperking van 20 procent naar 30 procent. Er zou weinig enthousiasme zijn voor het voorstel.

12:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: denemarken, oost-europa, emissies |  Facebook |

29-11-11

Deense energie moet voor 50 procent op windkracht steunen

Windkracht moet tegen het einde van het decennium de helft van de elektriciteitsbehoefte van Denemarken vertegenwoordigen. Dat is de conclusie van een nieuw project dat door Martin Lindegaard, Deens minister van klimaat en energie, is gelanceerd. Volgens Lidegaard merkte daarbij op dat Denemarken het gebruik van hernieuwbare energie gevoelig moet opdrijven en de energie-efficiëntie drastisch moet verbeteren. Op dit ogenblik vertegenwoordigt windkracht ongeveer 20 procent van de totale Deense energievoorziening.

Denemarken wil tegen het midden van de eeuw fossiele brandstoffen volledig hebben uitgebannen en vervangen door windkracht, biomassa en biogas. Martin Lindegaard merkte op dat de nieuwe linkse regering, die in september aan de macht is gekomen, het energieprogramma van de vorige centrum-rechtse coalitie grotendeels heeft overgenomen, maar de doelstellingen wel hoger heeft gelegd. De vorige regering had vooropgesteld dat windkracht tegen het einde van het decennium 42 procent van de totale Deense energievoorziening moest vertegenwoordigen.

De nieuwe Deense regering heeft bekend gemaakt een bedrag van 5,6 miljard Deense kroon te willen investeren in zijn energieprogramma. Dat komt overeen met een investering van 750 miljoen euro. De vorige regering had een energiebudget van 3,6 miljard Deense kroon opgezet. De investeringen zullen worden gefinancierd door de bevolking en het bedrijfsleven, die hogere energieprijzen zullen moeten betalen. Die prijsstijgingen zouden de Deense bevolking moeten aanzetten zijn huizen en bedrijven beter te isoleren om energie te besparen.

16:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: windkracht, energie, denemarken |  Facebook |

04-11-09

Deense studenten krijgen internet als examenhulp

Deense studenten mogen voortaan onbeperkt het internet gebruiken bij het afleggen van hun eindexamens. Het experiment loopt in veertien Deense hogescholen. Alle Deense scholen werden uitgenodigd om over twee jaar in het systeem te stappen. De betrokken studenten mogen tijdens hun examens elke mogelijke website raadplegen. Het is de studenten alleen verboden om elkaar berichten te sturen of een e-mail te verzenden naar een outsider. De Deense regering stelt dat het internet een belangrijk element is geworden van het dagelijkse leven en dus ook in de lessen en examens van jongeren moet geïntegreerd worden. Daarbij wordt opgemerkt dat het onderwijs de taak heeft om studenten elementen aan te reiken die relevant zijn voor het moderne leven. Daartoe behoort volgens de Deense regering ook het gebruik van het internet. Volgens Bertel Haarder, Deens minister van onderwijs, zal het systeem over enkele jaren wellicht in heel Europa zijn ingevoerd.

"Onze examens moeten het dagelijkse leven in de les reflecteren en het dagelijkse leven in de les moet het leven in de samenleving reflecteren," aldus onderwijsminister Haarder tegenover BBC News. "Het internet is onmisbaar en dat geldt ook voor de examens." Haarder voegde er aan toe fier te zijn dat Denemarken zich als een voorloper opwerpt en zei ervan overtuigd te zijn dat andere landen het systeem snel zullen adopteren." Stephen Heppell, professor nieuwe mediatechnologieën aan de Britse Bournemouth University, toont zich een voorstander van het nieuwe Deense initiatief. Hij merkt op dat Groot-Brittannië steeds een voorloper is geweest op het omarmen van nieuwe technologieën en die ook naar het onderwijs te brengen, maar bij examens wordt dat volgens hem plots allemaal weggegooid. Op dat ogenblik krijgen studenten opnieuw pen en papier en een tijdslimiet van drie uur om de vragen op te lossen. Ook volgens Heppell is het tijd om realistisch te worden.

Eén van de deelnemers aan het Deense experiment is de Greve High School in de buurt van Kopenhagen. Daar wordt toegegeven dat examenfraude theoretisch een probleem zou kunnen zijn. "Communicatie is verboden, maar het is onmogelijk om een student te beletten om een vraag naar een vriend te e-mailen," geeft Sanne de Schmidt, projectleider aan de Greve High School, toe. "Maar er wordt gerekend op de integriteit van de leerling en het gevaar om betrapt te worden. Er wordt vanuit gegaan dat de student wordt vertrouwd. We gaan ervan uit dat er weinig fraude gebeurt, want de consequenties kunnen bijzonder erg zijn. Een student die betrapt wordt op examenfraude, wordt weggestuurd." Er wordt aan toegevoegd dat het door de aard van de examenvragen ook moeilijker wordt om fraude te plegen. Er wordt immers niet gepeild naar feiten, maar wel naar verbanden en analyses. Ook bij de studenten zelf wordt gezegd dat de fraude wellicht zeer beperkt zal blijven.

15:38 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, onderwijs, denemarken |  Facebook |