12-01-18

Denemarken verbetert eigen wereldrecord windkracht

In Denemarken hebben de windturbines het voorbije jaar 14.700 gigawattuur energie geproduceerd. Daarmee vertegenwoordigde windkracht 43,6 procent van het totale Deense elektriciteitsverbruik, tegenover 37,6 procent het jaar voordien. Dat heeft Lars Lilleholt, Deens minister van energie, gemeld. Daarmee heeft Denemarken zijn eigen wereldrecord verbeterd. Nergens in de wereld heeft windkracht immers een even groot aandeel in de elektriciteitsproductie dan in Denemarken. Het eerdere record dateert van drie jaar geleden, toen windkracht in het land een aandeel van 42 procent had in de totale elektriciteitsproductie. Tegen eind dit decennium moet windkracht een aandeel van 50 procent verwerven.

In totaal moet hernieuwbare energie - met inbegrip van zonnekracht en biomassa - op dat ogenblik 80 procent van de totale Deense behoefte aan elektriciteit kunnen dekken. In Denemarken zijn op dit ogenblik ongeveer 6.100 windturbines operationeel. Dat betekent wel een daling met ongeveer 20 procent tegenover het begin van deze eeuw. De huidige generatie turbines zijn echte groter en kunnen meer energie produceren. In totaal heeft de gezamenlijke capaciteit van de Deense windparken sinds het begin van deze eeuw meer dan een verdubbeling gekend. In Denemarken werd al op het einde van de jaren zeventig van de voorbije eeuw een eerste commerciële windturbine geïnstalleerd. Constructeur was Vestas.

Minister Lilleholt merkt nog op dat tien jaar geleden windenergie amper 19,3 procent van de totale Deense elektriciteit leverde. De voorbije tien jaar kon echter negen keer een nieuw record worden gemeld. De tendens zal volgens de minister wellicht ook de volgende jaren kunnen worden verder gezet. Er worden immers, onder meer in de Noordzee en de Baltische Zee, nog een aantal nieuwe windmolenparken gepland. Het Deense bedrijf Vestas is de grootste fabrikant van windturbines ter wereld. Ook Orsted, wereldwijd de grootste bouwer van offshore windparken, is eveneens in Denemarken gevestigd. Het land heeft op dit ogenblik een capaciteit van 5,3 gigawatt geïnstalleerde windkracht.

Lees Verder

17:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: denemarken, windkracht |  Facebook |

28-01-17

Denemarken opent een digitale ambassade

De grote internetondernemingen zoals Google, Apple en Facebook zijn inmiddels belangrijker geworden dan een aantal volledige naties. Daarmee moet ook in de internationale politiek rekening worden gehouden. Dat heeft Anders Samuelsen, minister van buitenlandse zaken van Denemarken, tegenover de krant Politiken gezegd. Daarom wil Denemarken als eerste land van de wereld overgaan tot de oprichting van een digitale ambassade, die verantwoordelijk zou zijn voor een optimale kanalisering van de betrekkingen van het land met de grote vertegenwoordigers van de online sector.

Deze bedrijven kunnen volgens Samuelsen immers een even grote invloed op Denemarken uitoefenen als andere naties. “Wanneer bedrijven over een grotere macht blijken te beschikken dan een groot aantal landen, moeten regeringen zich aan die nieuwe situatie aanpassen,” benadrukt de minister. De digitale ambassade zou de belangen van het land bij grote technologiebedrijven zoals Apple, Google en Microsoft moeten behartigen.

De ambassadeur zou ervoor moeten zorgen dat Denemarken zich optimaal kan positioneren voor de implementering van nieuwe technologieën en ook oplossingen kan aanreiken voor de politieke en ethisch vragen die uit de introductie van nieuwe toepassingen zouden kunnen voortspruiten. Het land hoopt daardoor aantrekkelijker te worden voor investeerders in technologische projecten.

Anders Samuelsen verwijst naar een rapport van de Financial Times, waaruit blijkt dat de waarde van bedrijven zoals Apple en Google inmiddels zo groot is geworden dat ze als land bijna tot de twintig grootste naties van de wereld zouden behoren. Verdere details of een deadline voor de lancering van de digitale ambassade werden nog niet bekend gemaakt. Ook over de bevoegdheden van de ambassadeur is nog geen duidelijkheid. Volgens Martin Marcussen, hoogleraar aan de Universiteit van Kopenhagen, heeft het initiatief voorlopig vooral een symbolische betekenis. De digitale ambassade zou immers slechts één functie omvatten en zou verder geen medewerkers ter beschikking krijgen.

Lees Verder

13:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: denemarken |  Facebook |

26-06-14

Denemarken is het werknemersparadijs van de wereld

Nagenoeg over de hele wereld worden de rechten van werknemers verwaarloosd. Dat is de conclusie van een onderzoek van een rapport van de International Trade Union over de arbeidsomstandigheden in bijna honderdveertig landen. Opgemerkt wordt dat alleen in Denemarken de 97 fundamentele regels van de internationale rechten van de werknemer worden geëerbiedigd.

Lees Verder

14:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: denemarken, arbeidsomstandigheden |  Facebook |

15-09-12

Denemarken geïnteresseerd in eventuele Europese bankenunie

Denemarken, dat ervoor gekozen heeft om buiten de eurozone te blijven, zou mogelijk toch geïnteresseerd zijn om de toekomstige Europese bankenunie te vervoegen indien het instrument erin zou slagen om de credibiliteit van de banken uit de eurozone op te drijven. Dat heeft Nils Bernstein, hoofd van de Deense centrale bank, gezegd in een reactie op de woorden van Michel Barnier, Europees Commissaris voor de interne markt, die aangaf dat de plannen van om de Europese Centrale Bank de supervisie toe te kennen over alle banken van de eurozone, een eerste stap was in de richting van een Europese bankenunie. Indien het instrument inderdaad leidt tot een groter vertrouwen in de bankensector van de eurozone, zou het volgens Bernstein voor Denemarken moeilijk zijn om langs de lijn te blijven staan. Het is volgens Bernstein dan ook belangrijk dat Denemarken met de Europese Commissie constructieve gesprekken voert over het voorstel.

Lees Verder

11:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, bankenunie, denemarken |  Facebook |

11-07-12

Denen willen veel inspanningen doen voor gezonde voeding

De Deense bevolking is niet alleen bezorgd over de kwaliteit van de voeding die wordt geconsumeerd, maar is ook bereid om meer belastingen te betalen voor gezondere voeding en de keuze voor meer geïnformeerde voedingsgewoonten. Dat is de conclusie van een onderzoek van het project Eatwell van de Europese Unie. De onderzoekers merken op dat de Denen bereid zijn tot grotere financiële inspanningen voor gezonde voeding dan een aantal andere landen. Opgemerkt wordt dat de Denen al gewend zijn aan hoge belastingen en een groot vertrouwen hebben in de autoriteit, zodat extra maatregelen gemakkelijker worden aanvaard.

Lees Verder

11:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: denemarken, voeding, gezondheid |  Facebook |

14-01-12

Denemarken wil met Oost-Europa praten over emissierechten

Denemarken is bereid om als voorzitter van de Europese Unie de Oost-Europese landen ertoe te brengen om zich akkoord te verklaren met een emissiebeperking van 30 procent. Dat heeft Martin Lidegaard, Deens minister van enegie en klimaat, gezegd. Lidegaard stelde echter dat de Europese Unie nog voor een aantal andere uitdagingen op het gebied van emissies moet aanpakken, zoals het vastleggen van reductie-doelstellingen en mijlpalen tegen het einde van het volgende decennium. De Deense minister voegde er aan toe dat al die problemen nauw zijn verweven.

"Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe ver het Deense presidentschap kan gaan met de uitstootquota, maar het is duidelijk dat de problematiek op de agenda zal staan," merkt Lidegaard op tegenover het webmagazine Euractiv.com. Een aantal Oost-Europese landen verzetten zich tegen scherpere emissiebeperkingen. Volgens Stig Schjolset, analist bij de studiegroep Point Carbon, kan er echter mogelijk een compromis worden gevonden. Diezelfde landen hopen immers 3,2 miljard euro ongebruikte emissierechten te kunnen recupereren.

De vroegere Oostblok-landen ontvingen grote pakketten emissierechten om de zwaar vervuilde industrieën uit het communistisch tijdperk te saneren. De activiteiten van die industrieën zijn echter zwaar teruggevallen, waardoor de betrokken landen met een overschot aan emissie-rechten bleven zitten. Er wordt aan gedacht om de landen de mogelijkheid te bieden die rechten te recupereren, op voorwaarde dat ze zich akkoord zouden verklaren met het verhogen van de emissiebeperking van 20 procent naar 30 procent. Er zou weinig enthousiasme zijn voor het voorstel.

12:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: denemarken, oost-europa, emissies |  Facebook |

29-11-11

Deense energie moet voor 50 procent op windkracht steunen

Windkracht moet tegen het einde van het decennium de helft van de elektriciteitsbehoefte van Denemarken vertegenwoordigen. Dat is de conclusie van een nieuw project dat door Martin Lindegaard, Deens minister van klimaat en energie, is gelanceerd. Volgens Lidegaard merkte daarbij op dat Denemarken het gebruik van hernieuwbare energie gevoelig moet opdrijven en de energie-efficiëntie drastisch moet verbeteren. Op dit ogenblik vertegenwoordigt windkracht ongeveer 20 procent van de totale Deense energievoorziening.

Denemarken wil tegen het midden van de eeuw fossiele brandstoffen volledig hebben uitgebannen en vervangen door windkracht, biomassa en biogas. Martin Lindegaard merkte op dat de nieuwe linkse regering, die in september aan de macht is gekomen, het energieprogramma van de vorige centrum-rechtse coalitie grotendeels heeft overgenomen, maar de doelstellingen wel hoger heeft gelegd. De vorige regering had vooropgesteld dat windkracht tegen het einde van het decennium 42 procent van de totale Deense energievoorziening moest vertegenwoordigen.

De nieuwe Deense regering heeft bekend gemaakt een bedrag van 5,6 miljard Deense kroon te willen investeren in zijn energieprogramma. Dat komt overeen met een investering van 750 miljoen euro. De vorige regering had een energiebudget van 3,6 miljard Deense kroon opgezet. De investeringen zullen worden gefinancierd door de bevolking en het bedrijfsleven, die hogere energieprijzen zullen moeten betalen. Die prijsstijgingen zouden de Deense bevolking moeten aanzetten zijn huizen en bedrijven beter te isoleren om energie te besparen.

16:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: windkracht, energie, denemarken |  Facebook |