02-07-14

Niet iedereen wil worden opgevrolijkt

Niet iedereen wil tijdens een depressieve bui opgevrolijkt worden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Waterloo en de Wilfrid Laurier University. De onderzoekers stellen dat mensen met een laag gevoel van eigenwaarde vaak willen dat hun omgeving hen zou zien zoals ze zichzelf voelen. Daarom kunnen positieve impulsen volgens het rapport in een aantal omstandigheden worden afgewezen.

Lees Verder

14:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: depressie |  Facebook |

16-05-14

Meisjes lopen groter risico op sociale netwerkdepressie

Vrouwelijke tieners maken gebruik van sociale netwerken om feedback over zichzelf te zoeken en dreigen daarbij moeilijk aan negatieve reacties te kunnen ontsnappen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Murdoch University bij meer dan achttienhonderd jongeren tussen negen en elf jaar naar het gebruik van sociale netwerken. De Australische onderzoekers stelden vast dat vrouwelijke gebruikers in sociale netwerken intensiever onder de loep worden genomen en meer negatieve reacties uitlokken dan hun mannelijke tegenhangers of seksegenotes die zich niet in de wereld van sociale media begeven.

“Het geslacht en de mentale investering in sociale netwerken zijn voor de invloed van platformen zoals Facebook op jongeren belangrijker dan de frequentie van het gebruik,” zeggen de onderzoekers Bonnie Barber en Corey Blomfield Neira, psychologen aan de Murdoch University. "Uit het onderzoek blijkt dat vrouwelijke gebruikers meer investeren in sociale netwerken en meer negatieve gevolgen ervaren dan zowel mannen als seksegenotes die niet op sociale netwerken actief zijn. Het onderzoek laat uitschijnen dat sociale netwerking een positieve vrijetijdsbesteding kan zijn voor mannelijke jongeren, maar een negatieve impact dreigt te hebben op jonge vrouwen.”

Onder meer bleek volgens Barber en Neira dat mannelijke jongeren met een sociaal netwerkprofiel een significant hoger zelfbeeld vertonen. “De resultaten suggereren dat mannelijke jongeren sociale netwerken kunnen bestempelen als een locatie om hun sociale vaardigheden en competenties te oefenen en te verfijnen,” zeggen de onderzoekers. “Dat leidt tot een groter gevoel van sociale competentie. Bij vrouwelijke tieners blijken sociale netwerken daarentegen vaak gekoppeld te moeten worden aan hogere depressie-neigingen en een lager gevoel van eigenwaarde. Vrouwelijke jongeren gebruiken sociale netwerken om feedback over zichzelf te zoeken en vrezen daarbij voor een negatieve reactie.”

Sociale netwerken worden volgens Barber en Neira vaak bestempeld als een sociaal curriculum vitae. “Daarbij wordt vaak een profiel gecreëerd waarin de gebruiker zelf de grootste voldoening vindt. Leeftijdsgenoten kunnen daardoor van mening zijn dat hun vriendenkring een boeiender leven leidt dan henzelf. Gebruikers die zwaar investeren in sociale netwerken, zouden minder gemakkelijk in staat zijn om het sociaal curriculum vitae van hun vrienden te onderscheiden van de dagelijkse realiteit. Daardoor worden bij de evaluatie van de eigen persoonlijkheid onrealistische beelden en vergelijkingen opgebouwd, waardoor grotere investeringen in sociale netwerken kunnen leiden tot een lager zelfbeeld en depressies.”

“Ouders die zich zorgen maken over het sociale netwerkgebruik van hun kinderen, zouden niet gealarmeerd moeten zijn door de frequentie, maar wel rekening moeten houden met de intensiviteit waarmee hun opgroeiende kinderen in het platform investeren.”

Lees Verder

15:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale netwerken, depressie |  Facebook |

24-04-14

Internet kan wapen zijn tegen depressie bij ouderen

De online tijdsbesteding heeft het potentieel om het gevaar op depressies bij gepensioneerden af te zwakken. Vooral alleenwonende gepensioneerden kunnen veel voordeel halen uit de toegang tot het internet. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de Michigan State University, de University of Montevallo en de Harvard Medical School. De onderzoekers zeggen dat het gebruik van het internet de kans op depressieve symptomen met 33 procent kan doen afnemen. Online tijdsbesteding kan volgens de wetenschappers vooral de effecten van isolatie en eenzaamheid, waar ouderen vaak mee bedreigd worden, helpen opvangen.

"De studie toont aan dat het internet aan ouderen een kans biedt om een aantal sociale en ruimtelijke grenzen, die algemeen worden beschouwd als een belangrijke factor in depressies, te doorbreken,” zegt onderzoeksleider Shelia Cotten, professor communicatie aan de Michigan State University. “Indien alle andere factoren constant blijven, blijken oudere internet-gebruikers 0,07 procent kans te lopen om met een depressie geconfronteerd te worden. Bij de afwezigheid van het online medium dreigt dat risico echter op te lopen tot ruim 0,10 procent. Die cijfers tonen dan ook aan dat het internet het risico op depressies met 33 procent lijkt te doen afnemen. Dat is een bijzonder sterk effect.”

“Het internet biedt aan oudere personen de kans om te communiceren, in contact te blijven met hun sociale netwerken en een gevoel van eenzaamheid te vermijden,” geeft professor Cotten aan. “Eerdere research heeft al aangetoond dat het gebruik van internet in staat is om het individu te helpen om depressies te overwinnen. Het nieuwe onderzoek bevestigde dat het medium ook in staat is om bij ouderen depressieve symptomen af te bouwen of weg te werken.” De onderzoekers waarschuwen wel dat een overdreven gebruik van het internet, dat een aantal dagelijkse activiteiten zou kunnen verstoren, een negatieve impact op het leven kan hebben. (mah)

Lees Verder

14:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, depressie, ouderen |  Facebook |

19-04-14

Depressies sturen jonge mannen naar sedentair leven

Jonge mannen die eerder in hun leven het slachtoffer zijn geworden van een depressie, lopen veel meer kans dan voormalige vrouwelijke patiënten om een sedentair leven te leiden en vele uren voor de computer of het televisietoestel door te brengen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de McGill University bij bijna achthonderd Canadese volwassenen die als twintigjarige met symptomen van depressies werden geconfronteerd. De onderzoekers stelden daarbij vast dat mannen wekelijks tot vier uur langer voor het televiescherm of de computer doorbrengen dan hun vrouwelijke collega’s. Daarbij wordt een wekelijkse consumptie van eenentwintig uur aan televisie en computers opgetekend.

Lees Verder

11:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: depressie |  Facebook |

18-04-14

Depressie kost Europese bedrijven bijna 100 miljard euro per jaar

Werkgevers moeten meer pro-actief optreden in de strijd tegen depressies, want de ziekte kost het Europees bedrijfsleven jaarlijks 9,2 miljard euro. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de London School of Economics en het King's College London, gebaseerd op een enquête bij meer dan zevenduizend werknemers uit Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Turkije en Groot-Brittannië. De onderzoekers zeggen dat dertig miljoen mensen in Europa met depressie worstelen, maar benadrukken dat veel ondernemingen de impact van het probleem onderschatten. Opgemerkt wordt dat vrouwen, gescheiden personen en parttime werknemers het grootste risico lopen op een depressie.

Lees Verder

14:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: depressie, gezondheid |  Facebook |

16-04-14

Ook jonge vaders lopen risico op zware depressies

Ook jonge vaders kunnen zwaar door depressies worden geraakt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Northwestern University in de Verenigde Staten bij meer dan tienduizend jonge vaders. De Amerikaanse onderzoekers merken op dat na de geboorte van een kind niet alleen aandacht moet worden besteed aan mogelijke postnatale depressie bij de jonge moeders, maar moet ook rekening gehouden worden met potentiële mentale problemen bij hun echtgenoten. Er wordt daarbij voor gewaarschuwd dat deze depressies belangrijke consequenties kunnen hebben voor de kinderen.

Lees Verder

14:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vader, depressie |  Facebook |

12-04-14

Arme wijken worden gedomineerd door angsten en depressies

Residenten van armere buurten lopen een grotere kans om in hun leven vreselijke gebeurtenissen mee te maken, met negatieve gevolgen voor de gezondheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Duke University in een aantal achtergestelde buurten van de Amerikaanse stad Chicago. De onderzoekers stellen vast dat deze negatieve gebeurtenissen uiteenlopende vormen kunnen aannemen, zoals overvallen, het verlies van tewerkstelling of de dood van een geliefde. Er wordt aan toegevoegd dat de gerelateerde stress vaak leidt tot angsten, depressies en andere ziekten.

Lees Verder

10:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: angst, depressie, armoede |  Facebook |