23-10-17

Reacties op ervaren onrechtvaardigheid aanwijzing voor mogelijke depressie

De reactie van het brein op onrechtvaardige situaties kan aanwijzingen bieden over de kansen op een mogelijke depressie in de toekomst. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Tamagawa University en het National Institute of Information and Communications Technology in Japan. Uit hersenscans bij deelnemers aan een computergame met financiële beloningen kon volgens de Japanse onderzoekers worden afgeleid welke personen in de loop van het volgende jaar symptomen van een depressie zouden kunnen ontwikkelen. Het verband kan volgens de onderzoekers mogelijk een verklaring bieden voor de samenhang tussen economische ongelijkheid en depressies.

Opgemerkt wordt dat depressie een wereldwijd gezondheidsprobleem is dat meer dan 300 miljoen personen treft. Depressie wordt zelfs wereldwijd de grootste oorzaak van arbeidsongeschiktheid genoemd. Alleen al in de Verenigde Staten lijdt ongeveer 7,6 procent van de bevolking boven twaalf jaar aan depressies. Dat kostte de Amerikaans economie begin dit decennium een jaarlijks verlies van 210,5 miljard dollar. Bovendien is gebleken dat onder de armoedegrens het risico op depressies twee keer hoger is dan in de gemiddelde bevolking. Economische ongelijkheid wordt voor de maatschappij volgens de onderzoekers dan ook steeds meer een knelpunt.

De onderzoekers stelden vast dat de reactie van de amygdala en de hippocampus in het brein konden voorspellen welke impact onrechtvaardige situaties in het game op depressieve neigingen zou hebben. Daarbij kon zowel de actuele mentale gesteldheid als de psychische gezondheid tot één jaar later worden voorspeld. Het fenomeen kon bovendien zowel bij prosociale als individualistische karakters worden opgetekend. Wanneer echter voordelige uitkomsten werden bestudeerd, bleek dat de reacties in de amygdala en hippocampus alleen bij prosociale karakters een voorspelling over depressie konden aanreiken.

“De resultaten tonen dat zelfs gezonde mensen bijzondere gevoelig kunnen zijn voor gevoelens van ongelijkheid, die verstrekkende implicaties voor hun gemoed kunnen hebben,” stippen de onderzoekers aan. De wetenschappers vragen dat op basis van hun conclusies verdere studies zouden worden verricht om mensen met mentale gezondheidsproblemen beter te kunnen identificeren en beschermen.

Lees Verder

13:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: depressie |  Facebook |

25-09-17

Tienermeisjes tonen vaker symptomen van depressies

In Groot-Brittannië moet bij 24 procent van de veertienjarige meisjes een diagnose van depressie worden gesteld, tegenover 9 procent bij hun mannelijke leeftijdsgenoten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Liverpool en het University College Londen bij meer dan tienduizend Britse jongeren die in het begin van deze eeuw werden geboren. De onderzoekers stelden daarbij ook vast dat depressies bij jongeren vaak aan economische welstand kunnen worden gekoppeld. In gezinnen uit de hogere inkomenscategorieën konden immers significant minder sporen van depressie worden aangetroffen dan bij jongeren uit gezinnen met een lager inkomen.

“Doorheen de kindertijd kunnen bij jongens en meisjes ongeveer dezelfde niveaus van depressie worden opgetekend,” betoogt onderzoeksleider Praveetha Patalay, professor psychologie aan de University of Liverpool. “Op zevenjarige leeftijd maken ouders bij 7 procent van de kinderen gewag van depressieve symptomen. Op elfjarige leeftijd is dat opgelopen tot 12 procent. Wanneer de leeftijd van veertien jaar wordt bereikt, moeten volgens de ouders bij meisjes meer emotionele problemen worden vastgesteld dan bij jongens. Symbolen van depressies en angstigheid kunnen op die leeftijd bij 18 procent van de meisjes worden vastgesteld, tegenover bij 12 procent van de jongens.”

Gedragsproblemen - zoals vechtpartijen en woedebuien - bleken af te nemen tot een dieptepunt op vijf jaar, maar dan opnieuw toe te nemen tegen de leeftijd van veertien jaar. Jongens bleken tijdens de kindertijd en de vroege adolescentie meer gedragsproblemen te tonen dan meisjes. De onderzoekers wijzen er ook op dat ouders en veertienjarigen andere visies over mentale problemen hebben, waardoor het volgens hen noodzakelijk blijkt dat ook aan jongeren zelf informatie over hun psychische gezondheid worden gevraagd. De onderzoekers hebben het bij depressies bij tienermeisjes over zorgwekkende cijfers, vooral aangezien ouders die problemen blijken te onderschatten.

Lees Verder

19:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: depressie |  Facebook |

01-04-17

Depressiviteit wordt steeds meer een globale kwaal

Depressiviteit wordt steeds meer een globale kwaal. Dat blijkt uit een rapport van de World Health Organization (WHO). Daarbij werd vastgesteld dat twee jaar geleden wereldwijd 322 miljoen personen met een depressie werden geconfronteerd. Dat vertegenwoordigde een stijging met 18,4 procent tegenover het midden van het voorbije decennium. Deze cijfers moeten volgens Margaret Chan voor alle landen in de wereld een waarschuwingssignaal zijn om hun aanpak van mentale gezondheidsproblemen te herzien en de aanpak van het toenemende probleem van depressies prioriteit te geven.

“Depressies kunnen uiteindelijk in een zelfmoord uitmonden,” wordt in het rapport benadrukt. “De aandoening is nu wereldwijd ook de belangrijkste oorzaak van arbeidsongeschiktheid geworden. “Depressie gaat veel dieper dan een neerslachtig gevoel. Depressie is een persistente toestand van droevigheid en een verlies van interesse in activiteiten die door het individu onder normale omstandigheden zouden kunnen worden gewaardeerd, gepaard met een onvermogen om dagelijkse activiteiten over een langere periode - minstens twee weken - uit te voeren. Tevns is er sprake van een gebrek aan energie en slaap, angstaanvallen, gevoelens van waardeloosheid en gedachten aan zelfverwonding of zelfmoord.”

In het rapport wordt erop gewezen dat depressies niet alleen het slachtoffer raken, maar ook hele gezinnen en families kunnen ontwrichten. Bovendien wordt gewezen op een verlies aan productiviteit, waardoor de aandoening ook een belangrijke economische impact heeft. Daarbij wordt gewag gemaakt van een wereldwijde schade van ongeveer 1 biljoen dollar per jaar. Er wordt nog opgemerkt dat zelfs in ontwikkelde landen bijna 50 procent van de depressies zonder diagnoses of behandelingen blijven. In minder ontwikkelde landen zou dat oplopen tot een niveau tussen 80 procent en 90 procent. Onder meer een vrees voor een stigma houdt volgens experts vaak een behandeling tegen.

Nochtans wordt aangevoerd dat elke dollar in een verlaging van de drempel tot een behandeling een viervoud oplevert aan een betere gezondheid en productiviteit. Er wordt nog op gewezen dat elk jaar ongeveer 800.000 mensen zelfmoord plegen. In ontwikkelde landen is tussen 70 procent en 80 procent van de zelfmoorden te wijten aan mentale gezondheidsproblemen. Ook in minder ontwikkelde landen wordt daarbij nog een niveau van 50 procent opgetekend.

Lees Verder

11:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: depressie |  Facebook |

02-07-14

Niet iedereen wil worden opgevrolijkt

Niet iedereen wil tijdens een depressieve bui opgevrolijkt worden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Waterloo en de Wilfrid Laurier University. De onderzoekers stellen dat mensen met een laag gevoel van eigenwaarde vaak willen dat hun omgeving hen zou zien zoals ze zichzelf voelen. Daarom kunnen positieve impulsen volgens het rapport in een aantal omstandigheden worden afgewezen.

Lees Verder

14:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: depressie |  Facebook |

16-05-14

Meisjes lopen groter risico op sociale netwerkdepressie

Vrouwelijke tieners maken gebruik van sociale netwerken om feedback over zichzelf te zoeken en dreigen daarbij moeilijk aan negatieve reacties te kunnen ontsnappen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Murdoch University bij meer dan achttienhonderd jongeren tussen negen en elf jaar naar het gebruik van sociale netwerken. De Australische onderzoekers stelden vast dat vrouwelijke gebruikers in sociale netwerken intensiever onder de loep worden genomen en meer negatieve reacties uitlokken dan hun mannelijke tegenhangers of seksegenotes die zich niet in de wereld van sociale media begeven.

“Het geslacht en de mentale investering in sociale netwerken zijn voor de invloed van platformen zoals Facebook op jongeren belangrijker dan de frequentie van het gebruik,” zeggen de onderzoekers Bonnie Barber en Corey Blomfield Neira, psychologen aan de Murdoch University. "Uit het onderzoek blijkt dat vrouwelijke gebruikers meer investeren in sociale netwerken en meer negatieve gevolgen ervaren dan zowel mannen als seksegenotes die niet op sociale netwerken actief zijn. Het onderzoek laat uitschijnen dat sociale netwerking een positieve vrijetijdsbesteding kan zijn voor mannelijke jongeren, maar een negatieve impact dreigt te hebben op jonge vrouwen.”

Onder meer bleek volgens Barber en Neira dat mannelijke jongeren met een sociaal netwerkprofiel een significant hoger zelfbeeld vertonen. “De resultaten suggereren dat mannelijke jongeren sociale netwerken kunnen bestempelen als een locatie om hun sociale vaardigheden en competenties te oefenen en te verfijnen,” zeggen de onderzoekers. “Dat leidt tot een groter gevoel van sociale competentie. Bij vrouwelijke tieners blijken sociale netwerken daarentegen vaak gekoppeld te moeten worden aan hogere depressie-neigingen en een lager gevoel van eigenwaarde. Vrouwelijke jongeren gebruiken sociale netwerken om feedback over zichzelf te zoeken en vrezen daarbij voor een negatieve reactie.”

Sociale netwerken worden volgens Barber en Neira vaak bestempeld als een sociaal curriculum vitae. “Daarbij wordt vaak een profiel gecreëerd waarin de gebruiker zelf de grootste voldoening vindt. Leeftijdsgenoten kunnen daardoor van mening zijn dat hun vriendenkring een boeiender leven leidt dan henzelf. Gebruikers die zwaar investeren in sociale netwerken, zouden minder gemakkelijk in staat zijn om het sociaal curriculum vitae van hun vrienden te onderscheiden van de dagelijkse realiteit. Daardoor worden bij de evaluatie van de eigen persoonlijkheid onrealistische beelden en vergelijkingen opgebouwd, waardoor grotere investeringen in sociale netwerken kunnen leiden tot een lager zelfbeeld en depressies.”

“Ouders die zich zorgen maken over het sociale netwerkgebruik van hun kinderen, zouden niet gealarmeerd moeten zijn door de frequentie, maar wel rekening moeten houden met de intensiviteit waarmee hun opgroeiende kinderen in het platform investeren.”

Lees Verder

15:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale netwerken, depressie |  Facebook |

24-04-14

Internet kan wapen zijn tegen depressie bij ouderen

De online tijdsbesteding heeft het potentieel om het gevaar op depressies bij gepensioneerden af te zwakken. Vooral alleenwonende gepensioneerden kunnen veel voordeel halen uit de toegang tot het internet. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de Michigan State University, de University of Montevallo en de Harvard Medical School. De onderzoekers zeggen dat het gebruik van het internet de kans op depressieve symptomen met 33 procent kan doen afnemen. Online tijdsbesteding kan volgens de wetenschappers vooral de effecten van isolatie en eenzaamheid, waar ouderen vaak mee bedreigd worden, helpen opvangen.

"De studie toont aan dat het internet aan ouderen een kans biedt om een aantal sociale en ruimtelijke grenzen, die algemeen worden beschouwd als een belangrijke factor in depressies, te doorbreken,” zegt onderzoeksleider Shelia Cotten, professor communicatie aan de Michigan State University. “Indien alle andere factoren constant blijven, blijken oudere internet-gebruikers 0,07 procent kans te lopen om met een depressie geconfronteerd te worden. Bij de afwezigheid van het online medium dreigt dat risico echter op te lopen tot ruim 0,10 procent. Die cijfers tonen dan ook aan dat het internet het risico op depressies met 33 procent lijkt te doen afnemen. Dat is een bijzonder sterk effect.”

“Het internet biedt aan oudere personen de kans om te communiceren, in contact te blijven met hun sociale netwerken en een gevoel van eenzaamheid te vermijden,” geeft professor Cotten aan. “Eerdere research heeft al aangetoond dat het gebruik van internet in staat is om het individu te helpen om depressies te overwinnen. Het nieuwe onderzoek bevestigde dat het medium ook in staat is om bij ouderen depressieve symptomen af te bouwen of weg te werken.” De onderzoekers waarschuwen wel dat een overdreven gebruik van het internet, dat een aantal dagelijkse activiteiten zou kunnen verstoren, een negatieve impact op het leven kan hebben. (mah)

Lees Verder

14:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, depressie, ouderen |  Facebook |

19-04-14

Depressies sturen jonge mannen naar sedentair leven

Jonge mannen die eerder in hun leven het slachtoffer zijn geworden van een depressie, lopen veel meer kans dan voormalige vrouwelijke patiënten om een sedentair leven te leiden en vele uren voor de computer of het televisietoestel door te brengen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de McGill University bij bijna achthonderd Canadese volwassenen die als twintigjarige met symptomen van depressies werden geconfronteerd. De onderzoekers stelden daarbij vast dat mannen wekelijks tot vier uur langer voor het televiescherm of de computer doorbrengen dan hun vrouwelijke collega’s. Daarbij wordt een wekelijkse consumptie van eenentwintig uur aan televisie en computers opgetekend.

Lees Verder

11:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: depressie |  Facebook |

18-04-14

Depressie kost Europese bedrijven bijna 100 miljard euro per jaar

Werkgevers moeten meer pro-actief optreden in de strijd tegen depressies, want de ziekte kost het Europees bedrijfsleven jaarlijks 9,2 miljard euro. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de London School of Economics en het King's College London, gebaseerd op een enquête bij meer dan zevenduizend werknemers uit Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Turkije en Groot-Brittannië. De onderzoekers zeggen dat dertig miljoen mensen in Europa met depressie worstelen, maar benadrukken dat veel ondernemingen de impact van het probleem onderschatten. Opgemerkt wordt dat vrouwen, gescheiden personen en parttime werknemers het grootste risico lopen op een depressie.

Lees Verder

14:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: depressie, gezondheid |  Facebook |

16-04-14

Ook jonge vaders lopen risico op zware depressies

Ook jonge vaders kunnen zwaar door depressies worden geraakt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Northwestern University in de Verenigde Staten bij meer dan tienduizend jonge vaders. De Amerikaanse onderzoekers merken op dat na de geboorte van een kind niet alleen aandacht moet worden besteed aan mogelijke postnatale depressie bij de jonge moeders, maar moet ook rekening gehouden worden met potentiële mentale problemen bij hun echtgenoten. Er wordt daarbij voor gewaarschuwd dat deze depressies belangrijke consequenties kunnen hebben voor de kinderen.

Lees Verder

14:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vader, depressie |  Facebook |

12-04-14

Arme wijken worden gedomineerd door angsten en depressies

Residenten van armere buurten lopen een grotere kans om in hun leven vreselijke gebeurtenissen mee te maken, met negatieve gevolgen voor de gezondheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Duke University in een aantal achtergestelde buurten van de Amerikaanse stad Chicago. De onderzoekers stellen vast dat deze negatieve gebeurtenissen uiteenlopende vormen kunnen aannemen, zoals overvallen, het verlies van tewerkstelling of de dood van een geliefde. Er wordt aan toegevoegd dat de gerelateerde stress vaak leidt tot angsten, depressies en andere ziekten.

Lees Verder

10:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: angst, depressie, armoede |  Facebook |

13-11-13

Positieve sociale interacties beschermen jongeren tegen depressie

Positieve sociale interacties met vrienden en familie en een betrokkenheid bij groepsactiviteiten kunnen beschermende factoren zijn die jongeren beschermen tegen depressies en povere schoolresultaten. Deze jongeren hebben bovendien een groter vertrouwen in hun toekomstig succes. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Georgia bij duizend Amerikaanse kinderen, tussen elf en achttien jaar, van Amerikaanse militaire gezinnen in de Verenigde Staten en het buitenland. De onderzoekers zeggen dat bij investeringen in jongeren prioritaire aandacht moet worden besteed aan een sociale invalshoek.

Lees Verder

14:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: depressie |  Facebook |

09-11-13

Depressieve karakters hebben meer acurate inschatting van de tijd

Depressieve mensen hebben een meer acurate inschatting van de tijd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Hertfordshire. De onderzoekers merken op dat de oorzaak voor het fenomeen wellicht moet worden gezocht bij het feit dat depressieve individuen geneigd zijn om hun aandacht op de tijd te vestigen en minder interesse betonen voor externe invloeden, zodat ze een heldere gedachtengang hebben. Het fenomeen wordt door de wetenschappers omschreven als een depressief realisme. De onderzoekers menen dat de resultaten kunnen bijdragen tot het ontwikkelen van nieuwe therapieën voor patiënten met depressieve aandoeningen.

Lees Verder

12:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: depressie, gezondheid |  Facebook |

07-11-13

Depressie tweede belangrijkste oorzaak wereldwijde arbeidsongeschiktheid

Depressie is over de hele wereld de tweede belangrijkste reden van arbeidsongeschiktheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Queensland. Alleen chronische rugpijnen vormen volgens de Australische onderzoekers nog een groter probleem. Wel wordt opgemerkt dat de impact tussen de verschillende regio’s belangrijke afwijkingen laten optekenen. Het rapport voert aan dat depressies het meest frequent worden vastgesteld in Afghanistan. In Japan zou de populatie daarentegen het minst met de aandoening worden geconfronteerd. In Centraal-Amerika en Zuidoost-Azië vormen depressies de belangrijkste oorzaak van arbeidsongeschiktheid.

“Depressies vormen wereldwijd een toenemend probleem,” merkt onderzoeksleider Alize Ferrari, professor volksgezondheid aan de University of Queensland, op. “Gemiddeld blijkt de last van depressies sinds het begin van de jaren negentig met ruim 37 procent te zijn toegenomen.” Het fenomeen moet volgens Ferrari in belangrijke mate worden toegewezen aan de vergrijzing van de wereldbevolking. Met het ouder worden loopt het individu immers ook een groter risico met depressies geconfronteerd te worden. De wetenschappers stellen dat dringend inspanningen moeten worden gedaan om de problematiek aan te pakken. Er wordt daarbij op gewezen dat depressies ook aanleiding geven tot meer zelfmoorden en hartziektes.

“Depressies kunnen een zware impact hebben op het leven, de relaties en de carrière van het slachtoffer, maar het onderzoek toont aan dat de aandoening ook op wereldvlak zware gevolgen heeft,” voert Ferrari aan. De wetenschappers voegen er aan toe dat vrouwen ook een groter risico blijken te lopen op depressies dan mannen. De cijfers geven nog aan dat in Europa Nederland en Kroatië het meest met depressies worden geconfronteerd. Het fenomeen zou daarentegen het minst frequent worden vastgesteld in Groot-Brittannië, gevolgd door Tsjechië, Slovakije, Hongarije, Bosnië en België. Volgens de World Health Organization (WHO) lijden wereldwijd 350 miljoen mensen aan depressies.

“Slechts een klein gedeelte van de patiënten kan terugvallen op een efficiënte behandeling,” merkt de internationale gezondheidsorganisatie op. “In vele culturen hangt rond depressies nog altijd een sociaal stigma, wat een efficiënte behandeling bemoeilijkt. Vaak worden de klachten niet ernstig genomen en ook niet echt als een ziekte beschouwd, waardoor gerichte behandelingen vaak achterwege blijven.”

Lees Verder

12:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: depressie, gezondheid |  Facebook |

17-10-13

Steun omgeving helpt mentale problemen armoede niet oplossen

De aanwezigheid van een partner of de steun van een omgeving slagen er niet in om de symptomen van depressie door economische problemen aan te pakken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Dickinson College bij nagenoeg tweeduizend moeders in de Amerikaanse stad Chicago. De onderzoekers merken op dat de resultaten van hun studie vragen moeten doen oproepen over de groeiende perceptie dat het huwelijk of andere vormen van interpersoonlijke ondersteuning een buffer kunnen creëren tegen de negatieve effecten van armoede. Het probleem van armoede moet volgens de wetenschappers dan ook met rechtstreekse maatregelen worden aangepakt.

Lees Verder

13:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: armoede, depressie |  Facebook |

19-04-13

Depressies kunnen besmettelijk zijn voor omgeving

Depressies kunnen besmettelijk zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Notre Dame bij een groep Amerikaanse studenten. De studenten die gekoppeld waren aan een kamergenoot die symptomen van depressies vertoonde, bleken volgens de onderzoekers na verloop zelf ook kwetsbaarder te zijn geworden voor mentale problemen. Studenten die na drie maanden al tekenen van besmettingen toonden, bleken na zes maanden dubbel zoveel depressieve symptomen te vertonen.

"Mentale problemen die personen kwetsbaar zijn voor depressies, kunnen ook afstralen op andere personen, zodat ook die uiteindelijk gelijkaardige symptomen beginnen te vertonen," merken de onderzoekers Gerald Haeffel en Jennifer Hames, psychologen aan de University of Notre Dame, op. Mensen die negatief reageren op stresserende gebeurtenissen, met inbegrip van factoren waarop ze geen vat hebben of die te wijten zijn aan eigen tekortkomingen, blijken volgens de onderzoekers meer kwetsbaar te zijn voor depressies.

"Deze kwetsbaarheid is zo belangrijk dat het probleem kan worden gebruikt als een element om te voorspellen welke mensen met een grotere waarschijnlijk later in hun leven met depressies zullen worden geconfronteerd, ook al is daar in het verleden nooit sprake van geweest," voeren Haeffel en Hames aan. "Die kwetsbaarheid blijkt tijdens belangrijke scharniermomenten in het leven, wanneer sociale omgevingen verschuiven, ook besmettelijk te zijn. Dat betekent echter dat deze omgeving echter ook kan worden ingeschakeld als een therapie."

Lees Verder

16:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: depressie, gezondheid |  Facebook |

23-02-13

Avatar nuttige assistent bij het bestrijden van depressies

Een interactie met avatar in virtuele werelden kunnen depressieve symptomen bij jonge volwassenen helpen bestrijden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Case Western Reserve University. De Amerikaanse onderzoekers stellen dat de vrees voor een mogelijk stigma jonge volwassenen er vaak van weerhoudt om hulp te zoeken voor mentale gezondheidsproblemen. Met behulp van een virtuele versie van een medisch hulpverlener blijken de betrokkenen zich echter beter te kunnen voorbereiden op een behandeling en zich beter te kunnen wapenen om de symptomen te bestrijden. De onderzoekers stellen dat de inzet van avatars op die manier kan helpen om de gevolgen van depressies op lange termijn te helpen verzachten.

Lees Verder

13:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: avatar, gezondheid, depressie |  Facebook |

20-10-12

Negatieve nieuwsberichten maken vrouwen gevoeliger voor stress

Nieuwsberichten met een negatieve inhoud maken vrouwen gevoeliger voor stresserende situaties. Op mannen hebben diezelfde berichten echter geen effect. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Montreal. De betrokken vrouwen bleken zich de negatieve informatie ook beter te kunnen herinneren dan mannen. Volgens de Canadese onderzoekers moet hier wellicht met evolutionaire factoren rekening worden gehouden.

“Eerder onderzoek heeft al laten uitschijnen dat een nadruk op de overleving van de kroost een invloed zou hebben kunnen hebben op de evolutie van het vrouwelijke stresssysteem, waardoor vrouwen zich meer empathisch zouden opstellen,” merken de onderzoekers op. “Die theorie zou kunnen verklaren waarom vrouwen ontvankelijker zijn voor onrechtstreekse bedreigingen.” De wetenschappers zeggen dat verder onderzoek zou moeten uitwijzen welke invloed het geslacht, generaties en andere socio-culturele factoren hebben op de verwerking van negatieve informatie.

“Negatieve nieuwsverhalen op zich blijken niet te leiden tot een verhoging van het stressniveau, maar zorgen er wel voor dat vrouwen reactiever werden en daardoor gevoeliger reageerden op volgende stresserende situaties,” merkt onderzoeksleider Marie-France Marin op. “Vrouwen die met negatief nieuws geconfronteerd werden, bleken een hoger niveau van het stresshormoon cortisol te vertonen dan seksegenotes die alleen neutraal nieuws aangeboden hadden voorgeschoteld gekregen. Bovendien bleken ze zich ook meer details van de negatieve verhalen te herinneren.”

Lees Verder

20:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: depressie, stress, gezondheid |  Facebook |

Depressie maakt het moeilijk om emoties te onderscheiden

Depressieve mensen hebben het bijzonder moeilijk om negatieve gevoelens, zoals boosheid of schuldgevoel, van elkaar te onderscheiden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan. Het vermogen om verschillende emoties van elkaar te onderscheiden is volgens de Amerikaanse onderzoekers nochtans vaak cruciaal in de benadering van stresssituaties. Het onvermogen om emoties te onderscheiden kan volgens de wetenschappers immers leiden tot een ongepaste reactie, waardoor het probleem mogelijk nog wordt verergerd.

“Het is moeilijk om de kwaliteit van het leven te verbeteren indien men niet in staat is om te identificeren welke gevoelens men tegenover bepaalde aspecten heeft,” voert onderzoeksleider Emre Demiralp, professor psychologie aan de University of Michigan, aan. “Het probleem kan vergeleken worden met een autobestuurder die niet in staat is om de benzinemeter te lezen en dan ook geen enkel idee heeft wanneer hij zou moeten stoppen om brandstof bij te tanken.”

Uit het onderzoek, waarbij respondenten gedurende een week de emoties dienden te noteren die ze in een reeks van situaties ervaarden, bleek dat depressieve patiënten het bij een confrontatie met twee emoties in een situatie bijzonder moeilijk hebben om negatieve en positieve gevoelens van elkaar te onderscheiden. “Dat kan nefaste gevolgen hebben, want positieve emoties vormen bij depressieve mensen vaak een buffer voor een negatief denkpatroon.”

Lees Verder

19:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: depressie, politiek |  Facebook |

11-10-12

Wereldwijd lijden 350 miljoen mensen aan depressies

Wereldwijd worden meer dan 350 miljoen mensen geconfronteerd met depressies. Dat heeft de World Health Organization (WHO) gezegd. Er wordt aan toegevoegd dat depressies geen exclusieve ziekte van ontwikkelde samenlevingen vormen, maar een wereldwijd fenomeen betekenen. De aandoening kan volgens de organisatie worden opgemerkt in de beide geslachten en in zowel rijke als arme populaties. Shekhar Saxena, hoofd van de divisie mentale gezondheid van de World Health Organization, merkt op dat geen enkele regio gespaard blijft van het problemen. Volgens hem wordt elk jaar 5 procent van de wereldbevolking met het probleem geconfronteerd.

Shekhar Saxena wijst erop dat 50 procent meer vrouwen met de symptomen van depressie worden getroffen dan mannen. Hij voegt er aan toe dat één op vijf moeders en één op tien jonge moeders in de ontwikkelde wereld te maken krijgen met postnatale depressies. Volgens de World Health Organization zijn depressies veel meer dan alleen een slecht gevoel, maar wordt de aandoening gekenmerkt door een blijvend gevoel van droefheid voor een periode van minstens twee weken, met een belangrijke impact op werk, school of het gezin. Er wordt aan toegevoegd dat er een duidelijke relatie kan worden opgemerkt tussen depressies en zelfmoord.

Saxena merkt ook dat jaarlijks één miljoen mensen zelfmoord plegen. Meer dan de helft daarvan is volgens hem het gevolg van depressies. “De aandoening bestaat al eeuwen, maar in praktijk wordt er weinig aan gedaan,” voerde hij aan. “Eén van de problemen daarbij is de schaamte die depressieve patiënten voor hun ziekte voelen, waardoor meer dan de helft niet de behandeling krijgen die ze eigenlijk nodig hebben. In vele landen is dat echter gelukkig gedaald tot 10 procent. Bovendien zijn er afdoende behandelingen beschikbaar, maar gezondheidswerkers moeten meer inspanningen doen om de problemen te identificeren.”

Lees Verder

18:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: depressie, gezondheid |  Facebook |

15-08-12

Tienermeisjes sneller slachtoffer van depressie dan jongens

In de Verenigde Staten is 12 procent van de meisjes tussen twaalf en zeventien jaar het voorbije jaar geconfronteerd geweest met een belangrijke depressieve methode. Tussen de leeftijd van twaalf en vijftien jaar kende dat cijfer een verdrievoudiging. Dat blijkt uit cijfers van de Amerikaanse Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA). Bij jongens tussen twaalf en zeventien jaar is er slechts bij 4,5 procent sprake van een belangrijke depressieve methode. De onderzoekers merken op dat tienermeisjes dan ook de nodige hulp krijgen om depressies te kunnen vermijden en er voldoende gezondheidszorgen worden voorzien om aan de slachtoffers herstel te kunnen bieden. De onderzoekers stelden nog vast dat oudere tienermeisjes sneller een behandeling krijgen tegen depressies dan hun jongere geslachtsgenoten. In de groep tussen vijftien en zeventien jaar blijkt ongeveer 40 procent geneeskundige hulp te ontvangen. In de categorie tussen twaalf en veertien jaar maakte slechts 33 procent gewag van geneeskundige hulp.

Lees Verder

11:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, depressie |  Facebook |

19-06-12

Internet is graadmeter voor mentale gezondheid

Het internet is niet alleen een platform dat informatie verstrekt over het consumptiegedrag van de gebruiker, maar ook over zijn mentale gezondheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Missouri University. Uit een onderzoek over het internetgebruik van ruim tweehonderd studenten aan de universiteit, stelden de onderzoekers naar eigen zeggen onder meer vast dat 30 procent van de respondenten tekenen van depressie vertoonden. Dat komt volgens hen overeen met algemene ramingen, die gewag maken van depressieve symptomen bij 10 procent tot 30 procent van de universiteitsstudenten.

"Studenten met depressieve symptomen laten een specifiek internetgebruik optekenen," merkt onderzoeksleider Sriram Chellappan, professor computerwetenschappen aan de Missouri University, op. "Onder meer het veelvuldig gebruik van filesharing en email kunnen een signaal vormen van een risico op depressie. Psychologen bevestigen dat het frequent controleren van email kan worden gelinkt aan een hoog niveau van vreesachtigheid, wat op depressieve neigingen zou kunnen wijzen."

Ook een hoge frequentie van het gebruik van online video, games en chat kan volgens de onderzoekers wijzen op een depressie. De wetenschappers stellen dat hun onderzoek de basis zou kunnen vormen voor een applicatie die geïnstalleerd zou kunnen worden op computers en mobiele apparaten om het internet-gebruik te controleren en de gebruiker te alarmeren wanneer zijn activiteiten op een mogelijke depressie zouden kunnen wijzen. De applicatie zou volgens de onderzoekers door ouders ook kunnen gebruikt worden voor het opvolgen van het internet-gebruik van hun kinderen.

Lees Verder

13:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, gezondheid, depressie |  Facebook |

14-06-12

Obesitas en depressie belangrijkste oorzaken van slaperige werknemers

Obesitas en depressies zijn de twee belangrijkste oorzaken van slaperigheid tijdens de dag. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Pennsylvania State University. De onderzoekers merken op dat de Verenigde Staten op dit ogenblik wordt geconfronteerd met een ware epidemie aan slaperigheid en vermoeidheid. Dat fenomeen loopt volgens hen echter parallel met een epidemie aan obesitas en psychologische stress. Gewichtsverlies, depressie en slaapstoornissen moeten volgens de onderzoekers dan ook belangrijke prioriteiten worden voor het bevorderen van de openbare gezondheid.

Lees Verder

17:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: obesitas, depressie, gezondheid |  Facebook |

22-03-12

Onvoldoende consumptie rood vlees slecht voor mentale gezondheid

Vrouwen die te weinig rood vlees eten, dreigen sneller geconfronteerd te worden met depressies en angstaanvallen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Deakin University. De Australische wetenschappers stelden vast dat vrouwen die niet aan de aanbevolen consumptie van rood vlees kwamen, twee keer zoveel risico liepen om een depressie of angstaanvallen te vertonen. De wetenschappers waarschuwen echter dat een overmatige consumptie tot dezelfde problemen lijkt te leiden.

"In eerste instantie dachten we dat rood vlees mogelijk een negatieve impact zou hebben op de mentale gezondheid, aangezien een aantal studies in andere landen tot de vaststelling kwamen dat de consumptie van rood vlees geassocieerd kon worden met risico's voor de fysieke gezondheid, maar uiteindelijk blijkt rood vlees toch nuttig te zijn," merkt onderzoeksleider Felice Jacka, professor aan de Barwon Psychiatric Research Unit van de Deakin University, op. "Rood vlees blijkt de kans op depressie en angstaanvallen immers gevoelig te verminderen."

"Tussen andere vormen van proteïnes - zoals kip, varken, vis of plantaardige producten - en mentale gezondheid kon geen verband worden vastgesteld," voert Jacka nog aan. "Het lijkt echter ook geen goed idee om de consumptie van rood vlees te overdrijven. Ook het overschrijden van de aanbevolen hoeveel rood vlees bleek immers te leiden tot een verhoogd risico op depressies en angstaanvallen. Ook zou het aangewezen kunnen zijn om vlees te consumeren van dieren die de kans hebben gehad om te grazen, waar ze een aantal gezonde voedingsmiddelen kunnen vinden."

15:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, vlees, depressie |  Facebook |

23-02-12

Amerikaanse psychologen stellen rouw gelijk aan depressie

In de nieuwe mondiale lijst met psychiatrische ziektebeelden van de American Psychological Association (APA) wordt rouw om overleden verwanten gelijkgesteld aan een depressie. Amerikaanse wetenschappers vrezen echter dat rouwende mensen op manier snel geneesmiddelen zullen voorgeschreven krijgen. De lijst met psychiatrische aandoeningen van de Amerikaanse vakorganisatie, die tegen volgend jaar wordt herzien, wordt in vele landen gehanteerd voor de terugbetaling van behandelingen tegen mentale aandoeningen.

In de oude versie staat nog expliciet dat rouw tot twee maanden na het overlijden van de verwante, een uitsluitingsgrond moet zijn bij het stellen van diagnoses zoals een zware depressie. Die uitsluiting is echter in de nieuwe lijst niet meer terug te vinden. De American Psychological Association vindt het niet langer houdbaar om rouw wel uit te sluiten, terwijl andere ingrijpende gebeurtenissen, zoals echtscheiding, wel in aanmerking worden genomen.

"Het medicaliseren van rouw, met als gevolg de legitimatie van behandeling met anti-depressiva, is echter gevaarlijk simplistisch," merkt het medische magazine The Lancet op. "Gevreesd moet worden dat rouwende mensen die langer dan twee weken verschijnselen zoals verdriet, slapeloosheid, concentratieproblemen en verminderde eetlust vertonen, gelijkgeschakeld zullen worden met patiënten die in een depressie zitten. In het geval van een depressie kan na twee weken al een diagnose worden gesteld."

"Rouw is niet gebonden aan tijd," voert The Lancet nog aan. "Rouwende mensen zitten hoogstens te wachten op een beetje empathie van hun arts, maar niet op pillen. "Slechts in enkele uitzonderlijke gevallen mondt rouw inderdaad uit in een echte stoornis."

14:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: depressie, gezondheid, rouw |  Facebook |

07-01-12

Economische onzekerheid stort bevolking in depressie

In Groot-Brittannië werden door artsen het voorbije jaar 43,4 miljoen voorschriften voor anti-depressiva verstrekt. Dat betekent een stijging met 28 procent op amper drie jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van de Britse National Health Service (NHS). Opgemerkt wordt dat de toename samenging met de terugval van de Britse economie in een recessie en de uitbraak van een wereldwijd economische crisis. Volgens ramingen kosten depressies de Britse economie nagenoeg 11 miljard pond per jaar aan verloren inkomsten, uitgaven van de National Health Service en het voorschrijven van geneesmiddelen.

"De stijging van het aantal voorschriften heeft wellicht te maken met de grotere stress die de bevolking door de economische crisis voelt," merkt Emer O'Neill, chief executive van de belangengroep Depression Alliance, op. "Sommige mensen worden door een depressie overvallen, maar bij anderen is er een heel concrete aanleiding, zoals het verlies van een baan of eigendom. De onzekere economische tijden kunnen zonder twijfel worden gelinkt aan een toename van het depressie-probleem."

De behandeling van de ziekte zelf zou de National Health Service meer dan 520 miljoen pond per jaar kosten. De kost van arbeidsongeschiktheid zou oplopen tot 8,97 miljard pond, terwijl het verlies aan inkomsten door zelfmoorden wordt op 1,47 miljard pond geraamd. De voorschriften voor geneesmiddelen tegen angsten stegen op drie jaar tijd met 8 procent tot 6,5 miljoen eenheden. Bij slaapmiddelen werd een stijging met 3 procent tot 10,2 miljoen voorschriften opgetekend.

16:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: depressie, gezondheid |  Facebook |

03-12-11

Geregeld kerkbezoek leidt tot groter optimisme

Een regelmatig kerkbezoek leidt tot een groter optimisme en een verlaging van het risico op depressies. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van wetenschappers aan de Yeshiva University. De onderzoekers stelden vast dat geregelde kerkbezoekers 56 procent meer geneigd waren optimistisch tegenover hun leven te staan dan landgenoten die niet regelmatig religieuze diensten bijwoonden. Bovendien zou bij de kerkgangers het risico op depressies 27 procent lager liggen.

"Uit eerder onderzoek was al gebleken dat het geregeld bijwonen van een kerkdienst het overlijdensrisico met 20 procent verlaagt," merkt onderzoeksleider Eliezer Schnall op. "Verondersteld werd dat dit fenomeen te wijten zou zijn aan een aantal psychologische factoren." Er wordt wel opgemerkt dat de resultaten van het onderzoek alleen slaan op oudere vrouwen. Het effect op jongere vrouwen of mannen werd niet gemeten. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat oudere vrouwen vaker een sociale rol opnemen in religieuze activiteiten en daaruit het meeste voordeel zouden halen.

De onderzoekers stellen dat geregelde kerkbezoekers zich minder cynisch blijken op te stellen en ook gewag maken van een grotere sociale ondersteuning. Ook bleken ze minder vaak te lijden te hebben onder sociale stress. Er wordt aan toegevoegd dat religieuze betrokkenheid vooral belangrijk blijkt te zijn voor het versterken van de sociale interactie. Toch mag er aan de resultaten van het onderzoek volgens Schnall niet automatisch een oorzakelijk verband worden geknoopt. Men zou volgens hem immers kunnen zeggen dat optimisten sneller aangetrokken worden tot religieuze diensten.

14:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: religie, gezondheid, depressie |  Facebook |

08-11-11

Ook depressieve vader verhoogt risico emotionele problemen kinderen

Kinderen met een depressieve vader lopen een verhoogde kans op het ontwikkelen van gedragsstoornissen of emotionele problemen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de New York School of Medicine. De onderzoekers merken op dat eerdere studies al hebben uitgewezen dat kinderen met een depressieve moeder een groter risico lopen op geestelijke en lichamelijke problemen, maar ze voegen er aan toe dat de invloed van een depressieve vader veel minder is onderzocht.

Er wordt aan toegevoegd dat twee depressieve ouders bij 25 procent van de kinderen tot emotionele problemen leidt. Een depressieve moeder zou bij 19 procent van de kinderen tot problemen leiden, maar ook bij een depressieve vader zouden 11 procent van de kinderen stoornissen ontwikkelen. Bij twee gezonde ouders ontwikkelt volgens de onderzoekers 6 procent van de kinderen problemen.

16:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: depressie, gezondheid |  Facebook |

05-12-10

Religieuze personen hebben minder last van depressie

Overtuigd religieuze personen lopen minder risico op depressies dan mensen die gematigd of niet religieus zijn. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van het bureau Gallup. Daarbij wordt opgemerkt dat 15,6 procent van de overtuigd religieuze Amerikanen ooit tijdens hun leven met een depressie werden geconfronteerd. Bij gematigd religieuze Amerikanen is dat 20,4 procent en bij niet-religieuze personen 18,7 procent. Gallup merkt wel op dat deze resultaten niet tot de gevolgtrekking mogen leiden dat een bekering patiënten met een depressie zal helpen om hun aandoening te verlichten of helemaal te genezen.

De onderzoekers voegen er aan toe dat overtuigd religieuze personen ook minder te lijden hebben onder de dagelijkse negatieve emoties van bezorgheid, stress, bedroefdheid en boosheid dan hun minder religieuze landgenoten. Daarbij wordt aangegeven dat slechts 30,6 procent van de overtuigd religieuze Amerikanen aangeeft zich de vorige dag bijzonder bezorgd te hebben gemaakt. Bij de matig religieuze Amerikanen is dat 38,6 procent en bij de niet-religieuze Amerikanen 34 procent. Gelijkaardige scores kunnen worden opgetekend bij stress, droefheid en boosheid. Matig religieuze Amerikanen laten de meest negatieve scores optekenen, met onder meer 46 procent voor stress.

Gallup voegt er aan toe dat mensen met een matige religieuze overtuiging geconfronteerd worden met een complex patroon van religieuze en emotionele elementen. Overtuigd religieuze Amerikanen beschouwen godsdienst als een belangrijk onderdeel van hun dagelijks leven en bezoeken minstens één keer per week een religieuze eredienst. Volgens Gallup moet 44 procent van de Amerikaanse bevolking tot deze categorie worden gerekend. Bij de niet-religieuze groep speelt godsdienst geen belangrijke rol in het dagelijkse leven en die groep bezoekt ook zelden of nooit een eredienst. Hieronder zou 30 procent van de bevolking vallen. De tussenliggende groep omvat 27 procent van de Amerikaanse populatie.

18:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: depressie, gezondheid, religie |  Facebook |

10-09-10

Depressie biedt letterlijk grijze kijk op de wereld

Depressieve mensen zien de wereld daadwerkelijk in grijstinten. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Universiteit van Freiburg. Uit het onderzoek bleek immers dat bij depressie-patiënten de netvlies-reactie op contrast veel minder was dan bij psychisch gezonde mensen. De onderzoekers voegen er aan toe dat het nemen van anti-depressiva geen enkele invloed bleek te hebben op deze reacties. Bovendien bleken de mensen met de zwaarste depressie ook de laagste reactie op contrasten te laten optekenen. Er wordt opgemerkt dat er weliswaar nog meer onderzoek nodig is, maar de onderzoekers menen dat netvlies-scans gebruikt zouden kunnen worden voor de diagnose en het bepalend van de ernst van de depressie.

"Het onderzoek toont aan dat depressie de ervaringen en percepties van het individu veranderen," voert het magazine HealthDay News aan. "De dichter William Cowper merkte al op dat variatie het leven kruidt, maar wanneer mensen in een depressie raken, zijn ze minder in staat om contrasten in de visuele wereld te onderscheiden. Dat verlies maakt van de wereld in hun ogen een minder aangename plaats om te leven." Het fenomeen zou volgens de onderzoekers ook een mogelijke verklaring kunnen zijn waarom kunstenaars uit alle tijden, culturen en talen depressie altijd hebben aangeduid met symbolen van eentonige donkere of grijze kleuren.

De onderzoekers voegen er aan toe dat netvlies-tests in de toekomst een betere diagnose zouden kunnen opleveren over de gemoedstoestand van patiënten dan een loutere vraag hoe ze zich voelen. Onderzoeksleider Ludger Tebartz van Elst voegt er aan toe dat deze methode een bijzonder waardevol instrument zou kunnen opleveren om een objectieve maatstaf te ontwikkelen voor een subjectieve staat van depressie. Hij merkt op dat deze evolutie verregaande gevolgen zou kunnen hebben voor het depressie-onderzoek, het maken van klinische diagnoses voor de aandoening en het uitwerken van een efficiënte therapie om de patiënten hun ziekte te helpen overwinnen.

22:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: depressie, gezondheid |  Facebook |

06-06-10

Bij depressies is gesprekstherapie even efficiënt dan medicatie

Bij angstaanvallen en depressies worden vaak antidepressiva voorgeschreven, maar een gesprekstherapie werkt even goed als medicatie. Dat is de conclusie van een studie van de organisatie Consumer Reports Health. Een combinatie van medicatie en gesprekstherapie levert volgens de onderzoekers de beste resultaten op. Bijna 80 procent van de betrokken patiënten maakt volgens de onderzoekers gebruik van antidepressiva. Nancy Metcalf, onderzoeker bij Consumer Reports Health, stelt echter dat een gesprekstherapie van minstens zeven weken even goede resultaten oplevert dan het toedienen van geneesmiddelen. Uit cijfers van de organisatie blijkt dat 16 procent van de totale Amerikaanse bevolking op een bepaald ogenblik in zijn leven af te rekenen krijgt met een depressie, terwijl 11 procent geconfronteerd wordt met angstaanvallen.

In het onderzoek gaf 30 procent van de respondenten aan te lijden aan depressies, terwijl 18 procent melding maakte van angstaanvallen. Bij 52 procent werd gewag gemaakt van een combinatie van depressie en angstaanvallen. Er wordt aan toegevoegd dat de meeste geneesmiddelen zowel tegen depressies als angstaanvallen werkzaam zijn. Er wordt aan toegevoegd dat de zogenaamde selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI) - zoals Celexa, Prozac en Zoloft - minder neveneffecten hebben dan de zogenaamde serotonin norepinephrine reuptake inhibitors (SNRI) - zoals Effexor, Cymbalta en Pristiq. In de eerstgenoemde categorie zegt 53 procent van de patiënten geholpen te zijn door het geneesmiddel, tegenover 49 procent bij de tweede categorie. Ook had de eerste categorie in 31 procent van de gevallen seksuele bijwerkingen, tegenover 36 procent in de tweede categorie.

Bij de patiënten die kozen voor een gesprekstherapie zei 46 procent goed geholpen te zijn, terwijl 45 procent gewag maakte van een lichte verbetering. Een psychiater werd daarbij het meest gewaardeerd, maar de onderzoekers stellen dat in het algemeen de tevredenheid over een psycholoog, sociaal werker of consulent ongeveer gelijk ligt. De beste resultaten bleken bereikt te worden na minstens zeven gespreksessies. Het farmabedrijf Eli Lilly, producent van Prozac en Cymbalta, benadrukte dat depressie een bijzonder individuele aandoening is, waardoor de beslissing over het type behandeling best wordt afgesproken tussen de patiënt en de behandelende hulpverlener, gebaseerd op de individuele behoeftes van de patiënt. Het bedrijf voegt er aan toe dat elk geneesmiddel een neveneffect heeft en patiënten met hun arts moeten overleggen over de risico's en voordelen van de behandeling.

14:47 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, depressie |  Facebook |