23-10-17

Reacties op ervaren onrechtvaardigheid aanwijzing voor mogelijke depressie

De reactie van het brein op onrechtvaardige situaties kan aanwijzingen bieden over de kansen op een mogelijke depressie in de toekomst. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Tamagawa University en het National Institute of Information and Communications Technology in Japan. Uit hersenscans bij deelnemers aan een computergame met financiële beloningen kon volgens de Japanse onderzoekers worden afgeleid welke personen in de loop van het volgende jaar symptomen van een depressie zouden kunnen ontwikkelen. Het verband kan volgens de onderzoekers mogelijk een verklaring bieden voor de samenhang tussen economische ongelijkheid en depressies.

Opgemerkt wordt dat depressie een wereldwijd gezondheidsprobleem is dat meer dan 300 miljoen personen treft. Depressie wordt zelfs wereldwijd de grootste oorzaak van arbeidsongeschiktheid genoemd. Alleen al in de Verenigde Staten lijdt ongeveer 7,6 procent van de bevolking boven twaalf jaar aan depressies. Dat kostte de Amerikaans economie begin dit decennium een jaarlijks verlies van 210,5 miljard dollar. Bovendien is gebleken dat onder de armoedegrens het risico op depressies twee keer hoger is dan in de gemiddelde bevolking. Economische ongelijkheid wordt voor de maatschappij volgens de onderzoekers dan ook steeds meer een knelpunt.

De onderzoekers stelden vast dat de reactie van de amygdala en de hippocampus in het brein konden voorspellen welke impact onrechtvaardige situaties in het game op depressieve neigingen zou hebben. Daarbij kon zowel de actuele mentale gesteldheid als de psychische gezondheid tot één jaar later worden voorspeld. Het fenomeen kon bovendien zowel bij prosociale als individualistische karakters worden opgetekend. Wanneer echter voordelige uitkomsten werden bestudeerd, bleek dat de reacties in de amygdala en hippocampus alleen bij prosociale karakters een voorspelling over depressie konden aanreiken.

“De resultaten tonen dat zelfs gezonde mensen bijzondere gevoelig kunnen zijn voor gevoelens van ongelijkheid, die verstrekkende implicaties voor hun gemoed kunnen hebben,” stippen de onderzoekers aan. De wetenschappers vragen dat op basis van hun conclusies verdere studies zouden worden verricht om mensen met mentale gezondheidsproblemen beter te kunnen identificeren en beschermen.

Lees Verder

13:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: depressie |  Facebook |

25-09-17

Tienermeisjes tonen vaker symptomen van depressies

In Groot-Brittannië moet bij 24 procent van de veertienjarige meisjes een diagnose van depressie worden gesteld, tegenover 9 procent bij hun mannelijke leeftijdsgenoten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Liverpool en het University College Londen bij meer dan tienduizend Britse jongeren die in het begin van deze eeuw werden geboren. De onderzoekers stelden daarbij ook vast dat depressies bij jongeren vaak aan economische welstand kunnen worden gekoppeld. In gezinnen uit de hogere inkomenscategorieën konden immers significant minder sporen van depressie worden aangetroffen dan bij jongeren uit gezinnen met een lager inkomen.

“Doorheen de kindertijd kunnen bij jongens en meisjes ongeveer dezelfde niveaus van depressie worden opgetekend,” betoogt onderzoeksleider Praveetha Patalay, professor psychologie aan de University of Liverpool. “Op zevenjarige leeftijd maken ouders bij 7 procent van de kinderen gewag van depressieve symptomen. Op elfjarige leeftijd is dat opgelopen tot 12 procent. Wanneer de leeftijd van veertien jaar wordt bereikt, moeten volgens de ouders bij meisjes meer emotionele problemen worden vastgesteld dan bij jongens. Symbolen van depressies en angstigheid kunnen op die leeftijd bij 18 procent van de meisjes worden vastgesteld, tegenover bij 12 procent van de jongens.”

Gedragsproblemen - zoals vechtpartijen en woedebuien - bleken af te nemen tot een dieptepunt op vijf jaar, maar dan opnieuw toe te nemen tegen de leeftijd van veertien jaar. Jongens bleken tijdens de kindertijd en de vroege adolescentie meer gedragsproblemen te tonen dan meisjes. De onderzoekers wijzen er ook op dat ouders en veertienjarigen andere visies over mentale problemen hebben, waardoor het volgens hen noodzakelijk blijkt dat ook aan jongeren zelf informatie over hun psychische gezondheid worden gevraagd. De onderzoekers hebben het bij depressies bij tienermeisjes over zorgwekkende cijfers, vooral aangezien ouders die problemen blijken te onderschatten.

Lees Verder

19:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: depressie |  Facebook |

01-04-17

Depressiviteit wordt steeds meer een globale kwaal

Depressiviteit wordt steeds meer een globale kwaal. Dat blijkt uit een rapport van de World Health Organization (WHO). Daarbij werd vastgesteld dat twee jaar geleden wereldwijd 322 miljoen personen met een depressie werden geconfronteerd. Dat vertegenwoordigde een stijging met 18,4 procent tegenover het midden van het voorbije decennium. Deze cijfers moeten volgens Margaret Chan voor alle landen in de wereld een waarschuwingssignaal zijn om hun aanpak van mentale gezondheidsproblemen te herzien en de aanpak van het toenemende probleem van depressies prioriteit te geven.

“Depressies kunnen uiteindelijk in een zelfmoord uitmonden,” wordt in het rapport benadrukt. “De aandoening is nu wereldwijd ook de belangrijkste oorzaak van arbeidsongeschiktheid geworden. “Depressie gaat veel dieper dan een neerslachtig gevoel. Depressie is een persistente toestand van droevigheid en een verlies van interesse in activiteiten die door het individu onder normale omstandigheden zouden kunnen worden gewaardeerd, gepaard met een onvermogen om dagelijkse activiteiten over een langere periode - minstens twee weken - uit te voeren. Tevns is er sprake van een gebrek aan energie en slaap, angstaanvallen, gevoelens van waardeloosheid en gedachten aan zelfverwonding of zelfmoord.”

In het rapport wordt erop gewezen dat depressies niet alleen het slachtoffer raken, maar ook hele gezinnen en families kunnen ontwrichten. Bovendien wordt gewezen op een verlies aan productiviteit, waardoor de aandoening ook een belangrijke economische impact heeft. Daarbij wordt gewag gemaakt van een wereldwijde schade van ongeveer 1 biljoen dollar per jaar. Er wordt nog opgemerkt dat zelfs in ontwikkelde landen bijna 50 procent van de depressies zonder diagnoses of behandelingen blijven. In minder ontwikkelde landen zou dat oplopen tot een niveau tussen 80 procent en 90 procent. Onder meer een vrees voor een stigma houdt volgens experts vaak een behandeling tegen.

Nochtans wordt aangevoerd dat elke dollar in een verlaging van de drempel tot een behandeling een viervoud oplevert aan een betere gezondheid en productiviteit. Er wordt nog op gewezen dat elk jaar ongeveer 800.000 mensen zelfmoord plegen. In ontwikkelde landen is tussen 70 procent en 80 procent van de zelfmoorden te wijten aan mentale gezondheidsproblemen. Ook in minder ontwikkelde landen wordt daarbij nog een niveau van 50 procent opgetekend.

Lees Verder

11:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: depressie |  Facebook |

02-07-14

Niet iedereen wil worden opgevrolijkt

Niet iedereen wil tijdens een depressieve bui opgevrolijkt worden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Waterloo en de Wilfrid Laurier University. De onderzoekers stellen dat mensen met een laag gevoel van eigenwaarde vaak willen dat hun omgeving hen zou zien zoals ze zichzelf voelen. Daarom kunnen positieve impulsen volgens het rapport in een aantal omstandigheden worden afgewezen.

Lees Verder

14:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: depressie |  Facebook |

16-05-14

Meisjes lopen groter risico op sociale netwerkdepressie

Vrouwelijke tieners maken gebruik van sociale netwerken om feedback over zichzelf te zoeken en dreigen daarbij moeilijk aan negatieve reacties te kunnen ontsnappen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Murdoch University bij meer dan achttienhonderd jongeren tussen negen en elf jaar naar het gebruik van sociale netwerken. De Australische onderzoekers stelden vast dat vrouwelijke gebruikers in sociale netwerken intensiever onder de loep worden genomen en meer negatieve reacties uitlokken dan hun mannelijke tegenhangers of seksegenotes die zich niet in de wereld van sociale media begeven.

“Het geslacht en de mentale investering in sociale netwerken zijn voor de invloed van platformen zoals Facebook op jongeren belangrijker dan de frequentie van het gebruik,” zeggen de onderzoekers Bonnie Barber en Corey Blomfield Neira, psychologen aan de Murdoch University. "Uit het onderzoek blijkt dat vrouwelijke gebruikers meer investeren in sociale netwerken en meer negatieve gevolgen ervaren dan zowel mannen als seksegenotes die niet op sociale netwerken actief zijn. Het onderzoek laat uitschijnen dat sociale netwerking een positieve vrijetijdsbesteding kan zijn voor mannelijke jongeren, maar een negatieve impact dreigt te hebben op jonge vrouwen.”

Onder meer bleek volgens Barber en Neira dat mannelijke jongeren met een sociaal netwerkprofiel een significant hoger zelfbeeld vertonen. “De resultaten suggereren dat mannelijke jongeren sociale netwerken kunnen bestempelen als een locatie om hun sociale vaardigheden en competenties te oefenen en te verfijnen,” zeggen de onderzoekers. “Dat leidt tot een groter gevoel van sociale competentie. Bij vrouwelijke tieners blijken sociale netwerken daarentegen vaak gekoppeld te moeten worden aan hogere depressie-neigingen en een lager gevoel van eigenwaarde. Vrouwelijke jongeren gebruiken sociale netwerken om feedback over zichzelf te zoeken en vrezen daarbij voor een negatieve reactie.”

Sociale netwerken worden volgens Barber en Neira vaak bestempeld als een sociaal curriculum vitae. “Daarbij wordt vaak een profiel gecreëerd waarin de gebruiker zelf de grootste voldoening vindt. Leeftijdsgenoten kunnen daardoor van mening zijn dat hun vriendenkring een boeiender leven leidt dan henzelf. Gebruikers die zwaar investeren in sociale netwerken, zouden minder gemakkelijk in staat zijn om het sociaal curriculum vitae van hun vrienden te onderscheiden van de dagelijkse realiteit. Daardoor worden bij de evaluatie van de eigen persoonlijkheid onrealistische beelden en vergelijkingen opgebouwd, waardoor grotere investeringen in sociale netwerken kunnen leiden tot een lager zelfbeeld en depressies.”

“Ouders die zich zorgen maken over het sociale netwerkgebruik van hun kinderen, zouden niet gealarmeerd moeten zijn door de frequentie, maar wel rekening moeten houden met de intensiviteit waarmee hun opgroeiende kinderen in het platform investeren.”

Lees Verder

15:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale netwerken, depressie |  Facebook |

24-04-14

Internet kan wapen zijn tegen depressie bij ouderen

De online tijdsbesteding heeft het potentieel om het gevaar op depressies bij gepensioneerden af te zwakken. Vooral alleenwonende gepensioneerden kunnen veel voordeel halen uit de toegang tot het internet. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de Michigan State University, de University of Montevallo en de Harvard Medical School. De onderzoekers zeggen dat het gebruik van het internet de kans op depressieve symptomen met 33 procent kan doen afnemen. Online tijdsbesteding kan volgens de wetenschappers vooral de effecten van isolatie en eenzaamheid, waar ouderen vaak mee bedreigd worden, helpen opvangen.

"De studie toont aan dat het internet aan ouderen een kans biedt om een aantal sociale en ruimtelijke grenzen, die algemeen worden beschouwd als een belangrijke factor in depressies, te doorbreken,” zegt onderzoeksleider Shelia Cotten, professor communicatie aan de Michigan State University. “Indien alle andere factoren constant blijven, blijken oudere internet-gebruikers 0,07 procent kans te lopen om met een depressie geconfronteerd te worden. Bij de afwezigheid van het online medium dreigt dat risico echter op te lopen tot ruim 0,10 procent. Die cijfers tonen dan ook aan dat het internet het risico op depressies met 33 procent lijkt te doen afnemen. Dat is een bijzonder sterk effect.”

“Het internet biedt aan oudere personen de kans om te communiceren, in contact te blijven met hun sociale netwerken en een gevoel van eenzaamheid te vermijden,” geeft professor Cotten aan. “Eerdere research heeft al aangetoond dat het gebruik van internet in staat is om het individu te helpen om depressies te overwinnen. Het nieuwe onderzoek bevestigde dat het medium ook in staat is om bij ouderen depressieve symptomen af te bouwen of weg te werken.” De onderzoekers waarschuwen wel dat een overdreven gebruik van het internet, dat een aantal dagelijkse activiteiten zou kunnen verstoren, een negatieve impact op het leven kan hebben. (mah)

Lees Verder

14:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, depressie, ouderen |  Facebook |

19-04-14

Depressies sturen jonge mannen naar sedentair leven

Jonge mannen die eerder in hun leven het slachtoffer zijn geworden van een depressie, lopen veel meer kans dan voormalige vrouwelijke patiënten om een sedentair leven te leiden en vele uren voor de computer of het televisietoestel door te brengen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de McGill University bij bijna achthonderd Canadese volwassenen die als twintigjarige met symptomen van depressies werden geconfronteerd. De onderzoekers stelden daarbij vast dat mannen wekelijks tot vier uur langer voor het televiescherm of de computer doorbrengen dan hun vrouwelijke collega’s. Daarbij wordt een wekelijkse consumptie van eenentwintig uur aan televisie en computers opgetekend.

Lees Verder

11:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: depressie |  Facebook |