07-12-09

Tata Group ontwikkelt waterzuiveringsinstallatie voor derde wereld

Het Indiase conglomeraat Tata Group heeft een waterzuiveringsinstallatie ontwikkeld voor individuele gebruikers. Het bedrijf hoopt dat de Tata Swach de levens van miljoenen mensen zal kunnen redden. Vervuild water maakt immers wereldwijd jaarlijks gigantisch veel slachtoffers. Volgens Tata Chemicals wordt met de waterzuiveringsinstallatie een totaal nieuwe markt geopend. De Tata Swach heeft geen lopend water nodig en vereist ook geen elektriciteit of warmte om het water aan de kook te brengen. Bovendien werd ook de prijs voldoende laag gehouden, zodat de Indiase plattelandsbevolking de zuiveringsinstallatie gemakkelijk kan aanschaffen. In eerste instantie zullen jaarlijks één miljoen exemplaren worden gebouwd in de fabriek van Tata Chemicals in de West-Bengaalse stad Haldia. Over vijf jaar zou de productie moeten opgedreven worden tot drie miljoen exemplaren. Tata Chemicals wil de filter uiteindelijk ook uitvoeren naar Afrika.

Aan de ontwikkeling van de filter werd volgens Tata Group ruim een decennium lang gewerkt. "Het bedrijf voert aan dat de privésector een betere oplossing kan bieden voor de problematiek van de waterbeveiliging dan de meeste overheden in de ontwikkelingslanden," merkt het persbureau Associated Press op. "Tata Group stelt dat de toegang tot veilig water een basisrecht is, maar pogingen om dat te garanderen zijn volgens het Indiase bedrijf tot nu toe niet erg succesvol geweest." Daarbij wordt opgemerkt dat wereldwijd ongeveer 894 miljoen mensen onvoldoende toegang hebben tot zuiver water. In ontwikkelingslanden sterven elk jaar 2,2 miljoen mensen aan ziektes die het gevolg zijn van het gebruik van vervuild water of een gebrek aan voldoende sanitaire voorzieningen. In India alleen zouden volgens Unicef elk jaar 380.000 kinderen sterven aan de gevolgen van diarree. De filter van Tata Group zou het overgrote deel van de bacterieën in onzuiver water doden.

De filter van Tata Swach maakt gebruik van de asse van verbrande rijstresten, waarvan al langer geweten is dat die reinigende eigenschappen heeft. Het product wordt onder meer gebruikt voor het wassen van de tanden. India produceert jaarlijks ongeveer 20 miljoen ton van deze asse. Aan dat product worden in de filter kleine zilverdeeltjes toegevoegd. Gita Kavarana, waterspecialiste aan het Centre for Science and Environment in New Delhi, zegt echter dat de filters van Tata alleen werkzaam zijn tegen de vervuiling van oppervlaktewater. Grondwater, dat door 80 procent van de Indiase landelijke bevolking wordt gebruikt, kent volgens haar meestal geen bacteriologische vervuiling, maar bevat wel andere gevaarlijke producten, zoals arsenicum of andere contaminaties, waartegen de Tata Swach machteloos staat. Kavarana voegt er aan toe dat zuiver water gratis zou moeten gegarandeerd kunnen worden en zelfs het goedkope aanbod van Tata Swach onvoldoende is.

13:52 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, water, derde wereld, tata group |  Facebook |

15-02-08

Hindernissen voor innovaties in derde wereld

Nieuwe technologieën als mobiele telefoons en internet krijgen in ontwikkelingslanden wel snel voet aan de grond, maar hun toepassingen blijven vooralsnog beperkt. Dat komt naar voren uit een onderzoek van de Wereldbank. Toch wordt er opgemerkt dat het niet nodig is om al te pessimistisch te zijn. Het is volgens de onderzoekers nu de grote uitdaging om de verdere verspreiding van deze nieuwe technologieën mogelijk te maken.

"Enerzijds telt China inmiddels vijfhonderd miljoen mobiele telefoons en komen er in India acht miljoen abonnees per maand bij," aldus The Economist. "Door de verkoop van goedkope wagens zal ook het aantal auto's in Azië naar verwachting sterk stijgen. Maar tegelijkertijd neemt het aantal computers in ontwikkelingslanden nauwelijks toe. Bovendien staan de beschikbare computers dan ook nog vaak onder een dikke laag stof."

Tegelijkertijd wordt er opgemerkt dat de nieuwe technologieën in veel gevallen nog geen deel uitmaken van het onderwijssysteem, de financiële wereld en de overheid. "Daardoor wordt verdere verspreiding vaak gefrustreerd," aldus nog de Wereldbank. "Toch is te veel pessimisme niet noodzakelijk. Het aantal kanalen die technologische verspreiding mogelijk maken, zijn in de afgelopen tien jaar enorm toegenomen. Dat heeft de snelle absorptie van nieuwe technologie mogelijk gemaakt. De uitdaging is om nu de verdere verspreiding ervan gestalte te geven."

15:29 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovaties, wereldbank, derde wereld |  Facebook |

14-12-07

Derde wereld heeft meer groene energie nodig

Landen in de derde wereld beschuldigen de geïndustrialiseerde wereld ervan hen te verplichten om de uitstoot van broeikasgassen te beperken en tegelijkertijd te weigeren om voor de technologie te zorgen die nodig is om de klimaatverandering te bestrijden zonder de economie van arme landen te schaden. Vooral Afrika werd tot nu toe te weinig bevoorraad met groene energie.

“Vele landen in de derde wereld hebben heel wat zon, wat daarvan ideale regio’s zou maken voor zonne-energie,” aldus de Amerikaanse krant The Washington Post. “Het probleem is echter dat slechts weinig bewoners van die landen zich de aankoop van een geïmporteerd zonnepaneel kunnen veroorloven. Daarom hebben deze landen op de klimaatconferentie in Bali gevraagd dat de rijke wereld hen een goedkope toegang zou verlenen tot groene technologieën.”

De rijke landen zeggen echter dat ze rekening moeten houden met de belangen van de bedrijven, die hun intellectuele eigendomsrechten willen beveiligen en de kans willen krijgen om winst te halen uit hun investeringen. Bovendien moeten er volgens hen in een aantal landen een betere wetgeving komen. De geïndustrialiseerde wereld ontkent dat ze de arme landen op een oneerlijke manier van technologische know-how willen buiten sluiten.

De ontwikkelingslanden hebben een grote nood aan energie, wat nog zal toenemen door hun economische groei. “Maar door het gebruik van voorbijgestreefde technologieën, zullen wij voor de volgende decennia gevangen zitten in een patroon van hoge emissies van broeikasgassen,” voeren ze aan. Maxwell Kofi Jumah, de milieuminister van Ghana, stelde dat er een snelle overschakeling naar groene energie moet doorgevoerd worden.

Eén van de grote voorstanders van groene energie is Oeganda. Het land steunt vooral op waterkracht om elektriciteit te produceren. Maar door de droogte van de voorbije jaren is de beschikbaarheid van waterkracht er gevoelig gedaald. Dat verplicht de bevolking om opnieuw bomen te gaan kappen om brandhout te maken. Dat zorgt dan weer voor een verhoging van de uitstoot van broeikasgassen.

Het Kyoto Protocol uit 1997 voorzag dat er groene technologie zou getransfereerd worden naar ontwikkelingslanden. Het meeste geld ging echter tot nu toe naar China, India en Brazilië. “Afrika werd meestal langs de kant gelaten,” aldus The Washington Post.

Meer over bouwen en wonen

11:28 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: derde wereld, milieu, kyoto, energie |  Facebook |

08-11-07

Goedkope laptop gaat in productie

In een fabriek in het Chinese Changshu is het computerbedrijf Quanta gestart met de productie van goedkope computers, vijf jaar nadat het concept voor het eerst was voorgesteld. Volgens initiatiefnemer One Laptop Per Child (OLPC) zullen de eerste toestellen nog deze maand aan kinderen in ontwikkelingslanden worden geleverd. De betrokken computer wordt verkocht aan een prijs van honderd dollar.

Het toestel van initiatiefnemer Nicholas Negroponte heeft veel bijval, maar ook veel kritiek gekregen. Intel-topman noemde de XO-laptop niet meer dan een gadget van honderd dollar, terwijl Microsoft-oprichter Bill Gates kritiek had op het ontbreken van een harde schijf en het kleine scherm. Anderen merkten op dat ontwikkelingslanden dringender noden hadden dan goedkope laptops.

Vorige maand ontving OLPC van de regering van Uruguay echter zijn eerste officiële order voor de aankoop van 100.000 machines. “OLPC heeft een kritische massa bereikt, zodat met de productie kan gestart worden, ondanks alle negativisme,” verklaarde Nicholas Negroponte. Uruguay is tot nu toe het enige land dat een order heeft geplaatst, maar ook andere regeringen hebben interesse laten blijken. Zo zou Mongolië plannen hebben om een pilootproject te lanceren met 20.000 laptops.

14:34 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: olpc, computers, derde wereld |  Facebook |

01-11-07

Farmabedrijven benaderen artsen ontwikkelingslanden

Farmaceutische bedrijven proberen ook in ontwikkelingslanden geneesheren te overhalen om bepaalde geneesmiddelen voor te schrijven aan hun patiënten. De artsen worden daarbij beloond met luxe etentjes, laptops of andere luxeproducten. Dat blijkt uit een rapport van de consumentenorganisatie Consumers International. De organisatie eist dat er een verbod zou komen op dergelijke producten.

Consumers International stelt dat de regeringen van ontwikkelingslanden voor een betere regelgeving moeten zorgen om dergelijke omkooppraktijken te bestrijden. Tevens wil de organisatie een grondiger onderzoek naar de manier waarop geneesmiddelen worden aangeprezen. Volgens het rapport wordt meer dan 50 procent van de geneesmiddelen in ontwikkelingslanden verkeerd voorgeschreven, toegediend of verkocht.

Een aantal westerse landen hebben een strengere regelvoering ingevoerd om dergelijke omkooppraktijken aan te pakken. "Als gevolg daarvan begonnen de farmaceutische bedrijven naar armere landen te kijken als toekomstige afzetmarkt," aldus het magazine One World. "De sector beseft het grote belang van deze opkomende markten en wordt aangemoedigd door de zwakke wetgeving."

Zonder goede controle worden patiënten volgens Consumers International het slachtoffer van misleidende of niet-juiste informatie. "Hoewel de farmaceutische industrie zeker een belangrijke rol speelt in het aanpakken van gezondheidsrisico's, wijst hun betrokkenheid bij de promotie van geneesmiddelen op een ernstige belangenverstrengeling," voert de organisatie aan.

14:01 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: derde wereld, gezondheid, farma |  Facebook |

Kennis investeren is beter dan doneren

Bedrijven moeten vooral hun eigen kennis en kunde inzetten om bij te dragen tot het verwezenlijken van de millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties. Dat zegt Jeffrey Sachs, professor economie aan de Amerikaanse Columbia University en verantwoordelijk voor de uitvoering van het VN-project. In dat project zijn er volgens hem vooral nog veel inspanningen nodig voor Afrika.

"Ieder bedrijf zou iets moeten doen aan het verwezenlijken van de millenniumdoelen," aldus Jeffrey Sachs. "Het doneren van geld volstaat niet, maar bedrijven moeten de eigen kennis en kunde daarvoor inzetten." De filosofie van de wereldberoemde Amerikaanse econoom is dat elk doel aan het eind afrekenbaar moet zijn op de resultaten. In dat kader moet er volgens hem voor gezorgd worden dat de locale economieën kunnen groeien.

"Jeffrey Sachs ziet vooral in Azië een duidelijke vooruitgang," aldus het persbureau ANP. "Daar profiteert een groot deel van de bevolking van een betere economie, al is ook daar nog een hoop mis. Zijn grootste zorg is echter Afrika. Het is volgens Sachs een uitdaging om dit continent er boven op te helpen. Hij is echter van mening dat dit alleen mogelijk is als regeringen, de samenleving en het bedrijfsleven de handen ineenslaan.

Jeffrey Sachs is speciaal adviseur voor de Verenigde Naties voor de millenniumdoelen. In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen afgesproken om voor 2015 de belangrijkste wereldproblemen aan te pakken. Er zijn acht concrete doelstellingen vastgelegd die zich richten op armoede, gezondheidszorg, de positie van vrouwen en onderwijs. Sachs is aangesteld om leiding te geven aan de praktische uitvoering van dat project.

30-07-07

Derde wereld gelooft in betere toekomst

Inwoners van armere landen zijn het meest positief over de toekomst. In tegenstelling tot inwoners van rijke landen verwachten zij dat hun kinderen een beter leven zullen hebben. Dat blijkt uit een opiniepeiling van het Pew Global Attitudes Project (GAP) in 47 landen. In China is men het meest positief gestemd. Vooral economische groei blijkt een gevoel van optimisme op te wekken.

Een meerderheid van de ondervraagden uit Noord-Amerika, West-Europa en Japan gelooft dat de volgende generatie in hun landen slechter af zal zijn. In Frankrijk is 80 procent van de bevolking pessimistisch gestemd, maar dat geldt ook voor Duitsland (75 procent) en Japan (70 procent). In meer dan twee derde van de ontwikkelingslanden is de meerderheid echter optimistisch over de toekomst.

In China is men het meest optimistisch. Daar verwacht 86 procent van de bevolking een beter leven voor de volgende generatie. Ook in de rest van Azië en in Zwart-Afrika zijn de mensen opvallend optimistisch. Van alle onderzochte Aziatische en Afrikaanse landen bleek alleen de bevolking in Uganda en Tanzania minder positief gestemd te zijn voor de toekomst. Vooral economische groei lijkt het optimisme te stimuleren.

In Latijns-Amerika en de Arabische wereld zijn de meningen meer verdeeld. Van de Latijns-Amerikanen zijn de Chilenen het meest optimistisch. Ruim 66 procent gelooft er in een betere toekomst, maar in Brazilië verwacht 64 procent een verslechtering van de situatie. Onder Arabieren zijn Marokkanen veruit het meest optimistisch. Daar ziet 67 procent de toekomst rooskleuriger, maar bij de Palestijnen in de bezette gebieden verwacht slechts 18 procent een betere toekomst.

14:33 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: derde wereld, politiek, economie |  Facebook |