01-07-14

Desktop en laptop belangrijkste technologie voor kleine bedrijven

De grote meerderheid van de eigenaars van kleine bedrijven is ervan overtuigd dat technologie belangrijk is voor hun bedrijf. Ook blijkt een meerderheid te klagen niet dezelfde toegang tot technologie te hebben als grote ondernemingen. Dat blijkt uit een studie van het bedrijf Microsoft en consultant Ipsos. Laptops en desktops worden beschouwd als de belangrijkste technologieën voor het succes van het bedrijf, op korte afstand gevolgd door smartphones.

Lees Verder

14:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: desktop, laptop, onderneming |  Facebook |

10-06-14

Laptop en desktop nog altijd centrum online sportbeleving

Laptops en personal computers blijven de meest populaire platformen voor de consumptie van online sport-content, ondanks de enorme groei in de penetratie van smartphones en tablets. Dat is de conclusie van een studie van consulenten Perform, Kantar Media en Sportbusiness bij een groep sportliefhebbers in Brazilië, China, Duitsland, Groot-Brittannië, Indonesië, Rusland, Spanje en de Verenigde Staten. Maar de onderzoekers vonden ook dat veel fans in een aantal van de belangrijkste mediamarkets, zoals Duitsland en Japan, ontevreden zijn over de kwaliteit van de online sportverslaggeving. In Japan getuigt slechts 33 procent tevreden te zijn over de geboden services.

Lees Verder

14:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: laptop, desktop, online, sport |  Facebook |

14-05-14

Zakelijke content concentreert zich niet altijd op desktop

Online content wordt steeds meer op mobiele apparaten geconsumeerd, maar dat geldt niet voor alle categorieën. Bij een aantal andere activiteiten blijft de personal computer echter dominant. Dat is de conclusie van een rapport van consulent ComScore en het digitale platform Millennial Media over het online gedrag van Amerikaanse consumenten tijdens de maand april van dit jaar. Opgemerkt wordt dat vooral in business-to-business de desktop bijzonder goed stand blijkt te houden. Het onderzoek toonde immers aan dat desktop nog altijd 80 procent vertegenwoordigt van de tijd die aan deze zakelijke content wordt besteed, gevolgd door smartphones (12 procent) en tablets (8 procent).

“In business-to-business wordt op een specifieke manier met online content omgegaan,” voeren de onderzoekers aan. “De consument wil op elk ogenblik en elke locatie toegang hebben tot online content en maakt dan ook vaak bij voorkeur gebruik van mobiele platformen. Zakelijke content richt zich daarentegen vooral op leidinggevend personeel binnen het bedrijfsleven, dat in eerste instantie tijdens de werkuren op kantoor op zoek gaat naar de betrokken informatie en dan ook vooral gebruik zal maken van een desktop.” In het rapport wordt verder opgemerkt dat personal computers en smartphones elk 44 procent van het totale online tijdsgebruik vertegenwoordigen. Het resterende 12 procent gaat naar tablets.

De onderzoekers voeren echter ook aan dat in een aantal sectoren nog altijd in eerste instantie gebruik wordt gemaakt van de personal computer. Vooral de autosector is met een aandeel van 76 procent nog altijd gericht op desktops en laptops, tegenover 19 procent voor smartphones en 5 procent voor tablets. Er wordt aan toegevoegd dat ook de reissector (68 procent), televisie (67 procent), economie en financiën (62 procent), voeding (58 procent), sport (56 procent) en nieuws (55 procent) door personal computers worden gedomineerd. In de gezondheidssector hebben personal computers en mobiele platformen elk een aandeel van 50 procent.

Anderzijds blijken radiostreams vooral het domein van mobiele platformen te zijn (95 procent), net zoals sociale media (72 procent) en weersinformatie (69 procent). Tevens werd vastgesteld dat ook de leeftijd en het geslacht van de gebruiker een impact hebben op de verdeling tussen de verschillende online platformen. Onder meer wordt aangevoerd dat vrouwen tussen vijfentwintig en negenenveertig jaar 64 procent van hun online tijdsbesteding op mobiele platformen richten, maar bij hun mannelijke leeftijdsgenoten daalt dat aandeel tot 47 procent.

Lees Verder

14:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: desktop, content |  Facebook |

23-03-14

Content op tablets moet gelijkwaardig zijn aan desktops

Bezitters van tablets willen toegang tot content die ook met een desktop wordt geboden, maar eigen wel een aangepaste beleving. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Usablenet bij bijna zevenhonderd tablet-gebruikers in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. De onderzoekers stelden vast dat 30 procent van de respondenten op tablet dezelfde content eist dan op desktop, terwijl 15 procent aanstuurt op een aangepaste beleving voor zijn mobiele toestel. Daarentegen bleek minder dan 10 procent zich tevreden te stellen met een transformatie van de smartphone-beleving naar de tablet-omgeving.

Lees Verder

13:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: desktop, tablet |  Facebook |

11-03-14

Applicaties bij Amerikaanse publiek populairder dan desktops

In de Verenigde Staten wordt door de consument inmiddels meer online tijd besteed aan mobiele applicaties dan aan personal computers. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent ComScore. Opgemerkt wordt dat de Amerikaanse consumenten tijdens de maand januari van dit jaar 46,6 procent van hun totale internet-tijd besteedden aan mobiele applicaties, tegenover 45,1 procent aan computers. De resterende 8,3 procent van de online tijdsbesteding ging naar mobiele browsers. Rekening houdend met de toenemende populariteit van smartphones, mag volgens de onderzoekers worden verwacht dat de consumptie van mobiele applicaties en het mobiele web ook de volgende jaren verder zal toenemen.

“De tijdsbesteding aan mobiele applicaties liet tijdens de maand januari een stijging met 9,3 procent optekenen tegenover december vorig jaar,” merkt comScore op. “Bij de personal computers diende daarentegen een verdere daling met 1,7 procent te worden opgetekend. Daardoor werden mobiele applicaties op het gebied van online trafiek voor de eerste keer in de geschiedenis belangrijker dan desktop-activiteiten. Bij mobiele browsers werd een daling met 3,1 procent geregistreerd. Mogelijk zullen applicaties en desktop de volgende periode nog wel afwisselend een leidende positie innemen, maar uiteindelijk zal een definitieve dominantie van het mobiele platform niet kunnen worden vermeden.”

Er wordt opgemerkt dat het gebruik van de personal computer over een periode van twaalf maanden een terugval met ruim 3,5 procent heeft gekend, terwijl bij de mobiele applicaties gedurende datzelfde tijdsbestek een toename met 43,7 procent werd opgetekend. Bij mobiele browsers, die volgens ComScore weliswaar een beperkt aandeel hebben in de totale trafieken, kon een stijging met 41,4 procent worden geregistreerd. Mobiele platformen hadden eerder al de meerderheid in de internet-trafiek overgenomen, maar nu kon volgens ComScore voor de eerste keer worden geregistreerd dat applicaties op zich belangrijker zijn geworden dan personal computers.

De evoluties weerspiegelen volgens ComScore de dalende populariteit van personal computers bij de consument, die zich steeds vaker richt op smartphones en tablets.

Lees Verder

11:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicatie, desktop |  Facebook |

18-02-14

Tevredenheid over mobiele websites blijft nog altijd achter op desktop

De mobiele websites van retailers genieten bij de consument nog altijd minder tevredenheid dan de traditionele desktop-veries. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent ForeSee bij bijna een half miljoen Britse gezinnen. De onderzoekers stelden daarbij vast dat de desktop-websites van de tien grootste retailers van het land op het gebied van tevredenheid een score van 77 procent lieten optekenen. Bij mobiele websites en applicaties valt die tevredenheid terug tot 73 procent. ForeSee merkt op dat de cijfers duidelijk aangeven dat de retailers extra inspanningen dienen te doen om de kwaliteit van hun mobiele websites op te drijven.

Lees Verder

09:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel, desktop |  Facebook |

25-11-13

Videocampagnes efficiënter op smartphone dan op desktop

Videocampagnes registreren op mobiele platformen een groter engagement dan op desktops. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Unruly, aanbieder van een sociaal videoplatform, bij meer dan drieduizend merkencampagnes. De onderzoekers merken daarbij op dat de doorklikratio’s op videocampagnes tijdens het derde kwartaal van dit jaar een score van 13,64 procent lieten optekenen. Bij desktops werd een doorklikratio van 5,45 procent opgetekend. Er wordt aan toegevoegd dat de doorklikratio’s op mobiele platformen ook een significant snellere groei laten optekenen dan op desktops.

Lees Verder

12:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: video, smartphone, desktop |  Facebook |

26-10-13

Mobiele beleving blijft nog steeds achter op desktop

Ongeveer één derde van de website-trafieken verloopt inmiddels langs mobiele platformen en mobiele gebruikers verwachten een ervaring die vergeleken kan worden met de kwaliteit van de activiteiten op desktops, maar die eisen worden zelden ingevuld. Een gebrek aan functionaliteit blijkt vele gebruikers van mobiele uitgevers te frustreren. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Toluna en het reclamebureau Vibrant Media bij duizend Britse consumenten. De onderzoekers stelden dat 72 procent van de consumenten aangeeft op alle digitale apparaten eenzelfde ervaring te verwachten. De personal computer blijft echter veruit het populairste platform (86 procent), voor tablets (8 procent) en smartphones (6 procent).

“Online uitgevers die met hun mobiele aanbod achterblijven op de verwachtingen van de consument, riskeren imagoschade, hogere kosten en omzetverlies,” voert Tom Pepper, managing director bij Vibrant Media, aan. “Een volledig geoptimaliseerde moibiele website is nochtans geen absolute noodzaak om de consument een efficiënte beleving aan te bieden. Wel moet ervoor gezorgd worden dat de content van de website ook op mobiele apparaten duidelijk wordt geprestenteerd. In werkelijkheid blijkt dat 68 procent van de respondenten van mening is dat de websites van Britse media op de mobiele platformen niet optimaal functioneren, maar bij een aantal uitgevers loopt dat zelfs op tot 78 procent.”

Tom Pepper merkt op dat uitgevers onder meer inspanningen dienen te doen om hun desktop-reclameformaten te vervangen door alternatieven die ook geschikt zijn voor mobiele platformen. “Bij de omzetting naar de mobiele versie zorgen deze formaten er vaak voor dat de editoriale content volledig wordt weggedrukt en nog nauwelijks kan worden opgemerkt,” merkt hij op. “Dit probleem kan echter de interesse van de consument voor het medium gevoelig doen dalen en hem aanzetten om alternatieve platformen op te zoeken. Daardoor dreigen de uitgevers belangrijke inkomsten te verliezen die uit mobiele activiteiten zouden kunnen worden gegenereerd.”

De onderzoekers wijzen erop dat 51 procent van de ondervraagden aangeeft reclame op hun mobiele apparaten meestal toevallig geopend te hebben.

Lees Verder

10:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel, desktop |  Facebook |

26-01-13

Televisie blijft Amerikaanse medialandschap beheersen

Ondanks de brede keuze aan platformen, wordt het Amerikaanse medialandschap nog altijd grotendeels gedomineerd door televisie. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Nielsen. Opgemerkt wordt dat 291 miljoen Amerikanen een televisie bezitten. Daarmee heeft televisie een penetratie van 91,75 procent in de Amerikaanse populatie. Bovendien bezitten 89 procent van de eigenaars minsten twee toestellen. Er wordt aan toegevoegd dat gemiddeld 144 uur per maand naar televisie wordt gekeken.

Daarentegen wordt slechts negenentwintig uur aan internet besteed op desktops. Mobiele platformen laten een cijfer van vijf uur per maand optekenen. Er wordt aan toegevoegd dat zelfs sociale media op computer een grotere activiteit laten optekenen dan mobiele platformen. Nielsen stelde immers vast dat 164 miljoen Amerikaanse consumenten een computer gebruiken voor activiteiten op sociale media, terwijl slechts 85 miljoen gebruikers daarvoor beroep doen op een mobiele applicatie en 81 miljoen op het mobiele web.

Uit het onderzoek blijkt verder dat internet op computer voor 20,1 procent wordt gebruikt voor sociale netwerking en blogs. Daarmee vormt deze categorie de populairste activiteit op computer. Online games staan op de tweede plaats met een score van 8,1 procent, gevolgd door email (7,1 procent), email (7,1 procent), video en film (5,2 procent), portals (3,7 procent), zoekopdrachten (3,2 procent), software sites (3 procent), nieuws (2,7 procent), veilingen (2,4 procent) en sport (2,2 procent).

Lees Verder

12:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: televisie, media, desktop |  Facebook |

24-04-11

Tablet hoeft geen alternatief te zijn voor desktop

Tablets vormen geen alternatief voor computers. Dat is de conclusie van een Brits onderzoek van het bureau YouGov. Daaruit blijkt dat steeds meer consumenten weliswaar geïnteresseerd zijn in de aankoop van een tablet, maar de meerderheid zegt het apparaat niet bestempelen als een vervangmiddel voor de computer. De onderzoekers voegen er aan toe dat de tablet-verkoop werkelijk op kruissnelheid zal komen als de prijs tot ongeveer 400 dollar zal dalen.

Uit het onderzoek blijkt dat 13 procent van de Britse consumenten geïnteresseerd is om een tablet te kopen. "Daarbij heeft twee derde al beslist welk model zal worden aangekocht," voeren de onderzoekers. "Door 76 procent wordt de tablet echter niet gezien als een alternatief voor een traditionele computer, maar wordt opgemerkt dat beide toestellen naast elkaar zullen worden gebruikt. Slechts 16 procent ziet een tablet als een alternatief voor een computer en 9 procent als een alternatief voor een netbook."

Er wordt aan toegevoegd dat een prijs van 400 dollar geïnteresseerde consumenten kan aanzetten om een tablet te kopen. "Minder enthousiaste gebruikers zullen echter pas overtuigd kunnen worden wanneer de prijs verder gezakt is tot ongeveer 240 dollar," merken de onderzoekers op. Uit het onderzoek blijkt dat de Samsung Galaxy Tab in Groot-Brittannië de voorbije twaalf maand de meest populaire tablet was (11 procent), gevolgd door de iPad (7 procent).

 

12:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: desktop, tablet |  Facebook |

08-02-11

Millennial geeft voorkeur aan laptop boven desktop

Laptops en andere draagbare apparaten hebben bij de groep van de millennials een grotere penetratie dan bij oudere consumenten. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van het Pew Research Center. Opgemerkt wordt dat de recente groei van de verkoop van laptops vooral wordt gedragen door de millennials. Er wordt aan toegevoegd dat het desktop-bezit in de Verenigde Staten sinds het midden van het voorbije decennium licht is teruggevallen, terwijl laptops aan populariteit hebben gewonnen.

Volgens het Pew Research Center bezit 76 procent van de Amerikaanse bevolking een computer. Daarbij heeft 59 procent een desktop in bezit, terwijl 52 procent een laptop heeft. Vijf jaar geleden bezat 70 procent van de Amerikanen echter een desktop, terwijl slechts 30 procent in het bezit was van een laptop. Er wordt wel opgemerkt dat beide apparaten sinds mei vorig jaar een lichte terugval kennen. De millennials vormen de enige generatie waar de penetratie van laptops (70 procent) hoger ligt dan het bezit van desktops (57 procent).

Bij Generation X bezit 69 procent een desktop, terwijl 61 procent de beschikking heeft over een laptop. Bij de babyboomers heeft ongeveer 60 procent een desktop, terwijl 49 procent een laptop in bezit heeft. Bij de Amerikaanse senioren heeft nog altijd 45 procent een desktop, maar slechts 10 procent is in het bezit van een laptop. Verder wordt opgemerkt dat 74 procent van de millennials een mobiele muziekdrager bezit, maar bij Generation X is dat al gedaald tot 56 procent. Bij de oudere leeftijdsgroepen daalt dat nog verder. Bij vijfenzeventigplussers is dat nog 3 procent.

18:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: desktop, laptop, millennial |  Facebook |

11-07-10

Over twee jaar meer tablets verkocht dan desktops

Gevoed door de groeiende interesse voor tablets, zullen er in de Verenigde Staten bijna een half miljard computers worden verkocht aan consumenten. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Forrester. De verkoop van computers zal volgens de onderzoekers in de Verenigde Staten met ongeveer 52 procent toenemen. Dit jaar worden er op de Amerikaanse markt waarschijnlijk 3,5 miljoen tablets worden verkocht, maar over vijf jaar zal dat aantal gestegen zijn tot 20,4 miljoen exemplaren. Dat betekent een jaarlijkse groei met 42 procent. Over twee jaar zullen er volgens Forrester meer tablets worden verkocht dan desktops en over vier jaar zullen tablets meer gebruikt worden dan netbooks. Over vijf jaar zouden tablets 23 procent van de totale Amerikaanse computer-markt vertegenwoordigen.

08:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: computer, desktop, tablet |  Facebook |

22-06-09

Computerverkoop op nieuw dieptepunt

dell-studio-hybrid-desktopTijdens het eerste kwartaal van dit jaar werden wereldwijd 66,5 miljoen computers verkocht. Dat is een daling met 8,1 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het bureau iSuppli. Tegenover het kwartaal voordien bedroeg de daling 14,4 procent. Daarmee werd tijdens het eerste kwartaal de slechtste verkoop gerealiseerd in meer dan zeven jaar. De verkoop ligt ook lager dan het bureau eerder had voorspeld. Eerder had iSuppli immers gewag gemaakt van een daling met 4 procent. Oorzaak van de daling is de complete ineenstorting van de verkoop van desktops. Hewlett-Packard blijft de grootste computerverkoper van de wereld. De grootste groei werd echter gerealiseerd door Toshiba.

"De wereldwijde recessie heeft volgens de onderzoekers de verkoop van computers voor het tweede kwartaal op rij doen dalen," aldus het magazine Informationweek. "De ineenstorting van de markt van desktop computers is daarvan de grootste oorzaak. De verkoop van desktops kende tijdens het eerste kwartaal immers een terugval met 23 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Bij laptops was er daarentegen een stijging met 10 procent. De verkoop van de goedkope mini-laptops de zogenaamde netbooks, blijven op hoog niveau. Mini-laptops vertegenwoordigden tijdens het eerste kwartaal van dit jaar 14 procent van de computerverkoop. Eén jaar voordien was dat nog 9 procent."

In de rangschikking van computerverkopers werden geen wijzigingen opgetekend. Hewlett-Packard blijft met een marktaandeel van 19,7 procent wereldwijd de grootste verkoper van computers. Op een tweede plaats volgt Dell met een marktaandeel van 13,2 procent, hoewel het bedrijf geconfronteerd werd met een verkoopsdaling van 18,7 procent. Bij Hewlett-Packard bleef de verkoop op het niveau van het jaar voordien. Op de derde plaats staat Acer met een marktaandeel van 11,1 procent, gevolgd door Lenovo (6,7 procent) en Toshiba (5,2 procent). De sterkste groei binnen de topvijf werd gerealiseerd door Toshiba. Daar steeg de verkoop met 13,5 procent tegenover het eerste kwartaal vorig jaar.

12:53 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: computer, laptop, desktop, netbook |  Facebook |

17-01-09

Computerverkoop met 0,4 procent gedaald

Na een onafgebroken groeiperiode van zes jaar, waarvan de laatste vijf een gemiddelde omzetstijging met 15 procent lieten optekenen, is de verkoop van computers tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar met 0,4 procent gedaald tegenover dezelfde periode het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers van het onderzoeksbureau IDC. Tegenover het kwartaal voordien ging de omzet tijdens de drie laatste maanden van het voorbije jaar echter met 2,5 procent achteruit, in plaats van een verwachte stijging door de eindejaarsaankopen. Goedkope laptops, de grote concurrentie en eindejaarsaanbiedingen waren volgens het rapport niet voldoende om de economische recessie op te vangen, ondanks de lancering van mini-notebooks.

De onderzoekers wijzen erop dat de verkoop van laptops tijdens de eerste drie kwartalen van vorig jaar een groei kende met ongeveer 40 procent tegenover dezelfde periodes het jaar voordien, maar dat dit tijdens het vierde kwartaal gehalveerd werd tot 20 procent. Tegelijkertijd daalde de verkoop van desktops met 16 procent tegenover het vierde kwartaal van vorig jaar, terwijl in het begin van het jaar nog een lichte groei was opgetekend tegenover dezelfde periode het jaar voordien. In het vierde kwartaal werden ongeveer 5 miljoen mini-notebooks verkocht. Daarmee komt de verkoop voor het hele jaar op ongeveer 10 miljoen exemplaren. Dat is nagenoeg 7 procent van alle draagbare toestellen. Voor dit jaar wordt een verdubbeling van de verkoop in het vooruitzicht gesteld.

Hoewel de verkoop van computers tijdens het vierde kwartaal een dramatische terugval kende, werd voor het hele jaar toch nog een stijging met 10,5 procent bereikt. "Dat is vergelijkbaar met het niveau van 2006, toen een aantal verkopers het moeilijk hadden met de versnelde omschakeling naar draagbare toestellen en het vervangen van oude toestellen werd uitgesteld door de economische onzekerheid en de aangekondigde lancering van het Vista-bestuursysteem," stippen de onderzoekers aan. Het rapport stelt dat de concurrentiële omgeving en de wedren naar goedkope laptops de winst van de mobiele computersector verder zou kunnen ondermijnen en de heropbloei van de sector pas in de verdere loop van volgend jaar verwacht mag worden, ondanks de hoop op de internationale markten.

16:08 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: computer, laptop, desktop, netbook |  Facebook |

07-01-09

Desktop weinig gegeerd eindejaarsgeschenk

ictglobe-nl_laptopDe desktop-computer moet steeds meer terrein prijs geven. Steeds meer consumenten geven de voorkeur aan een laptop. Dat blijkt ook uit de lijst van meest verkochte computerproducten bij de online veilingsite Amazon.com. In het weekend voor kerstmis bleek geen enkele desktop-computer de top tien van die lijst gehaald te hebben. In de top tien stonden wel zeven laptops. De vroegere dominantie van de desktop wordt steeds verder uitgehaald, dankzij de evolutie in draadloze technologieën en de steeds goedkoper wordende laptops. Zowel op het vlak van prestaties als op het niveau van de prijs zijn laptops bijzonder concurrentieel geworden dat het volgens sommige analisten verbazend is dat de kloof al niet langer was gedicht. Velen stellen dan ook dat de desktop zal teruggedrongen worden naar nichesectoren.

"De laptop heeft diverse voordelen," zegt Peter Lin, analist bij het technologiebureau iSuppli tegenover het persbureau Reuters. "Op vele openbare locaties kan men op dit ogenblik draadloos online gaan. Bovendien is het voor vele gebruikers noodzakelijk dat ze hun kantoor mee op verplaatsing nemen. Tenslotte wordt de keuze aan laptops steeds uitgebreider." De laptops realiseerden in het derde kwartaal van vorig jaar een mijlpaal. Toen werden immers voor het eerst in de geschiedenis meer laptops verkocht dan desktops. Met een prijs van amper 300 dollar voor een aantal basismodellen, zouden laptops volgens het onderzoeksbureau IDC dit jaar hun marktpositie nog verder moeten kunnen versterken. Volgens de onderzoekers zouden laptops dit jaar 55 procent van alle computer-verkopen voor hun rekening nemen.

Tachtig procent van alle laptops worden geproduceerd in Taiwan. Het gaat onder meer om de merken Acer en Acustek, maar ook om Quanta en Compal Electronics, de twee grootste onderaannemers van de hele wereld. Al deze spelers hebben het voorbije jaar hun marktaandeel zien stijgen, terwijl Hewlett-Packard en Dell, de twee grootste computerbouwers van de wereld, op de laptopmarkt terrein prijs moesten geven. "Bedrijven die onderdelen produceerden voor desktop computers, zijn volop hun productie aan het verschuiven naar andere elektronische gadgets, zoals de iPhones," voegt Reuters daar aan toe. Velen stellen dan ook dat de desktop verder teruggedrongen zal worden naar specifieke sectoren, zoals de gamewereld, omdat daar voor sommige toepassingen een grotere kracht nodig is.

Ook in de groeimarkten zal de desktop volgens een aantal analisten nog langere tijd het uitzicht van de markt bepalen. In die landen is zelfs een klein prijsverschil nog altijd doorslaggevend.

18:48 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: computer, laptop, informatica, desktop |  Facebook |

26-03-08

Computerverkoop rekent op vervangingsgolf

LaptopDe wereldwijde computerverkoop zou dit jaar met elf procent kunnen stijgen tot 293 miljoen exemplaren. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau Gartner. De sector doet het volgens het rapport fundamenteel goed, dankzij een populariteit van laptops, een grotere vraag in ontwikkelingslanden en het vervangen van oude desktops. Maar er dreigen volgens Gartner mogelijk wel een aantal problemen.

“De sector zou de nadelen kunnen ondervinden van de economische recessie in de Verenigde Staten,” aldus Gartner-onderzoeksdirecteur George Shiffler. “Hoewel de computerprijzen door de jaren heen goedkoper zijn geworden, zijn ze nog niet immuun voor een economische recessie. Dat zou tot gevolg kunnen hebben dat de consument de vervanging van zijn oude computer uitstelt, terwijl in groeimarkten de vraag zou kunnen vertragen.”

Shiffler wijst erop dat de laatste golf van vervanging van oude desktops van de periode 2004-2005 dateert. Vanaf eind dit jaar zou volgens hem een nieuwe golf mogen verwacht worden. Het vervangen van oude laptops is voor eind volgend jaar voorzien. Wereldwijd vormen vervangingen zestig procent van alle computerverkopen. In de Verenigde Staten is dat zelfs tachtig procent.

Ook een sterke afkoeling van de Chinese economie na de Olympische Spelen van Peking en de stijgende olieprijzen zouden de computerverkoop volgens Gartner kunnen vertragen.

12:21 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: desktop, laptop, computer |  Facebook |

17-09-07

Verkoop computers steunt op laptops

De wereldwijde verkoop van computers zal dit jaar met 12,6 procent stijgen. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau IDC. In totaal zouden er dit jaar 257,5 miljoen computers worden verkocht. Eerder had IDC gewag gemaakt van een groei van 12,2 procent. De stijgende verkoop is volgens het onderzoeksbureau in grote mate te danken aan notebooks en laptops, waarvan de verkoop een groei van 28 procent zou kennen.

De verkoopsgroei van desktops zou beneden de 10 procent blijven. De verkoop wordt volgens IDC verder vooral aangezwengeld door Azië en Australië. Vermoed wordt dat deze regio’s dit jaar nog West-Europa zullen inhalen op het gebied van verkoop van computers. In 2009 zouden ook de Verenigde Staten naar de tweede plaats verwezen worden. In de Verenigde Staten, Europa en Japan zou de verkoop dit jaar een daling kennen.

IDC zegt voor de volgende jaren wereldwijd een sterke groei te verwachten. De volgend twee jaar zou die groei ook alvast boven de 10 procent per jaar blijven. Vooral de verschuiving naar mobiele toestellen zal volgens de onderzoekers de belangrijkste groeifactor blijven. Nog dit jaar zou meer dan de helft van de omzet van de computersector afkomstig zijn van mobiele apparaten. In 2009 zouden er ook daadwerkelijk meer exemplaren worden verkocht.

14:21 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: computer, laptop, desktop |  Facebook |