04-11-10

Europa moet begrip hebben voor moeilijke tijden

Europa moet oog hebben voor moeilijke tijden door een budget op te stellen dat rekening houdt met de noodmaatregelen die door de nationale regeringen worden genomen. Dat heeft Diana Wallis, vice-voorzitter van het Europese Parlement, gezegd in een interview met de website Euractiv.com. Wallis wees erop dat vele Europese regeringen zijn gedwongen op zware besparingen door te voeren om de impact van de financiële problemen op te vangen. Het is volgens Wallis, lid van de Britse liberaal-democratische partij, dan ook onbegrijpelijk dat op hetzelfde ogenblik het budget van de Europese Unie met 6 procent zou stijgen.

Groot-Brittannië kreeg uit verscheidene hoeken steun voor een afgeslankt Europees budget. De Britse eerste minister David Cameron verzette zich tegen de voorstellen van de Europese Commissie om het Europese budget volgend jaar met 5,9 procent te verhogen. De Europese Commissie had daarbij grote steun verworven binnen het Europese Parlement, maar die plannen kunnen volgens Cameron niet doorgaan. De Britse premier wees er daarbij op de steun van Frankrijk, Duitsland en tien andere lidstaten te genieten. Wallis stelde de stemming in het Europese Parlement uiteraard te respecteren, maar voegde er aan toe ontgoocheld te zijn. Volgens haar moet Europa respect opbrengen voor de moeilijke economische omstandigheden.

Diana Wallis gaf wel aan open te staan voor het opdrijven van het eigen budget van de Europese Unie door het invoeren van een Europese taks, op voorwaarde dat daardoor het Europese budget transparanter zou zijn en de Europese burger gemakkelijker zou kunnen begrijpen welk gedeelte van zijn belastingen naar Europa gaat. "De meeste burgers zouden aangenaam verrast zijn wanneer ze merken dat Europa eigenlijk veel minder kost dan ze denken," aldus nog Diana Wallis. De Britse vice-voorzitter merkte verder op een voorstander te zijn van een systeem waarbij lobbyisten bij de Europese Commissie en het Europees Parlement zich officieel zouden moeten laten registreren.