03-08-17

Mediterraan dieet helpt alleen vermogende klasse

Een mediterraan dieet heeft, zoals eerder al werd aangegeven, een positieve impact op de cardiovasculaire gezondheid, maar die invloed is in belangrijke mate afhankelijk van de persoonlijke rijkdom op het opleidingsniveau van het individu. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Italiaanse Istituto Neurologico Mediterraneo (Neuromed) bij meer dan achttienduizend consumenten. De onderzoekers merken op dat die impact moet worden toegeschreven aan de kwaliteit en de bereidingswijze van het voedsel, die blijkbaar van even groot belang zijn als de kwantiteit en frequentie van inname.

“Het mediterrane dieet bestaat in het algemeen uit fruit, noten, groenten, granen, vis, vetten, vlees, zuivel en alcohol en wordt gelinkt aan voordelen voor de gezondheid,” benadrukt onderzoeksleider Marialaura Bonaccio, epidemiologe bij het Neuromed. “Deze voordelen blijken echter in belangrijke mate beïnvloed te worden door socio-economische factoren. Er kon immers worden vastgesteld dat een reductie in cardiovasculaire risico’s uiteindelijk alleen kan worden geobserveerd bij personen met een hoger onderwijsniveau of een groter gezinsinkomen. Bij minder begoede bevolkingsgroepen kon geen enkel gezondheidsvoordeel worden opgetekend.”

Het fenomeen moet volgens Bonaccio wellicht worden verklaard door de kwaliteit van de voeding. “Hoewel armere en rijkere bevolkingsgroepen mogelijk hetzelfde type dieet kunnen volgen, zullen hogere inkomens meestal meer kans hebben om voedingsproducten met een hoger kwaliteitsniveau te kopen en te consumeren,” aldus de epidemiologe. In het dieet van de hogere inkomensgroep kon volgens de onderzoekers een sterkere aanwezigheid van onder meer antioxidanten en polyfenolen worden opgetekend. Bovendien kende het dieet van de rijkere populatie ook een grotere diversiteit aan fruit en groenten.

Lees Verder

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170801171047.htm

11:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dieet |  Facebook |

22-07-17

Regelmaat voor dieet belangrijker dan calorieën

Het respecteren van een regelmatig tijdschema voor de maaltijden lijkt voor een dieet belangrijker dan het aantal geconsumeerde calorieën. Dat is de conclusie van een onderzoek bij een populatie muizen door wetenschappers van de University of Texas. Het onderzoek toont volgens de wetenschappers het bestaan van een mogelijk verband tussen voeding, metabolisme en gedrag. Personen die hun gewicht onder controle willen houden, moeten zich volgens de studie dan ook onthouden van nachtelijke maaltijden. Het metabolisme van het menselijk lichaam wordt immers aangestuurd door de circadiaanse klok, die in de inactieve fase geen verbranding van calorieën heeft voorzien.

“Uit de studie bleek dat de muizen alleen gewicht verloren wanneer ze een normaal ritme van voeding en activiteiten volgden, hoewel ze dezelfde hoeveelheid calorieën verbruikten dan diverse controlegroepen,” betoogt onderzoeksleider Joseph Takahashi, professor neurowetenschappen aan de University of Texas. “Wanneer deze resultaten zouden worden vertaald naar het menselijk gedrag, kan worden gesteld dat een dieet alleen efficiënt blijkt wanneer de calorieën tijdens de normale tijdstippen in de loop van de dag, wanneer het individu waakt en actief is, worden geconsumeerd. Een consumptie op een verkeerd ogenblik tijdens de nacht zal ook met een dieet niet tot een gewichtsverlies leiden.”

“Eerder al is aangetoond dat een beperking van het calorieverbruik de levensverwachting bij dieren kan verlengen,” benadrukken de onderzoekers. “Er kunnen ook belangrijke aanwijzingen worden gevonden dat de timing van de voedselconsumptie een impact heeft op het circadiaanse ritme en een manier zou kunnen zijn waarop de voedingsgewoonte de levensverwachting kan beïnvloeden. Wanneer muizen uit een regelmatig dieet worden gehaald, kan tijdens de nacht een ongewone activiteit worden waargenomen. Dat kan als een aanwijzing van een chronisch slaaptekort worden beschouwd.”

Lees Verder

11:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dieet |  Facebook |

12-03-17

Sociale maaltijd kan voor diëter grootste beproeving zijn

Een maaltijd in een sociale omgeving kan voor het respecteren van het geplande dieet de grootste beproeving vormen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Pittsburgh, die gedurende een periode van twaalf maanden het dieetplan van honderdvijftig Amerikanen opvolgden. De onderzoekers merken op dat de diëter bij maaltijden in gezelschap met een sterkere verleiding wordt geconfronteerd om grotere hoeveelheden te consumeren. Er wordt dan ook opgemerkt dat maatregelen moeten worden voorzien om mensen te helpen om zich ook in uitdagende situaties aan hun dieetplannen te houden.

De onderzoekers stelden onder meer vast dat ongeveer 60 procent dan de respondenten bij een gezamenlijke maaltijd op inbreuken tegen zijn dieet liet optekenen. Anderzijds werd ook bij 60 procent tijdens een maaltijd op restaurant overconsumptie geregistreerd. Anderzijds bleek dat in de eigen woning of bij andere particulieren een kleiner risico bestond op inbreuken tegen het dieet dan op restaurant, maar wanneer men in verleiding wordt gebracht, zou er toch 60 procent kans zijn op een herval in ongezond eetgedrag. Op andere locaties blijkt het dieet minder snel in gevaar te komen. Op de werkvloer en in de auto valt het risico immers terug tot respectievelijk 40 procent en 30 procent.

Maar ook wanneer de respondenten zich niet in gezelschap bevinden, dreigt 50 procent met dieet-problemen geconfronteerd te worden. “Een van de grote problemen voor het dieetgedrag is de volharding,” benadrukt onderzoeksleider Lora Burke, professor gezondheidszorg aan de University of Pittsburgh. “Er moet dan ook worden onderzocht op welke manier dieet-problemen kunnen worden vermeden of aangepakt, zodat een verbetering van de openbare gezondheid kan worden gegarandeerd. Personen die een dieet volgen moeten de nodige steun krijgen om op potentiële uitdagingen te anticiperen en risicovolle situaties op te lossen.”

Lees Verder

16:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dieet |  Facebook |

06-11-16

Impact dieetkeuze op leefmilieu mag niet worden onderschat

De impact van de dieetkeuze op het leefmilieu mag niet worden onderschat. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Technology Sydney. Een verschuiving naar een plantendieet zou volgens de onderzoekers een ongewaardeerde oplossingen kunnen aanreiken om de ecologische impact van de mens te verkleinen en een duurzaam beheer van de wereldwijde voorwaarden fosfor, een cruciale grondstof voor de landbouw, te kunnen garanderen. Opgemerkt wordt onder meer dat één kilogram fosfor kan worden gebruikt voor de productie van 16 kilogram rundvlees enerzijds of 3.333 kilogram aardappelen.

“Een verschuiving in het dieet is mogelijk een onderschat instrument om de ecologische voetafdruk van de mens te verkleinen,” zegt onderzoeksleider Geneviève Metson, professor aan de University of Technology Sydney. “Fosfor is een grondstof die steeds schaarser wordt en de landbouw voor grote problemen stelt. De sector heeft het product immers nodig als meststof om de productiviteit van de teelten op peil te houden.” De onderzoekers merken op dat teelten enerzijds kunnen worden gebruikt voor onmiddellijke menselijke consumptie, maar ook als voedsel voor dieren een onderdeel van de voedselketen kunnen zijn. Die activiteiten hebben echter verschillende voorraden fosfor nodig.

Een verschuiving in het dieet kan volgens de onderzoekers dan ook een belangrijke impact hebben op het gebruik van fosfor en de ecologische voetafdruk. “Wanneer de bevolking van een stad naar een plantaardig dieet zou overstappen, zouden de emissies van fosfor - die een negatieve impact kunnen hebben op onder meer de kwaliteit van de watervoorraden - met 8 procent toenemen,” geeft professor Metson toe. “Anderzijds kon worden vastgesteld dat de ecologische voetafdruk van de stadsbewoners met 72 procent zou inkrimpen. Die cijfers geven aan dat het dieet van de mens een belangrijk onderdeel kunnen zijn van een planning voor duurzame voeding.”

Lees Verder

13:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dieet |  Facebook |

16-06-13

Budgettekorten wegen op dieet Nieuw-Zeelandse studenten

Het dieet van vele studenten heeft te lijden onder beperkte budgetten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Massey University bij driehonderd Nieuw-Zeelandse universiteitsstudenten. De onderzoekers stelden vast dat 34,9 procent van de studenten toegeeft zijn eetgewoonten door een budgettekort te hebben moeten aanpassen. Ook gaf 40,8 procent van de respondenten toe dat financiële problemen een constante bezorgdheid zijn, hoewel slechts 11,5 procent aangeeft moeilijkheden te ondervinden om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen.

Lees Verder

13:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dieet, budget, student |  Facebook |

09-07-11

Ongezond eetgedrag vaak op jonge leeftijd ontwikkeld

Ongezond eetgedrag en extreme dieetgewoontes worden al heel jong ontwikkeld. Dat is de conclusie van een onderzoek van de School of Public Health aan de University of Minnesota. De onderzoekers stellen dat meer dan de helft van de Amerikaanse tienermeisjes en één derde van de Amerikaanse tienerjongens zich schuldig maakten aan ongezonde eetgewoontes, waarbij velen deze slechte gewoontes ook als volwassene zijn blijven behouden.

De onderzoekers merken op dat 8 procent van de tienermeisjes terugvalt op extreme dieetgewoontes - zoals dieetpillen en het gebruik van vochtafdrijvende middelen en laxatieven - of andere pogingen onderneemt om het gewicht onder controle te houden, zoals het aanleren om na maaltijden over te kunnen geven. Wanneer die groep volwassen wordt, stijgt de frequentie van die praktijken volgens de onderzoekers echter tot 20 procent. Bij jongens wordt eenzelfde evolutie opgemerkt van 2 procent naar 7 procent.

"Er wordt weliswaar bijzonder veel aandacht besteed aan het probleem van obesitas, maar er moet aan jongeren ook duidelijk worden gemaakt dat dieet en eetstoornissen contraproductief kunnen uitdraaien als een strategie om aan gewichtscontrole te doen," merkt onderzoeksleider Dianne Neumark-Sztainer op. "Jongeren moeten worden voorgelicht over eetgewoontes en fysieke inspanningen die op lange termijn een positief effect hebben en moeten weggehouden worden van ongezonde praktijken."

12:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dieet, gezondheid |  Facebook |

29-10-10

Dieetsector verwacht wereldwijde groei van 8 procent

De internationale dieetsector zal de volgende vijf jaar een groei kennen van 8 procent. Dat blijkt uit een rapport van Leatherhead. Dit jaar wordt de waarde van de wereldwijde dieetsector geraamd op een bedrag van 7,3 miljard dollar. Uit het onderzoek blijkt dat de consument dieetproducten wenst die gebruiksvriendelijk zijn en nagenoeg onmiddellijk een effect hebben. De belangrijkste groei wordt verwacht van innovaties bij de bakkerijproducten en granen, van dichtbij gevolgd door de drankensector. Bakkerijproducten en granen vertegenwoordigen op dit ogenblik 33,5 procent van de totale dieetmarkt. De drankensector heeft een aandeel van 28,4 procent van de markt.

15:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dieet, gezondheid, voeding |  Facebook |

28-01-09

Calorie-arm dieet bevordert het geheugen

Diet AppleHet beperken van het aantal calorieën dat opgeslagen wordt, kan het geheugen ten goede komen. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers van de Universiteit van Munster. Eerder al werd bij dieren aangetoond dat een gezonder dieet de levensverwachting verhoogt en ouderdomsziektes kan uitstellen. Volgens de Duitse onderzoekers kan een dieet met een verlaagd calorieniveau van 30 procent leiden tot een beter functioneren van het geheugen en dus bijdragen tot het behoud van de mentale gezondheid van oudere personen. Voedingsspecialisten waarschuwen echter dat daarbij de nodige voorzichtigheid moet gehanteerd worden, omdat een al te strikt dieet schade kan berokkenen aan de gezondheid.

Uit het onderzoek bleek dat in een groep van proefpersonen met een gemiddelde leeftijd van zestig jaar het geheugen na drie maanden beter presteerde bij deelnemers die een caloriearm dieet hadden gevolgd dan bij proefpersonen die een normaal of een dieet met onverzadigde vetzuren, die onder meer aangetroffen worden in vetzuren en bepaalde vissoorten, hadden voorgeschoteld gekregen. Tussen de proefpersonen met een normaal dieet en die met onverzadigde vetzuren, werd er geen verschil aangetroffen. De proefpersonen met het caloriearme dieet vertoonden volgens de onderzoekers ook een betere fysieke conditie, zoals een verlaagd insuline-gehalte en minder tekenen van ontstekingen.

De fysiek betere conditie zou volgens de onderzoekers een verklaringen kunnen zijn voor de betere geheugenprestaties, omdat bij een goede gezondheid ook de hersencellen in betere conditie blijven. Daarbij wordt opgemerkt dat dit onderzoek voor de eerste keer aantoont dat het beperken van het calorieverbruik het geheugen van oudere personen kan verbeteren en dus kunnen leiden tot een preventie en effciënte behandelingen om de cognitieve gezondheid tot op hogere leeftijd in stand te houden. Er wordt daarbij opgemerkt dat er wel moet voor gezorgd worden dat men er wel moet voor zorgen dat een voldoende hoeveelheid vitaminen en andere voedingsstoffen worden opgenomen.

Volgens Leigh Gibson, profesoor aan de Roehampton University, zou de daling van het insuline-niveau verantwoordelijk kunnen zijn voor de betere geheugenprestaties. "Er is eerder al aangetoond dat hogere insuline-niveaus bij mensen met een slecht opgevolgde diabetes-problematiek kunnen leiden tot een slechter geheugen en verlaagde cognitieve functies," voert hij aan. De British Dietetic Association waarschuwt echter dat mensen met een normaal of laag gewicht bijzonder voorzichtig moeten zijn met een calorie-arm dieet. Ook een tekort aan voedingsstoffen kan volgens de organisatie het geheugen en de hersenfuncties schade toebrengen. Een vermindering van het aantal calorieën met 30 procent kan immers een grote impact hebben.

14:51 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, voeding, dieet |  Facebook |

14-01-09

Eén op vier Amerikanen volgt dieet

Nagenoeg één kwart van Amerikanen zegt één of ander dieet te volgen. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Experian Simmons. Vrouwen maken op dit ogenblik tweederde uit van de Amerikaanse dieetpopulatie. Vooral in de leeftijdscategorie van vijfendertig tot vierenveertig jaar wordt er meer aan diëten gedaan dan in andere leeftijdscategorieën. Onder de vijfentwintig jaar is daar veel minder belangstelling voor Afslanken is één de meest populaire voornemens die de Amerikaan zich voor het nieuwe jaar heeft gemaakt. Op dit ogenblik heeft volgens het Amerikaanse Centers for Disease Control meer dan één op drie Amerikanen last van overgewicht en één op vier lijdt aan zwaarlijvigheid. Dat betekent dat 60 procent van de Amerikaanse bevolking een potentiële doelgroep vormt voor dieetprogramma's.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 63,4 procent van de Amerikaanse diëters ook de lichaamsconditie onderhoudt. "Hoewel een aantal Amerikanen daarvoor naar gespecialiseerde instellingen gaat, doen de meesten dat toch thuis," merken de onderzoekers op. "Bijna 40 procent doet in individuele verband aan lichaamsbeweging. Bijna 15 procent gaat daarvoor naar een privé-sportclub. Nog eens 15 procent zoekt daarbij het aanbod van een brede reeks van organisaties op, waaronder de Young Man's Christian Association (YMCA) of de Young Woman's Christian Association (YWCA)." Ook blijken Amerikaanse diëters open te staan om nieuwe gezonde voedingstrends uit te proberen en willen ze ook geld besteden om een jonger uiterlijk te krijgen.

Toch geven Amerikaanse diëters toe nog geregeld te zondigen tegen een gezond menu. Vooral roomijs en mayonnaise kunnen relatief moeilijk genegeerd worden. Opvallend is verder dat vooral blanke Amerikanen aangeven een dieet te volgen. Ook in de hogere inkomensklasse is er een grotere bereidheid om een dieet te volgen. Uit een afzonderlijk onderzoek van het Centers for Disease Control is gebleken dat één op tweehonderd Amerikaanse jongeren vegetariër is. Daarbij wordt opgemerkt dat het aantal ondere oudere tieners wellicht hoger ligt, omdat die meer zelf hun menu kunnen samenstellen dan jongere kinderen. Jonge vegetariërs zijn volgens de onderzoekers niet zozeer bezorgd om hun gezondheid, maar wel om het welzijn van dieren.

15:06 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, dieet |  Facebook |