10-10-08

Outsourcing dienstensector vooral strategisch getint

Bij outsourcingsbeslissingen van dienstverlenende bedrijven zijn strategische doelen belangrijker dan besparingen op de loonkosten. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Nederlandse economiste Désirée Van Gorp van de Nyenrode Business Universiteit. Dienstverlenende bedrijven kunnen door de verplaatsing van kernactiviteiten naar het buitenland onder meer makkelijker toeleveranciers en klanten volgen en op die manier eerder buitenlandse markten betreden. Verder vergroten de dienstverleners hiermee hun flexibiliteit en hebben zij toegang tot een nieuw en hoog opgeleid arbeidspotentieel.

"Productiebedrijven kiezen vaak voor landen met een laag inkomensniveau, maar zo werkt het niet in de dienstverlening," aldus de onderzoekster. "Voor deze sector zijn hoog opgeleid personeel, culturele overeenkomsten en een goede bescherming van intellectuele eigendom doorslaggevend voor een land als offshore locatie." Verder blijkt uit het onderzoek dat niet alleen grote bedrijven kiezen voor het verplaatsen van de activiteiten, maar dat KMO-sector net zo actief is op dit terrein. Ook kiezen dienstverlenende bedrijven eerder voor directe buitenlandse investeringen in plaats van contracten met lokale spelers.

Het onderzoek naar offshoring door dienstverleners is volgens Désirée Van Gorp belangrijk, aangezien de ontwikkelingen van offshoring in de dienstensector in een veel sneller tempo plaatsvinden dan het geval was in de productie-industrie. "Overheden en bedrijven zien zich daardoor vaker en op grotere schaal genoodzaakt antwoord te geven op de groeiende bezorgdheid over de negatieve effecten van offshoring op de arbeidsmarkt," voert ze aan. "Zowel bedrijven als overheden moeten in toenemende mate reageren en liefst anticiperen, op de toenemende mobiliteit van diensten, werknemers en kapitaal."

11:43 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: outsourcing, dienstensector |  Facebook |