18-02-17

Niet alle bedreigde dieren krijgen evenveel mediasympathie

Niet alle bedreigde dieren worden door de media op eenzelfde manier behandeld. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Wildlife Conservation Research Unit (WildCru) van de Oxford University en de organisatie World Animal Protection op basis van meer dan drieëntwintigduizend mediaberichten naar ruim zestig verschillende menselijke activiteiten die een potentiële bedreiging voor het welzijn van het wildbestand zouden kunnen vormen. Daarbij moet volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat de verslaggeving in de media ook niet noodzakelijk de ernst of omvang van de potentiële gevaren reflecteren.

"De studie toont dat problemen zoals de ruiming, het schieten en de jacht de meeste aandacht van de media genieten,” benadrukt onderzoeksleider Ruth Feber, professor zoölogie aan de Oxford University. “Andere bedreigingen, zoals de vervuiling van maritieme biotopen of de commerciële visvangst, krijgen heel wat minder belangstelling, hoewel deze activiteiten evenveel of meer schadelijke gevolgen voor het wildbestand hebben. Gesuggereerd kan worden dat de media grotere aandacht zullen schenken wanneer er sprake is van een bewuste poging om een dier letsel toe te brengen of van wetsovertredingen. Ook bleek dat het welzijn van dieren in het maritieme milieu de media minder aanspreken.”

"Sommige dreigingen - zoals ruiming, vergassing of vergiftiging - hebben een duidelijke intentie het dierenwelzijn in het gedrang te brengen,” zegt professor Feder. “Andere problemen - zoals habitatverlies of lichtvervuiling - kunnen onbedoeld schade veroorzaken. De verslaggeving in de media blijkt echter niet noodzakelijk overeen te stemmen met de ernst of de omvang van de verschillende problemen. Het is niet eenvoudig deze redactionele voorkeuren te verklaren. Mogelijk benadrukken de redacties liever illegale kwesties, die immers door het publiek al zijn veroordeeld. Toch is het duidelijk dat bepaalde problemen - ondanks een actuele dreiging - in de media ondervertegenwoordigd blijven.”

De onderzoekers stelden tevens vast dat ook de aandacht voor de verschillende soorten een grote variatie kan vertonen. “Bij de verslaggeving over het ruimen van dieren bleek 82 procent van de verhalen gewijd te zijn aan dassen,” benadrukt Ruth Feber. “Vossen, mollen en konijnen kregen daarentegen minder dan 1 procent van de artikelen.” Ook kon worden opgemerkt dat de betrokkenheid van beroemdheden bij specifieke problemen rond dierenwelzijn - zoals uitspraken van de Britse prinses Anne dat vergassing de meest humane manier is om dassen te doden - een belangrijk element kunnen zijn om de aandacht van de media te trekken.”

Professor David Macdonald, directeur van WildCru, benadrukt dat de berichtgeving in media een belangrijke impact kan hebben op het dierenwelzijn. “De media informeert immers de openbare opinie, die de basis vormt van beslissingen over de manier waarop de samenleving zou moeten worden georganiseerd,” merkt hij op. “De mediaverslaggeving over dierenwelzijn mist echter heel wat belangrijke knelpunten. Daardoor worden ook opportuniteiten gemist om de publieke opinie te informeren en maatschappelijke verandering te sturen. Het is zorgwekkend dat belangrijke verhalen, ondanks hun impact of ernst, door de journalisten niet worden opgepikt.”

Lees Verder

12:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dierenwelzijn |  Facebook |