07-11-17

Consument bezit gemiddeld ruim drie geconnecteerde apparaten

De digitale consument bezit gemiddeld 3,23 geconnecteerde apparaten. Dat blijkt uit een rapport van GlobalWebIndex. De sterkste penetratie wordt opgetekend in de leeftijdsgroep tussen vijfentwintig en vierendertig jaar, waar gemiddeld een bezit van 3,4 geconnecteerde apparaten kan worden gemeld. Daarna volgt de categorie tussen vijfendertig en vierenveertig jaar met gemiddeld 3,3 toestellen. In de leeftijdsgroep tussen vijfenveertig en vierenvijftig jaar wordt nog een score van 3,2 apparaten genoteerd, gevolgd door de categorie tussen zestien en vierentwintig jaar met 3,1 toestellen en de vijfenvijftigplussers met drie eenheden.

Wanneer naar het geslacht wordt gekeken, kan met 3,3 apparaten het grootste bezit worden opgetekend bij mannen, tegenover 3,2 toestellen bij vrouwen. Wanneer met het inkomen rekening wordt gehouden, blijkt het bezit in de 25 procent rijkste consumenten op te lopen tot 3,9 apparaten, tegenover 2,7 toestellen bij de 25 procent armste inwoners. In de middencategorie wordt een bezit van 3,4 geconnecteerde apparaten opgetekend. Uit de resultaten van de studie blijkt volgens de onderzoekers alvast dat marketeers en handelaars van een bredere waaier apparaten gebruik zullen moeten maken om een optimaal contact met de consument te kunnen onderhouden.

De meest opmerkelijke vaststelling moet volgens de onderzoekers in de leeftijdsgroepen worden vastgesteld. In de categorie tussen zestien en vierentwintig jaar kan immers de grootste interesse in het gebruik van geconnecteerde apparaten worden vastgesteld. Deze groep besteedt bovendien ook het grootste gedeelte van zijn online tijd op mobiele platformen. Inmiddels is deze leeftijdscategorie meer op mobiele platformen actief dan op alle andere geconnecteerde apparaten samen. Toch blijkt deze categorie niet het grootste aantal geconnecteerde apparaten in bezit te hebben. Dat moet volgens de onderzoekers wellicht worden toegeschreven aan de beperkte financiële slagkracht van de jongere consumenten

Lees Verder

17:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: digitaal |  Facebook |

04-03-17

Europa blijft een digitaal verdeeld continent

De online connecties en vaardigheden van de inwoners van de Europese Unie kennen een sterke verbetering, maar er blijft een onaanvaardbaar grote kloof tussen de marktleiders in het noorden van het continent en de achterblijvers in het zuiden en het oosten van het gebied. Dat is de conclusie van een rapport van de Europese Unie. De sterkste online activiteit wordt opgemerkt in Denemarken, Finland, Zweden en Nederland. Helemaal achteraan staat daarentegen Roemenië, voorafgegaan door Bulgarije en Griekenland. Inmiddels zou 79 procent van de inwoners van de Europese Unie minstens één keer per week van het internet gebruik maken. Dat betekent een groei met 3 procentpunten tegenover het jaar voordien.

Naast de vier marktleiders behoren ook Luxemburg, België, Groot-Brittannië, Ierland en Estland tot het koppeloton van het digitale Europa. Tot de achterblijvers daarentegen behoren ook nog Slowakije, Hongarije, Cyprus, Polen, Kroatië en Italië. “Europa verwerft gradueel een meer digitaal karakter, maar vele landen moeten nog extra inspanningen doen,” benadrukt Andrus Ansip, vice-president van de Europese Digital Single Market. “Alle lidstaten zouden nog meer moeten investeren om van de eengemaakte digitale markt te kunnen profiteren. Een digitaal Europa met twee snelheden is niet wenselijk. Er moet worden samengewerkt om van de Europese Unie een digitaal wereldleider te maken.

De top vier van de rangschikking bleef ongewijzigd tegenover vorig jaar. Luxemburg steeg van een zevende naar een vijfde plaats. België zakt daarentegen één plek en staat nu op een zesde plaats.

Uit het rapport blijkt ook nog dat Estland, Finland en Nederland het verst gevorderd zijn met de introductie van digitale publieke diensten. Opgemerkt wordt dat e-government tot belangrijke efficiëntie-verbeteringen kan leiden in de publieke administratie en de levering kan betere services aan burgers en ondernemingen. “Toch blijkt dat slechts 34 procent van de Europese internet-gebruikers voor de afhandeling van hun overheidsadministraties papieren documenten door digitale alternatieven heeft vervangen,” wordt er aangevoerd.

Lees Verder

16:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: digitaal |  Facebook |

24-11-16

Digitale generatie weinig kritisch over online content

De digitale generatie is minder verstandig dan vaak wordt aangenomen. Dat zeggen wetenschappers aan de Stanford University op basis van een bevraging bij nagenoeg achtduizend Amerikaanse jongeren. Opgemerkt wordt dat jongeren vaak bijzonder goed op de hoogte bljken van de jongste digitale ontwikkelingen, maar toch een alarmerend gebrek aan capaciteit tonen om de informatie te kunnen verwerken die op het internet of sociale media wordt gevonden. Er moet volgens de onderzoekers dan ook wordt gevreesd dat de democratie wordt bedreigd door de gemakkelijkheid waarmee desinformatie over maatschappelijke problemen kan worden verspreid en bloeien.

“De meeste respondenten toonden wel de capaciteit om traditionele banner-reclame te kunnen herkennen, maar in het middelbaar onderwijs bleek 82 procent van de leerlingen niet in staat te zijn een onderscheid te maken tussen een nieuwsartikel en en gesponsorde content,” benadrukt onderzoeksleider Sam Wineburg, professor geschiedenis aan de Stanford University. “Sommige respondenten erkenden zelfs het feit dat de het artikel was gesponsord, maar dat weerhield hen er niet van de bijdrage als nieuws te bestempelen. Dit suggereert dat vele jongeren niet weten wat onder gesponsorde content moet worden verstaan. Deze onderwerpen moeten expliciet vanin het basisonderwijs worden aangeleerd.”

“Tevens moest worden vastgesteld dat leerlingen in het middelbaar onderwijs weinig vragen stellen over het beeldmateriaal dat op online fotoplatformen wordt geplaatst,” voeren de onderzoekers nog aan. “Gebleken is dat 40 procent van de jongeren automatisch en onvoorwaardelijk de authenticiteit van het materiaal aanvaarden. Slechts 20 procent stelt zich vragen over de bron van de boodschap of de foto.” Maar ook bij tweets bleek bij meer dan de helft van de respondenten een groter vertrouwen in boodschappen met bijkomende opiniërende commentaren dan in de korte feitelijke berichten van een erkende en gerespecteerde nieuwsbron.

Ook in het hoger onderwijs bleken vele studenten slechts een beperkte aanleg te hebben om de informatie van tweets te evalueren, vooral wanneer men geconfronteerd wordt met boodschappen van een politiek gemotiveerde bron. “Meer dan de helft gaf zijn mening zonder verder te kijken naar de link die de informatie heeft aangeboden,” wordt er nog opgemerkt.

Lees Verder

09:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: digitaal |  Facebook |

09-07-14

Digitale assistent is ook grote hulp in de gymzaal

Tijdens de conditietraining kan een digitale begeleider een efficiënte hulp blijken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Michigan State University. De onderzoekers merken op dat een fysieke partner nog altijd de beste motivator is tijdens het sporter, maar ook een digitale begeleider kan volgens de wetenschappers helpen om de resultaten van de inspanning te verbeteren.

Lees Verder

13:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, digitaal |  Facebook |

13-06-14

Ouders nog steeds argwanend tegenover digitale carrière voor hun kinderen

Een aanzienlijk deel van de ouders willen voor hun kinderen nog altijd een traditionele loopbaan dan een zogenaamde digitale carrière. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf O2 bij meer dan tweeduizend Britse ouders. De onderzoekers vonden dat 38 procent van de ouders zijn kinderen zijn kinderen nog altijd het liefst in een traditioneel beroep zou zien stappen. Bovendien bleek 10 procent zelfs toe te geven dat ze hun kind zouden proberen te ontmoedigen om een digitale carrière na te streven. Ook werd een grote discrepantie vastgesteld tussen de vraag op de arbeidsmarkt en de vaardigheden die door de ouders het meest worden gewaardeerd.

Lees Verder

15:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: digitaal, beroep |  Facebook |

04-03-14

Wereldwijde digitale muziekmarkt is bijna 10 miljard dollar waard

De wereldwijde markt voor digitale muziek zal dit jaar een omzet realiseren van 9 miljard dollar. Dat betekent een stijging met 9 procent tegenover vorig jaar. Dat blijkt uit een rapport van de Indiase mobiele provider Mahindra Comviva en de Britse consulent Ovum over negen verschillende markten. De onderzoekers merken op dat de groei van de sector wordt gestimuleerd door een bredere doorbraak in de opkomende markten en de wereldwijd toenemende populariteit van smartphones. Verder moet volgens het rapport worden vastgesteld dat de sector vooral in India, Afrika, Latijns-Amerika en Zuidoost-Azië een belangrijke groei zal laten optekenen. De resultaten tonen volgens de onderzoekers aan dat de muziekindustrie een dynamische verandering doormaakt.

“In de regio Asia-Pacific wordt dit jaar een omzet van 450 miljoen dollar verwacht,” merkt Atul Madan, hoofd digital services bij Mahindra Comviva, op. “In Latijns-Amerika wordt een omzet van 200 miljoen dollar in het vooruitzicht gesteld. Dat betekent telkens een groei met meer dan 20 procent. Die groei zal worden gedragen door de uitbreiding van internationale en lokale muziekmerken en de verdere groei van de smartphone-markt in de betrokken regio’s.” Atul Madan voegt er aan toe dat de toekomst van de digitale muziek zal worden gedragen door een versterkt engagement, een totaalbenadering van de muziekervaring en aandacht voor de behoeftes van prijsgevoelige markten.

Uit het rapport blijkt nog dat het aandeel van de computer in de consumptie van digitale muziek een daling kent met 14 procentpunt, terwijl het aandeel van mobiele telefoons en smartphones met 15 procentpunt is gestegen. “Dat maakt duidelijk dat mobiele strategieën cruciaal worden om de consument te kunnen bereiken,” voeren de onderzoekers aan. “Het voorbije jaar werden wereldwijd meer dan één miljard smartphones verkocht. Dat biedt aan telecomoperatoren een gigantische opportuniteit om met gepersonaliseerde muziekpakketten hun inkomsten op te drijven en het klantenverloop af te remmen. Lokale en gepersonaliseerde content zal een belangrijke pijler worden van de muziekbeleving.”

Lees Verder

12:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: muziek, digitaal |  Facebook |

22-02-14

Werkende moeders ook digitaal meest actief

Werkende moeders zijn digitaal actiever dan hun thuisblijvende seksegenotes. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Scarborough. Opgemerkt wordt onder meer dat werkende moeders 21 procent meer geneigd zijn om de website van een radiostation te bezoeken, terwijl ook 12 procent vaker de online activiteiten van een televisiestation zou worden gevolgd. Tevens wordt aangevoerd dat werkende moeders ook 33 procent meer geneigd zijn om online tickets voor culturele evenementen te kopen. Uit het onderzoek bleek ook dat werkende moeders een grotere interesse vertonen in sport dan hun andere seksegenotes.

Lees Verder

11:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: moeder, digitaal |  Facebook |

12-02-14

Niveau digitale fraude heeft crisisniveau bereikt

De niveaus aan digitale fraude hebben een crisisniveau bereikt. Dat heeft Vivek Shah, topman van het Interactive Advertising Bureau (IAB) gezegd. Shah, die ook chief executive is van het digitale mediabedrijf Ziff Davis, wees daarbij onder meer naar een onderzoek van consulent ComScore, waaruit naar voor is gekomen dat 36 procent van alle digitale trafieken door machines wordt gegenereerd. Hij voegt er aan toe dat alle betrokken partijen maatregelen dienen te nemen om het probleem aan te pakken. Vivek Shah benadrukte dat vele mobiele reclames op een bijzonder lage waardering van de consument kunnen rekenen.

Lees Verder

12:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: digitaal, fraude |  Facebook |

19-01-14

Digitale sector vertegenwoordigt snel kwart van reclame-budgetten

Dit jaar zullen digitale sectoren ongeveer een kwart van de wereldwijde reclame-budgetten vertegenwoordigen. Dat is de conclusie van een rapport van consulent eMarketer. Om gelijke tred te kunnen houden met het toenemend gebruik van mobiele telefoons en de verschuiving van desktop naar mobiele platformen, moeten marketeers hun inzicht in de sector en hun bestedingen in mobiele campagnes volgens eMarketer opdrijven. Volgens het rapport zal dit jaar wereldwijd 15 miljard dollar aan mobiele reclame worden besteed. Dat betekent een stijging met nagenoeg 80 procent tegenover het voorbije jaar. Er wordt aan toegevoegd dat vooral de opkomende markten een toenemend belang voor de sector zullen krijgen.

Lees Verder

11:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: digitaal, reclame |  Facebook |

21-10-13

Digitale transformatie cruciaal voor toekomst onderneming

Chief executives zijn ervan overtuigd dat de digitale transformatie cruciaal is voor de toekomst van hun onderneming. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Massachusetts Institute of Technologie (MIT) en Capgemini Consulting bij ruim zestienhonderd respondenten in meer dan honderd landen. De onderzoekers stelden vast dat 27 procent van de respondenten aangeeft dat hun bedrijf al tot een digitale transformatie is overgegaan om zijn toekomst te garanderen. Daarnaast meent 51 procent dat de volgende twee jaar de nodige maatregelen zullen moeten worden genomen om een noodzakelijke digitale transformatie te realiseren.

“Nieuwe digitale technologieën, zoals sociale en mobiele netwerken en geconnecteerde apparaten, worden steeds meer ingeschakeld om voor de onderneming belangrijke voordelen te kunnen realiseren, zoals het verbeteren van de consumentenbeleving, het stroomlijnen van operaties of het creëren van nieuwe zakelijke modellen,” stippen de onderzoekers aan. “Volgens 63 procent van de respondenten gaat die transformatie echter niet snel genoeg. Opmerkelijk is dat vooral op de lagere organisatieniveaus wordt geklaagd dat nieuwe elementen niet snel genoeg worden geïmplementeerd. Bij de hogere kaders blijkt het tempo van de transformate positiever te worden geëvalueerd.”

Het onderzoek toonde verder aan dat 39 procent van de ondervraagden toegeeft binnen de organisatie een onvoldoende gedrevenheid te ervaren om de nodige transformaties door te drukken. Dat probleem lijkt volgens de executives een grotere barrière dan een gebrek aan beschikbare budgetten (33 procent) of de beperkingen van de informatica-systemen (30 procent). De bedrijfscultuur (19 procent) en vaardigheden van het leiderschap (30 procent) worden door de ondervraagden minder vaak als een hinderpaal naar voor geschoven. Wel geeft slechts 36 procent aan dat bij de organisatieleiding een duidelijke visie rond digitale transformatie heeft gecommuniceerd.

Lees Verder

13:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: management, digitaal |  Facebook |

23-06-13

Digitale marketing afgeremd door praktische problemen

Digitale activiteiten vormen een cruciaal element van de marketing-strategie van het bedrijf, maar worden vaak afgeremd door praktische problemen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Accenture bij meer dan vierhonderd marketing-verantwoordelijken in tien verschillende landen. In vergelijking met andere marketing-elementen, vertonen digitale activiteiten volgens Accenture de grootste kloof tussen belangrijkheid en daadwerkelijke prestaties. Er wordt echter wel aangevoerd dat steeds meer wordt geïnvesteerd in digitale activiteiten.

Lees Verder

09:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: digitaal, marketing |  Facebook |

10-06-13

Adverteerders geïnteresseerd in digitale magazine-reclame

Digitale platformen bieden de magazinesector een aantal nieuwe reclame-mogelijkheden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Publishers Information Bureau (PIB) en consulent Kantar Media naar een reclame-bestedingen in achtenvijftig Amerikaanse magazines. De onderzoekers telden tijdens het eerste kwartaal van dit jaar in de gedrukte magazines 2.778 adverteerders. Dat betekende een daling met 4,3 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Indien echter ook de digitale advertenties worden meegerekend, wordt een stijging met 34,4 procent opgetekend.

Lees Verder

15:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, magazines, digitaal |  Facebook |

08-05-13

Digitale en analoge cursus levert dezelfde resultaten

De lectuur van digitale en gedrukte boeken leveren dezelfde leerresultaten op. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Indiana State University bij meer dan tweehonderd Amerikaanse studenten. De onderzoekers stellen dat de studenten na de lectuur van beide cursussen op tests dezelfde scores lieten optekenen. Er werd bovendien vastgesteld dat ook eerdere ervaringen met digitale media geen enkele impact heeft op de resultaten. Evenmin bleek een verschil te kunnen worden vastgesteld tussen mannelijke en vrouwelijke studenten.

"Geen enkele factor leidt tot een verschil in de testresultaten," voert onderzoeker Jim Johnson aan. Wel opmerkelijk is dat 69,1 procent van de ondervraagden aangeeft tablet te willen gebruiken om een digitaal boek te lezen, terwijl 68,7 procent van een laptop of desktop zou willen gebruiken. Daarentegen bleek slechts 48 procent geïnteresseerd te zijn in een ebook. De onderzoekers kwamen verder tot de vaststelling dat 74,7 procent de mogelijkheid wil krijgen om tijdens het lezen het internet te raadplegen, terwijl 70,4 procent email wil kunnen controleren.

Bovendien bleek 62,7 procent het vooral belangrijk te vinden een goedkoop toestel te kunnen gebruiken. Daarbij gaf 40 procent aan bereid te zijn om tussen 100 dollar en 200 dollar te betalen voor een digitaal boekenplatform, terwijl 16,7 procent gewag maakte van een bedrag tussen 200 dollar en 249 dollar. "Het overgrote deel van de studenten wil vooral een goedkoop toestel," merkt Jim Johnson op. "Dat lijkt de markt in de richting van Android-apparaten zoals de Kindle te drijven."

Lees Verder

17:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: digitaal |  Facebook |

22-08-12

Zakelijke marketeers kijken vooral naar digitale kanalen

Digitale activiteiten vormen de meest populaire marketing-taktieken die in de sector business-to-business worden gebruikt. Dat is de conclusie van een rapport van het bureau Sagefrog Marketing Group. De onderzoekers voeren aan dat 94 procent van de marketeers in eerste instantie wijst naar websites (94 procent), gevolgd door email (76 procent), sociale media (68 procent) en zoekmachine-optimisatie (58 procent). Meer traditionele taktieken zoals direct marketing (48 procent), handelsbeurzen (46 procent), seminaries (44 procent) en gedrukte reclame (35 procent) verschijnen verder in de rangschikking, al genieten deze kanalen nog wel grotere populariteit dan zoekmachine-marketing (30 procent), webinars (26 procent) en online reclame (25 procent). Er wordt aan toegevoegd dat online marketing en email-marketing ook de eerste twee plaatsen innemen op het gebied van return-on-investment, gevolgd door handelsbeurzen, evenementen en public relations.

Lees Verder

16:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: digitaal, btob |  Facebook |

07-08-12

Digitaal engagement consument leidt tot grotere omzetgroei

Ongeveer 70 procent van alle ondernemingen maakt gebruik van digitale kanalen zoals email en websites om contact op te nemen met het publiek, terwijl 67 procent ook beroep doet op sociale media en mobiele platformen. Dat is de conclusie van een rapport van consulent PricewaterhouseCoopers. Daarbij wordt aangevoerd dat de betrokken bedrijven de digitale instrumenten vooral gebruiken om doelgerichte marketing aan individuele klanten te bezorgen en om consumenten te engageren als merkambassadeurs. Ondernemingen die digitale platformen gebruiken om consumenten te engageren en informatie over het publiek te verzamelen zullen volgens het rapport de volgende vier kwartalen een omzetgroei van gemiddeld 11,3 procent laten optekenen, tegenover 6,3 procent bij bedrijven die ervoor gekozen hebben om van deze strategieën geen gebruik te maken. In het rapport wordt echter opgemerkt dat het verzamelen van informatie over consumenten nog altijd een zeldzaamheid blijft.

Lees Verder

16:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, digitaal |  Facebook |

30-06-12

Marketeers zien vele uitdagingen in digitale ruimte

Marketeers moeten in de digitale ruimte een brede waaier hindernissen overwinnen indien ze zich in die sector een belangrijke plaats willen verwerven. Dat is de conclusie van een rapport van het bedrijf International Business Machines (IBM) bij driehonderdvijftig executives. Volgens 41 procent van de ondervraagden merkten op dat de groei van het digitale kanaal en de toenemende keuzemogelijkheden rond apparaten tot de drie grootste uitdagingen van de sector behoren. Daarnaast stelde 33 procent dat de groeiende actieve rol van de consument de sector voor nieuwe problemen stelt. Ook bleek 28 procent gewag te maken van beperkte budgetten en vragen rond return-on-investment. Tenslotte maakt 26 procent gewag van een echte explosie van data, terwijl 22 procent wijst op een dalende merkentrouw en een efficiënte aanpak van sociale media.

Lees Verder

16:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, digitaal |  Facebook |

13-04-12

Mobiele transacties vertegenwoordigen bijna 5 procent digitale retail

De iPad vertegenwoordigt ongeveer twee derde van alle mobile shopping-sessies en zorgt voor 89 procent van alle mobiele shopping-inkomsten. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van het bureau RichRelevance. De onderzoekers merken op dat de mobiele sector tijdens de maand maart van dit jaar een aandeel van 4,6 procent in de totale digitale retailsector. In april van vorig jaar bedroeg dat aandeel slechts 1,9 procent. Die cijfers betekenen dat de iPad op dit ogenblik meer dan 4 procent van de totale digitale retail-omzet vertegenwoordigt.

Lees Verder

18:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: retail, digitaal |  Facebook |

20-03-12

Digitale tijdperk gaat gepaard met verarming taal

Het toevoegen van nieuwe woorden aan een bestaande taal en het verdwijnen van oude termen vormt een constant proces. Wanneer nieuwe dingen of ideeën worden ontdekt, worden nieuwe woorden gecreëerd om die nieuwe gegevens te omschrijven. In het digitale tijdperk blijkt dat proces echter te vertragen, hoewel steeds sneller nieuwe begrippen of producten naar boven komen. Dat is de conclusie van het Lucca Institute for Advanced Studies in Italië. Daarbij wordt opgemerkt dat oude woorden sneller worden afgevoerd, terwijl nieuwe termen trager tot de taal doordringen.

Uit een onderzoek van de Engelse, Spaanse en Hebreeuwse vocabulaire blijkt volgens de onderzoekers dat de vernieuwing van de taal op een veel trager tempo gebeurt dan tijdens de voorbije driehonderd jaar het geval is geweest. "Eén van de meest opvallende vaststellingen was dat woorden die tijdens de voorbije tien tot twintig jaar in de taal zijn opgedoken, vaker inmiddels weer verdwenen zijn dan woorden uit vroegere periodes," merken de Italiaanse onderzoekers op.

Ook bleek dat er de voorbije twintig jaar minder frequent nieuwe woorden aan de taal werden bijgevoegd dan de periode voordien. "Dat geeft aan dat de moderne talen een inkrimping kennen," wordt er nog opgemerkt. "Dat zou mogelijk onder meer het gevolg kunnen zijn van elektronische spellingscontrole en de tendens om tijdens het gebruik van email en texting een beperktere vocabulaire te gebruiken. Ook moet er rekening worden gehouden dat onder meer in de wetenschappen vaak exclusief gebruik gemaakt wordt van de Engelse taal, ongeacht de moedertaal van de spreker."

De onderzoekers stelden ook vast dat nieuwe woorden in het digitale tijdperk wel sneller tot het mainstream-taalgebruik gaan behoren dan voordien. Ook dat is wellicht het gevolg van de moderne elektronische communicatie," wordt er opgemerkt. De Italiaanse wetenschappers merkten verder op dat het minstens veertig jaar duurt vooraleer een woord helemaal wordt aanvaard als onderdeel van de taal. Wanneer dat niet is gebeurt, dreigt het woord volgens hen weer te verdwijnen.

18:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, digitaal |  Facebook |

19-12-11

Marketeers worstelen met inzicht in digitale meetinstrumenten

De bestaande digitale meetinstrumenten bieden een onvoldoende zicht op de financiële impact van online instrumenten en kanalen. Dat zegt 31 procent van de marketeers in een wereldwijd onderzoek van het bureau McKinsey. Bovendien wordt in het rapport opgemerkt dat 25 procent van de respondenten toegeeft problemen te hebben om te identificeren wat er door digitale meetinstrumenten eigenlijk wordt gemeten. Ook geeft 23 procent aan dat deze meetinstrumenten een onvoldoende inzicht bieden in niet-financiële aspecten, zoals de intentie tot verdere aankopen.

Ook zegt 23 procent dat digitale meetresultaten onvoldoende vergelijkbaar zijn met de traditionele instrumenten die worden gehanteerd. De helft van de marketeers geeft toe dat het kwantificeren van de impact van digitale campagnes moeilijk blijft. De onderzoekers merken verder op dat het genereren van diepere inzichten in de consumentengroep de belangrijkste uitdaging vormt voor digitale marketeers, gevolgd door het bewaren van de gezondheid van het merk en de reputatie in de sociale omgevingen.

De onderzoekers merken echter ook op dat 47 procent van de ondervraagden al een formeel plan opstellen of hebben geïmplementeerd om die problemen op het gebied van inzicht in de consumentengroep te beantwoorden. Datzelfde zegt 43 procent van programma's voor het bewaren van de gezondheid en reputatie van het merk. Volgens 71 procent van de respondenten zullen consumenteninzichten op basis van data de volgende twee tot vier jaar bijzonder belangrijk worden voor de concurrentiekracht van het bedrijf.

Toch geeft slechts 4 procent aan al voldoende vaardigheden verworven te hebben om rond die inzichten efficiënte programma's uit te bouwen, terwijl 38 procent opmerkt alleen basisinformatie over de individuele consument te hebben. Minder dan 20 procent zegt de beschikking te hebben over gedetailleerde informatie zoals interesses en gedragingen.

16:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, digitaal |  Facebook |

29-07-11

Time voortrekker met uitbouw digitale aanwezigheid

Bij de Engelstalige magazines maakt Time het meest intelligent gebruik van digitale platforms. Dat is de conclusie van een rapport van de digitale innovatie-denktank L2 over het digitale aanpassingsvermogen en de reclame-inkomsten van zevenentachtig magazine-merken. Er wordt aan toegevoegd dat Time het enige magazine is dat er in slaagt op een uitmuntende wijze gebruik te maken van de digitale mogelijkheden. Nog eens zevenendertig magazines weten volgens L2 op een goede manier in te spelen op de digitale mogelijkheden.

Time beweert met 2,7 miljoen volgelingen ook het grootste magazine-merk op de microbloggingsite Twitter te zijn. "Time zet sterke prestaties neer over een brede waaier van platformen in sociale media en de mobiele ruimte," aldus onderzoeksleider Colin Gilbert. "Vele magazines hebben gefragmenteerde projecten uitgewerkt op één sociaal mediaplatform of één mobiel apparaat, maar Time slaagt er daarentegen in een consistente en omvangrijke aanwezigheid uit te bouwen op verschillende contactpunten."

In de top tien staan verder de magazines People, Self, Men's Health and Sports Illustrated, New York, GQ, Glamour, Entertainment Weekly en Cosmopolitan. De denktank wijst erop dat uitgaven die deel uitmaken van grotere mediabedrijven in het algemeen een betere score laten optekenen. Verondersteld wordt dat voordelen van schaalgrootte ook in de digitale ruimte overeind blijven. Er wordt echter ook opgemerkt dat merken met de grootste gedrukte oplages niet noodzakelijk ook de grootste online communities hebben.

Opgemerkt wordt dat de meeste magazinemerken zich bij hun mobiele strategieën toespitsen op de iPad en de iPhone. Slechts 13 procent van de magazines hebben een aanwezigheid op platformen zoals tablets, Android of e-readers.

17:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: magazine, digitaal |  Facebook |

28-12-10

Eén op vijf boeken in elektronische versie

Tegen het einde van volgend jaar zullen ebooks een aandeel van 20 procent hebben opgebouwd in de totale boekenmarkt. Dat voorspelt Richard MacManus, hoofdredacteur van het webmagazine ReadWriteWeb. MacManus stelt dat uit cijfers van de Association of American Publishers (AAP) de ebooks een marktpenetratie zouden hebben van 9,03 procent. Op het einde van vorig jaar was dat amper 3,31 procent. MacManus voegt er aan toe te verwachten dat die grote groei zich ook volgend jaar verder zal doorzetten, dankzij de beschikbaarheid van goedkope eReaders en de prijzenoorlog tussen digitale boekenverkopers zoals Amazon, Barnes & Nobles en een aantal sectorgenoten.

"Indien die voorspelling uitkomt, zullen de sceptici over de toekomst van de eBooks het zwijgen worden opgelegd," merkt Richard MacManus op. "Dat wil echter niet zeggen dat het gedrukte boek tot verdwijnen is gedoemd, maar wel zullen digitale boeken steeds populairder worden en zal het gebruik ervan steeds toenemen." Volgens de Association of American Publishers werd ook de groei van dit jaar grotendeels gedragen door een grote concurrentie tussen producenten van eReaders. Daarbij hebben de Amazon Kindle, Sony Reader en de Barnes & Nobles Nook marktaandeel proberen te veroveren door de prijzen gevoelig te verlagen.

De verkoop van ebooks ging vorig jaar definitief van start, maar pas dit jaar kon er gewag gemaakt worden van een werkelijke doorbraak. Richard MacManus voegt er aan toe dat de ebooks nog voor een bijzonder grote ontwikkeling staan. Hij voegt er aan toe dat het formaat inherente multimedia-mogelijkheden heeft, zoals trailers, achtergrondinformatie en referenties, interviews en voorleessessies door acteurs. Hij merkt wel op dat voor deze multimedia-toepassingen het initiatief wellicht ligt bij de uitgevers en minder bij de fabrikanten van de eReaders. MacManus maakte eerder al gewag van een aantal belangrijke voordelen van ebooks, zoals mogelijkheden om nota's toe te voegen, het opzoeken van woorden of referenties van vrienden.

19:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boek, digitaal, ebook, ereader |  Facebook |

13-09-10

India staat voor explosie in digitale content

India staat het volgende decennium voor een explosie in digitale content, te wijten aan de wijzigende consumenten-gedragingen en de doorbraak van online diensten zoals sociale netwerken. Dat is de conclusie van een rapport van de bureaus EMC en IDC, waarbij opgemerkt wordt dat deze groei wordt ondersteund door een versterkt infrastructuur-aanbod, digitale televisie en gelijkaardige technologieën. Opgemerkt wordt dat de volgende tien jaar het totaal aan digitale content in India zal uitgroeien tot 2,3 miljoen petabytes. De groei op de Indiase markt zal volgens het rapport dubbel zo hoog liggen dan wereldwijde toename. Op dit ogenblik heeft de omvang van digitale content in India een omvang van 40.000 petabytes. 

19:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: digitaal, india |  Facebook |

01-09-10

Digitale reclamesector heeft uitstekend halfjaar achter rug

Ondanks een blijvend onzekere economie, heeft de digitale reclamesector in de Verenigde Staten tijdens de eerste helft van dit jaar toch een groei gekend van 47 procent. Dat blijkt uit cijfers van het reclametechnologie-bedrijf Rubicon Project. Daarbij wordt opgemerkt dat ook tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een groei met 25 procent werd opgetekend tegenover de drie maanden voordien. De sector heeft volgens Kara Weber, vice-president marketing bij Rubicon Project, een sterke stijging gekend en blijft die groei ook verder uitbouwen. Gezien de brede waaier technologie-aanbieders en reclamebedrijven die actief zijn op de markt om de inkomsten van offline naar online over te hevelen, is dat volgens Weber geen verrassing.

"Het is voor uitgevers echter belangrijker dan ooit om hun strategieën duidelijk af te lijnen om te concurreren in een bijzonder uitdagende markt," merkt Weber nog op. "Daarbij moeten ze gebruik maken van nieuwe opportuniteiten, maar tegelijkertijd moeten ze de waarde beschermen die ze hebben gecreëerd met kwaliteitsvolle content, een uitgebouwd publiek en een zorgvuldig uitgekozen adverteerders-basis." Er wordt aan toegevoegd dat de Amerikaanse internetgebruiker op dit ogenblik 15 procent display-advertenties toegestuurd krijgt dan één jaar geleden. Display-reclame realiseerde tijdens het eerste kwartaal van dit jaar in de Verenigde Staten een bedrag van 2,7 miljard dollar aan inkomsten.

Uit een onderzoek van Borrell Associates zal de online reclamebesteding dit jaar met 14 procent toenemen tot 45,6 miljard dollar. Volgend jaar zou dat verder stijgen tot 51,9 miljard dollar. Er wordt aan toegevoegd dat lokale online reclame volgend jaar met bijna 18 procent zou stijgen tot 16,1 miljard dollar. Gerichte display-reclame zou volgend jaar een groei met bijna 60 procent kennen tot 10,9 miljard dollar. Terwijl nationale adverteerders het gebruik van gerichte display-reclame volgend jaar met ongeveer 50 procent zouden verhogen, wordt verwacht dat lokale reclame meer dan zal verdubbelen tot 2,3 miljard dollar.

16:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: digitaal, reclame |  Facebook |

17-08-10

Digitale stripverhalen veelbelovend reclame-platform

Met de hernieuwde populariteit van superhelden zoals Iron Man en Superman, is het niet verbazingwekkend dat de sector van de stripverhalen een belangrijke groei laat optekenen in zijn digitaal aanbod. Dat zegt David Ward in het online magazine ClickZ. Met een media-gericht publiek is het volgens hem evenmin verwonderlijk dat ook adverteerders een grotere belangstelling in het medium tonen. Digitale stripverhalen houden volgens Ward dan ook grote mogelijkheden in voor adverteerders. De traditionele gedrukte stripverhalen waren nooit echt succesvol in het aantrekken van adverteerders, maar door de huidige technologie en een groter publiek zou dat volgens hem gevoelig kunnen veranderen.

"De huidige reclame-activiteit rond digitale stripverhalen is vooral geconcentreerd rond mediabedrijven die games en films promoten, maar ook autoconstructeurs en zelfs producenten van snacks en frisdranken hebben al interesse laten blijken," merkt David Ward op. "Net zoals met reclame in videogames is het ook bij digitale stripverhalen dat de reclame-campagnes naadloos worden verweven in de totale stripverhaal-beleving. Door reclame in een bepaalde omgeving in te passen, kunnen adverteerders die beleving in een aantal gevallen nog verbeteren en op die manier de tolerantie tegenover hun aanwezigheid gevoelig opdrijven."

"Digitale stripverhalen hebben zeker het potentieel om te slagen als reclame-platform dan de traditionele gedrukte versies," merkt Chip Mosher, marketing director bij Boom Studio, op tegenover ClickZ. "De digitale stripverhalen staan echter nog in hun kinderschoenen en er is dan ook nog geen zekerheid dat die mogelijkheden ook zullen gerealiseerd worden." Michael Murphy, chief executive van digitale stripverhalen-verdeler iVerse Media, geeft toe dat de sector zich nog in een experimenteel stadium bevindt, maar hij merkt op dat de opkomst van technologieën zoals de iPad en iPhone voor een belangrijke stimulans zouden kunnen zorgen.

10:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stripverhaal, digitaal, mobile, reclame |  Facebook |

24-05-10

Reclamebureaus verwachten geen groei voor gedrukte media

Geen enkel reclamebureau is van plan om de volgende maanden zijn bestedingen aan gedrukte campagnes uit te breiden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Strata. Bijna twee op drie respondenten geeft aan dat zijn cliënten op dit ogenblik minder gericht zijn op gedrukte reclame dan één jaar geleden. Toch zegt bijna 40 procent van de ondervraagden dat het nog minstens vijf jaar zal duren vooraleer de investeringen in digitale media groter zullen worden dan de bestedingen in de traditionele kanalen zoals de audiovisuele en gedrukte sector. John Shelton, chief executive van Strata, merkt op dat televisie voor adverteerders nog altijd belangrijk is, maar stilaan plaats moet maken voor digitale media, zoals ooit radio een stap opzij moest zetten voor televisie. Hij voegt er aan toe dat veel respondenten van mening zijn dat digitale kanalen nog altijd beperkingen kennen op het gebied van bereik en efficiëntie en nog altijd samen met traditionele media moet worden gebruikt.

De onderzoekers merken op dat televisie tijdens het eerste kwartaal van dit jaar voor hun klanten het belangrijkste kanaal is gebleven. Daarbij geeft 41,8 procent van de reclamebureaus aan dat hun klanten meer belang hechten aan televisie dan aan elk andere media. Dat is wel een daling met 27 procent tegenover één jaar geleden. Digitale reclame zet volgens de onderzoekers zijn opgang verder, waarbij 68 procent van de reclamebureaus aangeeft dat hun klanten nu meer geïnteresseerd zijn in het medium dan één jaar geleden. Strata voegt er aan toe dat radio een lichte vooruitgang kent tegenover het laatste kwartaal van vorig jaar. Op dit ogenblik geeft 16,4 procent van de reclamebureaus aan radio te beschouwen als zijn belangrijkste reclamekanaal. De onderzoekers voegen er aan toe dat 87,5 procent van de reclamebureaus aangeeft het meest geneigd te zijn om Facebook in campagnes te gebruiken, tegenover 57,1 procent voor Twitter en 39,3 procent voor YouTube.

Uit het onderzoek blijkt verder 47,3 procent van de reclamebureaus zegt op dit ogenblik een drukkere agenda te hebben dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Dat is een ommekeer tegenover de eerste drie maanden van vorig jaar, toen minder dan 25 procent gewag maakte van een groei. Ook zegt 25 procent van de reclamebureaus van plan te zijn om dit jaar nieuwe medewerkers aan te werven. Dat is een stijging met 100 procent tegenover een jaar geleden. Slechts 5,4 procent zegt van plan te zijn het personeelsbestand dit jaar te zullen afslanken. Eén op drie reclamebureaus zegt te verwachten dat de economie en hun activiteiten tegen het einde van dit jaar opnieuw een sterke groei zullen kennen. Volgens 16,4 procent van de ondervraagden zijn de adverteerders hun reclamebudgetten aan het opdrijven. Ook zegt 67,9 procent dat de digitale investeringen naar online displays gaan, gevolgd door sociale media en pay-per-click en zoekmachines.

11:56 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, digitaal, print |  Facebook |

13-11-09

Media en telecom moeten overstappen op digitale strategie

Telecomoperatoren en mediabedrijven moeten hun bestaande bedrijfsmodellen laten varen en overstappen naar een digitale strategie. Dat is de conclusie van een rapport van het technologiebedrijf Oracle en de Britse adviesgroep The Future Laboratory. Daarbij wordt opgemerkt dat consumenten bereid zijn om persoonlijke gegevens te verstrekken in ruil voor een gesofisticeerde dienstverlening. Maar er wordt aan toegevoegd dat bedrijven daarvoor eerst wel het vertrouwen van hun klanten moeten winnen. De onderzoekers stellen dat de digitale wereld het consumentengedrag verandert, wat voor bedrijven nieuwe uitdagingen zal inhouden. Onder meer wort er gewag gemaakt van fremium diensten, het stijgende professionalisme van de creatieve consument en technologische vooruitgang, zoals semantische zoekopdrachten. Onder meer wordt opgemerkt dat de huidige modellen en formaten van de reclamesector gedoemd zijn om te verdwijnen.

De onderzoekers stellen dat telecomoperatoren en mediabedrijven snel moeten nadenken over alternatieven voor hun bestaande businessmodellen. Daarbij wordt opgemerkt dat de online economie de volgende jaren sterk zal groeien, terwijl de prijs van digitale content steeds verder zal dalen. Uiteindelijk zou die volgens het rapport zelfs in de buurt van het nulpunt komen. Dat betekent volgens het rapport dat bedrijven op zoek zullen moeten gaan naar andere mogelijkheden of hun aanbod zodanig optimaliseren dat er nog geld aan kan worden verdiend. In het rapport wordt onder meer gewag gemaakt van een trend zoals contextual branding, waarbij software bedrijven zal toelaten om de consument binnen zijn specifieke omgeving te benaderen, in tegenstelling tot de huidige massamarketing. Ook heeft het rapport over supertising, waarbij verschillende reclameboodschappen op hetzelfde scherm worden getoond, zodat verschillende mensen tegelijkertijd kunnen worden bereitk met een aparte boodschap.

Verder wordt in het rapport gewag gemaakt van emotional profiling, waarbij het engagement van de consument belangrijker zal worden dan het kwantitatieve bereik van een reclame. Ook wordt er gesproken over een recommendation-culture, waarbij de keuze voor een bepaald televisiekanaal zal worden vervangen door een navigatie-mogelijkheid op basis van de interesse van de individuele consument. Daarnaast wordt ook de doorbraak van de digitally augmented reality aangekondigd, waarbij video en uiteindelijk ook contactlenzen voor digitaal extra belevingen zullen zorgen. Maar vertrouwen van de consument zal volgens de onderzoekers steeds meer cruciaal worden voor bedrijven, aangezien dit vertrouwen hen toegang zal verlenen tot betere relaties met de klanten en een concurrentieel voordeel zal opleveren. Het bedrijf dat zich zal kunnen opwerpen als een begeleider van de consument, zal volgens de onderzoekers het best gepositioneerd zijn om groei te realiseren.

13:23 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, digitaal, telefom |  Facebook |

14-09-09

Mobiele platformen worden belangrijkste radiokanaal

Digitale radio blijft aan populariteit winnen, zowel online als op mobiele apparaten. Tegelijkertijd kent het traditionele radioplatform echter een gevoelige terugval. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van de online muziekservice Pandora. Daarbij wordt opgemerkt dat beide trends zich wellicht ook de volgende jaren zullen doorzetten. Volgens Pandora luisteren steeds meer consumenten naar radiostreams op hun mobiele toestellen. Mogelijk wordt het mobiele platform volgens het onderzoek zelfs belangrijker dan desktops en laptops als het belangrijkste kanaal om digitale radioprogramma's te beluisteren. Er wordt aan toegevoegd dat radiomakers daardoor hun publiek gevoelig kunnen uitbreiden. Mobiliteit is immers altijd een relatief monopolie geweest van de radiosector.

"Tim Westergren, oprichter van Pandora, zegt dat ongeveer 65.000 mensen per dag zich registreren voor een account bij de online muziekservice," aldus de Amerikaanse krant The New York Times. "Daarvan vragen 45.000 gebruikers een mobiele account aan. Ook Clear Channel Radio maakt gewag van een groot succes voor zijn gratis digitale radio-toepassingen voor iPods en Blackberrys. Samen tonen deze cijfers aan dat mobiele platforms op weg zijn om desktops en laptops te verdringen als favoriete kanaal om muziek te beluisteren. Dat is goed nieuws voor de radiomakers, die eerder al groot voordeel haalden uit de mobiele mogelijkheden van radio. Dat gaf de radiosector in het verleden al nagenoeg het mediamonopolie in het autoverkeer. Door digitale radio naar mobiele platforms te brengen, kunnen zij hun potentieel bereik gevoelig uitbreiden."

Bovendien kan mobiele streaming de radiogebruiker ook in zijn thuisomgeving bereiken, waardoor het potentiële publiek nog groter wordt. Daarnaast heeft Apple aangekondigd dat de jongste versie van de iPod Nano zal uitgerust worden met een FM-tuner, waardoor de radiosector een voet tussen de deur krijgt in de belangrijke bevolkingsgroep van de Apple-klanten. Verder blijkt dat het mobiele publiek ook twee keer zoveel geneigd is om op een mobiele reclame-display te klikken dan bij online reclames. Maar de krant voegt er aan toe dat de radiosector in het algemeen nog altijd wordt geconfronteerd met dalende reclame-inkomsten. Dit jaar zouden die inkomsten in de Verenigde Staten met 18 procent terugvallen tot 14,5 miljard dollar. Voor volgend jaar wordt nog een verdere daling met 2 procent vooropgesteld.

Internetradio zou in de Verenigde Staten dit jaar een reclame-omzet van 288 miljoen dollar realiseren. Dat is amper 2 procent van de totale inkomsten van de radiosector.

18:25 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: radio, media, mobiel, digitaal |  Facebook |

19-03-08

Digitale wereld biedt fotografie opportuniteiten

De digitale wereld kan opportuniteiten bieden voor de grafische sector. Dat zegt Guido Peleman, oprichter en zaakvoerder van Peleman Industries uit Puurs. Zijn bedrijf, bekend van het Unibind-boekbindsysteem, heeft zopas een samenwerkingsakkoord afgesloten met het Amerikaanse fotoconcern Kodak voor het internationaal aanbieden van fotoboeken. Eerder had Peleman ook al een gelijkaardig akkoord met Apple, terwijl er ook contracten met Spector en het Duitse CW Color in de pijplijn zitten.

De traditionele fotografiesector heeft zware klappen gekregen van de digitale ontwikkelingen. Maar tegelijkertijd worden nieuwe mogelijkheden gecreëerd. “Mensen maken digitale foto’s, maar willen die heel dikwijls toch nog wel afgedrukt zien,” benadrukt Guido Peleman. “Ze zien de foto’s die ze gemaakt hebben, graag afgeprint en verzameld in een fotoboek. Op die manier krijgen fotografen een nieuwe markt, want voor een fotoboek betaalt de klant graag een extra.

Peleman Industries, zopas door het magazine Trends voor de provincie Antwerpen verkozen tot Ambassadeur van de Trends Gazellen bij de middelgrote bedrijven, is de uitvinder en patenthouder van het bekende Unibind-systeem en heeft daarop ook een variatie ontwikkeld voor het aanmaken van fotoboeken. Eerder al werd daarvoor een samenwerkingscontract afgesloten met Apple en nu gaat het bedrijf daarvoor ook in zee met Kodak, terwijl onderhandelingen daarover met Spector en het Duitse CW Color lopende zijn.


Movie: Trends maakt Antwerpse Gazellen bekend

Interview met:

Lieven Desmet / Redacteur Trends

Jan Kuyps / Apothekers De Lindeboom

Guido Pelemen / Pelemen Industries

23:43 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fotografie, digitaal |  Facebook |

10-03-08

Snelle opmars Chinese digitale media

In China zijn digitale media aan een snelle opmars bezig. Vooral onder Chinese jongeren is de digitale wereld bijzonder populair. Het internetgebruik onder jongeren is er sinds 2003 met 274 procent toegenomen. China telt inmiddels 500 miljoen mobiele telefoons en ruim 200 miljoen Chinezen zijn online. Volgens cijfers van Marlin and Associates brengen de Chinezen gezamenlijk 1,8 miljard uren per week online door. Dat is 14 keer meer dan de Amerikanen.

Het internet heeft in China echter geen invloed op de populariteit van de televisie. Die wordt evenveel bekeken als voordien, maar de Chinezen gebruiken ook veel mobiele en digitale televisie. “Tot nu toe zijn aanbieders van auto`s en immobiliën de grootste investeerders in internetreclame,” aldus het magazine Admap. “Online reclame voor levensmiddelen en dranken groeit echter sneller.” Daar werd op één jaar tijd een stijging met 266 procent genoteerd.

Reclame voor kleding steeg met 116 procent. “Bij de meeste productcategorieën volstaat het niet om een merk op te laten vallen,” stipt Admap nog aan. “Om de omzet te vergroten is diepgaandere communicatie nodig. Chinese consumenten willen vermaakt worden, opwindende ervaringen opdoen en een band opbouwen met een merk. Buzz en mond-tot-mondreclame zijn effectieve marketingmiddelen.”

13:38 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, media, digitaal |  Facebook |

06-03-07

Digitale productie te groot voor opslagcapaciteit

De wereld heeft het voorbije jaar 161 miljard gigabytes (161 exabytes) aan digitale informatie geproduceerd. Dat is de conclusie van een studie van het onderzoeksbureau IDC. Daarbij wordt er opgemerkt dat er uiteindelijk niet voldoende capaciteit zal beschikbaar zijn om al dat materiaal op te slaan. Elk digitaal document wordt volgens de onderzoekers trouwens gemiddeld drie keer gekopieerd.

Lees verder

15:43 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: digitaal, opslag |  Facebook |