07-11-17

Consument bezit gemiddeld ruim drie geconnecteerde apparaten

De digitale consument bezit gemiddeld 3,23 geconnecteerde apparaten. Dat blijkt uit een rapport van GlobalWebIndex. De sterkste penetratie wordt opgetekend in de leeftijdsgroep tussen vijfentwintig en vierendertig jaar, waar gemiddeld een bezit van 3,4 geconnecteerde apparaten kan worden gemeld. Daarna volgt de categorie tussen vijfendertig en vierenveertig jaar met gemiddeld 3,3 toestellen. In de leeftijdsgroep tussen vijfenveertig en vierenvijftig jaar wordt nog een score van 3,2 apparaten genoteerd, gevolgd door de categorie tussen zestien en vierentwintig jaar met 3,1 toestellen en de vijfenvijftigplussers met drie eenheden.

Wanneer naar het geslacht wordt gekeken, kan met 3,3 apparaten het grootste bezit worden opgetekend bij mannen, tegenover 3,2 toestellen bij vrouwen. Wanneer met het inkomen rekening wordt gehouden, blijkt het bezit in de 25 procent rijkste consumenten op te lopen tot 3,9 apparaten, tegenover 2,7 toestellen bij de 25 procent armste inwoners. In de middencategorie wordt een bezit van 3,4 geconnecteerde apparaten opgetekend. Uit de resultaten van de studie blijkt volgens de onderzoekers alvast dat marketeers en handelaars van een bredere waaier apparaten gebruik zullen moeten maken om een optimaal contact met de consument te kunnen onderhouden.

De meest opmerkelijke vaststelling moet volgens de onderzoekers in de leeftijdsgroepen worden vastgesteld. In de categorie tussen zestien en vierentwintig jaar kan immers de grootste interesse in het gebruik van geconnecteerde apparaten worden vastgesteld. Deze groep besteedt bovendien ook het grootste gedeelte van zijn online tijd op mobiele platformen. Inmiddels is deze leeftijdscategorie meer op mobiele platformen actief dan op alle andere geconnecteerde apparaten samen. Toch blijkt deze categorie niet het grootste aantal geconnecteerde apparaten in bezit te hebben. Dat moet volgens de onderzoekers wellicht worden toegeschreven aan de beperkte financiële slagkracht van de jongere consumenten

Lees Verder

17:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: digitaal |  Facebook |

04-03-17

Europa blijft een digitaal verdeeld continent

De online connecties en vaardigheden van de inwoners van de Europese Unie kennen een sterke verbetering, maar er blijft een onaanvaardbaar grote kloof tussen de marktleiders in het noorden van het continent en de achterblijvers in het zuiden en het oosten van het gebied. Dat is de conclusie van een rapport van de Europese Unie. De sterkste online activiteit wordt opgemerkt in Denemarken, Finland, Zweden en Nederland. Helemaal achteraan staat daarentegen Roemenië, voorafgegaan door Bulgarije en Griekenland. Inmiddels zou 79 procent van de inwoners van de Europese Unie minstens één keer per week van het internet gebruik maken. Dat betekent een groei met 3 procentpunten tegenover het jaar voordien.

Naast de vier marktleiders behoren ook Luxemburg, België, Groot-Brittannië, Ierland en Estland tot het koppeloton van het digitale Europa. Tot de achterblijvers daarentegen behoren ook nog Slowakije, Hongarije, Cyprus, Polen, Kroatië en Italië. “Europa verwerft gradueel een meer digitaal karakter, maar vele landen moeten nog extra inspanningen doen,” benadrukt Andrus Ansip, vice-president van de Europese Digital Single Market. “Alle lidstaten zouden nog meer moeten investeren om van de eengemaakte digitale markt te kunnen profiteren. Een digitaal Europa met twee snelheden is niet wenselijk. Er moet worden samengewerkt om van de Europese Unie een digitaal wereldleider te maken.

De top vier van de rangschikking bleef ongewijzigd tegenover vorig jaar. Luxemburg steeg van een zevende naar een vijfde plaats. België zakt daarentegen één plek en staat nu op een zesde plaats.

Uit het rapport blijkt ook nog dat Estland, Finland en Nederland het verst gevorderd zijn met de introductie van digitale publieke diensten. Opgemerkt wordt dat e-government tot belangrijke efficiëntie-verbeteringen kan leiden in de publieke administratie en de levering kan betere services aan burgers en ondernemingen. “Toch blijkt dat slechts 34 procent van de Europese internet-gebruikers voor de afhandeling van hun overheidsadministraties papieren documenten door digitale alternatieven heeft vervangen,” wordt er aangevoerd.

Lees Verder

16:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: digitaal |  Facebook |

24-11-16

Digitale generatie weinig kritisch over online content

De digitale generatie is minder verstandig dan vaak wordt aangenomen. Dat zeggen wetenschappers aan de Stanford University op basis van een bevraging bij nagenoeg achtduizend Amerikaanse jongeren. Opgemerkt wordt dat jongeren vaak bijzonder goed op de hoogte bljken van de jongste digitale ontwikkelingen, maar toch een alarmerend gebrek aan capaciteit tonen om de informatie te kunnen verwerken die op het internet of sociale media wordt gevonden. Er moet volgens de onderzoekers dan ook wordt gevreesd dat de democratie wordt bedreigd door de gemakkelijkheid waarmee desinformatie over maatschappelijke problemen kan worden verspreid en bloeien.

“De meeste respondenten toonden wel de capaciteit om traditionele banner-reclame te kunnen herkennen, maar in het middelbaar onderwijs bleek 82 procent van de leerlingen niet in staat te zijn een onderscheid te maken tussen een nieuwsartikel en en gesponsorde content,” benadrukt onderzoeksleider Sam Wineburg, professor geschiedenis aan de Stanford University. “Sommige respondenten erkenden zelfs het feit dat de het artikel was gesponsord, maar dat weerhield hen er niet van de bijdrage als nieuws te bestempelen. Dit suggereert dat vele jongeren niet weten wat onder gesponsorde content moet worden verstaan. Deze onderwerpen moeten expliciet vanin het basisonderwijs worden aangeleerd.”

“Tevens moest worden vastgesteld dat leerlingen in het middelbaar onderwijs weinig vragen stellen over het beeldmateriaal dat op online fotoplatformen wordt geplaatst,” voeren de onderzoekers nog aan. “Gebleken is dat 40 procent van de jongeren automatisch en onvoorwaardelijk de authenticiteit van het materiaal aanvaarden. Slechts 20 procent stelt zich vragen over de bron van de boodschap of de foto.” Maar ook bij tweets bleek bij meer dan de helft van de respondenten een groter vertrouwen in boodschappen met bijkomende opiniërende commentaren dan in de korte feitelijke berichten van een erkende en gerespecteerde nieuwsbron.

Ook in het hoger onderwijs bleken vele studenten slechts een beperkte aanleg te hebben om de informatie van tweets te evalueren, vooral wanneer men geconfronteerd wordt met boodschappen van een politiek gemotiveerde bron. “Meer dan de helft gaf zijn mening zonder verder te kijken naar de link die de informatie heeft aangeboden,” wordt er nog opgemerkt.

Lees Verder

09:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: digitaal |  Facebook |

09-07-14

Digitale assistent is ook grote hulp in de gymzaal

Tijdens de conditietraining kan een digitale begeleider een efficiënte hulp blijken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Michigan State University. De onderzoekers merken op dat een fysieke partner nog altijd de beste motivator is tijdens het sporter, maar ook een digitale begeleider kan volgens de wetenschappers helpen om de resultaten van de inspanning te verbeteren.

Lees Verder

13:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, digitaal |  Facebook |

13-06-14

Ouders nog steeds argwanend tegenover digitale carrière voor hun kinderen

Een aanzienlijk deel van de ouders willen voor hun kinderen nog altijd een traditionele loopbaan dan een zogenaamde digitale carrière. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf O2 bij meer dan tweeduizend Britse ouders. De onderzoekers vonden dat 38 procent van de ouders zijn kinderen zijn kinderen nog altijd het liefst in een traditioneel beroep zou zien stappen. Bovendien bleek 10 procent zelfs toe te geven dat ze hun kind zouden proberen te ontmoedigen om een digitale carrière na te streven. Ook werd een grote discrepantie vastgesteld tussen de vraag op de arbeidsmarkt en de vaardigheden die door de ouders het meest worden gewaardeerd.

Lees Verder

15:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: digitaal, beroep |  Facebook |

04-03-14

Wereldwijde digitale muziekmarkt is bijna 10 miljard dollar waard

De wereldwijde markt voor digitale muziek zal dit jaar een omzet realiseren van 9 miljard dollar. Dat betekent een stijging met 9 procent tegenover vorig jaar. Dat blijkt uit een rapport van de Indiase mobiele provider Mahindra Comviva en de Britse consulent Ovum over negen verschillende markten. De onderzoekers merken op dat de groei van de sector wordt gestimuleerd door een bredere doorbraak in de opkomende markten en de wereldwijd toenemende populariteit van smartphones. Verder moet volgens het rapport worden vastgesteld dat de sector vooral in India, Afrika, Latijns-Amerika en Zuidoost-Azië een belangrijke groei zal laten optekenen. De resultaten tonen volgens de onderzoekers aan dat de muziekindustrie een dynamische verandering doormaakt.

“In de regio Asia-Pacific wordt dit jaar een omzet van 450 miljoen dollar verwacht,” merkt Atul Madan, hoofd digital services bij Mahindra Comviva, op. “In Latijns-Amerika wordt een omzet van 200 miljoen dollar in het vooruitzicht gesteld. Dat betekent telkens een groei met meer dan 20 procent. Die groei zal worden gedragen door de uitbreiding van internationale en lokale muziekmerken en de verdere groei van de smartphone-markt in de betrokken regio’s.” Atul Madan voegt er aan toe dat de toekomst van de digitale muziek zal worden gedragen door een versterkt engagement, een totaalbenadering van de muziekervaring en aandacht voor de behoeftes van prijsgevoelige markten.

Uit het rapport blijkt nog dat het aandeel van de computer in de consumptie van digitale muziek een daling kent met 14 procentpunt, terwijl het aandeel van mobiele telefoons en smartphones met 15 procentpunt is gestegen. “Dat maakt duidelijk dat mobiele strategieën cruciaal worden om de consument te kunnen bereiken,” voeren de onderzoekers aan. “Het voorbije jaar werden wereldwijd meer dan één miljard smartphones verkocht. Dat biedt aan telecomoperatoren een gigantische opportuniteit om met gepersonaliseerde muziekpakketten hun inkomsten op te drijven en het klantenverloop af te remmen. Lokale en gepersonaliseerde content zal een belangrijke pijler worden van de muziekbeleving.”

Lees Verder

12:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: muziek, digitaal |  Facebook |

22-02-14

Werkende moeders ook digitaal meest actief

Werkende moeders zijn digitaal actiever dan hun thuisblijvende seksegenotes. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Scarborough. Opgemerkt wordt onder meer dat werkende moeders 21 procent meer geneigd zijn om de website van een radiostation te bezoeken, terwijl ook 12 procent vaker de online activiteiten van een televisiestation zou worden gevolgd. Tevens wordt aangevoerd dat werkende moeders ook 33 procent meer geneigd zijn om online tickets voor culturele evenementen te kopen. Uit het onderzoek bleek ook dat werkende moeders een grotere interesse vertonen in sport dan hun andere seksegenotes.

Lees Verder

11:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: moeder, digitaal |  Facebook |