08-12-11

Minderheid bedrijven gaat efficiënt om met big data

Slechts één derde van de bedrijven hebben een efficiënte manier ontwikkelend om de massale hoeveelheid informatie op digitale platformen om te zetten in een beter beslissingsbeleid. Dat is de conclusie van een internationaal onderzoek van de bureaus EMC, Toluma Research en Kaggle, bij datawetenschappers en specialisten bedrijfsintelligentie in China, Frankrijk, Duitsland, India, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.

Opgemerkt wordt dat slechts 38 procent van de respondenten aangeeft dat hun bedrijf in belangrijke mate beroep doet op zogenaamde big data om meer informatie in te winnen over zijn consumenten. Bovendien merkte slechts 17 procent op dat alle medewerkers op basis van het verkregen materiaal experimenten konden opzetten. Uit het onderzoek blijkt dat 37 procent van de specialisten vaak samenwerkt met het management, maar dat valt voor marketing terug tot 31 procent, gevolgd door het salesdepartement (29 procent) en strategische planners (28 procent).

Wanneer er over barrières voor een verdere vooruitgang wordt gesproken, maakt 32 procent gewag van een gebrek aan vaardigheden en trainingsmogelijkheden. Een even grote groep wijst naar een gebrek aan middelen, terwijl 14 procent klaagt over een gebrekkige organisatiestructuur. De onderzoekers merken nochtans op dat een efficiënt gebruik van big data een belangrijke bijdrage kunnen leveren tot het verwerven van een concurrentieel voordeel, productiegroei, innovatie en consumenten-inzichten.