01-05-14

Digitale platformen beïnvloeden snel de helft van alle winkelverkopen

Digitale technologieën beïnvloeden op dit ogenblik 36 procent van de winkelverkopen, maar dat cijfer zal tegen het einde van dit jaar wellicht opgelopen zijn tot 50 procent. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Deloitte bij meer dan tweeduizend Amerikaanse consumenten. Er wordt aan toegevoegd dat mobiele technologieën op dit ogenblik al 19 procent van de winkelverkopen vertegenwoordigen, tegenover 5 procent twee jaar geleden. Daarmee worden de oorspronkelijke vooruitzichten volgens Deloitte gevoelig overtroffen. Er wordt dan ook opgemerkt dat retailers een grotere aandacht moeten besteden aan de rol van digitale platformen in het aankoopproces.

Lees Verder

12:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: digitale media, verkoop |  Facebook |

Digitale media krijgen snel een meerderheid van de marketing-budgetten

Er worden weliswaar signalen opgetekend dat de verschuiving van marketingbudgetten van traditionele naar digitale media een vertraging vertoont, maar toch zijn de meeste marketeers ervan overtuigd dat hun bestedingen in digitale campagnes snel hoger zal liggen dan de investeringen in traditionele platformen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent ThinkVine bij tweehonderd marketeers. Bij 25 procent van de respondenten bleken digitale media op dit ogenblik al een meerderheid van de budgetten te vertegenwoordigen. Slechts 3 procent blijft ervan overtuigd dat traditionele media altijd belangrijker zullen blijven dan digitale platformen.

Lees Verder

12:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: digitale media, marketing |  Facebook |

15-08-13

Digitale media meer geconsumeerd dan televisie

De Amerikaanse bevolking zal dit jaar meer tijd besteden aan digitale media dan aan televisie. Daarmee wordt de digitale sector voor de eerste keer in de geschiedenis een belangrijker mediasector dan televisie. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau eMarketer. De onderzoekers stelden vast dat het digitale mediagebruik van de Amerikaanse consument dit jaar met 15,8 procent zal stijgen tot meer dan vijf uur per dag, terwijl bij televisie een lichte terugval tot vier uur en eenendertig minuten zou worden genoteerd. Er wordt aan toegevoegd dat de grootste groei wordt opgetekend bij mobiele activiteiten.

Gemiddeld zou twee uur en eenentwintig minuten per dag aan mobiele platformen, telefoongesprekken uitgezonderd, worden besteed. “Dat is meer dan de internet-tijd op desktops en laptops,” merken de onderzoekers op. “Tegenover vorig jaar is de mobiele consumptie met bijna een uur toegenomen. Dit jaar zal de totale dagelijkse mediaconsumpte van Amerikaanse consumenten volgens eMarketer dit jaar oplopen tot twaalf uur en vijf minuten per dag, tegenover elf uur en negenenveertig minuten vorig jaar. Het mobiele mediagebruik is inmiddels opgelopen tot bijna de helft van de tijd die aan televisie wordt besteed.

Opgemerkt wordt smartphones met één uur en zeven minuten per dag het grootste gedeelte van de mobiele mediaconsumptie voor hun rekening nemen, maar tablets blijven volgens de onderzoekers niet ver achter. De traditionele mobiele telefoons, die meestal bijzonder beperkt zijn op het gebied van online activiteit, draagt volgens eMarketer slechts bijzonder weinig bij tot het mediagebruik van de consument. De onderzoekers voeren nog aan dat de televisie-consumptie van internetgebruikers onder het niveau van de gemiddelde bevolking blijft. Ook bleek dat de grootste terugval in consumptie wordt opgetekend bij de kranten, die van tweeëntwintig naar achttien minuten per dag dalen.

Lees Verder

10:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: digitale media, televisie |  Facebook |

31-01-13

Digitale media winnen nog steeds aan belang in Super Bowl

Digitale media zullen een belangrijk platform vormen van de Super Bowl, het belangrijkste sportgebeuren van het jaar in de Verenigde Staten. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulenten Harris Interactive en Hanon McKendry. Opgemerkt wordt dat weliswaar 90 procent van de Amerikaanse consumenten van mening zijn dat televisie een belangrijk onderdeel van de beleving van het spel zal vormen, maar in de leeftijdscategorie van achttien tot vierendertig jaar zegt 59 procent datzelfde van computers.

Lees Verder

18:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: superbowl, digitale media |  Facebook |

08-10-12

Sociale organisaties worstelen met mogelijkheden digitale media

Organisaties zonder winstgevende bedoelingen hebben het vaak moeilijk om volop gebruik te maken van mogelijkheden die door digitale media worden geboden om consumenten te engageren. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Accenture naar de digitale activiteiten van Britse organisaties. Opgemerkt wordt onder meer dat slechts 6 procent van de organisaties met een maatschappelijk doel een mobiele applicatie heeft ontwikkeld, hoewel de technologie bijzonder snel door de consument wordt opgepikt. Ook bleek 30 procent nog altijd geen sociaal mediaplan ontwikkeld te hebben, hoewel 44 procent toegeeft dat het kanaal de volgende vijf jaar de grootste invloed op hun activiteiten zal hebben.

Lees Verder

19:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: digitale media |  Facebook |

17-06-12

Nagenoeg alle marketeers verschuiven budgetten naar digitale media

Nagenoeg drie op tien marketeers hebben de voorbije drie minstens de helft van hun budgetten van traditionele naar digitale reclame overgeheveld. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau RSW/US bij marketing-verantwoordelijken bij bedrijven en reclamebureaus. Er wordt aan toegevoegd dat twee op drie marketeers minstens 30 procent van hun budgetten van traditionele naar digitale media hebben verschoven. Slechts 4 procent zegt aan zijn marketingmix niets veranderd te hebben. Op dit ogenblik besteedt 44 procent van de marketeers minstens de helft van zijn budget aan digitale media.

Lees Verder

11:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, digitale media |  Facebook |

24-04-12

Overvloed reclame blijvende frustratie voor digitale consument

De digitale sector heeft marketeers een nieuw kanaal geboden om het publiek te bereiken, maar intelligente apparaten hebben de consumenten ook blootgesteld aan een dramatische stijging van het aantal reclames en promoties. Een onderzoek van de bureaus Upstream en YouGov bij Amerikaanse en Britse internet-gebruikers toont aan dat die vloed aan reclame consumenten dreigt te storen en hen mogelijk ook een negatieve houding tegenover merken doet aannemen.

Uit het onderzoek bleek dat twee op drie consumenten in beide landen van mening zijn dat ze teveel reclame krijgen toegestuurd door digitale kanalen zoals applicaties, websites, email en tekstberichten. Bij de consumenten die gewag maken van een overdreven stroom aan reclame, zegt eveneens twee derde deze promotionele boodschappen te negeren of deleten of zich uit de dienst te schrappen. Ook wordt opgemerkt dat ongeveer drie op tien consumenten niet gelooft nog ooit positief te zullen reageren op nieuwe boodschappen van merken die volgens hen teveel adverteren.

De onderzoekers merken op dat de consument zich vooral wantrouwend opstelt tegenover het gebruik van mobiele platformen door adverteerders. Volgens 67 procent van de Amerikaanse consumenten zijn mobiele telefoons het minst populaire medium om ongewenste reclame te ontvangen. In Groot-Brittannië heeft 64 procent de grootste afkeer van een overvloed aan reclame op mobiele apparaten. Op andere apparaten vertoont de consument volgens de onderzoekers een grotere tolerantie.

Lees Verder

16:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: digitale media, marketing |  Facebook |