01-05-14

Digitale platformen beïnvloeden snel de helft van alle winkelverkopen

Digitale technologieën beïnvloeden op dit ogenblik 36 procent van de winkelverkopen, maar dat cijfer zal tegen het einde van dit jaar wellicht opgelopen zijn tot 50 procent. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Deloitte bij meer dan tweeduizend Amerikaanse consumenten. Er wordt aan toegevoegd dat mobiele technologieën op dit ogenblik al 19 procent van de winkelverkopen vertegenwoordigen, tegenover 5 procent twee jaar geleden. Daarmee worden de oorspronkelijke vooruitzichten volgens Deloitte gevoelig overtroffen. Er wordt dan ook opgemerkt dat retailers een grotere aandacht moeten besteden aan de rol van digitale platformen in het aankoopproces.

Lees Verder

12:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: digitale media, verkoop |  Facebook |

Digitale media krijgen snel een meerderheid van de marketing-budgetten

Er worden weliswaar signalen opgetekend dat de verschuiving van marketingbudgetten van traditionele naar digitale media een vertraging vertoont, maar toch zijn de meeste marketeers ervan overtuigd dat hun bestedingen in digitale campagnes snel hoger zal liggen dan de investeringen in traditionele platformen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent ThinkVine bij tweehonderd marketeers. Bij 25 procent van de respondenten bleken digitale media op dit ogenblik al een meerderheid van de budgetten te vertegenwoordigen. Slechts 3 procent blijft ervan overtuigd dat traditionele media altijd belangrijker zullen blijven dan digitale platformen.

Lees Verder

12:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: digitale media, marketing |  Facebook |

15-08-13

Digitale media meer geconsumeerd dan televisie

De Amerikaanse bevolking zal dit jaar meer tijd besteden aan digitale media dan aan televisie. Daarmee wordt de digitale sector voor de eerste keer in de geschiedenis een belangrijker mediasector dan televisie. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau eMarketer. De onderzoekers stelden vast dat het digitale mediagebruik van de Amerikaanse consument dit jaar met 15,8 procent zal stijgen tot meer dan vijf uur per dag, terwijl bij televisie een lichte terugval tot vier uur en eenendertig minuten zou worden genoteerd. Er wordt aan toegevoegd dat de grootste groei wordt opgetekend bij mobiele activiteiten.

Gemiddeld zou twee uur en eenentwintig minuten per dag aan mobiele platformen, telefoongesprekken uitgezonderd, worden besteed. “Dat is meer dan de internet-tijd op desktops en laptops,” merken de onderzoekers op. “Tegenover vorig jaar is de mobiele consumptie met bijna een uur toegenomen. Dit jaar zal de totale dagelijkse mediaconsumpte van Amerikaanse consumenten volgens eMarketer dit jaar oplopen tot twaalf uur en vijf minuten per dag, tegenover elf uur en negenenveertig minuten vorig jaar. Het mobiele mediagebruik is inmiddels opgelopen tot bijna de helft van de tijd die aan televisie wordt besteed.

Opgemerkt wordt smartphones met één uur en zeven minuten per dag het grootste gedeelte van de mobiele mediaconsumptie voor hun rekening nemen, maar tablets blijven volgens de onderzoekers niet ver achter. De traditionele mobiele telefoons, die meestal bijzonder beperkt zijn op het gebied van online activiteit, draagt volgens eMarketer slechts bijzonder weinig bij tot het mediagebruik van de consument. De onderzoekers voeren nog aan dat de televisie-consumptie van internetgebruikers onder het niveau van de gemiddelde bevolking blijft. Ook bleek dat de grootste terugval in consumptie wordt opgetekend bij de kranten, die van tweeëntwintig naar achttien minuten per dag dalen.

Lees Verder

10:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: digitale media, televisie |  Facebook |

31-01-13

Digitale media winnen nog steeds aan belang in Super Bowl

Digitale media zullen een belangrijk platform vormen van de Super Bowl, het belangrijkste sportgebeuren van het jaar in de Verenigde Staten. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulenten Harris Interactive en Hanon McKendry. Opgemerkt wordt dat weliswaar 90 procent van de Amerikaanse consumenten van mening zijn dat televisie een belangrijk onderdeel van de beleving van het spel zal vormen, maar in de leeftijdscategorie van achttien tot vierendertig jaar zegt 59 procent datzelfde van computers.

Lees Verder

18:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: superbowl, digitale media |  Facebook |

08-10-12

Sociale organisaties worstelen met mogelijkheden digitale media

Organisaties zonder winstgevende bedoelingen hebben het vaak moeilijk om volop gebruik te maken van mogelijkheden die door digitale media worden geboden om consumenten te engageren. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Accenture naar de digitale activiteiten van Britse organisaties. Opgemerkt wordt onder meer dat slechts 6 procent van de organisaties met een maatschappelijk doel een mobiele applicatie heeft ontwikkeld, hoewel de technologie bijzonder snel door de consument wordt opgepikt. Ook bleek 30 procent nog altijd geen sociaal mediaplan ontwikkeld te hebben, hoewel 44 procent toegeeft dat het kanaal de volgende vijf jaar de grootste invloed op hun activiteiten zal hebben.

Lees Verder

19:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: digitale media |  Facebook |

17-06-12

Nagenoeg alle marketeers verschuiven budgetten naar digitale media

Nagenoeg drie op tien marketeers hebben de voorbije drie minstens de helft van hun budgetten van traditionele naar digitale reclame overgeheveld. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau RSW/US bij marketing-verantwoordelijken bij bedrijven en reclamebureaus. Er wordt aan toegevoegd dat twee op drie marketeers minstens 30 procent van hun budgetten van traditionele naar digitale media hebben verschoven. Slechts 4 procent zegt aan zijn marketingmix niets veranderd te hebben. Op dit ogenblik besteedt 44 procent van de marketeers minstens de helft van zijn budget aan digitale media.

Lees Verder

11:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, digitale media |  Facebook |

24-04-12

Overvloed reclame blijvende frustratie voor digitale consument

De digitale sector heeft marketeers een nieuw kanaal geboden om het publiek te bereiken, maar intelligente apparaten hebben de consumenten ook blootgesteld aan een dramatische stijging van het aantal reclames en promoties. Een onderzoek van de bureaus Upstream en YouGov bij Amerikaanse en Britse internet-gebruikers toont aan dat die vloed aan reclame consumenten dreigt te storen en hen mogelijk ook een negatieve houding tegenover merken doet aannemen.

Uit het onderzoek bleek dat twee op drie consumenten in beide landen van mening zijn dat ze teveel reclame krijgen toegestuurd door digitale kanalen zoals applicaties, websites, email en tekstberichten. Bij de consumenten die gewag maken van een overdreven stroom aan reclame, zegt eveneens twee derde deze promotionele boodschappen te negeren of deleten of zich uit de dienst te schrappen. Ook wordt opgemerkt dat ongeveer drie op tien consumenten niet gelooft nog ooit positief te zullen reageren op nieuwe boodschappen van merken die volgens hen teveel adverteren.

De onderzoekers merken op dat de consument zich vooral wantrouwend opstelt tegenover het gebruik van mobiele platformen door adverteerders. Volgens 67 procent van de Amerikaanse consumenten zijn mobiele telefoons het minst populaire medium om ongewenste reclame te ontvangen. In Groot-Brittannië heeft 64 procent de grootste afkeer van een overvloed aan reclame op mobiele apparaten. Op andere apparaten vertoont de consument volgens de onderzoekers een grotere tolerantie.

Lees Verder

16:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: digitale media, marketing |  Facebook |

04-03-12

Zoektocht naar digitale media prioriteit voor marketeers

Marketeers vinden de zoektocht naar digitaal talent een belangrijke prioriteit. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van het bureau Econsultancy en de Society of Digital Agencies (Soda). De onderzoekers stellen dat 61 procent van de respondenten dit jaar een grotere prioriteit toe te kennen aan de aanwerving van talent op het gebied van bloggen en copywriting. Nog eens 37 procent van de ondervraagden noemt de aanwerving van dit talent een voortdurende bekommernis.

Volgens de onderzoekers is er ook een grote vraag naar specialisten in de ontwikkeling van mobiele applicaties (57 procent), het management en meten van digitale activiteiten (52 procent), de ontwikkeling van mobiele websites (50 procent) en sociale madiamarketing (49 procent). Daarentegen lijkt er minder vraag te zijn naar kandidaten voor het management van sociale community-sites (37 procent) en de creatieve ontwikkeling van digitale reclame (36 procent).

Uit het onderzoek blijkt dat traditionele media weliswaar nog altijd de meerderheid vertegenwoordigen van de marketing-budgetten, maar slechts 22 procent van de ondervraagden verwacht dit jaar nog meer middelen te zullen investeren in deze sector. Daarentegen wil de helft zijn bestedingen aan betaalde digitale media opdrijven, terwijl twee op drie grotere budgetten wil toewijzen aan de earned digitale media, zoals mond-aan-mond reclame in sociale netwerken.

13:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, digitale media |  Facebook |

03-03-12

Eén op tien protesteert in sociale media over overdaad digitale marketing

Een meerderheid van de consumenten is van mening teveel digitale marketing-promoties te ontvangen en blootgesteld te worden aan teveel reclame-uitingen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de bureaus Upstream en YouGov in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. De onderzoekers merken op dat twee derden van de consumenten klaagt over een overdreven vloedgolf aan digitale marketing en waarschuwt dat het publiek niet aarzelt om tegenmaatregelen te nemen.

Onder meer wordt opgemerkt dat twee op drie consumenten ermee dreigt zich uit te schrijven indien men te frequent met promoties van een merk wordt geconfronteerd. Ook blijkt 20 procent tot bijna 30 procent zelfs van plan te zijn om de producten of diensten van het merk niet langer te zullen gebruiken. Ook geeft bijna 30 procent tot bijna 40 procent aan negatief te zullen reageren op toekomstige boodschappen van het betrokken merk. Ongeveer 10 procent zou tegen de praktijken protesteren in sociale media.

De onderzoekers merken op dat ongeveer 55 procent van de consumenten niet meer dan één keer per maand wenst te worden benaderd. De leeftijdsgroep tussen achttien en vierentwintig jaar stelt zich het meest tolerant op. Daar geeft 31 procent aan open te staan voor een wekelijkse boodschap. Het meest tolerant stelt het publiek zich op voor boodschappen op desktops (39 procent), gevolgd door laptops (24 procent). Daarentegen verdraagt slechts 4 procent marketing-boodschappen op de smartphone. Bij tablets daalt dat nog verder tot 2 procent.

11:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, digitale media |  Facebook |

04-01-12

Hearst Corporation maakt eerst winst met digitale media

Het Amerikaanse mediabedrijf Hearst Corporation heeft het voorbije jaar voor het eerst in de geschiedenis winst gemaakt met zijn digitale activiteiten. Dat heeft David Carey, voorzitter van Hearst, bekend gemaakt. Volgens Carey wil het bedrijf dit jaar een klantenbestand van meer dan één miljoen betalende digitale abonnees per maand uitbouwen. Hij voegde er aan toe dat Hearst de voorbije achttien maanden dankzij organische groei, nieuwe producten en overnames nagenoeg in omvang is verdubbeld.

Onder meer wil Hearst verdere projecten ontwikkelen op internationale markten, digitale marketing-diensten, digitale media en financiële diensten. "Hearst heeft op dit ogenblik een bijzonder gediversifieerd model," voert Carey aan. "Ongeveer 40 procent van de omzet wordt gerealiseerd op de Amerikaanse markt. De internationale markt heeft een gelijkaardig aandeel in de inkomsten. De resterende 20 procent is afkomstig van diverse diensten."

Hearst is uitgever van een aantal kranten en magazines zoals The San Francisco Chronicle, Houston Chronicle, Elle, Marie Claire en Cosmopolitan. Daarnaast is de groep ook eigenaar van de televisieketen Hearst Television en heeft de groep ook een belang in een aantal andere netwerken. Op dit ogenblik hebben die uitgaven ongeveer 400.000 digitale abonnees. Daarnaast biedt de groep ook meer dan veertig e-books aan. Die bibliotheek zou in de toekomst gevoelig worden uitgebreid.

17:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: digitale media, hearst |  Facebook |

14-12-11

Gedrukte media blijven belangrijk shopping-instrument

Gedrukte media blijken nog altijd het belangrijkste platform te zijn om de shopper bij te staan. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van het bureau Nielsen. Daarbij wordt opgemerkt dat 60 procent van de respondenten minstens wekelijks direct mail, kranten of aankondigingen op de winkelvloer raadplegen om hun keuze te begeleiden. Er wordt aan toegevoegd dat bij de elektronische media alleen email van retailers een gelijkaardig bereik heeft.

Hoewel digitale alternatieven niet hetzelfde alomtegenwoordige bereik realiseren, wordt volgens de onderzoekers ook daar een sterk wekelijks gebruik opgetekend. Sociale media halen daarbij een score van 45 procent, gevolgd door mobiele telefoons met 39 procent. Dat is meer dan platformen op de winkelvloer zelf, zoals gedrukte folders (38 procent), kiosken (24 procent) en televisie (21 procent). Tablets laten een score van 35 procent optekenen.

"Digitale voorkeuren worden vooral naar de toekomst geuit," wordt er opgemerkt. Meer dan 70 procent van de respondenten blijken geïnteresseerd te zijn om in de toekomst digitale informatie te ontvangen in de vorm van de retailer-website op email op hun desktop. Eén op drie is geïnteresseerd in toepassingen voor sociale media of smartphones. Toch zegt 90 procent geïnteresseerd te blijven in gedrukte informatie, zowel thuis als op de winkelvloer.

Er wordt wel opgemerkt dat 18 procent van de internetgebruikers nooit een product voor lichaamsverzorging zou kopen zonder voorafgaandelijke online research. Datzelfde geldt voor 17 procent bij voeding. Er wordt aan toegevoegd dat na een online research in de winkel gemiddeld 30 procent meer wordt gekocht.

17:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: retail, digitale media |  Facebook |

01-12-11

Marketing heeft nog altijd problemen met digitale media

Veel merken hebben het nog steeds moeilijk om gebruik te maken van de mogelijkheden die digitale media bieden om consumenten te engageren. Dat is de conclusie van een rapport van consulent McKinsey. Uit een internationale enquête bij marketing-executives blijkt dat 81 procent van de respondenten van mening is dat een efficiënte online aanwezig bijzonder tot extreem belangrijk is. Volgens 56 procent hebben de groei van de digitale kanalen hen toegelaten om de voorbije twee jaar een beter contact te leggen met consument en de klant een betere dienstverlening aan te bieden.

Volgens 39 procent hebben digitale media de mogelijkheid geboden om een betere toegang tot gegevens en inzichten te creëren. Verder blijkt dat 30 procent door digitale media nieuwe consumenten-segmenten hebben kunnen aanboren. Andere voordelen zijn kostenbesparingen (25 procent), een beter gebruik van analyses om beslissingen te funderen (24 procent) en nieuwe organisatorische modellen en omzetstromen (24 procent).

Er wordt echter opgemerkt dat 32 procent van de respondenten toegeeft er niet in te slagen om diepere inzichten over de consumentenmarkt te genereren en te exploiteren. Ook geeft 22 procent aan onvoldoende resultaten geboekt te hebben op het gebied van merkreputatie. Daarnaast zegt 31 procent uit zijn online meetprocessen geen financiële impact van campagnes te hebben kunnen afleiden, terwijl 24 procent aangeeft dat het moeilijk is om te bepalen welke elementen er worden gemeten en 23 procent zegt dat er moeilijk een link kan worden gelegd met traditionele maatstaven.

18:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: digitale media, marketing |  Facebook |

26-11-11

Kleine modehuizen te weinig innovatief met digitale media

Een groot aantal uitdagers uit de Europese modesector maken onvoldoende gebruik van de mogelijkheden van digitale media om hun status te verbeteren. Dat concludeert de gespecialiseerde denktank L2 uit een analyse van de digitale activiteiten van de betrokken merken. Er wordt aan toegevoegd dat geen enkel merk uitblinkt met zijn activiteiten op het gebied van digitale media. De eerste plaats wordt toegekend aan Agent Provocateur, gevolgd door Ted Baker en Stella McCartney.

"Geen enkel alternatief modehuis slaagt erin om met digitale media een belangrijk verschil te maken," merken de onderzoekers op. "Digitale media kunnen nochtans zorgen voor het verschil tussen iconische en irrelevante merken. Het Britse lingeriemerk Agent Provocateur is er volgens de denktank echter wel in geslaagd om een aantal consistente initiatieven op te zetten." Daarbij wordt onder meer gewezen naar het YouTube-kanaal van het merk, dat 1,3 miljoen bezoekers aantrok, tegenover een gemiddelde van 121.774 bezoekers voor de hele sector.

Ook wordt opgemerkt dat Agent Provocateur veel aandacht heeft besteed aan zijn websites, met links naar zijn diverse accounts in sociale media. Bij Ted Baker wordt vooral verwezen naar het blogger-programma dat het bedrijf heeft uitgebouwd en een applicatie om foto's te delen. Bij Stella McCartney werd vooral een applicatie voor de iPad en de snelgroeiende Twitter-account geprezen. Verder wordt opgemerkt dat 78 procent van de onderzochte merken een aanwezigheid heeft op Facebook (78 procent), gevolgd door Twitter (61 procent) en YouTube (48 procent).

 

09:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: digitale media, mode |  Facebook |

10-11-11

Audi beste digitale luxemerk op de Chinese markt

De Duitse autoproducent Audi is het luxemerk dat op de Chinese markt het meest optimaal gebruik maakt van digitale media. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau L2 naar de websites, aanwezigheid in sociale netwerken, digitale marketing, mobiele strategieën en online ruchtbaarheid van honderd luxemerken op de Chinese markt. In die rangschikking staat Audi met een eindtotaal van 170 punten op de eerste plaats. Vorig jaar stond Audi nog op een vierde plaats gerangschikt.

Er wordt opgemerkt dat Audi onder meer aanwezig is op zes Chinese sociale platformen en bovendien ook een aantal applicaties in de Chinese taal heeft ontwikkeld. Ook wordt gewezen op de ontwikkeling van een mobiele website. Textielgroep Burberry eindigde met een score van 157 punten op de tweede plaats. Ook Burberry is actief op vijf Chinese sociale platformen en biedt ecommerce aan op internet en mobiele media. Daarnaast worden er online modeshows gestreamd en wordt in de winkels gebruik gemaakt van touchscreens en iPads.

De derde plaats werd met 155 punten ingenomen door de Duitse autoconstructeur BMW, die volgens het bureau een sterke sociale en mobiele aanwezigheid heeft uitgebouwd, waarbij fans meer dan 30.000 officieuze clips hebben geplaatst op het online videoplatform Youku. De onderzoekers stellen dat alleen deze drie merken op een uitmuntende manier gebruik maken van digitale media. Daarnaast werden er ook positieve scores opgetekend voor autobouwer Volvo, cosmeticamerk Benefit, autoconstructeur Cadillac en het cosmeticabedrijf Estée Lauder.

16:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, digitale media |  Facebook |

25-08-11

Journalistiek houdt vast aan traditionele vaardigheden

Traditionele vaardigheden zoals het schrijven van artikels of het verzamelen van nieuws worden in de journalistiek nog altijd hoger ingeschat dan digitale vaardigheden. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Britse National Council for Journalists bij een honderdtal hoofdredacteuren. Ook het interview en de juridische kennis worden hoog ingeschat, terwijl aan sociale media en andere digitale technieken en technologieën minder belang wordt gehecht.

"Ook de interactie met het publiek wordt door de hoofdredacteuren minder belangrijk ingeschat dan de meer traditionele vaardigheden," aldus het webmagazine Jounnalism. "Eén van de ondervraagden stelde dat de vaardigheid om een potentieel verhaal te herkennen, een sterk interview te maken en daarop een correct en gestructureerd artikel te produceren de absolute prioriteit blijft. Journalisten die deze vaardigheden bezitten, zullen volgens hem ook wel technologieën zoals sociale media en video leren."

Een andere hoofdredacteur benadrukte dat de fundamentele journalistieke normen centraal moeten blijven staan. Dat is volgens hem belangrijker dan de kennis van Facebook, Twitter, audio of video. Paul Watson, auteur van het rapport, zegt wel op te roepen om bij journalistenexamens mee te evolueren met de tijd. Ook hij geeft echter toe dat bij deze tests de basisvaardigheden van de journalistiek centraal moeten blijven staan. 

15:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: journalistiek, digitale media |  Facebook |

23-06-11

Digitale media wordt strijdtoneel voor financiële sector

American Express maakt binnen de financiële sector het best gebruik van digitale media, gevolgd door American Express en Bank of America. Dat blijkt uit een onderzoek van de denktank L2 bij grote retailbanken en kredietkaartbedrijven. Er wordt aan toegevoegd dat 68 procent van de onderzochte bedrijven inmiddels actief is op de microbloggingsite Twitter, waar ongeveer twee derden een realtime klantenservice aanbiedt. Daarnaast heeft 59 procent van de betrokken bedrijven een officiële aanwezigheid op YouTube en Facebook.

Er wordt echter opgemerkt dat slechts 28 procent van de financiële bedrijven op Facebook een specifieke merkpagina heeft. Gemiddeld realiseren die pagina's 92.000 likes, tegenover 553.000 likes voor luxeproducten en 374.000 likes voor gezondheidsproducten. Er wordt aan toegevoegd dat 28 procent accounts bezit die linken naar een sponsoring, gevolgd door individuele producten en mecenaat (14 procent), individuele personaliteiten en rekrutering (8 procent).

Uit het onderzoek blijkt dat 82 procent van de onderzochte instellingen een applicatie voor smartphones heeft ontwikkeld, terwijl 74 procent een mobiele website heeft gebouwd en 73 procent tekstberichten verstuurt. "Innovatie in digitale en mobiele media is een nieuw strijdtoneel waar marktaandeel zal worden gewonnen of verloren," merkt Scott Galloway, oprichter van L2, op. Er is volgens de onderzoekers echter nog een belangrijke ruimte voor groei, aangezien 56 procent nog altijd geen productvergelijking mogelijk maakt en 48 procent ook geen chatmogelijkheid aanbiedt.

16:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: financiën, digitale media |  Facebook |

15-06-11

Marketeer moet traditionele reclame-verleden achter zich laten

De economische recessie heeft de marketeers aangezet om terug te grijpen naar traditionele reclamemodellen. Dat zegt Chris Burggraeve, chief marketing officer bij brouwer AB InBev, in een interview met het magazine Advertising Age. Burggraeve merkt daarbij op dat digitale marketing een nieuwe en fragiele sector vormt. De huidige generatie marketeers is volgens hem echter getraind in een televisie-omgeving, waardoor er in moeilijke periodes naar dat bekende terrein wordt teruggegrepen.

"Die reflex moet worden onderdrukt," merkt Burggraeve op tegenover Advertising Age. "We moeten leren om niet terug naar het verleden te willen grijpen. Televisie is nog altijd belangrijk voor marketeers, maar het medium moet nu op een andere manier worden aangepakt." Burggraeve geeft aan elke van de kernmerken van AB InBev gevraagd te hebben hoe op de meest intelligente manier van nieuwe media gebruikt kan worden. Sommige merken lenen zich volgens Burggraeve beter voor digitale projecten, maar toch kan volgens hem elk merk ervan ergens gebruik maken.

AB InBev probeert volgens Burggraeve ook de eigen karakteristieken van sociale media te doorgronden. "Die platformen verwachten een daadwerkelijke interactie," benadrukt hij. "Merken worden in die wereld getolereerd zolang de regels van de omgeving worden gerespecteerd," voert hij aan. "Indien sociale netwerken gebruikt worden voor gewone commerciële doelstellingen, zal het merk door het mechanisme van zelfregulatie in die gemeenschap snel worden verbannen."

18:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ab inbev, digitale media, marketing |  Facebook |

22-03-11

Digitale media worden dominant op lokale reclamemarkt

Naarmate steeds meer consumenten op online platformen beroep doen voor nieuws en informatie, hoopt ook een grotere groep van bedrijven in die omgeving potentiële klanten te kunnen bereiken. Dat is de conclusie van een rapport van het bureau BIA-Kelsey. Opgemerkt wordt dat verwacht mag worden dat de locale online reclame-inkomsten in de Verenigde Staten tegen het midden van het decennium in waarde zullen verdubbelen.

Het voorbije jaar realiseerde online locale reclame in de Verenigde Staten een omzet van 21,7 miljard dollar. Dat betekende een groei met 14 procent tegenover het jaar voordien. Tegen het midden van het decennium zou die omzet volgens het rapport echter gestegen zijn tot 42 miljard dollar. De totale locale reclamebestedingen zouden tijdens diezelfde periode van bijna 20 miljard dollar tot 153 miljard dollar stijgen.

"Naarmate het zakelijk klimaat verbetert en adverteerders opnieuw op de markt komen, wordt er meer aandacht besteed aan digitale opties die mogelijk nog niet voldoende maturiteit hadden toen de economische crisis uitbrak," merken de onderzoekers op. "Uit het onderzoek blijkt dat adverteerders steeds meer aandacht besteden aan het internet, mobiele technologieën en vooral allerlei varianten van sociale media. Dat zal snel tot een keerpunt leiden waarbij digitale media een dominante pijler van de lokale reclamemarkt zullen worden."

10:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: digitale media, reclame |  Facebook |

03-03-11

Digitale buitenreclame groeit met ruim 16 procent

Digitale buitenreclame zal dit jaar wereldwijd een omzet realiseren van 7,56 miljard dollar. Dat is een stijging met 16,9 procent tegenover vorig jaar. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau PQ Media. Ook vorig jaar werd al een stijging met 16,3 procent opgetekend. In de Verenigde Staten, de grootste markt voor digitale buitenreclame ter wereld, wordt voor dit jaar een groei met 16,7 procent opgetekend tot 2,41 miljard dollar. Daar werd vorig jaar een groei met 15,1 procent gemeld. Voor volgend jaar is een verdere groei met 16,7 procent tot 2,41 miljard dollar voorzien.

Bij locale digitale netwerken, zoals in bioscopen, werd het voorbije jaar een groei met 14,5 procent tot 5,06 miljard dollar opgetekend, volgens PQ Media gedreven door een sterke heropleving na de malaise van het jaar voordien. Daarbij wordt opgemerkt dat zowel in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië als in de BRIC-landen een dubbelcijferige groei werd opgetekend. Die trend zal zich volgens het rapport ook dit jaar verder zetten, met een stijging met 15,2 procent tot 5,83 miljard dollar.

Bij de digitale billboards, onder meer langs het openbare wegennet, werd het voorbije jaar een stijging met 23,2 procent tot 1,41 miljard dollar opgetekend. Daarbij wordt opgemerkt dat in alle regio's een versnelde groei kon worden opgetekend. Er wordt aan toegevoegd dat ook hier dit jaar een verdere groei in het vooruitzicht mag worden gesteld. Daarbij wordt voor dit jaar gewag gemaakt van een verdere groei met 23,1 procent tot 1,73 miljard dollar.

15:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: digitale media, reclame |  Facebook |

04-11-10

Ford gaat nog meer inzetten op digitale reclame

 

De Amerikaanse autoconstructeur Ford Motor gaat in de toekomst meer budgetten vrijmaken voor sociale media zoals Facebook, Twitter en YouTube. Dat heeft Jim Farley, marketing-topman van de Amerikaanse constructeur gezegd. Ford Motor zou daarbij gevoelig meer besteden aan sociale media dan aan Super Bowl, het jaarlijkse hoogtepunt van televisie en reclame in de Verenigde Staten. Televisiereclame voor de Super Bowl kost tot 3 miljoen dollar voor een spot van dertig seconden. Farley zegt echter dat de consument evenveel tijd besteedt aan de smartphone en het internet als aan televisie en het is volgens hem normaal dat een adverteerder dat publiek volgt.

"Sinds Farley drie jaar geleden van Toyota naar Ford Motor is overgestapt, heeft de Amerikaanse constructeur meer in nieuwe digitale reclame, met inbegrip van websites en sociale media, geïnvesteerd dan alle concurrenten," merkt het persbureau Reuters op. "Farley gaat ervan uit dat Ford platformen zoals Facebook en Twitter zal kunnen gebruiken om de mond-aan-mond reclame, die typisch is voor de autosector, te versnellen. Bovendien verwacht hij dat de autobouwer daardoor een jonger en financieel krachtiger publiek zal kunnen aantrekken." De verkoop van Ford op zijn Amerikaanse thuismarkt is dit jaar al met 22 procent gestegen. Dat is twee keer zo hoog dan het gemiddelde van de sector.

Onder Farley investeert Ford ongeveer 25 procent van zijn totale reclamebudget aan digitale media. De totale economie zou volgens een aantal waarnemers pas over twee jaar slechts de helft van dat niveau halen. Jim Farley wordt door velen bestempeld als de opvolger van huidig chief executive Alan Mulally. De analisten wijzen er daarbij op dat Ford sinds de komst van Farley een totale imago-verandering heeft ondergaan. Daarbij wordt opgemerkt dat Ford van alle merken de voorbije twee jaar het meest aan kwaliteits-imago heeft gewonnen bij het Amerikaanse publiek. Farley zelf noemt de Super Bowl vooral een schitterend reclame-platform voor onbekende merken.

18:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: digitale media, ford, reclame |  Facebook |

22-02-10

Digitale media voorzichtig optimistisch gestemd

De sector van de digitale media mag met voorzichtig optimisme uitkijken naar het lopende jaar. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau ComScore. Hoewel veel bedrijven volgens ComScore het voorbije jaar al opportuniteiten zochten in nieuwe markten, zal een belangrijke groei in de vraag van de consument nodig zijn om de verdere groei in digitale reclame te ondersteunen. Daarbij wordt opgemerkt dat de verdere doorbraak van de smartphones en het mobiele internet voor aanbieders de gelegenheid zal creëren om nieuwe projecten op te zetten. Een groot gedeelte van de innovatie zal volgens ComScore dit jaar gedragen worden door sociale netwerken en sociale media, maar er wordt aan toegevoegd dat ook e-commerce een belangrijke sector zal blijven.

"Ondanks een belangrijke groeivertraging, blijft e-commerce een belangrijke pijler voor retailers," aldus ComScore. "Het kanaal trekt nog altijd steeds meer consumenten aan. Indien het bestedingsbudget van de klant zich weer herstelt van het dieptepunt van vorig jaar, kan er een terugkeer naar gezonde groeicijfers worden opgetekend. Bovendien blijft het internet een belangrijke basis voor offline aankopen." Er wordt aan toegevoegd dat sociale netwerken en sociale media een belangrijke basis van online innovatie blijven. Het platform is volgens ComScore weliswaar soms nog moeilijk te doorgronden, maar biedt reclamecampagnes inmiddels al een bijzonder groot bereik. Ondanks de lage doorklik-percentages, bieden sociale platformen volgens de onderzoekers duidelijk een belangrijke waarde voor de reclamemakers.

Door de lancering van Bing is er op de markt van de zoekmachines volgens ComScore extra concurrentie gekomen. Voor dit jaar wordt vooral de integratie van real-time en vertical-getinte zoekresultaten naar voor geschoven. Daarnaast wordt opgemerkt dat online video ervoor gezorgd heeft dat steeds meer consumenten zich heel comfortabel voelt met het gebruik van hun computer als belangrijke entertainment-platform. De reclamesector getuigt dan ook van een hogere videokwaliteit en een naadloze integratie van reclamevideo's. Ook de digitale display-markt wordt volgens het rapport op dit ogenblik gekenmerkt door een belangrijke innovatiegolf, met een hoger engagement en gerichte technieken om een specifiek doelpubliek te bereiken. Tenslotte is er ook het bijzondere succes van de smartphones, die een grote stimulans betekenen voor het mobiele internet en nieuwe applicaties, die tal van mogelijkheden bieden.

19:52 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: digitale media |  Facebook |

15-08-09

Marketeers blijven voorlopig bij conventionele digitale media

Ondanks alle interesse in sociale media, zullen de bedrijven op korte termijn bij hun bestedingen in digitale technologieën nog steeds bij de meer conventionele kanalen blijven. Dat blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse Association of National Advertisers (ANA). Marketeers zeggen daarbij vooral investeringen denken te voorzien in de eigen website van het bedrijf (26 procent), zoekmachinemarketing (19 procent) en online advertenties, zoals banners (17 procent). De onderzoekers kwamen daarnaast ook tot de vaststelling dat marketeers in business-to-business een heel andere voorkeur voor sociale media naar voor brengen dan hun collega's op de consumentenmarkt.

"Ondanks de groeiende interesse in blogs, mobiele media en sociale netwerken, blijven bedrijven op korte termijn vooral investeren in vertrouwde kanalen," merkt Bob Liodice, chief executive van de Association of National Advertisers, op. "Maar naarmate steeds meer mediaplatformen beschikbaar worden, moeten marketeers erover waken de kanalen te selecteren die het best passen bij de doelstellingen en de objectieven die het bedrijf heeft gesteld. "Met de steeds verdergaande evoluties moeten marketeers meer inspanningen doen om het hele beschikbare landschap te bekijken, zodat ze de mediamix kunnen samenstellen die het best bij hun campagnes passen." Marketeers die nog niet in sociale media hebben geïnvesteerd, denken volgend jaar vooral activiteiten te zullen ontplooien rond blogs (34 procent), mobiele kanalen (28 procent) en sociale netwerken (23 procent).

Bij marketeers in de business-to-business sector is er ook een opvallende interesse in virale video en podcasts. De onderzoekers stellen trouwens een opvallend verschil in strategie vast tussen de consumentenmarkt en business-to-business. Op dit ogenblik worden mobiele media op de consumentenmarkt door 52 procent van de marketeers gebruikt, tegenover slechts 18 procent in business-to-business. In de consumentensector wordt ook meer gebruik gemaakt van zoekmachinemarketing (76 procent) dan in business-to-business (48 procent). In business-to-business maakt echter 48 procent van de marketeers gebruik van webinars, tegenover 6 procent op de consumentenmarkt. Tenslotte blijkt Twitter door 70 procent van de marketeers in business-to-business gebruikt te worden, tegenover 46 procent in de consumentenmarkt.

13:38 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, digitale media |  Facebook |

12-08-09

Reclamemarkt is fundamenteel veranderd

De reclamemarkt heeft tijdens de economische crisis niet alleen zware klappen gekregen, maar is bovendien ook fundamenteel veranderd. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van het bureau Strata bij veertig reclamebureaus. Volgens de onderzoekers stelt 75 procent van de ondervraagde bureaus dat ze het voorbije kwartaal meer op het internet waren gericht dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Dat is een stijging met 20 procent op amper één kwartaal tijd. Meer dan twee op drie reclamebureaus zeggen vooral minder nadruk te zullen leggen op gedrukte reclame. Daardoor is de interesse in de gedrukte media in één kwartaal met bijna 40 procent teruggevallen.

Reclamebureaus investeren volgens de onderzoekers steeds grotere pakketten van de reclamebudgetten in innovatieve reclametechnieken of digitale media, zoals video-on-demand of interactieve televisie. "Niet alleen hebben veel adverteerders hun reclamebudgetten teruggeschroefd, maar velen zoeken ook naar totaal andere reclamekanalen," aldus John Shelton, chief executive van Strata, tegenover het magazine Adweek. "Onder meer wordt er duidelijk meer aandacht besteed aan nieuwe technologieën zoals video-on-demand." Volgens 62,5 procent van de reclamebureaus koesteren hun klanten plannen om digitale media of innovatieve reclametechnieken in hun mediaplannen te voorzien.

Bij 45 procent van de adverteerders blijven televisiespots nog altijd het belangrijkste reclamekanaal. Dit is echter 25 procent lager dan op het einde van vorig jaar. Radiospots blijven volgens 65 procent van de respondenten op ongeveer hetzelfde niveau als het vorige jaar of kennen zelfs een lichte stijging. Maar ook daar zegt 75 procent dat klanten nu meer belangstelling hebben voor het internet dan één jaar geleden. Dat is een stijging met 20 procent tegenover het eerste kwartaal van dit jaar. Gedrukte reclame kreeg de zwaarste klappen te verwerken. Daar meldde 65 procent dat er minder interesse is voor gedrukte campagnes dan één jaar geleden. De interesse in gedrukte reclame krijgt daarmee een terugval met 37 procent tegenover het eerste kwartaal van dit jaar.

Uit het onderzoek van Strata blijkt dat 22 procent van de ondervraagde reclamebureaus van mening is dat de situatie het voorbije kwartaal is verbeterd en 67 procent is van mening dat de reclamemarkt zich tegen het einde van het jaar weer opnieuw zal herstellen.

16:32 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, digitale media |  Facebook |

11-10-08

Bloedbad bij start-ups digitale media

Start-ups in de digitale mediasector zoeken steeds meer steun bij traditionele mediabedrijven. Daar willen ze de nodige financiële middelen die ze door de economische crisis elders niet meer kunnen vinden. Dat zegt Jonathan Miller, partner van het consultancybureau Velocity Group en gewezen topman van het internetbedrijf AOL. Hij stelt dat het voor bedrijven nu bijzonder moeilijk is om geld op te halen en dus naar een alternatieve uitweg zoeken. Miller stelt dat een beursgang op dit ogenblik uitgesloten is en dus alleen fusies en overnames een valabel alternatief vormen.

"Bedrijven zoals News Corp, Viacom of Walt Disney hebben de voorbije maanden talloze vragen gekregen van mediabedrijven voor financiële ondersteuning of zelfs complete overnames," aldus de zakenkrant Financial Times. "Mediabedrijven moesten vroeger vechten om digitale projecten te kunnen binnen halen. Zo moest gewezen Viacom-topman Tom Freston opstappen omdat hij er niet in slaagde om het sociale netwerkbedrijf MySpace binnen te halen." MySpace kwam uiteindelijk in handen van Rupert Murdoch.

Nu is de situatie echter totaal omgekeerd en komen nieuwe digitale mediaprojecten volgens de Financial Times bij de traditionele spelers steun zoeken. "Het is echter bijzonder moeilijk om een dergelijke slag thuis te halen," wordt er opgemerkt. "Door de onzekere economische situatie en de wereldwijde financiële crisis, is er een grote terughoudendheid om te investeren. Dat zou het voortijdig einde kunnen betekenen van vele start-ups." Volgens ondernemer Jason Calacanis is 80 procent van alle start-ups in de digitale media gedoemd te mislukken.

Overnames van digitale start-ups zouden volgens de Financial Times nu kunnen gerealiseerd worden voor één vijfde van de prijs van vorig jaar. "Maar nog altijd blijven de traditionele mediabedrijven op dit ogenblik liever langs de kant van de weg afwachten," wordt er aan toegevoegd. Een aantal jonge digitale mediabedrijven - zoals het online reclamebedrijf Uber.com en de videotechnologiesite Eyespot - hebben dan ook al de boeken moeten sluiten. Vermoed wordt dat de prijzen van overnames op korte termijn nog verder zullen dalen.

16:08 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: digitale media, start-up |  Facebook |