31-12-10

Gewenning aan digitale videorecorder beïnvloedt kijkgedrag

Naarmate de consument meer gewend raakt aan digitale videorecorder, begint hij meer televisieprogramma's op een later ogenblik te bekijken. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Nielsen. Daarbij wordt opgemerkt dat gezinnen die minder dan één jaar over een digitale videorecorder beschikken, gemiddeld 13 procent van hun totale programmering op een later tijdstip bekijken. Bij gezinnen die echter al langer een digitale videorecorder in bezit hebben, stijgt dat echter tot 26 procent. Er wordt volgens de onderzoekers vooral in de leeftijdscategorie tussen vijfentwintig en vierenveertig jaar gebruik gemaakt van uitgesteld kijkgedrag.

17:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: digitale videorecorder, televisie |  Facebook |

23-12-10

Science-fiction populairste genre digitale videorecorder

Inmiddels beschikt 38 procent van de Amerikaanse gezinnen over een digitale videorecorder. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Nielsen. Er wordt aan toegevoegd dat die gezinnen in de meeste gevallen ook een grotere welstand kennen dan het Amerikaanse gemiddelde. De onderzoekers merken op dat 17,9 procent van de Amerikaanse gezinnen een jaarinkomen heeft van minder van 25.000 dollar. In de populatie met digitale videorecorders is dat echter slechts 8 procent. Bovendien heeft 18,8 procent van de Amerikaanse gezinnen een jaarinkomen van meer dan 100.000 dollar. In de populatie met digitale videorecorders is dat echter 29 procent.

Er wordt aan toegevoegd dat de penetratie van digitale videorecorders het hoogste ligt bij blanke Amerikanen (40 procent), gevolgd door Aziaten (35 procent), Afro-Amerikanen (30,3 procent) en Latino-Amerikanen (29,8 procent). Science-fiction is volgens de onderzoekers het populairste genre voor digitale videorecorders, gevolgd door sitcoms, algemeen drama en varieté en reality. Er wordt aan toegevoegd dat nieuws en sport weinig populair zijn op digitale videorecorders. Dat heeft volgens Nielsen een logische verklaring, aangezien het publiek er de voorkeur aan geeft om die programma's live te volgen. Het minst populair zijn speelfilms, wat volgens Nielsen wellicht te maken heeft dat er andere kanalen beschikbaar zijn om dat genre te volgen.

Volgens de onderzoekers lopen de kijkpatronen van digitale videorecorders relatief parallel met het klassieke televisie-aanbod. Digitale videorecorders worden immers het meest gebruikt in primetime (34 procent), gevolgd door de tijdsvensters van eenentwintig uur (12 procent) en tweeëntwintig uur. Daarna volgen de tijdvensters tussen achttien en twintig uur en tussen drieëntwintig uur en één uur in de ochtend. Die patronen zijn volgens Nielsen de voorbije jaren nagenoeg ongewijzigd gebleven, hoewel er een lichte stijging zou worden opgetekend in het laatavond-venster. Ook wordt opgemerkt dat 49 procent van de programma's worden bekeken op de dag van originele uitzending.

20:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: digitale videorecorder |  Facebook |

08-08-10

Gebruik van digitale videorecorder ruim verdubbeld

Het bekijken van programma's op digitale videorecorders is het voorbije jaar verdubbeld. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van het bureau Nielsen. Er wordt aan toegevoegd dat daarbij ook meer reclamespots worden bekeken dan in het verleden. Er wordt aan toegevoegd dat 37 procent van de Amerikaanse gezinnen op dit ogenblik een digitale videorecorder in bezit heeft. Dat is een verdubbeling tegenover drie jaar geleden. Nielsen stelt dat het gebruik van digitale videorecorders vooral wordt gedragen door een jonger publiek en gezinnen met hogere inkomens. Ook blijkt dat bij de helft van de Amerikaanse televisiestations een sterke stijging van het gebruik van digitale videorecorders wordt opgetekend tijdens primetime.

Uit het onderzoek van Nielsen blijkt dat de consument inmiddels tussen 40 procent en 50 procent van de commercials op digitale videorecorders kijkt. Dat is een gevoelige stijging tegenover eerdere schattingen, waarbij gewag werd gemaakt van 30 procent tot 40 procent. Er wordt aan toegevoegd dat het gebruik van digitale videorecorders de voorbije drie jaar met 90 procent is gestegen. Er wordt aan toegevoegd dat 90 procent van de programma's binnen de drie dagen na de oorspronkelijke uitzending worden bekeken. In het eerste uur na de oorspronkelijke uitzending is dat al 42 procent, terwijl 61 procent van alle programma's nog dezelfde dag wordt bekeken.

De onderzoekers merken op dat programma's op digitale videorecorders op alle ogenblikken van de dag worden bekeken. Er wordt echter gewezen dat het gemiddelde publiek van digitale videorecorders duidelijk een andere samenstelling heeft dan het traditionele televisie-publiek. Gebruikers van digitale videorecorders zijn immers jonger en hebben ook een hoger inkomen. Nielsen voegt er aan toe dat het voor marketeers dan ook bijzonder riskant is om campagnes te ontwikkelen, omdat men het doelpubliek zou kunnen onderschatten of de verkeerde programma's kiezen. Er wordt aan toegevoegd dat op digitale videorecorders vooral bij reality-shows naar reclame wordt gekeken (58 procent), gevolgd door de comedy (57 procent) en drama (47 procent).

11:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: digitale videorecorder, televisie |  Facebook |

30-11-09

Digitale videorecorder schudt prime-time door mekaar

De digitale videorecorder heeft een grotere impact op televisie dan oorspronkelijk werd gedacht. Dat zegt David Poltrack, directeur onderzoek bij de Amerikaanse televisiezender CBS, tegenover het persbureau Associated Press. In plaats van 's avonds het actuele televisie-aanbod te volgen, schakelen vele kijkers immers over naar de digitale videorecorder, waar ze programma's kunnen volgen die ze eerder hebben gemist. Vooral op vrijdagavond is de digitale videorecorder bijzonder populair bij de Amerikaanse televisiekijker. Dan kunnen werknemers immers teruggrijpen naar de programma's die ze de voorbije week om uiteenlopende redenen niet hebben kunnen bekijken. De digitale videorecorder heeft geen zware invloed op de kijkcijfers van de televisiezenders, maar toch is het aanbod minder interessant voor de mediabedrijven. Met digitale videorecorders krijgen de televisie-kijkers immers de mogelijkheid om reclamespots door te spoelen.

"Vele mensen bekijken 's avonds een ondertussen een populair televisieprogramma, terwijl ze tegelijkertijd met de digitale videorecorder een ander succesvol programma opnemen," stipt Associated Press op. "Die opgenomen programma's worden later op de avond bekeken of op een weekdag met een minder interessante programmering. Dat betekent dat bepaalde televisie-vensters of avonden compleet braakliggend terrein zijn geworden omdat massaal de opgenomen programma's worden bekeken op de digitale videorecorder en het eigenlijke televisie-aanbod nauwelijks nog interesse wekt." Eén van de belangrijkste slachtoffers van deze trend is de Late Night Show van Jay Leno. Op het ogenblik dat Jay Leno 's avonds om tien uur met zijn show begint, schakelen kijkers massaal over naar digitaal opgenomen programma's. De Amerikaanse krant New York Post voegt er aan toe dat Jay Leno daarmee misschien wel model staat voor een revolutie op televisie-gebied.

Uit cijfers van het studiebureau Nielsen blijkt dat het gebruik van digitale videorecorders in het televisie-venster van 10 uur 's avonds op één jaar tij met 1,4 procent is gestegen. Tegelijkertijd is de televisiezender NBC, dat de Late Night Show van Jay Leno uitzendt, met 1,8 procent gedaald. Dat betekent volgens analisten dat Jay Leno niet het grootste gedeelte van zijn verlies aan de concurrentie hoeft te wijten, maar wel aan de digitale videorecorder. David Poltrack geeft toe dat het fenomeen van de digitale videorecorder toch wel werd onderschat. De New York Post voegt er aan toe dat digitale videorecorders bitterzoet smaken bij de televisiezenders. De digitale recorders zorgen er immers voor dat het publiek voor televisieprogramma's kan worden uitgebreid, maar die kijkers hebben wel de mogelijkheid om de reclamespots over te slaan. Poltrack geeft toe dat de zenders liever een live publiek hebben dan een playback publiek, maar anderzijds ook liever een playback publiek hebben dan helemaal geen kijker meer aan te spreken.

02-12-08

Concurrentie op markt digitale videorecorders groeit

tv_tivo_fulldpiTiVo, de bekende Amerikaanse producent van digitale videorecorders, heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet geboekt van 64,5 miljoen dollar. Dat is een daling met 15 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat is het gevolg het bedrijf het gevolg van de groeiende concurrentie op de markt van de digitale videorecorders, waardoor een aantal klanten is overgestapt naar andere aanbieders, zoals het satelliettelevisiebedrijf DirecTV Group. TiVo stelt echter door een extra aanbod goed gewapend te zijn tegen die grotere concurrentie.

TiVo realiseerde tijdens het derde kwartaal van dit jaar een winst van 100,6 miljoen miljoen. Het jaar voordien werd er nog een verlies opgetekend van 8,2 miljoen dollar. De winst is echter volledig te wijten aan een regeling met het bedrijf Dish Network, dat een patent had TiVo had geschonden en daarvoor een schadevergoeding van 105 miljoen dollar betaalde. De inkomsten uit abonnees daalden echter met 11 procent tot 51,7 miljoen dollar. Tivo had op het einde van het derde kwartier 3,5 miljoen abonnees, tegenover 3,6 miljoen op het einde van het tweede kwartaal.

Op het einde van het derde kwartaal van vorig jaar had TiVo nog 4,1 miljoen abonnees. Die daling is volgens Thomas S. Rogers, chief executive van Tivo, te wijten aan de groeiende concurrentie. Het bedrijf heeft het volgens analisten moeilijk om nieuwe groeisectoren te vinden en nieuwe klanten te werven. "Concurrerende televisiebedrijven bieden immers generische digitale recorders aan," voeren ze aan. Het werven van nieuwe klanten liep volgens Rogers nochtans relatief vlot, tot de financiële crisis uitbrak. TiVo maakt bekend zijn personeelsbestand met 7 procent te zullen afslanken.

Toch stelt Thomas Rogers dat TiVo goed gewapend is voor de toekomst. Hij verwacht een moeilijke eindejaarsperiode, maar omdat zijn bedrijf met abonnementen werkt, heeft TiVo volgens hem een voordeel op zijn generische concurrenten. Bovendien wil TiVo zich naar eigen zeggen onderscheiden van de concurrentie door een extra aanbod te creëren. Zo werd onlangs een overeenkomst gesloten met het entertainmentbedrijf Netflix om films uit diens catalogus aan te bieden aan de gebruikers van digitale videorecorders.

14:56 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: digitale videorecorder, tivo |  Facebook |

29-10-08

Digitale videorecorder geen bedreiging voor televisie

Hoewel al meer dan één kwart van gezinnen in de Verenigde Staten in het bezit is van een digitale videorecorder (DVR), blijkt dat geen zware invloed te hebben op het kijkgedrag. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau Leichtman Research Group. De onderzoekers stellen dat digitale recorders voor de kijker geen prioriteit vormen. Uit het onderzoek komt immers naar voor dat 68 procent van de DVR-bezitters vooral naar vooraf opgenomen programma's kijkt wanneer er op televisie geen uitzending is geprogrammeerd die ze graag hadden willen zien.

Leichtman Research Group stelt dat op dit ogenblik 27 procent van de Amerikaanse gezinnen met televisie, tenminste één digitale videorecorder in huis hebben. Daarvan heeft 30 procent meer dan één toestel. Verder blijkt dat de bezitters bijzonder tevreden zijn met hun digitale recorder. Zo zegt 87 procent het toestel bij vrienden aan te bevelen en 81 procent van de bezitters geeft de digitale videorecorder een waardering van minstens 80 procent. Bij 45 procent haalt het toestel zelfs een score van 100 procent.

"Op dit ogenblik vertegenwoordigen digitale videorecorders ongeveer 6 procent van de kijktijd van de Amerikaanse televisiegezinnen," aldus de onderzoekers. "Dat is een verdubbeling tegenover twee jaar geleden." Tegen het einde van 2012 zou dat volgens het rapport van Leichtman opgelopen zijn tot 16 procent. Daarnaast stelde 35 procent van de DVR-bezitters dat ze meer naar opgenomen programma's bekijken dan naar het traditionele televisie-aanbod, terwijl 45 procent maximaal vijf programma's per week opneemt.

10:40 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, televisie, digitale videorecorder |  Facebook |

19-02-08

Digitale videorecorder stimuleert televisiegebruik

De doorbraak van de digitale videorecorders in de Verenigde Staten heeft het kijkgedrag van het publiek tussen 18 en 49 jaar gestimuleerd en prime time verlengd tot middernacht. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Nielsen. Die resultaten tonen volgens de onderzoekers aan dat het publiek met de technologie kan omgaan en zijn verhoogde kijkvriendelijkheid kan appreciëren.

Om 9 uur ’s avonds is het televisie-kijken volgens Nielsen met 3 procent gestegen tegenover twee jaar geleden. Tussen 11 uur en middernacht is er zelfs een stijging met 5 procent genoteerd. Op dit ogenblik beschikt 22 procent van de Amerikaanse gezinnen over een digitale videorecorder. Twee jaar geleden was dat amper 8 procent. Alleen al de jongste zes maanden is de dvr-penetratie in de Verenigde Staten met 4 procent gestegen.

Vrouwen uit de middenklasse maken volgens Nielsen 26 uur per week van de digitale videorecorder. Dat is de helft van hun wekelijks televisiegebruik. In de hogere inkomenscategorie, waar vooral high definition televisietoestellen te vinden zijn – wordt slechts in 10 procent van de televisietijd gebruik gemaakt van de digitale videorecorder. Het gaat volgens Nielsen hier om een bijzonder actieve beroepsbevolking, voor wie televisie slechts een beperkt onderdeel vormt van hun leven, terwijl ze ook minder loyaal zijn aan programma’s.

Sport, nieuws en films worden meestal live bekeken, terwijl televisieshows eerder op een later tijdstip met de digitale videorecorder worden bekeken.

Meer over media en cultuur

15:23 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: televisie, digitale videorecorder |  Facebook |