24-09-17

Niet alle bedrijven worden beter van digitalisering

Hoewel nagenoeg elk bedrijf ter wereld heeft geïnvesteerd in digitale technologieën, kan slechts een minderheid uit de gedane inspanningen duidelijke voordelen halen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Simon-Kucher & Partners bij nagenoeg tweeduizend bedrijven in meer dan veertig landen. Uit de studie blijkt dat wereldwijd 81 procent van de ondernemingen investeringen in digitale technologieën heeft gedaan, maar slechts 23 procent heeft naar eigen zeggen uit die inspanningen een meerwaarde gecreëerd. De problemen moeten volgens de onderzoekers echter vooral worden toegeschreven aan het ontbreken van een overkoepelende digitale strategie en aan investeringen in verkeerde digitale sectoren.

“Uit de studie moet worden vastgesteld dat digitalisering voor driekwart van de bedrijven niet de verwachte resultaten heeft opgeleverd,” benadrukt onderzoeker Philip Daus, partner bij Simon-Kucher & Partners. “Vaak moet echter worden vastgesteld dat de waarde van de technologie niet op de juiste manier wordt ingeschat of blijkt dat de digitale ontwikkelingen niet optimaal in de bestaande organisatiestructuren worden geïntegreerd. Er moet zelfs worden vastgesteld dat bij de selectie van de digitale investeringen de verkeerde keuzes worden gemaakt.” Slechts 18 procent van de bestudeerde ondernemingen bleek optimaal gebruik te maken van zijn digitale investeringen.

Uit het onderzoek kon verder worden vastgesteld dat bedrijven met een succesvolle digitalisering twee keer zo snel geneigd zijn om een prijzenoorlog te starten, wat een negatieve impact heeft op de winstmarges. Dat fenomeen heeft volgens de onderzoekers mogelijk te maken met het feit dat de digitalisering heeft geleid tot een betere inschatting van het prijsniveau en een verbeterde kostenraming, wat volgens het rapport zou kunnen leiden tot een overdreven zelfvertrouwen dat het bedrijf met succes een prijzenoorlog zou kunnen verwerken. Ook kan worden gesteld dat de directieteams van digitale bedrijven in het algemeen een jongere leeftijd hebben en zich door een gebrek aan ervaring agressiever op de markt manifesteren.

Lees Verder

12:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: digitalisering |  Facebook |

17-12-16

Digitalisering cruciaal voor overlevingskansen banken

Een meerderheid van het bankpersoneel is ervan overtuigd dat een digitalisering van de klanten-informatie noodzakelijk is voor de overlevingskansen van hun werkgever. Dat blijkt uit een onderzoek van Finextra Research en Connective bij meer dan honderd executives van bankinstellingen in nagenoeg dertig landen. Vastgesteld werd 54 procent van de ondervraagden toegeeft ervan overtuigd te zijn dat de klantendiensten moeten worden gedigitaliseerd om te vermijden dat hun instelling marktaandeel zou verliezen tegenover specifieke fintech-bedrijven en uiterlijk over drie jaar uit de markt zou zijn geconcurreerd. Nog eens 27 procent stelde die visie gedeeltelijk te delen.

Opgemerkt wordt echter dat nog heel wat hindernissen worden ervaren om een snelle digitalisering te kunnen realiseren. Daarbij blijkt vaak technologie een belangrijke factor te zijn. Vastgesteld werd immers dat 68 procent van de respondenten toegaf dat zijn huidige informatica-systemen te weinig flexibiliteit en snelheid vertonen om de nieuwe activiteiten optimaal te laten functioneren. Volgens 45 procent van de ondervraagden zal een volledige hervorming van de bestaande informatica-infrastructuur noodzakelijk zijn om hun instelling op een efficiënte manier te kunnen digitaliseren. Nochtans is volgens 88 procent een fundamentele versnelling van de digitalisering noodzakelijk om de millennials als klant te kunnen winnen.

“Het onderzoek maakt duidelijk dat de traditionele banken met een cruciaal probleem worden geconfronteerd wanneer ze de concurrentie met digitale fintech-bedrijven moeten aangaan,” zegt Tim Roughton, technologie-specialist bij het juristenkantoor Pinsent Masons. “Banken hebben het moeilijk met hun vaste informatica-infrastructuur en strakke processen voldoende snel te reageren op meer dynamische en wendbare concurrenten.” De belangrijkste strategisch motivatie voor de digitalisering blijkt een grotere klantgerichtheid (71 procent), gevolgd door organisatorische flexibiliteit en operationele efficiëntie.

Verder werd vastgesteld dat 66 procent van de ondervraagden van mening zijn dat klanten met betrekking tot data dezelfde inzichten en toegang wensen als hun bank of verzekeraar. Anderzijds bleek dat 64 procent van de respondenten verwacht dat de klant een eenvoudige en duidelijke dienstverlening verkiest boven een rijkere gebruikersbeleving. Tevens blijkt echter dat 48 procent van de respondenten zich met beide stellingen akkoord verklaarde.

“Om die beide behoeften te kunnen invullen, moeten de financiële instellingen digitale interfaces creëren die een gemakkelijke toegang bieden, maar zich ook kunnen aanpassen aan de individuele voorkeuren van de consument," wordt er opgemerkt.

Lees Verder


16:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: digitalisering |  Facebook |

19-09-09

Werelderfgoed Unesco krijgt digitaal model

De Glasgow School of Art en Historic Scotland zijn gestart met een digitaal project om vijfhonderd sites van het Werelderfgoed van de Unesco te inventariseren. Daardoor willen de wetenschappers erover waken dat bij eventuele beschadigingen exacte kopieën kunnen worden gecreëerd. Op dit ogenblik worden de voorbereidingen getroffen om een digitaal model op te stellen van Mount Rushmore. Onder meer ook de Acropolis in Athene en de Chinese muur staan op het programma van het project. Er werd prioriteit gegeven aan Mount Rushmore, aangezien gevreesd wordt dat de gezichten van de vier gewezen Amerikaanse presidenten in de granieten rotsen verder zouden kunnen geërodeerd worden en daardoor details voor altijd verloren zouden kunnen gaan.

16:49 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: unesco, digitalisering, werelderfgoed |  Facebook |

29-05-08

Generaties werken niet samen

De verschillende generaties - Generation Y (20 tot 30 jaart), Generation X (30 tot 45 jaar), Baby Boomers (45 tot 60 jaar) en Matures (60-plussers) - hebben op de werkvloer weinig interactie met elkaar en erkennen elkaars kennis en werkethiek niet. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van het recruteringsbedrijf Randstad. Omdat kennis van de terugtredende Baby Boomers daardoor moeilijk wordt overgedragen, riskeert het bedrijfsleven volgens het rapport geconfronteerd te worden met een tekort aan expertise.

"De Babyboomers worden bestempeld als het werkintellect van het bedrijfsleven," aldus Randstad. "Maar zij zijn nu in de minderheid ten opzichte van Generation Y. Om deze generatieverschuiving op de werkvloer in goede banen te leiden, moeten bedrijven professionele relaties uitbouwen met hun werknemers en de kennis van het personeel ontwikkelen. Daarbij moeten ze de samenwerking tussen de werknemers stimuleren."

Maar uit het onderzoek blijkt dat 66 procent van de Matures (60-plussers) en 51 procent van de Babyboomers toegeeft dat er weinig tot geen interactie is met hun collega's van Generation Y. Bovendien zegt de meerderheid van de Babyboomers, Generation X en Generation Y nauwelijks contact te hebben met de Matures, de meest ervaren personeelsgroep. Elke generatie geeft zichzelf een bepalende rol in het bedrijf en geeft aan het best overweg te kunnen met generatiegenoten.

In Generation X zegt het grootste aantal respondenten van mening te zijn dat hun generatiegenoten in staat zijn om met de andere leeftijdscategorieën om te gaan. "Die leeftijdsgroep lijkt dan ook het ideale instrument te zijn om de generatieverschillen op de werkvloer te overbruggen," aldus nog de onderzoekers. Verder stipt Randstad echter aan dat de professionele verwachtingen van Generation Y, die bestempeld wordt als de meest veeleisende groep werknemers, stilaan aan het afzwakken zijn.

15:06 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, digitalisering |  Facebook |

Digitalisering nog niet over hoogtepunt

De toenemende digitalisering is veruit de belangrijkste trend die de werkvloer de voorbije vijf jaar heeft beïnvloed. Bovendien zal die invloed zal de volgende jaren nog zeker aanhouden. Dat blijkt uit een online peiling van het Nederlandse magazine HRpraktijk. Ruim acht op de tien respondenten geeft aan dat de digitalisering van de samenleving de organisatie het meest ingrijpend heeft veranderd en 41 procent verwacht dat de invloed van deze trend ook de komende vijf jaar van grote invloed zal blijven.

HRpraktijk wijst erop dat de auteurs Hans van der Heijden en Saliha Bochhah in hun boek 'De Werkelijkheid van morgen' twee jaar geleden schreven dat mensen en organisaties de volgende vijf jaar steeds digitaler, grenzelozer, pluriformer, onzekerder, verantwoordelijker, vitaler en ondernemender zouden worden. "De grote invloed van deze zeven megatrends op het vlak van human resources worden door de recente peiling bevestigd," aldus het magazine.

“De digitalisering wordt zo vaak genoemd, omdat zij elke dag voelbaar en zichtbaar is,” voert Hans van der Heijden, hoofd Arbeidsvoorwaarden & Regelingen bij Rabobank Nederland, in HRpraktijd aan. “Daarnaast is de digitalisering voor de hr-functionaris zelf heel tastbaar. Ik beschouw deze trend als de moeder van alle trends. Hij beïnvloedt en jaagt de andere trends aan. En daarvan is het eind nog niet in zicht.” Ook hr-specialist Willem Raymakers stelt dat de digitalisering nog niet over zijn hoogtepunt heen is. “We kunnen nog niet overzien wat online sociale netwerken voor consequenties zullen hebben," voert hij aan. "Er gaan bovendien dingen komen waar we nu nog niets over weten."

12:41 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, digitalisering |  Facebook |