07-07-14

Studenten overschatten de mogelijkheden van hun diploma

Studenten overschatten de kansen die hun diploma op de arbeidsmarkt zal creëren. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Britse National Centre for Universities and Business (NCUB) bij meer dan vierduizend studenten. De onderzoekers stelden vast dat 79 procent van de studenten verwacht na het verlaten van het onderwijs binnen een periode van zes maanden werk op universiteit te zullen vinden. In werkelijkheid vindt volgens de studie daarentegen amper 53 procent binnen een periode van vijf jaar een arbeidsplaats op het verwachte niveau.

Lees Verder

14:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: student, diploma |  Facebook |

24-06-14

Sollicitant moet vaardigheden boven diploma stellen

Wanneer afgestudeerden de arbeidsmarkt betreden, moeten ze niet vergeten dat vaardigheden in de zoektocht naar een baan zwaarder doorwegen dan diploma’s. Dat zegt carrière-expert Danny Rubin, auteur van de blog News To Live By. Rubin merkt dan ook op dat expertise een cruciaal element moet zijn in het curriculum vitae.

Lees Verder

14:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: diploma, curriculum vitae |  Facebook |

14-06-14

Niet alle banen van de toekomst hebben een topdiploma nodig

Voor heel wat banen van de toekomst is zal een topdiploma niet tot de absolute vereisten behoren. Dat is de conclusie van een rapport van het Britse Institute of Public Policy Research (IPPR). Opgemerkt dat een groot aantal van de beroepen die in de toekomst het meest zullen worden gezocht, vaak kunnen worden ingevuld door met gerichte praktische opleidingen. Daarbij wordt onder meer opgemerkt dat over acht jaar een grote vraag naar arbeidskrachten in de zorgsector zal worden opgetekend. Verder wordt opgemerkt dat ook in het middensegment van de arbeidsmarkt meer vraag naar kandidaten zal zijn dan tot nu toe werd verondersteld.

Lees Verder

11:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: diploma, beroep |  Facebook |

31-03-14

Werkloze universitairen stellen waarde diploma in vraag

Bijna de helft van de afgestudeerden die een aantal maanden na het verlaten van de universiteit nog altijd geen baan hebben gevonden, geven aan te wensen dat ze een beroepsopleiding hadden genoten. Dat is de conclusie van een onderzoek van Totaljobs.com bij Britse universitairen. De onderzoekers stelden vast dat 40 procent van de Britse universitair afgestudeerden zes maanden na het beëindigen van hun studies nog altijd op zoek bleken naar een baan. Na één jaar daalt dat cijfer tot 25 procent. Er wordt echter opgemerkt dat veel studenten van oordeel zijn dat hun universitaire richting uiteindelijk hun kansen op de arbeidsmarkt heeft beschadigd.

“De universiteit is niet langer een automatische keuze om de kansen op werk te verbeteren,” benadrukt Mike Fetters, directeur universitaire opleidingen bij Totaljobs.com. “Hoewel een diploma in een aantal industrieën nog steeds een essentiële kwalificatie is, moeten schoolverlaters goed overwegen welke richting voor hen het beste traject naar werkgelegenheid kan betekenen. Voor sommigen zal een praktisch leerproces daarbij een betere oplossing vormen dan een universitaire studie. De praktische ervaring die tijdens het stageproces wordt opgedaan, kan een concrete troef zijn om de interesse van een aantal potentiële werkgevers te wekken.”

Stevan Rolls, verantwoordelijke human resources bij consulent Deloitte, merkt op dat een universitaire graad nog steeds een grote waarde heeft, maar hij voegt er aan toe dat ook zijn bedrijf inmiddels ook andere kandidaten in aanmerking neemt. “Voor een aantal gespecialiseerde functies vereist Deloitte nog steeds kandidaten die een relevante studierichting hebben gevolgd,” benadrukt Rolls. “Het merendeel van de vacatures staat echter ook open voor andere kandidaten. Bij het aantrekken van jonge werknemers bleek 46 procent van de gerekruteerden het voorbije jaar opleidingen gevolgd te hebben die niet strikt met economie of financiën betrekking hadden.”

Lees Verder

14:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: diploma |  Facebook |

27-01-14

Hoger diploma geeft aan migrant een lichtere huidskleur

Hoogopgeleide Afro-Amerikanen lijken in de ogen van het publiek een lichtere huidskleur te krijgen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de San Francisco State University bij een groep Amerikaanse universiteitsstudenten. Het fenomeen moet volgens de onderzoekers worden toegeschreven aan een cultureel vooroordeel rond het verband tussen ras en intelligentie. Er wordt aan toegevoegd dat het fenomeen opduikt wanneer het individu wordt geconfronteerd met een cultureel incompatibele situatie. Dat probleem wordt volgens de onderzoekers uit de weg gegaan door aan de opgeleide Afro-Amerikanen een lichtere huidskleur toe te kennen.

“Algemeen wordt aangenomen dat hoogopgeleide etnische groepen in staat zouden zijn om raciale voordelen af te zwakken, maar in werkelijkheid wordt in de perceptie van de omgeving het etnische karakter van intellectueel succesvolle minderheden onderdrukt,” merkt onderzoeksleider Avi Ben-Zeev, docent psychologie aan de San Francisco State University, op. “Op die manier worden culturele percepties over ras en intelligentie bevestigd. Het fenomeen moet worden toegeschreven aan het feit dat de omgeving geconfronteerd wordt met een situatie die cultureel incompatibel wordt ervaren. Die tegenstelling wordt opgelost door aan de hoger opgeleide etnische minderheid een huidskleur toe te kennen die meer gelijkenissen vertoont met de meerderheid.”

De onderzoekers stelden vast dat de respondenten, die een aantal portretten van Afro-Amerikanen kregen voorgelegd, bleken nadien bij het vermelden van een hogere opleiding aan de betrokkenen een lichtere huidskleur toe te kennen. Meer dan 50 procent koppelde aan de betrokkene een lichtere huidskleur dan in werkelijkheid het geval was. Slechts 10 procent gaf een donkerder huidskleur aan. Wanneer echter het concept onwetendheid werd gehanteerd, bleken er veel minder afwijkingen in de antwoorden opgetekend te worden. De resultaten van het onderzoek hebben volgens de wetenschappers belangrijke implicaties. Het fenomeen wijst immers op een strategie om het bestaan van stereotype percepties te beschermen. Eerder werd al vastgesteld dat aan een zwartere huidskleur ook een agressiever karakter werd gekoppeld.

“Etnische miniderheden die ingaan stegen sociale stereotypes, blijken in de strategie om bestaande sociale normen te veranderen, dan ook geen efficiënt wapen te zijn,” zegt Avi Ben-Zeev nog.

Lees Verder

10:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: diploma, etnische minderheid |  Facebook |

24-02-13

Vrouwelijke studenten hebben groter besef van waarde diploma

Studentenleningen hebben op het gebied van universiteitsdiploma’s een grotere impact op vrouwen dan op mannen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Ohio State University. De Amerikaanse wetenschappers merken op dat vrouwen meer financiële inspanningen willen doen voor een diploma omdat ze bij een vroegtijdige onderbreking van de studies minder kansen op de arbeidsmarkt zouden hebben dan mannelijke collega’s. De vooruitzichten voor mannelijke dropouts op de arbeidsmarkt zouden immers beter zijn dan voor vrouwen die zonder diploma uit het onderwijs stappen. Vrouwen zouden meer beseffen dat een diploma cruciaal is voor het uitbouwen van een degelijke carrière.

Lees Verder

11:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderwijs, diploma |  Facebook |