11-03-12

Direct mail blijft efficiëntste kanaal voor aantrekken nieuwe klanten

Op de consumentenmarkt is direct mail het efficiëntste kanaal om nieuwe klanten aan te trekken. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Target Marketing bij vertegenwoordigers van de direct marketing-sector. Direct mail krijgt daarbij een score van 34 procent, gevolgd door email (25 procent), zoekmachinemarketing (10 procent) en affiliate marketing (8 procent). Om bestaande klanten te behouden wordt direct mail eveneens op een eerste plaats gerangschikt (37 procent), gevolgd door email (31 procent), outbound-telemarketing (7 procent) en sociale media (6 procent).

Op de zakelijke markt daarentegen wordt email als het efficiëntste kanaal naar voor geschoven om bestaande klanten te behouden (44 procent), gevolgd door direct mail (17 procent), outbound-telemarketing (15 procent) en webcasts (7 procent). Voor het aantrekken van nieuwe klanten krijgt email een score van 27 procent, gevolgd door direct mail (16 procent), outbound-marketing en zoekmachines (14 procent). De onderzoekers merken verder op dat 49 procent van de marketeers hun budgetten voor direct marketing dit jaar ongewijzigd laten.

Dat betekent nagenoeg een status-quo tegenover vorig jaar, toen 50,1 procent aangaf zijn budget niet te zullen veranderen. Dit jaar wil bovendien 29 procent van de ondervraagden zijn budget opdrijven, terwijl 16 procent een daling verwacht. Ook die cijfers blijven nagenoeg ongewijzigd tegenover vorig jaar. Er wordt aan toegevoegd dat de marketeers op de consumentenmarkt zich het meest optimistisch opstellen over hun budgetten. Daar verwacht 33 procent een hoger budget, terwijl 14 procent een daling verwacht. Op de zakelijke markt gaat het om respectievelijk 29 procent en 16 procent.
         

12:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: direct mail, direct marketing |  Facebook |

06-12-11

Consument ontvangt liever direct mail dan email

De consument ontvangt van bedrijven liever direct mail dan email. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van het bureau Epsilon Targeting. Daarbij wordt opgemerkt dat bijna 60 procent van de Amerikaanse consumenten geïnteresseerd is om direct mail over nieuwe producten te ontvangen, terwijl slechts 43 procent daarover een email wenst te ontvangen. Er wordt aan toegevoegd dat die voorkeur voor direct mail in alle sectoren kan worden opgemerkt.

Er wordt aan toegevoegd dat de voorkeur voor direct mail ook in de leeftijdscategorie tussen achttien en vierendertig kan worden opgemerkt. In het algemeen wordt het grootste verschil opgetekend in de gezondheidssector. Daar blijkt 41 procent van de consumenten geïnteresseerd te zijn in direct mail, tegenover slechts 8 procent zou openstaan voor email. Hetzelfde geldt ook voor voorschriftplichtige geneesmiddelen (37 procent tegenover 9 procent), verzekeringen (36 procent tegenover 9 procent), financiële diensten (36 procent tegenover 8 procent) en voeding (31 procent tegenover 10 procent).

Dat verschil heeft volgens de onderzoekers vooral te maken met de privacy-problematiek. "Het gaat immers om relatief gevoelige sectoren," wordt er opgemerkt. "Volgens 37 procent van de Amerikaanse consumenten behoort de traditionele mail nog altijd tot de privésector. Slechts 8 procent is van mening dat het internet een grotere anonimiteit biedt." Er wordt echter aan toegevoegd dat ook in de retailsector 25 procent van de consumenten geïnteresseerd is in direct mail, tegenover slechts 12 procent in email.

 

19:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: direct mail, email, marketing |  Facebook |

27-08-10

Traditionele communicatie geniet nog altijd grootste vertrouwen

Traditionele communicatievormen zoals mond-aan-mond reclame, direct mail en kranten worden door de Amerikaanse consumenten meer vertrouwd dan sociale media en andere online services. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Icom. Er wordt aan toegevoegd dat sociale netwerken, internetforums, blogs en aanverwante platformen de communicatiewereld gevoelig complexer hebben gemaakt. De onderzoekers merken echter op dat marketeers multiple-platformenstrategieën moeten ontwikkelen om de consument te benaderen. Sociale media moeten daarbij, net zoals vele andere vormen van communicatie, volgens de onderzoekers geïntegreerd worden in een bredere strategie.

Uit het onderzoek blijkt dat 57 procent van de ondervraagden vrienden en familie als een betrouwbare bron van informatie bestempelen, gevolgd door kranten (26 procent) en websites van bedrijven (22 procent). Daarna volgen televisie (20 procent), brochures en flyers (18 procent), radio (16 procent), email (12 procent), internetsites (11 procent) en mobiele telefoons (9 procent). Sociale media halen relatief bescheiden scores, waarbij blogs, forums en Facebook (8 procent) nog een iets betere score halen dan YouTube en Twitter (7 procent). De consument geeft volgens de onderzoekers dan ook nog altijd een grote voorkeur om marketing-informatie te ontvangen van offline bronnen zoals direct mail en kranten in plaats van online bronnen zoals sociale mediaplatformen.

Op het gebied van voeding, lichaamsverzorging en reinigingsproducten koos 36 procent van de ondervraagden voor direct mail, gevolgd door kranten-inlassingen (29 procent), het internet (12 procent) en email (10 procent). Er wordt aan toegevoegd dat direct mail ook in de financiële sector (40 procent), verzekeringswereld (38 procent), liefdadigheid (35 procent) en reissector (28 procent) een grote voorkeur geniet van de consument. De onderzoekers merken op dat alleen in de reissector het medium van direct mail door een ander platform wordt voorafgegaan. Daar haalt het internet immers een voorkeur van 29 procent. Icom merkt op dat marketeers ervoor moeten zorgen in alle werelden van hun doelpubliek aanwezig te zijn.

17:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, direct mail, krant |  Facebook |

04-06-10

Activiteiten verzekeringen zorgen voor heropleving direct mail

In de Verenigde Staten hebben de activiteiten van verzekeringen voor een heropleving van de bestedingen in direct mail gezorgd. In het eerste kwartaal van dit jaar werd een omzet opgetekend van 6,1 miljoen eenheden direct mail. Dat is een stijging met 16 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een studie van het onderzoeksbureau Mintel Comperemedia. De verzekeringen en kredietkaarten vormden de belangrijkste pijlers van deze groei. In de sector van de kredietkaarten werd een groei met 36 procent opgetekend tot 1,2 miljard poststukken. Bij de verzekeringen werd een stijging met 8 procent tot 2,6 miljard exemplaren genoteerd. De onderzoekers stellen dat de mix van direct mail voor de consumentenmarkt een grondige verandering heeft ondergaan tegenover het eerste kwartaal van vorig jaar.

"De verzekeringsmaatschappijen vormen met grote voorsprong het grootste pakket direct mail dat bij de Amerikaanse gezinnen in de brievenbus komt," merken de onderzoekers op. "Eén jaar geleden vormden kredietkaarten nog de grootste sector, gevolgd door verzekeringen, hypotheken en leningen." Er werd aan toegevoegd dat ook voor de rest van het jaar de signalen relatief positief lijken. Zelfs bij hypotheken is volgens Mintel opnieuw een stijging waar te nemen. Voorspeld wordt dat de groei van het eerste kwartaal zich verder zal doorzetten. Daarbij wordt vooral gewag gemaakt van een verdere toename in de sector van de kredietkaarten, te wijten aan een aantal bedrijven zoals Chase en Capital One, hun inspanningen gevoelig hebben opgedreven. Omwille van de nieuwe wetgeving op de kredietkaarten, stellen een aantal bedrijven zich terughoudender op, maar Mintel zegt te verwachten dat de groei nog verder zal toenemen.

Die groei zal volgens Mintel echter nog niet het niveau van de voorbije piekjaren halen. Door de economische recessie kende het volume aan direct mail, met inbegrip van kredietkaarten en hypotheken, een snelle terugval. Verzekeringen en telecommunicatie hielden daarentegen relatief goed stand. Op dit ogenblik vertegenwoordigen verzekeringen daardoor 43 procent van het totale volume. Kredietkaarten volgen met 21 procent op een tweede plaats. Hypotheken en leningen werden van de derde plaats verdrongen door telecommunicatie, vooral door de promotie voor gebundelde diensten voor televisie, internet en telefonie. Er wordt aan toegevoegd dat de sectoren van verzekeringen en kredietkaarten nog plaats hebben voor verdere groei. Naarmate de economie zich herstelt, wordt ook opnieuw een groei verwacht voor hypotheken en leningen.

16:10 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: direct mail, verenigde staten |  Facebook |

16-11-09

Ook slecht nieuws moet goed gecommuniceerd worden

Een goede communicatie over financiële sancties kunnen kredietkaartmaatschappen en bankinstellingen veel problemen besparen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Siegel & Gale. De onderzoekers stellen dat er een sterke correlatie bestaat tussen duidelijke, begrijpelijke motivaties aan de ene kant en vertrouwen, engagement en loyaliteit aan de andere kant. Daarbij wordt opgemerkt dat vele organisaties het moeilijk hebben om in tijden van economische crisis ongunstig nieuws te communiceren, aangezien gevreesd wordt dat slechte boodschappen de relatie met de klant beschadigen en bij de consument wantrouwen creëert. Er wordt echter aan toegevoegd dat het brengen van slechts nieuws in de praktijk daarentegen een mogelijkheid blijkt te vormen om de klantenrelatie te verbeteren en de fundamenten te leggen voor een verhoogd vertrouwen en loyaliteit in een periode wanneer de economische omstandigheden opnieuw verbeteren.

"Door de zware financiële crisis hebben kredietkaartmaatschappijen gevoelig meer boetes moeten opleggen voor laattijdige betalingen, terwijl banken de intrestvoeten op kredietkaarten hebben verhoogd," merkt Siegel & Gale op. "Dat zijn geen populaire maatregelen, maar de manier waarop deze boodschap aan de betrokkenen wordt overgebracht, kan in grote mate bepalen hoe het slachtoffer in de toekomst zal blijven staan tegen de betrokken financiële instelling. Vaak krijgt de bestemmeling die boodschap per brief bezorgd, maar uit het onderzoek blijkt dat het slechte nieuws het negatieve gevoel niet hoeft over te dragen op de boodschapper. Indien financiële instellingen duidelijk communiceren over hun beslissing en een goed gemotiveerde verklaring geven voor die maatregel, blijkt het vertrouwen van de consument in het bedrijf vaak groter te worden. Bedrijven die zich de inspanning getroosten om hun consumenten daarover duidelijk en begrijpelijk voor te lichten, krijgen daar respect voor."

Uit het onderzoek bleek dat de consument vooral kregelig reageert op koude en afwijzende berichtgeving. "Berichten die het louter hebben over marktcondities en het behouden van de winstgevendheid van de bankrekening, worden door de consument niet in dank afgenomen," stippen de onderzoekers aan. "De consument heeft er ook een hekel aan dat hij helemaal geen verklaring krijgt. Eén van de respondenten stelde dan ook dat deze financiële instellingen niet echt geïnteresseerd zijn in de klant als een loyale consument en die klant voor de betrokken bedrijven niet meer is dan een nummer. Anderzijds bleek een bericht van tweeënhalve pagina over een budgetinkrimping bij de meeste consumenten eerlijk en voorkomend over te komen, terwijl een duidelijk bericht van één pagina over strengere leningvoorwaarden als oprecht en zelfs uitnodigend werden bestempeld. De onderzoekers stellen dat financiële bedrijven daarbij op een transparante manier moeten communiceren, waarbij de intelligentie van de klant wordt gerespecteerd.

15:23 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: communicatie, direct mail |  Facebook |

13-09-09

Kredietkaartmaatschappijen mikken steeds meer op begoede klanten

Ondanks de recessie en een magere kredietmarkt in het algemeen, hebben kredietkaartmaatschappijen tijdens het tweede kwartaal van dit jaar extra inspanningen geleverd om begoede klanten te behouden en verwerven. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Mintel Comperemedia. De onderzoekers stellen dat kredietkaartmaatschappijen tijdens het tweede kwartaal van dit jaar 28 procent meer direct mail campagnes verstuurd naar begoede Amerikaanse klanten dan tijdens de eerste drie maanden van dit jaar. Tegelijkertijd zijn de kredietkaart-aanbiedingen in het algemeen met 8 procent gedaald. De onderzoekers stellen dan ook dat kredietkaartmaatshappijen in die groep klanten een uitstekend middel zien om hun winstgevendheid te verhogen.

07:31 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: direct mail, kredietkaart |  Facebook |

19-08-09

Kredieten worden weer opnieuw gepromoot

Amerikaanse consumenten worden opnieuw benaderd met aanbiedingen voor kredietkaarten. Dat zegt het onderzoeksbureau Synovate, dat niet langer belangrijke dalingen vaststelt in het volume aan direct mail waarin aanbiedingen voor kredietkaart-programma's worden gedaan. Daarbij wordt opgemerkt dat Amerikaanse gezinnen tijdens het eerste kwartaal van dit jaar 349,1 miljoen aanbiedingen rond kredietkaarten in de brievenbus hebben gekregen. Dat is weliswaar 67 procent lager dan tijdens dezelfde periode vorig jaar, maar nog amper 6 procent onder het niveau van het eerste kwartaal van dit jaar. Een aantal grote aanbieders dreven het verstuurder volume zelfs op.

"Het uitbreken van de kredietcrisis liet ook de traditionele stroom aan aanbiedingen voor kredietkaarten opdrogen," aldus het magazine Brandweek. "Het ineenstorten van het financieel systeem had een regulerende invloed op dat soort campagnes. Maar uit de cijfers van Synovate blijkt dat aan die evolutie een einde aan het komen is. Van kwartaal op kwartaal is er nauwelijks nog sprake van een daling. Bovendien bleek het verstuurde volume aan kredietkaart-aanbiedingen bij een grote financiële instelling tijdens het tweede kwartaal van dit jaar zelfs met 77 procent gestegen te zijn tegenover de eerste drie maanden. Bij Citibank is er sprake van een stijging met 65 procent.

"Rekening houdend met het feit dat kredietkaartbedrijven minder terughoudend zijn tegenover risico's dan in het begin van de economische crisis, voorspelt Synovate voor volgend jaar opnieuw een gevoelige groei in de aanbiedingen voor kredietkaart-programma's," meldt Brandweek nog. Eerder al noteerde een onderzoek van Mintel Comperemedia eveneens al een stabilisatie, na een achteruitgang van twee jaar, van de mailings naar gezinnen waarin hypotheken en woningleningen worden gepromoot. Er wordt echter aan toegevoegd dat deze promoties niet betekenen dat de consumenten daar opnieuw ook meer op ingaan. Enquêtes van het voorbije jaar hebben immers aangetoond dat de consument meer terughoudend is geworden om zijn schulden verder op te bouwen.

13:06 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: direct mail, kredietkaart, synovate |  Facebook |

18-08-09

Terugval direct marketing groter dan verwacht

Ook direct mail is één van de analoge mediaslachtoffers van de economische recessie. De Amerikaanse Direct Marketing Association voorspelde eerder nog dat het volume aan direct mail dit jaar met slechts één procent zou terugvallen, maar inmiddels heeft men die prognoses gevoelig moeten bijschroeven. Nu wordt er rekening gehouden met een achteruitgang met tien procent. Ramesh Lakshmi-Ratan, chief operating officer van de Direct Marketing Association heeft het daarbij over een combinatie van een aantal factoren, waarbij verwezen wordt naar de kredietcrisis, de hypotheekcrisis en de algemene economische crisis, gekoppeld aan nieuwe kanalen die door marketeers worden uitgeprobeerd om verschillende kanalen in hun campagnes te integreren.

In de Verenigde Staten werd het U.S. Post Office één van de grootste slachtoffers van de terugval in het volume direct mail. Tijdens het tweede kwartaal van dit jaar maakte het Amerikaanse postbedrijf een verlies van 2,4 miljard dollar. Als gevolg daarvan moest het postbedrijf een aantal kostenbesparende maatregelen doorvoeren, zoals het terugschroeven van het aantal werkuren. Het U.S. Post Office probeert het Amerikaanse Congres er nu van te overtuigen om de post nog slechts vijf dagen per week te laten, zoals dat in vele andere landen al langer het geval is. Tot nu toe wordt in de Verenigde Staten de post nog altijd zes dagen per week bezorgd, met inbegrip van de zaterdag.

Een woordvoerder van de Amerikaanse posterijen geeft toe dat de terugval gedeeltelijk te wijten is aan de dalende volumes direct mail, maar er wordt ook verwezen naar het langetermijn-effect van de elektronische verspreiding, zoals e-mail en de elektronische betalingen, die een belangrijke stroom aan papieren correspondentie heeft vervangen. "Een gedeelte van het postvolume zal dan ook niet terugkeren wanneer de economie zich opnieuw hersteld heeft," aldus de woordvoerder. De sector van de direct mail worstelt met hetzelfde probleem. Lakshmi-Ratan geeft toe dat een recent onderzoek duidelijk een verschuiving naar digitale media ten nadele van direct mail heeft aangetoond. Daarbij bleek dat 81 procent van de respondenten het gebruik van e-mail voor marketingdoeleinden denkt te verhogen.

Lakshmi-Ratan voegt er aan toe dat ook andere digitale media, zoals online video, zoekmachinemarketing en mobiele marketing een groeiende populariteit kennen. "Dat zijn aantrekkelijke, populaire en goedkope alternatieven die in de toekomst alleen nog maar zullen groeien en aangevuld zullen worden met toepassingen zoals virale marketing en trigger marketing," geeft hij toe.

17:46 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: post, direct mail, direct marketing |  Facebook |

22-05-09

Direct mail zit in definitieve neerwaartse spiraal

Nadat eerder al de gedrukte kranten en de annonce-sector door het internet onder de voet werd gelopen, lijkt de online wereld met direct mail een derde slachtoffer te maken. Dat is de conclusie van een onderzoeksbureau Borrell Associates. Direct mail is volgens het rapport in een neerwaartse spiraal terecht gekomen waar de sector nooit meer helemaal uit zal kunnen verrijzen. Borrell Associates benadrukt dat de omzet van direct mail de volgende vijf jaar een terugval met 39 procent zal kennen. Daarmee zou direct mail zijn leidende positie op het vlak van reclame naar een vierde plaats terugvallen en het internet, televisie en kranten moeten laten voorgaan.

"De terugval is volgens Borrell Associates vooral te wijten aan de impact van de economische crisis op de gedrukte media en de opkomst van concurrerende media, waarbij vooral de rol van het internet bijzonder belangrijk is," aldus het magazine Online Media Daily. "Vooral e-mail is grotendeels de leemte aan het vullen die door direct mail wordt open gelaten. E-mailreclame kent volgens Borrell Associates een enorme groei, terwijl zijn traditionele tegenhanger compleet aan het intstorten is. Het voorbije jaar heeft e-mailreclame alle andere interactieve marketingcategorieën voorbij gestoken en is het medium opgeklommen tot de eerste online reclamecategorie."

Volgens Borrell zal e-mail de volgende vijf jaar de kloof met andere online reclameformaten verder uitdiepen. "Vooral op het vlak van lokale marketingcampagnes zal e-mail een bijzonder grote evolutie kennen," voorspelt het rapport. Daarbij wordt voor die periode een groei van ongeveer 150 procent voorop gesteld, grotendeels te danken aan kleinere bedrijven die hun traditionele campagnes met direct mailpromoties zullen vervangen door een gemakkelijker meetbaar en goedkoper kanaal zoals e-mail." Er wordt echter benadrukt dat e-mailmarketing niet zonder risico is en gebaseerd moet zijn op de nodige expertise, vertrouwdheid met de specifieke technieken en een ervaren salesploeg.

14:02 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, e-mail, direct mail |  Facebook |

04-03-09

Er komt minder direct mail in de brievenbus

Er zal dit jaar 9 procent minder direct mail in de bus komen. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van het bureau Winterberry Group. Het voorbije jaar werd er volgens de onderzoekers al 3 procent minder geïnvesteerd in direct mailcampagnes. Dat was al de zwaarste daling van de voorbije zestig jaar. Oorzaak van de daling is de economische recessie. Winterberry voert daarbij aan dat financiële instellingen door de kredietcrisis immers hun investeringen in direct mail drastisch hebben verlaagd, terwijl marketeers omwille van besparingen van direct mail overgeschakeld zijn op goedkopere digitale alternatieven. Deze evolutie zal volgens Winterberry ook de basis vormen voor een totaal nieuw trend in direct mailcampagnes.

"Marketingverantwoordelijken zullen door de economische crisis op zoek gaan naar kostenefficiëntie en return-on-investment," aldus het magazine Brandweek. "Marketeers schakelen bij direct mail dan ook over op gerichte acties in plaats van te blijven investeren in massale campagnes." Winterberry Group zegt te vermoeden dat deze massale campagnes wellicht volledig verleden tijd zullen zijn. Daarbij wordt opgemerkt dat de volumes van direct mail in het verleden na een economische recessie weer opnieuw opveerden, maar de omvang en de timing van de huidige recessie zal direct mail volgens de onderzoekers op een systematische manier op lange termijn veranderen en zal een einde maken aan massale mailcampagnes die door het grootste gedeelte van hun publiek worden genegeerd

Winterberry heeft het over een scharniermoment in direct mail. Technologie zal volgens het rapport centraal staan in de toekomst van direct mail. "Nieuwe ontikkelingen in de automatisering van marketingtechnologieën zullen de evolutie van massacampagnes naar gerichte acties leiden," aldus het rapport. Daarnaast moet er volgens Winterberry Group ook rekening gehouden worden met de steeds groeiende druk vanuit de milieusector, die papierverspilling steeds minder aanvaardbaar maakt. Bovendien is er ook een duidelijke verschuiving in het mediagebruik van de consument, die steeds minder gericht is op gedrukte kanalen. Marketeers zullen volgens Winterberry dan ook steeds meer zoeken naar efficiëntere en geïntegreerde marketingplatformen.

16:52 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, marketing, direct mail |  Facebook |

11-02-09

Kredietkaartmaatschappij wil alleen nog rijke klant

Kredietkaartmaatschappijen zijn het voorbije jaar minder agressief nieuwe klanten proberen te werven. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van Mintel Comperemedia. In totaal verzonden ze het voorbije jaar 5,4 miljard direct mails met een aanbod voor nieuwe leden. Dat is een daling met 26 procent tegenover het jaar voordien en het laagste niveau sinds het begin van deze eeuw. In de acties naar rijkere potentiële klanten, was er echter weinig verandering. In gezinnen met een jaarinkomen van meer van 100.000 dollar werd slechts een daling met 1 procent opgemerkt. Bij gezinnen met een jaarinkomen van minder dan 50.000 dollar werd er daarentegen een daling met 42 procent opgetekend. Kredietkaartmaatschappijen mikken volgens Mintel dan ook steeds meer hogere inkomens, waar het risico lager ligt.

13:44 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: direct mail, kredietkaart |  Facebook |

22-01-09

Banken versturen minder commerciële post

Financiële instellingen hebben het voorbije jaar een kwart minder direct mail verstuurd om nieuwe klanten aan te trekken. De blijkt uit een Amerikaans onderzoek van het bureau Mintel Comperemedia. Volgens de onderzoekers hebben de zwakke immobiliënmarkt, de kredietcrisis, de wereldwijde recessie en het dalend consumentenvertrouwen banken doen beslissen om hun uitgaven aan direct marketing terug te schroeven. In de Verenigde Staten zouden Amerikaanse financiële instellingen tijdens de eerste negen maanden van vorig jaar in totaal 10,3 miljard brieven hebben verstuurd om nieuwe klanten te winnen. Tijdens dezelfde periode het jaar voordien werden er 13,9 miljard brieven verstuurd. Volgens de onderzoekers hebben een aantal financiële instellingen door hun dalende winsten begrepen dat hun doelpubliek gerichter moesten kiezen.

22:34 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: post, bank, direct mail |  Facebook |

09-12-08

Banken drijven communicatie met klant op

De financiële crisis heeft de banksector ertoe gebracht om zijn marketing-activiteiten gevoelig uit te breiden. Daarmee proberen de banken vooral de spaarder gerust te stellen en alsnog nieuwe klanten aan te trekken om hun financiële basis te versterken. Uit een Amerikaans onderzoek van Mintel Comperemedia blijkt dat de banken tijdens het derde kwartaal van dit jaar hun direct mailverkeer met 42 procent hebben opgedreven tegenover het kwartaal voordien. Er werden ook 53 miljoen speciale aanbiedingen verzonden, nagenoeg het dubbele van dezelfde periode vorig jaar.

"Veel van de communicatie heeft te maken met de eigenaarswissel bij vele banken," voeren de onderzoekers aan tegenover het magazine Marketing Daily. "De nieuwe eigenaars proberen met hun communicatie de bestaande klanten gerust te stellen en nieuwe klanten aan te zetten om zaken beginnen te doen met hun bank. Bovendien blijken banken in hun boodschappen klanten ook meer spaaractiviteiten aan te bieden in plaats van hypotheken en leningen." Het aantal spaar-aanbiedingen zou driehonderd keer hoger gelegen hebben dan tijdens het tweede kwartaal.

Volgens de onderzoekers lagen de marketing-inspanningen van de banken om nieuwe klanten te winnen tijdens het derde kwartaal van dit jaar 8 procent hoger dan tijdens het kwartaal voordien. "Het aantrekken van nieuwe cliënten gebeurt niet zo intensief als de communicatie met het bestaande klantenbestand, maar de banken proberen wel hun voordeel te halen uit de onrust op de markt," stipt Mintel aan. "Aangezien de onrust op de markt vermoedelijk nog een tijd zal aanslepen, zullen ook de banken hun acties blijven verder zetten. Daarbij doen ze vooral beroep op direct mail. Dat is voor de banksector immers een bijzonder handig kanaal."

11:55 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, bank, direct mail, financiele crisis |  Facebook |

06-09-08

Marketeers overschatten interesse in direct mail

De consument staat veel negatiever tegenover direct mail dan marketeers denken. Marketeers onderschatten echter die aversie van de consument. Dat blijkt uit cijfers van het Britse bureau CCB fast.Map. Terwijl ruim zes op tien consumenten zegt liever geen direct mail te ontvangen van bedrijven waar ze geen band mee hebben, menen marketeers dat minder dan vier op tien consumenten negatief staat tegen die vorm van benadering.

“Uit het onderzoek blijkt dat 63 procent van de consumenten liever geen direct mail ontvangt van bedrijven waar ze geen band mee hebben,” aldus het magazine Marketing Week. “Van degenen die al eerder bij een bedrijf hebben gekocht zou nog altijd 23 procent liever geen verdere informatie willen ontvangen. Marketeers zelf denken zelf dat niet meer dan 7 procent liever geen direct mail wil ontvangen van bedrijven waar men klant is en dat 37 procent van de consumenten geen contact wil met onbekende adverteerders.

Marketeers nemen volgens het magazine aan dat 62 procent van de consumenten graag via direct mail informatie ontvangt over bankzaken, maar in werkelijkheid is dat slechts bij 27 procent daadwerkelijk het geval. Bij auto`s schatten marketeers de belangstelling op 51 procent, terwijl niet meer dan 18 procent van de consumenten het daarmee eens zijn. In de telecomsector is dat 42 procent tegenover 20 procent en bij caritatieve acties 51 procent tegenover 20 procent.

<>Verder zegt 86 procent van de consumenten dat derden de verstrekte informatie over persoonlijke gegevens niet mogen gebruiken, terwijl marketeers hier uitgaan van een cijfer van slechts 40 procent.

23:51 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, direct mail |  Facebook |

16-08-08

Direct mail geniet nog altijd de voorkeur

euroworld_bg_directmailDirect mail geniet bij commerciële post nog altijd de voorkeur van de consument. Dat blijkt uit een Nederlandse studie van het onderzoeksbureau MetrixLab. Op het vlak van geloofwaardigheid is er volgens de onderzoekers tussen de twee kanalen nauwelijks een verschil, maar zou de consument op andere vlakken nog altijd een voorkeur laten blijken voor de traditionele brievenpost. Nochtans blijkt uit cijfers van de Nederlandse TNT Post dat er het voorbije kwartaal 1,4 procent minder direct mail werd verzonden.

Uit het onderzoek blijkt 27 procent van de ondervraagden direct mail leuk vindt, terwijl 18 procent datzelfde zegt van e-mail. "Daarnaast zegt 23 procent direct mail te verkiezen boven reclame per e-mail," aldus het magazine Adforesult. "Het omgekeerde geldt voor 14 procent van de ondervraagden. De geloofwaardigheid van direct mail en e-mail ontloopt daarentegen elkaar niet veel. Direct mail wordt door 10 procent van de ondervraagden geloofwaardig gevonden, terwijl dat bij e-mail 11 procent bedraagt."

Vrouwen blijken reclame via e-mail leuker te vinden dan mannen. Als het aankomt op geloofwaardigheid en het op prijs stellen van de reclame-uitingen is er echter geen verschil tussen mannen en vrouwen. "Een opvallend resultaat uit het onderzoek is dat jongeren tot 35 jaar de voorkeur geven aan direct mail boven e-mail," stippen de onderzoekers nog aan. "Ouderen vinden e-mail daarentegen juist geloofwaardiger. Alleenstaanden hebben niet veel op met direct mail, maar ook niet met e-mail.

16:10 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, e-mail, direct mail |  Facebook |

23-08-07

Britse e-mail marketing groter dan direct mail

In Groot-Brittannië heeft e-mail marketing op het gebied van volume voor het eerst direct mail voorbij gestoken. Dat blijkt uit cijfers van de Email Marketing Council van de Britse Direct Marketing Association. Het volume aan e-mail marketing is volgens het rapport op één jaar tijd met 52 procent gestegen. Bovendien worden ook minder commerciële e-mails geweigerd.

Uit de studie van de Email Marketing Council is gebleken dat de uitgaven aan direct mail weliswaar zijn gestegen, maar dat het verzonden volume tijdens het voorbije jaar duidelijk is gedaald. Dat heeft volgens de onderzoekers vooral te maken met het feit dat er steeds meer gewerkt wordt met multichannels-campagnes en doelgroepen ook meer gericht worden benaderd.

De sector van e-mail marketing is van mening dat de volumes ook in de toekomst met ongeveer één derde zullen blijven groeien. Volgens 42 procent van de ondervraagde e-mailverzenders heeft het succes van de sector te maken heeft dat het medium gerichte campagnes mogelijk maakt, terwijl 33 procent daarvoor verwijst naar het productaanbod en 25 procent gewag maakt van goede creatieve campagnes.

“Uit de studie is gebleken dat tijdens het tweede kwartaal van dit jaar nog slechts 2 procent van de commerciële e-mails terugkeert zonder de bestemmeling bereikt te hebben,” aldus het magazine DM Europe. “Tijdens het eerste kwartaal was dat nog 6 procent.”

12:10 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, e-mail, marketing, direct mail |  Facebook |

27-03-07

Direct mail op cd-rom

Een Amerikaans direct marketing bedrijf start met reclamemailings op cd-rom in plaats van in gedrukte mailings. Daarmee wil het bedrijf besparen op verzendingskosten en papierconsumptie. Het bedrijf SaverCD heeft de voorbije achttien maanden en aantal regionale tests uitgevoerd en wil begin volgend jaar starten met een nationale campagne op 15 miljoen exemplaren.

“Tot nu toe heeft SaverCD al meer dan 700 nationale en locale adverteerders kunnen aantrekken,” voert het magazine MediaPost aan. “Sinds zijn opstart in oktober 2005 heeft het bedrijf ongeveer 3 miljoen exemplaren verstuurd naar ongeveer 400.000 Amerikaanse gezinnen. Zij krijgen daarbij de mogelijkheid om zelf de kortingsbonnen af te printen die ze interessant vinden.”

SaverCD wijst erop dat het direct mailen van cd-reclame het huishoudelijk afval beperkt en vermijdt dat ongewenste mails moeten gerecycleerd worden. Bovendien stipt SaverCD aan dat deze vorm van mailing ook een positief effect heeft op de online trafiek die de adverteerders genereren. “Ongeveer 8 procent van alle bestemmelingen zouden online verder zoeken naar gegeven over de producten, wat de verkoop stimuleert,” aldus SaverCD.

Het bedrijf wijst erop dat deze vorm van direct mail niet alleen een positieve invloed op de berg papierafval, maar ook irriterende online reclamevormen, zoals pop-ups en spam, helpt te vermijden. “Bovendien wordt er op gemerkt dat traditionele reclamemodellen door het publiek worden afgewezen, zoals blijkt uit toepassingen die toelaten reclamespots weg te zappen,” aldus nog Mediapost.

17:08 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, direct mail |  Facebook |

19-03-07

Amerikaanse staten willen direct mail beknotten

Een tiental Amerikaanse staten overweegt om een lijst in te voeren met adressen die geen reclamepost in de brievenbus willen. Maar de US Postal Service heeft gewaarschuwd dat dit het bedrijf in grote problemen zou kunnen brengen. Het grootste gedeelte van de inkomsten van het postbedrijf is immers afkomstig uit commerciële postzendingen.

“Eerst was er een lijst met mensen die niet opgebeld wensten te worden en vervolgens kwam er een lijst met email-adressen die niet benaderd mochten worden,” schrijft The New York Post. “Nu overweegt een tiental Amerikaanse staten een gelijkaardige lijst goed te keuren voor brievenreclame.” De krant merkt er daarbij op dat men blijkbaar de direct marketing industrie blijft achtervolgen.

The New York Post voegt er wel aan toe dat deze trends marketeers wel hebben verplicht om nieuwe en minder storende manieren te zoeken om het publiek te benaderen. “Junkmail en beltaktieken worden steeds minder inegezet,” aldus de krant. “Men stapt over op verfijnder technieken die toelaten om een gerichter doelpubliek te bereiken.”

Ook het internet, gsm-toestellen en video-on-demand zijn volgens de krant nieuwe kanalen die toelaten om gericht reclame te voeren en waarbij de resultaten ook beter gemeten kan worden. “Bovendien worden de verkregen gegevens steeds beter ontleed om zoveel mogelijke informatie te kunnen verzamelen,” aldus nog The New York Post.

“Direct mail zal niet verdwijnen, maar voor ons zou dat geen probleem opleveren,” vertelde een woordvoerder van het direct marketingbedrijf Rapp Collins Worldwide. Die nieuwe evoluties hebben volgens de krant tot gevolg dat direct marketing niet langer het lelijke broertje van de reclamewereld is en zijn negatief imago afwerpt en ook grote investeerders kunnen aangetrokken worden.

Maar voorbijgestreefd is direct mail nog niet. “Het blijft één van de meest populaire vormen van marketing,” aldus nog de krant. “In de Verenigde Staten haalde de sector een omzet van 55 miljard dollar. Marketeers houden van direct mail omdat het gemakkelijk is om het succes van de campagnes te meten en relatief goedkoop is.”

Het publiek raakt echter steeds meer verstoord door de grote hoeveelheden direct mail die in hun brievenbussen terecht komen. Daarom zijn in dertien Amerikaanse staten wetsvoorstellen ingediend om lijsten samen te stellen met adressen die geen direct mail wensen te ontvangen. De Amerikaanse Direct Marketing Association (DMA) is echter tegenstander van een dergelijke maatregel.

“Direct mail blijft nog altijd een bijzonder belangrijk reclamekanaal,” merkt een DMA-woordvoerder. “Het is één van de meest efficiënte manieren om reclame te maken en blijft groeien. Ook de US Postal Service is tegenstander van de nieuwe wetgeving. “Zonder direct mail is het voor een postbedrijf heel moeilijk om te overleven,” wordt er gesuggereerd. De staat Colorado is al bezweken voor de druk en heeft het wetsvoorstel al afgevoerd.

13:14 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: direct mail, direct marketing |  Facebook |

09-11-06

Bedrijven verspillen kapitalen aan irrelevante mail

Door verkeerde informatie kan een gemiddeld bedrijf jaarlijks 180.000 dollar verspillen met het verzenden van direct mail. Die verkeerde gegevens kunnen er immers toe leiden dat irrelevante mail verstuurd wordt of dat de mail zijn eindbestemming niet bereikt. Dat stelt het Britse onderzoeksbureau Dynamic Markets.

Uit het onderzoek bleek dat teruggestuurde mail een gemiddeld bedrijf meer dan 9.000 dollar per jaar kost. Gemiddeld wordt vijf procent van de irrelevante mail teruggestuurd, maar voor elke teruggestuurde post worden er ook twintig pakketten weggegooid. Dat brengt de totale kost op 180.000 dollar per jaar.

De onderzoekers stelden ook dat vooral zakenlui een hoog volume ongewenste mail krijgen. "Zij zouden 2.400 pakketten per jaar ontvangen waarvan ze vinden dat ze irrelevant zijn voor hun job," aldus het magazine DMNews. Verder stelt dat slechts 44 procent van de ondervraagden weet voor welk bedrag mail er per jaar verstuurd wordt. Amper 12 procent wist hoeveel de teruggestuurde mail hen gekost heeft.

"De meeste bedrijven hebben er geen besef van hoeveel geld er verspild wordt aan het verzenden van ongewenste mail en hoeveel schade er wordt aangericht aan het bedrijfsimago," aldus nog de onderzoekers. "Bovendien hebben ze ook geen juist inzicht in het succes van hun communicatie."

Het probleem komt volgens de ondervraagden vooral naar voor bij het verzenden van promotiegeschenken (37 procent), retail (35 procent) en publicaties (34 procent).

13:24 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: direct mail, marketing |  Facebook |

03-08-06

E-mail in de buurt van direct mail

De marketingbestedingen in e-mail komen dicht in de buurt van direct mail. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek van Adforesult en Mailmedia. De onderzoekers stellen daarbij dat themareclame steeds meer plaats moet ruimen voor directe communicatie, waarvoor digitale kanalen beter geschikt zijn.

Reclamemakers proberen de consument steeds meer persoonlijk te benaderen. "Dat geschiedt vooral via digitale kanalen aangezien die relatief goedkoper zijn en een hogere effectiviteit opleveren," aldus Adforesult. Dat verklaart volgens de onderzoekers waarom adverteerders steeds grotere gedeelten van hun budgetten vrijmaken voor online campagnes.

Er wordt echter op gewezen dat het internet als communicatiekanaal ook een aantal nadelen heeft. "Het medium werk vluchtigheid in de hand en bovendien zijn internetters weinig loyaal," wordt er aangevoerd. Bovendien is er het probleem dat providers sommige commerciële mailcampagnes blokkeren omdat ze die - al dan niet terecht - als spam herkennen.

13:44 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: e-mail, direct mail |  Facebook |