11-03-12

Direct mail blijft efficiëntste kanaal voor aantrekken nieuwe klanten

Op de consumentenmarkt is direct mail het efficiëntste kanaal om nieuwe klanten aan te trekken. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Target Marketing bij vertegenwoordigers van de direct marketing-sector. Direct mail krijgt daarbij een score van 34 procent, gevolgd door email (25 procent), zoekmachinemarketing (10 procent) en affiliate marketing (8 procent). Om bestaande klanten te behouden wordt direct mail eveneens op een eerste plaats gerangschikt (37 procent), gevolgd door email (31 procent), outbound-telemarketing (7 procent) en sociale media (6 procent).

Op de zakelijke markt daarentegen wordt email als het efficiëntste kanaal naar voor geschoven om bestaande klanten te behouden (44 procent), gevolgd door direct mail (17 procent), outbound-telemarketing (15 procent) en webcasts (7 procent). Voor het aantrekken van nieuwe klanten krijgt email een score van 27 procent, gevolgd door direct mail (16 procent), outbound-marketing en zoekmachines (14 procent). De onderzoekers merken verder op dat 49 procent van de marketeers hun budgetten voor direct marketing dit jaar ongewijzigd laten.

Dat betekent nagenoeg een status-quo tegenover vorig jaar, toen 50,1 procent aangaf zijn budget niet te zullen veranderen. Dit jaar wil bovendien 29 procent van de ondervraagden zijn budget opdrijven, terwijl 16 procent een daling verwacht. Ook die cijfers blijven nagenoeg ongewijzigd tegenover vorig jaar. Er wordt aan toegevoegd dat de marketeers op de consumentenmarkt zich het meest optimistisch opstellen over hun budgetten. Daar verwacht 33 procent een hoger budget, terwijl 14 procent een daling verwacht. Op de zakelijke markt gaat het om respectievelijk 29 procent en 16 procent.
         

12:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: direct mail, direct marketing |  Facebook |

06-12-11

Consument ontvangt liever direct mail dan email

De consument ontvangt van bedrijven liever direct mail dan email. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van het bureau Epsilon Targeting. Daarbij wordt opgemerkt dat bijna 60 procent van de Amerikaanse consumenten geïnteresseerd is om direct mail over nieuwe producten te ontvangen, terwijl slechts 43 procent daarover een email wenst te ontvangen. Er wordt aan toegevoegd dat die voorkeur voor direct mail in alle sectoren kan worden opgemerkt.

Er wordt aan toegevoegd dat de voorkeur voor direct mail ook in de leeftijdscategorie tussen achttien en vierendertig kan worden opgemerkt. In het algemeen wordt het grootste verschil opgetekend in de gezondheidssector. Daar blijkt 41 procent van de consumenten geïnteresseerd te zijn in direct mail, tegenover slechts 8 procent zou openstaan voor email. Hetzelfde geldt ook voor voorschriftplichtige geneesmiddelen (37 procent tegenover 9 procent), verzekeringen (36 procent tegenover 9 procent), financiële diensten (36 procent tegenover 8 procent) en voeding (31 procent tegenover 10 procent).

Dat verschil heeft volgens de onderzoekers vooral te maken met de privacy-problematiek. "Het gaat immers om relatief gevoelige sectoren," wordt er opgemerkt. "Volgens 37 procent van de Amerikaanse consumenten behoort de traditionele mail nog altijd tot de privésector. Slechts 8 procent is van mening dat het internet een grotere anonimiteit biedt." Er wordt echter aan toegevoegd dat ook in de retailsector 25 procent van de consumenten geïnteresseerd is in direct mail, tegenover slechts 12 procent in email.

 

19:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: direct mail, email, marketing |  Facebook |

27-08-10

Traditionele communicatie geniet nog altijd grootste vertrouwen

Traditionele communicatievormen zoals mond-aan-mond reclame, direct mail en kranten worden door de Amerikaanse consumenten meer vertrouwd dan sociale media en andere online services. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Icom. Er wordt aan toegevoegd dat sociale netwerken, internetforums, blogs en aanverwante platformen de communicatiewereld gevoelig complexer hebben gemaakt. De onderzoekers merken echter op dat marketeers multiple-platformenstrategieën moeten ontwikkelen om de consument te benaderen. Sociale media moeten daarbij, net zoals vele andere vormen van communicatie, volgens de onderzoekers geïntegreerd worden in een bredere strategie.

Uit het onderzoek blijkt dat 57 procent van de ondervraagden vrienden en familie als een betrouwbare bron van informatie bestempelen, gevolgd door kranten (26 procent) en websites van bedrijven (22 procent). Daarna volgen televisie (20 procent), brochures en flyers (18 procent), radio (16 procent), email (12 procent), internetsites (11 procent) en mobiele telefoons (9 procent). Sociale media halen relatief bescheiden scores, waarbij blogs, forums en Facebook (8 procent) nog een iets betere score halen dan YouTube en Twitter (7 procent). De consument geeft volgens de onderzoekers dan ook nog altijd een grote voorkeur om marketing-informatie te ontvangen van offline bronnen zoals direct mail en kranten in plaats van online bronnen zoals sociale mediaplatformen.

Op het gebied van voeding, lichaamsverzorging en reinigingsproducten koos 36 procent van de ondervraagden voor direct mail, gevolgd door kranten-inlassingen (29 procent), het internet (12 procent) en email (10 procent). Er wordt aan toegevoegd dat direct mail ook in de financiële sector (40 procent), verzekeringswereld (38 procent), liefdadigheid (35 procent) en reissector (28 procent) een grote voorkeur geniet van de consument. De onderzoekers merken op dat alleen in de reissector het medium van direct mail door een ander platform wordt voorafgegaan. Daar haalt het internet immers een voorkeur van 29 procent. Icom merkt op dat marketeers ervoor moeten zorgen in alle werelden van hun doelpubliek aanwezig te zijn.

17:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, direct mail, krant |  Facebook |

04-06-10

Activiteiten verzekeringen zorgen voor heropleving direct mail

In de Verenigde Staten hebben de activiteiten van verzekeringen voor een heropleving van de bestedingen in direct mail gezorgd. In het eerste kwartaal van dit jaar werd een omzet opgetekend van 6,1 miljoen eenheden direct mail. Dat is een stijging met 16 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een studie van het onderzoeksbureau Mintel Comperemedia. De verzekeringen en kredietkaarten vormden de belangrijkste pijlers van deze groei. In de sector van de kredietkaarten werd een groei met 36 procent opgetekend tot 1,2 miljard poststukken. Bij de verzekeringen werd een stijging met 8 procent tot 2,6 miljard exemplaren genoteerd. De onderzoekers stellen dat de mix van direct mail voor de consumentenmarkt een grondige verandering heeft ondergaan tegenover het eerste kwartaal van vorig jaar.

"De verzekeringsmaatschappijen vormen met grote voorsprong het grootste pakket direct mail dat bij de Amerikaanse gezinnen in de brievenbus komt," merken de onderzoekers op. "Eén jaar geleden vormden kredietkaarten nog de grootste sector, gevolgd door verzekeringen, hypotheken en leningen." Er werd aan toegevoegd dat ook voor de rest van het jaar de signalen relatief positief lijken. Zelfs bij hypotheken is volgens Mintel opnieuw een stijging waar te nemen. Voorspeld wordt dat de groei van het eerste kwartaal zich verder zal doorzetten. Daarbij wordt vooral gewag gemaakt van een verdere toename in de sector van de kredietkaarten, te wijten aan een aantal bedrijven zoals Chase en Capital One, hun inspanningen gevoelig hebben opgedreven. Omwille van de nieuwe wetgeving op de kredietkaarten, stellen een aantal bedrijven zich terughoudender op, maar Mintel zegt te verwachten dat de groei nog verder zal toenemen.

Die groei zal volgens Mintel echter nog niet het niveau van de voorbije piekjaren halen. Door de economische recessie kende het volume aan direct mail, met inbegrip van kredietkaarten en hypotheken, een snelle terugval. Verzekeringen en telecommunicatie hielden daarentegen relatief goed stand. Op dit ogenblik vertegenwoordigen verzekeringen daardoor 43 procent van het totale volume. Kredietkaarten volgen met 21 procent op een tweede plaats. Hypotheken en leningen werden van de derde plaats verdrongen door telecommunicatie, vooral door de promotie voor gebundelde diensten voor televisie, internet en telefonie. Er wordt aan toegevoegd dat de sectoren van verzekeringen en kredietkaarten nog plaats hebben voor verdere groei. Naarmate de economie zich herstelt, wordt ook opnieuw een groei verwacht voor hypotheken en leningen.

16:10 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: direct mail, verenigde staten |  Facebook |

16-11-09

Ook slecht nieuws moet goed gecommuniceerd worden

Een goede communicatie over financiële sancties kunnen kredietkaartmaatschappen en bankinstellingen veel problemen besparen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Siegel & Gale. De onderzoekers stellen dat er een sterke correlatie bestaat tussen duidelijke, begrijpelijke motivaties aan de ene kant en vertrouwen, engagement en loyaliteit aan de andere kant. Daarbij wordt opgemerkt dat vele organisaties het moeilijk hebben om in tijden van economische crisis ongunstig nieuws te communiceren, aangezien gevreesd wordt dat slechte boodschappen de relatie met de klant beschadigen en bij de consument wantrouwen creëert. Er wordt echter aan toegevoegd dat het brengen van slechts nieuws in de praktijk daarentegen een mogelijkheid blijkt te vormen om de klantenrelatie te verbeteren en de fundamenten te leggen voor een verhoogd vertrouwen en loyaliteit in een periode wanneer de economische omstandigheden opnieuw verbeteren.

"Door de zware financiële crisis hebben kredietkaartmaatschappijen gevoelig meer boetes moeten opleggen voor laattijdige betalingen, terwijl banken de intrestvoeten op kredietkaarten hebben verhoogd," merkt Siegel & Gale op. "Dat zijn geen populaire maatregelen, maar de manier waarop deze boodschap aan de betrokkenen wordt overgebracht, kan in grote mate bepalen hoe het slachtoffer in de toekomst zal blijven staan tegen de betrokken financiële instelling. Vaak krijgt de bestemmeling die boodschap per brief bezorgd, maar uit het onderzoek blijkt dat het slechte nieuws het negatieve gevoel niet hoeft over te dragen op de boodschapper. Indien financiële instellingen duidelijk communiceren over hun beslissing en een goed gemotiveerde verklaring geven voor die maatregel, blijkt het vertrouwen van de consument in het bedrijf vaak groter te worden. Bedrijven die zich de inspanning getroosten om hun consumenten daarover duidelijk en begrijpelijk voor te lichten, krijgen daar respect voor."

Uit het onderzoek bleek dat de consument vooral kregelig reageert op koude en afwijzende berichtgeving. "Berichten die het louter hebben over marktcondities en het behouden van de winstgevendheid van de bankrekening, worden door de consument niet in dank afgenomen," stippen de onderzoekers aan. "De consument heeft er ook een hekel aan dat hij helemaal geen verklaring krijgt. Eén van de respondenten stelde dan ook dat deze financiële instellingen niet echt geïnteresseerd zijn in de klant als een loyale consument en die klant voor de betrokken bedrijven niet meer is dan een nummer. Anderzijds bleek een bericht van tweeënhalve pagina over een budgetinkrimping bij de meeste consumenten eerlijk en voorkomend over te komen, terwijl een duidelijk bericht van één pagina over strengere leningvoorwaarden als oprecht en zelfs uitnodigend werden bestempeld. De onderzoekers stellen dat financiële bedrijven daarbij op een transparante manier moeten communiceren, waarbij de intelligentie van de klant wordt gerespecteerd.

15:23 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: communicatie, direct mail |  Facebook |

13-09-09

Kredietkaartmaatschappijen mikken steeds meer op begoede klanten

Ondanks de recessie en een magere kredietmarkt in het algemeen, hebben kredietkaartmaatschappijen tijdens het tweede kwartaal van dit jaar extra inspanningen geleverd om begoede klanten te behouden en verwerven. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Mintel Comperemedia. De onderzoekers stellen dat kredietkaartmaatschappijen tijdens het tweede kwartaal van dit jaar 28 procent meer direct mail campagnes verstuurd naar begoede Amerikaanse klanten dan tijdens de eerste drie maanden van dit jaar. Tegelijkertijd zijn de kredietkaart-aanbiedingen in het algemeen met 8 procent gedaald. De onderzoekers stellen dan ook dat kredietkaartmaatshappijen in die groep klanten een uitstekend middel zien om hun winstgevendheid te verhogen.

07:31 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: direct mail, kredietkaart |  Facebook |

19-08-09

Kredieten worden weer opnieuw gepromoot

Amerikaanse consumenten worden opnieuw benaderd met aanbiedingen voor kredietkaarten. Dat zegt het onderzoeksbureau Synovate, dat niet langer belangrijke dalingen vaststelt in het volume aan direct mail waarin aanbiedingen voor kredietkaart-programma's worden gedaan. Daarbij wordt opgemerkt dat Amerikaanse gezinnen tijdens het eerste kwartaal van dit jaar 349,1 miljoen aanbiedingen rond kredietkaarten in de brievenbus hebben gekregen. Dat is weliswaar 67 procent lager dan tijdens dezelfde periode vorig jaar, maar nog amper 6 procent onder het niveau van het eerste kwartaal van dit jaar. Een aantal grote aanbieders dreven het verstuurder volume zelfs op.

"Het uitbreken van de kredietcrisis liet ook de traditionele stroom aan aanbiedingen voor kredietkaarten opdrogen," aldus het magazine Brandweek. "Het ineenstorten van het financieel systeem had een regulerende invloed op dat soort campagnes. Maar uit de cijfers van Synovate blijkt dat aan die evolutie een einde aan het komen is. Van kwartaal op kwartaal is er nauwelijks nog sprake van een daling. Bovendien bleek het verstuurde volume aan kredietkaart-aanbiedingen bij een grote financiële instelling tijdens het tweede kwartaal van dit jaar zelfs met 77 procent gestegen te zijn tegenover de eerste drie maanden. Bij Citibank is er sprake van een stijging met 65 procent.

"Rekening houdend met het feit dat kredietkaartbedrijven minder terughoudend zijn tegenover risico's dan in het begin van de economische crisis, voorspelt Synovate voor volgend jaar opnieuw een gevoelige groei in de aanbiedingen voor kredietkaart-programma's," meldt Brandweek nog. Eerder al noteerde een onderzoek van Mintel Comperemedia eveneens al een stabilisatie, na een achteruitgang van twee jaar, van de mailings naar gezinnen waarin hypotheken en woningleningen worden gepromoot. Er wordt echter aan toegevoegd dat deze promoties niet betekenen dat de consumenten daar opnieuw ook meer op ingaan. Enquêtes van het voorbije jaar hebben immers aangetoond dat de consument meer terughoudend is geworden om zijn schulden verder op te bouwen.

13:06 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: direct mail, kredietkaart, synovate |  Facebook |