11-03-12

Direct mail blijft efficiëntste kanaal voor aantrekken nieuwe klanten

Op de consumentenmarkt is direct mail het efficiëntste kanaal om nieuwe klanten aan te trekken. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Target Marketing bij vertegenwoordigers van de direct marketing-sector. Direct mail krijgt daarbij een score van 34 procent, gevolgd door email (25 procent), zoekmachinemarketing (10 procent) en affiliate marketing (8 procent). Om bestaande klanten te behouden wordt direct mail eveneens op een eerste plaats gerangschikt (37 procent), gevolgd door email (31 procent), outbound-telemarketing (7 procent) en sociale media (6 procent).

Op de zakelijke markt daarentegen wordt email als het efficiëntste kanaal naar voor geschoven om bestaande klanten te behouden (44 procent), gevolgd door direct mail (17 procent), outbound-telemarketing (15 procent) en webcasts (7 procent). Voor het aantrekken van nieuwe klanten krijgt email een score van 27 procent, gevolgd door direct mail (16 procent), outbound-marketing en zoekmachines (14 procent). De onderzoekers merken verder op dat 49 procent van de marketeers hun budgetten voor direct marketing dit jaar ongewijzigd laten.

Dat betekent nagenoeg een status-quo tegenover vorig jaar, toen 50,1 procent aangaf zijn budget niet te zullen veranderen. Dit jaar wil bovendien 29 procent van de ondervraagden zijn budget opdrijven, terwijl 16 procent een daling verwacht. Ook die cijfers blijven nagenoeg ongewijzigd tegenover vorig jaar. Er wordt aan toegevoegd dat de marketeers op de consumentenmarkt zich het meest optimistisch opstellen over hun budgetten. Daar verwacht 33 procent een hoger budget, terwijl 14 procent een daling verwacht. Op de zakelijke markt gaat het om respectievelijk 29 procent en 16 procent.
         

12:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: direct mail, direct marketing |  Facebook |

10-10-10

Digitale oplossingen duurzaamheidsstrategie marketeers

Digitale oplossingen zijn voor marketeers de belangrijkste kanalen om de afvalproductie te beperken. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Amerikaanse CMO Council. Daarbij wordt opgemerkt dat 22 procent van de marketeers print-on-demand technologie gebruiken om hun afvalproductie terug te schroeven. Nog eens 22 procent zegt materialen om te vormen tot digitale of online content. Daarnaast zegt 11 procent met hun bevoorradingsketen en andere partijen samen te werken om overschotten zoveel mogelijk te beperken. Tenslotte voert telkens 10 procent aan zijn inventaris af te bouwen en gedrukt en fysiek materiaal te elimineren.

17:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: direct marketing, duurzaamheid |  Facebook |

18-08-09

Terugval direct marketing groter dan verwacht

Ook direct mail is één van de analoge mediaslachtoffers van de economische recessie. De Amerikaanse Direct Marketing Association voorspelde eerder nog dat het volume aan direct mail dit jaar met slechts één procent zou terugvallen, maar inmiddels heeft men die prognoses gevoelig moeten bijschroeven. Nu wordt er rekening gehouden met een achteruitgang met tien procent. Ramesh Lakshmi-Ratan, chief operating officer van de Direct Marketing Association heeft het daarbij over een combinatie van een aantal factoren, waarbij verwezen wordt naar de kredietcrisis, de hypotheekcrisis en de algemene economische crisis, gekoppeld aan nieuwe kanalen die door marketeers worden uitgeprobeerd om verschillende kanalen in hun campagnes te integreren.

In de Verenigde Staten werd het U.S. Post Office één van de grootste slachtoffers van de terugval in het volume direct mail. Tijdens het tweede kwartaal van dit jaar maakte het Amerikaanse postbedrijf een verlies van 2,4 miljard dollar. Als gevolg daarvan moest het postbedrijf een aantal kostenbesparende maatregelen doorvoeren, zoals het terugschroeven van het aantal werkuren. Het U.S. Post Office probeert het Amerikaanse Congres er nu van te overtuigen om de post nog slechts vijf dagen per week te laten, zoals dat in vele andere landen al langer het geval is. Tot nu toe wordt in de Verenigde Staten de post nog altijd zes dagen per week bezorgd, met inbegrip van de zaterdag.

Een woordvoerder van de Amerikaanse posterijen geeft toe dat de terugval gedeeltelijk te wijten is aan de dalende volumes direct mail, maar er wordt ook verwezen naar het langetermijn-effect van de elektronische verspreiding, zoals e-mail en de elektronische betalingen, die een belangrijke stroom aan papieren correspondentie heeft vervangen. "Een gedeelte van het postvolume zal dan ook niet terugkeren wanneer de economie zich opnieuw hersteld heeft," aldus de woordvoerder. De sector van de direct mail worstelt met hetzelfde probleem. Lakshmi-Ratan geeft toe dat een recent onderzoek duidelijk een verschuiving naar digitale media ten nadele van direct mail heeft aangetoond. Daarbij bleek dat 81 procent van de respondenten het gebruik van e-mail voor marketingdoeleinden denkt te verhogen.

Lakshmi-Ratan voegt er aan toe dat ook andere digitale media, zoals online video, zoekmachinemarketing en mobiele marketing een groeiende populariteit kennen. "Dat zijn aantrekkelijke, populaire en goedkope alternatieven die in de toekomst alleen nog maar zullen groeien en aangevuld zullen worden met toepassingen zoals virale marketing en trigger marketing," geeft hij toe.

17:46 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: post, direct mail, direct marketing |  Facebook |

18-11-08

Recessie doet direct marketing naar internet uitwijken

De omzet van direct marketing is tijdens het tweede kwartaal van dit jaar met 3,6 procent gedaald tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van de Direct Marketing Association (DMA). Daarmee wordt volgens de onderzoekers de vrees bevestigd van direct marketeers, waarvan 60 procent benadrukt dat de algemene economische voorwaarden op korte termijn een impact zullen hebben op de omzet van de sector. Tijdens het tweede kwartaal was dat nog 56 procent en tijdens de eerste drie maanden van dit jaar 51 procent.

Uit het onderzoek blijkt verder dat er ondanks de economische vertraging verder zal geïnvesteerd worden in direct marketing. Maar volgens 44 procent van de ondervraagden zullen de beschikbare budgetten wel herschikt worden, met onder meer een grotere aandacht voor e-mail, websites en zoekmachines. "In geval van een recessie zullen investeringen in bepaalde sectoren, zoals internet en analyses, volgens een groot gedeelte van de marketeers nog wel toenemen," voeren de onderzoekers aan.

Direct marketeers stellen dat ze met hun campagnes in eerste instantie nieuwe klanten willen verwerven, gevolgd door het behoud van bestaande klanten. Beide motivaties kregen een iets groter belang in vergelijking met vorig jaar. Verder bleek dat vooral de distributeurs van catalogussen de gevolgen van de economische vertraging voelen. De inkomsten lagen tijdens het tweede kwartaal van dit jaar 6,2 procent lager dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. De uitgevers verwachtten dat die omzet op korte termijn nog verder zou teruglopen.

11:16 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: direct marketing |  Facebook |

17-04-08

Direct marketing wil geen talent kwijtraken

Now HiringIn de sector van de direct marketing zijn veel bedrijven alvast niet echt geneigd om tot ontslagen over te gaan. Wel worden aanwervingen bevroren. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van het bureau Bernhart Associates. Volgens de onderzoekers vrezen de bedrijven dat ze bij een heropleving van de economie onvoldoende talent zullen kunnen vinden om weer opnieuw te groeien. Daarom worden afvloeiingen zoveel mogelijk vermeden en wordt een afwachtende houding aangenomen.

"Al tijdens het laatste kwartaal van vorig jaar was duidelijk dat ook in de direct marketing de aanwervingslust daalt," aldus Bernhart Associates. "Die trend heeft zich tijdens het eerste kwartaal van dit jaar verder doorgezet. Eind vorig jaar zei 13 procent van de ondervraagde bedrijven zijn aanwervingspolitiek te zullen bevriezen. Dat is in het eerste kwartaal van dit jaar gestegen tot 20 procent. Negen op tien ondervraagden zegt ook niet te kunnen ramen wanneer er weer nieuwe medewerkers zullen worden aangeworven."

Toch zegt nog 54 procent van de bedrijven te verwachten op korte termijn aanwervingen te zullen doen. Het kwartaal daarvoor was dat 58 procent. Slechts 12 procent van de ondervraagde bedrijven maakt gewag van mogelijke ontslagen. Dat is evenveel als tijdens het laatste kwartaal van vorig jaar. "Men had kunnen verwachten dat het aantal ontslagen zou stijgen, maar de bedrijven zijn ervoor bevreesd dat ze bij een heropleving van de economie geen geschikt personeel zouden kunnen vinden," aldus de onderzoekers tegenover het magazine DM News.

Bij elke economische heropleving wordt het voor de sector steeds moeilijker om nog geschikt personeel te vinden. "Dat komt omdat minder mensen een carrière overwegen in direct marketing dan tien jaar geleden en omdat bedrijven minder energie steken in het opleiden van personeel," aldus nog de onderzoekers. "Bovendien gaat er steeds meer activiteiten naar e-commerce, waar personeel bijzonder zeldzaam is. Bovendien is er de terugtreding van de babyboomers uit de arbeidsmarkt."

Indien de economische situatie nog verslechtert, zullen ontslagen volgens de onderzoekers echter niet meer vermeden kunnen worden.

12:31 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: direct marketing |  Facebook |

04-02-08

Autoverkoop profiteert van direct marketing

Elke dollar die autoverkopers uitgeven aan direct marketing, brengt 33,81 dollar op. Dat blijkt uit cijfers van de Amerikaanse Direct Marketing Association over de direct-marketing-inspanningen van de automobielindustrie tijdens het voorbije jaar. Daarbij gaven de autoverkopers in totaal 7,3 miljard dollar uit aan direct marketing. Die investeringen leverden volgens de organisatie 248,1 miljard dollar aan omzet op.

De onderzoekers stelden vast dat de autoconstructeurs het voorbije jaar 8 miljard dollar investeerden in direct marketing. Dat leverde hen een omzet van 77,8 miljard op. Daarmee ligt de return-on-investment voor de autoconstructeurs op 9,68 dollar per uitgegeven dollar. Verwacht wordt dat de sector in 2012 een bedrag van 9,8 miljard dollar zal investeren in direct markting. Dat zou hen een omzet van 108,1 miljard dollar opleveren. Daarmee zal een return-on-investment gerealiseerd worden van 11 dollar per geïnvesteerde dollar.

Volgens het rapport van de Direct Marketing Association halen de autoverkopers uit direct marketing de grootste return-on-investment van alle economische sectoren. Tegen 2012 zullen zij volgens het rapport 8,8 miljard dollar uitgeven aan direct marketing. Dat zou hen een omzet van 297,8 miljard opleveren. Daarmee zou hun return-on-investment licht dalen tot 33,67 dollar per uitgegeven dollar.

De meeste campagnes op het vlak van direct mail waren gericht op het verwerven van nieuwe klanten. Tijdens de bestudeerde periode was Toyota de grootste investeerder van direct marketing.

Meer over transport en verkeer

14:27 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automotive, direct marketing |  Facebook |

19-03-07

Amerikaanse staten willen direct mail beknotten

Een tiental Amerikaanse staten overweegt om een lijst in te voeren met adressen die geen reclamepost in de brievenbus willen. Maar de US Postal Service heeft gewaarschuwd dat dit het bedrijf in grote problemen zou kunnen brengen. Het grootste gedeelte van de inkomsten van het postbedrijf is immers afkomstig uit commerciële postzendingen.

“Eerst was er een lijst met mensen die niet opgebeld wensten te worden en vervolgens kwam er een lijst met email-adressen die niet benaderd mochten worden,” schrijft The New York Post. “Nu overweegt een tiental Amerikaanse staten een gelijkaardige lijst goed te keuren voor brievenreclame.” De krant merkt er daarbij op dat men blijkbaar de direct marketing industrie blijft achtervolgen.

The New York Post voegt er wel aan toe dat deze trends marketeers wel hebben verplicht om nieuwe en minder storende manieren te zoeken om het publiek te benaderen. “Junkmail en beltaktieken worden steeds minder inegezet,” aldus de krant. “Men stapt over op verfijnder technieken die toelaten om een gerichter doelpubliek te bereiken.”

Ook het internet, gsm-toestellen en video-on-demand zijn volgens de krant nieuwe kanalen die toelaten om gericht reclame te voeren en waarbij de resultaten ook beter gemeten kan worden. “Bovendien worden de verkregen gegevens steeds beter ontleed om zoveel mogelijke informatie te kunnen verzamelen,” aldus nog The New York Post.

“Direct mail zal niet verdwijnen, maar voor ons zou dat geen probleem opleveren,” vertelde een woordvoerder van het direct marketingbedrijf Rapp Collins Worldwide. Die nieuwe evoluties hebben volgens de krant tot gevolg dat direct marketing niet langer het lelijke broertje van de reclamewereld is en zijn negatief imago afwerpt en ook grote investeerders kunnen aangetrokken worden.

Maar voorbijgestreefd is direct mail nog niet. “Het blijft één van de meest populaire vormen van marketing,” aldus nog de krant. “In de Verenigde Staten haalde de sector een omzet van 55 miljard dollar. Marketeers houden van direct mail omdat het gemakkelijk is om het succes van de campagnes te meten en relatief goedkoop is.”

Het publiek raakt echter steeds meer verstoord door de grote hoeveelheden direct mail die in hun brievenbussen terecht komen. Daarom zijn in dertien Amerikaanse staten wetsvoorstellen ingediend om lijsten samen te stellen met adressen die geen direct mail wensen te ontvangen. De Amerikaanse Direct Marketing Association (DMA) is echter tegenstander van een dergelijke maatregel.

“Direct mail blijft nog altijd een bijzonder belangrijk reclamekanaal,” merkt een DMA-woordvoerder. “Het is één van de meest efficiënte manieren om reclame te maken en blijft groeien. Ook de US Postal Service is tegenstander van de nieuwe wetgeving. “Zonder direct mail is het voor een postbedrijf heel moeilijk om te overleven,” wordt er gesuggereerd. De staat Colorado is al bezweken voor de druk en heeft het wetsvoorstel al afgevoerd.

13:14 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: direct mail, direct marketing |  Facebook |