03-05-18

Rechtstreekse omgeving heeft grote impact op raciale overtuiging

In de meeste religieuze gemeenschappen wordt diversiteit als een positieve waarde gepropageerd, maar dat heeft op de raciale overtuigingen van de gelovigen minder invloed dan de directe woonomgeving van de betrokkene. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Baylor University in Waco in de Amerikaanse staat Texas. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat gelovige blanken zich gemiddeld het meest comfortabel voelen met personen van Aziatische origine. Het minst gemakkelijk voelt men zich daarentegen met mensen met een zwarte huidskleur. Ouderen en getrouwde koppels blijken gemiddeld minder vrienden te hebben uit andere etnische groepen.

Lees Verder

16:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: diversiteit |  Facebook |

11-01-18

In bedrijfsleven gaan diversiteit en innovatie samen

Bedrijven die inspanningen leveren om de diversiteit te bevorderen, blijken ook innovatiever. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de North Carolina State University en de Portland State University, op basis van een analyse van de drieduizend grootste beursgenoteerde bedrijven van de Verenigde Staten gedurende het eerste anderhalve decennium van deze eeuw. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat een grotere diversiteit gelinkt kan worden aan een grotere activiteit op het gebied van productinnovaties. Tevens kan ook een groter volume aan patenten en vermeldingen op patenten worden vastgesteld.

“Het onderzoek kon bevestigen dat bedrijven met een gericht beleid voor de promotie en het behoud van een diverse werkvloer - op het gebied van gender, ras en seksuele oriëntatie - ook betere prestaties leveren bij de ontwikkeling van innovatieve producten en services,” benadrukt onderzoeksleider Richard Warr, professor management aan de North Carolina State University. “Er is niet alleen sprake van een correlatie, maar wel van een oorzakelijk verband. Bovendien is die vaststelling van toepassing op een brede waaier industriële sectoren.” Vastgesteld werd dat diversiteit kon worden gekoppeld aan twee bijkomende productinnovaties over een periode van tien jaar.

“Bedrijven lanceren gemiddeld twee nieuwe producten per jaar,” verduidelijkt Richard Warr. “Een surplus van twee ontwikkelingen over een periode van tien jaar is dan ook een belangrijk resultaat. Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat een versterking van het diversiteitsbeleid niet onmiddellijk tot een grotere innovativiteit zal leiden. Het kan enkele tijd duren vooraleer de resultaten kunnen worden vastgesteld. Belangrijk is echter dat een bedrijf met een sterke interesse in innovatie, uiteindelijk zal profiteren van de ondersteuning die aan de diversiteit in zijn organisatie wordt gegeven. Het fenomeen kan niet alleen bij de grote technologiebedrijven worden opgetekend, maar ook bij klassieke onderneming uit onder meer de bouwsector.

Lees Verder

16:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: diversiteit, innovatie |  Facebook |

12-03-14

Diversiteit wordt op werkvloer te weinig doorgezet

Organisaties leggen vaak de nadruk op diversiteit, maar meer dan de helft van de millennials is van mening dat de professionele opportuniteiten niet voor alle werknemers gelijk zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent PricewaterhouseCoopers (PwC) bij meer dan veertigduizend werknemers uit de millennial-generatie. Onder meer wordt opgemerkt dat 29 procent van de vrouwelijke millennials van oordeel is dat werkgevers op het gebied van promoties teveel toegespitst zijn om mannelijke werknemers. Er wordt aan toegevoegd dat 82 procent van de vrouwelijke millennials het beleid van een onderneming op het gebied van diversiteit en gelijkheid laten doorwegen bij de keuze van een werkaanbieding.

Lees Verder

11:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: diversiteit |  Facebook |

07-03-14

Hollywood loopt ver achter op het gebied van diversiteit

Hollywood slaagt er niet in om de toenemende diversiteit van de bevolking te volgen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Center for African American Studies. Opgemerkt wordt dat de aanwezigheid van vrouwen en minderheden bij acteurs, schrijvers, regisseurs en producers van film en televisie slechts één twaalfde tot één tweede van hun daadwerkelijke vertegenwoordiging in de algemene populatie bedraagt. De onderzoekers merken dan ook op dat Hollywood geen enkel besef meer lijkt te hebben van de nieuwe Amerikaanse maatschappij, die gekenmerkt wordt door een toenemende diversiteit. Er wordt opgemerkt dat een grotere diversiteit nochtans meer kijkers aantrekt, wat tot hogere winsten voor studio’s en netwerken zou leiden.

Lees Verder

15:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hollywood, diversiteit |  Facebook |

18-02-14

Afslanken bedrijven gaat ten koste van diversiteit

Het afslanken van bedrijven heeft een grote impact op de diversiteit van het management-kader. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de Tel Aviv University naar meer dan driehonderd Amerikaanse bedrijven die tussen het begin van de jaren tachtig en de eerste helft van het voorbije decennium een afslanking hebben doorgevoerd. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat de operaties vooral nadelig bleken te zijn voor blanke vrouwen en zwarte bestuurders. De impact is volgens de Israëlische wetenschappers het meest duidelijk wanneer bij de afslanking rekening wordt gehouden met posities of status.

“Wanneer de afslanking is gebaseerd op een evaluatie van prestaties, blijkt de diversiteit volgens geslacht en ras gehandhaafd te kunnen blijven,” merkt onderzoeksleider Alexandra Kalev, professor sociologie en antropologie aan de Tel Aviv University, op. “Een individuele evaluatie op basis van prestaties in plaats van algemene paramaters zoals positie en status, blijkt bij de executives een bewustzijn over diversiteit op te roepen, waardoor ze gestimuleerd worden om diepgaand en creatief te denken over de invulling van de vereiste afslanking. Dat biedt niet alleen een optimale uitkomst op het gebied van diversiteit, maar ook voor de toekomst van onderneming, aangezien het beste talent aan boord wordt gehouden.”

“Wanneer louter met positie werd rekening gehouden, bleek het aandeel van blanke vrouwen en etnische minderheden in het management met respectievelijk 25 procent en 20 procent af te nemen,” zegt professor Kalev nog. “Ook wanneer de afslanking gebeurde op basis van status bleek het aandeel van blanke vrouwen in het management met 20 procent in te krimpen.” De onderzoekers stelden vast dat twee derde van de onderzochte ondernemingen gebruik maakten van positie en status om een selectie voor afslankingen te maken. Er wordt aan toegevoegd dat het onderzoek aantoonde dat de bedrijven in de loop van de decennia bij hun herstructureringen steeds vaker op basis van positie bleken te werken.

In het begin van de jaren tachtig werd slechts bij 30 procent van de operaties gebruik gemaakt van positie om selecties voor de afslanking te maken. Tegen de eerste helft van het voorbije decennium was dat echter al opgelopen tot meer dan 50 procent. Professor Kalev benadrukte ook nog vastgesteld te hebben dat steeds vaker op externe consulenten beroep gedaan wordt op de afslanking te begeleiden. Ook die trend heeft er volgens de sociologe voor gezorgd dat bij de selecties minder met diversiteit rekening gehouden werd. Een interne begeleiding zorgt volgens de onderzoekster daarentegen dat maatregelen, zoals herpositionering of opleidingen, worden genomen om de diversiteit in het kader te blijven garanderen.

Het onderzoek toont volgens professor Kalev echter aan dat bij problemen vrouwelijke kaderleden en etnische minderheden het grootste risico lopen om te moeten afvloeien.

Lees Verder

09:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sanering, diversiteit |  Facebook |

12-02-14

Gebrek aan diversiteit bedrijfstop doet onderneming opportuniteiten missen

Een gebrek aan diversiteit in de top van de ondernemingen berooft het bedrijfsleven van belangrijke opportuniteiten. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Green Park bij de honderd grootste Britse bedrijven. Daarbij werd opgemerkt dat slechts drie voorzitters niet tot het blanke ras behoorden. Er werd bij de voorzitters ook slechts één vrouw aangetroffen. Daarnaast bleek dat ook amper vijf chief executives niet tot de blanke populatie behoorden. Datzelfde bleek ook voor amper twee financieel directeurs te gelden. De onderzoekers voegen er aan toe dat de top van het Britse bedrijfsleven nog steeds een blanke en mannelijke entiteit vormt.

Lees Verder

12:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: diversiteit, directie |  Facebook |

05-02-14

Diversiteit heeft een positieve impact op groepsprestaties

Diversiteit heeft een positieve impact op groepsprestaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Ryerson University in Toronto. De Canadese onderzoekers stelden vast dat prestaties van divers samengestelde wetenschappelijke teams door collega’s hoger worden ingeschat dan de resultaten die door homogene samenwerkingsverbanden worden aangebracht. Diversiteit verhoogt volgens de onderzoekers minstens de kans dat aan efficiënte wetenschap kan worden beoefend. De wetenschappers zeggen dan ook dat het stimuleren van diverse teams voor organisaties een bijzonder grote waarde te bieden heeft. Dat geldt volgens hen niet alleen voor de wetenschap, maar ook voor andere maatschappelijke sectoren.

“Producten van gemengde wetenschappelijke researchteams krijgen door observatoren in het algemeen een hogere kwaliteit toegemeten dan het werk van homogene teams,” merkt onderzoeksleider Lesley Campbell, professor ecologie en evolutie aan de Ryerson University, op. “Er kan dan ook worden gesteld dat diversiteit minstens tot een grotere efficiëntie leidt. Dat geldt echter niet alleen voor wetenschappelijk onderzoek, maar ook voor de zakelijke wereld, sociale samenwerkingsverbanden en andere vormen van collaboratie. Het onderzoek toont dan ook aan dat het aanmoedigen van divers samengestelde teams aan organisaties een meerwaarde kan opleveren en de succeskansen van individuen, teams en managers kan doen toenemen.”

Professor Campbell waarschuwt wel dat het aantal vrouwen in leidinggevende functies de voorbije tien jaar weliswaar is toegenomen, maar dat is volgens haar veel minder het geval bij de samenstelling van wetenschappelijke onderzoeksteams. “Dat dreigt een negatieve impact te hebben op de efficiëntie van het wetenschappelijk onderzoek,” benadrukt ze dan ook. “Er moeten dan ook meer inspanningen worden gedaan om de participatie van vrouwen op alle niveaus van het wetenschappelijk onderzoek te bevorderen. Vooral universiteiten kunnen een belangrijke rol spelen in de rekrutering en het behoud van vrouwelijke wetenschappers voor onderzoek. Daarvoor moet een ondersteunend klimaat worden uitgebouwd.”

De onderzoekers stelden vast dat het wetenschappelijk onderzoek van genderdiverse teams 34 procent vaker in wetenschappelijke publicaties werd geciteerd dan het werk van homogene onderzoeksgroepen. “Diversiteit in een groep brengt ook uiteenlopende visies op het gebied van probleemoplossing bij elkaar,” zegt Lesley Campbell. “Er moet bij probleemoplossing immers niet alleen rekening worden gehouden met de feiten, maar ook met de manier waarop het onderwerp wordt benaderd. Divers samengestelde groepen blijken een duidelijk andere aanpak te hanteren dan homogene samenwerkingsverbanden.”

Lees Verder

11:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: diversiteit, prestatie, groep |  Facebook |

26-10-13

Vrouwen in directieraad moet meer zijn dan diversiteit

De aanwezigheid van vrouwen in de directiekaders mag niet als een diversiteits-problematiek worden benaderd, maar moet als een zakelijke meerwaarde worden uitgespeeld. Dat zegt Heather Jackson, initiatiefneemster van An Inspirational Journey, een organisatie die werd opgericht om de carrière-ontwikkeling van talentvolle vrouwen te begeleiden. Wanneer men vrouwen een daadwerkelijke kans in de hoogste bedrijfskaders wil bieden, moeten er volgens Jackson inspanningen worden gedaan om de onbewuste vooringenomenheid in het rekruteringsproces weg te werken en door sponsoring en mentoring het zelfvertrouwen van talentvolle vrouwelijke medewerkers te ondersteunen en stimuleren.

“Het zou verkeerd zijn om bij gelijke kansen voor vrouwen alleen vanuit een diversiteits-problematiek te vertrekken,” zegt Heather Jackson, verwijzend naar het systeem van quota dat vaak naar voor wordt geschoven om vrouwen een groter aandeel in de leidende kaders van het bedrijfsleven te garanderen. “Er wordt gerekend met percentages en weegschalen, maar dat is niet de gepaste manier om diversiteit te stimuleren. Daarentegen moet bij human resources meer inspanningen worden gedaan om de onbewuste vooroordelen in het rekruteringsproces weg te werken en ervoor te zorgen dat vrouwen het nodige zelfvertrouwen winnen om een succesvolle carrière te kunnen uitbouwen.”

Volgens Heather Jackson ligt het probleem echter ook gedeeltelijk bij de vrouwen zelf. “De meeste bedrijven staan open voor diversiteit, maar dat betekent ook dat vrouwen hun verantwoordelijkheid moeten nemen en zichzelf promoten zoals ook hun mannelijke collega’s doen,” merkt ze op. “Er is wellicht ook minder sprake van een loondiscriminatie dan van een ongelijkheid in onderhandelingsvaardigheden. In dat geval kan Angela Ahrendts, vertrekkend chief executive van Burberry, als een rolmodel worden beschouwd. Ahrendts heeft zich opgewerkt tot de bestbetaalde chief executive van de Britse beursgenoteerde bedrijven omdat ze zich bewust was van haar waarde en die boodschap ook aan de bestuursraad duidelijk heeft gemaakt.”

Lees Verder

10:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: diversiteit, vrouw |  Facebook |

02-10-13

Diversiteit blijft in veel bedrijven louter theorie

In vele bedrijven blijft het concept van diversiteit louter een theorie. Dat is de conclusie van een onderzoek van de consulenten HR Lounge en Astar-Fanshawe bij meer dan tweehonderd Britse ondernemingen. Aangevoerd wordt dat personeelsdiensten bij hun inspanningen om een grotere diversiteit in het personeelsbestand vaak onvoldoende ondersteuning genieten van de topkaders. De onderzoekers stelden vast dat slechts 12 procent van de ondervraagde personeelsverantwoordelijken aangaf dat diversiteit en inclusie een topprioriteit vormen voor hun organisatie, terwijl amper 19 procent getuigde dat deze concepten een wezenlijk onderdeel van de bedrijfscultuur uitmaken.

“Diversiteit blijkt in vele bedrijven niet meer dan een slogan zonder inhoud te zijn,” voert Angela O’Connor, chief executive van The HR Lounge, aan. “Om daadwerkelijk diversiteit en inclusie te kunnen realiseren, hebben personeelsverantwoordelijken de actieve steun van het topmanagement nodig. Dat blijkt echter vaak te ontbreken, waardoor verantwoordelijken voor human resources vaak voor een onmogelijke strijd staan om van diversiteit binnen de onderneming een cultuur te maken. Zonder de steun van het topmanagement dreigt diversiteit uit de prioriteiten van de onderneming te verdwijnen. Diversiteit blijft al te vaak een oefening die nooit verder op de werkvloer wordt doorgetrokken.”

“Diversiteit en inclusie mogen geen geïsoleerd thema zijn, maar moeten centraal staan in de werking van de organisatie,” merkt O’Connor op. “Verantwoordelijken voor human resources moeten het management duidelijk maken en overtuigen dat diversiteit geen randgebeuren is, maar een basis vormt voor succesvol ondernemen.” De onderzoekers stelden vast dat diversteit weliswaar bij 95 procent van de bedrijven een onderdeel vormt van het wervingsbeleid, maar slechts 28 procent van de ondernemingen trekt dat principe ook verder door tot het directiekader. Slechts 4,5 procent van de ondervraagden gaf toe dat het management de diversiteit van het klantenbestand weerspiegelt.

Lees Verder

15:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: diversiteit |  Facebook |

06-04-13

Diversiteitsprogramma vaak niet meer dan cosmetische operatie

Bedrijven met een diversiteitsprogramma hanteren in de perceptie van het publiek een rechtvaardig beleid, ook al wordt dat door ongelijkheid bij aanwervingen, promoties of verloning tegengesproken. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de University of Washington. De Amerikaanse onderzoekers voegen er aan toe dat betichtingen van discriminatie tegen deze bedrijven bij het publiek meestal op ongeloof worden onthaald. Bedrijven moeten volgens de onderzoekers deze programma's dan ook aan de praktijk toetsen.

"Diversiteitsprogramma's worden meestal door de personeelsdienst van het bedrijf ontwikkeld, maar worden haast nooit op hun efficiëntie getest," merkt onderzoeksleider Cheryl Kaiser, professor psychologie aan de University of Washington, op. "Toch blijken deze programma's zelfs in de rechtbank gehanteerd te worden om klachten van discriminatie af te wijzen. Diversiteitsprogramma's zijn in werkelijk vaak niet meer dan cosmetische operaties, die het bedrijf in staat stellen voldoende inspanningen te leveren om ongelijkheid te bestrijden."

De onderzoekers merken op dat Amerikaanse rechters deze programma's vaak als een motivatie aanvoeren om discriminatie-klachten van werknemers af te wijzen. "Die motivatie gebeurt echter zonder de efficiëntie van de programma's getest te hebben," zegt professor Kaiser nog. "Ook blijkt er bij het publiek minder bereidwilligheid aanwezig te zijn discriminatie-klachten te ondersteunen tegen bedrijven die een officieel diversiteitsprogramma hebben opgesteld. Het gevaar bestaat dan ook dat deze programma's louter een illusie van diversiteit creëren."

Lees Verder

13:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: diversiteit, management |  Facebook |

25-06-12

Segregatie blijft gehandhaafd in gediversifieerde Amerikaanse steden

Hoewel de etnische diversiteit in de Verenigde Staten toeneemt, blijft de segregatie aanhouden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Dartmouth College. De onderzoekers benadrukken dat de etnische diversiteit in de Amerikaanse steden een duidelijke groei kent, maar desondanks blijven stadswijken met een grote diversiteitsgraad volgens hen nog altijd bijzonder zeldzaam. Er wordt aan toegevoegd dat vele Afro-Amerikanen nog altijd geconcentreerd wonen in duidelijk afgelijnde buurten. Er wordt wel toegegeven dat uitsluitend blanke of zwarte wijken nagenoeg zijn verdwenen, maar er moet volgens de wetenschappers wel de nodige voorzichtigheid in acht worden genomen wanneer beweerd wordt dat de eenentwintigste eeuw gekenmerkt zal worden door het einde van de segregatie en een definitieve doorbraak van de diversiteit.

Lees Verder

16:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: segregatie, diversiteit |  Facebook |

17-06-12

Vrijwillig diversiteitsbeleid werpt zijn vruchten af

Een vrijwillige benadering van diversiteit in de bestuursraden van het bedrijfsleven werpt zijn vruchten af. Dat heeft Lynne Featherstone, Brits minister van gelijke kansen, gezegd. De minister stelt dat vrijwillige maatregelen voor het bevorderen van diversiteit de bedrijven heeft aangezet om de voordelen van het gebruik van vrouwelijk talent te plukken. De bedrijven beseffen volgens de minister dat diversiteit niet alleen een kwestie is van eerlijkheid, maar ook economisch zinvol is. De minister merkt op dat verscheidene grote bedrijven een diversiteitsbeleid hebben ingevoerd.

Lees Verder

08:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: diversiteit, human resources |  Facebook |

14-06-12

Omvang van land bepaalt culturele diversiteit bevolking

De vorm van landen blijkt een belangrijke impact te hebben op de culturele diversiteit. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Stanford University. De onderzoekers stelden vast dat landen met een brede vorm, zoals Mongolië en Turkije, relatief weinig verschillende talen kennen. Landen met een smalle vorm, zoals Peru of Chili, kennen volgens de onderzoekers daarentegen een grotere taalkundige diversiteit. Een reden voor dat verschil moet volgens de onderzoekers wellicht worden gezocht in de afstand tegenover de evenaar. Landen met een brede vorm hebben overal ongeveer een identieke afstand tegenover de evenaar en kennen dus in grote mate ook een uniform klimaat.

Lees Verder

17:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cultuur, diversiteit |  Facebook |

28-04-12

Diversiteit op Amerikaanse krantenredacties blijft dalen

Hoewel het aantal minderheden in de Verenigde Staten een groei blijft kennen, moet op de redacties van kranten een tegengestelde beweging worden opgetekend. Dat is de conclusie van een rapport van de American Society of Newspaper Editors (ASNE). De onderzoekers merken op dat minderheden op de Amerikaanse krantenredacties een aandeel van 12,32 procent hebben. Dat betekent een daling met 1 procentpunt tegenover twee jaar geleden. Zes jaar geleden werd een piekaandeel van 13,73 procent opgetekend, maar sindsdien werd een voortdurende daling geregistreerd.

In de tweede helft van de jaren zeventig haalde de diversiteit op de Amerikaanse krantenredacties slechts een score van bijna 4 procent. Er wordt opgemerkt dat het personeelsbestand van de Amerikaanse krantenredacties het voorbije jaar met 2,4 procent tot 40.600 redacteuren is teruggevallen. Bij de minderheden werd echter een afbouw met 5,7 procent tot 5.000 redacteuren opgetekend. "Bij nagenoeg één derde van de ontslagen waren redacteuren uit minderheden betrokken," voeren de onderzoekers aan.

De voorbije tien jaar zou het aantal Afro-Amerikaanse redacteuren op de Amerikaanse krantenredacties met ongeveer duizend eenheden zijn gedaald. Gregory Lee, president van de Amerikaanse National Association of Black Journalists, benadrukt dat de cijfers belangrijke verschillen kunnen vertonen tussen de onderscheiden departementen. "De sportredactie bestaan voor 97 procent uit blanke redacteuren en voor 90,6 procent uit blanke mannelijke journalisten," voert hij aan. "Het is voor krantendirecties gemakkelijk om een diversiteitsbeleid aan te kondigen, maar veel minder gemakkelijk om dat in de praktijk om te zetten."

Lees Verder

13:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, krant, diversiteit |  Facebook |

21-05-11

Nog altijd belangrijke diversiteitskloof in Hollywood

Vrouwen en etnische minderheden hebben het nog altijd relatief moeilijk om als auteur in Hollywood succes te boeken. De economische recessie heeft die situatie nog scherper gesteld. Dat is de conclusie van een onderzoek van Darnell Hunt, professor sociologie aan de University of California, in opdracht van het Writers Guild of America. De onderzoeker merkt daarbij op dat diversiteit in de sector geen luxe is, ook niet in een periode van economische moeilijke omstandigheden.

Uit het onderzoek van Hunt blijkt dat vrouwen twee jaar geleden 24 procent van alle Hollywood-schrijvers vertegenwoordigden. Dat betekende een daling met 1 procent tegenover twee jaar voordien. In de filmsector werd tijdens die periode een daling van 18 procent tot 17 procent geregistreerd. Hun aandeel in de televisie-industrie bleef status-quo op 28 procent. Het aandeel van etnische minderheden in de televisie-sector herstelde zich volgens Hunt wel tot het niveau van zes jaar geleden, maar in de filmindustrie daalde hun aanwezigheid tot 5 procent, het laagste niveau in een decennium.

Er wordt aan toegevoegd dat de loonkloof voor minderheden in de televisiesector het hoogste niveau in een decennium heeft bereikt. Er wordt daarbij gewag gemaakt van een verdubbeling. Hunt voert aan dat blanke auteurs twee jaar geleden een gemiddeld jaarsalaris hadden van 117.343 dollar, tegenover 100.000 dollar voor vrouwen en 87.225 dollar voor etnische minderheden. Hunt merkt nochtans op dat Hollywood steeds meer afhankelijk wordt van een divers publiek en van de verhalen die deze groep aanspreken.

14:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: diversiteit, hollywood |  Facebook |

12-02-11

Meer vrouwen en allochtonen op Nederlandse televisie

De Nederlandse publieke omroep wil dat er meer vrouwen en niet-westerse allochtonen op de televisie komen. Vooral in de nieuwsuitzendingen en actualiteitenrubrieken worden nog te vaak alleen blanke mannen opgevoerd. Dat heeft de Nederlandse Publieke Omroep gemeld. Opgemerkt wordt dat uit onderzoek is gebleken dat in programma's van de publieke omroep vrouwen 38 procent van de sprekende rollen hebben. Daarnaast was 9 procent van Surinaamse, Marokkaanse, Antilliaanse of Turkse herkomst.

"Nederland telt in totaal 11 procent niet-westerse allochtonen, terwijl vrouwen 51 procent van de bevolking vertegenwoordigen," aldus de Volkskrant. "Bij amusement en drama komen die verhoudingen ook redelijk in beeld, maar niet bij nieuws en opinie, want vrouwen vertegenwoordigen slechts iets meer dan een derde van de sprekende rollen. Allochtonen hebben slechts een aanwezigheid van 6 procent. Alleen sportprogramma's scoren nog slechter, met maar 12 procent vrouwen en 5 procent allochtonen."

Met het Nederlandse ministerie van onderwijs en cultuur is overeen gekomen dat er tegen het midden van het decennium een meetbare verbetering moet kunnen opgemerkt worden. Indien dat niet lukt, zou een boete van maximaal 0,5 miljoen euro kunnen volgen. Het is naar eigen zeggen vanzelfsprekend dat de Nederlandse Publieke Omroep een afspiegeling is van de samenleving. Het brengen van een evenwichtig beeld is volgens Ruud Bierman, bestuurder van de Nederlandse Publieke Omroep, ook een kwestie van professionaliteit.

10:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: diversiteit, media, nederland |  Facebook |

02-06-10

Autoproductie op weg naar een vrouwelijker inslag

In de Verenigde Staten worden voor het eerste meer auto's gekocht door vrouwen dan door mannen. Dat zou in de toekomst ook een impact kunnen hebben in de productie. Dat zegt Karolyn Hart, executive vice-president van de Women's Automotive Association International. Die evolutie zou er volgens Hart immers toe kunnen leiden dat autobouwers zich verplicht voelen om meer sleutelposities binnen hun structuren toe te vertrouwen aan vrouwen, om in te kunnen spelen op de veranderende smaak van hun consumenten. Linda Kiedrowski, chief executive van bedrijfsadviseur Paranet Group, voegt er aan toe dat vrouwen vanuit die sleutelposities op termijn ook zouden kunnen doordringen tot de topkaders van de autoconstructeurs, die tot nu toe volgens haar een exclusieve mannenclub blijven. Op dit ogenblik worden in de Verenigde Staten 52 procent van alle nieuwe wagens gekocht door vrouwen, die bovendien meer dan 85 procent van alle aankoopbeslissingen beïnvloeden.

"Van alle executives in de autosector waar Kiedrowski mee te maken krijgt, is minder dan 4 procent een vrouw," aldus de Amerikaanse krant The Chicago Tribune. "Vrouwen die tot de hoogste kaders zijn doorgedrongen, willen volgens Kiedrowski ook liever niet op hun vrouw-zijn worden aangesproken, aangezien ze tot die rangen zijn kunnen doordringen omdat ze erin geslaagd zijn een lid te worden van de mannenclub." Op dit ogenblik vijf van de zevenentwintig Amerikaanse fabrieken van Ford door een vrouw worden geleid. Gloria Georger, fabrieksdirecteur van Ford in Chicago Heights, stelt echter dat de constructeur zware inspanningen gedaan heeft op het gebied van diversiteit. Ze voegt er aan toe dat er echter een absolute nood is aan diversiteit, aangezien het bedrijf anders slechts een beperkte visie heeft op de wereld.

Uit een onderzoek van het bureau Catalyst blijkt dat bijna drie op vier banen in de autoproductie ingevuld worden door mannen. Bij het middenkader en op directieniveau daalt de aanwezigheid van vrouwen tot 17,7 procent. Pam McDonough, chief executive van de organisatie voor economische ontwikkeling Norbic, stelt echter dat vrouwen die erin slagen om fabrieksmanager worden, in een betere positie verkeren dan mannen om op te klimmen in de verdere hiërarchie van de autobedrijven. Ook Ariane Hegewisch, onderzoeksdirecteur bij het Institute for Women's Policy Research, merkt op dat vrouwen die zich op een bepaald niveau hebben bewezen, evenveel of zelfs meer kansen hebben dan mannen op een verdere promotie. Maar ze voegt er wel aan toe dat het tot nu toe om zeldzame gevallen blijft. Het is volgens Hegewisch nog altijd moeilijk om vrouwen geïnteresseerd te maken in de autoproductie.

13:14 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, diversiteit, automotive |  Facebook |

20-12-08

Vrouw aan de top levert kwart meer rendement op

Ondernemingen met vrouwelijke bestuurders of commissarissen boeken betere resultaten dan bedrijven met een compleet mannelijke top. Bedrijven met een vrouw in de board halen gemiddeld 23,3 procent rendement op het eigen vermogen. Bij ondernemingen met alleen mannen in de top is dat 13,7 procent. Dat maakt een verschil van 70 procent. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek van Mijntje Lückerath-Rovers, universitair docent financiële markten en toezicht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De resultaten van het onderzoek werden neergeschreven in het boek 'Topvrouwen', dat Lückerath samen met journaliste Marike van Zanten heeft geschreven. De conclusies van Lückerath bevestigen eerdere onderzoeken in het buitenland.

"Een vrouw in het management is voor veel bedrijven nog geen vanzelfsprekendheid," schrijft het Financieele Dagblad. "Vooral kleine lokale bedrijven blijven volgens Lückerath op dat vlak achterop. Grote beursgenoteerde bedrijven zijn daarentegen voorlopers. Vooral ondernemingen uit de financiële wereld, de industrie en transport en communicatie hebben een betere vrouwelijke vertegenwoordiging in de topechelons. Consumentgerichte branches, zoals de detailhandel en de dienstverlenende sector blijven achterop." Dat is volgens de onderzoekster opvallend omdat bedrijven met veel rechtstreeks klantencontact of met een hoge arbeidsintensiteit juist een extra argument hebben om vrouwen te benoemen, vooral omdat daardoor de relatie met deze belangrijke stakeholders in stand kan worden gehouden.

Het Nederlandse onderzoek bevestigt eerder publicaties in het buitenland. In Groot-Brittanië bleken bedrijven met vrouwen in de bestuursorganen 35 procent winstgevender te zijn dan bedrijven die alleen mannen in de top hebben. Eerder stelde Lückerath-Rovers de Nederlandse Femel Board Index samen. Daarin telde de onderzoekster het aantal vrouwen in de raad van bestuur en raad van commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen. Daaruit bleek dat slechts 27,9 procent van de betrokken bedrijven één of meerdere vrouwen in zijn toporganen heeft zetelen. In totaal vond Lückerath-Rovers 48 vrouwen in dergelijke topposities. Daarvan bleek echter 56 procent niet van Nederlandse afkomst te zijn. De onderzoekster wierp dan ook op dat Nederland op het vlak van topvrouwen een achtergebleven gebied is.

22-01-08

Diversiteitsprojecten veelal inefficiënt

De meeste diversiteitsprojecten zijn inefficient en werken zelfs controproductief bij pogingen om vrouwen en minderheidsgroepen te stimuleren om managementposities bij bedrijven in te nemen. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van de universiteit van Arizona. Daarbij wordt opgemerkt dat overheidsmaatregelen om de diversiteit aan de bedrijfstop te stimuleren de voorbije drie decennia weinig uitgehaald hebben.

Uit een onderzoek bij middelgrote en grote Amerikaanse bedrijven blijkt dat diversiteitstrainingen gevolgd werden door een daling van 7,5 procent vrouwen in het management. “Het aantal zwarte vrouwelijke managers daalde met 10 procent,” aldus de Amerikaanse krant The Washington Post. “Het aantal zwarte mannelijke managers daalde met 12 procent. Datzelfde gold ook voor Latijns-Amerikanen en Aziaten.”

De onderzoekers geven toe dat niet elk diversiteitsprogramma mislukt. “Maar vooral projecten om gerechtelijke procedures wegens discriminatie te vermijden, vormden een probleem,” stippen de onderzoekers aan. “Wanneer dergelijke programma’s vrijwillig worden opgezet en dienen om de zakelijke doelstellingen van het bedrijf te helpen realiseren, blijken ze te leiden tot een grotere diversiteit in het management.”

“Wanneer diversiteitstrainingen vrijwillig gebeuren, levert dat zijn vruchten af,” aldus onderzoeksleidster Alexandra Kalev. “Maar de meeste bedrijven verplichten hun managers en personeelsleden om dergelijke trainingen te volgen en dat blijkt geen goede manier te zijn om de diversiteit te verhogen. Een verplichte training heeft dan ook een omgekeerd effect. Dat geven ook vele specialisten toe.”

Dat heeft volgens experts twee redenen. Vele bedrijven reageren louter rationeel op wettelijke bepalingen rond diversiteit en doen dit alleen maar om comform te zijn met de wet. Daarnaast hebben ze vooral oog voor het pr-effect van dergelijke projecten dan dat ze daadwerkelijk naar verandering streven. Maar wanneer bedrijven echt overtuigd zijn van het nut van dergelijke projecten, is er wel een verandering merkbaar.

“Bedrijven moeten iemand de verantwoordelijkheid geven over de diversiteit binnen de onderneming,” aldus Kalev. “Bij bedrijven die zo werken, blijkt het aantal vrouwelijke managers te stijgen met 14 procent, terwijl het aantal vrouwelijke zwarte managers zelfs met 30 procent stijgt en het aantal mannelijke zwarte managers stijgt met 10 procent.

13:22 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, diversiteit |  Facebook |

11-10-07

Diversiteit is troef voor bedrijfsleven

Werknemers zijn van oordeel dat culturele diversiteit op de werkvloer winst oplevert. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek van het recruteringsbureau Manpower. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat zowel de allochtone als autochtone medewerkers die mening zijn toegedaan. Het waarderen en benutten van verschillen leidt volgens Manpower tot een beter bedrijfsresultaat, een grotere creativiteit en een prettiger bedrijfscultuur.

“Indien werkgevers optimaal willen profiteren van de veranderende arbeidsmarkt, zullen ze het ongebruikte potentieel moeten inzetten en ieders cultuurspecifieke bijdrage op waarde schatten en integreren in de bedrijfsvoering,” voert Manpower aan. “Uit het onderzoek blijkt dat ze daar alleen maar in zullen slagen door geen enkele cultuur als een afzonderlijke categorie te behandelen.”

De onderzoekers stellen dat de vormen van ambitie binnen de verschillende culturen wel van elkaar afwijken. “Autochtonen geven vaker blijk van een vorm van persoonlijke ambitie,” aldus het magazine HR Praktijk. “Competitie met anderen is voor hen minder van belang en succes wordt minder afgemeten aan de maatschappelijke of carrièrepositie die men in vergelijking met anderen heeft bereikt.”

De ambitie van allochtonen ligt volgens de onderzoekers vaker in het willen beklimmen van de maatschappelijke ladder, het willen bereiken van een hoge maatschappelijke positie en de financiële status die daarbij hoort. “Deze invulling is minder strikt persoonlijk, maar wordt afgemeten aan zichtbare factoren, zoals de positie van anderen, de status en goederen die men verwerft,” aldus de onderzoekers.

Allochtonen staan volgens de onderzoekers positiever over de omgang van hun werkgever met diverse culturen dan autochtonen. “Maar ze zien nog wel veel onbenut potentieel,” wordt er opgemerkt. “Dat heeft verschillende redenen. Werkgevers weten volgens hen onvoldoende hoe ze allochtoon talent moeten werven en behouden en hebben weinig kennis over cultuurspecifieke elementen en de kansen die daarvan uitgaan. Communicatie en beoordeling is volgens de allochtonen eveneens nog een pijnpunt.”

12:31 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, diversiteit |  Facebook |