29-07-09

Eenvormige DNA-barcode voor wereldwijde flora

Een internationaal team van wetenschappers heeft een akkoord bereikt over een eenvormige DNA-barcode voor planten, wat botanisten zou moeten toelaten om soorten snel en gemakkelijk te identificeren. De wetenschappers hopen dat deze overeenkomst uiteindelijk zal leiden tot een wereldwijde DNA-bibliotheek voor planten, die door de hele wetenschappelijke gemeenschap zou kunnen geraadpleegd worden. Een gelijkaardige DNA-code bestaat al verscheidene jaar voor de fauna, maar volgens de wetenschappers is het DNA-gedrag in planten heel anders dan bij dieren, zodat een totaal ander identificatiesysteem moest ontwikkeld worden.

Volgens Robyn Cowen, genetica aan de Britse Royal Kew Botanic Gardens, moest de barcode aan specifieke vereisten voldoen. "De code moet technologisch gemakkelijk hanteerbaar zijn," verduidelijkt ze tegenover BBC News. "Bovendien moeten de gegevens ook verzameld kunnen worden uit gedegradeerd materiaal, zoals heel oude stalen of fragmenten. Ook moet de barcode variabel genoeg zijn om de verschillende soorten te kunnen onderscheiden, maar niet overdreven variabel, zodat er binnen soorten geen onduidelijkheid zou kunnen ontstaan." Aan de ontwikkeling van barcode werd vier jaar lang gewerkt door het Consortium for the Barcode of Life (CBOL), waarbij 52 wetenschappers uit tien landen waren betrokken.

"De identificatie van planten is bijzonder belangrijk," aldus Peter Hollingsworth, hoofd genetica en conservatie van de Royal Botanic Garden in de Schotse stad Edinburgh. "Identificatie is de link tussen een bepaalde plant en de verzamelde informatie die over die soort beschikbaar is. Het is het niet mogelijk om te weten of een plan al dan niet zeldzaam, al dan niet giftig of al dan niet legaal verhandelbaar is zonder dat er een identificatie is gebeurd." De nieuwe ontwikkeling zal volgens de wetenschappers het onderzoek sneller laten vorderen. Robyn Cowen wijst erop dat er wereldwijd een tekort is aan botanici. Dankzij de DNA-code zullen volgens haar onder meer stalen naar laboratoria kunnen worden gezonden, zodat gespecialiseerde botanici niet altijd ter plaatse hoeven te zijn. De nieuwe methode zal volgens haar ook toelaten om sneller beschermingsmaatregelen door te voeren, zodat er meer kans is om bedreigde soorten te redden.

14:55 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, milieu, flora, dna |  Facebook |

28-12-08

Oplossingsgraad Amerikaanse moorden blijft dalen

cold_caseOndanks de vooruitgang van de technologie, blijft de oplossingsgraad van moorden in de Verenigde Staten dalen. Dat blijkt uit cijfers van het Amerikaanse Federal Bureau Investigations. In 1963 werd nog 91 procent van alle moorden opgelost, maar dat is vorig jaar gedaald tot 61 procent. Volgens FBI-specialisten is die daling vooral te wijten aan moorden die gepleegd worden in het drugsmilieu en de bendewereld. Die moorden zijn vaker onpersoonlijk en anoniem en dus moeilijker op te lossen dan feiten waarbij familieleden of bekenden zijn betrokken. Dat heeft tot gevolg dat het aantal onopgeloste moorddossiers zich blijft opstapelen. Vorig jaar werden in de Verenigde Staten 14.811 moorden gepleegd. Dat is meer dan drie keer zoveel als in 1963.

"De oplossingsgraad van het aantal moorden is de voorbije 45 jaar gestaag gedaald," schrijft de Amerikaanse krant The Washington Post. "In het begin van de jaren zeventig werd nog bijna 80 procent van alle moorden in de Verenigde Staten opgelost. Op het einde van de jaren tachtig was dat gedaald tot minder dan 70 procent. In steden met een bevolking van meer dan één miljoen inwoners werd 45 jaar geleden 89 procent van alle moorden opgelost. Dat was vorig jaar gedaald tot 59 procent." Naarmate de tijd verstrijkt wordt het oplossen van vastgelopen dossiers steeds moeilijker, aangezien getuigen sterven en herinneringen vervagen. Toch zijn gespecialiseerde coldcase-eenheden vaak onderbemand. Bovendien is het Amerikaanse overheidsbudget voor deze coldcase-onderzoeken de voorbije twee jaar met 40 procent gedaald.

Volgens Richard Walton, auteur van het boek 'Cold Case Homicides: Practical Investigative Techniques', wordt de dalende oplossingsgraad ook in de hand gewerkt door een beduidende verandering in de misdaad-patronen. "Vele moorden zijn gerelateerd aan drugs en criminele bendes," vertelt hij aan de krant. "Dikwijls gaat het om drive-by schietpartijen waarbij de dader en het slachtoffer vaak elkaar niet kennen. Dat maakt het voor de onderzoekers veel moeilijker. Bij drugs en criminele bendes is het niet gemakkelijk om motief, gelegenheid en middelen samen te brengen." Bovendien zijn vele getuigen van deze moorden volgens het Amerikaanse Center for Homocide Research, te angstig om de politie te helpen.

Er wordt veel hoop gesteld op technologische evoluties, zoals DNA-onderzoek en andere fysieke bewijstechnieken. "Maar die lossen slechts 30 procent van alle coldcase-dossiers op," stelt James Adcock, assistent professor aan de University of New Haven. "Het vinden van getuigen en hen aan het praten krijgen, blijft één van de belangrijkste elementen om een moord op te lossen."

15-07-08

DNA-computing komt een grote stap dichterbij

Wetenschappers van de University of Toyama in Japan zeggen dat ze het eerste kunstmatige DNA van de wereld hebben gecreëerd. Deze ontwikkeling kan DNA-informatica volgens onderzoeksleider Masahiko Inouye een stap dichter bij de werkelijkheid brengen. De unieke scheikundige samenstelling van deze structuren en hun hoge stabiliteit bieden volgens de onderzoekers nooit eerder geziene mogelijkheden om nieuwe biotechnologische materialen en toepassingen te ontwikkelen.

"Indien de beweringen van de Japanse wetenschappers kloppen, zou de technologie kunnen gebruikt worden voor bijzonder krachtige DNA-computers," aldus VNU.net. "Biologische informatica heeft de potentie om systemen op siliconen overbodig te maken en de ontwikkeling mogelijk te maken om kleine supercomputers te bouwen die veel krachtiger zijn dan de huidige systemen." De opslagcapaciteit van DNA is ook veel groter dan die van systemen op siliconen. Een halve kilogram DNA heeft immers een grotere opslagcapaciteit dan alle harde schijven die op dit ogenblik bestaan.

DNA is ook meer energie-efficiënt dan siliconen. DNA-computers worden opgebouwd met DNA als software en enzymes als hardware. "Door de twee met elkaar in verbinding te brengen en de reacties daarvan op te tekenen, kunnen eenvoudige computerberekeningen uitgevoerd worden," aldus nog VNU.net. In 2004 kondigden Israëlische wetenschappers van het Weizmann Institute of Science aan dat ze succesvol een prototype van een DNA-computer hadden gebouwd. In 2006 bouwden wetenschappers Maya-II, een DNA-computer die in staat was om tic-tac-toe te spelen, zij het heel langzaam.

De nieuwe Japanse ontdekking kan volgens experts bijzonder belangrijk zijn, aangezien ze wetenschappers zou toelaten om specifieke DNA-types te ontwikkelen die optimaal kunnen gebruikt worden in computing. "Dat zou van de realisatie van DNA-computers een kwestie van jaren kunnen maken in plaats van decennia," stipt VNU.net nog aan.

14:50 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dna, informatica, computing |  Facebook |

18-09-07

DNA tegen illegale productie

DNA-technologie kan gebruikt worden om illegale producten te identificeren, de verspreiding van ziektes tegen te gaan en een beter milieubeheer mogelijk te maken. Dat is de boodschap van het Consortium for the Barcode of Life van het Smithsonian Institution in Washington. Het is volgens de wetenschappers ook een uitermate belangrijke technologie voor ontwikkelingslanden, die daarmee hun biodiversiteit kunnen onderzoeken en beschermen.

“In 2003 ontwikkelde Paul Herbert van Biodiversity Institute van de Guelph Universiteit in het Canadese Ontario een snelle en goedkope methode om DNA van plant- en diersoorten in kaart te brengen,” aldus het magazine Oneworld. “De doorbraak van Paul Herbert was de ontdekking van een DNA-barcode, waarmee elke diersoort perfect kan geïdentificeerd worden.”

Er worden netwerken ingesteld die het mogelijk maken dat een bioloog een monster kan nemen en het DNA naar een laboratorium elders in Afrika kan sturen, waar het vergeleken kan worden met andere DNA-codes in de Genenbank, een gigantische online database met bijna 300.000 profielen. Toegang tot de databanken kost niets. De methode speelt ook een belangrijke rol bij het beschermen van de biodiversiteit.

In Latijns-Amerika willen men de techniek gebruiken om vissoorten de identificeren, zodat beter gecontroleerd kan worden hoe omvangrijk de vispopulatie is en of de quota bijgesteld moeten worden. Voor een aantal landen is het ook belangrijk te kunnen nagaan welke hardhoutsoorten op de markt komen.

16:12 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dna, biodiversiteit |  Facebook |