29-06-14

Betrokkenheid vader in het huishouden beïnvloedt carrière-ambitie dochter

Vaders die in de huishoudelijke taken een even groot gedeelte van het werk op zich nemen als hun partners, hebben vaak dochters wiens aspiraties voor de toekomst minder snel beperkt blijven tot de geijkte gender-stereotypes. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of British Columbia bij ruim driehonderd kinderen tussen zeven en dertien jaar. Deze dochters zouden volgens de Canadese onderzoekers vaker naar beroepen streven zoals politieagent, arts, accountant of wetenschapper dan seksegenotes uit gezinnen waar de vader zich minder met de huishoudelijke taken inlaat.

“Ook de overtuiging rond gendergelijkheid van de moeder heeft weliswaar een impact op de aspiraties van de dochters, maar het onderzoek geeft aan dat de visie van de vader tegenover de huishoudelijke taken een grotere impact heeft op de toekomstige professionele carrière van jonge vrouwen,” geeft onderzoeksleider Alyssa Croft aan. “De impact van de betrokkenheid van de vader in de huishoudelijke taken kan moeilijk worden genegeerd. Indien de man een traditionele visie heeft op de gezinstaken, zal ook zelfs zijn openlijke promotie van gelijkheid niet kunnen beletten dat zijn dochters vooral in de richting van een klassieke vrouwelijke carrière worden gestuurd, zoals verpleegster, lerares, bibliothecaris of huismoeder.”

De resultaten tonen volgens Alyssa Croft, sociaal psychologe aan de University of California, aan dat een gelijkheid in het huishouden voor vrouwen een instrument kan betekenen om voor een carrière te kiezen waarvoor ze tot nu toe uitgesloten werden. "Bovendien kunnen jonge vrouwen ook de mogelijkheid krijgen te streven naar een tewerkstelling met een hogere financiële beloning," zegt de onderzoekster. "Vaders moeten dan ook beseffen dat hun visie op de organisatie cruciaal kan zijn voor de professionele toekomstkansen van hun kinderen." De onderzoekers stelden wel vast dat vrouwen nog altijd een groter deel van de huishoudelijke taken op zich nemen.

“Zowel ouders als kinderen vereenzelvigen vrouwen meer met kinderzorg en huishoudelijke taken dan mannen,” merkt Alyssa Croft op. “Bovendien bleken meisjes duidelijk sneller dan jongens geneigd te zijn om zichzelf in de toekomst te zien als de verantwoordelijke voor de kinderzorg dan als een professional met een succesrijke carrière."

Lees Verder

10:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: carrière, vader, dochter |  Facebook |