01-11-11

Online hiernamaals blijft bijzonder onduidelijk gebied

De status van digitale eigendommen na het overlijden van een persoon blijft bijzonder vaag. Experts benadrukken dat de verschillende nationale wetgevingen geen duidelijkheid creëren over de digitale rechten op online accounts na het overlijden van de bezitters. Dat kan volgens hen leiden tot complicaties en een juridische strijd wanneer erfgenamen toegang wensen tot de online diensten van de overledenen. Opgemerkt wordt dat elke provider op dat gebied vaak een eigen beleid volgt, maar dat er uiteindelijk een algemeen geldende regelgeving zou moeten worden uitgewerkt.

"Het eigendom op het internet is onduidelijk," aldus het persbureau AFP. "In een aantal gevallen vervalt de gebruiksovereenkomst voor email of sociale netwerken wanneer de betrokkene overlijdt." De Amerikaanse erfenis-specialist Nathan Dosch benadrukt dat foto's in online albums eigendom zijn van de auteur, maar dat bezitsbegrip wordt bij het uploaden op een website zoals Shutterfly door de licentie meer complex gemaakt. Het bezit blijft eigendom, maar de toegang eindigt bij het overlijden. Datzelfde geldt voor emails."

Gerry Beyer, professor aan de School of Law van de Texas Tech University, merkt op dat de definitie van digitale eigendom het onderwerp blijft van interpretaties. "Belangrijk daarbij is de waarde die aan het bezit kan worden gekoppeld," voert hij aan. "Een aantal accounts kunnen daadwerkelijk waarde hebben, zoals blogs die inkomsten genereren. Andere content zal daarentegen meer een belangrijke sentimentele waarde hebben." De Amerikaanse jurist Christopher Guest verwacht dat het probleem zich in de toekomst steeds meer zal stellen.

18:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dood, internet |  Facebook |