04-08-12

Doodstraf kan over veertien jaar zijn verdwenen

Indien de huidige trend zich verder zou doortrekken, zou de doodstraf over veertien jaar wereldwijd zijn uitgeroeid. Dat is de conclusie van een analyse van experts voor de Harvard Law School Human Rights Program en de Amerikaanse divisie van Amnesty International. Opgemerkt wordt dat nog ongeveer veertig naties, één vijfde van alle landen op de wereld, het systeem van de doodstraf kennen, maar het voorbije jaar heeft slechts daarvan ook in de praktijk gebruik gemaakt. De voorbije drieënhalve decennia hebben ongeveer twee tot drie naties per jaar de doodstraf afgeschaft of gestopt met een toepassing in de praktijk. Ook in de Verenigde Staten is de doodstraf volgens de analyses duidelijk op de terugweg. Op dit ogenblik worden nog ongeveer vijftig executies per jaar uitgevoerd. Dat betekent een halvering op één decennium tijd. Naast de druk van de internationale wereld, is de trend volgens de wetenschappers ook te danken aan de toenemende twijfels over de bewijsvoering.

Lees Verder

12:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: doodstraf, criminaliteit |  Facebook |

13-06-11

Geen beroepsverbod voor artsen die assistentie verlenen bij Amerikaanse doodstraf

Artsen die participeren aan de uitvoering van de doodstraf, mogen niet worden geschorst. Dat is de conclusie van een rapport van een aantal Amerikaanse specialisten ethiek. In hun rapport wordt opgemerkt dat individuele artsenorganisaties wel de toegang mogen weigeren aan collega's die assistentie verlenen aan de uitvoering van een doodsvonnis. Onlangs heeft de American Board of Anesthesiology beslist om de licentie in te trekken van anesthesisten die zich daarvoor wel ter beschikking stellen.

In vierendertig Amerikaanse staten wordt de doodstraf uitgevoerd. In drieëndertig staten wordt de aanwezigheid van een arts bij de uitvoering van het doodsvonnis toegelaten of vereist. Alleen Kentucky verbiedt de aanwezigheid van geneesheren bij de executies. "Men gaat er echter meestal van uit dat geneesheren de mogelijkheid hebben om de executie humaner te maken voor veroordeelde en de uitvoering van de doodstraf efficiënter en minder schokkend te maken voor alle betrokkenen," merken de ethici Lawrence Nelson en Brandon Ashby in hun rapport op.

Tegenstanders van het optreden van artsen bij het uitvoeren van een doodvonnis merken op dat beoefenaars van het beroep de opdracht hebben om mensen te helpen en geen schade toe te brengen. "Het intrekken van een licentie van de betrokken artsen creëert een conflict tussen de belangen van de medische organisaties bij het uitbouwen van ethische normen en de verplichting van de staat om de strafwetgeving op een effectieve, menselijke en eerlijke uit te voeren," merken Nelson en Ashby.

19:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: doodstraf, gezondheid |  Facebook |