21-10-17

Dopamine voorspelt beloning die door keuzes wordt opgeleverd

Het brein geeft er de voorkeur aan niet te lang op een beloning te wachten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Texas bij een populatie ratten. Het fenomeen is verbonden aan de productie van dopamine in de menselijke hersenen. Dat product geeft een signaal over de beloning die uit een keuze kan worden gehaald. De onderzoekers stellen dat de resultaten van hun studie niet alleen een verklaring kunnen helpen bieden voor het keuzegedrag van de consument, maar ook tot een sterker inzicht kunnen leiden in de drugsverslaving, waarbij een belangrijke band met dopamine kan worden vastgesteld.  

“Dopamine is een neurotransmitter die door de nucleus accumbens in de hersenen wordt vrijgegeven,” benadrukt onderzoeksleider Matthew Wanat, professor biologie aan de University of Texas. “Vele beslissingen zijn gebaseerd op de afweging van verschillende beloningen. Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat het volume geproduceerde dopamine informatie geeft over de omvang van de bonus, de kans dat de beloning zal worden ontvangen en hoe lang op de invulling van die belofte zal moeten worden gewacht. In de nieuwe studie bleek dat het brein een groter volume dopamine produceert wanneer signalen worden opgevangen dat een beloning op kortere tijd zal volgen.”

“Om een goede keuze te kunnen maken, moet de consument goed geïnformeerd zijn over de beloning die hij mag verwachten,” zegt professor Wanat. “De studie maakt duidelijk dat het brein, zoals kon worden verwacht, een voorkeur heeft om een beloning zo snel mogelijk te ontvangen. De resultaten van het onderzoek kunnen echter ook het inzicht in drugsverslaving helpen verbeteren. Een verslaving is immers een gedrag dat op dopamine inspeelt. Er kan gesteld worden dat de drug het beloningscentrum in de hersenen gijzelt. Mogelijk kunnen therapieën worden ontwikkeld die deze banden kunnen doorbreken.”

Lees Verder

16:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dopamine |  Facebook |

15-05-16

Verveling stimuleert consumptie van ongezonde snacks

Verveling creëert bij het individu een groter verlangen naar ongezonde snacks. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Central Lancashire bij een honderdtal Britse consumenten. De resultaten van het onderzoek kunnen volgens de onderzoekers een belangrijk hulpmiddel zijn voor het beleid, dat de bevolking wil aanzetten om gezondere voedingskeuzes te maken. Bij die inspanningen moet volgens de wetenschappers dan ook het probleem van verveling in rekening worden gebracht. Verveelde mensen zouden immers niet gemakkelijk te bewegen zijn voor gezonde voeding te kiezen.

“Het onderzoek toonde duidelijk aan dat het individu na de uitvoering van een vervelende taak gemakkelijker geneigd is om naar ongezonde snacks - zoals chips, zoetigheden of fastfood - te grijpen,” benadrukt onderzoeksleider Sandi Mann, professor psychologie aan de University of Central Lancashire. “Datzelfde fenomeen kon worden vastgesteld bij respondenten die eerder een videofilm met een vervelende inhoud hadden moeten bekijken. De resultaten van het onderzoek bevestigen andere studies die eerder al suggereerden dat verveling de mens zal aanzetten vette of suikerrijke producten te consumeren.”

“Deze conclusies versterken de theorie dat verveling kan worden gelinkt aan de beperkte aanwezigheid van het beloningshormoon dopamine in de menselijke hersenen,” zegt professor Mann nog. “Indien men er niet in lukt de verveling op een andere manier te verdrijven, zou het individu pogingen willen ondernemen om dat gebrek aan dopamine te compenseren door de consumptie van vette en suikerrijke producten.” Ook in de werkomgeving moet met dit verband volgens de onderzoekers rekening worden gehouden. Vervelende taken kunnen immers een hinderpaal vormen om werknemers aan te zetten gezond te eten.

Lees Verder

11:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: snack, dopamine, gezondheid |  Facebook |

29-06-14

Dopamine bepaalt de reactie op belofte van hogere bonus

Het vooruitzicht op een hogere bonus zal sommige personen aanzetten tot betere prestaties, maar dreigt op anderen een negatieve impact te hebben. Dat fenomeen heeft te maken met de hoeveelheid dopamines in de hersenen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Donders Instituut in Nijmegen. Een lager niveau van dopamines in het striatum zou leiden tot een stimulerende werking van bonussen.

Lees Verder

10:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dopamine, bonus |  Facebook |

11-08-13

Dopamine ook belangrijk voor beloning op lange termijn

Dopamine is een belangrijk element om het individu te helpen zijn doelstellingen op lange termijn te realiseren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) bij ratten. De resultaten van de studie kunnen volgens de Amerikaanse onderzoekers verklaren waarom Parkinson-patiënten, waar het dopamine-niveau verstoord blijkt, het vaak moeilijk hebben om de nodige motivatie te blijven opbrengen om een taak af te werken. Eerder werd al aangetoond dat dopamine een belangrijke rol heeft in beloningen op korte termijn, maar de nieuwe studie wijst volgens de wetenschappers ook op een impact op langere termijn.

Lees Verder

13:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dopamine, beloning |  Facebook |

05-03-11

Beloningscentrum hersenen reageert ook op negatieve ervaring

Het beloningcentrum van de hersenen reageert op zowel goede als slechte ervaringen, zelfs wanneer die angst veroorzaken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Georgia Health Sciences University en de East China Normal University bij muizen. Eerder al werd aangetoond dat aangename of opwindende dingen - zoals het eten van chocolade of benji-springen, de aanmaak van dopamines bevorderen. Maar uit het nieuwe onderzoek blijkt dat ook negatieve ervaringen tot de aanmaak van dopamines leiden.

"Leuke dingen geven aanleiding tot de productie van dopamines, die het hartritme verhogen en gedrag stimuleren," merken de onderzoekers op. "Maar ook negatieve ervaringen blijken tot de aanmaak van dopamine te leiden." Onderzoeksleider Joe Tsien, directeur van het Brain & Behavior Discovery Institute van de Georgia Health Sciences University, merkt op dat de resultaten een verklaring kunnen vormen waarom ook risicovolle ondernemingen tot een soort euforisch gevoel kunnen leiden.

Onderzoeker Tsien merkt op dat het nog niet duidelijk is op welke manier de productie van dopamine wordt gestimuleerd. "De wetenschapper voert wel aan dat genetica een impact kan hebben op het aantal hersencellen dat door negatieve ervaringen wordt geactiveerd," merkt het webmagazine Psychorg.com op. "Hij merkt op dat er meer onderzoek nodig is naar de interpretatie van de bevindingen, maar die zouden volgens hem wel een verklaring kunnen bieden voor ongewenst gedrag, zoals druggebruik."

19:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dopamine, hersenen, human resources |  Facebook |

10-01-11

Liefde voor muziek heeft zelfde achtergrond dan voeding en seks

De liefde voor muziek heeft dezelfde achtergrond als het streven naar voeding of seks. Dat is de conclusie van een onderzoek van de McGill University in Montreal. Muziek doet volgens onderzoekers Robert Zattorre en Valerie Salimpoor in hersenen dopamine vrijkomen, een chemische stof die een goed gevoel creëert. De link met dopamine is volgens de onderzoekers ook de reden waarom muziek zo breed over verschillende culturen heen populair is. In het onderzoek werkt alleen met instrumentele muziek, waardoor volgens Salimpoor aangetoond wordt dat stemmen niet noodzakelijk zijn om dopamine aan te maken. Zattorre en Salimpoor voegen er echter aan toe dat ze in een verder onderzoek de impact van stemmen willen achterhalen.

19:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dopamine, muziek, seks, voeding |  Facebook |