03-03-14

Fysieke en psychische doping gaan vaak gepaard

Personen die fysieke doping nemen, doen ook vaak beroep op psychische stimulerende middelen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Johannes Gutenberg Universität en de Universität Tubingen in Duitsland bij ongeveer drieduizend amateur-triatleten. De Duitse onderzoekers stelden vast dat 13 procent van de ondervraagde atleten de voorbije twaalf maanden beroep hadden gedaan op verboden stimulerende middelen. Anderzijds bleek 15,1 procent gebruik gedaan te hebben op psychisch stimulerende middelen. Het onderzoek geeft verder aan dat 13,7 procent van de mannelijke atleten doping neemt, tegenover 8 procent bij hun vrouwelijke collega’s.

Lees Verder

14:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: doping |  Facebook |

22-11-13

Teamsporten hebben minder last van doping

Teamsporten zijn minder geneigd met verboden prestatiebevorderende middelen geconfronteerd te worden dan individuele atleten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Stirling en het World Anti Doping Agency (WADA) op basis van een enquête bij tweehonderd Schotse sportbeoefenaars. De onderzoekers stellen dat de teamomgeving en het gevoel deel uit te maken van een groter collectief de atleten tegen doping lijkt te beschermen. Er wordt aan toegevoegd dat teamleden wellicht terugdeinzen voor de schaamte die gepaard zou gaan met een ontmaskering en een schorsing en de daaropvolgende sociale marginalisering.

Lees Verder

13:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: teamsport, doping |  Facebook |

03-08-13

Sluitend dopingonderzoek is economisch niet leefbaar

Sportautoriteiten moeten niet hopen dat er ooit een succesvolle strijd tegen het dopingprobleem zal kunnen worden gevoerd. Er is immers te weinig kans dat bedriegers worden ontmaskerd, terwijl de kosten van de controles bijzonder hoog oplopen. Dat is de conclusie van een wereldwijd onderzoek van wetenschappers aan de University of Adelaide naar positieve dopingresultaten in drieënegentig verschillende sporttakken. Een sluitend systeem voor dopingonderzoek is volgens de Australische wetenschappers economisch niet leefbaar. Het lijkt er volgens de onderzoekers dan ook sterk op dat de tests alleen dienen om de brede wereld aan te tonen dat aan het probleem wordt gewerkt.

“Ondanks alle controles is doping in de sport meer aanwezig dan ooit voordien,” merken de onderzoekers Maciej Henneberg en Aaron Hermann op. “Omdat de dopingcontroles niet alles kunnen detecteren en het aantal tests in praktijk bijzonder beperkt lijkt, is de pakkans voor de daders in wezen extreem laag. Indien een atleet twaalf keer per jaar zou getest worden, zou hij met een constante doping slechts 33 procent kans lopen om betrapt te worden. Het is echter duidelijk dat atleten niet onafgebroken prestatiebevorderende middelen gebruiken en bovendien steeds op meer gesofisticeerde technieken kunnen terugvallen om een ontmaskering te vermijden.”

“Een sluitend anti-dopingbeleid zou economisch niet leefbaar zijn,” zegt professor Henneberg nog. “Indien de sportautoriteiten 100 procent van de dopinggebruikers zouden willen vatten, zou elke atleet in de wereld tot vijftig keer per jaar dienen getest te worden. Dat zou per atleet een kostprijs van minstens 25.000 dollar vergen. Die benadering is zelfs bijzonder conservatief, want er werd alleen rekening gehouden met de goedkoopste tests die op dit ogenblik beschikbaar zijn, terwijl ook niet gekeken werd naar de bijkomende kosten van de controles. De kost van een sluitend anti-dopingbeleid zou een astronomische investering vergen.”

“Alleen al in Duitsland zou het testen van de vierduizend officiële atleten een kostprijs van 84 miljoen euro overstijgen,” verduidelijken de onderzoekers. “Het Duitse Nationale Anti Doping Agentur (Nada) kan echter slechts terugvallen op 4,5 miljoen euro jaarinkomsten. Die financiële kloof kan nooit worden overbrugd. Er moet dan ook geconcludeerd worden dat het huidige systeem van dopingonderzoek niet in staat zal zijn om het gebruik van verboden prestatiebevorderende middelen tegen te gaan. Het lijkt dan ook dat het anti-dopingbeleid hoofdzakelijk tot doel heeft een perceptie te creëren dat er gedaan wordt wat nodig is.”

Lees Verder

15:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sport, doping |  Facebook |

25-07-13

Doperende wielrenners en bedrieglijke beursmakelaars hebben dezelfde motieven

Doperende wielrenners in de Tour de France hanteren dezelfde motivaties als bedrieglijke beursmakelaars. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California. De Amerikaanse onderzoekers stellen dat beide groepen tot hun bedrieglijk gedrag worden aangezet door de extreme prestatiedruk waaraan ze worden blootgesteld. Uit de studie van de Amerikaanse wetenschappers bleek immers dat bij de beschermde renners, waarvan de meeste prestaties worden verwacht, het vaakst verdachte bloedprofielen worden vastgesteld. De onderzoekers stelden ook vast dat het frauderende bedrag besmettelijk werkt.

“Het professionele wielrennen verschilt niet erg van andere economische sectoren,” zeggen de onderzoekers, die de resultaten van de bloedtests van deelnemers aan de Tour de France van drie jaar geleden analyseerden. “Individuen die een cruciale rol vervullen en waarvoor geen alternatieve kandidaat beschikbaar is, ervaren een verhoogde druk om zich te lenen tot gedrag dat de prestaties versterkt, met inbegrip van frauduleuze praktijken,” zegt Donald Palmer, professor organisatiefraude aan de University of California. “De toprenners, die ongeveer 12 procent van het totale deelnemersveld vertegenwoordigden, bleken gemiddeld meer verdachte bloedprofielen te vertonen dan de rest van het peloton.”

Het kleinste aantal verdachte resultaten werd bij de zogenaamde vrije renners, die zelf geen specifieke ambitie hadden of geen directe opdracht hadden om een kopman bij te staan, opgetekend. De onderzoekers stelden verder vast dat wielrenners ook op het gebied van fraude van elkaar lijken te leren. “In de teams waar kopmannen de meest verdachte testresultaten lieten optekenen, bleken ook het grootst aantal andere renners tot fraude geneigd te zijn,” merkt Donald Palmer op. “Ook het feit dat andere renners uit de directe omgeving ongestraft doping hebben gebruikt, vormt een stimulans voor het nemen van versterkende middelen.”

“De resultaten van de studie zijn nuttig voor het gedrag in een brede waaier sectoren,” geeft professor Palmer aan. “Onder meer bij de publicaties van de financiële resultaten van bedrijven moet er rekening mee worden gehouden dat onder prestatiedruk tot frauduleuze meldingen wordt overgegaan.

Lees Verder

13:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wielrennen, doping |  Facebook |

22-05-13

Meeste atleten vinden dopingstraffen niet streng genoeg

De meeste topatleten gaan ervan uit dat stimulerende middelen daadwerkelijk tot betere prestaties leiden, al geven ze toe dat deze praktijken bedroeg zijn, de gezondheid in gevaar kunnen brengen en tot straffen kunnen leiden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universidad de Granada. Sportief succes, verbeterde prestaties en financiële winsten zijn de belangrijkste redenen om doping te nemen. Er wordt echter ook gewag gemaakt van het bevorderen van herstel en het opvangen van voedingstekorten. Bovendien wordt vaak opgemerkt dat ook andere atleten doping nemen.

De Spaanse onderzoekers Mikel Zabala en Jaime Morente-Sanchez kwamen echter ook tot de vaststelling dat de meeste elite-atleten van mening zijn dat de strijd tegen doping inefficiënt is en bovendien van vooringenomenheid getuigt. Ook wordt aangevoerd dat de sancties voor het dopinggebruik niet streng genoeg zijn. Zabala en Morente-Sanchez merken verder op dat teamsporten minder met doping geconfronteerd worden dan individuele sporttakken. Er wordt echter aan toegevoegd dat de dopingcontroles bij teamsporten zowel kwantitatief als kwalitatief minder intensief worden georganiseerd.

Zabala en Morente-Sanchez kwamen ook tot de vaststelling dat coaches de belangrijkste bron van informatie zijn en ook de grootste invloed hebben op de beslissing van atleten om al dan niet met het gebruik van verboden producten te starten. Artsen en andere specialisten hebben daarop volgens de Spaanse wetenschappers minder impact. Er wordt nog aangevoerd dat atleten steeds meer kennis verwerven over de doping-wetgeving, maar er blijkt vooral een gebrek aan informatie over de voedingssupplementen en de secondaire effecten van prestatiebevorderende producten.

Lees Verder

15:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sport, doping, gezondheid |  Facebook |

21-04-12

Schakelt sportwereld massaal over op groene thee?

De consumptie van groene thee kan het gebruik van testosteron in een dopingtest camoufleren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Kingston University. De onderzoekers merken wel op dat het resultaat alleen in laboratorium-omstandigheden werd vastgesteld en er dus geen enkele garantie is dat hetzelfde fenomeen ook bij de mens kan worden vastgesteld. Waarnemers stellen echter dat frauderende atleten echter wellicht niet op de klinische tests zullen wachten en het gebruik van groene thee in de sportwereld wellicht gevoelig zal stijgen.

Lees Verder

14:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groene thee, testosteron, doping |  Facebook |

08-02-12

Wada wil financiering van diverse sporttakken

Het World Anti-Doping Agency (Wada) moet op zoek naar nieuwe financieringsbronnen. Daarbij moet gefocust worden op de hele sportindustrie in plaats van te steunen op zijn huidige bronnen bij het International Olympic Committee (IOC) en nationale regeringen. Dat heeft John Fahey, president van het Wada, gezegd. Op dit ogenblik ontvangt het internationale dopingagentschap 50 procent van zijn financiering van het Internationaal Olympisch Comité. Het saldo wordt aangebracht door een aantal nationale regeringen.

"De sportindustrie zelf moet echter een grotere verantwoordelijkheid nemen in de strijd tegen doping," voert John Fahey aan tegenover het persbureau Reuters. "Het Wada is niet immuun voor de economische problemen van de recente periode en moet zich aanpassen aan de budget-bevriezing die met de donoren is afgesproken. Het is echter mogelijk het ogenblik voor het Wada om naar andere bijdragen te zoeken. De sportindustrie heeft geen tekort aan geld en zou dan ook een grotere verantwoordelijkheid kunnen nemen om zichzelf tegen doping te beschermen."

Met een financiële bijdrage zouden de diverse sportsectoren volgens John Fahey een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de strijd tegen doping. Fahey stelde verder dat de sport zich door nieuwe bedreigingen niet mag laten afleiden van de strijd te doping, verwijzend naar berichten die de voorbije maanden over omkoperij en corruptie in de sport de ronde hebben gedaan. Die bedreigingen mogen er volgens Fahey niet toe leiden dat er een tolerantere positie wordt aangenomen tegenover doping.

19:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: doping, wada |  Facebook |