15-09-17

Drankenindustrie profiteert van landen met beperkte regulering

Een aanzienlijke blootstelling aan suikerhoudende dranken, versterkt door een tekort aan waterfonteinen op school, dreigen een negatieve impact op het drinkgedrag van jongeren. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of Waterloo naar de situatie in openbare middelbare scholen in Guatemala City. De Canadese onderzoekers merken op dat een combinatie van de twee factoren ervoor zorgen dat de consumptie van suikerhoudende dranken door tieners wereldwijd op het hoog niveau gehandhaafd blijft. Het onderzoek suggereert volgens de onderzoekers dat de drankenindustrie profiteert van landen met een beperkte beschermende regelgeving om een kwetsbaar publiek te benaderen.

“De drankenindustrie is in deze scholen bijzonder zichtbaar met kiosken, reclame en cadeaus,” benadrukt onderzoeksleider Katelyn Godin, specialiste volksgezondheid aan de University of Waterloo. “Bovendien moet worden vastgesteld dat de jongeren op school vaak geen toegang hebben tot gratis drinkbaar water. Men moet beseffen dat de school een bijzonder grote invloed heeft op de levensstijl van adolescenten. Met een beperkte toegang tot drinkbaar water en een grote zichtbaarheid van de drankenindustrie, kan gewag worden gemaakt van een omgeving die studenten aanmoedigt ongezonde suikerhoudende dranken te consumeren.”

De onderzoekers merken op dat scholieren in Guatemala gemiddeld elke week tweeënhalf dagen suikerhoudende frisdranken consumeren. “Dat verbruik vertegenwoordigt het dubbele van de consumptie bij Canadese jongeren, die op school een algemene toegang tot waterfonteinen hebben,” betoogt Godin. De onderzoekers merken nog op dat Latijns-Amerikanen wereldwijd tot de grootste consumenten van suikerhoudende dranken behoren. Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat in Latijns-Amerika ook hogere niveaus van obesitas, ondervoeding en chronische ziektes worden geregistreerd dan bij de bevolking van rijkere landen.

In tegenstelling tot het openbare onderwijs blijken privéscholen in Guatemala volgens de onderzoekers wel drinkbaar water ter beschikking te stellen. “Daardoor blijkt de consumptie van suikerhoudende dranken gehalveerd te worden,” betoogt Godin. “Er kan dan ook gewag gemaakt worden van een belangrijke ongelijkheid, zowel sociaal als op het gebied van gezondheid. Leerlingen aan privéscholen komen immers meestal uit rijkere families.”

Lees Verder

10:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dranken |  Facebook |

21-09-10

Thee één van de best presterende drankensectoren

De theemarkt was het voorbije jaar één van de best presterende sectoren van de drankenindustrie. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Euromonitor. Daarbij wordt opgemerkt dat de omzet van de theesector het voorbije jaar wel onder grotere druk heeft gestaan tegenover de jaren voordien, maar in vele regio's een verdere bloei heeft laten optekenen. De onderzoekers wijzen daarbij onder meer op de sterke groei in Oost-Europa. Daar werd de voorbije periode een gemiddelde groei van 15,1 procent per jaar opgetekend. De Oost-Europese theemarkt had vorig jaar een waarde van bijna 4,01 miljard euro, tegenover 1,9 miljard euro vijf jaar voordien.

In West-Europa verloopt de groei daarentegen aan een laag tempo. Daar werd de voorbije periode een groei met 2 procent per jaar opgetekend. De West-Europese theemarkt had vorig jaar een waarde van 4,02 miljard euro en zal volgens de onderzoekers de volgende jaren door Oost-Europa worden voorbij gestoken. De bescheiden groei in West-Europa en een aantal andere ontwikkelde markten moet volgens Euromonitor wellicht verklaard worden door een gebrek aan innovatie, waardoor thee met een concurrentieel nadeel wordt geconfronteerd. Er zijn volgens Euromonitor echter wel een aantal uitzondering, zoals Asia-Pacific, waar thee zijn leiderspositie op de drankenmarkt heeft weten te behouden, onder meer dankzij de groeiende populariteit van groene thee en instant thee.

Euromonitor merkt wel op dat de marktgroei de volgende vijf jaar wellicht trager zal lopen dan tijdens de voorbije vijf jaar. De voorbije jaar werd wereldwijd een groei van 14,6 miljard euro tot 19,7 miljard euro opgetekend. Over vier jaar zou die markt verder zijn gestegen tot 22,1 miljard euro. De onderzoekers voegen er aan toe dat die groei vooral zal gedragen worden door de premium-markt, gezondheid en wellness. Daarbij wordt opgemerkt dat in verzadigde markten zoals India, China en Indonesië - waar de prijzen op dit ogenblik relatief laag liggen - door duurdere merken een groei zal kunnen gerealiseerd worden.

16:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dranken, thee |  Facebook |

02-11-08

Duurzaamheid levensbelangrijk voor drankenproducenten

coca+cola+greenEen efficiënt waterverbruik, het recycleren van flessen en de uitbreiding van een project met koelkasten of koolstofdioxide staan centraal in het milieubeleid van drankenfabrikant Coca-Cola. Dat blijkt uit het vijfde duurzaamheidsrapport van het Amerikaanse concern. Het World Wildlife Fund (WWF) zegt tevreden te zijn over de maatregelen die Coca-Cola op het gebied van leefmilieu neemt. De Union of European Beverages Associations (UNESDA) wees er onlangs nog op dat de drankensector grote inspanningen moet doen om zijn impact op het leefmilieu te beperken.

In het duurzaamheidsrapport wijst Coca-Cola erop dat het concern vorig jaar 150 calorie-arme dranken op de markt gebracht te hebben. Daarnaast heeft de drankenproducent 100.000 koelkasten op koolstofdioxide aangekocht, terwijl in Minnesota gestart werd met een experiment rond de recyclage van blikken en flessen. Het project zal verder over Noord-Amerika worden uitgebreid. "Duurzaamheid speelt een cruciale rol voor bedrijven die in de 21ste eeuw succesvol willen zijn," aldus Muhtar Kent, chief executive van Coca-Cola, tegenover het online magazine Food and Drink Europe.

Ook concurrent PepsiCo zegt de nadruk te leggen op het hergebruik van verpakkingsmateriaal. "Op dit ogenblik bestaat 10 procent van onze productie uit gerecycleerd materiaal," stipte een woordvoerder van PepsiCo aan. "Daarmee zijn we marktleider in de drankenindustrie. Niemand van de concurrentie kan een dergelijk cijfer voorleggen." De UNESDA wijst erop dat drankenproducenten een aantal groene productiemethodes moeten ontwikkelen om aan de milieudoelstellingen van de Europese Unie te kunnen voldoen.

12:28 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duurzaamheid, recyclage, coca-cola, dranken, pepsico |  Facebook |