24-02-17

Intelligentie heeft ook impact op drinken en roken

Tieners met een hoger intelligentieniveau blijken minder te roken dan leeftijdsgenoten die over minder cognitieve capaciteiten beschikken. Maar anderzijds gaat verstandelijke begaafdheid gepaard met een grotere interesse in alcohol en cannabis. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers van het University College London bij zesduizend Engelse jongeren die tussen een leeftijd van elf tot twintig jaar werden gevolgd. De onderzoekers merken echter vooral op dat deze trends zich ook in de volwassenheid blijken door te trekken. Dat lijkt in te druisen tegen de perceptie dat academisch talent gepaard gaat met een grotere neiging om gedurende een korte periode met allerlei producten en situaties te experimenteren.

“Vele tieners roken, drinken of gebruiken cannabis en er zijn aanwijzingen dat dit gedrag kan leiden tot een groter risico op onmiddellijke en toekomstige gezondheidsproblemen,” betogen de onderzoekers James Williams en Gareth Hagger-Johnson, psychologen aan het University College London. Tijdens de vroege tienerjaren bleken de intelligentste jongeren minder snel geneigd zijn te roken dan minder begaafde leeftijdgenoten. Anderzijds bleek bij de intelligente jongeren vaker de consumptie van alcohol genoteerd te moeten worden, terwijl ook een groter gebruik van cannabis diende te worden geregistreerd.

Tijdens de latere tienerjarigen lag de geregelde alcoholconsumptie in de meest intelligente groep twee keer hoger dan bij de cognitief minder begaafde leeftijdgenoten. “Een gelijkaardig verband, maar minder uitgesproken, kon worden vastgesteld wanneer gemiddelde begaafdheid en lagere capaciteiten worden vergeleken,” benadrukken de onderzoekers. “Anderzijds kon worden vastgesteld dat academische begaafdheid kon worden geassocieerd met een lager risico op excessief drankgedrag. Ook cannabis werd in de intelligentste groepen door 50 procent meer gebruikt dan in de lagere verstandelijke categorieën. Een gelijkaardig fenomeen kon worden vastgesteld tussen middelmatige en lagere capaciteiten.

Er kunnen volgens de onderzoekers verschillende hypotheses voor de verschillen naar voor worden geschoven. “Onder meer kan gewag gemaakt worden van een verband tussen hogere verstandelijke capaciteiten en de openheid voor experimenten,” benadrukken de onderzoekers. “Bovendien kan worden gesuggereerd dat de intelligentste jongeren meestal ook uit welvarende gezinnen afkomstig zijn, waardoor ze meer financiële mogelijkheden hebben om alcohol of cannabis te kopen.”

Lees Verder

15:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: drinken, roken |  Facebook |