12-07-14

Media bekijken opportuniteiten van drones in de journalistiek

Het Amerikaanse mediaconcern Cable News Network (CNN) is in samenwerking met het Georgia Institute of Technology een researchproject opgestart dat wil onderzoeken op welke manier drones in de journalistieke nieuwsgaring kunnen worden ingeschakeld. De onderzoekers merken op dat drones eerder al hun positieve impact hebben op een aantal maatschappelijke sectoren, maar ook in de journalistiek belangrijke mogelijkheden kunnen bieden.

Lees Verder

15:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: drones, media |  Facebook |

23-02-14

Drones worden normaal onderdeel van militaire operaties

Drones zullen in de toekomst steeds meer deel uitmaken van oorlogsvoering en bewaking. Dat heeft onder meer te maken met een daling van de kostprijs. Dat zegt Doug Barrie, expert militaire luchtvaart bij het International Institute for Strategic Studies (IISS). Hij voegt er aan toe dat eerder werd aangegeven dat drones uiteindelijk de bemande vliegtuigen volledig zouden vervangen, maar in werkelijkheid zullen beide types volgens Barrie in belangrijke mate naast elkaar operationeel blijven. Wel voorspelt hij dat de activiteiten van drones in de militaire sector in de toekomst gevoelig zullen uitbreiden. Dat zal volgens de onderzoeker echter ook leiden tot nieuwe legale en ethische problemen.

“Drones zullen in de militaire omgeving voor de meest uiteenlopende opdrachten worden ingezet,” zegt Doug Barrie. “Sommige toepassingen kunnen tot de persoonlijke uitrusting van de soldaat behoren, maar andere ontwikkelingen zullen een volwaardig onderdeel van de slagkracht op het gevechtsterrein worden. Eerder werd verondersteld dat de drones uiteindelijk volledig in de plaats zullen komen van bemande vliegtuigen, maar op die stelling is men inmiddels teruggekomen. Het toepassingsgebied van de drones zal weliswaar uitbreiden, maar voorlopig zullen bemande en onbemande vliegtuigen in militaire operaties, elk met een specifieke opdracht, naast elkaar worden ingezet.”

“De inzet van drones in militaire operaties zal echter tot juridische en ethische vragen leiden,” meent Barrie. “Onder meer zal de kwestie rijzen of drones mogen worden ingeschakeld voor het doden van individuele doelwitten. Tevens zal moeten worden beantwoord of het gebruik van onbemande vliegtuigen binnen het kader van zelfverdediging kan worden aanvaard. Belissingen van machines voor dodelijke acties zullen een belangrijk juridisch dispuut blijken. Ook lijkt het twijfelachtig of het publiek het overschrijden van deze grens zal aanvaarden.” Hij voegt er nog aan toe dat drones in het verleden uitsluitend gelinkt werden aan westerse strijdmachten, maar door de gereduceerde kosten kan de technologie ook worden ingezet door minder kapitaalkrachtige partijen.

De onderzoekers zeggen verder een duidelijke toenemende interesse te kunnen opmerken voor maritieme drones.

Lees Verder

11:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: drones |  Facebook |

14-07-13

Drones betekenen gigantische meerwaarde voor wetenschap

Onbemande vliegtuigen kunnen een belangrijke bijdrage leveren tot het wetenschappelijk onderzoek. Dat zeggen wetenschappers van het Environment and Sustainability Institute (ESI) aan de University of Exeter. Onder meer wordt erop gewezen dat onbemande vliegtuigen onderzoek toelaten zonder een omgeving te verstoren. Bovendien wordt opgemerkt dat de technologie toelaat om bij landschappen zowel een globaal beeld te creëren als gedetailleerde informatie te verzamelen. De onbemande vliegtuigen zijn door hun militaire toepassingen niet onbesproken, maar voor het onderzoek bieden ze volgens de Britse wetenschappers een gigantische meerwaarde.

Lees Verder

14:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wetenschap, drones |  Facebook |

27-05-13

China haalt achterstand in drone-technologie snel in

China wordt een belangrijke concurrent van de Verenigde Staten in de productie van onbemande vliegtuigen. Volgens militaire analisten heeft China in de drone-technologie weliswaar nog altijd een achterstand op de ontwikkelingen in de Verenigde Staten en Israël, maar wordt die kloof snel gedicht. Er wordt aan toegevoegd dat de drone-technologie de toenemende militaire intelligentie van China duidelijk maakt. Daardoor zou het land zich kunnen opmaken om met de Verenigde Staten de strijd om de dominantie in de regio Asia-Pacific aan te gaan.

"China lijkt gestart te zijn met de grootschalige productie van drones," merkt onderzoeker Ian Easton, wetenschapper aan het Project 2049 Institute, op. China zou inmiddels de beschikking hebben over drones die sterke gelijkenissen vertonen met de onbemande vliegtuigen Predator, Global Hawk en Reaper die op dit ogenblik door de Amerikaanse luchtmacht en het Amerikaanse Central Intelligence Agency (CIA) worden ingezet. De Chinese drones zouden ook bommen en raketten kunnen dragen, waardoor het land mogelijk zijn buren zou kunnen intimideren.

Onder meer Japan, Vietnam, India en de Filippijnen zouden met argwaan de drone-ontwikkeling in China volgen. Op dit ogenblik zouden de Chinese grenzen al door onbemande vliegtuigen werden bewaakt, terwijl eerder dit jaar ook drones werden ingezet na de aardbeving in de provincie Sichuan. Er wordt echter gevreesd dat China ook drones zou kunnen inzetten boven de Oost-Chinese Zee, waar het land een territoriaal conflict over een eilandengroep heeft met Japan en waar gevechtspiloten van beide naties elkaar al proberen te intimideren.

Lees Verder

15:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, drones |  Facebook |

22-04-13

Israëlische luchtmacht rekent op massale inzet drones

Binnen vier tot vijf decennia zal de Israëlische luchtmacht nagenoeg elke operatie met vliegtuigen in een gevecht kunnen uitvoeren met onbemande drones. Dat heeft een anoniem topofficier van de Israëlische luchtmacht tegenover het persbureau Associated Press gezegd. De topofficier voegde er aan toe dat Israël het onderzoek en de ontwikkeling van onbemande technologieën voor militaire operaties opdrijft. Volgens hem zal op het slagveld steeds meer gebruik gemaakt worden van technologieën die niet langer de manuele inzet van soldaten nodig maakt.

Volgens Isaac Ben-Israel, een gewezen generaal van de Israëlische luchtmacht, is het echter onmogelijk dat drones uiteindelijk bemande vliegtuigen helemaal zullen vervangen. "Een aantal activiteiten, zoals het vervoer van zware vracht voor grote aanvallen op doelwitten zoals ondergrondse bunkers, kunnen onmogelijk door drones worden uitgevoerd," aldus Isaac Ben-Israël. "Over tien tot twintig jaar zullen mogelijk een derde tot de helft van alle opdrachten door drones kunnen worden uitgevoerd. Er zullen echter ook altijd bemande vliegtuigen nodig zijn."

Israël is een pionier op het gebied van drone-technologie. De Israëlische strijdkrachten maakten tijdens de invasie van Libanon in het begin van de jaren tachtig als eerste uitgebreid gebruik van onbemande toestellen. Israëlische bedrijven, zoals Elbit Systems, worden bestempeld als wereldwijd marktleider in de drone-technologie en exporteren hun producten uit naar een aantal landen, waaronder de Verenigde Staten, die de onbemande vliegtuigen de voorbije jaren nog hebben ingezet in Irak en Afghanistan.

Lees Verder

17:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: israël, drones |  Facebook |

04-07-12

Producenten van drones nemen gedragscode aan

De sector van de onbemande vliegtuigen zal een gedragscode aannemen om te vermijden dat de privacy van de bevolking door overvliegende drones in het gedrang zou worden gebracht. Dat heeft de Association for Unmanned Vehicle Systems International bekend gemaakt. Paul McDuffee, directeur van de organisatie, merkt op dat de sector beseft dat de industrie met een probleem op het gebied van public relations wordt geconfronteerd. Drones kunnen immers worden uitgerust met gesofisticeerde camera's en wapens en worden in eerste instantie gebruikt voor belangrijke militaire operaties. De drones worden echter steeds kleiner van omvang en worden ook steeds goedkoper, waardoor bij het publiek vreest dat er binnen het decennium duizenden onbemande toestellen zouden kunnen worden ingezet zonder dat er een grote controle op de activiteiten kan worden uitgeoefend.

Lees Verder

16:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: drones, privacy |  Facebook |

22-06-12

Nepal gaat drones inzetten in strijd tegen wildstropers

In Nepal gaan natuurbeschermers speciale drones inzetten om bedreigde diersoorten te helpen beschermen. De onbemande vliegtuigen voor de operaties werden ontwikkeld door het World Wildlife Fund (WWF). Opgemerkt wordt dat bedreigde diersoorten in Nepal worden geconfronteerd met een verlies aan biotoop en de illegale jacht door stropers. De drones zouden tegen beide bedreigingen kunnen worden ingezet. De onbemande vliegtuigen werden eerder al ingezet in Indonesië en er worden gesprekken gevoerd om de drones ook elders in de wereld, waaronder Tanzania en Maleisië, in te zetten. De toestellen kunnen volgens de ontwikkelaars worden ingezet op vooraf uitgetekende routes met een lengte van twintig kilometer, waarbij de toestellen beeldopnames van de grond zouden nemen. De ontwikkelaars benadrukken dat de toestellen ook relatief goedkoop zijn.

Lees Verder

16:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: drones, nepal, milieu, duurzaamheid |  Facebook |