08-06-13

Amerikaanse en Europese industrie verantwoordelijk voor Afrikaanse droogte

Luchtverontreiniging in het noordelijk halfrond is een belangrijke oorzaak geweest van een droogteperiode die Centraal-Afrika tijdens de jaren tachtig heeft getroffen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Washington. De onderzoekers stellen op dat de uitstoot van de Noord-Amerikaanse en Europese industrie tussen de jaren zestig en tachtig voor een afkoeling van het noordelijk halfrond hebben gezorgd, waardoor tropische neerslagzones verder naar het zuiden werden geduwd, waardoor de Sahel buiten de regengebieden viel. Na de invoering van strengere regelgeving in Noord-Amerika en Europa, zouden de grote droogteperiodes zijn gestopt.

Lees Verder

10:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sahel, droogte |  Facebook |

30-08-12

Droogte in West-Afrika heeft geleid tot toename biomassa

In tegenstelling tot wat zou kunnen verondersteld worden, is de biomassa in West-Afrika tijdens de droogteperiode van de voorbije veertig jaar toegenomen. Daardoor heeft de regio meer koolstofdioxide opgeslagen dan wordt aangenomen. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de University of Leeds. De onderzoekers stellen dat de natuur door de droogte niet teloor is gegaan, maar zich wel met tolerantere soorten tegen de moeilijker omstandigheden heeft gewapend. Algemeen wordt aangenomen dat droogteperiodes leiden tot het afsterven van de natuur, waardoor niet alleen opgeslagen koolstofdioxide vrijkomt en ook geen emissies uit de atmosfeer worden gehaald. Dat geldt volgens de onderzoekers inderdaad voor kortstondige droogteperiodes, maar bij langere droogtes zou een ander mechanisme op gang komen. Er wordt gewag gemaakt van het verschijnen van soorten die meer licht vragen en minder water nodig hebben. Dat zou leiden tot een algemene verhoging van de aanwezige biomassa, wat tot een grotere opslag van koolstofdioxide zou leiden.

Lees Verder

16:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: west-afrika, biomassa, droogte |  Facebook |

28-08-12

Amerikaanse droogte positief voor gezondheid Golf van Mexico

De Verenigde Staten is getroffen door de droogste periode in minstens vijftig jaar, maar dat heeft wel één voordeel opgeleverd. De dode zone in de Golf van Mexico is door het fenomeen immers gekrompen tot zijn kleinste omvang in vele jaren. Dat is de conclusie van een onderzoek van Steve DiMarco, oceanograaf aan de Texas A&M University. DiMarco merkt op dat in totaal slechts 1.580 vierkante mijl met hypoxie, waarbij onvoldoende zuurstof in het water aanwezigheid is om overleven toe te laten, werd opgemerkt. In augustus vorig jaar vertegenwoordigde hypoxie in de Golf van Mexico volgens Steve DiMarco, één van de wereldautoriteiten op het gebied van de dode zone, nog een oppervlakte van ongeveer 3.400 vierkante mijl. De droogte heeft er volgens de onderzoeker wellicht voor gezorgd dat de rivieren minder water naar de Golf van Mexico hebben kunnen laten vloeien en daarmee ook minder schadelijke producten uit de landbouw in de oceaan zijn terechtgekomen. De landbouw wordt als één van de grote oorzaken van de dode zone in de Golf van Mexico genoemd.

Lees Verder

15:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hypoxie, landbouw, golf van mexico, droogte |  Facebook |

23-08-12

Rampen-management moet landen helpen droogte op te vangen

De ergste effecten van een droogte zouden kunnen worden vermeden indien de landen een plan voor rampen-management ter beschikking zouden hebben om het probleem aan te pakken. Dat blijkt uit een rapport van de World Meteorological Organization van de Verenigde Naties. Opgemerkt wordt dat de voedselprijzen inmiddels al 6 procent hoger liggen dan bij de start van het jaar en de recordniveaus van twee jaar geleden benaderen. Het is volgens de organisatie dan ook dringend tijd dat landen die met zware gevolgen van de droogte worden geconfronteerd, stappen ondernemen om een geschikt beleid uit te werken. Een wereldwijde aanpak zou volgens de organisatie ook de grootste gevolgen van het weersysteem El Nino, dat droogteperiodes veroorzaakt in onder meer Australië, India en Oost-Afrika en overstromingen tot gevolg heeft in Latijns-Amerikaanse landen, op te vangen.

Lees Verder

15-05-12

Droogte leidt tot wateroorlogen in noordoosten Brazilië

In het noordoosten van Brazilië heeft een zware droogte elfhonderd gemeenten in problemen gebracht. Dat heeft de Braziliaanse krant O Globo gemeld. Het gebied maakt volgens de krant de ergste droogteperiode in een halve eeuw mee en heeft in landelijke gebieden zelfs al tot rellen geleid. Bij die lokale wateroorlogen zou gemiddeld één persoon per dag het leven laten. Bovendien is het vee door het gebrek aan water zwaar vermagerd. Een belangrijk gedeelte van de veestapel zou de droogte niet hebben overleefd.

Lees Verder

15:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brazilië, droogte |  Facebook |

01-05-12

Australië viert einde van grote droogteperiode

In Australië is officieel een einde gekomen aan de Big Dry, een droogteperiode die negen jaar heeft aangesleept. De vooruitzichten zijn volgens Joe Ludwig, Australisch minister van landbouw, gevoelig verbeterd tegenover de voorbije periode. Het einde aan de droogteperiode betekent volgens de minister een mijlpaal voor de Australische landbouw. Dat betekent echter ook dat er een einde komt aan de uitzonderlijke subsidies die aan de Australische landbouwers werd toegekend om de gevolgen van de droogtes op te kunnen vangen. De landbouwsector heeft dan ook al afwijzend gereageerd.

Lees Verder

12:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: australië, droogte, landbouw |  Facebook |

29-04-12

Expertise laat plant beter omgaan met droogteperiodes

Planten halen expertise uit eerdere ervaringen met droogteperiodes. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Nebraska. Planten die eerder droogteperiodes hadden doorgemaakt, bleken volgens de onderzoekers geleerd te hebben om met de stress van een nieuwe periode zonder voldoende water om te gaan. De resultaten van het onderzoek kunnen volgens de wetenschappers bijdragen aan de ontwikkeling van planten die beter tegen droogte bestand zouden zijn.

"De resultaten bevestigen ook de ervaring die tuinmannen vaak in de praktijk hebben ervaren bij het verplanten," merkt onderzoeker Michael Fromm, plantkundige aan de University of Nebraska, op. "Daarbij wordt de plant vaak enkele dagen water onthouden om hem meer bestand te maken tegen de verhuis naar zijn nieuwe locatie. Wetenschappelijk had die praktische kennis tot nu echter geen enkele basis. De wetenschappers stelden onder meer vast dat getrainde planten zich na een nieuwe droogteperiode sneller blijken te herstellen.

"Planten die geen voorafgaande ervaring hadden met een droogteperiode, bleken sneller te verwelken en hun bladeren bleken ook sneller water te verliezen dan getrainde soortgenoten," voert Fromm aan. "De herinnering aan de dehydratatie-stress conditioneert de plant om toekomstige droogtestress en verplanting te overleven. De resultaten van het onderzoek zouden kunnen leiden tot de ontwikkeling van oogsten die beter bestand zouden zijn tegen droogtes, al zullen praktische toepassingen in de landbouw nog vele jaren op zich laten wachten."

Lees Verder

16:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: droogte, plant |  Facebook |

02-04-12

Zuid-Engeland heeft tijdens de zomer dubbel zoveel regenval nodig

Zuid-Engeland heeft tijdens de zomer twee keer zoveel regenval nodig dan normaal om terug op het verwachte niveau te komen. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de University of Reading. Daarbij wordt opgemerkt dat er het voorbije jaar minder regen is gevallen dan tijdens de droogte van het midden van de jaren zeventig en voor het zuidwesten moet men volgens de wetenschappers teruggaan tot het begin van de jaren negentig om nog een dergelijk gebrek uit regenval terug te vinden.

Lees Verder

17:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: engeland, klimaat, droogte |  Facebook |

05-03-12

Spaanse landbouw beleeft droogste winter in zeventig jaar

Spaanse landbouwers luiden de alarmklok nadat het land de droogste winter in zeventig jaar achter de rug heeft. De voorbije drie maanden werd slechts een gemiddelde neerslag van 55 liter per vierkante meter opgetekend, wat gevoelig lager ligt dan het normale niveau van ongeveer 200 liter. De droogste winter na de tweede wereldoorlog werd tot nu toe opgetekend in het begin van de jaren tachtig, maar ook toen viel er volgens Angel Rivera, woordvoerder van de Spaanse metereologische dienst, nog altijd 30 liter per vierkante meter meer dan de voorbije maanden.

Door de abnormale droge winterperiode wordt Spanje abnormaal vroeg getroffen door bosbranden. Bovendien zijn door de droogte ook talloze oogsten al reddeloos verloren, terwijl boerderijdieren geen gras meer vinden om zich te voeden. De Spaanse waterreserves zijn inmiddels tot op twee derde van hun normale peil gedaald, waardoor er onvoldoende voorraden zijn om landerijen en weilanden te bevloeien. In eerste instantie werden groenten en granen getroffen, maar ook olijven, druiven en amandelen zouden zijn bedreigd.

Woordvoerders van de Spaanse landbouwers merken op dat in grote gedeelten van Andalusië en Aragon de landbouwgronden al hopeloos zijn verloren en regen geen redding meer zal kunnen brengen voor de oogsten van dit jaar. In de omgeving van Granada wordt geraamd dat de olijfteelt 35 procent van zijn productie zou kunnen verliezen, terwijl bij groenten rekening gehouden wordt met een verlies van 50 procent. In Galicië, Asturië en Castilla y Leon moet extra diervoeding worden aangekocht, waardoor de productiekosten met minstens 20 procent zouden stijgen.

18:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spanje, winter, droogte |  Facebook |

27-02-12

Milde droogte was voldoende voor doodvonnis Maya-cultuur

In tegenstelling tot wat eerder werd vermoed, bleek er geen extreme droogte nodig om de Mayabeschaving te doen instorten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Yucatan Center for Scientific Research in Mexico en de University of Southampton in Groot-Brittannië. De onderzoekers merken op dat de negende en tiende eeuw na Christus geconfronteerd werd met een matige droogteperiode, waarbij de neerslag met 40 procent afnam, maar dat was volgens hen voldoende om de Maya-beschaving te doen instorten, wellicht gecombineerd met sociale en politieke factoren.

De Maya's vormden meer dan vijfhonderd jaar lang een de rijkste en meest geavanceerde beschavingen van de wereld. Het imperium van de verschillende Maya-koninkrijken strekte zich uit over het Mexicaanse schiereiland en grote delen van Belize, Guatemala en Honduras. Tijdens de laatste tweehonderd jaar van de Maya-periode raakten de koninkrijken in verval en kende de bevolking een sterke inkrimping. Voor die ineenstorting zijn allerlei verklaringen opgeworpen, waaronder rivaliteit tussen verschillende koningen en sociale opstanden.

Droogte, die volgens sommige onderzoekers tijdens die periode extreem geweest zou zijn, wordt ook al langer als een reden voor het verdwijnen van de Maya-cultuur genoemd. Volgens de nieuwe studie was er inderdaad sprake van een droogteperiode, waarbij er tijdens de zomer minder tropische stormen optraden. Toch was er volgens hen geen sprake van een extreme droogte, want dan zouden er meerdere seizoenen op rij minder regen moeten zijn gevallen.

De milde droogte bleek volgens de onderzoekers samen met andere factoren echter wel voldoende om het Maya-imperium steeds verder te doen afkalven. "Uit eerder onderzoek bleek al dat de Maya's landbouwmethoden hanteerden waarbij ze sterk afhankelijk waren van regen," wordt er opgemerkt. "Er liepen geen rivieren door hun leefgebied en bovendien kapten de Maya's veel bosgebieden, wat de omgeving kwetsbaar maakte voor tijdelijke droogtes."          

14:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: maya, droogte |  Facebook |

16-10-11

Droogteperiode kan ecosysteem definitief veranderen

Frequente en zware droogtes kunnen een blijvende impact hebben op ecosystemen. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de Oregon State University naar de gevolgen van een zware droogteperiode in de French Joe Canyon in de Amerikaanse staat Arizona. De onderzoekers merken op dat het ecosysteem na de droogteperiode een totaal andere dynamiek vertoont en ook geen signalen kunnen worden opgemerkt van een terugkeer naar de oorspronkelijke toestand.

De French Joe Canyon werd het voorbije decennium door zware droogtes getroffen. Daardoor droogde de rivier verscheidene keren volledig uit. "Dat zorgde voor een fundamentele verschuiving in fauna en flora," stipt David Lytle, professor zoölogie aan de Oregon State University, aan. "Populaties die in het gebied honderdduizenden jaren aanwezig zijn geweest, bleken te verdwijnen en vervangen te worden door andere soorten. Extreme droogtes kunnen voor een catastrofale regime-verandering zorgen waarvan bepaalde soorten zich nooit meer herstellen."

"Voor de droogteperiodes was French Joe Canyon een schitterende oase met een grote diversiteit aan vegetatie, vogels en zeldzame soorten," benadrukt Lytle. "De droogteperiodes hebben er niet voor gezorgd dat de biodiversiteit is afgenomen, maar wel kunnen er nu totaal andere soorten worden opgemerkt. Het fenomeen situeert zich echter in het hele gebied, wat bepaalde soorten uit de regio zou kunnen verdrijven of helemaal doen uitsterven als ze compleet op de specifieke omstandigheden van de omgeving waren afgesteld."

20:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: droogte, ecosysteem |  Facebook |

14-08-11

Droogte Texas zal lange tijd gevolgen hebben voor natuur

De heersende droogte in Texas zal gedurende lange tijd een impact hebben op de natuur van de Amerikaanse staat. Dat zegt Jeff Bonner, bioloog bij het Texas Parks and Wildlife Department. Texas beleeft één van de droogste jaren uit zijn geschiedenis, waardoor hele ecosystemen moeten strijden om te kunnen overleven omdat rivieren, bronnen en meren herleid zijn tot droge zandvlaktes of in het beste geval grote modderpoelen.

"Sinds januari heeft Texas slechts ongeveer 6 inches regen gekend, terwijl het gemiddelde op 13 inches ligt," merkt het persbureau Associated Press op. "Uit voorspellingen van het Amerikaanse Climate Prediction Center zou die situatie mogelijk tot in de loop van volgend jaar kunnen blijven duren. De hitte heeft waterreservoirs doen verdampen, heeft planten vernield en een grote sterfte onder het wildbestand veroorzaakt. Het waterpeil in sommige rivieren en meren is gedaald tot het laagste niveau sinds de jaren vijftig, toen Texas door de grootste droogte uit zijn geschiedenis werd getroffen."

"Door het gebrek aan planten groeien er weinig planten, waardoor er ook minder insecten zijn om voor de bestuiving te zorgen," voert Bonner aan. "Dat leidt ertoe dat herbivoren lage reproductiecijfers kennen, waardoor ook predatoren minder prooien vinden en op hun beurt een lagere reproductie kennen." Bonner heeft het over een gigantisch domino-effect. Door de enorme omvang van Texas zullen die effecten volgens hem ook buiten de staatsgrenzen worden gevoeld.

Onder meer trekvogels zullen volgens hem door het gebrek aan bevoorrading in Texas verder moeten vliegen en dus meer energie verbruiken. "Daardoor zullen ook daar de reproductiecijfers dalen," voert Bonner aan. "Een aantal vogelsoorten vliegen door tot Centraal-Amerika, waar er veel regenval is geweest en er meer insecten zijn dan gewoonlijk. Door de droogte in Texas dreigen echter onvoldoende vogels Centraal-Amerika bereiken om op die insecten te jagen. De impact van de droogte in Texas is dan ook verstrekkend."

De volgende jaren zullen er volgens Bonner grote dalingen in de wildpopulaties moeten worden vastgesteld.

14:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: texas, droogte, klimaat |  Facebook |

07-04-10

China ontkent verantwoordelijkheid Mekong-droogte

De Chinese regering heeft de beschuldigingen verworpen dat zijn dammen op de Mekong-rivier verantwoordelijk zijn voor een historisch laag waterpeil in landen die stroomafwaarts liggen. Song Tao, onderminister van buitenlandse zaken van China, heeft op het Mekong-overleg in Thailand gezegd dat niet de waterkrachtcentrales, maar wel de droogte verantwoordelijk is voor de verlaging van het waterpeil. In Thailand, Laos, Cambodja en Vietnam zijn meer dan zestig miljoen mensen voor hun dagelijks bestaan afhankelijk van de Mekong-rivier. Gedeelten van de rivier zijn tot het laagste waterpeil in vijftig jaar teruggevallen. Stroomafwaarts bedreigen de droogte, zoutopstapelingen en een tekort aan voedingsstoffen in de grond de voedselproductie in de rijstgebieden van Cambodja en Vietnam. Abhisit Vejjajiva, eerste minister van Thailand, heeft ervoor gewaarschuwd dat de rivier zonder een goed management onmogelijk kan overleven.

"De Mekong-rivier wordt bedreigd door ernstige problemen, veroorzaakt door het onoordeelkundig gebruik van water en de effecten van de klimaatverandering," aldus Abhisit Vejjajiva. Activisten stellen dat de Chinese dammen een negatieve impact hebben op het debiet van de rivier en leiden tot een onomkeerbare verandering in de ecologie van de Mekong. China heeft op dit ogenblik acht bestaande en geplande dammen op de Mekong en heeft al aangekondigd nog extra waterprojecten nodig te hebben op de rivier. Volgens Song Tao hebben statistieken uitgewezen dat de recente droogte die het hele rivierbekken heeft getroffen, te wijten is aan extreem droog weer. De daling van het waterpeil van de Mekong heeft volgens Song Tao niets te maken met de ontwikkeling van de Chinese waterkracht. Door het bijsturen van het debiet kunnen de dammen volgens hem zelfs helpen aan het voorkomen van overstromingen en het opvangen van droogteperiodes.

Song Tao stelde verder dat China de voorbije maanden ook zijn informatieverstrekking over de Mekong-projecten heeft opgedreven. Sinds de maand maart van dit jaar worden volgens hem de gegevens van twee Chinese waterkrachtcentrales doorgestuurd naar landen die stroomafwaarts zijn gelegen. De Thaise premier Abhisit gaf toe dat de dialoog met China op een positieve manier verloopt en zei te hopen dat de informatieverstrekking in de toekomst systematischer en consistenter zou worden. De Mekong ontspringt op het Tibetaanse plateau en stroomt over een afstand van 4.800 kilometer door China, Myanmar, Thailand, Laos en Cambodja vooraleer in Vietnam in de Zuid-Chinese Zee uit te monden. Song stelde dat het zuidwesten van China de ergste droogte in vele decennia beleeft. Ongeveer 18 miljoen mensen en 11 miljoen dieren zouden erdoor zijn getroffen, samen met een oppervlakte van 4,3 miljoen hectaren landbouwgronden.

19:04 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, energie, milieu, droogte, mekong |  Facebook |

02-03-10

Landbouwgebied Syrië kreunt onder droogte

In de buitenwijken van Damascus hebben ongeveer 300.000 Syrische gezinnen een asiel gezocht tegen de droogte die hun landerijen heeft geteisterd. De vluchtelingen zijn afkomstig uit de zogenaamde Fertile Crescent, een landbouwgebied dat zich uitstrekt van Irak tot Israël. De bewoners zeggen echter dat hun bronnen compleet zijn drooggevallen en ook de regen achterwege blijft. De slachtoffers hopen in Damascus werk te kunnen vinden. Volgens het United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs gaat het hier om één van de grootste interne migratie-bewegingen binnen het Midden-Oosten van de voorbije jaren. Volgens critici draagt de Syrische regering een grote verantwoordelijkheid in de problematiek, omdat men nagelaten heeft de landbouw te moderniseren.

"Een groot gedeelte van de Syrische landbouwgronden worden geïrrigeerd door bevloeiing," merkt Jihad Yazigi, hoofdredacteur van The Syria Report, op tegenover de financiële nieuwsdienst Bloomberg. "Dat betekent echter een zware verspilling van water, wat met pijpleidingen vermeden had kunnen worden. De Syrische overheid heeft echter de modernisering van de landbouw genegeerd." Tijdens de voorbije twee jaar werd er in de zuidelijke provincies van Syrië tussen 45 procent en 66 procent minder regen geteld dan gemiddeld. Het land consumeert meer water dan uit de rivieren kan gehaald worden en de gegraven waterbronnen putten het grondwater uit. Yazigi voegt er aan toe dat dit ook een promotioneel vormt voor de Syrië, dat niet graag bestempeld wordt als het dorre gebied van het Midden-Oosten.

Bloomberg voegt er aan toe dat het watertekort pogingen ondermijnt van de Syrische regering om de economische groei van het land, dat tot voor kort voor ongeveer 25 procent van zijn bruto binnenlandse product afhankelijk was van de landbouw, te handhaven. Er wordt aan toegevoegd dat de droogte ook een mogelijke bron van stijgende spanning is, aangezien Syrië zijn politieke invloed in de regio probeert te verhogen en met Turkije, Irak en Israël concurreert voor de gezamenlijke waterbronnen. Door de droogte is de graanoogst, het belangrijkste landbouwproduct van Syrië, het voorbije jaar nagenoeg gehalveerd tot bijna 2 miljoen ton. Daardoor is Syrië voor het eerst in twee decennia van een netto exporteur geëvolueerd naar een netto importeur van graan. Om de nieuwe oogst te redden, moet het bovendien dringend gaan regenen.

12:46 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: landbouw, droogte, syrie |  Facebook |

31-08-07

Flora verantwoordelijk voor overstromingen

De wereld mag in de toekomst meer overstromingen verwachten. Dat zegt professor Richard Betts, specialist klimaatimpact aan het Britse Hadley Centre for Climate Prediction and Research. Verantwoordelijk voor die evolutie is volgens hem de flora, die onder invloed van hogere koolstodioxide-niveau’s minder water zouden absorberen. Het fenomeen kan echter ook een impact hebben op droogteperiodes.

Richard Betts voert aan dat planten onder invloed van koolstofdioxide minder water uit de bodem trekken. “Die raakt dan ook sneller verzadigd, waardoor er meer water naar de rivieren zal vloeien,” benadrukte hij tegenover het magazine The Register. “Door die grotere toevloed van water zullen de waterlopen dan ook geneigd zijn om vlugger buiten hun oevers te treden en voor overstromingen te zorgen.”

De Britse wetenschapper stelt dat dit fenomeen een zwaard lijkt te zijn dat aan twee kanten snijdt. “Wanneer planten onder invloed van de klimaatverandering minder water uit de grond trekken, lijkt het gevaar voor grote droogteperiodes minder groot te worden,” benadrukt hij. “Anderzijds zullen meer verzadigde terreinen de kans op overstromingen wellicht doen toenemen.”

Planten worden door klimatologen van heel nabij gevolgd vanwege hun plaats in de koolstof-cirkel. Door kleine poriën in hun bladen, trekken planten immers koolstof uit de atmosfeer en halen ze met hun wortels water uit de bodem. Onder de invloed van grotere concentraties koolstofdioxide zijn ze echter geneigd om die poriën te sluiten, waardoor ze overtollig water niet meer kunnen laten verdampen.

12:21 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: flora, klimaatverandering, overstroming, droogte |  Facebook |