08-06-13

Amerikaanse en Europese industrie verantwoordelijk voor Afrikaanse droogte

Luchtverontreiniging in het noordelijk halfrond is een belangrijke oorzaak geweest van een droogteperiode die Centraal-Afrika tijdens de jaren tachtig heeft getroffen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Washington. De onderzoekers stellen op dat de uitstoot van de Noord-Amerikaanse en Europese industrie tussen de jaren zestig en tachtig voor een afkoeling van het noordelijk halfrond hebben gezorgd, waardoor tropische neerslagzones verder naar het zuiden werden geduwd, waardoor de Sahel buiten de regengebieden viel. Na de invoering van strengere regelgeving in Noord-Amerika en Europa, zouden de grote droogteperiodes zijn gestopt.

Lees Verder

10:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sahel, droogte |  Facebook |

30-08-12

Droogte in West-Afrika heeft geleid tot toename biomassa

In tegenstelling tot wat zou kunnen verondersteld worden, is de biomassa in West-Afrika tijdens de droogteperiode van de voorbije veertig jaar toegenomen. Daardoor heeft de regio meer koolstofdioxide opgeslagen dan wordt aangenomen. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de University of Leeds. De onderzoekers stellen dat de natuur door de droogte niet teloor is gegaan, maar zich wel met tolerantere soorten tegen de moeilijker omstandigheden heeft gewapend. Algemeen wordt aangenomen dat droogteperiodes leiden tot het afsterven van de natuur, waardoor niet alleen opgeslagen koolstofdioxide vrijkomt en ook geen emissies uit de atmosfeer worden gehaald. Dat geldt volgens de onderzoekers inderdaad voor kortstondige droogteperiodes, maar bij langere droogtes zou een ander mechanisme op gang komen. Er wordt gewag gemaakt van het verschijnen van soorten die meer licht vragen en minder water nodig hebben. Dat zou leiden tot een algemene verhoging van de aanwezige biomassa, wat tot een grotere opslag van koolstofdioxide zou leiden.

Lees Verder

16:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: west-afrika, biomassa, droogte |  Facebook |

28-08-12

Amerikaanse droogte positief voor gezondheid Golf van Mexico

De Verenigde Staten is getroffen door de droogste periode in minstens vijftig jaar, maar dat heeft wel één voordeel opgeleverd. De dode zone in de Golf van Mexico is door het fenomeen immers gekrompen tot zijn kleinste omvang in vele jaren. Dat is de conclusie van een onderzoek van Steve DiMarco, oceanograaf aan de Texas A&M University. DiMarco merkt op dat in totaal slechts 1.580 vierkante mijl met hypoxie, waarbij onvoldoende zuurstof in het water aanwezigheid is om overleven toe te laten, werd opgemerkt. In augustus vorig jaar vertegenwoordigde hypoxie in de Golf van Mexico volgens Steve DiMarco, één van de wereldautoriteiten op het gebied van de dode zone, nog een oppervlakte van ongeveer 3.400 vierkante mijl. De droogte heeft er volgens de onderzoeker wellicht voor gezorgd dat de rivieren minder water naar de Golf van Mexico hebben kunnen laten vloeien en daarmee ook minder schadelijke producten uit de landbouw in de oceaan zijn terechtgekomen. De landbouw wordt als één van de grote oorzaken van de dode zone in de Golf van Mexico genoemd.

Lees Verder

15:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hypoxie, landbouw, golf van mexico, droogte |  Facebook |

23-08-12

Rampen-management moet landen helpen droogte op te vangen

De ergste effecten van een droogte zouden kunnen worden vermeden indien de landen een plan voor rampen-management ter beschikking zouden hebben om het probleem aan te pakken. Dat blijkt uit een rapport van de World Meteorological Organization van de Verenigde Naties. Opgemerkt wordt dat de voedselprijzen inmiddels al 6 procent hoger liggen dan bij de start van het jaar en de recordniveaus van twee jaar geleden benaderen. Het is volgens de organisatie dan ook dringend tijd dat landen die met zware gevolgen van de droogte worden geconfronteerd, stappen ondernemen om een geschikt beleid uit te werken. Een wereldwijde aanpak zou volgens de organisatie ook de grootste gevolgen van het weersysteem El Nino, dat droogteperiodes veroorzaakt in onder meer Australië, India en Oost-Afrika en overstromingen tot gevolg heeft in Latijns-Amerikaanse landen, op te vangen.

Lees Verder

15-05-12

Droogte leidt tot wateroorlogen in noordoosten Brazilië

In het noordoosten van Brazilië heeft een zware droogte elfhonderd gemeenten in problemen gebracht. Dat heeft de Braziliaanse krant O Globo gemeld. Het gebied maakt volgens de krant de ergste droogteperiode in een halve eeuw mee en heeft in landelijke gebieden zelfs al tot rellen geleid. Bij die lokale wateroorlogen zou gemiddeld één persoon per dag het leven laten. Bovendien is het vee door het gebrek aan water zwaar vermagerd. Een belangrijk gedeelte van de veestapel zou de droogte niet hebben overleefd.

Lees Verder

15:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brazilië, droogte |  Facebook |

01-05-12

Australië viert einde van grote droogteperiode

In Australië is officieel een einde gekomen aan de Big Dry, een droogteperiode die negen jaar heeft aangesleept. De vooruitzichten zijn volgens Joe Ludwig, Australisch minister van landbouw, gevoelig verbeterd tegenover de voorbije periode. Het einde aan de droogteperiode betekent volgens de minister een mijlpaal voor de Australische landbouw. Dat betekent echter ook dat er een einde komt aan de uitzonderlijke subsidies die aan de Australische landbouwers werd toegekend om de gevolgen van de droogtes op te kunnen vangen. De landbouwsector heeft dan ook al afwijzend gereageerd.

Lees Verder

12:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: australië, droogte, landbouw |  Facebook |

29-04-12

Expertise laat plant beter omgaan met droogteperiodes

Planten halen expertise uit eerdere ervaringen met droogteperiodes. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Nebraska. Planten die eerder droogteperiodes hadden doorgemaakt, bleken volgens de onderzoekers geleerd te hebben om met de stress van een nieuwe periode zonder voldoende water om te gaan. De resultaten van het onderzoek kunnen volgens de wetenschappers bijdragen aan de ontwikkeling van planten die beter tegen droogte bestand zouden zijn.

"De resultaten bevestigen ook de ervaring die tuinmannen vaak in de praktijk hebben ervaren bij het verplanten," merkt onderzoeker Michael Fromm, plantkundige aan de University of Nebraska, op. "Daarbij wordt de plant vaak enkele dagen water onthouden om hem meer bestand te maken tegen de verhuis naar zijn nieuwe locatie. Wetenschappelijk had die praktische kennis tot nu echter geen enkele basis. De wetenschappers stelden onder meer vast dat getrainde planten zich na een nieuwe droogteperiode sneller blijken te herstellen.

"Planten die geen voorafgaande ervaring hadden met een droogteperiode, bleken sneller te verwelken en hun bladeren bleken ook sneller water te verliezen dan getrainde soortgenoten," voert Fromm aan. "De herinnering aan de dehydratatie-stress conditioneert de plant om toekomstige droogtestress en verplanting te overleven. De resultaten van het onderzoek zouden kunnen leiden tot de ontwikkeling van oogsten die beter bestand zouden zijn tegen droogtes, al zullen praktische toepassingen in de landbouw nog vele jaren op zich laten wachten."

Lees Verder

16:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: droogte, plant |  Facebook |