23-04-17

Succesvolle dropout blijft nog steeds een uitzondering

Ondernemers zoals Bill Gates of Mark Zuckerberg hebben weliswaar de top bereikt zonder een universitair diploma te hebben behaald, maar zij vormen een grote uitzonderingen. Dat blijkt uit een onderzoek van psychologen aan de Duke University in de Verenigde Staten en de Universität Chemnitz in Duitsland op basis van bijna twaalfduizend leidinggevende Amerikaanse persoonlijkheden uit de politieke, economische, gerechtelijke en maatschappelijke wereld. Wel benadrukten de onderzoekers in de studie zelden een persoon te hebben ontmoet die vanuit een extreem arme of achteruitgestelde achtergrond erin zijn geslaagd tot de top op te klimmen.

“Gates en Zuckerberg zijn twee beroemde dropouts van Harvard,” merken de onderzoekers Jonathan Wai en Heiner Rindermann op. “Zij vormen enkele voorbeelden van de vele mediaverhalen waarin de successen van dropouts worden ten tonele gevoerd en die jongeren kunnen aanzetten hogere studies aan zich voorbij te laten gaan. In werkelijkheid moet echter worden duidelijk gemaakt dat een vroegtijdige afbreking van de schoolcarrière in geen geval een norm voor succes betekent. Het merendeel van de Amerikaanse succesverhalen wordt geschreven door gediplomeerden zoals Sheryl Sandberg (Harvard), Jeff Bezos (Princeton) en Marissa Mayer (Stanford).”

“Uit het onderzoek bleek dat 94 procent van de onderzochte personen een universitair diploma heeft behaald,” benadrukken Wai en Rindermann. “Bovendien kon worden vastgesteld dat ongeveer 50 procent aan een eliteschool heeft gestudeerd.” Daarbij bleek dat 41 procent van de Amerikaanse senatoren een eliteschool heeft bezocht, maar bij de volksvertegenwoordigers valt dat cijfer terug tot 20,6 procent. Ook 33,8 procent van de miljonairs bleek elite-onderwijs te hebben gevolgd. In de ranglijst van het magazine Forbes over de meest invloedrijke personen loopt dat op tot meer dan 80 procent. Gemiddeld komt tussen 2 procent en 5 procent van alle studenten op een eliteschool terecht.

Er wordt wel opgemerkt dat een keuze tussen gewone universiteiten en elitescholen op langere termijn geen verschil in inkomen oplevert.

“De studie laat alvast uitschijnen dat steun aan talentvolle studenten uit achtergebleven milieus om elite-onderwijs te volgen, dan ook de diversiteit bij de toekomstige leiders zou kunnen bevorderen,” zeggen de onderzoekers nog.

Lees Verder

13:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dropout |  Facebook |

17-05-12

Dropouts dreigen in maatschappelijke steun terecht te komen

Dropouts uit het middelbaar onderwijs lopen een groter risico om later in het leven op maatschappelijke steun beroep te moeten doen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Norwegian University of Science and Technology. Uit de opvolging van nagenoeg negenduizend Noorse tieners bleek dat op zesentwintigjarige leeftijd 9 procent van de respondenten maatschappelijke steun genoten, waarvan meer dan de helft wegens gezondheidsproblemen of een handicap. Bij de dropouts loopt dat echter op tot 23 procent.

Lees Verder

12:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dropout, onderwijs |  Facebook |