08-01-18

Drugscampagnes spreken recreatieve gebruiker zelden aan

Recreatief druggebruik wordt vaak gezien als een instrument om de sociale netwerken te versterken en de eigen sociale positie te verbeteren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de James Cook University en de Griffith University in Australië. De onderzoekers zeggen dat drugs niet alleen worden genomen om fysiek het uithoudingsvermogen te versterken, maar aan de gebruiker ook het gevoel kan geven aantrekkelijker en socialer te zijn. De onderzoekers waarschuwen ervoor dat vaak een verkeerd beeld wordt geschetst over de druggebruiker, die dikwijls onterecht als een marginale figuur wordt afgeschilderd.

“Australië haalt op het gebied van illegaal druggebruik internationaal hoge cijfers,” aldus onderzoeksleider David Plummer, professor volksgezondheid aan de James Cook University. “Uit het onderzoek bleek dat bijna 40 procent van de Australiërs boven de leeftijdsgrens van vijftien op een bepaald tijdstip in hun leven één of meer illegale drugs hebben genomen. Ongeveer 17 procent erkent de voorbije twaalf maanden illegale drugs te hebben geconsumeerd. Daarbij moet wel een onderscheid worden gemaakt tussen recreatieve consumenten en de vaste gebruikers. Ook de groep recreatieve gebruikers zelf maakt dat onderscheid.”

“Recreatief gebruik lijkt vooral gericht te zijn op de consumptie van drugs op basis van specifieke baten die elk product mogelijk kan hebben te bieden,” zegt professor Plummer. “Ook worden de risico’s aanvaardbaar, beheerbaar of verwaarloosbaar geacht. Bovendien mag men niet de fout begaan om de recreatieve gebruiker te bestempelen als een geïsoleerde eenzaat die aan de rand van de maatschappij leeft. Integendeel is er vaal sprake van een sterke sociale netwerking. Daarbij wordt ook het druggebruik als een gebeuren met een sterk sociaal karakter genoemd. Recreatieve drugs vormen vaak onderdeel van de party-scène en worden dikwijls gebruikt om sociale interacties te stimuleren.”

Ook de verspreiding en de aankoop van drugs steunt volgens Plummer vaak op complexe sociale netwerken. Hij waarschuwt dat acties van de overheid helemaal niet beantwoorden aan de leefwereld en de percepties van de recreatieve druggebruiker. “Het risico wordt door de recreatieve gebruiker heel anders bekeken dan in de campagnes naar voor wordt geschoven,” aldus de onderzoeker. “Op die manier dreigt het overheidsbeleid terzake aan credibiliteit in te boeten.”

Lees Verder

14:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: drugs |  Facebook |

15-07-14

Strijd tegen druggebruik jongeren moet breder worden aangepakt

Het aanleren van jongeren om zich afwijzend op te stellen tegenover alcohol of drugs, levert geen grote beveiliging tegen misbruik. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Illinois. Opgemerkt wordt dat een meer gesofisticeerde aanpak nodig is om jongeren te beschermen tegen een sociale druk die tot het gebruik van alcohol of drugs zou willen aanzetten.

Lees Verder

18:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: drugs, alcohol |  Facebook |

12-03-14

Amerikaanse drugsverkoop boekt 1 triljoen dollar op één decennium

In de Verenigde Staten is het cocaïne-gebruik tijdens de tweede helft van het voorbije decennium gehalveerd, terwijl tegelijkertijd de verkoop van marihuana met meer dan 30 procent is gestegen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Rand Corporation en de University of Maryland. Het gebruik van heroïne bleef nagenoeg hele decennium op hetzelfde niveau. De consumptie van methamphetamines bleek tijdens de eerste helft van het decennium een spectaculaire toename te kennen, maar daarna kon opnieuw een afname worden opgetekend. Volgens de onderzoekers werd het voorbije decennium in de Verenigde Staten meer dan 1 biljoen dollar uitgegeven aan cocaïne, heroïne, marihuana en methamphetamine.

“Het voorbije decennium werd jaarlijks gemiddeld 100 miljard dollar uitgegeven aan cocaïne, heroïne, marihuana en methamphetamine,” merkt hoofdonderzoeker Beau Kilmer, directeur van het Drug Policy Research Center van Rand Corporation, op. “Dat bedrag bleef gedurende de hele periode ongeveer status-quo, maar wel konden opmerkelijke verschuivingen tussen de verschillende producten worden opgetekend. In het begin van de eeuw werd meer betaald aan cocaïne dan aan marihuana, maar op het einde van het decennium was die situatie omgekeerd. Steeds meer Amerikaanse burgers geven toe nagenoeg dagelijks marihuana te gebruiken.”

De onderzoekers merken op dat in het rapport geen rekening is gehouden met de recente toename in het gebruik van heroïne of de consequenties van de legalisering van marihuana voor recreatieve consumptie in de Amerikaanse staten Colorado en Washington. Evenmin worden verklaringen gegeven voor de verschuivingen in het Amerikaanse druggebruik en er werden ook geen evaluaties gemaakt over de efficiëntie van de verschillende maatregelen om het druggebruik tegen te gaan. Wel wordt opgemerkt dat de halvering van het cocaïne-gebruik, rekening houdend met de gigantische maatschappelijke kosten die het product met zich meebrengt, wellicht als het grootste succes in de geschiedenis van de Amerikaanse drugsbestrijding moet worden bestempeld.

Lees Verder

12:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: drugs, verenigde staten |  Facebook |

24-02-14

Alcohol en drugs toenemend probleem in City of London

De financiële wereld van de City of London wordt steeds meer geconfronteerd met een onaanvaardbaar gebruik van alcohol en drugs. Dat heeft het Londense advocatenkantoor GQ Employment Law gezegd. Opgemerkt wordt dat medewerkers met een toenemende druk worden geconfronteerd om steeds zwaardere doelstellingen te halen, waardoor een crisis in het gebruik van alcohol en drugs zou dreigen. Er wordt aan toegevoegd dat het management van de financiële bedrijven voor een grote verantwoordelijk staat om voor deze problemen een oplossing aan te brengen. Door de grote bedragen kan het probleem voor de financiële wereld volgens het advocatenkantoor nog erger zijn dan voor andere economische sectoren.

“De strengere legale verplichtingen en de grotere druk op de winsten hebben de financiële wereld aangezet om zwaardere eisen te stellen aan hun werknemers,” waarschuwt Paul Quain, partner bij GQ Employment Law. “Medewerkers worden met langere werkdagen geconfronteerd, ervaren hogere stressniveaus en moeten tijdens de avonduren vaak ook nog klanten onderhouden. Die contacten gaan vaak gepaard met een groot alcohol gebruik. Dat kan een basis leggen voor een verslaving of medewerkers met een probleemgedrag in een omgeving plaatsen waar de verleidingen te groot worden om weerstand te kunnen bieden. Weliswaar is men niet verplicht tijdens die ontmoetingen alcohol te gebruiken, maar vaak wordt de consumptie verwacht.”

“Sommige werknemers zullen een gedeelte van de verantwoordelijkheid afschuiven op hun onderneming, die hen verplicht heeft om klanten in een omgeving met alcohol te onderhouden,” geeft Paul Quain toe. “Problemen met drugs of alcohol worden echter niet door de bescherming op de arbeid gedekt en het is dan ook te begrijpen dat bedrijven het misbruik sanctioneren met een ontslag. Het is echter mogelijk om een formele aanpak te voorzien, waarbij onder meer aan de betrokkenen de mogelijkheid wordt geboden om hun probleem aan te pakken.” GQ Employment Law wijst onder meer op een aantal gevallen waarbij handelaars transacties manipuleerden na een omvangrijke maaltijd of een langdurig pubbezoek.

Uit cijfers van de Greater London Authority blijkt dat ongeveer 5 procent van de bevolking van de Britse hoofdstad met een alcohol-afhankelijkheid worden geconfronteerd.

Lees Verder

12:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: city of london, alcohol, drugs |  Facebook |

29-08-13

Marihuana meest populaire illegale drug van de wereld

Marihuana is de populairste illegale drug van de wereld, maar verslavingen aan populaire pijnstillers zoals Vicodin, Oxycontin en Codeïne kosten het grootste aantal levens. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Washington. De onderzoekers stelden ook vast dat mannelijke twintigers het grootste risico op een drugsverslaving lopen. Landen die het meest door druggebruik worden getroffen zijn Australië, Groot-Brittannië, Rusland en de Verenigde Staten. De onderzoekers stellen echter dat de studie duidelijk aantoont dat alle regio’s van de wereld met illegaal druggebruik worden geconfronteerd.

“Uit het onderzoek, op basis van cijfers van drie jaar geleden, blijkt dat de meeste mensen in eerste instantie drugs gebruiken die op relatief korte afstand worden geproduceerd,” zegt onderzoeksleider Theo Vos, docent volksgezondheid aan het Institute for Health Metrics and Evaluation aan de University of Washington. “Cocaïne geniet dan ook een grote populariteit in Noord-Amerika, terwijl in Azië en Australië vooral sprake is van amphetamines en opioiden.” De onderzoekers stelden verder vast dat Azië en Afrika de laagste percentages drugsgebruikers kennen. Verder wordt opgemerkt dat door druggebruik op één jaar tijd 78.000 overlijdens worden opgetekend. Meer dan de helft daarvan zou te wijten aan pijnstillers.

Theo Vos merkt verder op dat landen met het meest repressieve drugsbeleid met het grootste aantal drugsdoden worden geconfronteerd. “In landen waar een alternatieve benadering wordt gehanteerd, zoals uitwisselingprogramma’s voor gebruikte naalden of het oprichten van methadon-klinieken, vallen gevoelig minder doden te betreuren,” merkt hij op. Vikram Patel, hoofd van het Centre for Global Mental Health aan de London School of Hygiene and Tropical Medicine, voert aan dat een decriminalisering van de drugsproblematiek aangewezen is. De grote besparingen die met die verschuiving bij justitie kunnen worden gerealiseerd, zouden volgens hem immers efficiënter aan volksgezondheid kunnen worden besteed.

In het onderzoek werd niet gekeken naar ecstacy en hallucinogene middelen. Daarover zouden te weinig gegevens beschikbaar zijn geweest.

Lees Verder

19:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marihuana, drugs |  Facebook |

28-04-13

Bijna één op vijf Amerikanen heeft psychedelische drugs genomen

In de Verenigde Staten hebben 32 miljoen mensen ooit in hun leven psychedelische drugs genomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Norwegian University of Science and Technology. Aangevoerd wordt dat 17 procent van de Amerikaanse volwassenen tussen eenentwintig en vierenzestig jaar met psychedelische drugs zoals lysergic acid diethylamide (lsd), psilocybin of mescaline kennis hebben gemaakt. In de leeftijdsgroep tussen dertig en vierendertig jaar loopt dat op tot 20 procent.

Lees Verder

16:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: drugs, gezondheid |  Facebook |

19-01-13

Mexicaanse strijd tegen drugs complete mislukking

De gewelddadige strijd tegen de drugkartels in Mexico heeft de voorbije jaren geen noemenswaardige resultaten opgeleverd en er is ook geen oplossing voor het probleem is zicht. Wel is aangetoond dat een keiharde aanpak van de gebruikers geen enkel resultaat oplevert. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de Rice University in de Verenigde Staten over het drugsbeleid van voormalig Mexicaans president Felipe Calderon de voorbije zes jaar.

Onderzoeksleider William Martin, socioloog aan de Rice University, voert aan dat drugs steeds zullen worden gevraagd en verkocht. "Maar zolang de samenleving en de overheid het druggebruik als een misdaad blijven bestempelen in plaats van het probleem aan te pakken vanuit de gezondheidszorg, zal het geweld niet kunnen worden uitgeroeid," voert Martin aan. "De Mexicaanse president heeft getracht om de macht van het leger te gebruiken om het probleem aan te pakken, maar dat is alleen maar uitgemond in een toenemend geweld."

"De Mexicaanse regering mag het drugsprobleem niet langer vanuit een oorlogsfilosofie benaderen, maar moet zich focussen op een strijd tegen criminaliteit," merkt Martin nog op. "De rol van het leger moet worden afgebouwd, terwijl de politie moet worden versterkt om de criminaliteit aan te pakken, maar ook moet aandacht worden besteed aan de maatschappelijke dienstverlening en de bestrijding van corruptie. Daarvoor moet echter onder meer geïnvesteerd worden in hogere vergoedingen en hogere eisen op het gebied van opleiding."

Lees Verder

09:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mexico, drugs, criminaliteit |  Facebook |

16-10-12

Misbruik voorgeschreven geneesmiddelen groeiend probleem in Amerikaanse steden

De voorbije jaren is het gebruik van illegale drugs in de meest grote steden afgenomen, maar er wordt wel een toename opgemerkt in het misbruik van voorgeschreven geneesmiddelen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Amerikaanse Drug Abuse Warning Network. De onderzoekers zeggen te hopen dat de studie artsen zal helpen om de verslaving van patiënten aan voorgeschreven geneesmiddelen aan te pakken. Ook moet het onderzoek volgens het Drug Abuse Warning Network een aanzet zijn voor een betere opleiding van de patiënt rond het veilig gebruik van geneesmiddelen.

Lees Verder

18:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, drugs |  Facebook |

05-07-12

Druggebruik groeiend probleem bij Britse arbeidspopulatie

In Groot-Brittannië gebruikt een niet onbelangrijk gedeelte van de arbeidspopulatie drugs. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Concateno, gespecialiseerd in de screening van werknemers op alcohol en drugs. Uit een analyse van 1,7 miljoen drugtests bij Britse werknemers is volgens de onderzoekers gebleken dat het druggebruik in de arbeidspopulatie op vijf jaar tijd met bijna 50 procent is gestegen. Inmiddels legt 3,23 procent van de werknemers een positieve test af, tegenover 2,26 procent vijf jaar geleden. Opmerkelijk is dat het gebruik van producten zoals cocaïne, heroïne, amfetamines en methadon niet het meest verspreid blijkt te zijn bij de werknemers tot vijfentwintig jaar, maar wel in de categorie tussen vijfentwintig en vierendertig jaar. De resultaten tonen volgens de onderzoekers aan dat werkgevers aandachtig moeten zijn voor de drugsproblematiek.

Lees Verder

16:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, drugs, gezondheid |  Facebook |

04-07-12

Zomervakantie biedt tieners toegang tot alcohol en drugs

Tijdens de zomerperiode neemt het gebruik van alcohol, tabak en drugs bij tieners gevoelig toe. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Amerikaanse Substance Abuse and Mental Health Services Administration bij meer dan 230.000 tieners. De onderzoekers merken op dat tijdens de maanden juni en juli elke dag meer dan elfduizend Amerikaanse tieners voor de eerste keer in contact komen met alcohol, terwijl vijfduizend een eerste sigaret roken en vierduizendvijfhonderd voor de eerste keer marihuana uitproberen. Tijdens de vakantieperiode hebben tieners volgens de onderzoekers meer verloren tijd en worden ze minder geconfronteerd met gestructureerde verantwoordelijkheden en ouderlijke supervisie. December is de enige maand die daarbij in de buurt komt van de zomermaanden. De onderzoekers benadrukken dat ouders met hun kinderen vooraf over deze risico's moeten praten.

Lees Verder

16:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, alcohol, drugs |  Facebook |

28-06-12

Jaarlijks overlijdt één procent van problematische druggebruikers

De wereld telt ongeveer 27 miljoen problematische druggebruikers. Ongeveer 5 procent van de wereldbevolking heeft ooit een illegale drug gebruikt. Dat is de conclusie van een rapport van het United Nations Office on Drugs and Crime. Er wordt aan toegevoegd dat jaarlijks nagenoeg 1 procent van de problematische druggebruikers aan de gevolgen van zijn verslaving overlijdt. Wereldwijd blijft cannabis de meest populaire drug, maar er wordt opgemerkt dat de teelt van opium in Zuidoost-Azië een groeiende populariteit kent. Volgens het rapport is de opium-productie het voorbije jaar met 16 procent gestegen. Afghanistan blijft de grootste producent van opium, gevolgd door Birma. In China zou volgens de onderzoekers de consumptie van heroïne een opmerkelijke toename kennen.

Lees Verder

15:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, drugs |  Facebook |

23-05-12

Stimulerende middelen in academische wereld minder erg dan in sport

Universitairen vinden het gebruik voor stimulerende middelen minder ethisch voor het neerzetten van sportresultaten dan voor het behalen van betere studieresultaten. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van wetenschappers aan de Washington University. De onderzoekers merken op dat studenten er daarbij vanuit gaan dat intelligentie minder kan worden gemanipuleerd dan atletisch talent. De onderzoekers stelden vast dat er een belangrijk verschil wordt gemaakt tussen het gebruik van anabole steroïden en voorgeschreven geneesmiddelen.

Lees Verder

18:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, sport, drugs |  Facebook |

07-05-12

Eén op tien Moskovieten heeft een drugsverleden

Eén op tien Moskovieten heeft in zijn leven minstens één keer illegale drugs gebruikt. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Russische ministerie voor openbare gezondheid en sociale ontwikkeling. Yevgeny Bryun, verslavingsspecialist bij het ministerie, heeft het over een zorgwekkend cijfers dat onderdeel vormt van een groeiende drugsepidemie. De cijfers tonen volgens Bryun aan dat minstens één miljoen Moskovieten een drugsverleden hebben.

"Het aantal druggebruikers in Moskou stijgt elk jaar met 1 procent tot 2 procent," merkt Yevgeny Bryun op tegenover het persbureau Interfax. "Bij de eeuwwisseling telde de stad 23.000 druggebruikers, maar inmiddels worden al 32.000 gebruikers geteld." De cijfers van Yevgeny Bryun hebben alleen betrekking op de geregistreerde druggebruikers. Volgens experts moet het aantal druggebruikers in Moskou in werkelijkheid geraamd worden op ongeveer 80.000 eenheden.

In totaal zou Rusland ongeveer 550.000 druggebruikers tellen. Bovendien zouden ongeveer 5 miljoen Russen occasioneel drugs consumeren. "Met het criminaliseren van drugs volgt de overheid echter een verkeerde strategie," merkt Yevgeny Bryun op. "Dergelijke wetten volgen een verkeerde benadering en leveren geen bijdrage tot het oplossen van het probleem. Het is onmogelijk om 5 miljoen mensen op te sluiten. Wanneer die groep beseft een risico op vervolging te lopen, zullen ze onder de radar verdwijnen en dan wordt het zelfs niet mogelijk hen te identificeren."

De cijfers voor alcoholisme zijn volgens Bryun nog schrijnender. "Tussen 30 procent tot 40 procent van de bevolking maakt zich schuldig aan alcohol-misbruik," voert hij aan. "Het probleem situeert zich vooral buiten de grote steden." Volgens Bryun moeten werkgevers het probleem op een constructievere manier aanpakken in plaats van over te gaan tot het ontslag van geïntoxiceerde medewerkers.

Lees Verder

15:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: moskou, drugs, gezondheid |  Facebook |

02-05-12

Britse cannabisteelt verbruikt energie van grote stad

In Groot-Brittannië wordt elk jaar voor een bedrag van ongeveer 200 miljoen pond aan elektriciteit gestolen om illegale cannabis-plantages te voeden. Dat is de conclusie van een rapport van het Centre for Cybercrime and Computer Security (CCCS) van de Newcastle University. Dat komt volgens Phil Butler, directeur van het centrum, overeen met het totale elektriciteitsverbruik van alle inwoners van Newcastle. Butler merkt op dat de cannabis-teelt inmiddels op een industriële schaal gebeurt, terwijl de politie bij de opsporing nog altijd moet afgaan op tips en andere ambachtelijke methodes.

Lees Verder

16:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cannabis, energie, drugs |  Facebook |

28-04-12

Druggebruik bij zestigplussers op twintig jaar vertienvoudigd

Het aantal druggebruikers van middelbare leeftijd blijft toenemen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het King's College in Londen. De onderzoekers merken op dat het druggebruik van zestigplussers in Groot-Brittannië de voorbije twintig jaar is vertienvoudigd. Het fenomeen is volgens de Britse wetenschappers nog een uitvloeisel van de vrijgevochten jaren zestig en zeventig. Toen zijn de huidige zestigplussers immers beginnen te experimenteren met drugs en weigeren ze die oude gewoontes op te geven.

Niet alleen het gebruik van cannabis, maar ook van cocaïne, lsd en amphetamines is volgens de onderzoekers bij de oudere bevolkingsgroepen toegenomen. Opgemerkt wordt dat vijf jaar geleden 2 procent van de Britse senioren toegaf de twaalf maanden voordien drugs gebruikt te hebben. Twintig jaar geleden ging het slechts om 0,2 procent van de totale seniorenpopulatie. Er wordt aan toegevoegd dat de tolerantie bij de bevolking van middelbare leeftijd nog gevoelig hoger ligt dan bij de vijfenzestigplussers.

In de leeftijdsgroep tussen vijftig en vierenzestig jaar zegt 11,4 procent ooit in zijn leven cannabis genomen te hebben, vergeleken met slechts 1,7 procent bij de vijfenzestigplussers. Onderzoeksleider Robert Stewart voorspelt dat het illegale druggebruik bij gepensioneerden in de toekomst nog meer ingeburgerd zal raken, aangezien een generatie die tijdens zijn jeugd geregeld drugs gebruikte, ouder aan het worden is. Die generaties beschouwen drugs volgens de onderzoekers veel minder als een taboe.

Lees Verder

13:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: drugs, gezondheid |  Facebook |

06-03-12

Nachtelijke uitstappen jongeren signaal van onderliggende problemen

Ouders weten vaak niet waar hun tienerkinderen tijdens de nacht uithangen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Britse Economic and Social Research Council (ESRC) bij vijftienjarigen. Daarbij bleek 36 procent van de jongens toe te geven dat hun ouders minstens één keer in de maand in het ongewisse blijven over hun nachtelijke activiteiten. Dat geldt ook voor bijna 25 procent van de ondervraagde meisjes. Bij 7 procent van de jongens en 5 procent van de meisjes is er geregeld sprake van nachtelijke uitstappen.

De onderzoekers merken op dat het fenomeen onafhankelijk is van factoren zoals gezinsinkomen, het aantal kinderen of de samenstelling van het gezin, maar vooral gekoppeld kan worden aan de relatie die de jongeren met hun ouders hebben. Ook blijkt een stad een grotere aantrekkingskracht uit te oefenen voor nachtelijke activiteiten dan een landelijke omgeving. "Het fenomeen is ongetwijfeld een vorm van toenemende onafhankelijkheid, maar bij een groep die vaak tijdens de nacht weg is wordt probleemgedrag zoals roken en drinken aangetroffen," merken de onderzoekers op.

"Jongeren die vaker tijdens de nacht van huis zijn, maken gewag van een frequenter cafébezoek, vaak gekoppeld aan het gebruik van alcohol, tabak en cannabis," wordt er nog opgemerkt. "Deze verbanden kunnen zowel bij jongens als meisjes worden opgemerkt, maar op het gebied van roken en drinken is de associatie bij meisjes meer uitgesproken." De onderzoekers zeggen dat frequente nachtelijke activiteiten signalen vormen van onderliggende problemen. Er wordt aan toegevoegd dat meisjes in deze groep vaak een laag zelfbeeld hebben.

19:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jongeren, alcohol, tabak, drugs |  Facebook |

19-02-12

Peru heeft Colombia ingehaald als grootste producent cocaïne

Peru haalt Colombia in als grootste producent en exporteur van cocaïne. De Verenigde Naties en drugsexperts vrezen voor een toenemende criminaliteit als de Peruaanse overheid niet hard ingrijpt. Peru had Colombia al ingehaald als producent van coca, de grondstof voor cocaïne. De gezaghebbende Peruaanse drugsdeskundige Jaime Antezana stelde dat de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) bevestigd heeft dat Peru sinds oktober vorig jaar Columbia ook als cocaïneproducent heeft ingehaald, al zou het verschil nog miniem blijven.

Columbia komt volgens de Amerikaanse overheid aan een productie van 335 ton per jaar. In Peru zou er inmiddels echter 345 ton per jaar worden geproduceerd. Er is volgens Antezana sprake van een verschuiving. Omdat de Colombiaanse politie met veel Amerikaanse steun de drugsbendes hard aanpakt, is het accent volgens Antezana verplaatst naar Peru. De drugs worden onder meer uitgevoerd naar Brazilië, Bolivia en Argentinië. Europa blijft volgens de onderzoekers een heel grote markt. Volgens het United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) is er zelfs sprake van een verdubbeling.

De Peruaanse autoriteiten pakken op de luchthavens geregeld drugskoeriers op. De gevangenisstraf is afhankelijk van de hoeveelheid drugs, maar bedraagt minstens vijf jaar. Mexicaanse kartels hebben volgens de Unodc de helft van de cocaïnehandel in Peru in handen. Maar ook Peruaanse bendes steken steeds meer de kop op. Steeds meer kleine groepen zouden zich op de sector storten en zouden ook het zakenleven, politie en justitie en de politiek infiltreren.

21:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit, drugs |  Facebook |

26-01-12

Opnieuw meer methamphetamines op de Amerikaanse markt

In de Verenigde Staten is het gebruik van methamphetamines opnieuw aan het stijgen, nadat gedurende verscheidene jaren een terugval kon worden opgetekend. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Texas en de University of California. Er wordt opgemerkt dat de producenten inmiddels voor de aanmaak van de drug zijn overgestapt op alternatieven van de grondstof pseudoephedrine, die door maatregelen van de overheid enkele jaren geleden minder gemakkelijk kon worden aangeschaft.

Het gebruik van methamphetamines kende in de Verenigde Staten een gevoelige terugval nadat de regering de beschikbaarheid van pseudoephedrine vijf jaar geleden wettelijk had beperkt, waardoor het moeilijker werd om één van de cruciale grondstoffen voor de drug te bemachtigen. "Uit een aantal indicaties - zoals opnames in spoedgevallen-diensten, behandelingen voor verslaving en arrestaties - kon echter worden opgemerkt dat het gebruik sinds een tweetal jaar opnieuw is gestegen," merken de onderzoekers Jane Maxwell en Mary Lynn Brecht op.

Het fenomeen is volgens de onderzoekers te wijten aan het feit dat bij de productie van de methamphetamines op methodes werd overgeschakeld waarbij andere ingrediënten konden worden gebruikt. Die alternatieve methodes zijn volgens de onderzoekers weliswaar ingewikkeld, maar er wordt aan toegevoegd dat ook de producenten hun vaardigheden hebben opgedreven. Er wordt aan toegevoegd dat de zuiverheid tot 90 procent is gestegen, hoewel de prijs is gedaald tot ongeveer 89 dollar per gram. Methamphetamines kunnen volgens de onderzoekers op één lijn worden geplaatst met cocaïne en heroïne.

18:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: drugs, gezondheid, methamphetamines |  Facebook |

19-09-11

Synthetische drugs hebben marktleiderschap overgenomen

Het gebruik van synthetische drugs zoals ecstasy en methamphetamine is wereldwijd groter geworden dan cocaïne en heroïne. Dat is de conclusie van een rapport van het United Nations Office on Drugs and Crime (Unodc). Daarbij wordt opgemerkt dat amphetamines inmiddels de tweede belangrijkste illegale drug van de wereld zijn geworden. Er wordt aan toegevoegd dat cijfers over in beslag genomen tabletten en de ontdekkingen van clandestiene laboratoria een zorgwekkende groeitrend laten optekenen. Cannabis blijft de meest gebruikte drug ter wereld.

Uit het dossier blijkt dat Nederland en Birma de belangrijkste producenten blijven van synthetische drugs, maar de productie heeft zich volgens de Unodc inmiddels verspreid naar nieuwe landen en regio's, zoals West-Afrika en Latijns-Amerika. "Synthetische drugs kunnen heel gemakkelijk en goedkoop worden geproduceerd en vormen een aantrekkelijk middel voor miljoenen gebruikers in alle regio's van de wereld," wordt er opgemerkt. "Bovendien bieden ze criminelen een nieuwe toegang tot nieuwe en onbetreden markten."

"In tegenstelling tot drugs zoals opiaten en cocaïne, waarvoor plantages moeten worden opgezet, kunnen synthetische drugs overal worden geproduceerd zonder een grote voorafgaandelijke investering," wordt er aan toegevoegd. In het rapport wordt opgemerkt dat het aantal in beslagnames in Zuidoost-Azië indicatief is voor de groeitrend. Drie jaar geleden werden volgens het rapport 32 miljoen methamphetamine-pillen in beslag genomen. Dat cijfer was vorig jaar gestegen tot 133 miljoen exemplaren.

17:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: drugs, unodc |  Facebook |

08-07-11

Positieve drugtest bij kwart Amerikaanse fatale ongevallen

Bij ongeveer een kwart van de Amerikaanse autobestuurders die bij een verkeersongeval het leven hebben gelaten, werd het gebruik van drugs vastgesteld. Dat is de conclusie van een onderzoek het Amerikaanse Pacific Institute for Research and Evaluation. In de meeste gevallen was er sprake van marihuana, cocaïne of amphetamines. Elk van deze drugs was volgens de onderzoekers verantwoordelijk voor ongeveer één kwart van de positieve tests.

"Het is volgens de onderzoekers niet met zekerheid vast te stellen of de drugs rechtstreeks verantwoordelijk waren voor de fatale ongevallen," aldus het webmagazine HealthDay News. "Daarbij wordt opgemerkt dat sommige gebruikers van illegale drugs van nature roekeloze bestuurders zouden kunnen zijn geweest. Er wordt echter aan toegevoegd dat uit een onderzoek van de Amerikaanse overheid is gebleken dat 14 procent van de autobestuurders een positieve drugstest aflegt."

"Het feit dat het aantal druggebruikers bij fatale ongevallen 11 procentpunt hoger ligt dan het algemeen gemiddelde," voert onderzoeksleider Robert Voas aan. "Er kan dus minstens aangegeven worden dat er aanwijzingen zijn dat het druggebruik een invloed heeft op het risico op fatale ongevallen. Er moet wel opgemerkt worden dat alcohol de grootste oorzaak van fatale ongevallen blijft. Maar het is duidelijk dat zowel alcohol als drugs compleet uit den boze zijn wanneer men van plan is een auto te besturen."

10:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: drugs, verkeer |  Facebook |

02-06-11

Britse beroemdheden willen decriminalisering drugsgebruik

Een aantal Britse beroemdheden sturen aan op de legalisering van drugs. In een openbare brief aan de Britse premier David Cameron wordt opgemerkt dat het huidige drugsbeleid duidelijk faalt en wordt opgeroepen tot een onmiddellijke decriminalisering van het drugsbezit en het legaliseren van een aantal drugs. De open brief werd onder meer ondertekend door Judi Dench, Kathy Burke en Sting. Maar ook de gewezen politiechefs Francis Wilkinson, Tom Lloyd en Paul Whitehouse ondertekenden de oproep.

"In een rapport van de Global Commission on Drug Policy, waarin onder meer ondernemer Richard Branson zetelt, wordt opgemerkt dat een nieuwe benadering van het drugsprobleem noodzakelijk is," aldus BBC News. "Branson voert aan dat een strategiewijziging de impact van de georganiseerde misdaad moet kunnen wegnemen en tegelijkertijd mensen met een verslavingsprobleem als patiënten in plaats van als criminelen te behandelen." Het voorbije jaar werden in Groot-Brittannië 80.000 mensen gesanctioneerd wegens drugsbezit.

Branson voegde er aan toe dat de zogenaamde oorlog tegen de drugs er niet in geslaagd is het druggebruik tegen te gaan, maar er wel voor zorgt dat de georganiseerde misdaad grote winsten kan maken. "Het heeft geen enkele zin om mensen wegens een beperkt bezit van drugs een strafblad te bezorgen," merkt ook muzikant Sting op. "Het is tijd om op een nieuwe benadering te ontwikkelen tegenover het drugsgebruik in de maatschappij."

Het Britse ministerie van binnenlandse zaken zegt echter geen intentie te hebben om de drugswetgeving te legaliseren.

16:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: drugs, groot-brittannië |  Facebook |

05-03-11

Rusland blijft een belangrijke drugsmarkt

Ondanks de opgedreven inspanningen van de overheid, blijft Rusland een belangrijke consument van gevaarlijke drugs en een draaischijf voor het witwassen van winsten uit de drugshandel. Dat is de conclusie van een rapport van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken. Daarbij wordt opgemerkt dat Rusland een belangrijke bestemming blijft voor heroïne uit Afghanistan en een consumptiemarkt voor opium, hasj, marihuana, synthetische drugs en andere gevaarlijke illegale drugs.

In het Amerikaanse rapport wordt onder meer opgemerkt dat de poreuze Russische grenzen een belangrijke risicofactor vormen in de drugshandel. Bovendien speelt ook de geografische positie van het land als een poort tussen Azië en Europa daarbij volgens de onderzoekers een belangrijke rol. Bovendien wordt opgemerkt dat de Russische drugsbestrijding met een chronisch gebrek aan financiële ondersteuning wordt geconfronteerd, terwijl de Russische politiediensten terzake ook te weinig slagkracht zouden krijgen.

Al die factoren creëren volgens het rapport een omgeving waarin corruptie en financiële misdrijven volop kunnen bloeien. De onderzoekers voegen er nog aan toe dat de Russische overheid pogingen wil ondernemen om van Moskou een internationaal financieel centrum te maken, terwijl op hetzelfde ogenblik witwaspraktijken en terroristische financiering bijzonder frequent zijn. Rusland staat dan ook op een lijst met landen die volgens het rapport geconfronteerd worden met druggerelateerde financiële misdrijven.

19:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: drugs, rusland |  Facebook |

10-12-10

Bijna één op vijf Amerikanen onder invloed achter stuur

Ondanks alle campagnes, stappen jaarlijks nog altijd 40 miljoen Amerikanen onder invloed van drugs of alcohol achter het stuur van een auto. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Amerikaanse Substance Abuse and Mental Health Services Administration (Samhsa). Er wordt aan toegevoegd dat in een aantal Amerikaanse staten 20 procent van de bestuurders zich schuldig maakt aan het besturen van een auto onder invloed. Peter Delaney, directeur van het Center for Behavioral Health Statistics and Quality van de Samhsa, geeft wel toe dat er een lichte vooruitgang is gemaakt, maar er moet volgens hem nog altijd een bijzonder lange weg worden afgelegd.

Volgens de statistieken van de Samhsa reed het voorbije jaar 13,2 procent van de Amerikanen onder invloed van alcohol met een wagen. Nog eens 4,3 procent zou onder invloed van drugs achter het stuur hebben plaats genomen. De organisatie voegt er aan toe dat er elk jaar duizenden mensen worden gedood of gewond door dronken of gedrogeerde bestuurders. Ondanks die cijfers blijft de entertainment-sector volgens hen op geregelde tijdstippen het besturen van een voertuig onder invloed als een onschuldig tijdverdrijf bestempelen. Onder meer wordt daarbij verwezen naar de bioscoopfilm 'Due Date', die dit jaar werd uitgebracht.

Er wordt opgemerkt dat het fenomeen van het rijden onder invloed in de verschillende Amerikaanse staten andere proporties aanneemt. De hoogste cijfers voor rijden onder invloed van alcohol worden opgetekend in Wisconsin (23,7 procent) en North-Dakota (22,4 procent). De laagste scores worden opgetekend in Utah (7,4 procent) en Mississippi (8,7 procent). De hoogste cijfers voor rijden onder invloed van drugs worden genoteerd in Rhode Island (7,8 procent) en Vermont (6,6 procent). Daar komen de staten Iowa (2,9 procent) en New Jersey (3,2 procent) als meest veilige uit de bus. Er wordt aan toegevoegd dat vooral de jongere generatie sneller onder invloed achter het stuur blijkt plaats te nemen.

15-10-10

Amoureuze gevoelens hebben zelfde impact als drugs

Het euforisch gevoel tijdens de eerste dagen van de verliefdheid heeft dezelfde impact op de hersenen dan een aantal drugs zoals cocaïne of krachtige pijnstillers. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de State University of New York. Onderzoeksleider Arthur Aron merkt daarbij op dat cocaïne een impact heeft op het gebied van de hersenen dat het individu een goed gevoel geeft. Dat maakt de drug volgens hem ook zo aantrekkelijk. Een hevige verliefdheid activeert volgens Aron dezelfde hersengedeelten. Aron bestudeert al drie decennia de impact van amoureuze gevoelens en liefde op de menselijke hersenen.

Arthur Aron voerde in zijn onderzoek eerder al aan dat de euforische fase van een nieuwe romance gelinkt kan worden aan hersengebieden die rijk zijn aan het scheikundige product dopamine, dat zorgt voor een goed gevoel. De consumptie van onder meer chocolade werkt in op dat systeem en verslavende middelen zoals cocaïne zouden dat systeem gijzelen. Nora Volkow, directeur van het Amerikaanse National Institute on Drug Abuse, benadrukte dat er veel gelijkenissen zijn tussen verliefdheid en druggebruik. "Beide leiden immers tot opwinding en energie en een verlies aan eetlust en slaap," merkt ze op. Op een congres kwam Aron in contact met pijnspecialist Sean Mackey van het Stanford University Medical Center in California en beseften ze dat ze over heel verwante dingen praatten.

Sean Mackey had eerder vastgesteld dat afleiding de pijn kan verzachten. In het onderzoek bleek dat ook verliefdheid de pijn kan wegnemen, maar de onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat daarbij verschillende hersengedeelten werden ingeschakeld. Bij verliefdheid wordt daarbij het hersengedeelte ingeschakeld dat ook betrokken wordt bij het toedienen van drugs. Aron en Mackey zeggen dat hun onderzoek mogelijk nieuwe wegen kan creëren voor de pijnbestrijding. "Volgende generaties zullen onze aanpak van pijnbestrijding ongetwijfeld als middeleeuws bestempelen," merkt Sean Mackey op. "In de toekomst zullen er ongetwijfeld middelen worden ontwikkeld die de pijn veel gerichter aanpakken."

19:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: drugs, gezondheid, liefde |  Facebook |

19-09-10

Druggebruik Verenigde Staten neemt opnieuw toe

Het gebruik van marihuana, ecstacy en methamphetamine in de Verenigde Staten blijft stijgen. Dat blijkt uit cijfers van de Amerikaanse Substance Abuse and Mental Health Services Administration. Daarbij wordt gewag gemaakt van een steeds grotere tolerantie tegenover marihuana, terwijl het gebruik van ecstacy en methamphetamine opnieuw is gestegen. Er wordt opgemerkt dat het voorbije jaar 8,7 procent van de bevolking boven de twaalf jaar drugs heeft gebruikt. Dat is een stijging met 0,7 procentpunten tegenover het jaar voordien. Daarmee zou het hoogste niveau in bijna een decennium zijn bereikt. De stijging is vooral te danken aan het groeiend gebruik van marihuana.

"De resultaten zijn bijzonder verontrustend," merkte Gil Kerlikowske, directeur van het White House Office of National Drug Control Policy, op in een commentaar op de cijfers. Daarbij werd vooral gewezen op het groeiend marihuana-gebruik bij jongeren tussen twaalf en zeventien jaar. Acht jaar geleden rookte 8,2 procent van de Amerikaanse tieners marihuana, maar vier jaar geleden was dat gedaald tot 6,7 procent. Vorig jaar werd echter opnieuw een groei tot 7,3 procent opgetekend. Kerlikowske merkte daarbij op dat steeds minder tieners het gebruik van drugs, vooral wanneer het om marihuana gaat, als gevaarlijk beschouwen. Dat leidt volgens Kerlikowske onvermijdelijk tot een stijging in het druggebruik.

Kerlikowske stelde dat de media een rol spelen in deze veranderde houding. Hij verwees daarbij naar de constante discussies over het zogenaamde medicinaal gebruik en de legalisering van marihuana en het afzwakken van het gevaar van marihuana. In het rapport wordt verder gemeld dat het niet-medicinaal gebruik van geneesmiddelen het voorbije jaar van 2,5 procent naar 2,8 procent is gesteken. Er wordt aan toegevoegd dat ongeveer 0,76 miljoen Amerikanen ecstasy gebruiken, tegenover 0,55 miljoen het jaar voordien. Bij methamphemine werd een stijging van 0,31 miljoen gebruikers naar 0,50 miljoen gebruikers opgetekend.

17:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: drugs, gezondheid |  Facebook |

01-07-10

Rusland wil Sovjet-methodes tegen druggebruikers

Rusland moet strenger optreden tegen het druggebruik. Dat heeft Viktor Ivanov, hoofd van de Russische Drug Control Service, gezegd in het Russische parlement. Hij voegde er aan toe dat ook landerijen die gebruikt zouden worden voor de teelt van cannabis, in beslag genomen zouden moeten worden. Tevens pleitte hij ervoor om de Centraal-Aziatische grenzen te sluiten om de drugstrafieken tegen te kunnen houden. Ivanov merkte op dat drugs inmiddels een meer verspreide vorm van criminaliteit vormen dan diefstal. Hij voegde er aan toe dat het voorbije jaar in Rusland ongeveer 120.000 mensen werden gearresteerd op verdenking van drugstrafieken. Geraamd wordt dat Rusland op dit ogenblik ongeveer 2,5 miljoen druggebruikers telt. Dagelijks zouden 30.000 Russen sterven aan drugs-gerelateerde aandoeningen. Het economisch verlies van het druggebruik wordt geraamd op 3 procent van het Russische bruto binnenlandse product.

"Viktor Ivanov merkte op voorstander te zijn van een terugkeer naar de aanpak tijdens het Sovjet-tijdperk, toen het druggebruik als een misdrijf werd beschouwd en behandeld," merkt het Russische persbureau Interfax op. "Hij voegde er wel aan toe dat druggebruikers de keuze zouden moeten krijgen om een behandeling te ondergaan in plaats van een gevangenisstraf te moeten uitzitten." Ivanov wees er tevens op dat heel wat braakliggende gronden worden gebruikt om cannabis te kweken. De betrokken landeigenaars voeren vaak aan dat ze niet op de hoogte zijn van de cannabis-kweek, maar zij zouden volgens Ivanov wettelijk verantwoordelijk moeten worden gesteld voor de activiteiten die op hun terreinen plaats vinden. Ivanov schaarde zich ook achter de voorstellen van een aantal Russische parlementsleden om studenten in te schakelen bij de vernietiging van de cannabis-plantages.

Viktor Ivanov voerde aan dat de huidige Russische wetgeving in de hand speelt van drugstrafikanten, die zonder enige problemen de Centraal-Aziatische grenzen kunnen passeren, op voorwaarde dat ze een Russisch paspoort bezitten. Dat is volgens Ivanov echter vaak geen enkel probleem, aangezien er door internationale overeenkomsten in de jaren negentig soepele voorwaarden werden gecreëerd voor voormalige Sovjet-burgers die een Russisch paspoort wensten te verkrijgen. Hij wees erop dat meer dan 50 procent van de belangrijkste buitenlandse drugstrafikanten die in Rusland werden gearresteerd, in het bezit bleken te zijn van een Russische paspoort. Ook deed hij een oproep om de toegang te beperken tot geneesmiddelen die gebruikt kunnen worden bij de productie van synthetische heroïne. Die geneesmiddelen zijn op dit ogenblik voorschriftvrij in Russische apotheken te verkrijgen, maar zouden volgens Ivanov alleen nog op doktersvoorschrift verstrekt mogen worden.

17:01 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: drugs, rusland |  Facebook |

24-06-10

Synthetische middelen verdringen klassieke drugs

Het druggebruik wordt steeds minder gedomineerd door cocaïne en opiaten en gaat meer in de richting van de synthetische middelen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). In het rapport wordt opgemerkt dat er wereldwijd binnenkort wellicht meer mensen synthetische drugs zullen gebruiken dan opium, heroïne en cocaïne samen. Er wordt aan toegevoegd dat de cocaïne-consumptie in de Verenigde Staten de voorbije jaren gevoelig is teruggevallen. In Europa daarentegen is het aantal gebruikers van cocaïne verdubbeld. Die verschuiving heeft er volgens de onderzoekers toe geleid dat Zuid-Amerikaanse drugkartels nieuwe bevoorradingroutes via West-Afrika hebben uitgebouwd. Er wordt aan toegevoegd dat de drugstrafiek in veel ontwikkelingslanden, voor in Afrika en Latijns-Amerika, voor instabiliteit zorgt.

"Cocaïne-gebruikers in Europa vernielen de kostbare bossen van de Andes-landen en dragen bij tot de corruptie van regeringen in West-Afrika," merkt Antonio Maria Costa, directeur van het Office on Drugs and Crime, op tegenover BBC News. Het rapport voegt er aan toe dat ook in de ontwikkelingslanden het druggebruik aan het stijgen is. In Oost-Afrika ziet men volgens de onderzoekers vooral een stijging in de heroïne-consumptie, terwijl in West-Afrika en Zuid-Amerika een toename opmerkt in het gebruik van cocaïne. In Europa valt vooral op dat de populariteit van de synthetische drug ecstasy aan het afvlakken en afnemen is, maar de drug wordt tegelijkertijd populairder in Azië. Directeur Costa waarschuwt daarbij dat het wereldwijde drugprobleem niet zal opgelost worden door de consumptie te verschuiven van de geïndustrialiseerde wereld naar de ontwikkelingslanden.

Uit het rapport blijkt dat Europa op dit ogenblik ongeveer vier miljoen cocaïne-gebruikers telt. Dat is een verdubbeling op tien jaar tijd. De Europese cocaïnemarkt heeft nu een waarde van 34 miljard dollar. Dat is bijna evenveel als in Noord-Amerika. De cocaïne-productie is daarentegen wereldwijd de voorbije drie jaar met 12 procent tot 18 procent gedaald en de Noord-Amerikaanse cocaïne-markt kent al enkele tijd een inkrimping. Dat is volgens het Office on Drugs and Crime gedeeltelijk te wijten aan politie-acties in Colombia, waar een belangrijk gedeelte van de productie is gevestigd. Bovendien wordt ook in het transitland Mexico met groter succes opgetreden tegen drugkoeriers. Het Office on Drugs and Crime merkt naar eigen zeggen ook een daling in de wereldwijde consumptie van heroïne. Voor dit jaar wordt een grote terugval in de opium-productie verwacht omdat een groot gedeelte van de Afghaanse papaverteelt is mislukt.

18:17 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: drugs, verenigde naties |  Facebook |

24-05-10

Amerikaanse drugsgebruik verantwoordelijk voor geweld in Mexico

Het drugsgebruik in de Verenigde Staten is in grote mate verantwoordelijk voor de drugsoorlogen in Mexico. Dat zegt een groot gedeelte van zowel de Amerikaanse als Mexicaanse bevolking. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Harris Interactive. Uit het onderzoek is gebleken dat 90 procent van de Amerikanen van mening is dat de drugkartels een grote verantwoordelijk zijn voor het geweld in Mexico. Daar is 87 procent van de Mexicaanse bevolking het mee eens. Maar 88 procent van de Amerikanen en 75 procent van de Mexicanen geeft aan dat het Amerikaanse druggebruik in belangrijke mate mee verantwoordelijk is voor de problemen. Corruptie bij de Amerikaanse autoriteiten is volgens 85 procent van de Mexicanen echter ook verantwoordelijk voor de drugsoorlogen. Daar is 60 procent van de Amerikanen het mee eens.

Voor 39 procent van zowel de Amerikanen als Mexicanen is Mexico een mislukte staat. Vooral het drugsbeleid van de Mexicaanse overheid wordt daarbij zwaar op de korrel genomen. Daarbij zegt 88 procent van de Mexicanen dat de corrupte overheid een belangrijke rol speelt in het drugsgeweld, tegenover 84 procent bij de Amerikanen. Daarnaast wijst 81 procent van de Mexicanen met een beschuldigende vinger naar de Amerikaanse wapenhandelaren, tegenover slechts 54 procent van de Amerikanen. De onderzoekers stellen dat de bevolking in beide landen ervan overtuigd is dat het probleem door een gezamenlijke inspanning van beide regeringen moet worden aangepakt, maar een militair ingrijpen van het Amerikaanse leger wordt uitgesloten. Dat wordt door 57 procent van de Amerikanen en 64 procent van de Mexicanen afgewezen. Daarentegen stelt 42 procent van beide bevolkingen dat Amerikaanse financiële hulp het probleem zou kunnen helpen aanpakken.

Uit het onderzoek blijkt dat slechts 16 procent van de Amerikanen vreest persoonlijk getroffen te zullen worden door de drugsoorlog in Mexico. In de Amerikaanse staten die de grens vormen met Mexico stijgt dat echter opmerkelijk. Daar blijkt slechts 39 procent ervan overtuigd te zijn geen hinder te zullen ondervinden van de Mexicaanse drugsoorlog. In Mexico zegt 41 procent dat er een belangrijke kans is dat ze het slachtoffer zullen worden van de problemen. De onderzoekers stellen dat in het algemeen weinig Amerikanen zich persoonlijk betrokken voelt bij de problematiek, wat volgens hen een belangrijke hindernis zou kunnen zijn voor belangrijke beleidswijzigingen. Verder wordt opgemerkt dat 75 procent van de Mexicanen van mening zijn dat de drugskartels in de strijd aan de winnende hand zijn. Ook in de Verenigde Staten zegt 80 procent dat de drugskartels wellicht aan het langste eind zullen trekken.

11:25 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: drugs, mexico, verenigde staten |  Facebook |

14-09-09

Lagere drugskwaliteit zet aan tot gemengd gebruik

De lagere kwaliteit van drugs zet gebruikers aan om een bredere waaier van producten te nemen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Britse organisatie DrugScope. Er wordt aan toegevoegd dat de meeste hulporganisaties wellicht niet de capaciteit hebben om deze poly-toximanie aan te pakken. De onderzoekers bevestigen eerdere berichten dat de zuiverheidsgraad van cocaïne is teruggevallen, maar ze voegen er aan toe dat ook de kwaliteit van andere drugs is gedaald. Omdat het aanbod op de markt uit een grotere keuze aan drugs bestaat, zouden de gebruikers zich minder zorgen maken over de kwaliteit van de individuele producten. Door de dalende prijzen op de drugsmarkt zouden gebruikers volgens de onderzoekers op langere termijn een bredere waaier van verslavende producten nemen.

De onderzoekers stellen dat niet alleen de kwaliteit van de heroïne is gedaald, maar dat ook heroïne, ecstasy en illegale tranquilisers gevoelig in kwaliteit zijn afgenomen. "In zeventien van de twintig Britse regio's die werden onderzocht, stelden de onderzoekers vast dat de kwaliteit van onder meer cocaïnepoeder en crack was gedaald," merkt BBC News op. "In Bristol legde de politie beslag op een partij cocaïne met een zuiverheidskwaliteit van amper 2 procent. In Ipswich zou de zuiverheid van crack op enkele jaren tijd gedaald zijn van 60 procent tot 20 procent. In twaalf regio's zou de kwaliteit van de heroïne zijn gedaald en in de meerderheid van de regio's werd ook een achteruitgang opgemerkt in de mdma-niveaus in ecstacy-pillen. De onderzoekers stellen dat er al langere tijd een trend is naar het gemengd gebruik van meerdere drugs, maar ze voegen er aan toe dat de lage kwaliteit deze trend wellicht heeft versneld."

Er wordt aan toegevoegd dat deze marktevoluties ertoe leiden dat gebruikers zich wenden tot alternatieven waarover veel minder research is gedaan en waarover veel minder is bekend. In achttien van de twintig onderzochte markten bleken jongeren onder meer steeds meer ketamine te gebruiken. De onderzoekers zeggen zich vooral bezorgd te maken over deze combinaties, zoals ketamine, cocaïne, cannabis en goedkope alcohol. Volgens Gary Sutton, hoofd van de drugsafdeling van de Britse hulporganisatie Release, telt dat de zuiverheid van de drugs een weerspiegeling is van de evolutie binnen de drugseconomie. "Dealers worden steeds inhaliger," merkt hij daarbij op. "Er lijkt een langere bevoorradingsketen ontstaan te zijn van de importeur na de straatverdeler en de gebruikers. Vooral cocaïne-gebruikers nemen genoegen met de lagere kwaliteit. Heroïne-gebruikers protesteren sneller, maar moeten uiteindelijk toch toegeven."

17:50 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, drugs |  Facebook |

04-10-08

Jongeren wanen een gezond leven te leiden

Veel jongeren vinden dat ze gezond leven, maar doen dat in werkelijkheid helemaal niet. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek van de Nationale DenkTank. Daarbij wordt opgemerkt dat Nederlandse jongeren zich te buiten gaan aan alcohol, drugs en sigaretten. Bovendien leidt volgens de onderzoekers een groot gedeelte aan overgewicht. De Nederlandse Nationale DenkTank raamt dat de maatschappelijke kost als gevolg van roken, drinken en ernstig overgewicht in Nederland dit jaar 7,8 miljard euro zal bedragen.

"Van de ondervraagde jongeren vindt 83 procent dat hij of zij gezond leeft, maar in werkelijkheid houdt 47 procent er een ongezonde levensstijl op na," aldus het magazine Adformatie. "Volgens de Nationale DenkTank is het onder de ongezondsten nog erger gesteld. Daar heeft 62 procent van de ondervraagden het idee toch gezond te leven. De jongeren bestempelen drugsgebruik en roken als de grootste gevaren voor de gezondheid. Het gebruik van alcohol zien ze daarentegen als een minder grote bedreiging."

De Nationale DenkTank wijst er nochtans op dat het onderzoek heeft uitgewezen dat 33,1 procent van de jongeren boven de zestien jaar aan het zogenaamde binge-drinken, het in korte tijd achter elkaar nuttigen van veel alcohol, doet. Uit het onderzoek blijkt verder nog dat 44 procent van de ondervraagden van mening is dat ouders kunnen helpen bij de verbetering van hun leefgedrag. "Aan de andere kant hanteert een derde van de ouders geen regels wat betreft de alcoholconsumptie," aldus de onderzoekrs. Overgewicht komt bij één op de tien jongeren voor. Van hen vindt 62,2 procent dat hij of zij toch gezond leeft.

11:46 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, alcohol, drugs, sigaretten |  Facebook |