08-01-18

Drugscampagnes spreken recreatieve gebruiker zelden aan

Recreatief druggebruik wordt vaak gezien als een instrument om de sociale netwerken te versterken en de eigen sociale positie te verbeteren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de James Cook University en de Griffith University in Australië. De onderzoekers zeggen dat drugs niet alleen worden genomen om fysiek het uithoudingsvermogen te versterken, maar aan de gebruiker ook het gevoel kan geven aantrekkelijker en socialer te zijn. De onderzoekers waarschuwen ervoor dat vaak een verkeerd beeld wordt geschetst over de druggebruiker, die dikwijls onterecht als een marginale figuur wordt afgeschilderd.

“Australië haalt op het gebied van illegaal druggebruik internationaal hoge cijfers,” aldus onderzoeksleider David Plummer, professor volksgezondheid aan de James Cook University. “Uit het onderzoek bleek dat bijna 40 procent van de Australiërs boven de leeftijdsgrens van vijftien op een bepaald tijdstip in hun leven één of meer illegale drugs hebben genomen. Ongeveer 17 procent erkent de voorbije twaalf maanden illegale drugs te hebben geconsumeerd. Daarbij moet wel een onderscheid worden gemaakt tussen recreatieve consumenten en de vaste gebruikers. Ook de groep recreatieve gebruikers zelf maakt dat onderscheid.”

“Recreatief gebruik lijkt vooral gericht te zijn op de consumptie van drugs op basis van specifieke baten die elk product mogelijk kan hebben te bieden,” zegt professor Plummer. “Ook worden de risico’s aanvaardbaar, beheerbaar of verwaarloosbaar geacht. Bovendien mag men niet de fout begaan om de recreatieve gebruiker te bestempelen als een geïsoleerde eenzaat die aan de rand van de maatschappij leeft. Integendeel is er vaal sprake van een sterke sociale netwerking. Daarbij wordt ook het druggebruik als een gebeuren met een sterk sociaal karakter genoemd. Recreatieve drugs vormen vaak onderdeel van de party-scène en worden dikwijls gebruikt om sociale interacties te stimuleren.”

Ook de verspreiding en de aankoop van drugs steunt volgens Plummer vaak op complexe sociale netwerken. Hij waarschuwt dat acties van de overheid helemaal niet beantwoorden aan de leefwereld en de percepties van de recreatieve druggebruiker. “Het risico wordt door de recreatieve gebruiker heel anders bekeken dan in de campagnes naar voor wordt geschoven,” aldus de onderzoeker. “Op die manier dreigt het overheidsbeleid terzake aan credibiliteit in te boeten.”

Lees Verder

14:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: drugs |  Facebook |

15-07-14

Strijd tegen druggebruik jongeren moet breder worden aangepakt

Het aanleren van jongeren om zich afwijzend op te stellen tegenover alcohol of drugs, levert geen grote beveiliging tegen misbruik. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Illinois. Opgemerkt wordt dat een meer gesofisticeerde aanpak nodig is om jongeren te beschermen tegen een sociale druk die tot het gebruik van alcohol of drugs zou willen aanzetten.

Lees Verder

18:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: drugs, alcohol |  Facebook |

12-03-14

Amerikaanse drugsverkoop boekt 1 triljoen dollar op één decennium

In de Verenigde Staten is het cocaïne-gebruik tijdens de tweede helft van het voorbije decennium gehalveerd, terwijl tegelijkertijd de verkoop van marihuana met meer dan 30 procent is gestegen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Rand Corporation en de University of Maryland. Het gebruik van heroïne bleef nagenoeg hele decennium op hetzelfde niveau. De consumptie van methamphetamines bleek tijdens de eerste helft van het decennium een spectaculaire toename te kennen, maar daarna kon opnieuw een afname worden opgetekend. Volgens de onderzoekers werd het voorbije decennium in de Verenigde Staten meer dan 1 biljoen dollar uitgegeven aan cocaïne, heroïne, marihuana en methamphetamine.

“Het voorbije decennium werd jaarlijks gemiddeld 100 miljard dollar uitgegeven aan cocaïne, heroïne, marihuana en methamphetamine,” merkt hoofdonderzoeker Beau Kilmer, directeur van het Drug Policy Research Center van Rand Corporation, op. “Dat bedrag bleef gedurende de hele periode ongeveer status-quo, maar wel konden opmerkelijke verschuivingen tussen de verschillende producten worden opgetekend. In het begin van de eeuw werd meer betaald aan cocaïne dan aan marihuana, maar op het einde van het decennium was die situatie omgekeerd. Steeds meer Amerikaanse burgers geven toe nagenoeg dagelijks marihuana te gebruiken.”

De onderzoekers merken op dat in het rapport geen rekening is gehouden met de recente toename in het gebruik van heroïne of de consequenties van de legalisering van marihuana voor recreatieve consumptie in de Amerikaanse staten Colorado en Washington. Evenmin worden verklaringen gegeven voor de verschuivingen in het Amerikaanse druggebruik en er werden ook geen evaluaties gemaakt over de efficiëntie van de verschillende maatregelen om het druggebruik tegen te gaan. Wel wordt opgemerkt dat de halvering van het cocaïne-gebruik, rekening houdend met de gigantische maatschappelijke kosten die het product met zich meebrengt, wellicht als het grootste succes in de geschiedenis van de Amerikaanse drugsbestrijding moet worden bestempeld.

Lees Verder

12:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: drugs, verenigde staten |  Facebook |

24-02-14

Alcohol en drugs toenemend probleem in City of London

De financiële wereld van de City of London wordt steeds meer geconfronteerd met een onaanvaardbaar gebruik van alcohol en drugs. Dat heeft het Londense advocatenkantoor GQ Employment Law gezegd. Opgemerkt wordt dat medewerkers met een toenemende druk worden geconfronteerd om steeds zwaardere doelstellingen te halen, waardoor een crisis in het gebruik van alcohol en drugs zou dreigen. Er wordt aan toegevoegd dat het management van de financiële bedrijven voor een grote verantwoordelijk staat om voor deze problemen een oplossing aan te brengen. Door de grote bedragen kan het probleem voor de financiële wereld volgens het advocatenkantoor nog erger zijn dan voor andere economische sectoren.

“De strengere legale verplichtingen en de grotere druk op de winsten hebben de financiële wereld aangezet om zwaardere eisen te stellen aan hun werknemers,” waarschuwt Paul Quain, partner bij GQ Employment Law. “Medewerkers worden met langere werkdagen geconfronteerd, ervaren hogere stressniveaus en moeten tijdens de avonduren vaak ook nog klanten onderhouden. Die contacten gaan vaak gepaard met een groot alcohol gebruik. Dat kan een basis leggen voor een verslaving of medewerkers met een probleemgedrag in een omgeving plaatsen waar de verleidingen te groot worden om weerstand te kunnen bieden. Weliswaar is men niet verplicht tijdens die ontmoetingen alcohol te gebruiken, maar vaak wordt de consumptie verwacht.”

“Sommige werknemers zullen een gedeelte van de verantwoordelijkheid afschuiven op hun onderneming, die hen verplicht heeft om klanten in een omgeving met alcohol te onderhouden,” geeft Paul Quain toe. “Problemen met drugs of alcohol worden echter niet door de bescherming op de arbeid gedekt en het is dan ook te begrijpen dat bedrijven het misbruik sanctioneren met een ontslag. Het is echter mogelijk om een formele aanpak te voorzien, waarbij onder meer aan de betrokkenen de mogelijkheid wordt geboden om hun probleem aan te pakken.” GQ Employment Law wijst onder meer op een aantal gevallen waarbij handelaars transacties manipuleerden na een omvangrijke maaltijd of een langdurig pubbezoek.

Uit cijfers van de Greater London Authority blijkt dat ongeveer 5 procent van de bevolking van de Britse hoofdstad met een alcohol-afhankelijkheid worden geconfronteerd.

Lees Verder

12:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: city of london, alcohol, drugs |  Facebook |

29-08-13

Marihuana meest populaire illegale drug van de wereld

Marihuana is de populairste illegale drug van de wereld, maar verslavingen aan populaire pijnstillers zoals Vicodin, Oxycontin en Codeïne kosten het grootste aantal levens. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Washington. De onderzoekers stelden ook vast dat mannelijke twintigers het grootste risico op een drugsverslaving lopen. Landen die het meest door druggebruik worden getroffen zijn Australië, Groot-Brittannië, Rusland en de Verenigde Staten. De onderzoekers stellen echter dat de studie duidelijk aantoont dat alle regio’s van de wereld met illegaal druggebruik worden geconfronteerd.

“Uit het onderzoek, op basis van cijfers van drie jaar geleden, blijkt dat de meeste mensen in eerste instantie drugs gebruiken die op relatief korte afstand worden geproduceerd,” zegt onderzoeksleider Theo Vos, docent volksgezondheid aan het Institute for Health Metrics and Evaluation aan de University of Washington. “Cocaïne geniet dan ook een grote populariteit in Noord-Amerika, terwijl in Azië en Australië vooral sprake is van amphetamines en opioiden.” De onderzoekers stelden verder vast dat Azië en Afrika de laagste percentages drugsgebruikers kennen. Verder wordt opgemerkt dat door druggebruik op één jaar tijd 78.000 overlijdens worden opgetekend. Meer dan de helft daarvan zou te wijten aan pijnstillers.

Theo Vos merkt verder op dat landen met het meest repressieve drugsbeleid met het grootste aantal drugsdoden worden geconfronteerd. “In landen waar een alternatieve benadering wordt gehanteerd, zoals uitwisselingprogramma’s voor gebruikte naalden of het oprichten van methadon-klinieken, vallen gevoelig minder doden te betreuren,” merkt hij op. Vikram Patel, hoofd van het Centre for Global Mental Health aan de London School of Hygiene and Tropical Medicine, voert aan dat een decriminalisering van de drugsproblematiek aangewezen is. De grote besparingen die met die verschuiving bij justitie kunnen worden gerealiseerd, zouden volgens hem immers efficiënter aan volksgezondheid kunnen worden besteed.

In het onderzoek werd niet gekeken naar ecstacy en hallucinogene middelen. Daarover zouden te weinig gegevens beschikbaar zijn geweest.

Lees Verder

19:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marihuana, drugs |  Facebook |

28-04-13

Bijna één op vijf Amerikanen heeft psychedelische drugs genomen

In de Verenigde Staten hebben 32 miljoen mensen ooit in hun leven psychedelische drugs genomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Norwegian University of Science and Technology. Aangevoerd wordt dat 17 procent van de Amerikaanse volwassenen tussen eenentwintig en vierenzestig jaar met psychedelische drugs zoals lysergic acid diethylamide (lsd), psilocybin of mescaline kennis hebben gemaakt. In de leeftijdsgroep tussen dertig en vierendertig jaar loopt dat op tot 20 procent.

Lees Verder

16:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: drugs, gezondheid |  Facebook |

19-01-13

Mexicaanse strijd tegen drugs complete mislukking

De gewelddadige strijd tegen de drugkartels in Mexico heeft de voorbije jaren geen noemenswaardige resultaten opgeleverd en er is ook geen oplossing voor het probleem is zicht. Wel is aangetoond dat een keiharde aanpak van de gebruikers geen enkel resultaat oplevert. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de Rice University in de Verenigde Staten over het drugsbeleid van voormalig Mexicaans president Felipe Calderon de voorbije zes jaar.

Onderzoeksleider William Martin, socioloog aan de Rice University, voert aan dat drugs steeds zullen worden gevraagd en verkocht. "Maar zolang de samenleving en de overheid het druggebruik als een misdaad blijven bestempelen in plaats van het probleem aan te pakken vanuit de gezondheidszorg, zal het geweld niet kunnen worden uitgeroeid," voert Martin aan. "De Mexicaanse president heeft getracht om de macht van het leger te gebruiken om het probleem aan te pakken, maar dat is alleen maar uitgemond in een toenemend geweld."

"De Mexicaanse regering mag het drugsprobleem niet langer vanuit een oorlogsfilosofie benaderen, maar moet zich focussen op een strijd tegen criminaliteit," merkt Martin nog op. "De rol van het leger moet worden afgebouwd, terwijl de politie moet worden versterkt om de criminaliteit aan te pakken, maar ook moet aandacht worden besteed aan de maatschappelijke dienstverlening en de bestrijding van corruptie. Daarvoor moet echter onder meer geïnvesteerd worden in hogere vergoedingen en hogere eisen op het gebied van opleiding."

Lees Verder

09:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mexico, drugs, criminaliteit |  Facebook |