12-04-18

Oost-Duitsland vreest voor verlies Europese budgetten

De Europese Unie heeft nog geen concrete details over de budgetten waarmee volgend decennium zal worden gewerkt, maar toch wordt in Duitsland nu al gevreesd voor een gevoelige verlaging van de Europese steun voor lokale projecten. Vooral in het voormalige Oost-Duitsland zou met argwaan de toekomstige budgetten in het oog houden. Een groot aantal regio’s uit de voormalige Duitse Democratische Republiek (DDR) hebben tot nu toe immers op een sterke Europese ruggesteun kunnen rekenen. Over een periode van zes jaar tot het einde van dit decennium kan Duitsland op meer dan 1,2 miljard dollar uit het European Social Fund (ESF) en het Regional Development Fund (RDF).

Over de toekomstige budgetten is er weinig zekerheid. “Wanneer Groot-Brittannië de Europese Unie verlaat, wordt ook budgettair een leemte gecreëerd,” aldus Günther Oettinger, Europees commissaris voor begroting, tegenover Duitse media. “Er is sprake van een bedrag tussen 12 miljard dollar en 13 miljard dollar per jaar. Er zullen dus besparingen moeten worden doorgevoerd.” Geraamd wordt dat de Europese budgetten voor landelijke ontwikkeling, waarvan de oostelijke regio’s van Duitsland een belangrijke bestemmelingen vormden, tussen 5 procent en 10 procent kleiner zullen worden.

Hoewel Duitsland al bijna twintig jaar opnieuw is herenigd, moet worden vastgesteld dat er tussen de twee delen van het land nog altijd een grote kloof bestaat. Per hoofd van de bevolking kennen de vroegere communistische regio’s uit het oosten op het gebied van economische productiviteit nog altijd slechts 73,2 procent van de activiteitsgraad die in het kapitalistische westen kan worden gemeld. Onder meer Brandenburg, in de regio rond Berlijn, heeft van het Regional Development Fund voor de lopende legislatuur een budget van 845,6 miljoen euro toegewezen gekregen. Dat geld kan worden geïnvesteerd in onderzoek, ondersteuning voor het bedrijfsleven of de afbouw van de emissies.

Dietmar Woidke, minister-president van Brandenburg, heeft al gezegd dat een beperking van de budgetten niet kan worden getolereerd.

Lees Verder

17:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duitsland |  Facebook |

10-05-14

Duitsland grootste luchtvervuiler van de Europese Unie

Duitsland heeft het voorbije jaar 760 miljoen ton koolstofdioxide uitgestoten. Daarmee is het land uitgegroeid tot de grootste vervuiler van de Europese Unie. Dat blijkt uit een rapport van Eurostat, het Europese bureau voor de statistiek. Over de hele Europese Unie werd het voorbije jaar een uitstoot van 3,35 miljard ton koolstofdioxide opgetekend. Dat betekende een stijging met 2,5 procent tegenover het jaar voordien. In zes landen werd een toename van de emissies opgetekend. De grootste toename werd geregistreerd in Denemarken (6,8 procent), gevolgd door Estland (4,4 ​​procent), Portugal (3,6 Procent), Duitsland (2 procent), Frankrijk (0,6 procent) en Polen (0, 3 procent).

Lees Verder

12:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duitsland, luchtvervuiling |  Facebook |

18-12-13

Duitse consument weinig positief over Chinese merken

Duitse consumenten reageren weinig positief op Chinese merken. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Globeone naar de visie van duizend Duitse consumenten over merken uit opkomende markten. Er wordt opgemerkt dat vele Duitse consumenten Chinese bedrijven als een grote concurrent voor hun nationale industrie beschouwen. De onderzoekers stelden vast dat slechts 17 procent van de ondervraagden in staat was om spontaan een Chinees merk te noemen. Ook werd vastgesteld dat 69 procent van de ondervraagden toegaf geen voorkeur te hebben voor merken uit opkomende markten, maar 32 procent benadrukte geen waardering te hebben voor Chinese merken.

Lees Verder

11:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consumptie, duitsland, china |  Facebook |

28-02-13

Omslag naar hernieuwbare energie kost Duitsland 1 biljoen euro

De omschakeling naar hernieuwbare energie kan Duitsland de volgende twee decennia tot 1 biljoen euro kosten. Dat heeft Peter Altmaier, Duits minister van leefmilieu, tegenover de krant Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gezegd. Altmaier stelde daarbij dat de energie-omslag ook economisch verantwoord en betaalbaar moet zijn. Hernieuwbare bronnen moeten tegen het einde van dit decennium 35 procent van de Duitse energievoorziening vertegenwoordigen. Tegen het midden van de eeuw moet dat opgelopen zijn tot 80 procent. De energie-intensieve industrie van Duitsland heeft grote bezwaren tegen de plannen van Altmaier.

Lees Verder

10:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duitsland, energie |  Facebook |

26-02-13

Duitse emissies broeikasgassen opnieuw gestegen

Duitsland heeft het voorbije jaar 931 miljoen ton koolstofdioxide uitgestoten. Dat betekent een stijging met 1,6 procent tegenover het jaar voordien. Dat is gebleken uit cijfers van het Duitse milieubureau. De stijging van de emissies moet volgens het bureau worden geweten aan de grotere consumptie van gas en steenkool voor de energievoorziening. Die toenemende consumptie was het gevolg van de slechtere weersomstandigheden, waardoor er meer verwarmd diende te worden. De afbouw van de nucleaire energie heeft daarentegen volgens Jochen Flasbarth, voorzitter van het Duitse milieubureau, daarentegen geen grote impact gehad op de uitstoot.

Lees Verder

17:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duitsland, emissies |  Facebook |

19-11-12

Duurzaamheid kan belangrijke groeisector worden voor Duitse banken

Duitse banken zouden van belangrijke opportuniteiten kunnen genieten door in te spelen op de toenemende vraag naar milieuvriendelijke en maatschappelijk verantwoorde producten. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Roland Berger. Er wordt opgemerkt dat de consument steeds vaker geïnformeerd willen worden over de bestemming van hun spaargelden. Tot nu toe spelen de Duitse banken volgens Roland Berger slechts in beperkte mate in op milieuvriendelijke projecten en zouden op het gebied van duurzaamheid tot het laatste peloton van Europa behoren. Door hun activiteiten op gebied van duurzaamheid uit te breiden en bekend te maken zouden de banken volgens de consulent dan ook heel wat nieuwe consumenten kunnen aantrekken.

Lees Verder

18:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duurzaamheid, duitsland |  Facebook |

17-11-12

Duitsland breidt pensioenschema voor Holocaust-overlevenden uit

Duitsland gaat zijn pensioenschema voor de slachtoffers van de Holocaust uitbreiden. Daarover heeft Wolfgang Schäuble, Duits minister van financiën, een nieuwe overeenkomst ondertekend. Het eerste pensioenschema voor de slachtoffers van de Duitse jodenvervolging dateert van exact zestig jaar geleden. Opgemerkt wordt dat de Holocaust zware psychologische en fysieke sporen heeft nagelaten bij de overlevenden, die nagenoeg allemaal de laatste fase van hun leven naderen en vaak extra medische zorgen nodig hebben. Sinds de eerste pensioenregeling voor de slachtoffers werd ingevoerd, heeft Duitsland al ongeveer 70 miljard euro aan compensaties voor de slachtoffers van Nazi-misdaden betaald.

Lees Verder

13:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duitsland, holocaust, pensioen |  Facebook |

14-11-12

Duitse krant Frankfurter Rundschau legt boeken neer

De Duitse krant Frankfurter Rundschau heeft de boeken neergelegd. Dat heeft de rechtbank van koophandel in Frankfurt bevestigd. Er is een curator aangesteld om de eventuele toekomstmogelijkheden van de krant te bekijken. Door het faillissement van de Frankfurter Rundschau, die één van de toonaangevende vertegenwoordigers van het Duitse krantenlandschap was, dreigen 487 banen te verdwijnen. De progressieve Frankfurter Rundschau was één van de eerste kranten die door de Amerikaanse bestuurders na het einde van de tweede wereldoorlog een publicatie-vergunning ontving. De oplage van de krant is het voorbije decennium met één derde ingekrompen.

De Frankfurter Rundschau heeft nog een oplage van 118.000 kranten. Het mediabedrijf Print and Publishing House Frankfurt am Main, eigenaar van de krant, zegt nog belangrijke investeringen gedaan te hebben in een nieuw complex in Frankrijk, maar de verdere terugval in reclame en lezerspubliek was naar eigen zeggen niet langer houdbaar. De Duitse krant raakte elf jaar geleden voor het eerst in problemen. Op dat ogenblik telde de Frankfurter Rundschau nog 1.500 werknemers. Sindsdien werd het bedrijf gevoelig afgebouwd en werden diverse activiteit uitbesteed. Vijf jaar geleden werd de krant, onder groot protest van de medewerkers en vakbonden, omgevormd tot een tabloid.

De voorbije jaren betrok de Frankfurter Rundschau al een groot gedeelte van zijn artikels van zijn zusterkrant Berliner Zeitung. De lokale redactie verzorgde vooral regionale berichtgeving. Twee jaar geleden werd een elektronische editie gelanceerd. Volgens de vakbonden moet het mogelijk zijn om een nieuwe investeerder te vinden en de krant te redden. Volgens het Deutscher Journalisten-Verband (DJV) is het faillissement van de krant vooral te wijten aan tientallen jaren mismanagement. Er wordt geëist dat de werkgelegenheid van de resterende redactieleden wordt gegarandeerd. De voorbije decennia behoorde de Frankfurter Rundschau tot de tien grootste kranten van Duitsland.

Lees Verder

17:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: frankfurter rundschau, krant, duitsland |  Facebook |

03-11-12

Duitse exit uit kernenergie biedt economische en ecologische voordelen

Een Duitse exit uit de kernenergie kan zowel economische als ecologische voordelen opleveren. Dat is één van de conclusies van een reeks artikelen over de Duitse nucleaire exit in het Bulletin of the Atomic Sciences. Onder meer wordt erop gewezen dat de afbouw van kernenergie en de verschuiving naar duurzame bronnen financiële voordelen heeft opgeleverd voor landbouwers, investeerders en kleine ondernemingen. Er wordt ook opgemerkt dat deze beslissing een mijlpaal in de klimaatverandering kan betekenen, aangezien energie werd losgekoppeld van economische groei.

"Sinds het begin van de jaren negentig is het Duitse bruto binnenlandse product met 36 procent gestegen, maar tegelijkertijd is de uitstoot van koolstofdioxide van de economie gedaald," merkt Lutz Mez, oprichter van het Environmental Policy Research Center van de Freie Universität Berlin, op. "Dat heeft te maken met de overstap naar alternatieve energiebronnen." Felix Matthes, expert aan het Institute for Applied Ecology in Berlijn, voegt er aan toe dat de afbouw van kernenergie slechts een kleine en tijdelijke impact zal hebben op de elektriciteitsprijzen en de Duitse economie.

In het buitenland werd de beslissing van de Duitse regering om uit kernenergie te stappen bestempeld als een paniekbeleid na de ramp met de kerncentrale van Fukushima in Japan. Alexander Glaser, onderzoeker aan de Princeton Univerty, merkt echter op dat de voorbereiding van de kernuitstap al meer dan een decennium is gestart. "Het Duitse beleid is dan ook een pilootproject om aan te tonen dat het politiek en technisch mogelijk is om een controversiële en risicovolle technologie op te geven," voert Glaser aan. "De Duitse kernuitstap zal dan ook een gigantische impact hebben op de wereldwijde nucleaire sector."

Lees Verder

13:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duitsland, kernenergie |  Facebook |

27-10-12

Duitsland heeft nog altijd posttraumatische stress van communistische periode

In Duitsland lijden nog altijd vele mensen aan posttraumatische stress van de onderdrukking die ze tijdens de communistische periode van de Duitse Democratische Republiek (DDR) hebben ervaren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Zürich en de Dresden University of Technology bij bijna honderdvijftig voormalige politieke gevangenen. De onderzoekers stelden daarbij vast dat nog altijd één derde van de betrokkenen geplaagd blijft door posttraumatische stress. In een aantal gevallen heeft het probleem zich bovendien pas de recente jaren gemanifesteerd.

Lees Verder

17-10-12

Duitse bevolking zal versnelde overstap naar hernieuwbare energie voelen

De beslissing van de Duitse regering om versneld over te stappen op hernieuwbare energie, zal de elektriciteitsprijzen voor de bevolking van het land volgend jaar gevoelig opdrijven. Duitsland kent met een tarief van ongeveer 24 eurocent per kilowattuur nu al één van de hoogste energieprijzen van Europa. In Frankrijk en Groot-Brittannië worden tarieven van ongeveer 13 eurocent gehanteerd. Het Institute of Applied Ecology wijst er echter op dat het beter is om te investeren in eigen hernieuwbare energie dan te betalen aan Rusland en het Midden-Oosten voor fossiele brandstoffen.

Lees Verder

19:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: enegie, duitsland |  Facebook |

08-09-12

Duitse taalcursussen uitweg voor Spanjaarden en Portugezen

Steeds meer Spanjaarden volgen Duitse taallessen. De cursussen blijken door de Spaanse bevolking als een potentiële uitweg gezien om de moeilijke economische situatie in hun land te ontvluchten. Dat heeft Uwe Mohr, directeur taalonderwijs aan het Goethe Institute in Brussel, tegenover het magazine Euractiv gezegd. Volgens Mohr heeft de instelling de voorbije twee jaar een grote toeloop van studenten uit Spanje en Portugal opgetekend. Vooral de lokale divisies van het instituut zouden gewag maken van een grote stijging. Onder meer zouden in Madrid dit jaar ongeveer zevenduizend studenten staan ingeschreven. Dat is een stijging met drieduizend studenten op twee jaar tijd. Ook elders worden dergelijke trends opgetekend. Volgens Mohr werken diverse Spaanse wervingsbureaus samen met Duitse ondernemingen om in een aantal sectoren op zoek te gaan naar geschoold personeel met de nodige talenkennis.

Lees Verder

11:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, duitsland, spanje, portugal |  Facebook |

29-08-12

Gebruik Duits mobiel internet verdubbeld

Het gebruik van het mobiele internet is in Duitsland op één jaar tijd nagenoeg verdubbeld. De toenemende penetratie van smartphones en tablets moedigen dan ook nieuwe patronen van mediaconsumptie aan. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent TNS-Infratest. De onderzoekers stelden vast dat op dit ogenblik 39 procent van het Duitse publiek gebruik maakt van het mobiele internet. Dat betekent een stijging met 15 procentpunten in amper twaalf maanden. In de leeftijdsgroep tussen veertien en negenentwintig jaar bereikt de penetratie inmiddels een niveau van 60 procent. Dat betekent een stijging met 21 procentpunten op twaalf maanden tijd. Maar ook in de leeftijdscategorie tussen dertig en negenenveertig jaar werd een stijging met 19 procentpunt tot 40 procent opgetekend. Er wordt aan toegevoegd dat 25 procent van de ondervraagden minstens één keer per maand van het mobiele internet gebruik maakt, tegenover 13 procent vorig jaar.

Lees Verder

16:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobile, internet, duitsland |  Facebook |

18-07-12

Zonnige maand februari redt Duitse elektriteitsbevoorrading

Zonnekracht heeft de voorbije winter de Duitse elektriciteitsbevoorrading gered. Dat hebben een aantal Duitse energieverantwooordelijken gezegd. Na het ongeval met de kerncentrale van Fukushima in Japan besloot Duitsland al zijn tweeëntwintig kernreactoren stil te leggen, maar heeft het niet gemakkelijk gehad om zijn bevoorrading te herschikken. Duitsland is met een capaciteit van 28 gigawatt aan fotovoltaïsche energie echter één van de wereldleiders op het gebied van zonnekracht en door de relatief zonnige maand februari kon het wegvallen van de nucleaire bronnen uiteindelijk worden opgevangen. De fotovoltaïsche centrales, die ongeveer 3 procent van de totale Duitse energieproductie vertegenwoordigen, lieten het land zelfs toe om zijn export naar Frankrijk van 4 gigawatt naar 5 gigawatt uit te breiden. Volgens waarnemers moet Duitsland echter zijn opslagcapaciteit voor elektriciteit opdrijven.

Lees Verder

17:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zonnekracht, energie, duitsland |  Facebook |

21-06-12

Duitse doelstelling elektrische wagens wordt in vraag gesteld

Indien er geen bijkomende stimulansen worden uitgewerkt, dreigt Duitsland zijn doelstelling te missen om tegen het einde van het decennium één miljoen elektrische wagens in het verkeer te hebben. Dat heeft Henning Kagermann, bij de Duitse overheid voor de elektrische mobiliteit, gezegd. Zonder incentives zal Duitsland volgens Kagermann zijn ambities wellicht tot een half miljoen elektrische wagens moeten bijstellen. Duitsland maakte zijn ambities op het gebied van elektrische mobiliteit vier jaar geleden bekend. Het land merkte toen op een pilootmarkt op het gebied van elektrisch vervoer te willen worden. In die planning zou de voorbereidende fase over twee jaar moeten worden afgesloten en zou over vijf jaar met een massaproductie van elektrische wagens worden gestart. Bestuurders van elektrische wagens genieten in Duitsland belastingvoordelen, maar waarnemers stellen dat er meer aanmoedigingen nodig zullen zijn.

Lees Verder

16:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duitsland, automotive, elektrische auto |  Facebook |

06-02-12

Duitsland investeert dit jaar minder in innovatie

Het voorbije jaar is in Duitsland een bedrag van 130 miljard euro geïnvesteerd in innovatie. Dat betekent een stijging met 7 procent tegenover het jaar voordien. Er moet echter rekening mee worden gehouden dat de investeringen dit jaar zullen terugvallen. Dat is de conclusie van een rapport van het bureau ZEW Research. Gerekend wordt op een daling met 1 procent, te wijten aan de financiële problemen rond de eurozone, die volgens het rapport het vertrouwen van de ondernemers zou aantasten.

In het rapport wordt opgemerkt dat dat grote bedrijven dit jaar 95,8 miljard euro zullen investeren in innovatie, terwijl kleine en middelgrote ondernemingen een budget van 33,4 miljard euro zouden investeren. In beide gevallen gaat het nagenoeg om een status-quo tegenover vorig jaar. Er wordt aan toegevoegd dat in het midden van vorig jaar 40 procent van de Duitse bedrijven innovatie-programma's hadden voorbereid of waren opgestart, terwijl 7 procent onzekerheid getuigde over innovatiestrategieën. Het jaar voordien had 48 procent innovatieplannen opgezet.

In de categorie voeding, drank en tabak werd vorig jaar 2,1 miljard euro geïnvesteerd in innovatie, maar dat zou dit jaar terugvallen tot 1,9 miljard euro. Bij mediabedrijven en aanverwante dienstverleners wordt een daling van 2 miljard euro naar 1,9 miljard euro in het vooruitzicht gesteld. In de reclamesector wordt een een stijging van 920 miljoen euro naar 980 miljoen euro verwacht. De telecomsector zou nagenoeg een status-quo op 10,4 miljard euro laten optekenen.

De grootste investeerders in innovatie zijn de chemiebedrijven en farmaceutica (14 miljard euro), elektriciteitsbedrijven (12,8 miljard euro) en autobouwers (33 miljard euro).

19:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duitsland, innovatie |  Facebook |

10-01-12

Duitse zonnepanelen kunnen volledige deelstaat Thuringen bedienen

In Duitsland hebben fotovoltaïsche installaties het voorbije jaar meer dan 18 miljard kilowattuur elektriciteit geproduceerd. Dat betekende een stijging met 60 procent tegenover het jaar voordien, ondanks het wegvallen van een gedeelte van de overheidssubsidies. Dat blijkt uit cijfers van BSW-Solar, de sectororganisatie van de Duitse producenten van zonnepanelen. De productie komt overeen met de energiebehoefte van 5,1 miljoen gezinnen. Dat kan volgens BSW-Solar worden vergeleken met het totale verbruik van de deelstaat Thuringen.

Het voorbije jaar schrapte de Duitse regering 13 procent van de overheidssubsidies op de plaatsing van zonnepanelen. Dit jaar zullen de subsidies met 24 procent nog verder worden afgebouwd. "Door de grote prijsstijgingen voor olie en gas, gekoppeld aan de daling van de kosten voor zonnepanelen, zal de sector over twee jaar echter niet meer overheidssteun nodig hebben dan de offshore windparken," voert Carsten Körnig, chief executive van BSW-Solar, aan.

"De fotovoltaïsche industrie heeft vooral noodzaak aan een betrouwbare politieke omgeving," benadrukt Körnig. "Die stabiliteit is noodzakelijk voor de verdere uitbouw van hernieuwbare energie en voor het behoud van een aantrekkelijk investeringsklimaat in Duitsland." Op dit ogenblik vertegenwoordigt zonnekracht ongeveer 3 procent van de Duitse energievoorziening. Dat zou tegen het einde van het decennium echter moeten opgelopen zijn tot ongeveer 10 procent. De prijzen voor zonnepanelen zijn in Duitsland de jongste vijf jaar ongeveer gehalveerd.

15:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duitsland, zonnekracht |  Facebook |

09-01-12

Nederlandse universiteiten rekruteren teveel in Duitsland

Universiteiten in het oosten van Nederland moeten stoppen met het rekruteren van studenten over de grens in Duitsland. Dat heeft Nederlands vice-minister van onderwijs Halbe Zijlstra gezegd. Zijlstra benadrukte daarbij dat Nederland meer dan 90 miljoen euro per investeert in de hogere opleiding van 34.000 buitenlandse studenten, waarvan het grootste gedeelte na het voltooien van zijn studie het land opnieuw verlaat. Daarentegen studeren volgens Zijlstra slechts 19.000 Nederlandse studenten in het buitenland.

"Volgens Zijlstra studeren 24.000 Duitsers aan Nederlandse activiteiten," meldt het webmagazine Euractiv. "De Nederlandse regering wil dat Duitsland een financiële bijdrage levert om de opleidingskosten van deze groep studenten op te vangen. Zijlstra merkt op dat het aantal Duitse studenten in Nederland met 14 procent per jaar toeneemt." De vice-minister merkt op dat een aantal universiteiten en hogescholen in het oosten van het land in Duitsland werven omdat er onvoldoende belangstelling is van Nederlandse jongeren.

Sommige lessen aan de betrokken instellingen zouden zelfs exclusief in het Duits worden gegeven. Bovendien zou er op de Nederlandse arbeidsmarkt relatief weinig interesse zijn in de betrokken opleidingen. Zijlstra gaf wel toe dat uitwisselingsprogramma's ook voordelen bieden. "Buitenlandse studenten zijn vaak bijzonder gemotiveerd en hebben een positief effect op de resultaten van Nederlandse studenten, op voorwaarde dat er internationaal gemengde groepen worden gevormd," voert Zijlstra aan. Oostenrijk heeft een gelijkaardig probleem met Duitse studenten.

13:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderwijs, nederland, duitsland |  Facebook |

24-12-11

Ook Duitse adverteerders laten optimisme varen

Duitse adverteerders zijn minder geneigd om hun reclamebestedingen op te drijven. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Organisation Werbungtreibende im Markenverband (OWM), een organisatie die meer dan honderd Duitse adverteerders, reclamebureaus en mediagroepen vertegenwoordigt. Uit dat onderzoek bleek dat 47 procent van de adverteerders verwacht om volgend jaar zijn reclamebudgetten op te drijven. Vorig jaar werd daarbij een score van 56 procent opgetekend.

"De resultaten van het onderzoek weerspiegelen het moeilijke handelsklimaat waarmee vele bedrijven worden geconfronteerd," merken de onderzoekers op. "De moeilijkheden in de eurozone hebben een duidelijke impact op de reclame-sector." Uit het onderzoek bleek verder dat 22 procent van de respondenten rekent op een status-quo, tegenover 29 procent vorig jaar. Daarentegen zegt 31 procent te verwachten de budgetten te zullen terugschroeven. Vorig jaar was slechts 14 procent zijn reclamebestedingen te verlagen.

Er wordt aan toegevoegd dat slechts 10 procent van de respondenten verwacht dat de financiële omgeving volgend jaar zal verbeteren. Vorig jaar had nog 49 procent zich op dat gebied optimistisch uitgelaten. Daarentegen geeft 77 procent aan te verwachten dat het Duitse bruto binnenlandse product status-quo zou blijven. Die groep vertegenwoordigde vorig jaar slechts 46 procent van alle respondenten. De groep met pessimistische vooruitzichten over de economie is bovendien van 2 procent naar 13 procent gestegen.

Wel wordt opgemerkt dat 87 procent van de bedrijven aangeeft zijn investeringen in online reclame te willen opdrijven, tegenover 76 procent vorig jaar.

12:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duitsland, reclame |  Facebook |

27-09-11

Meer dan half miljoen internet-verslaafden in Duitsland

Duitsland telt meer dan een half miljoen internet-verslaafden. Dat zegt Mechthild Dyckmans, specialist verslavingen bij de Duitse regering. Opgemerkt wordt dat 560.000 Duitsers het gebruik van het internet niet onder controle kunnen houden. Bij tienermeisjes zou 5 procent aan een internet-verslaving lijden. Bovendien wordt er aan toegevoegd dat nog eens ongeveer 2,5 miljoen Duitsers moet worden bestempeld als een problematisch internetgebruiker.

"Internetverslaafden blijken vaak in het werkelijke leven niet veel erkenning gevonden te hebben en blijken het ook moeilijk te hebben om vrienden te maken," voert Mechthild Dyckmans tegenover het persbureau AFP aan. "Deze groep voelt zich comfortabeler om online naar vrienden te zoeken." Dyckmans voegt er aan toe dat vooral de jongere internet-gebruikers gevoelig zijn voor een mogelijke internet-verslaving.

Dyckmans merkt op dat 5 procent van de jonge vrouwelijke internet-gebruikers met een problematisch online gedrag wordt geconfronteerd. "Daarmee vormt deze groep de meest kwetsbare populatie van alle internetgebruikers," voert ze aan. De oorzaak van het fenomeen moet volgens haar vooral gezocht worden in de grote populariteit van sociale netwerken bij deze bevolkingsgroep. Met 3 procent zijn jongens van dezelfde generatie volgens Dyckmans iets minder bedreigd. In die bevolkingsgroep komt volgens het gevaar vooral van online games.

17:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duitsland, internet, verslaving |  Facebook |

20-09-11

Europese Unie heeft geïntegreerd elektriciteitsnet nodig

Door de beslissing van Duitsland om uit kernenergie te stappen, heeft de Europese Unie een sterker geïntegreerd elektriciteitsnetwerk nodig. Dat blijkt uit een document van de Europese Commissie. De lidstaten van de Europese Unie worden daarbij opgeroepen om voorrang te geven aan de collectieve energiebehoefte boven de binnenlandse agenda. Na de ramp met de kerncentrale van Fukushima in Japan eerder dit jaar, maakte de Duitse regering bekend over een periode van elf jaar helemaal uit kernenergie te zullen stappen.

Italië besliste in de tweede helft van de jaren tachtig van de vorige eeuw al uit kernenergie te stappen en heeft recent tijdens een referendum nog eens bevestigd op die beslissing niet te zullen terugkomen. Door de beperkte beschikbaarheid aan nucleaire energie is er volgens de Europese Commissie nood aan een daadwerkelijk Europees elektriciteitsnetwerk. Gehoopt wordt een dergelijk netwerk over drie jaar gerealiseerd te kunnen hebben.

"In een geconnecteerd energie-systeem van de interne markt worden alle lidstaten getroffen door dergelijke beslissingen die op nationaal niveau worden getroffen," aldus de Europese Commissie. "Dat betekent dat alle staten er ook een belang bij hebben dat deze sector efficiënt wordt gecoördineerd. Tot nu toe is er echter nog geen systematische inspanning gedaan om de verschillende landen samen te brengen om de verschillende benaderingen tegenover energie-productie te coördineren."

17:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, duitsland |  Facebook |

29-08-11

Griekse zonneparken willen energie leveren aan Duitsland

Griekenland heeft plannen om 20.000 hectaren zonneparken te ontwikkelen om hernieuwbare energie te exporteren naar Duitsland. Dat blijkt uit een rapport dat de Griekse minister van leefmilieu George Papaconstantinou heeft besproken met de Duitse onderminister van economie Stefan Kapferer. Volgens het rapport zou het project in Griekenland 60.000 banen moeten kunnen creëren. Met de aanleg van de zonneparken zou een bedrag van 20 miljard euro zijn gemoeid.

"Nadat de regering van bondskanselier Angela Merkel beslist heeft om over een periode van elf jaar de zeventien Duitse kerncentrales stil te leggen, is Duitsland op zoek naar alternatieve energiebronnen," voert het persbureau AFP aan. "De Griekse minister van leefmilieu benadrukte dat er vanuit Duitsland grote interesse is voor investeringen in duurzame energie." De Griekse regering zou al met buitenlandse banken onderhandelen om het initiatief, dat de naam Project Helios heeft meegekregen, te financieren.

Minister Papaconstantinou benadrukte dat Project Helios een looptijd van twintig tot vijfentwintig jaar voor ogen heeft. "Dat garandeert investeerders een bevredigende return," merkt hij op. Papaconstantinou kondigde in januari de plannen aan om in de uitgeputte bruinkool-mijnen in de omgeving van de stad Kozani het grootste zonnepark van de wereld te willen aanleggen. Het Griekse staatsbedrijf Public Power Corporation maakte bekend dat er een internationale tender voor buitenlandse kandidaat-investeerders zal worden uitgeschreven.

18:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: griekenland, duitsland, kozani, zonnepark, energie |  Facebook |

27-01-11

Duitsland stopt financiële hulp vaan fonds besmettingsziektes

Duitsland is gestopt met zijn betalingen aan Global Fund tegen aids, tuberculose en malaria. Het fonds wordt in verband gebracht met corruptie. Duitsland reserveerde een jaarlijks bedrag van meer dan 200 miljoen euro voor het fonds, dat jaarlijks over een budget van meer dan 20 miljard dollar beschikt. Daarmee was Duitsland de derde grootste donor van het Global Fund, dat ondersteuning krijgt van de Verenigde Naties. Er wordt echter beweerd dat de controle op die fondsen in een aantal landen veel te wensen overlaat. Mogelijk zouden miljarden dollars hulpgelden zijn verdwenen.

Het Global Fund erkent dat er gevallen van corruptie zijn ontdekt, maar het zou om kleinschalige fraude gaan. Het Global Fund is de belangrijkste financier van de strijd tegen de drie ziektes. De betichtingen over corruptie waren naar voor gekomen in een rapport van het persbureau Associated Press. Dirk Niebel, Duits minister van ontwikkelingssamenwerking, stelt dat er een doorgedreven onderzoek moet komen naar de corruptie-betichtingen. De aantijgingen moeten volgens hem bijzonder ernstig worden genomen.

"Tot er geen absolute duidelijkheid is gecreëerd, schort Duitsland elke verdere betaling op," benadrukte Niebel. Er zou een bedrag van 34 miljoen dollar spoorloos zijn als gevolg van documentvervalsing, boekhoudkundige manipulaties en fraude. Een woordvoerder van het Global Fund zegt dat Duitsland steeds volledig op de hoogte is gehouden van alle maatregelen die werden genomen om de misbruiken te bestrijden en de fondsen te recupereren. Hij beloofde dat alle vragen van Duitsland tijdens een volgende ontmoeting beantwoord zullen worden.

03-09-10

Oekraïne moet persvrijheid beter beschermen

Oekraïne moet meer inspanningen doen om de persvrijheid te beschermen. Dat heeft de Duitse bondskanselier Angela Merkel gezegd tegenover de Oekraïense president Viktor Yanukovych. Merkel merkte daarbij op dat Duitsland met een aantal onbeantwoorde vragen blijft zitten over een aantal democratische processen in Oekraïne, vooral op het gebied van persvrijheid en vrijheid van meningsuiting. De Duitse bondskanselier voegde er aan toe dat beide landen zich bereid hebben verklaard om deze problematieken in de toekomst in alle openheid en eerlijkheid met elkaar te bespreken. Internationale burgerrechtengroepen hebben hun bezorgdheid uitgedrukt over de achteruitgang in de persvrijheid sinds de Rusland-gezinde Yanukovych in februari van dit jaar aan de macht kwam.

De organisatie Reporters Without Borders meldde in juli dat er een aantal alarmerende signalen konden worden opgemerkt over censuur, politieke druk en fysieke aanvallen op journalisten in Oekraïne. Yanukovych ging tijdens zijn bezoek aan de Duitse hoofdstad niet verder in op de problematiek, maar stelde dat de vooruitgang van het democratiseringsproces in Oekraïne één van zijn belangrijke prioriteiten vormt. Daarnaast merkte Angela Merkel op dat Duitsland ook actief wil meewerken aan de toekomstige herstructurering van het gasttransport-systeem in Oekraïne. Duitsland wil daar volgens haar op een bijzonder concrete manier aan meewerken.

Oekraïne is het belangrijkste doorvoertraject voor Russisch gas naar Duitsland. Onenigheid tussen Rusland en Oekraïne over de doorvoerkosten hebben in het verleden geleid tot onderbrekingen in de cruciale gasleveringen naar Duitsland en West-Europa. Yanukovych zegt dat de herstructurering van het gastransport in het belang is van Duitsland en Europa, aangezien het deze landen in de toekomst een controle zou kunnen verzekeren over het gasgebruik, waardoor er een zekerheid zou kunnen worden gecreëerd over de energieveiligheid. Er moeten volgens hem oplossingen worden gevonden voor de toekomstige gasleveringen aan Europa.

17:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duitsland, gas, oekraïne, persvrijheid |  Facebook |

13-08-10

Oostenrijkers hebben meeste interesse in reclamebladen

Televisie blijft in Europa het belangrijkste reclamekanaal. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Marketagent.com over de reclame-evoluties in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Daarbij wordt opgemerkt dat 50,7 procent de consumenten in die markten van mening is dat televisie een belangrijke impact heeft op hun bekendheid met goederen en diensten. Op de tweede plaats staan reclamebladen met een score van 44,2 procent. De onderzoekers merken op dat die impact van televisie vooral duidelijk is bij tieners, waar ongeveer de helft toegeeft dat televisie-spots een invloed hebben op hun aankoopbeslissingen.

Uit het onderzoek van Marketagent.com blijkt verder dat kranten in de regio Duitsland-Oostenrijk-Zwitserland een impact hebben op 42,1 procent van de consumenten, gevolgd door magazines (24 procent), outdoor (23,6 procent), radio (22,7 procent) en bioscoop (14,8 procent). In de digitale sector halen email-nieuwsletters en gelijkaardige instrumenten de hoogste score (28 procent), gevolgd door online banners (14,8 procent). In Oostenrijk staan de reclamebladen op de eerste plaats (53,8 procent), gevolgd door televisiereclame (47 procent). Daarentegen staat televisiereclame op de eerste plaats in Duitsland (52,6 procent) en Zwitserland (50,6 procent).

Bij de economische categorieën bleken de respondenten de meeste interesse te hebben in voedingsproducten (45,8 procent), gevolgd door elektronica (39,1 procent), cosmetica (31,4 procent), mode (31,2 procent), merkartikelen (30,4 procent) en toerisme (29,1 procent). De onderzoekers kwamen naar eigen zeggen tot de vaststelling dat elektronische nieuwsbrieven steeds meer aan populariteit winnen. Inmiddels zijn deze nieuwsbrieven (28 procent) populairder geworden dan direct mail (25,1 procent). Er wordt aan toegevoegd dat 59,3 procent van de gewenste elektronische mailings daadwerkelijk wordt geopend. De interesse gaat daarbij in eerste instantie naar coupons (31,9 procent), speciale acties (28,9 procent) en nieuwe producten (17,1 procent).

10:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duitsland, oostenrijk, reclame, zwitserland |  Facebook |

12-08-10

Recordomzet voor voetbalclub Bayern München

De Duitse landskampioen Bayern München zit op koers om zijn gebroken boekjaar af te sluiten met een recordomzet van 350 miljoen euro. Het vorige record werd drie jaar geleden gerealiseerd, toen een omzet van 286,6 miljoen euro werd opgetekend. Karl-Heinz Rummenigge, voorzitter van de Duitse voetbalclub, stelt dat Bayern München voor de eerste keer in zijn geschiedenis een omzet van meer dan 300 miljoen euro kan incalculeren. Met de inkomsten van het voetbalstadion Allianz-Arena zou daarbij een omzet van ongeveer 350 miljoen euro moeten kunnen gerealiseerd worden. Bayern München, dat tijdens het tussenseizoen niets heeft uitgegeven aan transfers, zal volgens Rummenigge voor het zestiende jaar op rij winstgevend zijn.

Bayern München heeft een bijzonder succesvol seizoen achter de rug. De club werd opnieuw landskampioen en won ook de Duitse beker. Alleen een overwinning in de Champions League ontbrak om de tripple te kunnen realiseren, nadat in de finale werd verloren van Inter Milaan. In tegenstelling tot een aantal andere Europese topclubs, doet Bayern München het echter ook financieel bijzonder goed. Een gedeelte van de financiële reserves van de club worden bovendien in een beleggings-portefeuille gestopt. Onder meer wordt belegd in aandelen van Deutsche Telekom. Wanneer abstractie gemaakt wordt van de financiële crisis, brengt die portefeuille volgens Rummennigge een uitstekende winst op.

"Die rente is uiteraard meegenomen, maar minstens even belangrijk is de zekerheid van de beleggingen," voert Rummennigge aan tegenover het magazine Focus Money. Hij voegt er aan toe dat de voetbalclub eigenlijk nauwelijks iets ondervonden heeft van de economische crisis. Merchandising, shirtsponsoring, licenties en business-seats en loges hebben zich volgens de voorzitter - die een economische opleiding heeft gehad en voor zijn komst als speler naar Bayern München in het midden van de jaren zeventig nog enkele tijd op een bank heeft gewerkt - op het niveau van vorig jaar kunnen handhaven of zelfs verbeteren. Alleen al de Champions League heeft Bayern München 50 miljoen euro opgebracht.

18:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bayern münchen, duitsland, voetbal |  Facebook |

14-06-10

Duitsland onderzoekt Russische kerntransport naar Iran

Duitse openbare aanklagers onderzoeken of de belangrijkste Russische nucleaire exporteur de Europese regels heeft overtreden door een cargo met bestemming Iran door Europa te transporteren. Het transport betekent geen overtreding tegen de sancties die binnen de Verenigde Naties tegen Iran zijn afgesproken, maar de Verenigde Staten en de Europese Unie willen een eigen strategie volgen om grotere obstakels op te richten tegen de nucleaire ontwikkeling van Iran en de zwakte van de sancties van de Verenigde Naties - die werden versoepeld om een akkoord te krijgen van Rusland en China - te compenseren. In november vorig jaar en januari dit jaar inspecteerde Duitsland Russische ladingen voor een Iraanse kerncentrale. De cargo - bestaande uit computers en uitrusting voor nucleaire controles - werd in beslag genomen.

"De Europese Unie verbiedt dat er nucleaire materialen voor Iran over zijn grondgebied worden getransporteerd," merkt de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal op. "Iran ontkent dat het wapens aankoopt. Volgens de regels van de Verenigde Naties mag Rusland kernmateriaal leveren aan Iran, op voorwaarde dat dit niet voor militaire doeleinden kan worden gebruikt, zoals voor de bouw van de Bushehr-reactor die de eindbestemming zou moeten zijn voor het onderschepte transport. Het transport had een andere route kunnen gebruiken, onder meer langs Dubai, zonder dat er een inbreuk zou worden gepleegd tegen de sancties van de Verenigde Naties en zonder dat de Europese regels geschonden zouden worden. Rusland, dat lucratieve overeenkomsten heeft om Iran te helpen met de ontwikkeling van een nucleaire reactor, zegt echter dat de Europese Unie en de Verenigde Staten geen eigen regels zouden mogen stellen indien er bij de Verenigde Naties een akkoord is bereikt.

De Veiligheidsraad van de Verenigde Staten heeft zwaardere sancties van individuele landen echter niet uitgesloten. De Europese Unie stelt dat zelfs hulp aan het Iraanse kernenergieprogramma uiteindelijk leidt tot de versterking van de nucleaire mogelijkheden van Iran. Ook de Verenigde Staten heeft al gezegd zijn eigen sancties verder te zetten. Het Duitse gerecht onderschepte de ladingen in een opslagplaats op de luchthaven van Frankfurt. De cargo was afkomstig van JSC AtomStroyExport, de exportdivisie van het Russische ministerie van atoomenergie. Het transport gebeurde door de luchtvaartmaatschappijen Lufhansa Cargo uit Duitsland, Emirates Sky Cargo uit Dubai en AirBridge Cargo Airlines uit Rusland. Het Duitse gerecht onderzoekt in welke mate medewerkers van de drie maatschappijen bij het transport betrokken waren. Volgens het aantal experts gaat het hier om een tipje van de ijsberg van Russische transporten naar Iran.

20:09 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duitsland, kernenergie, iran, rusland |  Facebook |

15-04-10

Voetbal één van grootste werkgevers Duitsland

De Duitse professionele voetbalclubs dragen jaarlijks ongeveer 5,1 miljard euro bij aan de Duitse economische productie en stellen ongeveer 110.000 mensen te werk, waaronder 70.000 fulltime banen. Daarmee is de voetbalsector één van de belangrijkste werkgevers. Dat blijkt uit een onderzoek van het studiebureau McKinsey, gebaseerd op cijfers van twee voetbalseizoenen geleden. Christian Seifert, manager van de Deutsche Fussball Liga (DFL), noemt de resultaten van het onderzoek opmerkelijk en zegt dat het Duitse voetbal een grotere voetafdruk achterlaat dan men zelf had verwacht. Hij voegde er aan toe dat de Duitse voetbalclubs fier kunnen zijn op de bijdrage die ze leveren aan de Duitse economie. Er wordt aan toegevoegd dat het Duitse voetbal voor 1,5 miljard dollar belastingen en andere inkomsten voor de overheid oplevert.

Er wordt echter aan toegevoegd dat het beeld niet overal even rooskleurig is. Er is immers een grote kloof tussen de inkomsten van de verschillende liga's. In de Bundesliga Ein realiseerden de clubs een omzet van meer dan 610 miljoen, terwijl de inkomsten in Bundesliga Zwei beperkt blijven tot ongeveer 100 miljoen euro. Er wordt aan toegevoegd dat in het onderzoek elf clubs uit Bundesliga Ein winstgevend waren. Dat zijn er vier minder dan het voetbalseizoen voordien. Anderzijds kwam de Bundesliga Ein twee seizoenen geleden aan 12,8 miljoen toeschouwers. Dat is meer dan het dubbele van tien jaar geleden. Dat is een gemiddelde van 42.000 toeschouwers per wedstrijd. De onderzoekers voegen er aan toe dat het professionele voetbal meer banen creëert dan twee op drie bedrijven uit de top dertig van de Duitse industriewereld.

Met 1,5 miljard euro aan belastingen en andere inkomsten levert het Duitse voetbal volgens de onderzoekers ook bijzonder veel meer op dan het geld dat de overheid moet investeren in de organisatie van de competitie, zoals de uitgaven voor de veiligheid. Er wordt aan toegevoegd dat één euro op elke vijfhonderd van het Duitse bruto binnenlandse product wordt gegenereerd door het professionele voetbal. De Deutsche Fussball Liga heeft zopas een oproep van de politievakbonden afgewezen om de onkosten voor de professionele voetbalwedstrijden te delen. Christian Seifert merkte op dat er in Duitsland geen wettelijke basis aanwezig is om de kosten voor politiediensten over te nemen. Hij voegde er aan toe dat het Duitse voetbal, net zoals alle andere Duitse burgers en bedrijven, bijdraagt aan de belastingen, maar hij zei wel bereid te zijn om een open gesprek aan te gaan.

16:38 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voetbal, duitsland, bundesliga |  Facebook |

10-02-10

Erfgenamen Duitse zwartspaarders bibberen voor fiscus

Niet alleen belastingontduikers moeten vrezen dat het doorbreken van het Zwitserse bankgeheim hen duur te staan zal komen. Ook hun eventuele erfgenamen moeten vrezen de rekening voorgeschoteld te krijgen. Dat schrijft het Duitse tijdschrift Manager Magazin. Daarbij wordt opgemerkt dat erfgenamen van zwarte bankrekeningen in Zwitserland of andere belastingparadijzen volledig verantwoordelijk zijn voor de belastingschulden van de overleden spaarder. In Duitsland dreigen erfgenamen in het slechtste geval zelfs een gevangenisstraf van tien jaar te riskeren. Duitsland heeft onlangs bekend gemaakt van een informant een databank met gegevens over geheime rekeningen van Duitse onderdanen bij Zwitserse banken te zullen kopen. De Duitse fiscus zou bereid zijn om daarvoor 2,5 miljoen euro te betalen, maar zou naar schatting ook ruim 400 miljoen euro kunnen recupereren.

"Wie geërfd zwartgeld verder verborgen houdt, dreigt een zware rekening gepresenteerd te krijgen," aldus Manager Magazin. "Door niets te doen, maakt de erfgenaam zich strafbaar en dreigt hij niet alleen een miljoenenboete te moeten betalen, maar zou hij ook een gevangenisstraf kunnen oplopen. Alleen door een vrijwillige aangifte kan een sanctie ontlopen worden. Maar duur wordt het in ieder geval." In Duitsland moet er alvast 6 procent intresten per jaar betaald worden. Bovendien moeten de erfgenamen ook de belastingsaangiftes van de overledene controleren om te kijken of die al dan niet correct werden ingevuld. Doet men dat niet, is men opnieuw strafbaar. De Duitse fiscus kan tot tien jaar belastingsgelden navorderen. Wat daarvoor gebeurde, valt in principe onder de wet van de verjaring.

Het magazine voegt er aan toe dat vele Duitse erfgenamen ook riskeren dat het geërfde kapitaal niet volstaat om de navorderingen en boetes te betalen. "In dat geval moeten zij het verschil uit eigen zak betalen," wordt er opgemerkt. "Die zware erflasten zetten vele erfgenamen dan ook aan om ook nu geen aangifte te doen van de zwarte erfenis. Dat kan hen echter bijzonder zuur opbreken." Indien de fiscus de gegevens van de Zwitserse bankrekeningen in handen krijgt, kan er immers onderzocht worden waar de gelden van overleden beleggers naartoe zijn gegaan. Betrokkenen die al in het visier van de fiscus zijn, moeten volgens Anton Steiner, woordvoerder van het Deutschen Forum für Erbrecht, dan ook snel handelen. Een vrijwillige aangifte is immers slechts mogelijk tot de feiten niet ontdekt worden en de controleurs voor de deur staan.

11:50 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fraude, zwitserland, duitsland, fiscus |  Facebook |

09-08-09

Gepantserde luxewagens tegen economische crisis

In Duitsland is felle beroering ontstaan omdat de regering met gelden uit het economische stimulusplan meer dan dertig bepantserde luxepersonenwagens heeft besteld bij Mercedes, BMW en Audi. De aankoopprijs bedraagt gemiddeld 275.000 euro. De totale factuur bedraagt 8,6 miljoen euro. De Duitse oppositie en de consumentenorganisatie Bund der Steuerzahler heeft met verbolgenheid gereageerd. Een woordvoerder van het Duitse ministerie van binnenlandse zaken merkt echter op dat de nieuwe exemplaren nodig zijn omwille van economische redenen en veiligheidsoverwegingen. Daarbij wordt opgemerkt dat de nieuwe exemplaren oudere wagens vervangen en geen uitbreiding betekenen van de vloot.

De gepantserde voertuigen worden aangeschaft voor het Duitse Bundeskriminalamt en worden onder meer gebruikt voor de verplaatsing van de Duitse bondspresident Horst Köhler, kanselier Angela Merkel en de Duitse ministers. Volgens een woordvoerder van het Duitse ministerie van binnenlandse zaken kon de aankoop niet binnen de budgetten van dit en volgend jaar worden opgenomen. "Indien men geen beroep had kunnen doen op het Duitse herstelpakket zouden deze aankopen moeten worden uitgesteld," aldus de woordvoerder tegenover het magazine Bild am Sonntag. Daarbij wordt er opgemerkt dat de herstelmaatregelen toelaten om de achterwege blijvende vraag vanuit de privésector te compenseren, zodat de tewerkstelling bij Duitse bedrijven tenminste tijdelijk kan worden gegarandeerd.

Critici stellen echter dat de aankoop een slecht signaal wordt gegeven. "Met dertig luxewagens zal de crisis in de autosector niet opgelost worden," wordt er daarbij opgemerkt. "De maatregel komt bij de Duitse burger dan ook ongeloofwaardig over, temeer daar vele gezinnen zich moeten beraden of ze door hun budgetbesparingen al dan niet met hun oude auto nog wat langer zullen rijden." Bij de Bund der Steuerzahler wordt opgemerkt dat de aankoop de schulden van de overheid alleen nog maar opdrijft en dus ook de fiscale lasten van de burgers verzwaart. De consumentenorganisatie roept de Duitse regering op om tenminste het tweede gedeelte van de bestelling te schrappen. In november worden de eerste dertien limousines opgeleverd. Volgend jaar zouden nog achttien exemplaren volgen.

18:32 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duitsland, automotive, economische crisis |  Facebook |