14-08-08

Meerderheid bedrijven doet aan duurzaam ondernemen

Communicatieverantwoordelijken willen meer inspanningen doen om de activiteiten van hun bedrijf op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen te benadrukken. Dat blijkt uit een wereldwijd onderzoek van het bureau Ragan Communications. Daarbij willen de communicatieverantwoordelijken zowel meer communiceren als hun afdelingen corporate socialCSR rensponsibility (CSR) beter ondersteunen. Maar er is een groot verschil van mening over de kanalen die gebruikt moeten worden om de inspanningen van het bedrijf op dat vlak bekend te maken.

Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer 70 procent van de ondervraagde communicatieverantwoordelijken aangeeft dat zijn bedrijf actief is met maatschappelijk verantwoord ondernemen en daarover ook communiceert. Maar 30 procent geeft toe dat zijn bedrijven geen enkel CSR-beleid heeft ontwikkeld. Ruim vier op tien ondervraagden zou willen zien dat het CSR-programma van zijn bedrijf wordt opgedreven en 21 procent zegt de return-on-investment van die inspanningen te willen meten. Slechts 6 procent wil de CSR-programma's van het bedrijf verminderen.

Er heerst onder de communicatieverantwoordelijken echter wel een verschil van mening over de doelstellingen en het nut van die inspanningen. Ongeveer 40 procent van de ondervraagden is van mening dat een CSR-programma de betrokkenheid van het personeel bij het bedrijf stimuleert, terwijl 50 procent van oordeel is dat dergelijke inspanningen bijdragen tot de efficiëntie van de public relations en het bedrijfsimago. Daarnaast zegt 7 procent te hopen dat dergelijke programma's de verkoop zouden opdrijven, terwijl 4 procent van mening is dat daardoor nieuw personeel kan worden aangetrokken.

Ongeveer de helft van de ondervraagden is van mening dat het CSR-departement een afzonderlijke afdeling moet zijn die rechtstreeks aan de chief executive rapporteert. De andere helft is van mening dat de CSR-activiteiten moeten toegewezen worden aan de afdelingen mediarelaties, interne communicatie of marketing. Ook over het communicatiekanaal is er onenigheid. Zo zegt 58 procent dat gebruikt moet gemaakt worden van traditionele media, zoals nieuwsbrieven en CSR-rapporten, terwijl 22 procent van mening is dat daarbij beroep moet gedaan worden op public relations programma's. Nog eens 22 procent wil gebruik maken van sociale media, zoals blogs, podcasts en sociale netwerken.

12:15 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duurzaam ondernemen, management |  Facebook |

02-10-07

Bayer krijgt pluim voor milieuvriendelijkheid

Het Duitse chemieconcern Bayer is voor de derde keer op rij in de Climate Disclosure Leadership Index van het Carbond Disclosure Project (CDP) verkozen tot beste bedrijf op het gebied van milieubescherming. Bayer werd door CDP-topman Paul Dickinson speciaal gehuldigd voor zijn reactie op het probleem van de klimaatverandering. Dit is volgens Dickinson van groot belang, want investeerders kijken steeds meer naar de milieurprestaties van bedrijven.

“We zullen onze inspanningen op milieugebied nog verder uitbreiden, onder meer met het recent gelanceerde Bayer Climate Program,” reageerde Wolfgang Plischke, bij Bayer verantwoordelijk voor innovatie, technologie en milieuzaken. “Bayer beschouwt de klimaatverandering als een centrale component van zijn strategie om succesvol en duurzaam te werken en zich op een sociaal verantwoorde manier op te stellen.”

Bayer werkt naar eigen zeggen aan een nieuw testsysteem om natuurlijke grondstoffen beter te beschermen. Onder meer wordt er gewerkt aan een programma met innovatieve concepten om zijn kantoren en fabrieksgebouwen milieuvriendelijk te maken. Verder ontwikkelt Bayer planten die geschikt zijn om in een droge of warme omgeving een voldoende oogst op te leveren of die gebruikt kunnen worden als biobrandstof.

Het CDP omvat naar eigen zeggen meer dan driehonderd sociale investeerders met een totaal kapitaal van 42 triljoen dollar.

13:37 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bayer, milieu, duurzaam ondernemen |  Facebook |

Duurzaam ondernemen is geen eigenbelang

Steeds meer bedrijven claimen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen te doen. Ze krijgen daarbij echter veelal de kritiek dat ze dit alleen maar doen uit eigenbelang, maar Amerikaanse wetenschappers spreken dit tegen. Uit hun wereldwijd onderzoek zou moeten blijken dat bedrijven bij een streven naar maatschappelijk verantwoord ondernemen zowel vanuit economische als niet-economische beweegredenen vertrekken.

“Begin dit jaar ondertekenden 2.900 vertegenwoordigers van bekende merkfabrikanten het United Nations Global Compact,” aldus het magazine California Business Review. “Daarmee verplichten ze zich om voortaan de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen na te leven.” Maar volgens critici koesteren veel van de ondertekenaars alleen maar nobele intenties en vertrekken ze vooral vanuit eigenbelang.

Dit laatste wordt echter door een aantal Amerikaanse wetenschappers tegengesproken. Ook zij hadden verwacht dat bedrijven vooral een businesscase-benadering zouden hanteren, waarbij ze alleen iets doen als er geld mee te verdienen valt. In die benadering is maatschappelijk verantwoord ondernemen puur gericht op eigenbelang, niet op het belang van de buitenwereld en wordt er pas geageerd als de druk van activisten te groot wordt.

Daar tegenover staat een social-valuesbenadering, waarbij de maatschappelijke betrokkenheid voorop staat en niet-economische factoren de strategie bepalen. In praktijk bleek volgens de onderzoekers dat de meeste bedrijven een syncretic stewardship hanteren, een mengvorm van deze twee eerdere benaderingen. “Daarbij is er begrip voor het feit dat verschillende groepen stakeholders uiteenlopende of zelfs conflicterende belangen kunnen hebben,” wordt er opgemerkt.

“In de ontwikkeling naar duurzaam ondernemen doorlopen veel bedrijven een zichzelf versterkend proces,” aldus de onderzoekers. “Naarmate een bedrijf beter bekendstaat om zijn maatschappelijk gedrag, trekt het meer managers en werknemers aan die duurzaam ondernemen heel belangrijk vinden. Die dragen het maatschappelijk verantwoord ondernemen op hun beurt ook weer uit.”

12:44 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duurzaam ondernemen, milieu |  Facebook |

16-05-07

Kwaliteit belangrijker dan verantwoorde productie

De consument associeert een bedrijfsimago vooral met kwalitatief goede producten en een faire behandeling. Dat blijkt uit een onderzoek van Millward Brown. Verantwoorde productiemethoden spelen volgens de onderzoekers een veel minder belangrijke rol. Ze voeren daarbij aan dat de consument over het algemeen sceptisch staat tegenover corporate social responsibility.

Uit het onderzoek kwam naar voor dat verantwoord ondernemen door slechts 11 procent van de ondervraagden wordt genoemd als factor die het koopgedrag beïnvloedt. “Consumenten staan over het algemeen sceptisch tegenover corporate social responsibility,” aldus de onderzoekers. Wel zijn er een aantal ethische factoren waar de consument veel belang aan hecht. Bedrijven moeten volgens Millward Brown dan ook aandacht besteden aan die aspecten.

Zo zullen consumenten eerder iets kopen bij een bedrijf dat een actief sociaal beleid voert in zijn omgeving (48 procent), zijn uitstoot van schadelijke gassen compenseert (27 procent), eerlijk zakendoet met arme landen (26 procent) en deelneemt aan inzamelingen voor goede doelen (11 procent). Consumenten doen echter niet altijd wat ze zeggen. Hoewel bijna negen op tien consumenten zegt dat verantwoord ondernemen belangrijk is, houdt daar amper drie tot vier rekening mee bij zijn aankoopbeslissing.

Niet meer dan 4 procent zegt een product niet te kopen vanwege een slechte bedrijfsreputatie.

18:58 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duurzaam ondernemen |  Facebook |

14-07-06

Studenten houden van groene bedrijven

Studenten houden van merken en bedrijven met een groen imago. Dat is althans de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Harris Interactive. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat een groot gedeelte van de Amerikaanse studenten sociaal bewust zijn en bereid zijn om een meerprijs te betalen voor producten van bedrijven die aantonen respect te hebben voor het milieu.

"Jonge volwassenen verwachten dat bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen en dat studenten er de voorkeur aan geven om zich te associëren met merken die volgens hen een positieve bijdrage leveren tot de gemeenschap," aldus de onderzoekers. Die maatschappelijke verbondenheid van bedrijven wordt door die generatie volgens de studie hoger ingeschat dan de band die sommige bedrijven voor promotionele doeleinden aangaan met beroemde figuren.

"Eén op drie Amerikaanse studenten zeggen bij hun koopgedrag de voorkeur te geven aan merken die bekend staan als milieuvriendelijk of zich verbonden hebben aan een sociaal project," aldus nog de onderzoekers. Eén op vier studenten gaf zelfs toe het voorbije jaar specifiek een product gekocht te hebben omdat het een sociale betrokkenheid aantoonde. Dat is een veel hogere score dan het imago van een merk of het opvoeren van een beroemd personage lieten noteren.

Vooral bedrijven die hun maatschappelijke boodschap duidelijk in hun merkstructuur verwerken, van reclame tot verpakkingen en evenementen, zijn volgens de ondervraagden toegewijd aan hun sociale betrokkenheid.

17:42 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, sociaal, duurzaam ondernemen |  Facebook |