07-01-17

Consument kiest vaak bewust voor duurzame producten

Bedrijven die hun duurzame intenties en realisaties duidelijk maken, hebben uitzicht op belangrijke groeimogelijkheden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het concern Unilever bij twintigduizend consumenten in Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Brazilië, India en Turkije. Vastgesteld werd dat 33 procent van de consumenten aangeeft bewust aankopen te verkiezen bij merken die een sociale of ecologische meerwaarde bieden. Daarnaast gaf 21 procent van de respondenten aan meer geneigd te zijn merken te kiezen die hun duurzame initiatieven in hun markering en verpakking duidelijk maken. Dat staat volgens Unilever gelijk met een marktpotentieel van 966 miljard euro.

De volledige markt voor duurzame producten heeft volgens Unilever een waarde van 2,5 biljoen euro. Vastgesteld werd dat 53 procent van de Britse consumenten getuigt zich door de aankoop van duurzame producten beter te voelen, maar dat loopt in de Verenigde Staten op tot 78 procent. In Brazilië en Turkije is er sprake van 85 procent en in India wordt zelfs een niveau van 88 procent bereikt. “Die verschillen kunnen wellicht worden verklaard door het feit dat opkomende markten zichzelf meer blootgesteld voelen aan de negatieve consequenties van een gebrek aan duurzame zakelijke praktijken, terwijl in die landen mogelijk ook een grotere druk wordt ervaren om duurzame producten te kopen,” zegt Unilever.

Unilever zegt ook vastgesteld te hebben dat duurzame merken - zoals Dove, Hellmann’s en Ben & Jerry’s - 30 procent sneller groeien dan de rest van hun sector. “Om wereldwijd succes te kunnen boeken en dan vooral bij de opkomende markten in Azië, Afrika en Latijns-Amerika, zullen merken verder moeten gaan dan de traditionele focusgebieden zoals productprestatie en betaalbaarheid,” zegt Keith Weed, marketing-directeur bij Unilever. “Daarentegen moet actie worden ondernomen om de sociale en ecologische meerwaarde van de bedrijven te benadrukken en duidelijk te maken dat de consument hen kan vertrouwen met de toekomst van de planeet en de maatschappij, maar toch winstgevend te blijven.”

Lees Verder

16:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duurzaamheid |  Facebook |

18-09-14

Achter keuze voor ethische producten gaan verschillende motivaties schuil

Er zijn verschillende redenen waarom consumenten zich bereid tonen om extra te betalen voor ethische producten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Fordham University in New York. De keuze voor ethische producten is volgens de onderzoekers gebaseerd op gevoelens van verontwaardiging, medelijden of triomf. Opgemerkt wordt dat de resultaten van de studie belangrijke implicaties hebben voor belangengroepen, ethische merken en alle partijen die de gemiddelde consument proberen aan te zetten tot een ethisch gedrag. Het is volgens de wetenschappers immers noodzakelijk om het gevoel van de consument te raken om een beweging op gang te brengen.

“Ethische consumptie is gemotiveerd door de nood van de consument om zijn emoties over onethische praktijken in actie om te zetten,” zegt onderzoeksleider Ahir Gopaldas, professor marketing aan de Fordham University. “Militanten van ethische consumptie proberen de bevolking ertoe te bewegen om bij hun productkeuze de ecologische en humane kosten van hun beslissing in rekening te brengen. In werkelijkheid blijkt echter slechts een beperkte groep consumenten resoluut voor ethische aankopen te kiezen, terwijl de rest van het publiek vooral oog heeft voor voordelen en de sociale impact van hun gedrag negeren. Het is voor marketeers dan ook cruciaal te weten welke motivatie achter de ethische consumptie schuilt.”

“Sommige consumenten zijn bereid om tijd, geld en energie te investeren in duurzame keuzes,” geeft professor Gopaldas aan. “Onder meer uit gesprekken met ethische consumenten is gebleken dat er daarvoor drie belangrijke motieven kunnen worden gevonden. Sommige consumenten voelen een gevoel van boosheid en afkeer tegenover bedrijven en regeringen die volgens hen verantwoordelijk zijn voor milieuvervuiling en uitbuiting. Anderen vertonen bezorgdheid over de slachtoffers van de massaconsumptie. Tenslotte is er een groep die een gevoel van triomf voelt door zijn verantwoorde keuze en op een collectieve impact van zijn individuele keuzes hoopt.”

“Militanten van de ethische consumptie moeten rekening houden met de emoties die de verbruiker kan aanzetten om verantwoorde beslissingen te maken,” zegt Ahir Gopaldas nog. “Boosheid kan consumenten motiveren om onethische producten te verwerpen, terwijl bezorgdheid hen kan aanzetten om hun donaties aan hulpprojecten te verhogen en een gevoel van hoop en triomf het individu kan aanzetten om ethische gewoonten, zoals een deelname aan recyclage-programma’s, te adopteren. Het is niet voldoende om de consument verstandelijk te benaderen. Er moet gewerkt worden op emoties, die engagement en passie kunnen genereren en de klant in beweging kunnen brengen.”

Lees Verder

14:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duurzaamheid |  Facebook |

27-06-14

Autobouwers hebben de meest duurzame merken van de wereld

Autobouwers Ford, Toyota, Honda en Nissan zijn de vier duurzaamste merken van de wereld. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Interbrand. Opgemerkt wordt dat de autosector op het eerste gezicht niet de vanzelfsprekende kandidaten zijn voor de duurzaamste imago’s, maar er wordt op gewezen dat de toenemende interesse in elektrische wagens de constructeurs heeft verplicht hun ecologische inspanningen op te drijven.

Lees Verder

13:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automotive, duurzaamheid |  Facebook |

18-06-14

Consument toont grotere waardering voor duurzame merken

Een groot gedeelte van de consumenten over de hele wereld toont zich bereid om extra te betalen voor maatschappelijk verantwoorde merken. Dat is de conclusie van een studie van consulent Nielsen over sociaal verantwoordelijkheid ondernemen bij dertigduizend online consumenten in zestig landen. Daarbij werd vastgesteld dat 55 procent van de respondenten bereid bleek om meer te besteden aan producten en diensten van bedrijven die zich inzetten voor een positieve impact op de maatschappij en het leefmilieu. Drie jaar geleden gaf slechts 45 procent van de ondervraagden aan extra te willen betalen voor duurzaamheid.

Lees Verder

17:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duurzaamheid, consumptie |  Facebook |

12-06-14

Rivaliteit kan belangrijke stimulans zijn voor duurzaam gedrag

Wanneer opgemerkt dat concurrerende groepen inspanningen doen om te composteren of recycleren, is men ook zelf geneigd om dat voorbeeld te volgen. De activiteit van eco-bewuste vrienden daarentegen heeft geen enkele stimulerende impact. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan de University of British Columbia. De onderzoekers zeggen dat afgunst blijkbaar een duurzaam gedrag kan stimuleren. Het creëren van een concurrentieel gevoel tussen groepen, kan volgens de wetenschappers dan ook het duurzaam gedrag stimuleren. De resultaten van de studie kunnen voor overheden volgens de onderzoekers een leidraad zijn om duurzaamheid te promoten.

Lees Verder

15:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rivaliteit, duurzaamheid |  Facebook |

07-06-14

Maatschappelijk verantwoord ondernemen leidt tot betere klantendienst

Maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat vaak gepaard met een betere klantendienst. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Drexel University. De onderzoekers merken op dat maatschappelijk verantwoord ondernemen een opmerkelijke impact kan hebben op werknemers die met consumenten in contact komen. Vooral wanneer de werknemer bij de consument op het gebied van ethiek en duurzaamheid eenzelfde interesse vermoedt, kan volgens de wetenschappers een positieve interactie ontstaan tussen beide partijen en kunnen conversaties met klanten gemakkelijker verlopen.

Lees Verder

07:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klantendienst, duurzaamheid |  Facebook |

28-05-14

Teelten voor Europese duurzame energie eisen 70 miljoen hectare op

Plannen van de Europese Unie om de teelt voor biobrandstoffen tegen het einde van het volgende decennium te verdubbelen, zullen een oppervlakte opeisen van 70,2 miljoen hectare. Dat komt overeen met de gezamenlijke oppervlakte van Polen en Zweden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Vienna University. Bij het begin van dit decennium vertegenwoordigde de vraag naar biobrandstoffen volgens de onderzoekers de oppervlakte van Zweden. Het grootste gedeelte van het gebied zou worden opgeëist voor biomassa (40 miljoen hectare), gevolgd door bioenergie (29 miljoen hectare) en biobrandstoffen (11 miljoen hectare).

Lees Verder

14:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, duurzaamheid |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende