15-02-18

Duurzaamheid is voor onderneming een zakelijke strategie geworden

Omzetgroei is de meest cruciale factor bij de beslissingen over de implementatie van duurzame strategieën. Dat blijkt uit een onderzoek van ING Research en Longitude op basis van meer dan tweehonderd financieel verantwoordelijken van bedrijven in de Verenigde Staten. Opgemerkt wordt dat 39 procent van de respondenten bij de beslissing tot duurzame projecten in eerste instantie verwijst naar omzetgroei. Kostenbesparingen komen met een score van 35 procent op de tweede plaats, gevolgd door merkreputatie (30 procent). Opmerkelijk is ook dat financiële verantwoordelijken vaak een cruciale positie opnemen in de duurzame activiteiten.

"We zijn getuige van een belangrijke verschuiving in de visie van bedrijven op duurzaamheid,” zegt Gerald Walker, chief executive van ING Americas. "Het onderzoek toont aan dat er niet louter meer sprake is van kostenbesparingen of een positieve merkbekendheid. Duurzame strategieën worden ingezet als een motor voor omzetgroei. Tevens blijkt vaak dat financieel verantwoordelijken een leidende rol hebben in de lancering van de duurzame projecten.” Nagenoeg alle respondenten benadrukken dat de financiële divisie bij duurzaamheidsprojecten is betrokken. Daarbij noemt 53 procent de financiële divisie de leidende partner binnen de onderneming.

Het onderzoek toonde tevens dat 48 procent van de bedrijven zegt dat duurzaamheid inmiddels een invloed heeft op de groeistrategie van hun bedrijf. Bij de bedrijven met een mature duurzaamheidsstrategie noemt 43 procent omzetgroei een belangrijke drijfveer. Bij bedrijven die op het gebied van duurzaamheid minder ver zijn gevorderd, daalt die score tot 34 procent. Bij bedrijven met een mature strategie maakt 87 procent gewag van een hogere omzet, terwijl 65 procent verwijst naar een betere kredietrating. Bij ondernemingen met een minder geëvolueerde strategie vallen die cijfers relatief terug tot respectievelijk 67 procent en 51 procent.

Verder bleek dat bij de grootste ondernemingen - met een omzet van meer dan 10 miljard dollar - 48 procent de voorbije twee jaar duurzame obligaties heeft uitgegeven. In deze groep zegt ook 36 procent de volgende twee jaar obligaties te willen uitgeven. Bij de kleinere ondernemingen ligt dat aandeel echter op 37 procent.

Lees Verder

18:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duurzaamheid |  Facebook |

26-01-18

Zweden en Finland Europese leiders in duurzame energie

Elf lidstaten van de Europese Unie hebben hun doelstellingen voor duurzame energie tegen het einde van dit decennium al bereikt. In de hele Europese Unie hebben duurzame bronnen inmiddels een aandeel van 17 procent in de totale energieproductie. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau Eurostat op basis van cijfers van twee jaar geleden. Opgemerkt wordt dat het aandeel van duurzame bronnen in de Europese energiesector op twaalf jaar tijd werd verdubbeld. Het Europees parlement wil dat duurzaamheid tegen eind volgend decennium een aandeel van 35 procent uitbouwt. Eerder was gewag gemaakt van 27 procent.

Elke lidstaat hanteert voor duurzame energie eigen doelstellingen. Zweden voert echter de Europese rangschikking aan met een aandeel van 53,8 procent, gevolgd door Finland (38,7 procent) en Letland (37,2 procent). De laagste scores worden daarentegen opgetekend in Nederland, Frankrijk en Ierland. “Deze lidstaten zijn ook het verst verwijderd van de doelstellingen die ze voor zichzelf hebben gesteld.” Eigenlijk staat de slechtste prestatie op naam van Luxemburg, dat echter voor een alternatieve oplossing heeft gezorgd. Luxemburg wil tegen eind dit decennium 11 procent van zijn energie uit duurzame energie halen, maar tot nu toe kon slechts een score van 5,4 procent worden geregistreerd.

Luxemburg heeft echter van de mogelijkheid op duurzame energie-transfers gebruik gemaakt. De Europese regelgeving laat immers toe duurzame energie te kopen in een land waar een overschot is gerealiseerd. Luxemburg besliste om daarvoor aan te kloppen bij Litouwen, dat immers drie jaar geleden al zijn streefdoel van 23 procent behaalde en dan ook de kans kreeg om elk surplus te verkopen. Luxemburg zou een bedrag van 10 miljoen euro betalen om die overschotten op de eigen energierekening in te schrijven. Eurostat merkte verder op dat zeventien lidstaten ook al de doelstellingen voor interconnecties hebben bereikt.

Tegen eind dit decennium moeten de lidstaten 10 procent van hun energie door grensoverschrijdende verbindingen met buurlanden kunnen uitwisselen.

Lees Verder

11:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duurzaamheid |  Facebook |

19-08-17

Hernieuwbare energie kan vele levens sparen

Een intensiever gebruik van hernieuwbare energie en een striktere regulatie hebben ervoor gezorgd dat over een periode van bijna tien jaar in de Verenigde Staten 12.700 vroegtijdige overlijdens konden worden vermeden. Dat is de conclusie van een onderzoek in opdracht van het Amerikaanse ministerie van energie. Daarbij wordt opgemerkt dat in de Verenigde Staten in het midden van dit decennium een capaciteit van 100 gigawatt aan windenergie en zonnekracht kon worden geteld. Dat betekende een vertienvoudiging tegenover negen jaar voordien. Daardoor konden volgens het rapport ook de schadelijke uitstoot van fossiele brandstoffen gevoelig worden verminderd, wat een positieve impact heeft gehad op de gezondheid.

“Tijdens de geciteerde periode konden de emissies van koolstofdioxide met 20 procent worden verminderd, terwijl ook bij de uitstoot van zwaveloxide en stikstofoxide met respectievelijk 72 procent en 50 procent kon worden ingeperkt,” wordt in het rapport opgemerkt. “Ook bij de uitstoot van fijnstof kon een daling met 46 procent worden gemeld.” De onderzoekers merken op dat de gerealiseerde verbeteringen in de luchtkwaliteit een financieel voordeel tussen 29 miljard dollar en 112 miljard dollar hebben opgeleverd. Bovendien wordt gewag gemaakt van cumulatieve klimaatvoordelen tussen 5,3 miljard dollar en 106,8 miljard dollar dankzij het toegenomen gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

“Er moet rekening gehouden met een duidelijke impact op de gezondheidskosten, terwijl ook gewezen moet worden op veranderingen in de landbouwproductiviteit, het energieverbruik, verliezen uit natuurrampen zoals overstromingen en algemene ecosysteem-services,” benadrukken de onderzoekers nog. Er wordt echter aan toegevoegd dat ook een striktere regelgeving een bijdrage heeft geleverd tot de reductie van emissies, aangezien steenkoolcentrales de nodige maatregelen dienden te nemen om ervoor te zorgen dat hun installaties konden voldoen aan de nieuwe normen voor luchtkwaliteit.”

Geraamd wordt dat het gebruik van fossiele brandstoffen wereldwijd aan 6,5 miljoen mensen het leven kost.

Lees Verder

15:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, duurzaamheid |  Facebook |

28-05-17

Tewerkstelling in hernieuwbare energie op vijf jaar tijd verdubbeld

De sector van de hernieuwbare energie heeft het voorbije jaar aan 9,8 miljoen mensen werk geboden. Dat betekent nagenoeg een verdubbeling tegenover vijf jaar geleden. Dat blijkt uit een rapport van het International Renewable Energy Agency (Irena). Er wordt echter opgemerkt dat die tewerkstelling tegen het einde van het volgende decennium 24 miljoen banen zou kunnen omvatten. Daarmee zal het verlies aan arbeidsplaatsen in de sector van de fossiele brandstoffen volgens Irena ruimschoots worden gecompenseerd. Daarmee zal hernieuwbare energie een belangrijke economische motor op de internationale markt zijn geworden.

“De dalende kosten en een stimulerend beleid hebben de investeringen en tewerkstelling in de wereldwijde hernieuwbare energiesector de voorbije vijf jaar geleidelijk doen toenemen,” benadrukte Adnan Amin, directeur-generaal van Irena. “In de sectoren van zonnekracht en windenergie kon er de voorbije vier jaar zelfs meer dan een verdubbeling van de tewerkstelling worden geregistreerd. De grootste tewerkstelling in hernieuwbare energie wordt opgetekend in Brazilië, China, Duitsland, India, Japan en de Verenigde Staten. Alleen al in China telde de duurzame energie vorig jaar 3,46 miljoen banen. Dat betekende een stijging met 3,4 procent tegenover het jaar voordien.”

In de totale Europese Unie heeft de sector tot nu toe ruim 1,16 miljoen banen gecreëerd. Uit het rapport blijkt nog dat Azië 62 procent van de totale tewerkstelling in de hernieuwbare energie vertegenwoordigt. “In de Aziatische sector kent de industrie dan ook een sterke groei,” wordt er opgemerkt. “Vooral Maleisië en Thailand zijn belangrijke groeimarkten. Thailand is zelfs wereldleider geworden in de productie van fotovoltaïsche systemen.” De fotovoltaïsche industrie is met bijna 3,1 miljoen banen ook de belangrijkste duurzame energiesector. Tegenover het jaar voordien werd nog een groei met 11,7 procent opgetekend. Op de tweede plaats staan vloeibare biobrandstoffen (1,72 miljoen), gevolgd door windkracht (1,16 miljoen).

Lees Verder

21:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duurzaamheid |  Facebook |

07-01-17

Consument kiest vaak bewust voor duurzame producten

Bedrijven die hun duurzame intenties en realisaties duidelijk maken, hebben uitzicht op belangrijke groeimogelijkheden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het concern Unilever bij twintigduizend consumenten in Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Brazilië, India en Turkije. Vastgesteld werd dat 33 procent van de consumenten aangeeft bewust aankopen te verkiezen bij merken die een sociale of ecologische meerwaarde bieden. Daarnaast gaf 21 procent van de respondenten aan meer geneigd te zijn merken te kiezen die hun duurzame initiatieven in hun markering en verpakking duidelijk maken. Dat staat volgens Unilever gelijk met een marktpotentieel van 966 miljard euro.

De volledige markt voor duurzame producten heeft volgens Unilever een waarde van 2,5 biljoen euro. Vastgesteld werd dat 53 procent van de Britse consumenten getuigt zich door de aankoop van duurzame producten beter te voelen, maar dat loopt in de Verenigde Staten op tot 78 procent. In Brazilië en Turkije is er sprake van 85 procent en in India wordt zelfs een niveau van 88 procent bereikt. “Die verschillen kunnen wellicht worden verklaard door het feit dat opkomende markten zichzelf meer blootgesteld voelen aan de negatieve consequenties van een gebrek aan duurzame zakelijke praktijken, terwijl in die landen mogelijk ook een grotere druk wordt ervaren om duurzame producten te kopen,” zegt Unilever.

Unilever zegt ook vastgesteld te hebben dat duurzame merken - zoals Dove, Hellmann’s en Ben & Jerry’s - 30 procent sneller groeien dan de rest van hun sector. “Om wereldwijd succes te kunnen boeken en dan vooral bij de opkomende markten in Azië, Afrika en Latijns-Amerika, zullen merken verder moeten gaan dan de traditionele focusgebieden zoals productprestatie en betaalbaarheid,” zegt Keith Weed, marketing-directeur bij Unilever. “Daarentegen moet actie worden ondernomen om de sociale en ecologische meerwaarde van de bedrijven te benadrukken en duidelijk te maken dat de consument hen kan vertrouwen met de toekomst van de planeet en de maatschappij, maar toch winstgevend te blijven.”

Lees Verder

16:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duurzaamheid |  Facebook |

18-09-14

Achter keuze voor ethische producten gaan verschillende motivaties schuil

Er zijn verschillende redenen waarom consumenten zich bereid tonen om extra te betalen voor ethische producten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Fordham University in New York. De keuze voor ethische producten is volgens de onderzoekers gebaseerd op gevoelens van verontwaardiging, medelijden of triomf. Opgemerkt wordt dat de resultaten van de studie belangrijke implicaties hebben voor belangengroepen, ethische merken en alle partijen die de gemiddelde consument proberen aan te zetten tot een ethisch gedrag. Het is volgens de wetenschappers immers noodzakelijk om het gevoel van de consument te raken om een beweging op gang te brengen.

“Ethische consumptie is gemotiveerd door de nood van de consument om zijn emoties over onethische praktijken in actie om te zetten,” zegt onderzoeksleider Ahir Gopaldas, professor marketing aan de Fordham University. “Militanten van ethische consumptie proberen de bevolking ertoe te bewegen om bij hun productkeuze de ecologische en humane kosten van hun beslissing in rekening te brengen. In werkelijkheid blijkt echter slechts een beperkte groep consumenten resoluut voor ethische aankopen te kiezen, terwijl de rest van het publiek vooral oog heeft voor voordelen en de sociale impact van hun gedrag negeren. Het is voor marketeers dan ook cruciaal te weten welke motivatie achter de ethische consumptie schuilt.”

“Sommige consumenten zijn bereid om tijd, geld en energie te investeren in duurzame keuzes,” geeft professor Gopaldas aan. “Onder meer uit gesprekken met ethische consumenten is gebleken dat er daarvoor drie belangrijke motieven kunnen worden gevonden. Sommige consumenten voelen een gevoel van boosheid en afkeer tegenover bedrijven en regeringen die volgens hen verantwoordelijk zijn voor milieuvervuiling en uitbuiting. Anderen vertonen bezorgdheid over de slachtoffers van de massaconsumptie. Tenslotte is er een groep die een gevoel van triomf voelt door zijn verantwoorde keuze en op een collectieve impact van zijn individuele keuzes hoopt.”

“Militanten van de ethische consumptie moeten rekening houden met de emoties die de verbruiker kan aanzetten om verantwoorde beslissingen te maken,” zegt Ahir Gopaldas nog. “Boosheid kan consumenten motiveren om onethische producten te verwerpen, terwijl bezorgdheid hen kan aanzetten om hun donaties aan hulpprojecten te verhogen en een gevoel van hoop en triomf het individu kan aanzetten om ethische gewoonten, zoals een deelname aan recyclage-programma’s, te adopteren. Het is niet voldoende om de consument verstandelijk te benaderen. Er moet gewerkt worden op emoties, die engagement en passie kunnen genereren en de klant in beweging kunnen brengen.”

Lees Verder

14:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duurzaamheid |  Facebook |

27-06-14

Autobouwers hebben de meest duurzame merken van de wereld

Autobouwers Ford, Toyota, Honda en Nissan zijn de vier duurzaamste merken van de wereld. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Interbrand. Opgemerkt wordt dat de autosector op het eerste gezicht niet de vanzelfsprekende kandidaten zijn voor de duurzaamste imago’s, maar er wordt op gewezen dat de toenemende interesse in elektrische wagens de constructeurs heeft verplicht hun ecologische inspanningen op te drijven.

Lees Verder

13:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automotive, duurzaamheid |  Facebook |

18-06-14

Consument toont grotere waardering voor duurzame merken

Een groot gedeelte van de consumenten over de hele wereld toont zich bereid om extra te betalen voor maatschappelijk verantwoorde merken. Dat is de conclusie van een studie van consulent Nielsen over sociaal verantwoordelijkheid ondernemen bij dertigduizend online consumenten in zestig landen. Daarbij werd vastgesteld dat 55 procent van de respondenten bereid bleek om meer te besteden aan producten en diensten van bedrijven die zich inzetten voor een positieve impact op de maatschappij en het leefmilieu. Drie jaar geleden gaf slechts 45 procent van de ondervraagden aan extra te willen betalen voor duurzaamheid.

Lees Verder

17:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duurzaamheid, consumptie |  Facebook |

12-06-14

Rivaliteit kan belangrijke stimulans zijn voor duurzaam gedrag

Wanneer opgemerkt dat concurrerende groepen inspanningen doen om te composteren of recycleren, is men ook zelf geneigd om dat voorbeeld te volgen. De activiteit van eco-bewuste vrienden daarentegen heeft geen enkele stimulerende impact. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan de University of British Columbia. De onderzoekers zeggen dat afgunst blijkbaar een duurzaam gedrag kan stimuleren. Het creëren van een concurrentieel gevoel tussen groepen, kan volgens de wetenschappers dan ook het duurzaam gedrag stimuleren. De resultaten van de studie kunnen voor overheden volgens de onderzoekers een leidraad zijn om duurzaamheid te promoten.

Lees Verder

15:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rivaliteit, duurzaamheid |  Facebook |

07-06-14

Maatschappelijk verantwoord ondernemen leidt tot betere klantendienst

Maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat vaak gepaard met een betere klantendienst. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Drexel University. De onderzoekers merken op dat maatschappelijk verantwoord ondernemen een opmerkelijke impact kan hebben op werknemers die met consumenten in contact komen. Vooral wanneer de werknemer bij de consument op het gebied van ethiek en duurzaamheid eenzelfde interesse vermoedt, kan volgens de wetenschappers een positieve interactie ontstaan tussen beide partijen en kunnen conversaties met klanten gemakkelijker verlopen.

Lees Verder

07:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klantendienst, duurzaamheid |  Facebook |

28-05-14

Teelten voor Europese duurzame energie eisen 70 miljoen hectare op

Plannen van de Europese Unie om de teelt voor biobrandstoffen tegen het einde van het volgende decennium te verdubbelen, zullen een oppervlakte opeisen van 70,2 miljoen hectare. Dat komt overeen met de gezamenlijke oppervlakte van Polen en Zweden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Vienna University. Bij het begin van dit decennium vertegenwoordigde de vraag naar biobrandstoffen volgens de onderzoekers de oppervlakte van Zweden. Het grootste gedeelte van het gebied zou worden opgeëist voor biomassa (40 miljoen hectare), gevolgd door bioenergie (29 miljoen hectare) en biobrandstoffen (11 miljoen hectare).

Lees Verder

14:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, duurzaamheid |  Facebook |

15-05-14

Burger is niet enige verantwoordelijke voor Europese overconsumptie

Het is onrechtvaardig om de verantwoordelijkheid voor de Europese overconsumptie volledig bij de burger te leggen. Dat zegt Guliz Ger, sociologe aan de Bilkent Universiteit in Ankara. De sociologe merkt immers op dat de definitie van het normale de voorbije eeuw belangrijke verschuivingen heeft gekend. Onder meer wijst Ger op een aantal externe factoren, zoals de impact van de Amerikaanst televisie-series. Maar ook wordt gewezen op andere maatschappelijke evoluties, zoals de dagelijkse douche. Er is volgens haar dan ook een maatschappelijke verschuiving noodzakelijk om aan het continent een duurzame ecologische voetafdruk te bezorgen.

Lees Verder

15:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consumptie, duurzaamheid |  Facebook |

27-04-14

Bedrijfsleven moet leidende rol opnemen voor duurzame toekomst

Het bedrijfsleven moet een leidende rol opnemen bij het veiligstellen van een duurzamere toekomst. Dat zegt Ed Williams, chief executive van consultant Edelman. Het bedrijfsleven bevindt zich volgens hem op een kruispunt in de relatie met de bredere gemeenschap, waarbij de ondernemingen moeten aantonen bereid te zijn om een cruciale functie op te nemen in het uitbouwen van een duurzame toekomst. Williams merkt daarbij op vertrouwen echter een belangrijk probleem is in het bedrijfsleven en dan ook moet aangepakt worden vooral bedrijfsleiders aanvaard worden als belangrijke partners in een duurzame veranderingen. Hij wijst er daarbij op dat slechts 12 procent van het publiek gelooft dat chief executives ethische en morele beslissingen nemen.

Lees Verder

12:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bedrijfsleven, duurzaamheid |  Facebook |

09-04-14

Aandeel hernieuwbare energie zet gestage klim verder

Het aandeel van hernieuwbare energie in de wereldwijde elektriciteitsproductie heeft zijn gestage klim ook vorig jaar verder doorgezet, ondanks een daling van de investeringen met 14 procent tot 214,4 miljard dollar. Dat is de boodschap van een rapport van het Collaborating Centre for Climate & Sustainable Energy Finance, het United Nations Environment Programme (UNEP) en Bloomberg New Energy Finance. De daling van de investeringen was volgens het rapport vooral te danken aan de dalende kosten van fotovoltaïsche systemen, naast een grote onzekerheid over het beleid in vele landen. Die onzekerheid heeft volgens het rapport ook dezelfde impact gehad op de investeringen in fossiele brandstoffen.

Lees Verder

13:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, duurzaamheid |  Facebook |

15-03-14

Kleine gezinnen bedreiging voor wereldwijde duurzaamheid

De voorbije decennia werd onophoudelijk gewaarschuwd voor de gevaren van een grote bevolkingsaangroei, maar in werkelijkheid moet er vooral worden gevreesd voor een explosie van het aantal gezinnen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Michigan State University. De Amerikaanse onderzoekers merken daarbij op dat de huisvesting van grotere samenlevingslevingsverbanden steeds vaak vervangen wordt door een leefgemeenschap met een beperkt aantal leden, zoals jonge vrijgezellen. Dat fenomeen legt volgens de onderzoekers een zware druk op de beschikbare bronnen en het wereldwijde leefmilieu.

Lees Verder

12:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezin, duurzaamheid |  Facebook |

16-01-14

Sociaal verantwoord beleid is belangrijke rekruteringstroef

Een sociaal verantwoord beleid is voor bedrijven een belangrijke troef om talent te kunnen aantrekken en behouden. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent SharedImpact. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 95 procent van de respondenten zich aangesproken zouden voelen om te werken voor een bedrijf dat zich op een maatschappelijk verantwoorde manier gedraagt. Bovendien gaf 87 procent aan zich aangetrokken te voelen tot een onderneming die er belang zou aan hechten om zijn werknemers te betrekken in beslissingen rond maatschappelijke doelen. Ook consumenten vertonen een voorkeur voor bedrijven die een sociaal verantwoord beleid hanteren.

Lees Verder

13:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duurzaamheid, rekrutering |  Facebook |

04-01-14

Duurzaamheid is instrument om imago als werkgever te verbeteren

Kleine en middelgrote bedrijven zien duurzaamheid onder meer als een instrument om hun imago als werkgever te verbeteren. Dat is de conclusie van een onderzoek van Lloyds Bank Commercial Banking bij Britse ondernemingen. Bovendien werd vastgesteld dat één op drie ondervraagden zegt van plan te zijn de volgende vijf jaar zijn investeringen in duurzaamheid verder op te drijven. Meer dan de helft geeft aan ervan overtuigd te zijn dat duurzame investeringen kostenvoordelen zullen brengen, met een verhoogde winstgevendheid als gevolg. Eén op de vier respondenten noemt duurzame investeringen één van de belangrijkste prioriteiten voor het nieuwe jaar.

“Het onderzoek heeft wel aangetoond dat vele bedrijven zich op het gebied van duurzaamheid nog altijd richten op traditionele strategieën, zoals het besparen van energie en recyclage, maar nog niet zijn geëvolueerd in de richting van meer innovatieve benaderingen, zoals de creatie van een duurzame bevoorradingsketen,” zegt Stephen Pegge, directeur externe relaties bij Lloyds Banking Group. “Ook blijkt dat een aantal bedrijven nog altijd weinig voordelen ziet in het implementeren van duurzame initiatieven. Een meerderheid beseft echter dat een duurzaam beleid een brede waaier van voordelen voor zowel de maatschappij als de eigen activiteiten kan bieden.”

Uit het onderzoek bleek onder meer dat 54 procent van de respondenten van mening is dat duurzaamheid de kosten van de onderneming kan beperken. Daarnaast maakt 42 procent gewag van een positieve bijdrage aan het leefmilieu, terwijl 30 procent een verband legt met een hogere winstgevendheid en 27 procent ervan overtuigd is door duurzaamheid een beter imago als werkgever te kunnen opbouwen. Daarnaast spreekt 26 procent over een positieve impact op de gemeenschap. De onderzoekers stelden ook vast dat 87 procent van de bedrijven beseft dat het negeren van duurzaamheid belangrijke risico’s kan inhouden.

Volgens 49 procent van de ondervraagde bedrijven zou het negeren van een duurzaam beleid een negatieve impact kunnen hebben op de kostenstructuur. Daarnaast gaf 43 procent aan dat een gebrek aan duurzaamheid de winsten dreigt uit te hollen, terwijl 39 procent gewag maakt van een negatieve impact op de eigen merkwaarde. Ook zegt 33 procent dat een gebrek aan aandacht voor duurzaamheid tot wettelijke problemen zou kunnen leiden, terwijl 21 procent verwijst naar een negatieve invloed op de concurrentiekracht. Ook zegt 32 procent te vrezen dat zonder een duurzaam beleid een aantal aanbestedingen ontoegankelijk zouden kunnen worden.

De onderzoekers stelden echter vast dat op dit ogenblik nog altijd grotendeels met traditionele benaderingen rond duurzaamheid wordt gewerkt. Daarbij wordt door 89 procent gewag gemaakt van recyclage en energiebesparing. Daarentegen wordt slechts door 46 procent een verwijzing gemaakt naar een duurzame gedragscode, terwijl slechts 42 procent met een verantwoorde bevoorradingsketen werkt en 25 procent een duurzaam grondstoffen-beleid hanteert. Daarnaast wordt door 24 procent gesproken over een samenwerking met lokale maatschappelijke organisaties, terwijl 17 procent projecten rond leertijd heeft ontwikkeld.

Verder blijkt dat de verschillende economische sectoren een afwijkende benadering van duurzaamheid hanteren. De onderzoekers stelden daarbij vast dat in de gezondheidssector 100 procent van de bedrijven pretendeert duurzaamheid in zijn beleid te hebben geïntegreerd. Bij de professionele diensten daalt dat cijfer tot 91 procent, gevolgd door de ontspanningsindustrie (90 procent) en financiële diensten (88 procent). Ook werd vastgesteld dat 63 procent van de ondernemingen geen concreet bedrag kan koppelen aan zijn duurzame activiteiten. Bij de resterende groep zegt 78 procent dat de investeringen onder de grens van 5 procent van de totale omzet blijven.

Lees Verder

11:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duurzaamheid, werkgever |  Facebook |

28-12-13

Reducering afval is eerste stap naar wereldwijde voedselveiligheid

Het reduceren van afval is het eerste element dat de voedselveiligheid van de wereld op termijn moet garanderen. Dat zegt Bernard Deryckere, president van de European Natural Soyfood Manufacturers association (ENSA). Janez Potočnik, Europees Commissaris voor leefmilieu, wijst erop dat cijfers van de Food and Agriculture Organization (FAO) aangeven dat er wereldwijd elk jaar ongeveer 1,3 miljard ton voeding wordt verspild. Dat komt ongeveer overeen met één derde van de totale productie. Bovendien is de wereldwijde voedingssector, na China en de Verenigde Staten, de derde grootste producent van broeikasgassen van de hele wereld. Tegelijkertijd lijden elke dag 870 miljoen mensen honger.

Lees Verder

10:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afval, voeding, duurzaamheid |  Facebook |

Ook modesector moet meer oog hebben voor duurzaamheid

Ook de modesector moet meer oog hebben voor duurzaamheid. Dat zegt Arlesa Shephard, professor mode en textieltechnologie aan de Buffalo State University. De Amerikaanse wetenschapster zegt dat de seizoensmode weliswaar trendy en budgetvriendelijk is, maar meestal ook goedkoop is geproduceerd en niet de bedoeling heeft om gedurende een lange periode te overleven. Deze kleding komt volgens Arlesa Shephard dan ook vaak terecht op een vuilnisbelt, terwijl tegerlijkertijd nieuwe grondstoffen moeten worden gebruikt om vervangende kledij te produceren. De huidige werkwijze van de modesector is volgens de wetenschapster op termijn voor de toekomst van de planeet dan ook niet houdbaar.

Arlesa Shephard werkt samen met Sanjukta Pookulangra, professor merchandising aan de University of North Texas, aan de ontwikkeling van een systeem van duurzame mode, vergelijkbaar met slow food in de voedingssector. Een duurzame mode-industrie moet volgens Shephard onder meer de fossiele voetafdruk van de sector verkleinen en de arbeidsomstandigheden voor de werknemers in de kledingateliers verbeteren. “Maar het probleem moet breder worden bekeken,” voert de wetenschapster aan. “Designers moeten de levenscyclus van de kleding verlengen. Bovendien moeten retailers de consument aanmoedigen producten te kopen die beter zijn gemaakt en meer dan één seizoen meegaan.”

“De hele textielketen moet worden geëvalueerd,” zegt professor Shephard nog. “Daarbij moet ook worden bekeken op welke manier gebruikte verfproducten verder worden behandeld, welke chemische materialen in de eindproducten worden verwerkt en welke arbeidsvoorwaarden in de productie van kleding worden gehanteerd. De zware ongevallen dit jaar in de Bengaalse textielfabrieken, waarbij meer dan duizend werknemers het leven lieten, hebben bij veel mensen de ogen geopend. Maar ook elders in de wereld moeten de arbeidsomstandigheden voor textielarbeiders dringend worden verbeterd.”

Professor Shephard merkt op dat het begrip van fast textile een relatief recente trend is. “Tot het midden van de twintigste eeuw werd het grootste gedeelte van de kleding door binnenlandse producenten geleverd,” merkt ze op. “Kleding was duurder en werd minder vaak gekocht. Dat begon echter te veranderen toen de productie naar goedkope fabrikanten in het buitenland werd overgeheveld. Kleding vertegenwoordigt één van de weinige producten die in de loop van de tijd goedkoper zijn geworden.” De onderzoekers merken op dat de consument niet negatief staat tegenover het concept van slow fashion, maar over onvoldoende expertise lijkt te beschikken om geïnformeerde keuzes te kunnen maken.

“Jonge consumenten zijn overtuigd van het nut van de recyclage van drankenflessen, maar mode wordt niet als een recycleerbaar product beschouwd,” geeft professor Shephard nog aan. “Aan die perceptie moet dringend worden gewerkt. Daarbij moet worden benadrukt dat men niet aan verspilling hoeft te doen om modieus te zijn.”

Lees Verder

10:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mode, duurzaamheid |  Facebook |

25-12-13

Duurzaamheid vertoont tegengestelde karakteristieken

Duurzaamheid vertoont tegengestelde karakteristieken. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Mintel bij Amerikaanse consumenten die minsten geregeld duurzame producten tonen. Mintel voert daarbij aan dat de respondenten de voorbije vijf jaar minder gedreven zijn geworden in hun duurzaamheidsgedrag. Anderzijds blijken consumenten volgens het bureau beter te reageren op duurzame projecten die worden gelanceerd. De onderzoekers voegen er aan toe dat bij kinderen een verdergezette belangstelling in duurzaamheid kan worden opgemerkt. Dat wijst volgens Mintel uit dat volgende generaties mogelijk meer gericht zullen zijn op een duurzame levenswijze dan de huidige groep consumenten.

Lees Verder

07:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duurzaamheid |  Facebook |

04-12-13

Duurzaam leven vormt een belangrijke uitdaging

Een duurzaam leven betekent een belangrijke uitdaging. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan en de University of Toronto. Er wordt aan toegevoegd dat de capaciteit van de burger om zijn twijfels te overwinnen een belangrijke rol heeft in een succesvolle ondersteuning van duurzame programma’s. Er wordt aan toegevoegd dat de ondersteuning van maatschappelijke projecten vaak een groot doorzettingsvermogen vereisen van burgers die een verschil willen maken. Er wordt aan toegevoegd dat de steun voor milieuprojecten en de twijfels over de efficiëntie van de eigen bijdrage al kunnen worden opgemerkt in het dagelijks gedrag, zoals het recycleren of de keuze van transport.

Lees Verder

12:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duurzaamheid |  Facebook |

29-11-13

Alleen Chinese consumenten willen extra betalen voor duurzaamheid

Ongeveer de helft van de consumenten in de hele wereld zegt zich te interesseren in de inspanningen die ondernemingen doen om het leefmilieu te helpen beschermen, maar er blijkt een veel kleinere bereidheid om een meerprijs te betalen voor milieuvriendelijke producten. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Ipsos Open Thinking Exchange bij meer dan achttienduizend consumenten in vierentwintig landen. De onderzoekers stelden daarbij vast dat in alle landen eenzelfde gebrek aan bereidheid om extra te betalen voor duurzaamheid kan worden vastgesteld, op uitzondering van China. Volgens de onderzoekers erkennen Chinese consumenten dat iedereen een bijdrage dient te leveren voor het creëren van een duurzame wereld.

Lees Verder

13:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duurzaamheid |  Facebook |

21-10-13

Consument wil impact zien van duurzame aankopen

Consumenten willen bewijzen over de impact van hun ethische en duurzame aankopen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Cone Communications bij bijna dertienhonderd Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stellen dat bedrijven niet kunnen volstaan met de integratie van het concept sociale betrokkenheid in hun marketing, maar het beginsel ook in de praktijk moeten doorvoeren. De consument stelt zich volgens het rapport bijzonder sceptisch op over de impact van deze initiatieven. Er wordt dan ook aangevoerd dat bedrijven duidelijk moeten communiceren op welke manier hun activiteiten op een positieve manier een bijdrage hebben geleverd tot de samenleving.

“Het aantal sociaal bewuste consumenten is in de Verenigde Staten de voorbije twee decennia met 170 procent toegenomen,” zegt Alison DaSilva, vice-president onderzoek bij Cone Communications. “Bovendien blijkt dat tijdens diezelfde periode ook een groei met 35 procent werd opgetekend bij consumenten die overstappen naar een merk dat van sociale betrokkenheid getuigt. Met de ondersteuning van maatschappelijk belangrijke projecten kan een bedrijf zijn sociaal engagement promoten. De consument vraagt steeds meer naar maatschappelijk verantwoord ondernemen, waardoor concepten zoals ethiek en duurzaamheid ook zakelijk steeds belangrijker factoren worden voor het bedrijf.”

De consumenten vragen bij sociale betrokkenheid in eerste instantie dat bedrijven economische ontwikkeling genereren (44 procent), gevolgd door het bestrijden van armoede en hongersnood (14 procent) en een bekommernis voor het leefmilieu (13 procent). De onderzoekers stelden vast dat 54 procent van de consumenten het voorbije jaar een product met een maatschappelijk doel heeft gekocht, tegenover 41 procent drie jaar geleden. Toch bleek slechts 25 procent van de consumenten van mening dat deze producten een daadwerkelijke impact hebben. Bovendien geeft amper 16 procent aan dat maatschappelijk betrokken ondernemingen een positieve impact op sociaal of ecologisch vlak kunnen hebben.

Lees Verder

13:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duurzaamheid |  Facebook |

19-10-13

Marketing duurzaamheid blijft gevaarlijk terrein

De marketing van duurzaamheid blijft voor bedrijven een gevaarlijk terrein. Dat zegt Andrew Hoffman, directeur van het Erb Institute for Global Sustainable Enterprise aan de University of Michigan, naar aanleiding van een aantal juridische klachten tegen duurzaamheidscampagnes van het Amerikaanse concern SC Johnson. Professor Hoffman merkt op dat duurzaamheid wordt beschouwd als een deugd, een concept waarmee volgens hem bijzonder omzichtig moet mee worden omgegaan. Hij voegt er aan toe dat marketing ook wordt geconfronteerd met een moeilijke opdracht om het complexe gegeven van duurzaamheid op een inzichtelijke en eenvoudige manier naar de consument te vertalen.

Lees Verder

12:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, duurzaamheid |  Facebook |

09-10-13

Duurzaam renoveren kan Europa twee miljoen banen opleveren

Een duurzame renovatie van het verouderende Europese gebouwenpark zou mogelijk twee miljoen arbeidsplaatsen kunnen creëren, een belangrijke bijdrage kunnen leveren tot het reduceren van de ecologische voetafdruk en tot grote financiële besparingen kunnen leiden. Dat heeft Herman Van Rompuy, president van de Raad van Europa, gezegd. Duurzame renovatie is volgens Van Rompuy noodzakelijk omdat 90 procent van het gebouwenpark zal blijven bestaan en er dus maatregelen moeten worden genomen om de emissiedoelstellingen van de Europese Unie, die tegen volgend decennium klimaatneutrale gebouwen eist, te halen.

Lees Verder

13:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duurzaamheid, bouw |  Facebook |

08-10-13

Consument straft bedrijven af voor onverantwoord gedrag

Bedrijven worden door de consument afgestraft voor inbreuken tegen het principe van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Cone Communications bij ruim twaalfhonderd Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden vast dat 88 procent van de respondenten aangeeft niet langer de producten van een bedrijf te zullen kopen indien blijkt dat de onderneming zich aan onverantwoorde of bedrieglijke praktijken schuldig heeft gemaakt. Bovendien gaf 42 procent van de consumenten toe de voorbije twaalf maanden daadwerkelijk een aantal merken wegens inbreuken tegen maatschappelijk verantwoord ondernemen geschrapt te hebben.

Er werd ook vastgesteld dat 29 procent van de consumenten daadwerkelijk informatie heeft opgezocht over het duurzame beleid of de ondersteuning van maatschappelijke of ecologische projecten. Anderzijds bleek dat 38 procent van de respondenten familie en vrienden geïnformeerd hebben over de inspanningen die een bedrijf heeft geleverd op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook gaf 54 procent van de consumenten aan een product met een maatschappelijke of ecologische meerwaarde gekocht te hebben. Daarnaast was 25 procent van mening met zijn aankoopbeleid een significante positieve impact te kunnen hebben op belangrijke maatschappelijke onderwerpen.

Ook werd opgemerkt dat 82 procent van de consumenten bij de aanbeveling van producten of diensten aan andere consumenten rekening zegt te houden met de verbintenissen en praktijken die de onderneming op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft gerealiseerd. Daarnaast zegt 51 procent van sociale media gebruik gemaakt te hebben om rond maatschappelijke en ecologische problematieken in interactie te treden met ondernemingen. “De consument is bereid om bedrijven voor maatschappelijk verantwoord ondernemen te belonen, maar eist bewijzen voor de geleverde inspanningen,” aldus de onderzoekers. “Bedrijven moeten dan ook duidelijk tonen dat hun engagement meer is dan louter verklaringen.”

De onderzoekers merken nog op dat millennials minder dan andere generaties van bedrijven een enge focus op economische ontwikkeling verwachten, maar grotere aandacht vragen voor armoede, honger, milieu, mensenrechten en onderwijs. Bovendien gaf 26 procent van de millennials aan van sociale media gebruik gemaakt te hebben om negatieve informatie te verspreiden over bedrijven die nalaten om hun beloftes op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen in te vullen. Bij de gemiddelde bevolking daalt dat cijfer tot 20 procent. Tevens getuigde 36 procent van de millennials het voorbije jaar het gedrag van een onderneming onderzocht te hebben, tegenover slechts 29 procent bij de gemiddelde bevolking.

Lees Verder

14:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duurzaamheid, ethiek |  Facebook |

13-09-13

Amerikaanse consument heeft weinig oog voor duurzaamheid

Amerikaanse consumenten houden bij de aankoop van producten weinig rekening met duurzaamheid en hebben daarbij een grote achterstand opgelopen op hun Europese collega’s. Dat is de conclusie van een rapport van het bureau The Big Picture, gebaseerd op interviews met consumenten in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Italië en Duitsland. De onderzoekers voeren aan dat de Amerikaanse consumenten om twee redenen minder gericht zijn op duurzaamheid dan Europese shoppers. Enerzijds wordt opgemerkt dat de Amerikaanse consumenten minder goed geïnformeerd worden over de voordelen van duurzame producten, maar anderzijds blijkt ook het beleid van de supermarkten een doorbraak te belemmeren.

“Amerikaanse consumenten bleken tijdens de interviews veel minder in staat te zijn om producten met duurzame voordelen te identificeren,” zeggen de onderzoekers. “Daarvoor kunnen twee redenen worden aangehaald. In eerste instantie bleken de Amerikaanse consumenten een algemeen gebrek aan kennis te hebben rond de voordelen van een duurzame productie. Daarnaast bleek echter ook dat duurzame producten in de Amerikaanse supermarkten in een afzonderlijke vleugel worden ondergebracht, zodat de consument een bijzondere en bewuste inspanning moet doen om milieuvriendelijke merken te kunnen kopen.”

“Amerikaanse consumenten vertonen wel een voorzichtige neiging om organische producten te kopen, maar blijken verder nauwelijks een intentie te hebben om op een meer duurzame levensstijl over te schakelen,” merkt Stuart Costley, vice-president van The Big Picture, op. “Dat heeft duidelijk te maken met een gebrek aan marketing door de overheid en het bedrijfsleven, maar ook met de meerprijs die vaak voor duurzame goederen dient te worden betaald. Bedrijven moeten hun consumenten in duurzaamheid opvoeden, maar er is ook een noodzaak aan het gebruik van herkenbare logo’s die duurzame merken kunnen identificeren.”

De onderzoekers merken nog op dat in Duitsland de grootste focus op duurzaamheid kan worden opgemerkt, gevolgd door Groot-Brittannië en Italië. Daarbij wordt gewag gemaakt van de aanwezigheid van een ethische elite op de Duitse consumentenmarkt. In Italië is duurzaamheid volgens de onderzoekers daarentegen weliswaar goed gekend, maar wordt er nog vaak bestempeld als een opkomende trend en niet als een gevestigd marktgegeven. (MH)

Lees Verder

15:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duurzaamheid, consument |  Facebook |

25-08-13

Merken moeten zich betrokken tonen bij maatschappij

De consument wil dat merken een betrokkenheid tonen tegenover de maatschappij. Dat is de conclusie van een rapport van het studiebureau Cone. De onderzoekers stelden vast dat de meerderheid van de wereldwijde consumenten eist dat de merken aan liefdadige acties deelnemen. Onder meer gaf 87 procent van de respondenten aan dat bedrijven zich op langere termijn actief moeten engageren voor het herstel na natuurrampen of andere catastrofes, terwijl 89 procent van mening was dat op andere manier ondersteuning moet worden verleend, zoals vrijwilligerswerk van personeelsleden, donaties of het ter beschikking stellen van materialen.

Lees Verder

11:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duurzaamheid, ondernemen |  Facebook |

07-08-13

Maatschappelijk verantwoord ondernemen lokt steeds meer consumenten

De helft van de consumenten is bereid om meer te betalen voor goederen en diensten van bedrijven die getuigen van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat is de conclusie van een wereldwijde studie van het onderzoeksbureau Nielsen bij bijna dertigduizend consumenten in achtenvijftig landen. Er wordt aan toegevoegd dat 43 procent van de respondenten aangeeft al daadwerkelijk een meerprijs betaald te hebben om producten of diensten te kopen van bedrijven die een programma hebben ontwikkeld om een bijdrage te leveren aan de samenleving. De onderzoekers stelden vast dat de bereidheid tot het betalen van een meerprijs voor sociaal maatschappelijke producten op twee jaar tijd met 5 procentpunt is gestegen.

“Er ontstaat duidelijk een grotere goodwill tegenover bedrijven die zich maatschappelijk verantwoord opstellen,” voeren de onderzoekers aan. Er wordt aan toegevoegd dat in 74 procent van de onderzochte landen een grotere bereidheid wordt opgetekend om een meerprijs te betalen voor producten en diensten van bedrijven met een maatschappelijk verantwoord beleid. Die tendens werd bovendien opgemerkt bij de twee geslachten en in alle leeftijdscategorieën. Vooral bij de consumenten onder de dertig jaar blijkt een grote bereidheid om extra te betalen voor verantwoord ondernemen, maar ook in de leeftijdscategorie tussen veertig en vijfenveertig jaar werd een opmerkelijke toename opgetekend.

Nic Covey, vice-president verantwoord ondernemen bij Nielsen, merkt op dat vooral de snelle verandering in de houding van de consumenten van middelbare leeftijd belangrijke opportuniteiten bieden aan de bedrijven. “Boodschappen rond maatschappelijk verantwoord ondernemen kunnen daardoor zowel aan jongere als oudere consumenten worden gericht,” voert hij aan. De onderzoekers merkten wel een aantal regionale verschillen op. In Thailand en de Filipijnen bleek meer dan twee derde van de respondenten bereid te zijn om een meerprijs te betalen, maar in Europa daalt dat cijfer tot 36 procent. Bovendien wordt gewaarschuwd dat er nog altijd een kloof blijft bestaan tussen de intentie en het reële gedrag. (MH)

Lees Verder

16:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duurzaamheid, ondernemen |  Facebook |

28-06-13

Los Angeles wereldwijd leider in energie-efficiëntie

Een groot aantal wereldsteden heeft zijn energie-efficiëntie al gevoelig verbeterd. Dat is de conclusie van een rapport van het Carbon Disclosure Project. De onderzoekers merken daarbij op dat steden zijn geëvolueerd tot brandpunten van innovatie, terwijl lokale overheden volgens hen snel zijn overgegaan tot het implementeren van nieuwe toepassingen om de impact van de klimaatverandering en de schaarste van bronnen op te vangen. Deze steden genereren voor hun bevolking volgens het rapport een belangrijke return-on-invest op de gedane inspanningen.

Los Angeles heeft volgens het rapport met een jaarlijkse energie-besparing van 13 miljoen dollar de beste resultaten laten optekenen, vooral door een modernisering van verkeerslichten en straatverlichting. Op de tweede plaats volgen Washington en Las Vegas met een besparing van 6,3 miljoen dollar. De onderzoekers merken nog op dat de helft van de maatregelen rond het reduceren van emissies gericht zijn op efficiëntie. Er werd aan toegevoegd dat 62 procent van de acties het potentieel hebben om nieuwe activiteiten en investeringen aan te trekken.

Ook bleek dat 55 procent van de onderzochte steden initiatieven rond fietsen en wandelen hebben genomen om hun emissies te reduceren. "Energiebesparing en efficiënt gebruik van bronnen is absoluut cruciaal om de duurzaamheid, diversiteit en het herstel van de stedelijke economie mogelijk te maken," aldus Boris Johnson, burgemeester van Londen. "De duurzame sector creëert een nieuw gebied van expertise en innovatie en heeft de potentie om banen en investeringen aan te trekken, besparingen mogelijk te maken voor bedrijven en de luchtkwaliteit te verbeteren."

In de studie werden de energie-maatregelen in Tokio, Seoul, Bangkok, Ho Chi Minh City, Jakarta, Singapore, Sydney, New York, Los Angeles, Mexico City, Sao Paulo, Buenos Aires, Johannesburg, Moskou, Parijs en London onderzocht.

Lees Verder

14:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, duurzaamheid |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende