16-02-10

Onbestelde e-mail blijft groot probleem

In Noord-Amerika komt één op de vijf verstuurde e-mails nog altijd niet aan op zijn bedoelde eindbestemming. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Return Path. Daarbij wordt opgemerkt dat 3 procent van de verzonden e-mails rechtstreeks in een junk-map of een bulk-folder terecht komen. Daarnaast gaat 16 procent van alle verstuurde e-mails ergens compleet verloren. Het fenomeen heeft volgens Return Path verschillende oorzaken. Daarbij wordt opgemerkt dat vele verzenders helemaal geen besef hebben hoeveel verzonden e-mails er verloren gaan, maar ook wordt weinig moeite gedaan om die verloren post alsnog te recupereren. De onderzoekers stellen echter ook dat vele verzenders het nalaten om de oorzaken van de onbestelde post weg te nemen. Er wordt aan toegevoegd dat de situatie in Europa en zeker Asia-Pacific gevoelig beter is.

"Vele verzenders van commerciële e-mails hebben nog altijd geen toegang tot betrouwbare gegevens over de ontvangst van hun campagnes," merken de onderzoekers op. "Veelal wordt beroep gedaan op rapporten die gewag maken van succesvolle ontvangst van 95 procent en hoger. Daarbij wordt echter meestal alleen rekening gehouden met het aantal boodschappen dat wordt geweigerd en niet met het aantal e-mails dat daadwerkelijk in de inbox van de eindbestemmeling is terecht gekomen. Dat creëert een vals gevoel van succes. Bovendien wil men zich vooral concentreren op de e-mails die arriveren in plaats van op de problemen met boodschappen die verloren gaan, zeker omdat e-mail een relatief goedkoop platform is. Daardoor is men sneller geneigd om de mislukkingen naast zich neer te leggen. Maar op die manier worden gigantische bedragen aan potentiële inkomsten gemist."

Return Path voegt er aan toe dat verzenders van e-mails nog altijd te weinig inspanningen doen om hun reputatie en bedrag te beschermen. "Reputatie is nochtans de drijvende factor die bepaalt in welke mate e-mails op hun eindbestemming terecht komen," merken de onderzoekers op. "Nochtans wordt opvallend weinig gebruik gemaakt van een welkomstboodschap of een eenvoudige procedure om zich uit de verzendingslijst te laten schrappen." Return Path merkt wel op dat de scores grote variaties kunnen vertonen naargelang de regio's. In Europa arriveert 85 procent van de e-mails op zijn plaats van bestemming, terwijl 3,6 procent bij de junkmail terecht komt en 11 procent verloren gaat. In Asia-Pacific komt echter 86,9 procent van de e-mails in de inbox terecht, terwijl 3 procent in de junkmail terechtkomt en 10 procent verloren gaat.

13:24 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, e-mail |  Facebook |

03-02-10

Aantal campagnes commerciële e-mails gevoelig gestegen

Het voorbije jaar hebben online retailers het volume aan promotionele e-mails naar vaste klanten gevoelig opgedreven. Dat blijkt uit berekening van Chad White, onderzoeksdirecteur bij het bureau Responsys en auteur van de Retail Email Blog. White stelt dat Amerikaanse online retailers gemiddeld 132 promotionele e-mails hebben verstuurd naar elk van hun vaste klanten. Op maandelijkse basis betekent dat 11 e-mails, of gemiddeld 2,5 berichten per week. Het jaar voordien werden gemiddeld 118 e-mails verstuurd, terwijl het jaar daarvoor 95 online promotie-aanbiedingen werden gelanceerd. Het voorbije jaar werd een groei met 12 procent opgetekend. Op twee jaar tijd gaat het om een groei met 39 procent. De grootste activiteit wordt opgetekend tijdens de periode van de eindejaarsaankopen.

Chad White stelt dat tijdens de eerste drie kwartalen van het voorbije jaar de vaste klanten van hun retailer elk gemiddeld 10,2 promotionele e-mails ontvingen. Tijdens het vierde kwartaal steeg dat echter tot 13,2 e-mails. De grootste groei werd echter opgetekend tijdens de maand juni. Tijdens die periode verstuurden de retailers gemiddeld 10,6 e-mails per klant. Dat is een stijging met 17,7 procent tegenover dezelfde maand het jaar voordien. Daarna volgt de maand juli met een stijging met 17,3 procent tot 10,8 e-mails. Op de derde plaats staat de maand november met een stijging van 16,8 % tot 13,2 e-mails. De maand augustus tenslotte kende een stijging met 15,4 procent tot 10,5 e-mails. De groei in november wordt geweten aan de online eindejaarsverkopen. Voor de groei tijdens de zomerperiode wordt gewezen naar campagnes rond het nieuwe schooljaar.

De onderzoeker stelt dat vooral november en december het hoogtepunt vormen voor de promotionele e-mails. Bij de twintig drukste e-maildagen worden er slechts twee dagen geteld die buiten de maanden november en december vallen. Het gaat om twee vrijdagen in juli en september. Volgens Chad White gaat het hier echter om anomalieën, waarvoor geen logische verklaring kan worden gegeven. De absolute topdagen zijn dan ook de Cyber Monday en Black Friday, de twee belangrijke koopdagen eind november vorig jaar. Toen bleken respectievelijk 71 procent en 69 procent van alle online retailers een commerciële e-mailcampagne te hebben verstuurd. Uit onderzoek van ComScore blijkt dat de Amerikaanse consumenten tijdens de twee laatste maanden van het voorbije jaar 29,1 miljard dollar online aankopen deden. Dat is een stijging met 4 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien.

09:37 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, retail, e-mail |  Facebook |

17-01-10

Achtergelaten virtuele winkelmanden kunnen extra omzet realiseren

Vele online retailers worden geconfronteerd met achtergelaten winkelmanden met onverkochte producten, maar in een aantal gevallen kunnen die met een goede opvolging toch nog verkocht worden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Experian. Volgens de onderzoekers kunnen retailers de klanten aan de hand van een herinneringsmail vaak alsnog overtuigen om de achtergelaten producten alsnog te kopen. Opvallend daarbij is echter dat het aanbieden van een incentive, zoals extra kortingen, vaak weinig invloed heeft op de consument. De onderzoekers voegen er echter aan toe geen verklaring te kunnen geven voor het fenomeen, dat volgens hen wellicht van sector tot sector kan verschillen en er dus per industrie moet bekeken worden welk aanbod bij de consument het best werkt.

In de loop van het online koopproces laten veel consumenten hun virtuele winkelmand alsnog achter zonder tot een daadwerkelijke aankoop over te gaan. De redenen daarvoor zijn heel uiteenlopend, maar het onderzoeksbureau Experian benadrukt dat deze consumenten in elk geval geïnteresseerd zijn geweest in de betrokken producten. "Het is dan ook in vele gevallen aangewezen om deze klanten te herinneren aan hun koopplannen," stippen de onderzoekers aan. "Het versturen van een e-mail waarin deze klanten worden gewezen op de achtergelaten producten, zou de omzet van de online retailers dan ook gevoelig kunnen opdrijven. Soms zou een extra incentive voor de nodige motivatie kunnen zorgen, maar dat blijkt in de praktijk niet altijd op te gaan."

Uit het onderzoek van Experian is immers gebleken dat zonder het aanbieden van een extra incentive 15 procent van deze herinneringsmails worden geopend, terwijl ook op 12 procent van deze mails wordt doorgeklikt. Herinneringsmails met een extra aanbod werden daarentegen slechts voor 11 procent geopend, terwijl slechts in 7 procent van de emails werd doorgeklikt. "Bovendien haalden mails zonder een incentive een daadwerkelijk transactieniveau van 2,9 procent, tegenover slechts 1,8 procent voor de mails met een extra beloning," merkt Experian op. Er wordt wel gesteld dat herinneringsmails met informatie over de achtergelaten producten er toe kunnen leiden dat de opening, het doorklikken en de daadwerkelijke transacties wordt verdubbeld.

17:41 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, retail, e-mail |  Facebook |

17-12-09

E-mail populairste kanaal voor gedeelde content

Ondanks de grote populariteit van sociale netwerksites zoals Twitter en Facebook, blijft de traditionele e-mail het belangrijkste kanaal on online content te delen. Dat blijkt uit een onderzoek van het internetbedrijf ShareThis. E-mail vertegenwoordigt volgens het onderzoek immers 46 procent van alle activiteiten rond gedeelde online content. Op de tweede plaats staat Facebook met 33 procent. Twitter komt amper aan 6 procent. Een aantal andere kanalen komt aan een aandeel van 14,5 procent. Bovendien wordt bij e-mail ook het meeste tijd besteed aan gedeelde online content. Bij e-mail worden immers 2,95 pagina's geteld per klik, gevolgd door Facebook (2,76 pagina's) en Twitter (1,66 pagina's). De microbloggingsite Twitter haalt wel het grootste gedeelte van zijn trafiek uit gedeelde content (40 procent), terwijl e-mail en andere sociale kanalen aan een aandeel van 35 procent komen. Facebook genereert 25 procent van zijn trafiek uit gedeelde content.

19:43 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, e-mail, sociale netwerksite |  Facebook |

23-11-09

Kleine bedrijven weinig geïnteresseerd in zoekmachines en banners

Een meerderheid van de kleinere bedrijven is van plan om volgend jaar meer gebruik te maken van marketingcampagnes met e-mail en sociale media, maar meer dan de helft zegt niet te zullen terugvallen op online banners en bijna één op vier zegt niet te zullen investeren in zoekmachines. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van het bureau VerticalResponse. De onderzoekers stellen dat de kleine bedrijven wellicht te weinig vertrouwd zijn met banners en zoekmachines en zich daardoor terughoudend opstellen. Aanbieders van deze kanalen zouden er volgens VerticalResponse dan ook goed aan doen om kleinere bedrijven over het nut van deze kanalen te informeren. E-mailcampagnes zijn volgens de onderzoekers de meest populaire online marketinginstrumenten van de kleinere bedrijven. Algemeen gezien vormen radio en televisie de marketingkanalen die deze bedrijven het minst gebruiken.

13:32 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: banner, marketing, e-mail, zoekmachine, sociale media |  Facebook |

22-10-09

Ook voor jongeren blijft e-mail bijzonder belangrijk

Hoewel jongeren bijzonder veel tijd besteden aan sociale netwerken zoals Facebook en MySpace, zijn ze veel sneller bereid om deze kanalen op te geven dan mobiele berichten of e-mail. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van het Participatory Marketing Network (PMN) en het IDM Lab van de Lubin School of Business van de Pace University. Michael Della Penna, voorzitter van het Participatory Marketing Network merkt op dat het misschien verrassend kan lijken dat deze leeftijdscategorie nog altijd zoveel belang hecht aan e-mail, maar hij voegt er aan toe dat beide media vaak samengaan. E-mail blijft immers een centraal platform voor updates van sociale netwerken, zoals berichten over nieuwe vrienden, commentaren en boodschappen van bekenden.

17:42 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: e-mail, sociale netwerken |  Facebook |

01-10-09

Sociale media en e-mail geen noodzakelijke concurrenten

Algemeen wordt verondersteld dat het gebruik van sociale netwerken ten koste gaat van de populariteit van e-mail, maar dat wordt tegengesproken door de resultaten van een onderzoek van het bureau Nielsen. Daar wordt opgemerkt dat de zwaarste gebruikers van sociale media ook bijzonder vaak naar e-mail grijpen. Nielsen sluit echter niet uit dat het fenomeen te verklaren valt door het feit dat sociale netwerken een constante stroom berichten naar de inboxen van hun gebruikers sturen. De onderzoekers zeggen in de toekomst te willen achterhalen of deze relaties ook opgaan doorheen de verschillende specifieke demografieën in plaats van alleen op het niveau van consumptie.

"Het gebruik van sociale media zet de gebruikers aan om meer e-mails te consumeren, in tegenstelling tot wat algemeen verwacht zou kunnen worden," stippen de onderzoekers aan. "Vooral zware gebruikers van sociale media zijn ook bijzonder actief met e-mail. Het tegenovergestelde is echter ook waar voor mensen die slechts occasioneel gebruik maken van sociale media. Zij consumeren ook relatief weinig e-mails. Daar is intuïtief ook een logische verklaring voor. Sociale media zoals Facebook verzenden immers talrijke en periodische status-updates en boodschappen naar de e-mailadressen van hun gebruikers. Mensen leggen via sociale media contacten, maar onderhouden die ook via andere platformen, zoals e-mails, telefoongesprekken of persoonlijke ontmoetingen."

"Er is echter nog een mogelijke verklaring," merkt het magazine WebProNews op. "Mensen die sociale media gebruiken, vertoeven immers achter hun computer en zijn dan ook vanzelf geneigd om hun e-mails meer te controleren en meer berichten te verzenden. Vele gebruikers controleren hun profiel op Facebook en beslissen om vervolgens tegelijkertijd hun inbox na te kijken. Vaak gebeurt ook het tegengestelde en wordt eerst e-mail gecontroleerd op nieuwe berichten, om vervolgens te beslissen een nieuw bericht te plaatsen op hun profiel in sociale media. Het is heel logisch dat een intensiever gebruik van het ene kanaal gepaard gaat met een grotere activiteit op het andere platform. Dat is voor marketeers een extra reden om in hun campagnes e-mail en sociale media te integreren."

20:57 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: e-mail, sociale media |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende