29-03-14

Impact e-readers op leesgedrag jongeren blijft beperkt

De impact van e-readers en tablets op het leesgedrag van jongeren blijft relatief beperkt. Dat is de conclusie van een studie van onderzoekers aan het Joan Ganz Cooney Center bij ruim vijftienhonderd Amerikaanse ouders. Vastgesteld werd dat 62 procent van de kinderen toegang heeft tot een e-reader of tablet, maar slechts 49 procent van die groep blijkt die apparaten te gebruiken voor lectuur. Bovendien blijft de leestijd meestal beperkt tot ongeveer vijf minuten per dag, tegenover ongeveer een halfuur voor gedrukte boeken. De onderzoekers merken verder op ongeveer 44 procent van de tijd die jongeren aan beeldmedia - met inbegrip van televisie en computers - besteden, een educatief aspect omvat.

Lees Verder

10:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: e-reader |  Facebook |

03-01-13

E-readers blijven populairste bij oudere volwassenen

Hoewel tablets als multifunctionele toestellen voor vele gebruikers aantrekkelijker lijken, hebben e-readers - die op een heel specifieke toepassing zijn gericht - het voorbije jaar nog altijd een groei van 44,2 procent laten optekenen. Ook voor de volgende jaar voor nog een verdere groei, zij het minder uitgesproken, in het vooruitzicht gesteld. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau eMarketer. Uit de cijfers van eMarketer blijkt dat vorig jaar bijna vijftig miljoen Amerikanen minstens één keer per maand gebruik gemaakt hebben van een e-reader.

Dat aantal zal dit jaar volgens het rapport met 10,1 procent toenemen. Daarmee zou 21,8 procent van de totale online populatie van de Verenigde Staten van een e-reader gebruik maken. In het rapport wordt opgemerkt dat de grootste groei het voorbije jaar werd opgemerkt bij de Afro-Amerikaanse en Aziatisch-Amerikaanse bevolkingsgroepen. Ook de volgende jaren zal in die groepen volgens eMarketer een bovengemiddelde groei worden geregistreerd.

Er wordt nog opgemerkt dat het grootste gedeelte van gebruikers van e-readers kan worden teruggevonden bij de oudere bevolkingsgroepen. Het onderzoek toonde aan dat 57,2 procent van alle gebruikers uit vijfenveertigplussers bestaat. Dat zal volgens eMarketer de volgende jaren slechts langzaam veranderen. Er wordt wel aangevoerd dat de groei bij kinderen tot twaalf jaar dit jaar een snellere groei zal kennen, maar over drie jaar zal het aandeel van de vijfenveertigplussers volgens het rapport zelfs zal zijn gestegen tot 60,1 procent.

Lees Verder

16:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: e-reader |  Facebook |

13-11-12

Wereldwijde verkoop van e-readers voorspelt opnieuw een groei

Wereldwijd zullen volgend jaar 18,2 miljoen e-readers worden verkocht. Dat is de conclusie van een rapport van het Market Intelligence & Consulting Institute (MIC). De Verenigde Staten zullen volgens de onderzoekers het grootste gedeelte van die verkoop voor hun rekening nemen. Over vier jaar wordt een wereldwijde verkoop van 23 miljoen exemplaren in het vooruitzicht gesteld. Dit jaar heeft de verkoop van de e-readers nog een terugval laten optekenen. Dat was volgens het rapport te wijten aan de toenemende populariteit van de tablets, die immers meer toepassingen mogelijk maken dan een louter digitale lectuur van boeken.

Lees Verder

10:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: e-reader |  Facebook |

24-03-12

Tienerjongens leren lectuur meer te waarderen door e-reader

Twaalfjarige jongens beginnen meer waarde te hechten aan lectuur nadat ze een tijdlang een e-reader hebben gebruikt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Southern Methodist University bij jongeren uit de zesde en zevende graad. Daarentegen blijkt volgens de onderzoekers het enthousiasme voor lectuur bij meisjes door het gebruik van de e-reader te dalen. Mogelijk geven de meisjes volgens de onderzoekers de voorkeur aan het traditionele boek. Opgemerkt wordt ook dat jongens hun leesvaardigheid vaak hoger inschatten.

"De technologie bleek de jongens te motiveren om naar lectuur te grijpen, terwijl meisjes vaak de voorkeur blijken te geven aan de fysieke boeken," merkt Dara Williams-Rossi, professor aan de Southern Methodist University, op. De studie bracht ook aan het licht dat leerlingen in het algemeen positief staan tegenover het gebruik van e-readers en de respondenten vaak zelf van mening waren dat de technologie behulpzaam was om de leesvaardigheid te verbeteren. Dat leidde volgens de onderzoekers ook tot een grotere interesse in de leesklassen.

De respondenten gaven aan tijdens een periode van twee maanden één tot vier boeken gelezen te hebben. Positieve elementen waren onder meer het feit dat de studenten niet langer een grote stapel boeken moesten meedragen, terwijl ze op die manier ook konden beletten dat anderen hun leesniveau of boekenkeuze zouden achterhalen. Bovendien werd ook positief gereageerd op de voortdurende beschikbaarheid van het boek. Wel werd gevraagd naar een licht om in het donker te kunnen lezen, de aanwezigheid van beelden, een groter aanbod aan boeken en de beschikbaarheid van stripverhalen.

12:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: e-reader |  Facebook |

24-01-12

Bezit tablets op één maand nagenoeg verdubbeld

Tijdens de voorbije eindejaarsperiode is het aantal bezitters van tablets en e-readers in de Verenigde Staten nagenoeg verdubbeld. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Research Center. Opgemerkt wordt dat inmiddels 19 procent van de Amerikaanse volwassen bevolking een tablet bezit, tegenover 10 procent in de laatste maand van vorig jaar. Bij e-readers wordt een gelijkaardige evolutie opgetekend. Inmiddels hebben 29 procent van de Amerikanen minstens één van beide toestellen, tegenover 18 procent vorige maand.

"De resultaten van het onderzoek vormen geen verrassing," merken waarnemers op. "Tablets behoorden immers tot de meest populaire eindejaarsgeschenken. Alleen kledij scoorde nog hoger op de cadeaulijsten van de Amerikaanse consument. Bovendien werd de voorbije eindejaarsperiode gekenmerkt door het debuut van de Kindle Fire van Amazon, de grootste tablet buiten de iPad van Apple. Vorige maand al benadrukte dat de Kindle Fire het meest populaire product was bij de online retailer."

"Nog nooit eerder is in de digitale technologie een dergelijke groei opgemerkt," voert Lee Rainie, directeur van het Pew Internet Project, aan. "Deze resultaten hebben belangrijke implicaties voor de mediasector, de kenniseconomie en belangrijke maatschappelijke instellingen, zoals bibliotheken." Bij de e-readers maken de onderzoekers vooral gewag van belangrijke prijsverlagingen voor populaire toestellen, zoals de Kindle van Amazon en de Nook van Barnes & Noble, als reden voor het gestegen eigendom.

16:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tablet, e-reader |  Facebook |

20-09-11

Gebruik van e-reader nagenoeg verdubbeld

Het gebruik van e-readers is op één jaar tijd verdubbeld. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van het bureau Harris. Daarbij wordt opgemerkt dat op dit ogenblik 15 procent van de Amerikaanse bevolking een e-reader bezit. In september vorig jaar gaf 8 procent aan een e-reader te bezitten. De onderzoekers voegen er aan toe dat bovendien nog eens 15 procent van de ondervraagden aangeeft van plan te zijn een e-reader te kopen. Vorig jaar maakte slechts 12 procent gewag van aankoopplannen.

Verder wordt aangevoerd dat gebruikers van e-readers meer geneigd zijn om een groter aantal boeken te lezen en minder geneigd zijn om helemaal geen boeken te lezen. In totaal zegt 15 procent van de bevolking helemaal geen boeken te lezen, tegenover 9 procent vorig jaar. Bij de resterende groep zegt 20 procent drie tot vijf boeken per jaar te lezen. Een even grote groep zegt meer dan twintig boeken te lezen. Dat cijfer blijft ongeveer status-quo tegenover vorig jaar. Bij de gebruikers van e-readers zegt 27 procent meer dan twintig boeken per jaar te lezen.

Slechts 8 procent van de bezitters van een e-reader zegt helemaal geen boeken te lezen. Er wordt aan toegevoegd dat 36 procent van deze groep aangeeft meer boeken te lezen dan vorig jaar. Bij de bevolking die geen e-reader bezit is dat slechts 16 procent. Daarentegen geeft slechts 8 procent van de bezitters van een e-reader aan minder te lezen dan vorig jaar. Bij de groep die geen e-reader bezit is dat echter 21 procent.

16:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: e-reader |  Facebook |

01-12-10

Barnes & Nobles rekent op succes digitale lectuur

De Amerikaanse boekenketen Barnes & Noble verwacht bijzonder veel van de e-books. William Lynch, chief executive van Barnes & Noble, zegt dat er voor het bedrijf de volgende vijf jaar bijzonder veel opportuniteiten zijn in de groei van de digitale lectuur. Hij voegt er aan toe dat inspanningen in de ontwikkeling van de markt van de e-books nodig zijn om de concurrentie met discounters en online retailers aan te gaan en te kunnen profiteren van de groeiende populariteit van de digitale boeken. Daarbij wordt erop gewezen dat de nieuwe Nookcolor, het jongste e-book van de keten, twee keer zo snel verkoopt dan oorspronkelijk was voorzien.

Barnes & Nobles leed tijdens het derde kwartaal van dit jaar een verlies van 12,6 miljoen dollar, tegenover een verlies van 24 miljoen dollar tijdens dezelfde periode vorig jaar. Dat verlies is volgens Lynch echter grotendeels te wijten aan de zware investeringen die werden gedaan in de ontwikkeling van de e-readers en in kinderboeken, waarmee de keten zich probeert te positioneren voor de toekomst. Ook de zwakke fysieke verkoop droeg echter bij tot het verlies. Lynch voegt er aan toe dat mag verwacht worden dat de omzet aan fysieke boeken verder zal afnemen, naarmate de verkoop van digitale content blijft toenemen. Dat zal er volgens Lynch ook toe leiden dat het aantal boekenhandels zal afnemen, maar ook andere retailsectoren zullen volgens hem in de toekomst minder boeken aanbieden.

Barnes & Nobles heeft volgens Lynch op dit ogenblik ongeveer 20 procent van de Amerikaanse elektronische boekenmarkt in handen. De keten lanceerde vorig jaar zijn digitale boekenwinkel. Lynch voegde er aan toe te verwachten dat de omzet van de winkels tijdens het derde kwartaal een groei tussen 5 procent en 7 procent zal kennen. Over het hele jaar wordt rekening gehouden met een groei van maximum 3 procent. Die groei zal volgens Lynch echter niet zozeer worden gedragen door de traditionele boeken, maar wel door de verkoop van de Nook-apparaten en hun bijbehoren en in een stijging bij de kinderartikelen en een aantal andere items buiten de strikte boekensector.

19:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: barnes nobles, e-book, e-reader |  Facebook |