08-08-13

Afrika gaat harder optreden tegen import van e-waste

De Afrikaanse landen hebben opgeroepen om over het hele continent actie te voeren tegen de import van elektronisch afval, met inbegrip van oude computers en mobiele telefoons uit Europa, waar de strenge milieuwetgeving het goedkoper maakt de afgeschreven elektronica te exporteren dan in eigen regio te verwerken. Aangevoerd wordt dat een aantal producten naar Afrika worden verstuurd als goederen voor hergebruik, hoewel ze in de praktijk door defecten of een verouderde technologie onmogelijk nog op de markt kunnen worden gebracht. Over drie jaar moet in Europa 45 procent van de elektronische producten worden gerecycleerd. Over zes jaar moet die recyclage zijn opgelopen tot 65 procent.

Lees Verder

15:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, e-waste |  Facebook |

17-07-12

Opportuniteiten van e-waste moeten worden gegrepen

Jaarlijks worden wereldwijd 320 ton goud en meer dan 7.500 ton zilver verwerkt in elektronische producten. Daarmee wordt een meerwaarde van 21 miljard dollar gecreëerd. Dat komt overeen met het bruto binnenlands product van een land zoals El Salvador. Dat blijkt uit een rapport van het United Nations University and the Global e-Sustainability Initiative (GeSI). Er wordt echter opgemerkt dat het grootste gedeelte van die gecreëerde waarde niet kan worden gerecupereerd. Slechts 15 procent van die voorraden zou worden herwonnen. In het rapport wordt echter opgemerkt dat die voorraden nochtans veertig tot vijftig keer rijker zijn aan edele metalen dan de natuurlijke vindplaatsen. De onderzoekers voeren dan ook aan dat e-waste niet als een afvalprobleem, maar als een opportuniteit moet worden beschouwd. Er wordt aan toegevoegd dat een duurzamer consumptie-patroon noodzakelijk zal blijken indien hightech-consumptiegoederen toegankelijk willen blijven voor het grote publiek.

Lees Verder

16:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: e-waste, grondstoffen |  Facebook |

02-06-11

Elektronisch afval ook schadelijk voor gezondheid mens

Elektronisch afval heeft ook een schadelijke impact op de menselijke gezondheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Zhejiang University in China. De onderzoekers merken op dat elektronisch afval onder meer risico op cardiovasculaire aandoeningen, dna-schade en mogelijk kanker zou verhogen. Elk jaar wordt volgens ramingen wereldwijd ongeveer 20 miljoen ton zogenaamde e-waste geproduceerd. Een groot gedeelte van die afvalproducten wordt geëxporteerd naar China.

"Elektronisch afval wordt gelinkt aan schadelijke effecten op het leefmilieu en illegale export naar ontwikkelingslanden," merkt het webmagazine Psychorg.com op. "Maar Chinese onderzoekers, die luchtstalen namen van één van de belangrijkste regio's met e-waste in China namen, zeggen dat elektronisch afval ook een schadelijke impact hebben op de menselijke gezondheid. Tijdens het recyclage-proces komen immers schadelijke stoffen vrij die zich door de inademing van gecontamineerde lucht in het lichaam gemakkelijk kunnen opstapelen."

"Die schadelijke stoffen zullen leiden tot dna-schade, dat mogelijk kanker tot gevolg kan hebben," merkt onderzoeksleider Fangxing Yang op. "De resultaten van het onderzoek tonen duidelijk aan dat de ontmanteling van e-waste in open lucht moet worden verboden. Bovendien moeten de primitieve technieken voor het afbreken van deze producten worden verbeterd. Werknemers in het recyclageproces moeten bovendien ook beter worden beschermd. Producenten van elektronische producten moeten echter ook overschakelen op het gebruik van minder schadelijke bestanddelen."

16:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afval, e-waste, elektronica, milieu |  Facebook |

04-02-11

Europa wil 85 procent e-waste recupereren

Over vijf jaar moet 85 procent van elektronische afval in de Europese Unie gerecupereerd worden. Dat heeft het Europese Parlement beslist, nadat de Europese Commissie eerst een streefdoel van 65 procent had voorgesteld. In het Europees Parlement werd wel opgemerkt dat de kosten van de recuperatie op de huishoudelijke markt niet alleen op de schouders van de producenten mogen worden afgewenteld. Die kosten moeten volgens de europarlementsleden worden verdeeld tussen de consumenten, producenten en retailers.

"Op dit ogenblik wordt de recuperatie van e-wast gedragen door lokale autoriteiten," voert het webmagazine Euractiv.com aan. "In het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie was voorzien dat de lidstaten de producenten zou stimuleren om de kosten van een afzonderlijke inzameling bij de gezinnen te financieren. Op die manier wou men de consument van elektronische apparatuur de kosten laten dragen in plaats van de belastingbetaler."

Het Europees Parlement merkte ook op dat onder e-waste meer sectoren moeten worden verstaan dan eerder was opgemerkt. Voortaan vallen alle types van elektrische en elektronische apparatuur onder de Europese regelgeving rond e-waste. Daarbij werden wel enkele uitzonderingen vastgelegd, zoals grote installaties en instrumenten, militaire uitrusting en wagens. Ook werd bepaald dat, afhankelijk van de categorie, 50 procent tot 70 procent van de elektronische apparaten gerecycleerd moet kunnen worden. Bovendien werd gesteld dat 5 procent moet hergebruikt worden.

15:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: e-waste, europese unie |  Facebook |

22-02-10

Wereld produceert 40 miljoen ton e-waste per jaar

Er moet dringend actie worden ondernomen tegen de bergen e-waste die zich in ontwikkelingslanden opstapelen. Dat is de conclusie van een rapport van het United Nations Environmental Programma (UNEP). Uit het rapport blijkt dat massale hoeveelheden oude computers en afgeschreven elektronische apparaten en producten blijven opgestapeld worden in China en India en een aantal Afrikaanse landen. Volgens het rapport zou de afvalberg afgeschreven computermateriaal in China tegen het einde van dit decennium met 500 procent kunnen stijgen. Indien met die afvalberg niet deskundig wordt omgegaan, dreigt volgens het rapport een zware schade aan het leefmilieu en de openbare gezondheid. Er wordt aan toegevoegd dat een efficiënt beheer van e-waste toteen nieuwe en duurzame economie kan leiden, zoals dat in het Indiase Bangalore gebeurt.

Het rapport voert aan dat de hoeveelheid e-waste wereldwijd met ongeveer 40 miljoen ton per jaar stijgt. "Dat is een gevolg van de consument, die de nieuwste gadgets wenst en zijn oude exemplaren weggooit," merkt het rapport op. "Veel van die afgeschreven materialen eindigen in ontwikkelingslanden. Tegen het einde van dit decennium zouden landen zoals China en Zuid-Afrika de berg e-waste van oude computers met 400 procent kunnen zien stijgen. Op tien jaar tijd zal de e-waste van mobiele telefoons zeven keer hoger liggen in China en zelfs achttien keer hoger in India. Een aantal landen zijn bijzonder gretig om e-waste te kunnen importeren. Op die manier krijgen ze immers toegang tot zeldzame materialen en metalen die in de moderne consumentenelektronica worden verwerkt.

In het rapport wordt er daarbij op gewezen dat mobiele telefoons en computers ongeveer 3 procent verbruiken van al het zilver en goud dat wereldwijd op één jaar wordt ontgonnen. Bij palladium gaat het om 13 procent en bij kobalt om 15 procent. "De onderzoekers voegen er echter aan toe dat een aantal locaties voor het herwinnen van die grondstoffen uit de afgeschreven elektronica niet efficiënt werken en ook onvoldoende geschikt zijn om de werknemers te beschermen tegen de schadelijke producten die bij de ontmanteling van deze apparaten vrijkomen. Onder meer in China wordt daarbij volgens de onderzoekers gebruik gemaakt van amateuristische verbrandingsovens. Volgens het rapport lopen echter ook India, Brazilië, Mexico en een aantal andere landen risico indien de afvalverwerking overgelaten wordt aan de informele sector.

18:31 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: computer, e-waste |  Facebook |

01-09-08

Sony Electronics recycleert oude reclames

Elektronica-producent Sony gaat een aantal oude reclames recycleren. Het bedrijf wil daarmee de consument wijzen op de noodzaak van de recyclage van afgeschreven elektronica. Sony werkt daarbij samen met de organisatie Waste Management Recycle America. Het bedrijf startte één jaar geleden in de Verenigde Staten met de opening van inleverpunten voor afgeschreven elektronica. Inmiddels zijn er ongeveer 155 dergelijke punten operationeel. Samen met Waste Management heeft Sony daardoor ongeveer 4,6 miljoen kilogram elektronisch afval ingezameld.

"Sony gaat enkele reclameclips uit de jaren zeventig hergebruiken," aldus het magazine Marketing Daily. "Daarbij zal het bedrijf de consumenten eraan herinneren dat het inzamelen van elektronisch afval noodzakelijk is." Sony stelt dat e-waste een grote hinderpaal vormt voor de recyclage. Bij elektronica gaat het immers dikwijls om grote toestellen. Er wordt opgemerkt dat sommige Amerikaanse staten geen eigen projecten hebben om oude videorecorders en televisietoestellen in te zamelen. Sony gaat naar eigen zeggen zijn gratis recyclageprogramma ook uitbreiden naar andere merken.

Volgens Waste Management Recycle America wordt er in de Verenigde Staten weliswaar elk jaar ongeveer twee miljoen ton oude elektronica ingezameld, maar blijft er ook vijf miljoen ton afgeschreven materiaal liggen in kelders en garages en op zolders. E-waste is de snelst groeiende recyclagetak. "Dat is ook niet verwonderlijk, gezien het aantal gadgets dat elke maand op de markt worden gebracht," aldus Waste Management. "De ontwerpcycli van elektronische toestellen zijn soms korter zijn dan zes maand."

16:30 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, recyclage, sony, e-waste |  Facebook |