04-02-11

Verschil tussen oorlog en vrede te simpel voor het internet

Er moet een speciale versie komen van de conventies van Genève en Den Haag voor het internet. Dat is de conclusie van het rapport van het EastWest Institute ter voorbereiding van de jaarlijkse Munich Security Conference, waar onder meer Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Duitsland en Rusland aan deelnemen. Het is voor de eerste keer dat cybersecurity op de agenda van de Munich Security Conference wordt opgenomen.

"In het rapport wordt opgemerkt dat in cyberspace een noodzaak zou kunnen bestaan om bepaalde zones, onder meer met ziekenhuizen of scholen, te beschermen," aldus het BBC-programma Newsnight. "Er wordt aan toegevoegd dat er binnen dit kader ook met nieuwe elementen moet rekening gehouden buiten regeringen, zoals multinationals, organisaties en burgers. Tevens wordt opgemerkt dat de vage omschrijving van cyberconflicten een internationaal beleid terzake in de weg staat."

In het rapport wordt ook opgemerkt dat een lijn tussen oorlog en vrede te eenvoudig is in het internet-tijdperk en de wereld zich ook in een tussenstadium zou kunnen bevinden. Het EastWest Institute merkt op dat in cyberspace ook moeilijker een strikt verschil kan gemaakt worden tussen militaire en burgerlijke doelwitten. Daarom moeten er volgens het rapport mogelijk beschermde domeinnamen worden ingevoerd.