05-02-14

Film over relaties goed wapen tegen echtscheiding

Het bekijken en bespreken van een aantal films over relaties vormt een even efficiënte manier om het aantal echtscheidingen terug te schroeven als professionele therapieën. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Rochester in New York bij meer dan honderdzeventig Amerikaanse koppels. Vastgesteld werd dat het bekijken van vijf films over relaties gedurende een periode van één maand bij pasgehuwden het risico op een echtscheiding binnen een periode van drie jaar ruimschoots kon halveren. In de groep echtparen die geen films had bekeken, bleek na drie jaar 24 procent van de koppels gescheiden te zijn. Bij de koppels die wel naar de films hadden gekeken, daalde dat cijfer tot 11 procent.

“Film biedt een goedkoop, leuk en eenvoudig alternatief voor allerhande professionele relatietherapieën,” zegt onderzoeksleider Ronald Rogge, professor psychologie aan de University of Rochester. “De resultaten van het onderzoek geven aan dat mannen en vrouwen een relatief goed inzicht hebben op de goede en foute elementen in hun relaties. Het is dan ook niet noodzakelijk om het volledige arsenaal relatie-vaardigheden te hanteren om het aantal echtscheidingen te kunnen terugbrengen. Het is mogelijk voldoende om de partners aan te zetten om na te denken over hun actuele gedrag en de vaardigheden die ze bezitten ook daadwerkelijk in de praktijk toe te passen.”

“De situaties in de films kunnen de koppels aanzetten om ook over de eigen relatie dieper te gaan nadenken en te beseffen dat ze een aantal dingen verkeerd aanpakken,” zegt professor Rogge nog. “Het film-project biedt bovendien een handig alternatief voor koppels die zich niet gemakkelijk voelen met relatie-werkgroepen of externe interventies. Het bekijken en bespreken van een film is mogelijk veel minder overweldigend en afschrikwekkend en geeft ook minder aanleiding tot een stigmatisering of een pathologische visie op de relatie.” De onderzoeker merkt nog op dat het altijd nuttig is om even rust te nemen en een objectieve kijk op de relatie te nemen. Hij stelt voor van het filmproject een jaarlijkse gewoonte te maken, bijvoorbeeld op de huwelijksverjaardag.

Lees Verder

11:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: relatie, film, echtscheiding |  Facebook |

02-12-13

Echtscheiding leidt ook tot verhoogde kans op vroegtijdig overlijden

Echtscheidingen kunnen leiden tot stress, financiële problemen en een verminderde levenskwaliteit, maar bovendien moet ook rekening worden gehouden met een groter risico op een vroegtijdig overlijden door vermijdbare ongevallen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Rice University naar meer dan 1,3 miljoen Amerikanen die tussen het midden van de jaren tachtig en het midden van het voorbije decennium bij uiteenlopende types van ongevallen betrokken waren geraakt. Ook mensen met een lager opleidingsniveau worden volgens de onderzoekers geconfronteerd met een verhoogd risico op een vroegtijdig overlijden.

“Het onderzoek toonde aan dat een echtscheiding de kans op een overlijden door vermijdbare ongevallen, zoals een brand of een verkeersongeval, verdubbelt,” benadrukt onderzoeksleider Justin Denney, professor sociologie aan de Rice University en directeur van het Urban Health Program van de instelling. “Ook bij mensen met een lagere onderwijsniveau bleek het risico dubbel zo hoog te liggen dan bij hoogopgeleiden. De verklaring moet wellicht worden gezocht in het feit dat sociale relaties en socio-economische bronnen het leven verlengen en dan ook belangrijker worden in situaties waar sprake is van een mogelijk overlijden door ongevallen die vermeden zouden kunnen worden.”

“Een gehuwde status kan een positieve ondersteuning bieden voor een gezonde levenswijze, risicogedrag bij de partners afzwakken en een levensreddend ingrijpen bij een noodgeval,” stipt Denney aan. “Maar ook een hogere opleiding verlaagt het risico op een vroegtijdige dood. Hogeropgeleiden kunnen immers vaak op grotere financiële reserves terugvallen. Die middelen kunnen worden aangewend om het risico op een overlijden af te zwakken, onder meer door de aankoop van een branddetectie-systeem voor de woning. Bovendien zijn hogeropgeleide personen ook beter geïnformeerd over de potentiële gevaren van bepaalde activiteiten, zoals het overmatig gebruik van alcohol of verdovende middelen.”

De studie toont volgens de wetenschapper de noodzaak aan een verder onderzoek naar de oorzaken en het vermijden van ongevallen.

Lees Verder

12:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: echtscheiding, gezondheid |  Facebook |

06-09-13

Militiare missie naar oorlogszone verhoogt kans op echtscheiding

Langdurige militaire missies naar oorlogsgebieden hebben een nefaste impact op relaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Rand Corporation bij meer dan vierhonderdduizend Amerikaanse militairen. De onderzoekers stelden daarbij vast dat het risico op echtscheidingen bij Amerikaanse militairen oploopt naarmate de inzet in het oorlogsgebied langer aansleept. De studie toont bovendien aan dat vooral vrouwelijke militairen een risico lopen op een echtscheiding. Het risico blijkt het hoogst op te lopen na de terugkeer van de militaire opdracht. De onderzoekers merken wel op dat het risico op echtscheidingen bij gezinnen met kinderen lager ligt dan bij kinderloze militairen.

“Een militaire missie gaat altijd gepaard met een verhoogd risico op echtscheidingen, maar vooral de inzet in oorlogszones zoals Irak of Afghanistan blijkt een desastreuze impact te hebben op relaties,” voeren de onderzoekers Sebastian Negrusa, Brighita Negrusa en James Hosek aan. “Elke maand die aan een missie wordt toegevoegd, doet de kans op een relatiebreuk toenemen. Cruciaal blijkt de slag die een onverwacht lange en moeilijke missie toebrengt aan de illusies die de koppels zich bij hun huwelijk hebben gemaakt. Het huwelijk gaat immers gepaard met heel wat verwachtingen die de partners zich hebben gesteld.”

In het begin van deze eeuw liepen 2,6 procent van de militaire huwelijken in de Verenigde Staten op een breuk uit. Dat cijfer was tien jaar later opgelopen tot 3,7 procent. “De lengte, omstandigheden en risico’s van een missie dreigen de waarden van militaire huwelijken te ondergraven,” stippen de onderzoekers aan. “Naarmate de conflicten escaleerden en de missies frequenter en langer werden, konden de militairen minder tijd in de huiselijke kring doorbrengen. Ook de terroristische aanslagen van nine-eleven hebben een belangrijke impact gehad op de militaire huwelijken. Militaire koppels die voordien waren getrouwd, blijken vaker te scheiden. Die groep was immers minder voorbereid op een daadwerkelijke oorlogsopdracht dan de latere lichting militairen.”

Lees Verder

14:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: echtscheiding, militair |  Facebook |

21-07-12

Lagere inkomens denken traditioneler over huwelijk en echtscheiding

Koppels met een lager inkomen hebben een traditioneler visie op het huwelijk en echtscheiding dan paren die zich in een hogere looncategorie bevinden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California. De onderzoekers stelden vast dat armere mensen minder overtuigd zijn dat een echtscheiding een mogelijke oplossing zou kunnen zijn voor een ongelukkig huwelijk. De wetenschappers voegen er aan toe dat lagere inkomens echter ook geneigd zijn om het huwelijk uit te stellen. Vaak wordt die stap pas gezet nadat er kinderen zijn geboren. Volgens de wetenschappers beseffen armere bevolkingscategorieën dat het huwelijk een zware financiële investering betekent en die stap dan ook pas zetten wanneer ze er relatief zeker van zijn dat een echtscheiding niet tot de waarschijnlijkheden behoort.

Lees Verder

10:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: huwelijk, echtscheiding |  Facebook |

18-01-10

Weinig bedrijven beschermd tegen mogelijke echtscheiding

Een slecht huwelijk resulteert niet alleen vaak in een echtscheiding, maar kan ook grote schade toebrengen aan het zakenleven. Dat is de conclusie van een onderzoek van Harris Interactive in opdracht van de Massachusetts Mutual Life Insurance Company (MassMutual). In het rapport wordt opgemerkt dat een gedeelte van de faillissementen van bedrijven ongetwijfeld zijn oorzaak vindt in een echtscheiding, maar opgemerkt wordt dat desondanks 60 procent van de ondernemers geen enkel plan heeft voorzien om het bedrijf tegen dergelijke familiale moeilijkheden te beschermen. De onderzoekers stellen dat iedereen er vanuit gaat dat een huwelijk eeuwig is, maar achteraf vaak de vaststelling moet gemaakt worden dat dit blijkbaar niet het geval was.

"Ondernemers zijn het aan zichzelf, hun familie en hun werknemers verplicht een plan voor een eventuele echtscheiding te voorzien, aangezien vele mensen voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van het voortbestaan van hun bedrijf," merkt het Amerikaanse verzekeringsbedrijf op. "Indien een bedrijf eigendom is van een echtpaar, kan een echtscheiding de hele onderneming verlammen en eventueel ook verschillende clans vormen bij werknemers en klanten. Het kan ook de rijkdom van de eigenaarsfamilie in het gedrang brengen. Een echtscheiding verplicht de eigenaars vaak om hun bedrijf te verkopen. Zelfs wanneer de levenspartner niet in de zakelijke activiteiten wordt betrokken, kan een echtscheiding nog altijd zware schade toebrengen, afhankelijk van mogelijk uitspraken in een rechtszaak."

Uit het onderzoek bleek dat nagenoeg de helft van de respondenten die een echtscheiding hadden doorgemaakt, toegaf dat die gebeurtenissen een negatieve impact hadden op de prestaties van het bedrijf. Verder werd opgemerkt dat grotere bedrijven sneller geneigd zijn om een echtscheidings-formule te voorzien in de statuten. MassMutual voegt er aan toe dat een aantal praktische afspraken kunnen worden gemaakt om de impact van een echtscheiding te minimaliseren. Daarbij wordt onder meer gewezen op afspraken rond het uitkopen van partners in een aantal gevallen, zoals een echtscheiding. Ook wordt opgemerkt dat vooraf duidelijke overeenkomsten op papier kunnen worden vastgelegd. Ook het oprichten van een trust is volgens MassMutual een mogelijkheid om de impact van een echtscheiding te beperken.

17:07 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: management, echtscheiding |  Facebook |