09-09-13

Rederij Carnival beperkt ecologische voetafdruk van zijn cruises

Rederij Carnival Corporation wil de ecologische voetafdruk van zijn cruises terugschroeven. Daarover heeft de rederij, de grootste organisator van scheepscruises in de wereld, een overeenkomst afgesloten met het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) en Transport Canada. Er worden onder meer maatregelen genomen om de uitstoot van de gigantische dieselmotoren van de vloot van Carnival Cruises te beperken. De volgende drie jaar zullen tweeëndertig schepen van de vloot worden uitgerust met filters en andere technologieën worden uitgerust om de roetemissies op te vangen. In de havens zullen de schepen worden aangesloten op het elektriciteitsnet of overschakelen op een minder vervuilende brandstof.

De regelgeving rond de emissies van oceaanschepen blijft op dit ogenblik bijzonder beperkt. In dertig grote havens van de Verenigde Staten dragen ze bij tot een overschrijding van de normen voor luchtvervuiling. Drie jaar geleden creëerde International Maritime Organization (IMO) op vraag van de Amerikaanse milieuautoriteit wel bufferzones langs de kust van de Verenigde Staten waar buitenlandse schepen verplicht werden om de vervuiling te reduceren. De maatregelen die Carnival Corporation aan de Amerikaanse autoriteiten heeft beloofd, zouden het bedrijf meer dan 180 miljoen dollar kosten en hebben betrekking op de schepen van Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises en Cunard.

Indien de voorziene maatregelen onvoldoende resultaten opleveren, zal Carnival echter verplicht worden op over te schakelen op andere brandstoffen, wat de kostenlast van de bedrijf gevoelig zou opdrijven. Constructeurs van personenwagens en trucks gebruiken al geruime tijd filters om de roetuitstoot te beperken. Ook in krachtcentrales wordt al gedurende decennia beroep gedaan op borstel-technologieën om vervuiling tegen te gaan. Op schepen wordt men echter geconfronteerd met een beperkte ruimte, waardoor het moeilijk is om de benodigde installaties te plaatsen. Ook Royal Caribbean en Noorse cruiserederijen hebben al beloofd om de emissies terug te schroeven.

Carnival Corporation telt een vloot van honderdentwee schepen. Brandstof voor de schepen kost het bedrijf jaarlijks een bedrag tussen 1 miljard dollar en 2 miljard dollar. De rederij zegt door de nieuwe maatregelen echter op termijn een belangrijke kostenbesparing te kunnen vermijden, aangezien de schepen niet verplicht zullen zijn om milieuvriendelijker, maar duurdere brandstof in te slaan. (MH)

Lees Verder

31-01-13

Geboorte kalveren grootste ecologische voetafdruk van veestapel

In de hele veestapel zorgen jonge kalveren voor de grootste ecologische voetafdruk. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California. De Amerikaanse onderzoekers merken op dat de ecologische voetafdruk van de veestapel varieert van 10,7 kilogram tot 22,6 kilogram koolstofdioxide per kilogram karkas. De hoogste productie van broeikasgassen wordt volgens de onderzoekers echter opgetekend wanneer de koe een kalf heeft gebaard en het jonge dier verzorgt tot het tien maanden oud is.

Lees Verder

18:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vee, ecologische voetafdruk |  Facebook |

13-12-12

Ecologische voetafdruk Olympische Spelen Londen lager dan verwacht

De Olympische Spelen in Londen hebben de voorbije zomer 28 procent minder koolstofdioxide geproduceerd dan oorspronkelijk was geraamd. De winst kon vooral worden gerealiseerd door het terugschroeven van het energieverbruik. Dat heeft het London Organising Committee of the Olympic Games (LOCOG) bekend gemaakt. De organisatoren hadden vooraf beloofd dat het evenement de meest milieuvriendelijke Olympische Spelen uit de geschiedenis zou worden en een blauwdruk voor duurzaamheidsbeleid zou bieden voor de organisatie van de volgende edities. In totaal zou het evenement 311.000 ton koolstofdioxide hebben geproduceerd. Eerder was er gewag gemaakt van een emissie van 434.000 ton. De totale ecologische voetafdruk, met inbegrip van de bouw van infrastructuur en transport, bedroeg 3,3 miljoen ton. Daar was oorspronkelijk een voetafdruk van 3,4 miljoen ton verwacht.

Lees Verder

23-07-12

Indiase consument voelt zich meest schuldig over ecologische voetafdruk

Indiase consumenten voelen zich het meest schuldig over hun ecologische voetafdruk, hoewel hun impact minder groot is dan bij consumenten uit rijke landen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de National Geographic Society. De onderzoekers stellen vast dat de inwoners van rijke landen de minst duurzame levensstijl volgen, maar zich ook het minst schuldig voelen over hun ecologische voetafdruk. De Indiase bevolking heeft volgens het rapport het meest duurzame levenspatroon, gevolgd door China en Brazilië. De Verenigde Staten staan op de laatste plaats, vooraf gegaan door Canada. In Europa laat Frankrijk de slechtste ecologische voetafdruk optekenen. Toch blijkt in India 44 procent van de bevolking zich schuldig te voelen over zijn impact op het leefmilieu. Op de tweede plaats staan Mexico en China met een score van 42 procent. In de Verenigde Staten wordt slechts een score van 21 procent opgetekend. Japan staat met een cijfer van 14 procent op de laatste plaats.

Lees Verder

16:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: india, ecologische voetafdruk |  Facebook |

03-06-12

Groeiende wereldbevolking en overconsumptie bedreiging gezondheid aarde

De groeiende wereldbevolking en overconsumptie bedreigen de toekomstige gezondheid van de aarde. Dat is de conclusie van een rapport van het World Wildlife Fund (WWF). Er wordt opgemerkt dat de druk op de natuurlijke rijkdommen van de planeet onhoudbaar is geworden en een bedreiging vormen voor de biodiversiteit van de aarde. Uit het rapport blijkt dat Qatar de grootste ecologische voetafdruk van de hele wereld heeft, gevolgd door zijn buurstaten Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten. De top vijf wordt rondgemaakt door Denemarken en de Verenigde Staten.

Sinds het midden van de jaren zestig is de gemiddelde ecologische voetafdruk van de wereldbevolking verdubbeld. "De mensheid leeft alsof er een tweede planeet ter beschikking is," merkt Jim Leape, directeur-generaal van het World Wildlife Fund op. "Er worden 50 procent meer natuurlijke rijkdommen geproduceerd dan de aarde duurzaam kan produceren. Indien er niet snel wordt ingegrepen, zal de consumptie nog snel stijgen en dan zullen tegen het einde van het volgende decennium zelfs twee planeten niet meer voldoende zijn."

In het rapport wordt opgemerkt dat de biodiversiteit op aarde sinds het begin van de jaren zeventig met 30 procent is gedaald. In de zwaarst getroffen tropische regio's gaat het zelfs om een verlies met 60 procent. Ook wordt opgemerkt dat de achteruitgang van de biodiversiteit het snelste verloopt in landen met lage inkomens. "Dat fenomeen toont aan dat de armste en meest kwetsbare landen de levensstijl van de rijkere landen subsidiëren," aldus nog het World Wildlife Fund. Er wordt aan toegevoegd dat sinds het begin van de eeuw elk jaar 13 miljoen hectaren bos verloren gaan.

Lees Verder

06-03-12

Bevolking Singapore heeft grootste ecologische voetafdruk Asia-Pacific

Het rijke Singapore heeft de grootste ecologische voetafdruk van de regio Asia-Pacific. Dat is de conclusie van een rapport van het World Wildlife Fund (WWF). Daarin wordt opgemerkt dat Singapore twee jaar geleden een bruto binnenlands product van meer dan 40.000 dollar per hoofd van de bevolking kon voorleggen - één van de hoogste van de hele regio - wat volgens de organisatie tot exorbitante consumptie-gewoontes leidde. Maar ook de industrie en vooral de bouwsector dragen volgens het rapport in belangrijke mate bij tot de uitstoot van Singapore.

"De inwoners van Singapore consumeren grote hoeveelheden voeding en energie," merkt Yolanda Kakabadse, president van het World Wilflife Fund, op. "Singapore is een maatschappij die wellicht aangeeft hoe het milieuprobleem niet moet worden aangepakt." Singapore stootte twee jaar geleden 43.454 kiloton koolstofdioxide uit met de verbranding van fossiele brandstof, maar volgens Kakabedse zou een gedeelte van die grote ecologische voetafdruk kunnen worden afgezwakt door het delen van energie-efficiënte technologieën met de rest van de wereld.

"Singapore kan met zijn technologie een grote bijdrage tot wereld leveren," voert Yolanda Kakabadse aan, verwijzend naar mogelijkheden die de stadstaat heeft op het gebied van energie, waterbeheer en voedselproductie en die volgens haar nuttig zou kunnen worden aangewend in de rest van de wereld. In het rapport wordt opgemerkt dat de bouwsector met zijn massale constructie-activiteit verantwoordelijk is voor 15 procent van de ecologische voetafdruk van Singapore. De gemiddelde ecologische voetafdruk van de Chinese bevolking ligt gevoelig lager dan die van Singapore.

19:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: singapore, ecologische voetafdruk |  Facebook |

01-09-11

Ecologie moet deel uitmaken van economische groei

Indicatoren voor economische groei zouden ook rekening moeten houden met maatschappelijke vooruitgang en het gebruik van natuurlijke bronnen. Dat hebben een groep nonprofit-organisaties en institutionele leiders gezegd tijdens het forum 'One People, One Planet' in Louvain-la-Neuve. Vertegenwoordigers van de European Investment Bank gaven er toe er nog altijd niet in geslaagd te zijn de volledige ecologische voetafdruk van de instelling te meten.

"Er werd tijdens het forum opgemerkt dat het beleid naast financiële en economische indicatoren ook ecologische overwegingen zouden moeten in rekening brengen bij de berekening van economische groei," aldus het webmagazine Euractiv. "Daarbij werd opgemerkt dat er verder moet gekeken worden dan het bruto binnenlands product." Tony Long, Europees directeur van het World Wildlife Fund (WWF), hekelde daarbij een gebrek aan debat rond de prioriteiten van de bestedingen van de Europese Unie, die volgens hem meer zouden moeten gericht zijn op een duurzame agenda.

Philippe Maystadt, president van de European Investment Bank, bekritiseerde de greep van de financiële wereld op de reële economie en gaf ook toe dat de economie te weinig rekening houdt met het leefmilieu. Hij merkte op dat de rechtstreekse ecologische voetafdruk van de instelling inmiddels wordt gemeten, maar hij gaf toe dat er bij de milieu-impact van de ondersteunde projecten moet afgerekend worden met een aantal methodologische problemen. Tony Long stelde echter dat de instelling bijzonder traag reageert.

14-09-10

Coca-Cola drijft ecologische samenwerking leveranciers op

Het Amerikaanse frisdrankenconcern Coca-Cola wil zijn samenwerking met zijn toeleveranciers van suikerriet, sinaasappelen en graan opdrijven om zijn ecologische voetafdruk verder af te bouwen. Uit een rapport van de natuurgroep Nature Conservancy was immers gebleken dat de ecologische water-voetafdruk Coca-Cola vooral afkomstig is van het terrein en veel minder van de fabriek. Dat heeft Coca-Cola naar eigen zeggen doen besluiten om zijn samenwerking met toeleveranciers op het gebied van waterverbruik op te drijven. Nature Conservancy zegt daarbij dat het totale waterverbruik minder belangrijk is dan de lokale impact die de activiteiten hebben.

"Er zijn vele mogelijkheden voor een directere samenwerking met onze landbouw-toeleveranciers op het gebied van duurzaam watergebruik," merkt Denise Knight, directeur duurzame landbouw bij Coca-Cola, op tegenover het magazine Beverage Daily. "Daarbij zal in de eerste plaats gewerkt worden aan een duurzame oogst van suikerriet, sinaasappelen en graan." Coca-Cola zegt bij de berekening van het duurzaam watergebruik rekening te houden met drie types van bronnen. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen regenwater, grondwater en zogenaamd grijs water dat nodig is om vervuilende producten op te vangen. Die verdeling laat volgens Coca-Cola toe om een beter inzicht te krijgen op de impact van het verbruik op lokale watervoorraden.

Uit het onderzoek blijkt dat een halve liter Coca-Cola op het gebied van regenwater een ecologische voetafdruk van 15 liter heeft. Bij grondwater bedraagt die voetafdruk 1 liter en bij grijs water 12 liter. Bij Europese suikerbieten bedraagt die voetafdruk 375 liter regenwater, 54 liter grondwater en 128 liter grijs water per kilogram product. Bij het sinaasappelmerk Simply Orange uit Florida bedraagt de ecologische voetafdruk 386 liter regenwater, 154 liter grondwater en 100 liter grijs water per liter product. Bij het merk Minute Maid uit Florida en Costa Rica is dat 319 liter regenwater, 115 liter grondwater en 84 liter grijs water per liter product.

02-11-08

Ecologische voetafdruk Rusland wordt te groot

RussianGasFiredPlantDe ecologische voetafdruk van Rusland dreigt snel groter te worden dan de capaciteit van zijn natuurlijke rijkdommen. Dat blijkt uit een onderzoek van het World Wildlife Fund en het Global Footprint Network. Wereldwijd liggen de milieukosten van de menselijke activiteiten 30 procent hoger dan de regeneratiecapaciteit van de wereld. De natuurlijke rijkdommen van Rusland vertegenwoordigen volgens het rapport 8,7 procent van de biologische reserves van de wereld. Volgens Peter Mandelson, Brits minister van economie, kan Rusland alvast zijn energieverbruik met 45 procent verlagen.

Rusland is volgens het rapport op dit ogenblik één van de vijf staten van de wereld wiens biologische rijkdom nog groter is dan zijn ecologische voetafdruk. "Maar dat voordeel kan snel verdwijnen indien het huidige model van economische ontwikkeling wordt gehandhaafd," wordt er opgemerkt. "Rusland heeft een grote reserve aan biologische rijkdommen, waardoor er geen drang is om die met grote zorg te behandelen. Indien het huidige economische tempo wordt gehandhaafd, zal Rusland in 2020 één van de landen worden die boven zijn mogelijkheden leeft."

Rusland heeft een ecologische voetafdruk van 3,7 hectaren per persoon. Daarmee staat het land wereldwijd op een 36ste plaats. In de Verenigde Arabische Emiraten is de ecologische voetafdruk het grootst (9,5 hectare). Het wereldwijde gemiddelde bedraagt 2,7 hectare. De Russische president Dimitry Medvedev merkte op dat de Russische industrie en gemeenschap zich door de financiële crisis niet mogen laten verleiden om minder aandacht te besteden aan de ecologie. Hij benadrukte dat bedrijven nieuwe, ecologisch verantwoorde productiemogelijkheden moeten ontwikkelen en de productie van afval moeten beperken.

"Peter Mandelson, Brits minister van economie, stelt dat Rusland op een relatief gemakkelijke manier zijn energieverbruik met 45 procent kan verlagen," aldus The Moscow Times. Russen slapen volgens Mandelson in de winter met open ramen en de verwarming op volle kracht. De Britse minister stelt dat dit te wijten is aan het systeem van centraal gecontroleerde verwarmingsystemen."

10:32 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, milieu, rusland, wwf, ecologische voetafdruk |  Facebook |