05-10-17

Prijsvoordeel stimuleert grensoverschrijdend online shoppen

Prijsvoordeel is de belangrijkste motivatie voor online shoppers om grensoverschrijdende aankopen te doen. Dat is de conclusie van een onderzoek van pakketbezorger United Parcel Service (UPS) bij meer dan vijfduizend online consumenten in de Verenigde Staten. Vastgesteld werd dat 43 procent van de grensoverschrijdende aankopen gewag maakt van prijsverschillen. Daarnaast wordt door ongeveer 33 procent ook gewezen naar het ontbreken van het product of het merk op de binnenlandse markt. In totaal bleek vorig jaar 47 procent van de Amerikaanse online consumenten een buitenlandse aankoop gedaan te hebben, tegenover 40 procent enkele jaren geleden.

“Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat de online consument zich steeds meer vertrouwd voelt met grensoverschrijdende online aankopen,” benadrukken de onderzoekers. De markt voor buitenlandse aankopen wordt geleid door de Azië, waar 75 procent van de respondenten een product of dienst zou hebben gekocht. Daarbij wordt vooral gewezen naar China, dat door 61 procent van de betrokkenen wordt genoemd. Daarna volgt Europa met een score van 32 procent, waarbij Groot-Brittannië met een vermelding van 23 procent op de eerste plaats staat. Daarnaast vernoemt 19 procent van de ondervraagden een ander land op het Amerikaanse continent, waarbij 15 procent verwijst naar Canada.

Verder werd vastgesteld dat bijna alle internationale shoppers de leverancier op een online marktplaats hebben gevonden. Deze vaststelling laat volgens de onderzoekers verwachten dat grensoverschrijdende aankopen nog verder zullen toenemen, aangezien online shoppers zich steeds meer op marktplaatsen verzamelen. Daarbij wordt opgemerkt dat 97 procent van alle online shoppers een aankoop op een marktplaats hebben gedaan, tegenover 87 procent het jaar voordien. De voorkeur voor marktplaatsen wordt vaak gemotiveerd door betere prijzen en gratis leveringen. Amazon is met een score van 90 procent de populairste marktplaats, gevolgd door Walmart/Jet (63 procent) en eBay (46 procent).

Lees Verder

15:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ecommerce |  Facebook |

11-07-17

Consument bezoekt slechts beperkt aantal online winkels

Hoewel op het internet schijnbaar een onbeperkt aantal winkels toegankelijk zijn, blijkt de shopper zich vaak tot enkele online adressen te beperken. Dat is de conclusie van een rapport van consulent YouGov en het bedrijf Apptus bij nagenoeg zeventienhonderd online modeshoppers in Groot-Brittannië. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 62 procent van de consumenten terugvalt op een beperkte lijst met online kledingshops die altijd opnieuw worden bezocht. Bij vrouwen loopt dat cijfer nog verder op tot 68 procent en bij shoppers tussen achttien en vierentwintig jaar zelfs tot 78 procent en 70 procent in de categorie tussen vijfentwintig en vierendertig jaar.

“In de groep consumenten met een kleine selectie voorkeurwinkels, bleek 63 procent maximaal drie online adressen geregeld te bezoeken, benadrukken de onderzoekers. “Bovendien moet worden vastgesteld dat slechts zelden - misschien één keer in een kwartaal - aandacht wordt besteed aan andere online winkels. Het lijkt erop dat de consument niet echt geïnteresseerd is door een grote rijkdom aan keuzes, maar liever zijn opties tot enkele favoriete adressen zou beperken en zich aan die selectie te houden. Dit houdt echter in dat men weliswaar klanten kan aantrekken voor een eenmalige aankoop, maar de uitbouw van een nieuw loyaal klantenbestand daarentegen bijzonder moeilijk is.”

De onderzoekers stelden nog vast dat een aanbod met een voordelige verhouding tussen prijs en kwaliteit de beste mogelijkheid biedt om shoppers te verleiden om een aankoop buiten de vertrouwde kring van online leveranciers te overwegen (66 procent). Daarnaast wordt gewezen op initiatieven die de consument zouden toelaten op een gemakkelijke manier de gewenste producten te vinden (48 procent). Verder wordt gewezen op een personalisering van de website naar de individuele smaak van de shopper (22 procent) en de presentatie van relevante aanbevelingen (12 procent). Slechts 4 procent gaf aan dat lifestyle-content hun interesse zou wekken en loyaliteit zou kunnen opbouwen.

Lees Verder

13:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ecommerce |  Facebook |

14-02-17

Kleding en schoenen populairste grensoverschrijdende online aankoop

China is wereldwijd marktleider in de grensoverschrijdende online handel. Dat is de conclusie van een enquête van de organisatie International Post Corporation (IPC) bij 24.000 consumenten in zesentwintig landen in Noord-Amerika, Azië en Europa. Vastgesteld werd dat Chinese online winkels inmiddels 26 procent van de wereldwijde grensoverschrijdende digitale verkopen vertegenwoordigen, gevolgd door de Verenigde Staten (16 procent), Duitsland (15 procent) en Groot-Brittannië (15 procent). De onderzoekers merken ook op dat alle respondenten konden melden in een periode van drie maanden minstens één grensoverschrijdende online aankoop te hebben gedaan.

Vastgesteld werd dat 31 procent van de consumenten één keer per maand een aankoop doet, terwijl 23 procent één transactie per veertien dagen meldt. Verder maakt 29 procent gewag van minstens één aankoop per kwartaal, maar ook bleek 16 procent minstens één keer per week een transactie te realiseren. China blijkt de meest actieve grensoverschrijdende online shoppers te herbergen, want 36 procent van de Chinese respondenten maakt gewag van minstens één aankoop per week. Op de tweede plaats staan de Verenigde Staten met een score van 25 procent, gevolgd door Duitsland (25 procent) en Groot-Brittanië (24 procent). Luxemburg staat met een cijfer van 6 procent op de laatste plaats.

Amazon, eBay en Alibaba vertegenwoordigen samen 65 procent van alle aankopen. Aankopen in China bleken vooral populair bij jonge en vrouwelijke consumenten, terwijl Duitse winkels de grootste populariteit genieten bij een mannelijk en ouder publiek. Ook in Europa blijkt China de favoriete online marktplaats. Daarbij wordt echter gewezen op uitzondering in Luxemburg, België, Oostenrijk en Zwitserland, waar vooral aankopen worden gedaan in buurlanden met eenzelfde taalregime. De Verenigde Staten en China zijn de favoriete marktplaats voor consumenten uit Azië en Canada.

Kleding en schoenen vormen met een aandeel van 33 procent de meest populaire sector van de grensoverschrijdende online handel, gevolgd door consumentenelektronica (21 procent), boeken, muziek en media (14 procent) en gezondheid en cosmetica (13 procent). De aankopen blijken relatief bescheiden in prijs en gewicht. Daarbij vertegenwoordigt 16 procent een waarde van minder dan 10 euro, terwijl nog eens 40 procent zich tussen 10 euro en 50 euro situeert. Ook kon worden vastgesteld dat 45 procent van de aankopen minder dan 500 gram weegt.

Lees Verder

17:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ecommerce |  Facebook |

23-11-16

Smartphones en tablets domineren wereldwijde ecommerce

Smartphones en tablets hebben tijdens het derde kwartaal van dit jaar voor 52 procent van de wereldwijde ecommerce-trafieken gezorgd. Daarmee werd voor de eerste keer de desktop als belangrijkste ecommerce-kanaal onttroond. Dat blijkt uit een rapport van consulent Monetate. Minder dan vijf jaar geleden had de desktop nog een aandeel van 94 procent. Er wordt wel opgemerkt dat er tussen smartphones en tablets grote verschillen kunnen worden opgetekend. Terwijl het aandeel van tablets in de wereldwijde ecommerce een plafond van maximaal 16 procent lijkt te hebben bereikt, heeft de activiteit op smartphones de voorbije vijfenhalf jaar bijna elk kwartaal een groei laten optekenen.

“De overstap naar smartphones lijkt echter niet meteen positief nieuws voor de retailers,” aldus Monetate. “Op smartphones worden immers minder daadwerkelijke aankopen verricht dan op tablets en desktops.” Er wordt wel opgewerkt dat de gemiddelde waarde van een aankoop op smartphones de voorbije kwartalen een snellere stijging laat optekenen dan op tablets en desktops. Dat fenomeen geeft volgens de onderzoekers aan dat de consument ook in toenemende mate vertrouwen vindt om op het kleine scherm van de smartphone grotere aankopen te doen. Uit het onderzoek blijkt dat de mobiele aankopen een piek bereiken tijdens primetime tussen negentien en tweeëntwintig uur.

Tijdens die periode duur een mobiele sessie ook langer dan op andere ogenblikken van de dag. Verder kon worden vastgesteld dat tijdens het weekend meer pageviews en langere sessies werden geregistreerd dan tijdens de weekdagen. Ook blijkt dat desktop tijdens de weekdagen op nagenoeg alle parameters tijdens de beste scores laat optekenen. Tijdens de weekends wordt die situatie echter omgekeerd en kunnen smartphones en tablets de beste prestaties melden. De gemiddelde waarde van een order ligt tijdens het weekend ook 3,5 procent hoger dan tijdens de weekdagen. De hoogste waarde wordt opgetekend op zondag.

Lees Verder

18:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ecommerce |  Facebook |

19-11-16

China grootste bestemming grensoverschrijdend online shoppen

China is de grootste bestemming van grensoverschrijdende online shoppers geworden. Dat blijkt uit een studie van het onderzoeksbureau Ipsos en het bedrijf Paypal, aanbieder van betaaloplossingen, bij meer dan 28.000 consumenten in tweeëndertig landen. Uit het onderzoek blijkt dat grensoverschrijdende online aankopen een wereldwijde omzet van 19 miljard dollar laten optekenen. Dat betekende een stijging met 38 procent over een periode van twee jaar. Er wordt aan toegevoegd dat de markt van grensoverschrijdende online aankopen duidelijk werd aangevoerd door de regio Asia-Pacific, waar 68 procent van de online consumenten de voorbije twaalf maanden een grensoverschrijdende aankoop zegt te hebben gedaan.

Uit het onderzoek bleek dat ongeveer 21 procent van de online consumenten het voorbije jaar een grensoverschrijdende aankoop in China heeft gedaan. Op de tweede plaats staan de Verenigde Staten met een score van 17 procent, gevolgd door Groot-Brittannië met 13 procent. Nog bleek dat gemiddeld 37 procent van de grensoverschrijdende aankopen in Asia-Pacific werden uitgevoerd op een mobiel apparaat, waarbij meestal gebruik werd gemaakt van een smartphone. Daarbij kon vooral een sterke groei worden opgetekend in China, waar dit jaar 35 procent van grensoverschrijdende aankopen mobiel is gebeurd, tegenover 27 procent vorig jaar.

In West-Europa, Oost-Europa en Noord-Amerika vertegenwoordigen smartphones daarentegen nog steeds minder dan 15 procent van de totale grensonverschrijdende aankopen. “Indien de groei in Asia-Pacific een aanwijzing is voor de wereldwijde verschuiving in de grensoverschrijdende aankopen, zijn er voor handelaars in Europa en Noord-Amerika nog heel wat mobiele opportuniteiten,” voeren de onderzoekers aan. Ook wordt aangevoerd dat 64 procent vande Chinese internet-gebruikers aangeven van plan te zijn de volgende twaalf maanden meer online aankopen te zullen verrichten. In Rusland en Groot-Brittannië worden scores gehaald van respectievelijk 39 procent en 26 procent.

Lees Verder

14:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ecommerce |  Facebook |

15-10-16

Zuid-Korea staat sterkste in online huishoudelijke aankopen

Tegen het midden van het volgende decennium zullen de gezinnen wereldwijd jaarlijks online 150 miljard dollar huishoudelijke aankopen worden verricht. Daarmee zal ecommerce een aandeel van 9 procent hebben verworven in de totale volume gezinsaankopen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Kantar Worldpanel. Het grootste aandeel wordt op dit ogenblik opgetekend in Zuid-Korea, waar ecommerce al 16,6 procent van de totale huishoudelijke aankopen vertegenwoordigt, gevolgd door Japan (7,2 procent), Groot-Brittannië (6,9 procent), Frankrijk (5,3 procent) en Taiwan (5,2 procent).

Vorig jaar deden de gezinnen wereldwijd voor 48 miljard dollar online huishoudelijke aankopen. Daarmee had ecommerce een aandeel van 4,4 procent in het totale volume gezinsaankopen. Opgemerkt wordt dat ecommerce de volgende jaren een toenemend aandeel op de markt van de consumptiegoederen zal innemen. “Het voorbije jaar kende de markt van de consumptiegoederen in Groot-Brittannië een stagnatie, maar met ecommeerce liet de sector daarentegen een groei met 8,3 procent optekenen,” wordt er opgemerkt. De grootste groei werd het voorbije jaar opgetekend in China, waar de ecommerce met 47 procent toenamen. China staat nu met een aandeel van 4,2 procent op een zesde plaats.

De onderzoekers merken verder op dat de activiteit van ecommerce in de huiselijke aankopen in Latijns-Amerika op dit ogenblik nog op een zeer beperkt niveau blijven, op uitzondering van Argentinië, waar inmiddels een niveau van 1 procent kon worden opgetekend. Ook in de Verenigde Staten worden slechts 1,4 procent van alle huishoudelijke boodschappen online gedaan. Verder werd vastgesteld dat 55 procent van de consumenten hun online boodschappenlijst voor een volgende winkelbeurt bewaren. Ook wordt meestal online meer gekocht dan offline. In Groot-Brittannië vertegenwoordigt één online winkelbezoek een uitgave van 59 dollar, tegenover 19 procent in de fysieke winkel.

De onderzoekers waarschuwen echter ook voor een dreigende vertraging van de groei. “Vaak zijn deze aankopen onvoldoende om aan de vereiste minimumbedragen voor de transactie te komen,” zeggen de onderzoekers. “Daardoor zijn vele consumenten verplicht de fysieke winkel te bezoeken.”

Lees Verder

16:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ecommerce |  Facebook |

Grensoverschrijdende ecommerce het meest populair in Azië

Consumenten over de hele wereld voelen zich steeds meer comfortabel met grensoverschrijdende online aankopen. Dat blijkt vooral in Azië. Dat is de conclusie van een wereldwijd onderzoek van het Amerikaanse technologiebedrijf Pitney Bowes. De onderzoekers stelden vast dat inmiddels 94 procent van de ondervraagden frequent in eigen land op het internet shoppen, maar bovendien kon worden gemeld dat 66 procent van de consumenten het voorbije jaar ook online aankopen in een ander land hebben gedaan. De grensoverschrijdende online aankopen bereiken het hoogste niveau in Singapore (89 procent), gevolgd door Australië (86 procent) en Hongkong (85 procent).

“Naarmate de consument vaker in eigen land online winkels bezoekt, kan ook een vertrouwdheid en comfort met grensoverschrijdende transacties worden opgebouwd,” voeren de onderzoekers aan. “Bovendien kan vaak worden vastgesteld dat toeristen in het buitenland in een fysieke winkel een aankoop verrichten, om vervolgens na hun thuiskomst verdere aankopen te verrichten op een online platform van dezelfde handelaar.” Vooral in Zuid-Korea, China en India zouden buitenlandse reizen gevolgd worden door een bezoek aan een online platform van een winkel die op de toeristische bestemming fysiek was bezocht.

“De consument kan kiezen om rechtstreeks op een online platform van een handelaar te shoppen, maar hij kan zich ook tot een online marktplaats wenden,” wordt in het rapport opgemerkt. “De meeste consumenten tonen weliswaar een voorkeur voor één van beide mogelijkheden, maar toch is er zelden sprake van een exclusieve keuze.” Ongeveer de helft van de respondenten gaf aan vooral gebruik te maken van een online marktplaats. De hoogste scores worden opgetekend in Japan (70 procent), China (61 procent), Duitsland (59 procent) en India (55 procent). Ongeveer één vierde van de respondenten verkiest het online kanaal van een handelaar, met topscores in Canada (35 procent), Zuid-Korea (34 procent) en Australië (33 procent).

Lees Verder

09:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ecommerce |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende