18-01-12

Amerikaans herstel moet bouwen op kwalitatieve banen

De Verenigde Staten moeten bij het herstel na de grote recessie niet alleen mikken op het creëren van banen, maar er moet vooral gericht worden op tewerkstelling met een hoge waarde. Bovendien moeten aan de werknemers de geschikte vaardigheden worden verstrekt om die opdrachten uit te voeren. Dat is de conclusie van een rapport van Harry Holzer, econoom aan de Georgetown University. Volgens Holzer zou de federale regering het voor werkgevers gemakkelijker moeten maken om banen met hoogproductieve werknemers te creëren en in te vullen.

"Omdat vele Amerikaanse werknemers de nodige opleiding en vaardigheden missen om hoogbetaalde functies te vervullen, kiezen werkgevers er vaak voor om uitsluitend concurrentie te voeren op het gebied van kostenbeheersing in plaats van op betere werkprestaties," merkt de Amerikaanse economist op. "Het is absoluut noodzakelijk dat de Amerikaanse regering meer coherente en efficiëntie systemen voor onderwijs en opleiding creëert en financiert." Onder meer denkt hij aan begeleiding van probleemjongeren en werknemers met een handicap.

Holzer wijst erop dat de Amerikaanse economie de voorbije decennia een belangrijke verandering heeft ondergaan. "In het verleden werd de economie gedragen door grote en kapitaalintensieve productie-bedrijven die relatief weinig concurrentie ondervonden van het buitenland en terugvielen op Amerikaanse werknemers," merkt hij op. "Dat model is veranderd. De globalisatie heeft tot een grotere buitenlandse concurrentie geleid, terwijl de technologische revolutie Amerikaanse bedrijven heeft toegelaten om de productie naar het buitenland over te hevelen en tochkwaliteit te behouden."

In het algemeen zegt Holzer dat de bedrijven de overhand hebben gehaald op de werknemers. "Het is immers steeds gemakkelijker om werknemers te vervangen," merkt hij op.