22-09-13

Economische crisis heeft velen naar zelfmoord gedreven

De economische crisis van vijf jaar geleden heeft wereldwijd tot duizenden extra zelfmoorden geleid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Hongkong, de University of Briston en de Oxford University, die de zelfmoord-gegevens van vierenvijftig landen onderzochten. De onderzoekers stellen dat vooral bij mannen een opvallend hoger zelfmoordcijfer kon worden opgetekend. Ook in landen met een grotere werkloosheid kon een duidelijke toename worden opgetekend. De wetenschappers voeren aan dat de resultaten van de studie duidelijk aangeven dat economische problemen een zware emotionele impact hebben op de bevolking.

Lees Verder

12:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zelfmoord, economische crisis |  Facebook |

01-08-13

Economische crisis drijft jongeren tot beslissingen over toekomst

Een negatieve economische schok heeft ook een impact op de toekomstplannen van tieners. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Duke University bij Afro-Amerikaanse tienermeisjes in de staat North Carolina. De onderzoekers stelden vast dat het aantal tienermoeders vier tot twaalf maanden na een negatieve economische schok gevoelig bleek gedaald te zijn. De Amerikaanse wetenschappers geven aan dat de moeilijke economische omstandigheden de jongeren bewuste keuzes doen maken over hun toekomst en doen beslissen - door het gebruik van contraceptiva of abortus - om geen ouder te worden.

“Wanneer de economie zwakke periodes doormaken en de gemeenschap banen verliest, blijkt ook het aantal tienermoeders te dalen,” merken de onderzoekers Elizabeth Oltmans Ananat, Anna Gassman-Pines en Christina Gibson-Davis, wetenschappers aan de Sanford School of Public Policy aan de Duke University, op. “Een daling van de werklooshid met 1 procent, bleek gevolgd te worden door een terugval met 2 procent van geboortes bij Afro-Amerikaanse tienermeisjes. Deze jonge meisjes tussen vijftien en negentien jaar reageren op het slechte economische nieuws door te beslissen niet zwanger te worden. Deze meisjes maken daarbij beslissingen over hun leven.”

De studie van de Duke University weerspiegelt de resultaten van andere onderzoekers, waaruit is gebleken dat ook volwassenen tijdens een economische crisis de kinderwens terugschroeven. Ook andere gedragingen, zoals de consumptie van alcohol en tabak, kennen tijdens een economisch moeilijke periode een terugval. De onderzoekers merkten wel op dat het fenomeen niet bleek op te gaan voor blanke tienermeisjes. Dat verschil kan volgens Gassman-Pines mogelijk worden verklaard dat Afro-Amerikanen meer direct worden geraakt door de werklooshid en ook minder financiële buffers ter beschikking hebben om economische tegenslagen op te vangen.

Lees Verder

15:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: economische crisis, zwangerschap |  Facebook |

15-07-13

Economische crisis duwt geboortecijfer naar beneden

De economische crisis heeft een belangrijke impact gehad op de Europese geboortecijfers. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Max Planck Institute for Demographic Research (MPIDR) in Rostock. Naarmate de werkloosheid toeneemt, daalt volgens de Duitse onderzoekers het geboortecijfer tegenover de vruchtbaarheid die onder normale omstandigheden zou mogen worden verwacht. Het grootste effect werd volgens de wetenschappers opgemerkt bij jonge volwassenen. Vooral bij eerstgeborenen werd een belangrijke daling opgetekend.

“Europeanen onder de leeftijdsgrens van vijfentwintig jaar, hebben door de werkloosheid de realisatie van hun kinderwens uitgesteld,” merken de onderzoekers Michaela Kreyenfeld, Joshua Goldstein en Aiva Jasilioniene op. “Het is echter niet duidelijk of dit fenomeen een impact zal hebben op de verdere samenstelling van het gezin in de toekomst. Mogelijk beslissen de meesten om de kinderwens uit te stellen, maar niet om kinderen totaal op te geven. Bij veertigplussers werden dan ook weinig verschuivingen opgetekend onder impact van de toenemende werkloosheid.”

“Gezinsplannen kunnen op een jongere leeftijd meer worden bijgepast dan bij oudere gezinnen, waar de grenzen van de vruchtbaarheid in zicht komen,” verklaren de onderzoekers het fenomeen. De Duitse wetenschappers merken op dat de eerste consequenties van de recessie een vijftal jaar konden worden opgemerkt, op een ogenblik dat de geboortecijfers in vele Europese landen opnieuw begonnen te stijgen. In een aantal landen werd dat herstel vertraagd, maar in Spanje, Hongarije, Ierland, Kroatië en Letland was er daadwerkelijk sprake van een daling.

Lees Verder

15:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: economische crisis, geboortecijfer |  Facebook |

16-01-13

Reactie op crisis wordt bepaald door ervaringen tijdens jeugdjaren

De reactie van de consument op een economische crisis wordt in belangrijke mate bepaald door de omstandigheden waarmee hij tijdens zijn jeugd werd geconfronteerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Minnesota. Consumenten die tijdens hun jeugd met economische moeilijkheden of ontbering werden geconfronteerd, zouden volgens de onderzoekers op een crisis sneller met een bestedingsgedrag en impulsieve aankopen reageren. De bevolkingscategorie die daarentegen in een periode met grotere materiële welstand is opgegroeid, zou daarentegen bedachtzamer reageren en vooral een strategie op lange termijn hanteren.

Lees Verder

17:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: economische crisis, consumptie |  Facebook |

18-07-12

Meerderheid Russische bevolking bevreesd voor economische crisis

Een meerderheid van de Russische bevolking is bevreesd voor de uitbraak van een nieuwe economische crisis, maar toch hebben slechts weinigen de nodige voorzorgen genomen tegen eventueel moeilijker tijden. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Vtsiom. Daarbij bleek dat 58 procent van de Russen nieuwe economische problemen verwacht. Toch geeft 85 procent toe geen enkele voorzorg genomen te hebben om zich tegen een crisis te wapenen. De onderzoekers stellen verder dat vooral lagere inkomensklassen zich grote zorgen maken over de toekomst (66 procent). Maar ook bij de gepensioneerden heeft 65 procent angst voor een nieuwe economische crisis. Bij de gemiddelde en hogere inkomens daalt dat echter tot respectievelijk 40 procent en 42 procent. Ook bij de jongeren stelt 49 procent zich pessimistisch op over de toekomst.

Lees Verder

17:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, economische crisis |  Facebook |

14-04-12

Spaanse wetenschappers herinnerd aan crisis jaren negentig

De crisis van het einde van het voorbije decennium vertoont veel gelijkenissen met de problemen uit de eerste helft van de jaren negentig. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Universiteit van Alcala in Spanje. De Spaanse wetenschappers zeggen veel overeenkomsten tussen beide periodes opgemerkt te hebben over de evolutie in de arbeidsmarkt-indicatoren en de reacties van de financiële autoriteiten, zowel op het gebied van timing als ontwerp. De maatregelen zijn volgens de onderzoekers weliswaar niet identiek, maar volgen wel dezelfde weg.

Lees Verder

11:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: economische crisis |  Facebook |

19-03-12

Duidelijke band tussen zelfmoordcijfers en economische conjunctuur

Er kan een duidelijke band worden gelegd tussen zelfmoorden en de economische conjunctuur. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Columbia University. De Amerikaanse onderzoekers stelden vast dat het maandelijkse zelfmoordcijfer in New York City tijdens de economische dalperiode van twintig jaar geleden 29 procent hoger lag dan tijdens de hoogconjunctuur in het begin van deze eeuw, voor het losbarsten van de dotcom-crisis. De onderzoekers merken op dat de overheid in een economische crisis dan ook niet mag besparen op mentale gezondheidszorg.

"Het is vaak moeilijk om de redenen te doorgronden waarom iemand beslist om zelfmoord te plegen," merkt onderzoeksleider Sandro Galea, professor epidemiologie aan de Mailman School of Public Health van de Columbia University. "Het gaat ook vaak om een complex geheel van redenen. Vaak gaat het om een combinatie van relatieproblemen en economische stress. Moeilijke economische omstandigheden kunnen het zelfbeeld van iemand aantasten, maar tegelijkertijd de mogelijkheden beperken om beschikbare ondersteuning te vinden."

Er wordt aan toegevoegd dat bij blanke mannen onder de leeftijd van vijfenveertig jaar de grootste band tussen economische activiteit en zelfmoord kon worden vastgesteld. "De reden daarvoor is niet helemaal duidelijk," voert professor Galea aan. "Een mogelijke verklaring kan echter zijn dat blanke mannen vaker in beroepen worden aangetroffen die afhankelijk zijn van economische omstandigheden dan vrouwen of kleurlingen." Er wordt wel opgemerkt dat fluctuaties op Wall Street geen impact blijken te hebben op de zelfmoordcijfers.