16-07-14

Economische groei geen oplossing voor ondervoeding kinderen

Economische groei is geen oplossing voor ondervoeding bij kinderen. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de Harvard School of Public Health (HSPH), de University of Göttingen, ETH Zürich en het Indian Institute of Technology Gandhinagar, gebaseerd op gegevens uit zesendertig ontwikkelingslanden.

Lees Verder

16:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: economische groei, ondervoeding |  Facebook |

12-10-13

Afrikaanse economische groei kan armoede niet wegwerken

Hoewel onophoudelijk gewag gemaakt wordt van de Afrikaanse economische groei, blijft een groot gedeelte van het continent gevangen in armoede. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de Michigan State University. De onderzoekers merken op dat ongeveer één op vijf Afrikanen nog altijd frequent geconfronteerd wordt met een gebrek aan voeding, zuiver water en geneeskundige zorgen. Die vaststelling geeft volgens de wetenschappers aan dat de economische groei niet doorsijpelt naar de armste bevolkingsgroepen van het Afrikaanse continent. Afrikaanse regeringen mogen volgens de onderzoekers niet alleen kijken naar economische groei, maar ook naar het bestrijden van de armoede.

“De resultaten van het onderzoek tonen aan dat er een duidelijke kloof bestaat tussen de economische groei en de hardnekkigheid van armoede,” benadrukt onderzoeker Carolyn Logan, professor politieke wetenschappen aan de Michigan State University. Uit de studie, die in vierendertig Afrikaanse landen werd uitgevoerd, bleek dat 17 procent van de respondenten toegaf dikwijls met een gebrek aan voeding geconfronteerd te worden, terwijl 22 procent geregeld geen enkele toegang tot zuiver water had en 20 procent vaak geen mogelijkheid tot medische zorgen genoot. Bovendien bleek dat ongeveer 50 procent van de Afrikanen minstens occasioneel met deze problemen diende af te rekenen.

“De problemen blijken het meest te zijn geconcentreerd in het westen en het oosten van Afrika,” merkt professor Logan nog op. “In het noorden en het zuiden van het continent is de problematiek minder acuut.” De onderzoekers stelden verder vast dat 53 procent van de Afrikanen een negatieve perceptie hebben over hun nationale economie. Bovendien bleek dat 38 procent van mening was dat de toestand van hun nationale economie het voorbije jaar nog verslechterd is. Volgens 56 procent voert hun regering een slecht economisch beleid, terwijl 69 procent van oordeel is dat te weinig inspanningen worden gedaan om de levensstandaard van de arme bevolking te verbeteren.

Volgens 71 procent van de Afrikanen wordt onvoldoende gedaan om nieuwe banen te creëren, terwijl 76 procent van mening is dat de overheid niet voldoende inzet toont om de inkomenskloof te verminderen.

Lees Verder

11:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, economische groei |  Facebook |

12-02-13

Bedrijven moeten zich aanpassen aan lagere groei

Bedrijven moeten hun opstelling veranderen indien ze op lange termijn willen overleven in een economische omgeving waar steeds meer met een trage groei wordt gerekend. Dat is de conclusie van een rapport van consulent The Futures Company. Opgemerkt wordt dat een trage groei de economie voor minstens het volgende decennium zal beheersen, waardoor de meeste bedrijfsleiders voor een onvertrouwde situatie worden geplaatst. Daarbij zullen bedrijfsleiders volgens de consulent met een aantal specifieke uitdagingen worden geconfronteerd.

Volgens The Futures Company zal moeten rekening gehouden worden met een veranderde demografie, ongelijke samenlevingen, de groei van de dienstensector, hogere energieprijzen en een schuldenlast, de verdere doorbraak van de digitale economie en het probleem van schaalgrootte. Aangevoerd wordt dat de groei op langere termijn zal worden bepaald door een verouderende populatie, waarbij oudere werknemers naar overbruggingsbanen zullen kijken om de overstap naar het pensioen te vergemakkelijken.

Lees Verder

16:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: economische groei |  Facebook |

19-01-13

Gewichtstoename door economische groei niet evenwichtig verdeeld

Mensen met overgewicht en obesitas worden in landen met een laag en middelmatig inkomen snel zwaarder. Landgenoten die met ondervoeding worden geconfronteerd, blijken daarentegen geen gewicht te kunnen winnen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Toronto en de Harvard School of Public Health study in zevenendertig landen. Die toenemende kloof zal volgens de onderzoekers de leiders verplichten om dubbele maatregelen te nemen.

“Enerzijds zullen de gezondheidsproblemen rond obesitas moeten worden aangepakt, maar anderzijds moet er ook gezorgd worden dat ondervoeding wordt aangepakt,” merkt onderzoeksleider Fahad Razak op. “Men zou verwachten dat een economische groei ertoe zou leiden dat ondervoeding zou verdwijnen en steeds meer mensen met een gemiddeld lichaamsgewicht kunnen worden geteld. In werkelijkheid is het tegenovergestelde waar. Het gemiddeld lichaamsgewicht verdwijnt door de economische groei uit de maatschappij.”

Deze kloof dreigt volgens Razak een belangrijke uitdaging te worden voor de gezondheidszorg. “Er zal gezorgd moeten worden voor een evenwicht tussen prioriteiten,” waarschuwt de wetenschapper. “Een toename van het lichaamsgewicht door economische groei verloopt niet evenwichtig. Het fenomeen blijkt gekoppeld te zijn aan andere factoren, zoals inkomen en rijkdom, die in deze landen aan lichaamsgewicht een belangrijke maatschappelijke status koppelen.”

Lees Verder

08:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: lichaamsgewicht, economische groei |  Facebook |

21-07-12

Australië boekt wereldrecord economische groei

Australië heeft eind juni een periode van eenentwintig jaar onafgebroken economische groei afgerond. Daarmee heeft het land een prestatie geleverd die geen enkel ander ontwikkeld land in recente tijden heeft laten optekenen. Terwijl de wereld door een economische crisis werd getroffen, slaagde Australië er ook dit jaar in een groei te realiseren, gebaseerd op zijn handel met Azië, zijn mijnindustrie en stimulerende maatregelen van de overheid. Tijdens de eerste twee kwartalen van het Australische financiële jaar werd een groei opgetekend van 1,0 procent. Het derde kwartaal liet nog een stijging met 0,9 procent optekenen. Cijfers over het vierde kwartaal worden in september bekend gemaakt, maar volgens de bank HSBC Holdings mag verwacht worden dat de positieve trend van de eerste drie kwartalen zich verder zal doortrekken. Jeremy Thorpe, hoofd economie en beleid bij consulent PricewaterhouseCoopers, zegt de Australische economie zich de voorbije twintig jaar bijzonder dynamisch en weerbaar heeft getoond.

Lees Verder

14:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: australië, economische groei |  Facebook |

29-03-12

Brazilië en India betalen hoge prijs voor snelle economische groei

Brazilië en India betalen een hoge prijs voor hun snelle economische groei. Dat is de conclusie van een rapport van het International Human Dimensions Programme (IHDP) van de United Nations University (UNU). Het rapport toont volgens de onderzoekers aan dat een land nagenoeg al zijn natuurlijke rijkdommen zou kunnen uitputten en toch een groei van het bruto binnenlandse product laten optekenen. De onderzoekers stellen dan ook dat het bruto binnenlandse product een ongeschikte en misleidende maatstaf is om economische vooruitgang op lange termijn te weergeven.

Lees Verder

16:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brazilië, india, economische groei |  Facebook |

28-09-11

Corruptie blijft economische groei bedreigen

Een duidelijke toename van het aantal corruptie-gevallen ondermijnt de voordelen van de economische liberalisering. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Greenwich. Door hun contraproductieve impact op menselijk kapitaal en openbare financiën vertragen praktijken zoals nepotisme, omkoperij en verduistering volgens de onderzoekers de economische groei op een directe en indirecte manier.

"Corruptie is een internationale publieke zonde en blijft niet beperkt tot landen met een laag inkomen," voeren onderzoekers Mehmet Ugur en Nandini Dasgupta aan. "Om een duurzame economische groei te creëren moet er een beleid uitgestippeld worden dat het bestrijden van corruptie stimuleert." Er wordt echter aan toegevoegd dat die maatregelen gekoppeld worden aan een beter bestuur, vooral bij het management van openbare investeringen en bestedingen. Pas dan krijgt de strijd tegen corruptie volgens hen een significante impact op de economische groei.

"Hoewel corruptie praktijken over de hele wereld worden aangetroffen, blijkt er in vele landen een groeiende vastbeslotenheid opgemerkt te kunnen worden om oneerlijke praktijken, die de rijken bevoordelen ten koste van de arme bevolking en de bredere economie in het algemeen, uit te roeien," aldus het webmagazine Science Daily. "De voorbije periode werd onder meer in Brazilië en India geprotesteerd tegen geheime partijfinanciering, het gedogen van illegale praktijken en het uitdelen van voordelen voor bewezen diensten."

17:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: corruptie, economische groei |  Facebook |

01-09-11

Ecologie moet deel uitmaken van economische groei

Indicatoren voor economische groei zouden ook rekening moeten houden met maatschappelijke vooruitgang en het gebruik van natuurlijke bronnen. Dat hebben een groep nonprofit-organisaties en institutionele leiders gezegd tijdens het forum 'One People, One Planet' in Louvain-la-Neuve. Vertegenwoordigers van de European Investment Bank gaven er toe er nog altijd niet in geslaagd te zijn de volledige ecologische voetafdruk van de instelling te meten.

"Er werd tijdens het forum opgemerkt dat het beleid naast financiële en economische indicatoren ook ecologische overwegingen zouden moeten in rekening brengen bij de berekening van economische groei," aldus het webmagazine Euractiv. "Daarbij werd opgemerkt dat er verder moet gekeken worden dan het bruto binnenlands product." Tony Long, Europees directeur van het World Wildlife Fund (WWF), hekelde daarbij een gebrek aan debat rond de prioriteiten van de bestedingen van de Europese Unie, die volgens hem meer zouden moeten gericht zijn op een duurzame agenda.

Philippe Maystadt, president van de European Investment Bank, bekritiseerde de greep van de financiële wereld op de reële economie en gaf ook toe dat de economie te weinig rekening houdt met het leefmilieu. Hij merkte op dat de rechtstreekse ecologische voetafdruk van de instelling inmiddels wordt gemeten, maar hij gaf toe dat er bij de milieu-impact van de ondersteunde projecten moet afgerekend worden met een aantal methodologische problemen. Tony Long stelde echter dat de instelling bijzonder traag reageert.

17-08-11

Ghana is snelstgroeiende economie van de wereld

Het Afrikaanse land Ghana is dit jaar de snelstgroeiende economie van de wereld. Dat blijkt uit een rangschikking van het webmagazine EconomyWatch.com. Ghana zal dit jaar een economische groei realiseren met 20,15 procent, gevolg door Qatar (14,38 procent), Turkmenistan (12,18 procent), China (9,9 procent) en Liberia (9 procent). Er wordt aan toegevoegd dat de groei van deze opkomende markten steeds sneller gaat. Vorig jaar was Qatar nog de snelstgroeiende economie van de wereld met een stijging van 16,4 procent.

De top twaalf wordt rond gemaakt door India (8,4 procent), Angola (8,3 procent), Irak (7,9 procent), Ethiopië (7,66 procent), Mozambique (7,5 procent) en Oost-Timor en Laos (7,4 procent). "De meeste van al deze landen worden door de meeste mensen niet met economische groei in verband gebracht," voert EconomyWatch.com aan. Opgemerkt wordt dat in de top twaalf geen enkele ontwikkelde economie kan worden aangetroffen. Nagenoeg de helft van de landen is afkomstig uit Afrika. Er wordt aan toegevoegd dat Ghana vorig jaar een groei met 4,5 procent kende.

Eén derde van de landen uit de top twaalf komt uit het Verre-Oosten, twee uit het Midden-Oosten en één uit Centraal-Azië. Vorig jaar stond er met China slechts één land uit de G-Twintig in de top twaalf. Dit jaar maakt echter ook India deel uit van deze groep. "Dat is het begin van een grotere trend," merkt EconomyWatch op. "Met de verouderende Chinese populatie en de jonge Indiase demografie, zal de groei van India binnen een periode van tien jaar kunnen genieten van een demografisch dividend en sneller gaan dan in China."        

12:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: economische groei, ghana |  Facebook |