07-01-12

Combinatie klimaatverandering en verlies ecosysteem dodelijk voor bepaalde soorten

Gebieden met hoge temperaturen en een gereduceerde regenval verhogen de kans dat de overlevingskansen van soorten door een verlies van ecosystemen en fragmentatie gevoelig worden aangetast. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Queensland en de Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO). Het onderzoek is naar eigen het eerste dat wereldwijd de impact van de relatie tussen klimaat, opwarming van de aarde en het verlies aan ecosystemen op planten en dieren heeft gemeten.

"De toename van de menselijke bevolking heeft over de hele wereld tot een verlies aan ecosystemen geleid, vooral voor landbouw en verstedelijking," voert onderzoeksleider Chrystal Mantyka-Pringle - wetenschapper aan de School of Geography, Planning and Environmental Management aan de University of Queensland - aan. "Dat heeft een negatieve impact op veel soorten, maar wanneer dat gecombineerd wordt door stijgende temperaturen en gereduceerde regenval door de klimaatverandering, kunnen de resultaten voor sommige populaties desastreus zijn."

De onderzoekers merken op dat bij projecten voor het behoud van diversiteit met die gecombineerde effecten rekening moet worden gehouden. "Er zijn dan ook mogelijk drastische maatregelen nodig om de biodiversiteit voor de volgende generaties te garanderen," merkt Mantyka-Pringle op. "De huidige beheers-benaderingen zullen mogelijk niet voldoende blijken te zijn. In bepaalde gevallen zullen proactieve ingrepen noodzakelijk blijken, zoals het verplaatsen van bepaalde soorten of het manipuleren van de ecosystemen."

16:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ecosysteem |  Facebook |

16-10-11

Droogteperiode kan ecosysteem definitief veranderen

Frequente en zware droogtes kunnen een blijvende impact hebben op ecosystemen. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de Oregon State University naar de gevolgen van een zware droogteperiode in de French Joe Canyon in de Amerikaanse staat Arizona. De onderzoekers merken op dat het ecosysteem na de droogteperiode een totaal andere dynamiek vertoont en ook geen signalen kunnen worden opgemerkt van een terugkeer naar de oorspronkelijke toestand.

De French Joe Canyon werd het voorbije decennium door zware droogtes getroffen. Daardoor droogde de rivier verscheidene keren volledig uit. "Dat zorgde voor een fundamentele verschuiving in fauna en flora," stipt David Lytle, professor zoölogie aan de Oregon State University, aan. "Populaties die in het gebied honderdduizenden jaren aanwezig zijn geweest, bleken te verdwijnen en vervangen te worden door andere soorten. Extreme droogtes kunnen voor een catastrofale regime-verandering zorgen waarvan bepaalde soorten zich nooit meer herstellen."

"Voor de droogteperiodes was French Joe Canyon een schitterende oase met een grote diversiteit aan vegetatie, vogels en zeldzame soorten," benadrukt Lytle. "De droogteperiodes hebben er niet voor gezorgd dat de biodiversiteit is afgenomen, maar wel kunnen er nu totaal andere soorten worden opgemerkt. Het fenomeen situeert zich echter in het hele gebied, wat bepaalde soorten uit de regio zou kunnen verdrijven of helemaal doen uitsterven als ze compleet op de specifieke omstandigheden van de omgeving waren afgesteld."

20:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: droogte, ecosysteem |  Facebook |

28-10-10

Kost natuurverlies moet in beleid worden verrekend

De Wereldbank heeft een wereldwijd partnership gelanceerd om landen te helpen de kosten van het natuurverlies in hun budgetten op te vangen. Robert Zoellich, voorzitter van de Wereldbank, merkt daarbij op dat natuurverlies gedeeltelijk te wijten is omdat de regeringen de waarde van het leefmilieu niet in rekening brengen. Hij voegt er aan toe dat het menselijk welzijn nochtans afhangt van ecosystemen en biodiversiteit, maar er moet vastgesteld worden dat die in een alarmerend snel tempo degraderen. Armoede kan volgens Zoellich alleen efficiënt worden bestreden wanneer ook de waarde van de ecosystemen in rekening worden gebracht. Het project start met een pilootfase in India en Colombia. In een volgende fase wordt ook Mexico ingeschakeld.

"Eén van de oorzaken van het natuurverlies, is het onvermogen om de waarde van de ecosystemen en hun dienstbaarheid aan de mensheid correct in te schatten," merkt Zoellich op. "Daarom is het absoluut noodzakelijk dat landen in hun beleid de waarde van die ecosystemen volledig in rekening brengen." Erik Solheim, minister van leefmilieu van Noorwegen, voegt er aan toe dat een dergelijke herwaardering van de natuur het bedrijfsleven zou verplichten om zijn praktijken te veranderen. Solheim merkt daarbij op dat er moet afgestapt worden van een systeem waarbij de baten van de natuur naar de privésector gaan, terwijl de kosten gedragen worden door de maatschappij.

"Partijen die voordelen halen uit het vernietigen van de natuur, moeten ook de volledige kosten van de negatieve impact op de ecosystemen dragen," benadrukt Solheim. Het nieuwe project gaat uit van de vaststellingen van het project The Economics of Ecosystems and Biodiversity (Teeb) en moet regeringen helpen om die principes in een beleid om te zetten. Daarbij wordt opgemerkt dat de degradatie van de natuur de wereldwijde economie jaarlijks 2 triljoen dollar tot 5 triljoen dollar kost. Er werd echter aan toegevoegd dat het belang van die ecosystemen door de beleidsmakers grotendeels wordt genegeerd omdat de waarde ervan onzichtbaar is.

20:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ecosysteem, natuur, teeb, wereldbank |  Facebook |